Sunteți pe pagina 1din 15

1.ARGUMENT 1.

ARGUMENT

Gr simile sunt substan e organice sintetizate de organismele

animale i vegetale f cnd parte din clasa lipidelor. Gr simile de origine vegetal sunt nesaturate i se g sesc n stare lichid , de aceea se numesc generic uleiuri. Gr simile de origine animal includ gr simi extrase prin tehnici diverse din esuturile grase animale sau din lapte. Gr simile sunt de trei feluri:saturate, mononesaturate (se g sesc n uleiul de m sline), polinesaturate (denumite ca i gr simi rele).

I.GR SIMILE
I.1.Caracteristici generale:
Gr simile sunt substan e organice sintetizate de organismele animale i vegetale f cnd parte din clasa lipidelor i sunt amestecuri naturale de compozi ie complex , alc tuite n principal din gliceride. n structura gr similor intr atomi de oxigen, hidrogen i carbon. Sunt principalele surse de acizi gra i i au rol vital n men inerea s n t ii pielii i a p rului, n protejarea organismului de ocuri, men inerea temperaturii, func ionarea normal a celulelor i furnizeaz energie n special inimii i esutului muscular.

I.2. Defini ie:


Gr simile sunt substan e organice produse atat n regnul animal,ct i n cel vegetal,pe care animalele l stocheaz n esutul subcutanat,n epiploon sau n jurul unor organe interne,iar plantele l acumuleaz n/sau mprejurul elementelor reproduc toare ale speciei(embrion,semin e sau fructe). fructe).

I.3.Clasificare:
Clasificarea gr similor poate fi f cut dup diferite criterii: Dup provenien : vegetale(de obicei lichide, uleiuri - nesaturate) sau animale(de obicei solide - saturate); Dup consisten : solide, semisolide i lichide; Dup rolul fiziologic: de depozit (de rezerv ) i de constitu ie fiziologic:

I.4.Surse I.4.Surse de gr simi:


Gr simile sunt prezente n semin ele unor plante (floarea soarelui, ricin, soia, in), n esutul adipos al animalelor (sl nina, osnza). Procedeele de extragere a gr similor din esuturile animale constau n topirea acestora separndu-se stratul de gr sime, iar din semin e separndusau fructe, uleiurile se ob in prin presare sau prin extrac ie cu solven i selectivi.

II.EXTRAGEREA II.EXTRAGEREA I PRELUCRAREA GR SIMILOR


II.1.Extragerea gr similor vegetale
Gr simile vegetale din semin e (floarea soarelui, ricin, bumbac) sau din fructele c rnoase (m sline) se ob in prin presare(se realizeaz la prese hidraulice sau mecanice construite special ntr-o mare diversitate)sau prin extragere ntrcu solven i(se realizeaz prin dizolvarea uleiului din s mn a m cinat cu un solvent adecvat, urmat de distilarea solu iei ob inute pentru recuperarea solventului i ob inerea uleiului brut liber).

II.2.Extragerea II.2.Extragerea gr similor animale


Pentru extragerea gr similor animale se utilizeaz ,n mod obi nuit,dou metode de lucru:extragerea gr simii cu ajutorul c ldurii i extragerea cu solven i.

II.2.1. Extragerea cu ajutorul c ldurii


Conform acestui procedeu materia prim gras este n prealabil sortat ,t iat n buc i mari,sp lat ,r cit i m run it .

II.2.2.Extragerea cu ajutorul solven ilor


Potrivit acestui procedeu,gr simea con inut n esutul gras este dizolvat ntr-un vas numit extractor,dup care sub form de solu ie trece n distilator n care,prin nc lzire,solventul este evaporat i apoi condensat ntr-un refrigerator pentru reutilizarea lui,iar gr simea topit r mas este scurs n recipien i.Se ob ine un randament mare de gr sime extras ,metoda fiind folosit mai ales la gr simile animale pentru industrie.

