Sunteți pe pagina 1din 54

Legea periodicitatii.

Sistemul periodic al elementelor


Structura sistemului periodic al elementelor Proprietatile periodice ale elementelor

Legea periodicitatii
Mendeleev, 1871: propriet ile fizice i chimice ale elementelor sunt func ii periodice ale maselor lor atomice. Moseley (1913): Propriet ile elementelor sunt func ii periodice ale num rului atomic Z . Propriet ile periodice sunt propriet ile determinate de configura ia electronic periferic (invelisului electronic exterior) a atomilor. Exemplu: volum atomic, raze atomice, energie de ionizare, valen , caracter metalic, caracter nemetalic etc. Propriet ile aperiodice (neperiodice) sunt propriet ile determinate de nucleu, care variaz liniar. Exemplu: num r izotopic, mas atomic , spectru raze X.

Structura sistemului periodic


Grupe (verticale) Perioade (orizontale) Cel mai bun sistem de clasificare a elementelor chimice conform propriet ilor lor.

Informatii din tabelul periodic


Numarul atomic (nr. de ordine) Denumirea elementului Simbolul elementului Masa atomica

Informatii din tabelul periodic


Num rul de ordine marcheaz succesiunea elementelor n sistemul periodic. = nr. de sarcini nucleare = nr. protonilor din nucleu = nr. de electroni din nveli ul electronic Perioada - irul orizontal din sistemul periodic. Exist 7 perioade care se noteaz cu cifre arabe. = nr. de straturi electronice ocupate = nr. stratului electronic exterior = nr. perioadei. Grupa coloana cu elementele cu aceea i configura ie electronic pe ultimul strat. Forma lung a sistemului periodic cuprinde 18 grupe (8 principale i 10 secundare). nr. grupei principale = nr.electronilor de pe ultimul strat

Legatura dintre structura atomului si pozitia in sistemul periodic


Leg tura dintre
Structura atomului Num rul protonilor = num rul electronilor Num rul straturilor electronice ocupate = num rul ultimului strat electronic Num rul electronilor de pe ultimul strat Pozi ia elementului n sistemul periodic Num rul de ordine Num rul perioadei Num rul grupei principale

Exemplul atomului de Sulf


Structura atomului 16 protoni 16 electroni 3 straturi electronice ocupate al 3-lea strat electronic Pozi ia elementului n sistemul periodic num rul de ordine 16

Perioada a 3-a

6 electroni pe ultimul strat

Grupa a VI-a principal

Forma lunga a sistemului periodic

Exist mai multe forme tabelare pentru a reprezenta sistemul periodic al elementelor. In prezent este acceptata forma lunga: 7 perioade 18 grupe.

Grupele sistemului periodic al elementelor


Coloanele verticale = grupe sau familii, con in elemente cu propriet i fizice i chimice asem n toare, care au aceea i configura ie electronic n stratul de valen . Sunt notate cu cifre arabe de la 1 la 18, conform recomand rilor IUPAC din 1986, sau cu cifre romane de la I la VIII i litera A (grupele principale) si cifre romane de la I la VIII i litera B (grupele secundare). Grupa a-VIII-a B (respectiv grupele 8,9 i 10) con ine triada fierului (Fe, Co, Ni) i metalele platinice (Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt).

Grupele principale

 Elementele din grupele principale au electronul distinctiv ntr-un orbital s (grupele 1 i 2) sau ntr-un orbital p (grupele 13 18) In total sunt 42 de elemente in grupele principale din blocul s si blocul p

Grupele secundare
Elementele au electronul distinctiv ntr-un orbital d (metalele tranzi ionale din grupele 3 12) sau ntr-un orbital f (metalele de tranzi ie intern : lantanidele i actinidele)

