Sunteți pe pagina 1din 10

Desp re În ge ri

parohia greco-catolică Mănăştur 1 Vest


Cine su nt îng eri i?

În latină angelus iar în greacă aggelos.


În ebraică are sensul de trimis, mesager.
Sunt fiinţe
pur spirituale (fără trup)
nemuritoare
create
Îl slujesc pe Dumnezeu.
Cine (n u) su nt îngeri i?

Nu sunt păsări.
Nu sunt oameni ce vin din cer.
Nu sunt dumnezei
sunt puternici dar nu omnipotenţi
ştiu multe dar nu sunt omniscienţi
Se pot deplasa oriunde dar nu sunt
omniprezenţi
Există îngeri buni şi
îngeri răi (diavoli).
Cum ara tă î ng erii ?

Nu au trup, dar în întâlnirile cu oamenii


apar sub formă umană, de regulă de
bărbaţi.
Arta apuseană îi reprezintă adesea ca
femei sau copii drăgălaşi.
În unele pasaje din Biblie apar
zburând şi de aceea sunt
reprezentanţi cu aripi.
Ce fac îngeri i?

Se roagă şi aduc mărire lui Dumnezeu.


Comunică mesaje de la Dumnezeu către
oameni.
Călăuzesc, apără, eliberează,
întăresc, încurajează,
conduc spiritul la moarte.
Uneori Dumnezeu răspunde
prin ei rugăciunilor.
Cine su nt îng eri i păzit ori ?

Sunt îngerii care au grijă de


fiecare om în parte.
Îngerul păzitor poartă trei
titluri:
Îngerul păcii
Îngerul pocăinţei
Îngerul rugăciunii
Cum s e n ume sc îng eri i?

Se cunosc nume la doar câţiva: Mihail,


Gabriel şi Rafael (şi Satana/Lucifer). Alte
nume apar indicate în scrierile apocrife.
Ierarhia cerească:
Prima triadă: Serafimii, Heruvimii şi
Tronurile.
A doua grupare: Domniile, Stăpânirile şi
Puterile.
Ultima triadă: Dregătoriile, Arhanghelii şi
Îngerii.
Unde a par î n B ibli e?

Alungarea lui Adam şi Eva din Eden


Conduc poporul lui Dumnezeu spre Ţara
Promisă.
Visul lui Iacob cu o scară între pământ şi
cer.

(sunt câteva exemple doar


din Vechiul Testament)
Unde a par î n B ibli e?

Vestirea naşterii Sf. Ioan Botezătorul şi a


lui Isus Cristos
Visul lui Iosif în care i se spune să fugă
în Egipt
Dau piatra jos de pe
mormânt şi vestesc
femeilor învierea lui
Isus.
(sunt câteva exemple doar
din Vechiul Testament)