Sunteți pe pagina 1din 31

APLICA IILE MICROUNDELOR

Prof.ing.Tiberiu Mociran Colegiul Tehnic George Bari iu Baia Mare

Care sunt elementele comune pentru imaginile de mai jos?

O parte din r spunsuri:


Necesitatea comunica iilor Tehnologiile extreme folosite Lipsa din programele colare de liceu a temelor aferente Curiozitatea privitoare la rezolvarea aspectelor tehnologice privind comunica iile

Lucrarea anterioar Interferen e 2010 CONVERGEN E TEHNOLOGICE N COMUNICA II SUBACVATICE


http://www.scribd.com/doc/45282513/Comunicatiisubacvatice Comunica ii care folosesc cu predilec ie pentru distan e mari unde cu frecven e foarte mici, sub 100 Hz ( ELF, VLF) ceea ce nseamn unde foarte lungi (lungimi de und -mii de Km) Antene cu dimensiuni geografice. Solu ii tehnologice viabile.

Ce sunt microundele?
Microundele sunt unde Hertziene a c ror lungime de und este cuprins ntre 1 mm (300 GHz) i 1 m (0,3 GHz). Undele Hertziene sunt acele unde electromagnetice la baza producerii c rora stau oscila iile electronilor n circuite oscilante LC sau n circuite electronice speciale. Microundele nu sunt radia ii ionizante. Radia ia ionizant este radia ia care are suficient energie pentru ca n urma interac iei sale cu un atom s poat expulza un electron de pe orbita atomului, formnd ioni. O radia ie este ionizant dac are o energie peste 10 eV (electron volt)

Denumire ELF SLF VF/ULF VLF LF MF HF VHF UHF SHF EHF FIR MIR NIR NUV EUV SX HX Y

Frecven e 3 Hz 30 Hz 30 Hz 300 Hz 300 Hz 3 kHz 3 kHz 30 kHz 30 kHz 300 kHz 300 kHz 3 MHz 3 MHz 30 MHz 30 MHz 300 MHz 300 MHz 3 GHz 3 GHz 30 GHz 30 GHz 300 GHz 300 GHz 3 THz 3 THz 30 THz 30 THz 300 THz 300 THz 3 PHz 3 PHz 30 PHz 30 PHz 3 EHz 3 EHz 30 EHz 30 EHz 300 EHz

Lungimi de und 100 Mm 10 Mm 10 Mm 1 Mm 1 Mm 100 km 100 km 10 km 10 km 1 km 1 km 100 m 100 m 10 m 10 m 1 m 1 m 1 dm 1 dm 1 cm 1 cm 1 mm 1 mm 100 m 100 m 10 m 10 m 1 m 1 m 100 nm 100 nm 10 nm 10 nm 100 pm 100 pm 10 pm 10 pm 1 pm

Energia 12.4 feV 124 feV 124 feV 1.24 peV 1.24 peV 12.4 peV 12.4 peV 124 peV 124 peV 1.24 neV 1.24 neV 12.4 neV 12.4 neV 124 neV 124 neV 1.24 eV 1.24 eV 12.4 eV 12.4 eV 124 eV 124 eV 1.24 meV 1.24 meV 12.4 meV 12.4 meV 124 meV 124 meV 1.24 eV 1.24 eV 12.4 eV 12.4 eV 124 eV 124 eV 12.4 keV 12.4 keV 124 keV 124 keV 1.24 MeV

Fundamente teoretice elementare.


Ecua iile lui Maxwel pot fi traduse ntr-un limbaj accesibil astfel:  n reparti ia lor instantanee sarcinile electrice determin un cmp electric care variaz n timp;  Un cmp electric care variaz n timp produce cmp magnetic;  Cmpul magnetic variaz n timp i el producnd conform legii induc iei electromagnetice un nou cmp electric variabil n timp;  Rezultatul este apari ia unei succesiuni de fronturi ale cmpului electromagnetic care variaz n timp i spa iu, und electromagnetic .

Unda electromagnetic

Provocarea reprezent rii corecte

Dispozitive electronice care produc i amplific microunde. Magnetronul

Magnetronul. Func ionare.


Electronii emi i de catod se mi c sub influen a simultan a cmpului electric i magnetic, cmpuri perpendiculare ntre ele. Traiectoriile electronilor capat o curbur cu att mai strns cu ct cmpul magnetic este mai intens. Sub ac iunea simultan a celor dou for e, electronii execut traiectorii complicate, de forma unor cicloide, rotindu-se n jurul catodului i inducnd n rezonatoare un cmp de microunde. Puteri mari de ie ire i randament ridicat. Banda de frecven e este ngust .

