Sunteți pe pagina 1din 21

Prezentare curs 2

NOiIUNI DE FIZICA SISTEMELOR DISPERSE

FIZICA SISTEMELOR DISPERSE


Dac o substan este distribuit sub forma de particule fine ntr-o alta substan ,sistemul obinut se numete sistem dispers. Sistemele disperse se clasific n funcie de 1. m rimea particulelor fazei dispersate (gradul de dispersie D= 1/d, d diametrul particulei) n trei categorii: - sisteme eterogene ( >100 m); - sisteme microeterogene sau coloidale (1> >100 m); - sisteme omogene ( <1 m). 2. starea de agregare a substanei dispersate i a mediului de dispersie se pot distinge mai multe tipuri de sisteme disperse (Tabelul 1): Aerosolii sunt formai din particule foarte fine, solide sau lichide dispersate n aer. Suspensiile se formeaz prin dispersarea unor particule solide, insolubile n mediul de dispersie, ntr-un mediu lichid, n timp ce emulsiile constau din dou (sau mai multe) lichide care nu se dizolva n mod obinuit unul n celalalt i care se separ n timp. Sistemele coloidale, pentru aceeai stare de agregare, sunt intermediare ntre suspensii i soluii moleculare. Soluiile sunt dispersii la nivel molecular (Tabelul 1), de exemplu solid n lichid. Particulele solidului sunt dispersate sub forma de molecule n lichid.

FIZICA SISTEMELOR DISPERSE

Prin convenie, substana care este prezent n exces se numete solvent i reprezint mediul de dispersie. Substana aflat n cantitate mai mic se numete solvat fiind considerat substana dispersat .

FIZICA SISTEMELOR DISPERSE

Soluii moleculare - D > 109 m-1, d < 1 nm Soluii coloidale - 107 < D < 109 m-1, 1 nm < d < 100 nm Suspensii - D < 107 m-1, d > 100 nm

FIZICA SISTEMELOR DISPERSE


3. Faze (faz - parte a unui sistem separat de celelalte p r i prin interfe e - suprafe e la nivelul c rora se produce o modificare brusc a propriet ilor fizico-chimice): - monofazice, care pot fi omogene ( propriet i identice n toate punctele sistemului) i neomogene (propriet ile difer de la un punct la altul) - polifazice - heterogene : ntre p r ile componente exist suprafe e de separare. 4. Afinitatea dintre componen i: - liofile (afinitate ntre solvit - solvent) - liofobe (nu exista afinitate ntre solvit i solvent) n organism exist toate cele trei clase: solu ii adev rate, coloizi, suspensii. De exemplu sngele este: - solu ie pentru cristaloizi (Na, Cl, K..) - coloid (proteine: serumalbumine, globuline..) - dispersie (elemente figurate)

FIZICA SISTEMELOR DISPERSE


MODURI DE EXPRIMARE A CONCENTRAiIEI SOLUiIILOR Concentraia unei soluii reprezinta un raport ntre cantit ile de solvat i solvent. Aceasta se poate exprima n mai multe moduri: Concentraia procentual , exprim cantitatea, n grame, de solvat din 100 g soluie.Se exprima n procente(%).

Concentraia molar sau molaritatea Soluiile molare sunt acele soluii care conin c moli solvat ntr-un litru de soluie. Unitatea de concentraie a acestei soluii se noteaz cu m, M sau cu paranteze drepte.

FIZICA SISTEMELOR DISPERSE


Concentra ia normal sau normalitatea Solu iile normale sunt acelea care con in cn echivalen i-gram (vali) solvat la litru de solu ie. Concentra ia acestei solu ii se noteaz cu n sau N.

Echivalentul gram Un echivalent gram reprezint acea cantitate dintr-un element sau substan compus , exprimat n grame, care poate s reac ioneze cu (sau s nlocuiasc ) un mol de ioni de hidrogen sau poate reac iona schimbnd (cednd sau primind) un mol de electroni.

FIZICA SISTEMELOR DISPERSE


Concentra ia molal sau molalitatea Solu iile molale sunt acelea care con in b2 moli de solvat n 1000 g solvent.

