Sunteți pe pagina 1din 29

tefan Brs nescu

06.03.1895 s-a n scut, la Vipere ti, jud. Buz u. Fiul lui tefan i Maria, urmeaz coala primar n comuna natal , iar preg tirea secundar i-o face la Buz u i la Seminarul Sf. Andrei din Gala i. Urmeaz cursurile Universit ii din Ia i, lundu- i licen a n drept 1919 i filosofie 1921, apoi ob ine capacitatea n pedagogie. Doctor n filosofie i pedagogie n anul 1952, i des vr e te preg tirea audiind cursurile unor savan i de prestigiu de la universit ile din Berlin, Mnchen, Jena, ob innd titlul de doctor cu teza Emil Boutroux, via a, opera i filozofia sa. Profesor la Liceul Internat i Liceul Na ional din Ia i, director al colii Normale Vasile Lupu, asistent, apoi profesor universitar la Ia i din 1933 catedra de pedagogie. A elaborat studii, manuale, a ntreprins cercet ri privind istoria colii i a ideilor privind educa ia. ntre scrierile sale amintim : Pedagogia (1932), Didactica (1935), Tehnologia didactic (1939), Pedagogia practic (1946). Este autorul primului studiu comparativ privind politicile culturale : Politica culturii n Romnia contemporan (1937), reeditat n 2004 la Editura Polirom din Ia i. n calitate de istoric al nv mntului i institu iilor sale a publicat : Istoria pedagogiei romne ti (1941), coala latin de la Cotnari (1957), Academia domneasc din Ia i (1962), Schola Greca e Latina din Trgovi te (1966). n anul 1963 a fost ales membru corespondent al Academiei Romne. Moare la 6 nov. 1984, la Ia i.

tefan Brsnescu ntemeietorul politicii educa iei ca domeniu de cercetare, n Romnia academician membru corespondent al Academiei Romne pedagog i eseist romn Opera sa tiin ific nsumeaz peste 30 de volume articole publicate n ar i peste hotare. i peste 500 de

,,ORFAN DE R ZBOI - PETRU MATECIUC ,,Ca o r splat a str duin ei la nv tur , directorul colii Normale, tefan Brs nescu, organizeaz n vara anului cnd am trecut n clasa a asea, o excursie mare prin ar , la care luau parte elevii cei mai buni din clasele mari, mpreun cu un num r de profesori. Plecnd spre Vatra-Dornei cu dou vagoane rezervate pentru noi, ne-am oprit pentru a vizita acest ora de munte. Am putut vedea aici sta iunea balneoclimateric , parcul ora ului cu un ceas enorm, avnd cifrele i cadranul construit din flori. ntr-o diminea ne-am mbarcat pe dou plute i am pornit-o pe Bistri a la vale. Diferitele aspecte ale muntilor mp duri i cu brazi, coturile Bistri ei unde apa se izbea vijelioas n maluri, col ul Acrei, Toancele i alte frumuse i ale naturii au produs asupra noastr o puternic impresie. C tre sear am ajuns la Borca, s-au tras i legat plutele la mal. Ceilal i elevi i profesori au fost g zdui i la coal , iar noi, cei doi prieteni, acas la acesta din urm . Ne-a trezit gornistul nostru care suna adunarea la malul Bistri ei. Toat ziua, ce-a de a doua, am c l torit cu plutele pn la Piatra-Neam , crmaciul si d lc u ul fiec rei plute fiind adev ra i me teri n conducerea plutelor, ferindu-ne de pericolul unei eventuale sc p ri a crmei din mn , care ne-ar fi fost fatal . Am luat iar i locurile n vagoane i am ajuns pe la amiaz pe valea Prahovei, la Sinaia. Am vizitat Castelul Pele camer cu camer , oferindu-ne rarit i ce cu greu lear fi v zut oricine n alte mprejur ri. Monarhul se afla bolnav ntr-un cort din spatele Castelului Pele . La coborrea spre poart , am ntlnit pe mo tenitorul tronului (Mihai I) c lare pe un ponei, cu p l ria moale, alb , nso it de un majordom. Tat l s u era plecat din ar .

