Sunteți pe pagina 1din 21

Aspecte semantice i pragmatice ale afi ului electoral contemporan

Prof. Eugenia Baciu

CUPRINS
Studiu de caz: Povestea mitei electorale Introducere Strategia ocului Nara iunea Joc imagistic electoral ntre desen i fotografie Povestea - mod de seduc ie i de manipulare Apelul la banda desenat publicitar-electoral
Umorul i ironia - figuri retorice subtile de persuasiune

Intertextualitatea Concluzii Bibliografie

Povestea mitei electorale

INTRODUCERE
Studiu de caz: Povestea mitei electorale Campania local din mai - iunie 2008 Partidul Na ional Democrat Cre tin

Candidat pentru func ia de Pre edinte al Consiliului Jude ean Prahova: liderul politic Florin Anghel Oferta continuit ii (beneficiar al unui mandat n perioada 2004-2008). Scenariul epic i obiecte iconice devalorizante propuse: identificarea unui r u public care perturb starea electoratului (corup ia fenomen generalizat) o ac iune reparatorie (eradicarea corup iei i a lipsei de moralitate a liderilor PD-L, PSD, PNL), condi ionat ns de primirea sprijinului electoratului.

Strategia ocului
Obiectele iconice devalorizante slujesc campaniei electorale agresive bazate pe denigrarea adversarilor politici, ace tia fiind nf i a i asemenea unor ciori pe gard. Form propagandistic de campanie electoral , povestea mitei electorale recurge la caricaturizarea i parodierea contracandida ilor, deoarece propaganda cere o exprimare care s fie n eleas de ct mai mul i (Domenach 2004: 76). Imaginea din acest afi sparge stereotipiile imagistice electorale i este menit s atrag privirea electoratului. Strategia ocului urm re te manipularea electoratului, miza scenariului propus fiind necesitatea finaliz rii proiectelor ncepute n 2004.

Studiu de caz: Povestea mitei electorale


Sloganul Nu-l da pe Anghel din mn pe Cioara de pe gard! este o parafraz dup proverbul despre precau ie Nu da vrabia din mn pe cioara de pe gard!. Portretiza i sub forma unor ciori urte cu nasul lung, candidatul PD-L - George Nastasia (supranumit PdDeLea) i candidatul PSD - Mircea Cosma (COCOZMeA) sunt numi i prin sinecdoca cioara. Aluzia la fenomenul n elatului, la ascunderea adev rului de c tre ceilal i contracandida i la pre edin ia Consiliului Jude ean Prahova este conotat prin inconurile cu nasul lung (trimitere clar la consecin ele minciunii din n elepciunea popular ).

Construc ia frazeologic a da din mn cap t sensul de a abandona sau cu sens figurat a se n ela . Proverbul este construit pe o compara ie care pune n antitez ceea ce este n mn cu ceea este pe gard , aceast surclasare a ciorii de pe gard accentund ideea c aparen ele n eal . Se aduce n prim plan contrastul dintre aparen i esen pentru a se transmite ideea c nu este bine s nu votezi un om cinstit n favoarea altora care doar par mai patrio i, dar care apeleaz la pomana electoral pentru a c tiga votul aleg torilor. Conota iile axiologice vehiculate sunt negative: n el toria , corup ia , viclenia menite s promoveze o imagine ironic a contracandida ilor. Termenul cioar este nso it de un corolar de conota ii negative. Asociat prin coloristic cu aspectul nocturn, cioara este considerat i un simbol al disimul rii. Ea este n simbolistica universal semnul zei ei r zboiului, Atena, care apare de altminteri deseori sub aceast form (Chevalier, J., Gheerbrant, A. 1995: 318), preschimbndu-se dup bunul plac n animale felurite pentru a lupta mpotriva lui Cuchulainn care i-a respins dragostea.

Nara iunea
Conceput asemenea unei nara iuni electorale autohtone, povestea mitei electorale este structurat pe patru secven e narative. Prima secven narativ

Debutul povestirii se face brusc, direct, f r introducere, prin prezentarea primilor ofertan i, liderii PSD, care ofer pomana electoral unei b trne n schimbul promisiunii votului. Pericolul n el toriei este sesizat de cel de-al treilea actant, consortul b trnei, care prin vocea sinelui roste te cu voce tare gndurile i fr mnt rile sale: Baba asta nu tie ce spune!.