III. INDUSTRIALIZAREA GR SIMILOR


Datorit propriet ilor chimice pe care le au, gr simile pot intra n reac ie cu o serie de substan e chimice,rezultnd produ i noi cu caracteristici deosebite de ale gr similor naturale. Pe aceast cale sunt ob inute ast zi industrial o serie de produse care i-au g sit ntrebuin ri multiple n diferite sectoare de activitate. i-

III.1.Hidrogenarea gr similor
Opera ia de hidrogenare se face n autoclave vidate,prev zute cu instala ii de agitare,de r cire i nc lzire. Utiliz rile cele mai frecvente ale uleiurilor hidrogenate(solidificate)sunt pentru ob inerea de gr simi comestibile(margarine),pentru fabricarea s punului i a lumn rilor. Margarina se fabric din gr simi vegetale curate sau dintr-un amestec de gr simi animale i vegetale,prin emulsionare cu lapte degresat acidifiat i reprezint o emulsie de tip ap n ulei.Ca materii prime servesc gr simile hidrogenate de animale acvatice,precum i uleiurile i gr simile vegetale hidrogenate i nehidrogenate.

III.2.Oxidarea gr similor Folosind procesul de oxidare(prin insuflare cu aer sau oxigen la temperatur ridicat ) a uleiurilor de rapi ,de bumbac,de pe te i de in se ob in produse de oxidare care ramn n continuare lichide,dar cu vscozitate m rit ,cu o culoare ce variaz de la galben pn la ro u brun. Uleiul de rapi oxidat se ntrebuin eaz la compoundarea uleiurilor minerale pentru producerea uleiurilor speciale de uns,iar uleiul de pe te oxidat(moellon) la ungerea pieilor.Uleiurile oxidante se deosebesc de uleiurile naturale printr-o anumit printrcapacitate de emulsionare cu apa.

III.3.Sulfatarea gr similor

Prin ac iunea acidului sulfuric,a acidului sulfuric fumans(oleum) sau a acidului clor-sulfonic asupra uleiurilor sau a acizilor gra i,mai clorales asupra celor care au leg turi duble sau grupe hidroxil se ob in esteri cunoscu i sub numele de uleiuri sulfatate.Aceste uleiuri sunt utilizate cu prec dere n industria de piel rie la ungerea pieilor i n industria textil ca agen i de udare n b ile de vopsire i apretur ,ca produse de sp lare a lnii etc.

III.4.Sulfitarea gr similor
Prin tratarea uleiurilor cu sulfit sau bisulfit de sodiu se pot ob ine uleiuri emulsionabile cu propriet i de ungere a pieilor mai bune dect uleiurile sulfatate.

III.5.Saponificarea gr similor
Procesul de saponificare(hidroliz ) a gr similor are loc sub influen a acizilor(acid sulfuric) sau alcaliilor(hidroxid de sodiu sau potasiu).n func ie de modul de lucru i a substan elor chimice folosite,se ob in solu ii apoase de glicerin ,acizi gra i de diferite tipuri,s punuri de sodiu sau potasiu. tipuri,s

III.5.1.Glicerina
Glicerina se ob ine din apele r mase de la fabricarea s punului(le ii) sau de la descompunerea gr similor animale sau vegetale.Le iile con in 448% glicerin ,8-15% clorura de sodiu,hidroxid de sodiu i unele impurit ii ,8organice si anorganice. Glicerina se ntrebuin eaz ca adaos la vinurile de desert i licoroase i la ameliorarea unor vinuri r u ntre inute,la fabricarea lichiorurilor,a esen elor alimentare n cofet rie i la fabricarea ciocolatei.

III.5.2.Acidul stearic
Acest acid provine,n special,din saponificarea seului i are denumirea comercial de stearin . Se utilizeaz pentru impermeabilizarea pieilor,ca plastifiant n industria cauciucului i n industria lumn rilor.

III.5.3.Acidul oleic
Acidul oleic este un lichid limpede,galben spre brun ro cat.Con ine ntotdeauna mici cantita i de acid stearic.Se utilizeaz n industria de piel rie la ungerea pieilor,n stare natural sau transformat .