Am continuat excursia pe la Buz u i ne-am oprit la Br ila. Aici ne-am mbarcat pe un vapor i am c l torit pe Dun re spre Gala i i Bechet. Ultima parte a excursiei a fost linia ferat Gala i Brlad Ia i. n to i anii de curs ob inusem premiul nti, iar acum eram promovat tot primul din clas , devenind eful de internat al colii,ultimul an de coal , cu implica ii mai multe i ca materii de studiu specifice profesiei. Directorul colii, tefan Brs nescu, care m cuno tea nc din timpul excursiei ce o f cusem n ar , a chemat un croitor din ora i a dat ordin s mi se fac un costum de elev, ca i n anul trecut. Aveam deci un costum pe m sur ca i n clasa a cincea, cu care puteam spune c m pot mndri.

,, tefan Brs nescu a ocupat prin concurs Catedra de pedagogie la Universitatea din Ia i n perioada interbelic ,venind de la prestigioasa coal Normal ,,Vasile Lupu, unde fusese director. Dup al doilea r zboi mondial, i inea cursurile a a cum o f cuse i n perioada interbelic . Am prins, ntre anii 1945 i 1948, ntreaga echip de eminen i profesori de nivel european pe care i-a avut Facultatea de Filosofie din Ia i la: istoria filosofiei antice, istoria filosofiei moderne, sociologie, pedagogie, psihologie, estetic , logic , etic ; se inea i un curs de psihologie a handicapa ilor i un altul de psihologie animal . n toamna anului 1948, la un semnal venit de la Moscova, au fost elimina i un mare num r de profesori i asisten i, mai ales de filosofie, drept i literatur . Acela i lucru, aveam s aflu mai trziu, s-a petrecut n toate rile controlate de sovietici. La Ia i, de la filosofie au fost elimina i Dan B d r u, Nicolae Bagdasar, tefan Brs nescu, Alecsandru Claudian, Victor Iancu (estetic ), Elena Irion (etic ), Vasile Uglea, Petre Botezatu, Ion Didilescu i Ion Curievici. Cei care au r mas nu aveau nici o vin pentru aceste elimin ri decise n ultim instan de sovietici, care aveau ,,consilieri peste tot. Unii dintre cei elimina i au f cut i un stagiu la Canal: Alecsandru Claudian, Petre Botezatu, Vasile Uglea. tefan Brs nescu a lucrat o perioad ca laborant la catedra profesorului Iorgu Alecsa de la Politehnic . Micul lui cabinet era mereu plin de profesori care veneau pentru a-l consulta sau invita la cursuri.

Dup anul 1953 s-au constituit n Romnia patru institute regionale pentru perfec ionarea personalului didactic, concepute ca unit i de nv mnt superior: Ia i, Bucure ti, Cluj, Timi oara. Condus de universitarul D-tru Gafi eanu, coleg de genera ie cu tefan Brs nescu, Institutul din Ia i a dobndit prestigiu i era solicitat pentru conferin e i consulta ii n multe ora e, de la Boto ani i Suceava pn la Br ila i F urei. Eram eful Catedrei de pedagogie, care se ocupa i de perfec ionarea directorilor. n toamna anului 1955, m aflam mpreun cu directorul D. Gafi eanu la Minister pentru ncadr ri (care pe atunci se f ceau n fiecare an). Am intrat la ministrul Ilie Murgulescu care, dup ce ne-a felicitat pentru rezultatele ob inute, ne-a ntrebat de pedagogul tefan Brs nescu, de care s-a interesat cnd a fost la Moscova pre edintele Academiei de tiin e Pedagogice I. A. Kairov, fost ministru i autor al manualului de pedagogie tradus la noi. n eleptul director D. Gafi eanu preg tise dou liste de profesori ai institutului, n una figurnd i tefan Brs nescu. Dup ce i-a r spuns ministrului c l cunoa te i l apreciaz , m-a ndemnat i pe mine s vorbesc ca fost student. Ministrul Ilie Murgulescu a cerut lista cu propuneri n care figura i tefan Brs nescu, a vorbit cu cineva la telefon i apoi ne-a spus s a tept m ca s lu m numirile. Am a teptat mult i n timpul acesta secretara ministrului a ie it de trei patru ori n c utarea ordinului redactat, dactilografiat i nregistrat. Cred c am a teptat dou -trei ore, dar am fost ncuraja i chiar de ministru s nu plec m f r ordin. De a doua zi tefan Brs nescu a nceput s lucreze la Institutul de perfec ionare, de unde, peste unul sau doi ani, Universitatea l-a reluat. Prof. Univ. dr. George V ideanu