Grupe secundare blocul d


30 metale tranzi ionale in total - blocul d n grupele 3 (IIIB), 4 (IVB), 5 (VB), 6 (VIB), 7 (VIIB), 8 (VIIIB), 9 (VIIIB), 10 (VIIIB), 11 (IB), 12 (IIB) - prima serie de metale tranzi ionale perioada a patra seria 3d, con ine 10 elemente : 21Sc - 30Zn 4s23d1 10 - a doua serie de metale tranzi ionale perioada a cincea seria 4d, con ine 10 elemente : 39Y 48Cd: 5s24d1 10 - a treia serie de metale tranzi ionale perioada a asea seria 5d, con ine 10 elemente : 72Hf 80Hg 6s25d1 10

Grupe secundare blocul f


28 metale de tranzi ie intern in total - blocul f 14 lantanide: 57La 71Lu configura ia electronic a stratului de valen : 6s2 (5d1) 4f1 14 14 actinide : 89Ac 103Lr configura ia electronic a stratului de valen : 7s2(6d1) 5f1 14

Perioadele

Perioadele
Sunt sirurile orizontale ale sistemului periodic, cuprinznd elementele dintre dou gaze rare succesive. Sistemul periodic con ine 7 7 nivele energetice notate cu cifre arabe de la 1 la 7. Fiecare perioad ncepe cu un metal alcalin i se termin cu un gaz rar Num rul perioadei n care se afl un element este egal cu num rul de nivele energetice (straturi) ocupate cu electroni. Primele 3 perioade sunt scurte, iar urm toarele 4 sunt lungi: perioada 1 2 elemente perioada a 2-a 8 elemente perioada a 3-a 8 elemente perioada a 4-a 18 elemente perioada a 5-a 18 elemente perioada a 6-a 32 elemente perioada a 7-a incomplet

Clasificarea elementelor in functie de configuratia electronica


Reprezentative (principale): electronul distinctiv pe un orbital s sau p Gaze nobile: toti orbitalii s si p sunt completati cu e Tranzitionale: electronul distinctiv pe un orbital d De tranzitie interna (lantanide si actinide): electronul distinctiv pe un orbital f

Clasificarea elementelor dup configura ia electronic

Clasificarea elementelor in blocuri

Folosirea tabelului periodic pentru aflarea subnivelelor

REPREZENTAREA SCHEMATIC A SISTEMULUI PERIODIC AL ELEMENTELOR pe blocuri de elemente, num rul elementelor dintr-o perioad i num rul atomic al gazului rar care termin fiecare perioad

Completarea orbitalilor atomici cu electroni

Regula octetului
Atomii au cea mai mare stabilitate daca au ultimul strat electronic complet ocupat sau liber Cu exceptia H si He, un strat electronic complet ocupat contine 8 electroni, un octet. Atomii castiga, pierd sau pun in comun electroni pentru a-si forma un ultim strat electronic complet ocupat sau gol. Atomi castiga, pierd sau pun in comun electroni in functie de ce este mai usor.

Configuratia electronica a Mg

Configuratia electronica a S

Configuratia electronica a As

Configuratia electronica a Fe

Componenta tabelului periodic


In prezent se cunosc 113 elemente. 90 metale 29 sunt radioactive 19 sunt artificiale (toate radioactive) 11 gaze la temperatura camerei. 2 lichide la temperatura camerei.

Metale

Proprietati ale metalelor


Lucioase, maleabile si ductile. Conductori de caldura si electricitate. Solide la temperatura camerei, cu exceptia Hg Cedeaza electroni cand reactioneaza cu nemetalele

Nemetale

Proprietati ale nemetalelor


Se gasesc in toate starile de agregare, la temperatura camerei. Exemple: Cl2 - gaz, Br2 - lichid, I2 - solid Sunt slabi conductori de caldura si electricitate. Multe dintre ele exista sub forma de molecule diatomice Accepta electroni in reactiile cu metale, dar in reactiile cu alte nemetale pun in comun electroni

Metaloide

Proprietati ale metaloidelor


Au proprietati chimice variabile Se comporta ca nemetalele cand reactioneaza cu metale. Se comporta ca metalele cand reactioneaza cu nemetale. Au proprietati de semi-conductor .

