Sunteți pe pagina 1din 14

Dimensiunile pie ei

Dimensiunile pie ei

1. Profilul pie ei 2. Capacitatea pie ei 3. Aria pie ei 4. Structura pie ei

1. Profilul pie ei
Pia a total

Pia a bunurilor de consum

Pia a bunurilor productive

Pia a bunurilor materiale

Pia a serviciilor

Pia a bunurilor materiale

Pia a serviciilor

Pia a produsului A

.................

.....................

....................

...................

......................

........................

Pia a serviciului X

2. Capacitatea pie ei
Volumul ofertei Volumul cererii Cota de pia

Volumul vnz rilor

Cel mai sigur indicator Date vechi la nivelul pie ei Date actuale la nivelul firmei

Se iau n calcul posibilit ile firmei Nu se cunoa te exact % de utilizarea capacit ilor

Se poate face o estimare exact doar pe baza studiilor de pia Costuri ridicate Posibilit i mari de a ob ine avantaje

O abordare invers pornind de la pozi ia firmei Arat bine pozi ia firmei pe pia

3. Aria pie ei
Localizarea teritorial a activit ii unei ntreprinderi Localizarea teritorial a consumului unui produs Distribuire n timp a rela iilor ce se desf oar pe o pia GRAVITA IA COMERCIAL
Bucure ti - Ploie ti D = 60 Km. Bucure ti 2 milioane locuitori

Ca

Cb

Ploie ti 250 mii locuitori

Pa

Da = 40 km

Db = 20 km

Pb

3. Aria pie ei
GRAVITA IA COMERCIAL

C a Pa D b ! P D Cb b a
Ca, Cb Pa, Pb Da, Db N in

= Cererea atras de localitatea A, respectiv B = Popula ia localit ii A, respectiv B = Distan a dintre localitatea A i M, respectiv B i M = parametrii care arat m sura particip rii factorilor de influen la for a de atrac ie.

3. Aria pie ei

Vom lua N = 1 i n = 2

C a Pa ! P Cb b
2

Db D a

Ca 2.000.000 20 ! v ! 2 Cb 250.000 40
C a !2 Cb a  Cb ! 1 C
Ca = 0,67
i

Cb = 0,33

3. Aria pie ei
GRAVITA IA COMERCIAL

Bucure ti 2 milioane locuitori

Bucure ti - Ploie ti D = 60 Km.

Ca !1 Cb
Ploie ti 250 mii locuitori

Pa

Da = ? km

Db = ? km

Pb

3. Aria pie ei
Da ! Da  Db Pb 1 Pa

Da + Db = D = 60 Km

Da !

Da  Db Pb 1 Pa

60 250.000 1 2.000.000

! 44,3 Km

3. Aria pie ei

3. Aria pie ei
Pa = 2.000 mii locuitori Da = Db = D = 39 km Pb = 7.500 locuitori

C a Pa 4 ! C b Pb D b

Ca Pa ! C b Pb

4 v D a

2067 4 ! v ! 2,90 7,5 39

Ca = 0,74 iar Cb = 0,26

4. Structura pie ei

CRITERII DE SEGMENTARE PE PIA A BUNURILOR DE CONSUM


Variabile Geografice Regiunea Jude ul Mediul M rimea localit ii Demografice Vrsta Venitul lunar (lei) Nivel de preg tire Religia Na ionalitatea Ocupa ia M rimea familiei Num r copii Psihografice Stilul de via Personalitatea Comportamentale Avantajele c utate Fidelitatea Calitate, Pre , Service, Gratuit i Foarte puternic , Puternic , Medie etc. Supravie uitorul, Tradi ionalistul pasiv, Atemporalul, Familistul tradi ionalist, Familistul sofistica, Aspirantul, Imitatorul i Ambi iosul Impulsiv, Sociabil, Autoritar 18-25, 26-35, 36-45, 46-55, 56-65, peste 65 ani -500.000, 500.001-1.000.000, 1.000.001-2.000.000, 2.000.001-4.000.000, 4.000.001-6.000.000, peste 6.000.000 -4 clase, 5-8 clase, 9-10 clase, 11-12 clase, bacalaureat, facultate, studii postuniversitare Ortodox , Catolic , Greco-catolic etc. Romn , Maghiar , German etc. Muncitor, strungar, ofer, paznic etc. 1-2, 3-4, 5 sau mai mul i. 1, 2, 3, 4 sau mai mul i Banat, Cri ana, Dobrogea, Maramure , Moldova, Muntenia, Oltenia, Transilvania Alba, Arad, Arge , Bac u, Bihor etc. Urban, Rural peste 500 mii, 500-200 mii, 200-100 mii,100-50 mii, 50-25mii, 25-15mii, 15-10mii, 10-5mii, sub 5 mii de locuitori Segmente

CRITERII DE SEGMENTARE PE PIA A BUNURILOR PRODUCTIVE


VARIABILE
1. Geografice Regiunea Jude ul Mediul 2. Demografice M rimea ntreprinderii Cifr de afaceri (milioane de lei) Ramura economic Structura capitalului social 3. Organiza ionale Dimensiunea achizi iei anuale Frecven a de aprovizionare Structura centrului de achizi ie 4. Rela ionale Vechimea rela iei comerciale Avantajele c utate Rela ii reciproce 5. Individuale Fidelitatea fa de organiza ie Foarte puternic , Puternic , Medie, Sc zut , Foarte sc zut . Impulsiv, Sociabil, Autoritar nclinat spre risc, Prudent etc. Clien i noi, clien i din ultimul ani, clien i cu vechime ntre 1 i 5 ani, clien i vechi peste 5 ani Calitate, Pre , Service, Performan Da, Nu etc. De exemplu pentru combustibil (n mii litri): pn la 100, 100-500, 501-1000, peste 1000 S pt mnal , lunar , trimestrial , semestrial , anual . Cine face parte efectiv din echip , n special pe partea de decizie. 0-9 angaja i, 10-49 angaja i, 50-249 angaja i, 250-499 angaja i, 500 -1000 angaja i, peste 1000 de angaja i. -500, 501-1.000, 1.001-2.000, 2.001-5.000, 5.001-10.000, 10.001-50.000, 50.001-100.000, peste 100.000. Industrie extractiv , industrie constructoare de ma ini, construc ii, servicii, comer etc. Capital integral romnesc, capital integral str in, capital mixt Bucure ti, Sud-Est, Nord-Vest, Nord-Est etc. Alba, Arad, Arge , Bac u, Bihor etc. Urban, Rural

SEGMENTE

Personalitatea decidentului principal nclina ia spre risc