LUCR RI Fr.W. Foerster- Sinteza doctrinar , Ia i, 1926 Clasa de elevi, Ia i, 1928 Misionarism i concep ia despre lume la elevul seminarelor i colilor normale , Ia i, 1930 Pedagogia pentru colile normale , Craiova, 1932 Teoria categoriilor. Contribu ii la evolu ia sistemelor de categorii, Ia i, 1928 Registrul individualit ii colarilor, Ia i, 1933 coala german .Note i impresii, Ia i, 1933 Curs de pedagogie general , 1934 Didactica, Craiova, 1935 Unitatea pedagogiei contemporane ca tiin , Ia i, 1935

Politica culturii n Romnia contemporan -studiu de pedagogie, Ia i, 1937 Tehnologia didactic -prelegeri universitare, Ia i, 1939 nv torul romn contemporan i destinul neamului, Ia i, 1939

Istoria pedagogiei romne ti, Bucure ti, 1941 Psihologie(manual de liceu),Craiova, 1942 Pedagogie practic , Craiova, 1946 Pedagogie agricol romn, Ia i, 1946 cu privire special asupra educa iei agricole a poporului

Pedagogie profesional , 1947 Pedagogia marilor filosofi i litera i contemporani, 1948 Schola latina de la Cotnari. Biblioteca de curte Despot-Vod , Bucure ti, 1957 i proiectul de academie a lui

Academia domneasc din Ia i( 1714-1821), Bucure ti, 1962

Educa ie estetic (coautor cu G. V ideanu), Bucure ti, 1962 Istoria pedagogiei universale i romne ti, Bucure ti, 1968 Dic ionar de pedagogie contemporan , Bucure ti, 1969 Pagini nescrise din istoria culturii i a institu iilor instructiv-educative romne ti , Bucure ti, 1971 Dic ionar cronologic.Educa ia, nv Bucure ti, 1978 mntul, gndirea pedagogic din Romnia,

Medalioane pentru pedagogia modelelor , 1983 Profesorul tefan Brs nescu a avut o activitate publicistic bogat , nsumnd 30 de volume i peste 500 de studii, precum i 17 manuale colare pentru nv mntul primar, gimnazial i liceal. De asemenea, a fost coordonator al periodicelor Ethos i Cercet ri pedagogice(Buletinul Seminarului pedagogic universitar din Ia i). A publicat articole n reviste de specialitate din ar i str in tate. Activitatea sa n domeniul educa iei include recenzii i note n diverse periodice, conferin e pentru cadrele didactice, precum i emisiuni de radio pe teme educa ionale.