Clistronul reflex
generator de microunde

La trecerea electronilor prin grilele corespunz toare cavit ii ei vor fi modula i n vitez n urma interac iunii cu cmpul electric din cavitate. Electronii sunt respin i de c tre reflector i trimi i napoi n spa iul dintre grilele cavit ii. n func ie de viteza lor, electronii parcurg drumuri diferite n spa iul dintre cavitate i reflector (spa iu de grupare). Oscila iile sunt extrase prin intermediul unei bucle.

Clistronul de tranzit
amplificarea semnalelor din domeniul microundelor

n urma modula iei de vitez electronii se vor grupa n timpul deplas rii lor c tre colector realiznd o modula ie de densitate, deoarece electronii rapizi i ajung din urm pe cei mai len i. Electronii vor ceda energie cavit ii de extragere.

Tuburi cu unda progresiv


TWTA - traveling wave tubes amplifier

Sunt tuburi speciale de microunde folosite ca amplificatoare de band larg Exist interac iune ntre und i electroni n urma interac iunii ntre liniile de cmp i fasciculul de electroni rezult modula ia de vitez a electronilor. Tubul cu und progresiv este astfel construit nct num rul de electroni care cedeaz energie undei este mult mai mare dect al acelora care primesc energie de la und

Dioda varactor (varicap)

Pentru o polarizare n sens invers, schema echivalent de semnal mic a diodei varactor se reduce, practic, la o capacitate a c rei valoare depinde puternic de m rimea tensiunii de polarizare.

Dioda PIN

Aplica iile principale ale diodelor PIN sunt de modulare-atenuare ale semnalelor analogice, de modulare de impulsuri sau comutator de radiofrecven . ntr-o diod PIN conduc ia este determinat de num rul de purt tori injecta i n stratul central I care nu este dopat i care se nume te strat intrinsec.

Dioda Tunel (Esaki)

Caracteristica diodei tunel

Oscilator de nalt frecven

cu diod tunel

Dioda tunel se utilizeaz in circuite electronice de amplificare, oscila ie si comuta ie. Dac tensiunea de polarizare a diodei cre te peste o anumit valoare, curentul prin diod scade. Fenomenul de rezisten negativ apare din cauza concentra iei mari de impurit i n zonele p i n, din cauza l imii mici a regiunii de trecere (0,01 microni).

Dioda Gunn.

Structura diodei Gunn

Caracteristica diodei Gunn

John Battiscombe Gunn (1928-2008)

Folosit la amplificarea sau la generarea oscila iilor. Func ionarea se bazeaz pe efectul Gunn care const n transferul electronilor de conduc ie dintr-o zon a benzilor energetice n alta. Acest efect se produce la anumite materiale semiconductoare (Ga As, In P etc.) atunci cnd local, intensitatea cmpului electric dep e te o anumit valoare critic .

Alte dispozitive semiconductoare


Dioda Impatt (IMPact Avalanche Transit Time) Dioda Trapatt (TRApped Plasma Avalanche Triggered Transit) Dioda Baritt (BARrier Injection Transit Time) Tranzistoare  MESFET (Metal Semiconductor Field Effect Transistor) HEMT (High electron mobility transistor) MOSFET (Metal oxide field effect transistor) HBT (Heterojonction Bipolar Transistor)

European Microwave Association (EUMA)


Acces la multe nout i n domeniu, publica ii

adresa

http://www.eumwa.org/

Aplica iile microundelor. Tehnologii de radioloca ie.

RADAR Principiu de func ionare

Ecran RADAR

Dirijarea zborurilor

inte pe ecran RADAR

Aplica iile microundelor. Tehnologii de radioloca ie.

Undele electromagnetice sunt reflectate dac ntlnesc o suprafa conductoare electric. Folosind antene de construc ie special se poate determina direc ia obiectelor (n azimut i eleva ie) dar i viteza autovehiculelor.

Sistemul de Pozi ionare Globala (GPS)

GPS-ul folose te sateli ii ca puncte de referin pentru a calcula pozi iile cu o acurate e de domeniul metrilor, dar cu variante avansate de GPS se pot face m sur tori cu o acurate e mai mic de un centimetru!