Nara iunea
A doua si a treia secven narativ Urmnd logica discursului, tabloul al doilea surprinde cre terea gradual a tensiunii electorale prin apari ia celui deal doilea contracandidat, PD-L de data aceasta, care ofer aceea i mit electoral , spre stupefac ia b trnului care exclam : Baba mea a nnebunit!. Punctul culminant al povestirii electorale este momentul tensionat al revel rii adev ratelor inten ii ale aparent-naivei b trne: A a cum ne-au p c lit ei 18 ani, a a i p c lim i noi acum. Le lu m pomana electoral , dar vot m tot Anghel i Crucea!. ntlnim aici motivul p c litorului p c lit, dar i dialogul, mod de expunere care dramatizeaz scena, conferindu-i o nuan parodic .

A patra secven

narativ

Nara iunea
Ultimul tablou dezv luie tehnica narativ utilizat : cea a povestirii n povestire (povestirea n ram ), deoarece reprezint vocea narativ a candidatului care lanseaz ndemnul: Mnca i-le micii, be i-le berea i pe 1 iunie vota i pe cine trebuie!-Vota i Florin Anghel PRE EDINTELE CONSILIULUI JUDE EAN! Vota i CRUCEA!. Contrastul dintre aparen i esen este sugerat i prin jocul de cadre, primele dou tablouri fiind plasate ntr-un spa iu deschis (n fa a casei celor doi b trni aleg tori), n timp ce al treilea red spatele casei pe ale c rei ziduri sunt lipite afi ele electorale ale PNDC-ului i ale candidatului Florin Anghel.

Nara iunea
Primele trei tablouri sunt marcate de o pasivitate a aleg torilor (care doar primesc), pentru ca ultimul tablou s fie dominat de dinamism (acordarea votului n favoarea CRUCII i a reprezentantului PNDC Florin Anghel). Manipularea lingvistic se realizeaz prin folosirea metonimiei CRUCE pentru PNDC, figura retoric servind aici la transferul afectiv de la credin a ortodox c tre partidul care se raliaz n reprezentant al acestuia. Dialogul dintre contracandida i i b trnii aleg tori este unul superficial, marcat de lips de sinceritate din partea ambilor parteneri comunica ionali: candidatul condi ioneaz oferta sa electoral (pomana electoral ) de votul acordat, iar aleg toarea ascunde n spatele docilit ii (acordarea votului) inten ii defavorabile ofertantului. Aparentul dialog al celor doi (marcnd o stare euforic : sprijin electoral pentru PSD sau PD-L) se afl n contradic ie cu indignarea celuilalt aleg tor (Baba mea a nnebunit!), fapt care accentueaz starea disforic produs de dialog. Iconul din ultima secven reprezint o poz cu o hor pe un cmp. Protagoni tii poart costume populare i sunt de toate vrstele: de la copii pn la oameni maturi. Hora ca simbol al bucuriei i s rb torii sugereaz victoria PNDC.

Joc imagistic electoral ntre desen i fotografie


Confruntarea dintr-o campanie electoral este prezent i n plan iconic prin conflictul dintre desen i imagine. Asist m la un joc al imaginii n care desenul ilustreaz situa ia obi nuit a campaniei electorale (povestea mitei electorale), iar fotografia elementul novator prin prezen a a dou reprezent ri iconice: afi ele electorale PNDC i o hor electoral . Hora se ncarc de conota ii electorale, fiind plasat ntre dou ndemnuri la vot. n aceast mbinare a celor dou modalit i de reprezentare iconic , fotografia preia conota iile axiologice pozitive, for a partidului promovat PNDC impunndu-se n fa a sl biciunii celorlalte partide contracandidate (reprezentate prin desen). Personajele politice sunt ilustrate iconic antitetic: contracandida ii prin desen, candidatul PNDC prin fotografie pentru a crea o imagine u or recognoscibil pentru electorat: Prin acest artificiu al combin rii elementelor de limbaj grafic devenim, de fapt, participan i la un joc persuasiv dintre o realitate intern (lumea povestirii-desenul) i una extern (lumea real electoral fotografia) (Cmeciu 2005: 242).