Istoria pedagogiei, Manual pentru anul V, Licee pedagogice

Prof. tefan Brs nescu, Dic ionar Cronologic. Educa ia, nv mntul, gndirea pedagogic din Romnia, Editura tiin ific i Enciclopedic , Bucure ti, 1978 ,,n condi iile n care, noua conducere politic i-a instaurat controlul deplin la Bucure ti la 30 decembrie 1947, sub umbrela Moscovei, printre primele m suri adoptate de instituire a unui control total asupra statului i popula iei, s-a num rat i Legea de Reform a nv mntului, din 3 august 1948, r mas n vigoare cu unele modific ri ulterioare pn n anul 1968(pag.146). Anterior reformei, la 23 martie 1945, se trecuse la gimnaziul unic de 4 ani, deschis tuturor copiilor, care absolvir cursurile colii primare de 4 ani, i care nlocuia astfel, cursul supraprimar de 3 ani instituit, prin legea nv mntului primar, din 1925. n anul colar 1945/1946, deja, existau 1 507 clase de gimnaziu cu aproximativ 50 000 elevi(pag.144). Corespunz tor, cursurile gimnaziale i liceale de 8 ani, sunt reduse, la o coal medie, ce dura 4 ani, redus apoi, la 3 ani, ca n URSS, n 1951, prin Decretul nr.56/1951. Reforma nv mntului, din 1948, organizase un nv mnt superior constituit din: facult i, universit i, institute de nv mnt superior tehnice, agricole, industriale, pedagogice, artistice, tot dup modelul sovietic, cu o durat , ntre 2 i 5 ani(pag.147). Totu i, un fapt pozitiv, nregistrat, dup 1948, l-a reprezentat ncadrarea, n nv mntul elementar (primar), n decurs, de c iva ani, practic, a totalit ii copiilor de vrst colar , ntre 711 ani (deja, n anul colar 1948/1949, fusese colarizat n aceast categorie un procent de circa 92,1%) fapt ce reprezenta pentru acest nivel de nv mnt mplinirea unui deziderat istoric colarizarea integral a tuturor copiilor de vrst colar .

n anul 1948 au fost constituite unit i de nv mnt special pentru copiii cu handicap psihic i locomotor i, tot n 1948, au fost nfiin ate Institutul de Construc ii Bucure ti, Institutul de Art Teatral i Cinematografic I.L. Caragiale Bucure ti, Institutul de Petrol i Gaze Bucure ti i Institutul de Mine din Petro ani(pag.152) Copiii, ntre 3 i 7 ani, erau colariza i n unit i de nv mnt pre colar gr dini e cu orar zilnic, s pt mnal, sezonier organizate, n timp, ntr-o adev rat re ea na ional subordonat colilor elementare, din teritoriul de re edin , sau unor unit i administrativ economice(pag.152). ntruct, cum s-a ar tat, deja, consecin ele reformei nv mntului din 1948 erau, dintre cele mai alarmante, pentru evolu ia general a sistemului, s-au operat, o serie de modific ri legislative avnd drept scop optimizarea organiz rii i func ion rii colii romne ti. Astfel, pe 18 iulie 1956, durata colii elementare a fost sporit , la 7 ani, iar, a colii medii la 11 ani, organizate pe dou profile real i uman(pag.152). Deja, n decembrie 1953, nv mntul profesional i tehnic, fusese reorganizat n coli de ucenici de 24 ani, coli de mai tri pentru absolven ii colilor de ucenici cu minim 3 ani practic n produc ie i, respectiv, coli tehnice pentru absolven ii colilor medii(pag.168). Ulterior, n 1959, s-au organizat, pentru salaria i, cursuri serale de nivel mediu i superior, n vederea ridic rii nivelului de cuno tin e generale al personalului economic i administrativ(pag.160). Durata colii elementare a sporit, apoi, la 8 ani, n 1961(pag.158). n mod similar, coala medie (liceul), a sporit, ca durat , la 12 ani, n 1961(ca nainte de 1948) p strndu- i ns , titulatura stabilit de reforma stalinist , din 1948(pag.158).

n 1959, se nfiin eaz la Bucure ti, Ia i, Cluj, Timi oara, Craiova, Gala i,Bra ov(pag.160), Institute Pedagogice, de trei ani, destinate preg tirii profesorilor, care predau la clasele 57 (58). n 1961, se nfiin eaz alte institute, de acest gen, la Bac u, Baia Mare, Arad, Constan a i, respectiv, la Oradea, n 1968(pag.161). Pe 17 septembrie 1962, se nfiin eaz Universitatea Timi oara, iar, pe 27 august 1965, Universitatea Craiova, urmate de Universitatea Bra ov, n 1971 i de Universitatea Gala i, n 1974(pag.161). De o real importan s-au dovedit a fi, pentru promovarea accesului la educa ie generalizarea colii elementare la toate nivelele, eradicarea analfabetismului, construirea unui mai mare num r de localuri de coal i de s li de clas , la care se adaug , evident dotarea lor corespunz toare, reclamat de exigen ele nv mntului modern Se poate, concluziona ca, dup 1948, politicile de promovare a accesului la educa ie au nregistrat succese nsemnate ,n ceea ce prive te baza material efectivele cadrelor didactice dar, mai ales efectivele colarizate de elevi i studen i,n ciuda orient rilor eronate rezultate din copierea modelului educa ional sovietic total str in tradi iilor europene acumulate, n Romnia anterior anului 1948. Cteva date statistice sunt ilustrative, n acest sens. Spre exemplu, efectivele elevilor din clasele 58 sporesc, de la 119 119, n 1938, la 284 450, n 1948 i, respectiv, 1 434 750, n 1965(pag.161). La fel, n nv mntul mediu (liceal) se nregistreaz evolu ii ascendente, de la 299 unit i colare, n 1938, la 589 unit i de profil n 1965, ultimele frecventate de un num r de 371 724 elevi(pag.20).