Titrul solu iilor Prin titru al unei solu ii se n elege cantitatea de solvat, exprimat n grame, dizolvat ntr-un mililitru de solu ie. Se noteaz cu T. Exemplu: pentru o solu ie care con ine 4,852 g la litru, T = 0,004852 [g/ml]

FIZICA SISTEMELOR DISPERSE


Exist o anumit concentra ie maxim pn la care poate cre te cantitatea de substan dizolvat ntr-un lichid, la o temperatur dat . O solu ie n care nu se mai dizolv substan , se nume te solu ie saturat . Concentra ia unei solu ii saturate se nume te solubilitate. Solubilitatea variaz cu: natura substan ei dizolvate, natura dizolvantului i temperatura, iar n cazul gazelor i cu presiunea. Solu iile a c ror concentra ie este mai mic dect concentra ia solu iei saturate se numesc solu ii nesaturate. Tot din punct de vedere al cantit ii de substan dizolvat pe unitatea de mas sau de volum, solu iile se clasific n: solu ii diluate i solu ii concentrate. Solubilitatea unui gaz e definit ca volumul de gaz care se dizolv ntrun litru de lichid, la temperatur i presiune normal .

FIZICA SISTEMELOR DISPERSE


Dizolvarea Este expresia macroscopic a leg turii moleculelor de ap cu particulele din soluie. Particulele pot s aib grup ri cu un comportament hidrofil (COOH, OH, NH2, etc.), polarizate i capabile s se lege de dipolii moleculelor de ap , i grup ri hidrofobe (CH3, CnH2n...) cu care apa este slab legat . n soluii se manifest trei tipuri de fore: ap -ap , solvit - solvit, ap solvit. Dac forele de leg tur ap - solvit sunt mai mari dect cele ap -ap i solvit - solvit, corpul va fi dizolvat, variaia energiilor de leg tur traducndu-se prin c ldura molar de dizolvare. Solubilitatea unui corp depinde de abundena relativ a grupurilor hidrofobe i hidrofile: zaharurile, bogate n grup ri OH, sunt solubile, pe cnd acizii grai sunt cu att mai puin solubili cu ct lanul hidrocarbonat este mai lung.

dissolve.swf

FIZICA SISTEMELOR DISPERSE


SOLU II DE GAZ N LICHID Legea lui Henry - cantitatea de gaz ce se dizolv n unitatea de volum de lichid este propor ional cu presiunea gazului (sau cu presiunea par ial la amestecuri). Coeficient de solubilitate - volumul de gaz (n condi ii normale de presiune i temperatur ) care se dizolv ntr-un litru de lichid. Solubilitatea gazelor scade cu cre terea temperaturii. Dintre gazele atmosferice cea mai mare solubilitate o are CO2 (n ap i lichidele biologice). Dizolvarea gazelor n snge i esuturi Hiperbarism - cre te solubilitatea gazelor n snge dup o lege exponen ial , constanta de timp a procesului fiind func ie de tipul de esut. Efecte posibile - hiperoxia - efecte toxice asupra SNC ( la p> 1,7 atm)( grea , ame eli, convulsii). Mecanism neelucidat. Radicali liberi.

FIZICA SISTEMELOR DISPERSE


Cre terea presiunii gazelor inerte - be ia adncurilor simptome similare primelor stadii ale anesteziei generale. Ac ioneaz asupra SNC. Efectul narcotic: He<H2<N2<Ar (scafandri -He). - Cre terea presiunii CO2 - suprapresiuni mici - efect stimulator - suprapresiuni mari - acidoza ( acumulare n esuturi - efect toxic) - disbarism - constanta de timp pentru dizolvare difer pentru diferite esuturi. Disbarism - (scafandri, decompresie). Gazele inerte se elimin mai rapid din snge dect din esuturi - suprasaturare - bule de gaz (boala de decompresie) - emboli gazo i (artere cerebrale, m duv ) evitare: decompresie lent .