III.5.4.S punurile

Sub numele de s punuri,se nteleg,n general,s rurile acizilor gra i superiori,cu cel pu in opt atomi de carbon n molecul i,n sens mai restrns,s rurile alcaline(de sodiu i potasiu)ale acestor acizi gra i. Pentru fabricarea s punului pot servi gr simile cele mai diverse. Gr simile solide, bogate n acizi satura i; cum sunt seul de bou sau de oaie, gr simile de cocos sau palmieri i gr simile hidrogenate dau s punuri tari; gr simile lichide dau s punuri cu atat mai moi, cu ct au un con inut mai mare de acizi nesatura i.

IV. FOLOSIREA GR SIMILOR I A PRODUSELOR DE TRANSFORMARE A GR SIMILOR, N SCOPURI TEHNOLOGICE IV.1.n industria de piel rie
Din multitudinea de gr simi de origine vegetal sau animal ,numai un num r foarte mic au ac iune de t b cire,adic de combinare cu pielea crud . Astfel gr simile animalelor terestre ct i uleiurile vegetale au ac iune t b citoare redus .n schimb,uleiurile de animale acvatice i n special cele de foc i de ficat de morun,care au un indice de iod mai mare de 140 i capacitate de autooxidare mare,au o ac iune t b citoare foarte pronun at .

IV.2.n industria textil


Pentru ln i amestecuri de ln se folose te olein n filatura cardat i uleiuri neutre n filatura piept nat .Pentru m tasea artificial se folosesc uleiuri sulfatate,emulsii de ulei de parafin i ulei neutru n amestec cu esterii poliglicolici ai acizilor gra i. Aplicarea emulsiilor fin dispersate pe fibre se face cu instala ii de pulverizare sau cu val uri de uleiere.

IV.3.n industria cauciucului


Unele produse de transformare a gr similor(acid oleic,acid linoleic,acizi gra i satura i etc.) se utilizeaz la plastifierea cauciucului natural sau sintetic n vederea u ur rii prelucr rii lui,m ririi plasticit ii etc.

IV.4.n industria vopselelor


Uleiurile sicative(de in,de tung)se utilizeaz ,datorit propriet tilor lor peliculogene n compozi ia unor vopsele. Tot pentru prepararea vopselelor se utilizeaz uleiul de mac,uleiul de cnep ,precum i unele uleiuri semisicative pentru diluarea celor sicative.Uleiurile nesicative(de ricin)se utilizeaza ca plastifian i n vopselele pe baz de nitroceluloz .

IV.5.n industria produselor cosmetice


n multitudinea de componente ale diferitelor produse cosmetice(crema de fa i mini,pudre,rujuri,uleiuri de p r,crema de b rbierit etc.),gr simile i produsele de transformare ale gr similor au un rol foarte important,n special ca emolien i i emulgatori. Principalele gr simi utilizate sunt uleiurile de in, bumbac, susan, arahide,m sline, ricin, floarea soarelui, cocos, seul de oaie i vac i untura de porc.

IV.6.n industria minier


Ca reactivi spuman i se pot utiliza acizi gra i sintetici rezulta i din oxidarea parafinei.Ca reactivi colectori se utilizeaz ,ntre alte substan e,acizii gra i i s punurile lor(acid oleic,oleatul de sodiu .a.),n special la flotarea mineralelor ce au n re eaua cristalin cationi ai metalelor alcalinoalcalino-p mntoase(Ca,Sr,Ba),precum si la flotarea unor minerale oxizi ai metalelor rare,neferoase.

IV.7.La extrac ia i eiului


Pentru ob inerea unor fluide de foraj se pot folosi unele substan e grase n scopul m ririi capacit ii de lubrifiere a lag relor sapelor cu conuri i a suprafe elor de contact dintre pr jinile de foraj i pere ii g urii de sond .Se pot utiliza astfel,ulei de in,ulei de ricin,acizi gra i .a.

CONCLUZIE
Gr simile, denumite i lipide, sunt insolubile n ap
i solubile n hidrocarburi i n alcooli. Gr simile reprezint rezerva de energie a organismelor vii. La temperatur obi nuit gr simile se pot g si n stare solid sau lichid . Se obi nuie te, n mod curent, s fie numi i gr simi, compu ii solizi i uleiuri simi, cei fluizi.