Era un spor remarcabil dac de ine seama c n 1956, n colile medii, din Romnia erau nregistra i circa, 85 000 elevi. nv mntul superior nregistreaz , de asemenea, evolu ii ascendente, n ceea ce prive te cifrele de colarizare, n compara ie cu anul 1938 (28 700 studen i) ajungnduse, n anul 1956, la un num r de 62 700 studen i(pag.161). Spre exemplu, n Romnia, n anul colar 1961/1962, func ionau 7 637 gr dini e de copii, deservite de 13 142 educatoare i avnd 375 667 copii., ntre 36 ani, iar, n nv mntul general i mediu teoretic erau nregistrate 15.638 unit i colare, n care func ionau 110 787 cadre didactice, pentru preg tirea unui num r de 2 808 239 elevi, la care se ad ugau alte 47 coli cu profile artistice (arte plastice, coregrafie, muzical ) cu 1 372 cadre didactice i 17 204 elevi(pag.162). Tot, n acel an colar, erau nregistrate 601 coli profesionale cu 8 594 cadre didactice i 159 732 elevi i 32 coli pedagogice (pentru preg tirea educatorilor i nv torilor) cu 642 cadre didactice i 9 267 elevi i, respectiv, un num r de 282 coli tehnice i de mai tri cu 3 054 cadre didactice i 46 954 elevi(pag.162). nv mntul superior era n 1961/1962 structurat pe 151 unit i de profil deservite de 10 360 cadre didactice i n care func ionau 83 749 studen i romni i 741 studen i str ini(pag.162). De aceea, efectivele personalului didactic din Romnia au putut spori, de la 55 215, n 1938/1939, la 86 490 n 1948/1949 apoi, la 137 974, n 1960/1961 respectiv, la 209 300, n 1970/1971(pag.5). i,

Lucr rile tiin ifice ale lui tefan Brs nescu acoper tematici fundamentale n tiin ele educa iei pedagogie general , istoria pedagogiei, pedagogia culturii, epistemologie pedagogic (Pedagogia pentru colile normale 1932, Didactica 1935, Unitatea pedagogiei contemporane ca tiin 1936, Politica culturii n Romnia contemporan 1937, Istoria pedagogiei romne ti 1941). n 1941 public Istoria pedagogiei romnesti, prima sintez a istoriei pedagogiei din Romnia. Stefan Brsnescu a fost si a rmas cel mai remarcabil istoric al educatiei si pedagogiei. Consider c popoarele se prezint n arena mondial prin calitatea studiilor istorice, care sunt o mrturie a nivelului cultural atins de o colectivitate uman Pedagogia culturii are n tefan Brs nescu, discipol al lui Eduard Spranger, cel mai important reprezentant romn. Din aceast perspectiv , scopul educa iei este personalitatea cultural , caracterizat de st pnirea unui cerc larg de cuno tin e, de capacitatea omului de a se devota binelui, adev rului, frumosului i de a crea valori culturale. Conceptul de personalitate cultural l includea pe cel de personalitate moral . Adev rul, binele i frumosul sunt valori eterne, dincolo de timp i spa iu. Ed. Spranger(1882-1963) s-a remarcat i n plan pedagogic, potrivit concep iei sale, ,,via a culturii se desf oar n dou planuri: - crearea valorilor spirituale i constituirea a ceea ce el a numit ,, spiritul obiectiv- ca ansamblu al valorilor de adev r, bine, frumos, drept, util i divin -propagarea acestor valori n spiritele genera iilor tinere, conducnd la nf ptuirea ,, spiritului subiectiv individual.