Povestea - mod de seduc ie i de manipulare


Povestirea este o form de discurs care con ine n textura sa inten ia locutorului de a-l influen a pe receptor. Povestea mitei electorale este impregnat de nemul umirea povestitorului, o instan auctorial absent din nara iune, ns care planeaz tot timpul asupra expunerii. Partidul care st sub semnul Crucii, PNDC, se nf i eaz interlocutorului colectiv, electoratului ca un personaj-narator, un maestru al istorisirii pe care o dirijeaz dup bunul plac. Considernd c povestirea este un act de manipulare prin care personajulnarator speculeaz sensibilitatea publicului, Doina Ru ti afirm c naratorul spune o poveste (deseori simbolic ) pentru a- i convinge ascult torul s reac ioneze n vreun fel (Ru ti 2004: 49). Scoaterea cititorului din lumea fictiv n ultimul tablou are drept scop o inten ie nedeclarat de a-l convinge pe receptor s ac ioneze ntr-un anumit fel: s voteze schimbarea. Finalul deschis al povestirii ofer electoratului posibilitatea de a se implica, de a scrie deznod mntul acestei povestiri electorale.

Povestea - mod de seduc ie i de manipulare


Relatarea unei povestiri moralizatoare despre mita electoral , practicat de anumite partide politice i lideri locali, are drept scop nedeclarat, formulat implicit, dezv luirea lipsei de moralitate a acestora. Relatarea acestor fapte reprobabile l constrnge pe cititor s intervin , s sanc ioneze r ul i s solidarizeze cu cei buni: liderii politici PNDC. Devoalnd tehnicile de seduc ie ale mesajelor subliminale, Doina Ru ti nota: Povestirea este o reconstituire, a adar un act care d iluzia repar rii faptelor trecute, este un remediu c tre care omul se ndreapt cu speran a pe care i-o d promisiunea oric rei vindec ri (Ru ti 2004: 54). Reg sind n structura narativ a acestei povestiri un conflict ascuns i nerezolvat, receptorul p trunde n miezul problemei i are posibilitatea n final de a modifica povestea, de a efectua o ac iune reparatorie prin recompensarea celor buni. Prin intermediul povestirii, personajul-receptor iese din cadrul u or vizibil al propriei nara iuni i intr ntr-un univers imprevizibil, nc rcat de suspans, tensiune i dramatism. Jocul de cuvinte, ambiguitatea anumitor enun uri, metaforizarea i polisemia termenilor utiliza i constituie ineditul lexical, originalitatea afi ului electoral de tip poveste / legend .

Apelul la banda desenat publicitar-electoral


Imaginile utilizate prezint o familie simpl de rani i candida ii politici i sunt plasate una n continuarea celeilalte, fiind nso ite de bule n care este inserat textul. Unitatea povestirii este dat de existen a unui fir conduc tor: conduita civic a candida ilor politici i a aleg torilor i rela iile stabilite ntre ei. Utiliznd retorica benzii desenate preferate ntr-un ansamblu de circumstan e n care se renun ntr-o oarecare m sur la rigoarea demonstra iei sau n care pentru sprijinirea unei propozi ii se simte mai pu in nevoia unui document absolut realist (Haineault, Roy 2002: 23), povestea mitei electorale propune o viziune insolit asupra campaniilor electorale locale. Imaginile benzii desenate scot afi ul electoral din banalitate, propunnd o perspectiv familiar electoratului. Formularea simplist a mesajului creeaz impresia de facilitate, accesibilitate a receptorului la mesajul promovat, att de dorit de publicitarii electorali. Se face apel la personaje din lumea filmului de anima ie, personaje cu valoare simbolic sau evocatoare, pentru a sugera o atmosfera de poveste sau de legend . Desenul de pe afi ul electoral evoc imagini de legend , puternic nr d cinate n mentalul colectiv romnesc. Banda desenat ca procedeu principal de compunere a afi ului permite exprimarea liber a fanteziei publicitarului care face loc fabulosului, irealului din retorica publicitar . Titlul ironico-satiric Povestea mitei electorale se constituie ntr-un liant al imaginilor de band desenat , reprezentnd latura profan sau fantezist a imaginarului publicitar cu textul accentuat parodic.

