Sunteți pe pagina 1din 7

Discursul mediatic

Cursul 4

Tipuri de comunicare in mass media


Scrisa (presa scrisa: ziar, revista, brosura, anunt volant, fluturasi, volum); Orala: radio, telefonie; Vizuala, orala: TV, telefonie, fax, I-pod, IPhonePhone-pod, etc.

Istoricul mass mediei


China: sec. 8-9 8Europa: 1453: Gutenberg, tipariturile Editoriale, sec. 18/19: Adams (Anglia, Statele Unite) Perioada moderna: sec. 20/21

Comunicarea electronica: spatiul virtual internet


Posta electronica (email), site-uri, bloguri. siteDezvoltarea conceptelor: e-commerce, eeescience, e-business, e-education, eeeemedicine, e-school, e-industry, e-money, eeee-communication

Rolul imaginii in media


Mesajul in presa scrisa: imaginea si textul; scrisa: textul; Presa vorbita: radio, TV: sunet si imagine vorbita: impactul psiho-social; psihoRadio: voce, inflexiuni, timbru, inflexiuni, timbru, viteza/ viteza/tempoul mesajului transmis, transmis, continut si forma; TV: imagine, culoare, cadru, context culoare, cadru, mediatic, mediatic, impactul subliminal al reclamelor; interviul, reclamelor; interviul, limbajul corporal, gestic, comportamental, gestic, comportamental, spatiul social,

Limbajul mediatic
Titluri, subtitluri, imagini, desene, staitstici, Titluri, subtitluri, imagini, desene, staitstici, grafice Comentarii, sublinieri, Comentarii, sublinieri, schimbarea caracterelor grafice in cursul unui articol; articol; Articolul de fond; Coloanele tematice in ziare/presa scrisa; ziare/ scrisa; Reviste de popularizare a unor teme, teme, subiecte politice, stiintifice, tehnice politice, stiintifice,

Exemplificari
Ziarul de informatie (broad sheet paper); Ziarul de scandal (tabloid); Presa saptamanala, bilunara, lunara, saptamanala, bilunara, lunara, trimestriala; trimestriala;