Conform concep iei lui Spranger educa ia este actul prin care valorile obiective se transform n valori subiective. Educa ia este un act de cultur i presupune trei aspecte: -receptarea valorilor culturii -tr irea, vibrarea afectiv a spiritului subiectiv n contact cu aceste valori -crearea unor noi valori culturale. tefan Brs nescu a aderat la aceast orientare pedagogic , n opinia sa oferea posibilitatea unei noi i pertinente explic ri a fenomenului educa ional , precum i a dep irii unor tendin e care se confruntau n prima jum tate a secolului trecut. ncrezndu-se n faptul c aceast via are pre prin ceea ce cre m n domeniul culturii" (p. 223), tefan Brs nescu ajunge la concluzia c scopul educa iei este de a lucra pentru p strarea, sporirea valorilor obiective i de a face pe individ s se preocupe, s vibreze pentru valorile subiective i s poarte grija de a le p stra i spori. Evidentiind o serie de caracteristici ale unor curente de gandire asupra finalitatilor (istorism, teleologie, eclectism, dogmatism, psihologism, biologism, estetism, eticism, logicianism, pragmatism), Stefan Barsanescu, in Cursul de pedagogie (predat in anii 1933-1934 si 1934-1935), ajunge la urmatoarele constatari (p. 223): a. idealurile educative sunt inrudite cu valoarea suprema a unei epoci, ba chiar ele reprezinta copia" valorii supreme a unei epoci; b. exista atatea scopuri ale educatiei cate genuri de societati sau culturi exista; c. daca vrei sa afli idealul educativ al unei epoci, trebuie sa intrebi ce valoare suprema apreciaza acea epoca.

Unitatea pedagogiei contemporane ca tiin este o lucrare care pune bazele epistemologiei pedagogice romne ti, oferind o ampl sintez a tr s turilor dominante i a tendin elor din mi carea pedagogic mondial i na ional

EPISTEMOLOGIE (gr. episteme tiin i logos studii),teorie a cunoa terii tiin ifice, disciplin filosofic efectund studiul critic al principiilor, ipotezelor i rezultatelor cunoa terii tiin ifice n vederea stabilirii structurii logice, specificului i valorii de adev r al acesteia. Tinde s devin o metateorie sau tiin despre metodologia cunoa terii tiin ifice. Sens apropiat, de cel al gnoseologiei dar, dup unele opinii, la care ne raliem.n gnoseologie ar trebui s se includ nu numai schemele generice i obiectivate ale cunoa terii, ci i psihologia proceselor cognitive.

Educa ia a ap rut din necesitatea de a ,,transplanta cultura de la o genera ie la alta, lucru eviden iat n Pedagogia i Didactica(1932) i n Tehnologia didactic (1939). Educa ia este ,, un proces de cultivare a valorilor spiritului, tefan Brs nescu afirmnd faptul c se disting trei func ii ale educa iei: -ngrijirea ca educa ie a s n t ii -ndrumarea sau conducerea copilului pentru a- i domina impulsurile i pornirile -cultivarea-ce are i ea dou direc ii: -mbog irea vie ii spirituale(informarea) -ordonarea i fortificarea activit ilor psihice. Foarte important este aspectul cultiv rii, ,,fortificarea vie ii psihice prin fortificarea activit ilor psihice ale individului, prin asimilarea valorilor culturale ale societ ii. Pedagogia culturii permite dep irea unor teorii opuse asupra educa iei, cea individualist ce acorda prioritate individului n raport cu societatea, spre realizarea de sine i cea social ce pune n prim plan cerin ele societ ii, omul formndu-se prin i pentru societate. tefan Brs nescu aprecia c pedagogia culturii prin idealul educa ional personalitatea cultural face posibil dep irea acestei opozi ii, deoarece realizarea idealului angajeaz att participarea individului cu poten ialul nativ, ce asimileaz valorile culturale ct i a socialului ce ofer valorile. Astfel, pedagogia culturii este capabil s dep easc unilateralitatea pedagogiei individualiste i a celei sociale.