FIZICA SISTEMELOR DISPERSE


Soluii de solid in lichid Propriet i speciale: - Coligative - Rezult n urma interaciunilor ntre moleculele de solvent i solvit - Electrice - Rezult n urma disocierii solviilor n particule nc rcate electric - Optice - Modific ri ale propriet ilor optice datorate solviilor Propriet i coligative ale soluiilor Sc derea tensiunii de vapori Creterea valorii punctului de fierbere Sc derea valorii punctului de congelare Apariia n anumite condiii a unei presiuni osmotice

FIZICA SISTEMELOR DISPERSE


Propriet i coligative ale soluiilor Legea Raoult: - Sc derea punctului de congelare al soluiei este proporional cu concentraia; creterea punctului de fierbere este proporional cu concentraia.

k cr / keb constanta crioscopic /ebulioscopic C concentraia molar a soluiei

FIZICA SISTEMELOR DISPERSE


Propriet ile electrice ale solu iilor Electroli i - substan e capabile de a se disocia n solu ie n ioni pozitivi i negativi. Prezint un comportament special : 1. Rezisten a electric este mult mai mic dect a apei pure. 2. ntre dou solu ii de concentra ii diferite apare o diferen de poten ial (V. Apa are Ir = 80, favorizeaz disocierea electroli ilor k = [A+][B-]/[AB] k constanta de disociere Grad de disociere: E = n/n0=[A-]/C i [A-]=E.C K= E2.C/1-E depinde de k, C - concentra ia. Cre te cu dilu ia. Electroli ii tari se disociaz complet n ap , electroli ii slabi se disociaz par ial.

FIZICA SISTEMELOR DISPERSE


Propriet ile electrice ale solu iilor Se definete pH-ul prin relaia:

pH=-log[H+]
Pentru ap se obine pH=7, deci 100 nmol H3O+.l-1. pH-ul sngelui din vene este de 7,35, deci 44,7 nmol.l-1, iar a celui din artere 7,45 deci 25,5 nmol.l-1.

FIZICA SISTEMELOR DISPERSE


Conductivitatea W= 1/V , este func ie de concentra ia purt torilor de sarcin , valen , mobilitate, caracteristicile solu iei. 0 = W/Cn (conductivitate echivalent ) depinde de concentra ie 0g - caracteristic a substan ei . Cnd C p0, 0p0g Activitatea, a = fC (concentra ia unei solu ii ideale care ar prezenta aceea i conductivitate ca solu ia real ) f= Coeficient de activitate = frac iunea de ioni care particip liber la conduc ie. Solu ie ideal : f = 1 (conductivitate total ), a = C T rie ionic Cnd exist mai mul i ioni, I se refer la ansamblul ionilor prezen i, ale c ror efecte se pot compensa par ial: I = S Cizi2

FIZICA SISTEMELOR DISPERSE


Poten iale ionice. Legea lui Nernst Potenialul chimic ( )
0 potenialul chimic al substanei n stare pur (p=1atm, t=250C) R - constanta universal a gazelor T - temperatura a - activitatea ionic C concentraia speciei

Potenialul electrochimic ( )
z valena speciei F - constanta lui Faraday V potenialul electric

FIZICA SISTEMELOR DISPERSE


Poten iale ionice. Legea lui Nernst
ntre cele dou compartimente cu soluii de concentraii diferite ale aceleiai specii ionice se m soar o diferen de potenial electric (potenial Nernst).

Prin membrana selectiv permeabil dintre cele dou compartimente ntre care exist o diferen de potenial electric, i care conin soluii ale aceleiai specii ionice va ap rea transport, dar echilibrul va fi atins pentru valori diferite ale concentraiei ntre cele dou compartimente

FIZICA SISTEMELOR DISPERSE


Poten iale ionice. Legea lui Nernst
La echilibru, diferena de potenial electrochimic ntre compartimente este 0.

E=potenialul Nernst (potenial de echilibru)

FIZICA SISTEMELOR DISPERSE


Propriet i optice ale solu iilor Stau la baza unei serii de tehnici care permit analiza calitativ i cantitativ a substan elor n solu ie: - Refractometria (indicele de refrac ie) n = f(c) (determinarea glicozuriei). - Activitatea optic - polarimetrie - rotirea planului de polarizare a luminii (D, L) E = rlc (E - unghi de rota ie, r - putere rotatorie specific , l- distana parcurs n mediu) n organism, aminoacizi L, glucide D. - Absorb ia luminii, legea Beer - Lambert I = I0e-Ilc Spectrofotometrie de absorb ie i emisie, atomic i molecular , analiza calitativ i cantitativ . Aplica ii multiple. - Difuzia luminii - sisteme coloidale.