Umorul i ironia - figuri retorice subtile de persuasiune


Al turarea benzii desenate de caricatur reprezint o modalitate frecvent de a asigura reu ita unui afi publicitar electoral. Este imposibil ca aceast asociere s nu te uimeasc , s nu- i fure privirea m car pentru cteva secunde. Remarcarea afi ului-poveste nu mai este cheia succesului electoral, deoarece acest mijloc publicitar i propune s amuze, s fac receptorul s se simt bine, ndrumnd decizia de vot a aleg torilor n favoarea ofertantului. Ca i celelalte tipuri de afi e publicitare, afi ul electoral umoristic are via activ scurt , deoarece dup ce ai v zut sau auzit reclama de trei ori nceteaz s te mai amuze, iar a dou zecea oar te enerveaz (Moldoveanu, M., Miron, D. 1995: 142). Utilizarea unor portrete u or recognoscibile pentru candida ii politici locali devine o condi ie sine-qua-non a n elegerii i aprecierii acestei pove ti umoristice. Pentru c tigarea adeziunii electoratului la programul politic propus, candidatul politic se ridic pe sine la rangul de moralitate irepro abil visat de electorat i i coboar adversarii prin remarci ironice menite s scad credibilitatea oponentului. Plasarea oponen ilor politici n spa iul ambiguu al moralit ii ndoielnice ofer electoratului posibilitatea de a interpreta, de a- i forma singur o opinie n vederea acord rii votului favorabil unui candidat politic.

Umorul i ironia - figuri retorice subtile de persuasiune


Umorul i ironia prezente la nivelul retoricii poetice a afi ului electoral implic aleg torii ntr-un dialog de descifrare a straturilor narative explicite / implicite. ntre ceea ce exprim diferen . i ceea ce transmite un text ironic este o mare

Ironia se bazeaz tocmai pe acest joc al inten iei i al concretiz rii propriuzise a acesteia, aceast tehnic fiind considerat drept o figur retoric prin care locutorul las s se n eleag contrariul a ceea ce spune. n studiul s u despre ironie, Vladimir Jankelevitch descria aceast strategie retoric astfel: Ironia este puterea de a se juca, de a zbura spre n l imi, de a jongla cu esen ele fie pentru a le nega, fie pentru a le recrea (1994: 15).

Intertextualitatea
Intertextualitatea apare atunci cnd unui text-cadru i sunt inserate elemente specifice altui text narativ, fapt care conduce la conlucrarea celor dou tipuri de limbaj n interiorul aceluia i tip de discurs. n povestea electoral analizat mai sus, publicitarul modern dezvolt un alt text narativ, am ndr zni s spunem, postmodern. Referirea implicit la un alt text binecunoscut din pove tile nemuritoare nscrise n memoria colectiv a poporului romn (aceea a mo ului i a babei afla i singuri la b trne e) creeaz intertextualitatea acestui afi electoral, care devine o component important a mesajului publicitar. Cele dou pove ti propun dou tipuri de valoriz ri: o valorizare pozitiv a grupului produc tor al mesajului electoral (prin intensificarea calit ilor partidului politic) i o devalorizare a grupului cu care se intr n competi ie (prin intensificarea punctelor slabe ale adversarului politic).

Concluzii
Studiul acestei povestiri electorale a urm rit analiza celor dou p r i contitutive ale afi ului electoral: - elemente iconice (imagine) - elemente verbale (text) Ca toate afi ele electorale, Povestea mitei electorale con ine: - o imagine, referin explicit sau implicit la candidatul politic promovat - un text care este n concordan politicianului. cu tema de campanie i cu imaginea

mbinarea armonioas a elementelor iconice cu cele verbale confer limbajului specific afi ului electoral o not aparte. Compozi ia afi ului electoral se remarc prin interdiscursivitate, elementului iconic integrndu-i-se i valoarea simbolic a scriiturii nse i.

Bibliografie
CHEVALIER, J., Gheerbrant, A. (1995): Dic ionar de simboluri, vol. 1,II, III, Artemis, Bucure ti. CMECIU, Camelia Mihaela (2005): Strategii persuasive n discursul politic, Universitas XXI, Ia i. DOMENACH, Jean-Marie (2004): Propaganda politic , Institutul European, Ia i. HAINEAULT D.-L., ROY, J.-Y. (2002): Publicitate i psihanaliz , Editura Trei, Bucure ti. JANKELEVITCH, Vladimir (1994): Ironia, Editura Dacia, Cluj -Napoca. MOLDOVEANU, M., MIRON, D. (1995): Psihologia reclamei. Publicitatea n afaceri, Libra, Bucure ti. RU TI, Doina (2004): Mesajul subliminal n comunicarea actual , Tritonic, Bucure ti.

Mul umiri pentru aten ie! Prof. Eugenia Baciu


coala Nicolae Iorga, Ploie ti