Sunteți pe pagina 1din 9

Invatarea la adulti

A fi efectiv instructor implic n elegerea felului cum nva adul ii mai bine.
1 1/13/2012

Cercet torii au studiat ncepnd cu anii 1920 diferen ele dintre modul n care oamenii nva .

De i adul ii i copii mpart anumite similitudini, ei difer n preferin ele de a nv a, necesit ile i r spunsul la diverse elemente ale procesului de nv are.
2 1/13/2012

Adul ii sunt independen i motiva i. i.
Ei nu au nevoie s fie ndruma i. Profesorii trebuie s ac ioneaz ca facilitatori, orientnd participan ii c tre propriile cuno tin e mai degraba dect s le furnizeze argumente n mod specific, ei trebuie s n eleag ce anume a teapt cursan ii i s -i lase s lucreze la proiecte care reflect interesul lor. n final, ei trebuie s arate participan ilor modul n care cursul i ajut s - i ating obiectivele
3 1/13/2012

Cuno tin e i experien e de via
Adul ii au acumulat o baz de cuno tin e i experien e de via (activit i legate de munc , responsabilit i familiale i colarizarea anterioar ). Ei au nevoie s lege nv area de aceast baz de cuno tin e/experien e. Pentru a-i ajuta n acest sens formatorii trebuie s extrag din experien a i cuno tin ele participan ilor pe cele relevante pentru tema propus . Ei trebuie s recunoasc valoarea experien ei acestora pentru nv are.
4 1/13/2012

Adul ii sunt orienta i c tre scop


Cnd se nscriu la un curs ei tiu ce obiective vor s ating . Prin urmare ei apreciaz un program de instruire care e bine organizat i are elemente clar definite. Formatorii trebuie s le arate participan ilor cum i va ajuta acest curs pentru atingerea obiectivelor proprii. Clarificarea scopurilor i obiectivelor trebuie f cut nc de la nceputul cursului.
5 1/13/2012

Adul ii caut relevan a
Ei trebuie s vad motivul pentru care trebuie s nve e ceva. Ceea ce nva trebuie s fie aplicabil la serviciu sau n alte sarcini i responsabilit i i s aib valoare pentru ei. Prin urmare formatorii trebuie s identifice obiectivele participan ilor adul i nainte de nceperea cursului iar teoriile i conceptele trebuie legate de ceva familiar participan ilor. Aceast necesitate poate fi ndeplinit l snd participan ii s aleag proiecte care reflect propriile lor interese.
6 1/13/2012

Adul ii sunt practici
Concentrndu-se pe acele aspecte ale unei lec ii care le sunt cele mai folositoare la locul lor de munc , ei pot s nu fie interesati de cuno tin e doar de dragul cuno tin elor. Formatorii trebuie s le comunice n mod explicit participan ilor cum le va folosi aceast lec ie la locul lor de munc .
1/13/2012

Adul ii au nevoie de respect


1.

Formatorii trebuie s aprecieze abunden a de experien e pe care o aduc participan ii adul i n clas . Ace tia trebuie trata i ca egali n experien e i cuno tin e i trebuie s li se permit s - i exprime opiniile n mod liber n clas .
8 1/13/2012

2.

Cele apte principii


ale educarii adultilor
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Lega i instruirea de locul de munc . Concentra i-v pe priorit ile legate de competen ele dorite. Face i ca ntreg programul s fie DISTRACTIV! Trata i-i pe cursan i ca adul i! Aprecia i cuno tin ele i experien a participantului. Implica i participan i n activit i. P stra i o atitudine flexibil i adaptabil Crea i un mediu ambiant motiva ional i func ional
9 1/13/2012