n planul didacticii se confruntau alte dou teorii: -teoria intelectualist , cea herbiatanist ce punea accentul pe receptare, reducea procesul de instruire la predare i asimilare -pedagogia voluntarist (activist ) potrivit c reia activitatea elevului era momentul central al educa iei. Practica colii romne ti cuno tea un singur model de structurare a lec iei, cel herbatian, tefan Brs nescu introduce ideea unor moduri diferite de organizare a activit ii didactice, sub forma a trei tipuri de ,,planuri de lec ie: -lec ii n care accentual cade pe primirea i transmitera culturii - lec ii n care nota dominant este dat de tr irea, vibrarea i admira ia pentru anumite idei i valori spirituale - lec ii n care se urm re te formarea capacit ii de lucru a colarilor n vederea unei crea ii culturale de valoare( tefan Brs nescu , 1942, pag. 311)

Prof. tefan Brs nescu n ,,Dic ionarul de Pedagogie Contemporan precizeaz c pedagogia actual l rgeste att sfera educa iei,ct i con inutul ei.Astfel educa ia devine un proces de dezvoltare a omului n general,educa ia permanent . Nevoia de modele de comportare social i, implicit, profesional ne trimite c tre op iunea exprimat la mijloc de secol de c tre tefan Brs nescu, cel care nu a impus doar teoretic o pedagogie a modelelor, ci s-a i constituit ntr-un firesc model de magistru. Eviden iind o serie de caracteristici ale unor curente de gndire asupra finalit ilor (istorism, teleologie, eclectism, dogmatism, psihologism, biologism, estetism, eticism, logicianism, pragmatism), tefan Brs nescu,n Cursul de pedagogie (predat n anii 1933-1934 i 1934-1935), ajunge la urm toarele constat ri (p. 223): a. idealurile educative sunt nrudite cu valoarea suprem a unei epoci, ba chiar ele reprezint copia" valorii supreme a unei epoci; b. exist attea scopuri ale educa iei cte genuri de societ i sau culturi exist ; c. dac vrei s afli idealul educativ al unei epoci, trebuie s intrebi ce valoare suprem apreciaz acea epoc . ,, Politica culturii. Studiu de pedagogie scris n perioada interbelic se dovede te de o mare actualitate n stabilirea unui profil tiin ific al politicii culturale, prin acuitatea cu care autorul stabile te problematica, o analizeaz i ofer solu ii de rezolvare dup cum m rturise te tefan Brs nescu pentru fondul teoretic al problemelor culturale i a contribui n acela i timp n mod real la dep irea provizoratului sistematic n domeniul cultural, care ne intereseaz .

,,Educa ia este activitatea con tient de a-l influen a pe om printr-o tripl ac iune: de ngrijire, de ndrumare i de cultivare n direc ia cre rii valorilor culturale i a sensibiliz rii individului fa de acestea. (Brs nescu, tefan, Dic ionar cronologic.Educa ia, nv gndirea pedagogic din Romnia) mntul,

tefan Brs nescu aprecia educa ia ca fiind ,,un proces complex,organizat sistematic pentru a conduce i cultiva evolu ia copilului de la via a instinctiv la via a unei personalit i, a unui om de cultur care se conduce dup valori superioare: adev rul i tiin a, binele i morala, frumosul i arta.

BIBLIOGRAFIE
tefan Brs nescu Pedagogia pentru colile normale , Craiova, 1932 Curs de pedagogie general , 1934 Didactica, Craiova, 1935 Unitatea pedagogiei contemporane ca tiin , Ia i, 1935 Tehnologia didactic -prelegeri universitare, Ia i, 1939 Dic ionar de pedagogie contemporan , Bucure ti, 1969 Dic ionar cronologic.Educa ia, nv Romnia, Bucure ti, 1978 mntul, gndirea pedagogic din