Aplica ii n medicin
Diatermia- nc lzirea esuturilor n cmp de nalt frecven . Intensitatea nu trebuie s dep easc 100mW pe centimetru p trat. Diagnosticul cu microunde- Tehnica medical de reprezentare prin divergen i reflexie. Terapia cu microunde (Microwave Resonance Therapy)- dirijarea radia iilor n zona punctelor de acupunctur . Cele mai folosite unde EHF n terapie se situeaz n zona 4,9 mm (60.12GHz), 5,6 mm (53.33GHz) i 7,1 mm (42.19 GHZ). Dispozitivele comerciale au o gam de frecven e ntre 54GHz i 75GHz, adic lungimi de unde ntre 3,9 i 5,6 mm.

Active denial system (raza durerii)

Active Denial System (ADS) face parte din categoria armelor non-letale i a fost conceput i realizat de armata S.U.A. Emite un fascicol de mare putere de unde electromagnetice sub form de microunde de nalt frecven , de 95 GHz (cu o lungime de und de 3,2 mm).

Re ele de comunica ii

Aplica iile includ comunica iile de band larg necesare pe mijloace de transport terestre, iahturi, b rci. ("Internet on the Move"). Microundele permit recep ia programelor de televiziune i radiodifuziune DVB-S/S2 Satellite TV on the Move. DVB-S2 asigur servicii interactive i televiziune de nalt defini ie.

Comunica ii spa iale de mare distan a (Deep Space Network)

DSN Goldstone

DSN Canberra

DSN Madrid

Programul DSN (Deep Space Network) realizat de NASA asigur comunica iile prin microunde ntre sondele spa iale ndep rtate cum sunt Voyager 1, Voyager 2 i sta iile de emisie - recep ie aflate pe P mnt. Amplasamentele decalate la 120 de grade longitudine permit comunica ii continue cu o nav sau sond spa ial .

Comunica ii spa iale de mare distan a (Deep Space Network)

Sondele Voyager se afl la 107 AU. 1 AU = 8,317 minute lumin (150 milioane Km)

Comunica ii spa iale de mare distan a (Deep Space Network)

Alimentarea cu energie electric a sondelor spa iale a fost realizat cu trei generatoare termoelectrice care func ioneaz pe baz de Plutoniu 238. C ldura este convertit n energie electric cu ajutorul termocuplurilor bimetalice ob inndu-se 470 de wa i la o tensiune de 30 vol i. Transmisiunile se realizeaz n benzile de microunde 2-4 Ghz pentru uplink i 8-12 Ghz pentru downlink. Datele se transmit i se recep ioneaz cu o anten parabolic cu c tig mare cu diametrul de 3.7 metri. Se folosesc n instala ii magnetroane i tuburi cu und progresiv (TWTA).

Recep ionarea programelor de radioteleviziune de pe sateli i cu calculatorul.

plac care intr in slotul PSI de tip SKYSTAR 2 sau SKYSTAR 2 HD anten parabolic LNB (low noise block) c iva metri de cablu coaxial

Recep ionarea programelor de radioteleviziune de pe sateli i cu calculatorul.

Unul din cele mai complete i u or de folosit este programul PROGDVB care se poate desc rca de pe internet n mod gratuit. Func ioneaz bine, au multe programe necodate, au acoperire bun pentru Europa sateli ii ASTRA, HOTBIRD, SIRIUS, THOR, EUTELSAT, AMOS. Coordonatele sateli ilor i acoperirea geografic pot fi prelevate u or de pe site-ul http://www.satbeams.com/

Bibliografie
[1] A.Policec, T.D. Gligor, Gh.Ciocloda, 1983, Electronic Medical , Editura Dacia, Cluj Napoca, pag. 122-128 [2] D.D. Sandu, 1982, Dispozitive Electronice Pentru Microunde, Editura tiin ific i Enciclopedic , Cluj Napoca, pag. 62-422 [3] Gr. Antonescu, 1978, Dispozitive Semiconductoare Pentru Microunde, Editura Tehnic , Bucure ti, pag. 13-274 [4] Rodica Strugaru, 1982, Electronic medical , Editura Didactic i Pedagogic , Bucure ti, pag. 216-222 [5] Tudor Niculescu, Dan B noiu, Radu Cheregi, 1990, Transmiterea Imaginilor TV la Distan , Editura Militar , Bucure ti, pag 127-166 Informa ii i imagini au mai fost luate de pe paginile: http://www. nasa.gov http://www. jpl.nasa.gov/ http://www. satbeams.com/ http://www.raditek.com/ http://www.wikipedia.org/ http://www.radartutorial.eu/ http://www.eumwa.org/