Sunteți pe pagina 1din 10

UN VERS TATEA DE T N E AGRONOM CE VETER NAR BUCURE T

MED C N

FACULTATEA DE MANAGEMENT N AL MENTA E PUBL C AGROTUR SM SPEC AL ZAREA : AGROTUR SM

Referat la disciplina Finantare-Creditare FinantareTema:Fondul de rulment Student:Dumitru Simona-Georgiana SimonaGrupa:8411

Fondul de rulment
 

Definitii : Fondul de rulment (F.R.)reprezinta (F.R.)reprezinta expresia realiz rii echilibrului financiar pe termen lung i a contribu iei acestuia la finan area activelor curente, nete de datoriile curente (ACRnete). Sinonim - capital de lucru

Fondul de rulment(capitalul de lucru) reprezinta excedentul de surse stabilite, durabile, permanente, peste investitiile pe termen lung, peste alocarile permanente sau utilizate durabile, destinat finantarii activelor circulante. Fondul de rulment mai este denumit i capitalul de lucru net , acesta reprezentnd sursa permanent de finan are a ntreprinderii. De obicei,fondul de rulment se defineste ca fiind diferenta dintre activele circulante(A.C.) si pasivele curente(sumele creditoare scadente in termen de un an).

Ciclul fondului de rulment intr-o intrfirma de productie


Produs e finite Vanzari in numera r Creante comercial e Numerar/ descoper t de cont bancar

Productie in curs de executie

Materii prime

Datorii comercial e

FORMULE DE CALCUL:
FR=CAPITALUL PERMANENT(Cperm) ACTIVE IMOBILIZATE NET(A imob nete) SAU ACTIVE CIRCULANTE(Acirc) DATORII PE TERMEN SCURT

Fond de rulment propriu = Fond de rulment patrimonial Obligatii pe termen lung si mediu

Despre fondul de rulment:
Fondul de rulment este un indicator de echilibru financiar pe termen lung care compar sursele permanente de finantare cu nevoile permanente reprezentnd nivelul surselor stabile utilizate pentru finantarea activelor ciclice. Se determin n dou modalit ti: pe baza p rtii de sus a bilantului, ca diferent ntre capitalul permanent si activele imobilizate nete, utiliznd relatia: FR = Cperm - Ainete pe baza p rtii de jos a bilantului, ca diferent ntre activele circulante (stocuri + creante + disponibilit ti) si datorii pe termen scurt (obligatii din exploatare si datorii financiare pe termen scurt): FR = AC Dts

Fondul de rulment poate inregistra 2 situatii:
Fond de rulment pozitiv (FR>zero) =capitalurile permanente finanteaza o parte din activele circulante, aceasta denota o realizare a echilibrului financiar pe termen lung si a contributie acestuia la infaptuirea echilibrului financiar pe termen scurt.

Fond de rulment negativ (FR< zero) reflecta absorbtia unei parti din resursele temporare pentru finantarea unor nevoi permanente contrar principiului de finantare (nevoilor permanente li se aloca resurse permanente) in acest caz situatia este periculoasa mai ales pentru intreprinderile industriale.

Nevoia de fond de rulment ca si indicator de echilibru financiar pe termen scurt nevoia de fond de rulment reprezint partea din activele ciclice ce trebuie finantate din surse stabile, respectiv activele cu termen de lichiditate sub un an care urmeaz s fie finantate din surse cu exigibilitate peste un an.

CONCLUZII:
Fondul de rulment reprezinta o investitie neta in active pe termen scurt; scurt; Dimensiunea si compozitia fondului de rulment pot varia in functie de domeniul de activitate; activitate; FR= sursa de acoperire o constituie surplusul de surse permanente degajat de ciclul de finantare al investitiilor FR permite urmarirea respectarii de catre intreprindere a echilibrului financiar prin masurarea marjei de securitate de care dispune intreprinderea pentru a face fata unor factori perturbatori;

Marimea in sine a fondului de rulment nu ne spune daca acesta este adaptat sau nu unor nevoi ale intreprinderii .

V mul umesc pentru aten ia acordat !