Sunteți pe pagina 1din 19

FIZIOLOGIA PLANTELOR

PROF. DR. CARMEN DOINA JIT REANU

CAPITOLUL I

INTRODUCERE N FIZIOLOGIA PLANTELOR

DEFINI IE I OBIECT DE STUDIU RAPORTUL FIZIOLOGIEI VEGETALE CU


ALTE TIIN E

METODE DE CERCETARE FOLOSITE N


FIZIOLOGIA VEGETAL

DEFINI IE

I OBIECT DE STUDIU

Fiziologia plantelor - tiin a care se ocup cu studiul


proceselor vitale din plant Etimologie: physis natur logos tiin Termenul de fiziologie - tiin a despre natur

 Fiziologia vegetal

- tiin biologic fundamental care studiaz mecanismele ce controleaz : - modul de organizare - modul de func ionare a organismelor vegetale

 Beadle i colab., 1985

- Majoritatea popoarelor lumii tr iesc din cre terea plantelor sau din procesarea produselor lor i astfel, depind de productivitatea plantelor pentru bun starea lor

K.A.Timireazev - Omul de tiin studiaz via a plantelor cu scopul de a ac iona pentru transformarea ei, n conformitate cu cerin ele i nevoile practicii agricole Fiziologia plantelor - mecanica fin a agriculturii ra ionale Obiectivul fundamental particip la procesul de sporire a produc iei vegetale, pe calea valorific rii ntregului poten ial biologic de produc ie al plantelor

RAMURI NOI ALE FIZIOLOGIEI VEGETALE


Fiziologia recoltei - contribuie la cre terea produc iei
fiind n interrela ie cu:

- tiin ele agronomice - ameliorarea plantelor

Pentru tinele agronomice stabile te:


necesarul de elemente nutritive; eficien a :
- iriga iei - fertiliz rii - erbicid rii

- tratamentelor hormonale

ameliorare: Pentru ameliorare


identific i analizeaz procesele care limiteaz produc ia agricol sugereaz c ile de stimulare a poten ialului de produc ie i de toleran la stres

Fiziologia ecologic sau ecofiziologia


- studiaz reac ia plantelor la factorii de mediu

Cercet rile de ecofiziologie - vizeaz interac iunea


plantelor cu mediul lor: fizic chimic biologic

Fiziologia rezisten ei la stres presupune:
Cunoa terea modului de reac ie a plantelor i g sirea mecanismelor genetice i fiziologice care s asigure poten ialul productiv normal Dezvoltarea a trei direc ii tehnologice majore:  dezvoltarea tehnicilor moleculare  dezvoltarea tehnicilor de transformare la plante folosind Agrobacterium tumefaciens  adoptarea plantei Arabidopsis ca un organism vegetal model Relaia genom proteom - metabolism

RAPORTUL FIZIOLOGIEI VEGETALE CU ALTE TIIN E


Fiziologia vegetal - este n rela ii strnse cu alte
tiin e prin 4 obiective: obiectul de cercetare metodele utilizate sistemele de interpretare caracterul aplicative

Obiectul de cercetare - Morfologia i anatomia

plantelor, Sistematica, Ecologia, Geobotanica

Metodele utilizate - Biofizica i Biochimia Sistemele de interpretare - Matematica i Statistica


biologic

Caracterul aplicativ - Agrotehnica, Agrochimia,

Fitotehnia, Legumicultura, Pomicultura, Genetica Ameliorarea plantelor

METODE DE CERCETARE FOLOSITE N FIZIOLOGIA VEGETAL

Experien a - principala metod de cercetare


Experien a trebuie completat cu:  observa ia atent  interpretarea rezultatelor ob inute

Experimentarea poate avea loc n:

laborator ser cas de vegeta ie teren experimental fitotron

Metode moderne de cercetare


Cromatografia pe hrtie Cromatografia n strat sub ire Cromatografia n gaz Spectrocolorimetria Spectrofotometria

Electroforeza  Microscopia electronic  Metoda trasorilor radioactivi  Culturile in vitro  Prelucrarea analizelor prin sisteme electronice Redarea rezultatelor pe calculator

 Desf

urarea cercet rilor cuprinde:

 Etap analitic - const n:


defalcarea pe probleme efectuarea determin rilor

 Etap sintetic - const n:


analiza statistic interpretarea i generalizarea rezultatelor

LITERATUR DE SPECIALITATE
"Este mai u or s descoperi un lucru, dect s afli dac a mai fost descoperit

 Lucr ri enciclopedice de sintez

I. Encyclopedia of Plant Physiology - RUHLAND


Editura Springer din: Berlin, Heidelberg i New York II. Annual Review of Plant Physiology Editat la Palo Alto California - SUA

 Reviste periodice de specialitate


I. II. III. IV.

Plant Physiology - editat n SUA;


Physiologia Plantarum - editat n Danemarca; Photosintetica - editat n Cehia; Fiziologhiia Rastenii - editat n Rusia

Reviste de rezumate
I. Field Crop Abstracts

II. Horticultural Abstracts - editate de CAB INTERNATIONAL n Marea Britanie