Starile de agregare ale elementelor la 250C

Proprietati periodice ale elementelor


Proprietati fizice: Volumul atomic Energia de ionizare Afinitatea pentru electroni Punctele de topire i de fierbere Proprietati chimice Starea de oxidare Electronegativitatea Caracterul acido-bazic

Volumul atomic

Volumul atomic
Creste de sus in jos in grupa se adauga un nou strat. Scade de la stanga la dreapta in perioada: sunt mai multi protoni in nucleu, sarcina pozitiva a nucleului atrage mai puternic electronii, micsorandu-se astfel dimensiunea atomului.

Energia de ionizare
Este energia necesara unui atom izolat i aflat n stare fundamental , pentru a pierde un electron. Se mai nume te poten ial de ionizare. Energia de ionizare se exprim de obicei n eV

Energia de ionizare

Energia de ionizare
Metalele alcaline ionizare cele mai mici energii de

Explicatie: ele pot pierde cel mai u or electronul de pe ultimul strat. Tendin a general = cre terea energiei de ionizare paralel cu cre terea lui Z, pentru elementele din aceea i perioad . Explicatie: cre terea puterii de atrac ie a electronilor de c tre nucleu.

Afinitatea pentru electroni


Este energia pe care o elibereaz un atom izolat i n stare fundamental cnd fixeaz un electron n plus.

Afinitatea pentru electroni

Afinitatea pentru electroni


Atomul neutru poate s accepte electroni nucleul nu are cmpul electric complet saturat i atomul tinde spre o saturare formnd ioni negativi prin acceptare de electroni. Stabilitatea ionului negativ astfel format este mult mai mare dect a atomului neutru.

Punctele de topire i de fierbere


Punctele de topire variaz n func ie de num rul atomic Z. n grupele principale I-IV: p.t scade cu cre terea lui Z. n grupele principale V-VII p.t cre te cu cre terea lui Z. n perioad p.t cre te pn la grupa a IV-a A, apoi scade. n acela i mod variaz i temperatura de fierbere.

Starea de oxidare
Num r de oxidare (treapt de oxidare) = o sarcin electric formal , pozitiv sau negativ ce se atribuie unui element n combina iile sale. St rile de oxidare ale elementelor din perioada a treia sunt:

Na2O Starea de oxidare 1+

MgO 2+

Al2O3 3+

SiO2 4+

P2O5 5+

SO3 6+

Cl2O7 7+

Starea de oxidare
Pozitiv sau negativ n func ie de caracterul electropozitiv sau electronegativ a partenerului. Exemple - n SO2 i SO3, starea de oxidare a sulfului este 4+, respectiv 6+, deoarece oxigenul este mai electronegativ dect sulful; - n H2S i Na2S, starea de oxidare a sulfului este 2-, deoarece sulful este mai electronegativ dect hidrogenul i sodiul. Regul n combina iile cu elemente mai electronegative dect ele, st rile de oxidare maxime ale elementelor sunt pozitive i egale cu num rul grupei principale din sistemul periodic; n combina iile lor cu elemente mai electropozitive dect ele, st rile de oxidare sunt negative i egale cu 8 minus num rul grupei principale n care se g se te elementul.

Valen a elementelor
Valen a elementelor ntr-o perioad cre te de la stnga la dreapta de la 1 la 4 i apoi scade din nou la 1. Explicatie Starea de oxidare a hidrogenului n primele trei hidruri este 1i 1+ n ultimele trei hidruri. Starea de oxidare (num rul de oxidare) nlocuie te no iunea mai veche de valen , fiind mai precis definit .
LiH Starea de oxidare BeH2 2+ BH3 3+ NH3 3H2O 2HF 1-

1+

Stabilirea num rului de oxidare


Reguli: Substan ele elementare au starea de oxidare 0; Num rul de oxidare al unui ion monoatomic dintr-o substan preponderent ionic este egal cu sarcina lui electric ; Num rul de oxidare al unui element dintr-o combina ie preponderent covalent este egal cu sarcina electric pe care ar avea-o dac electronii de leg tur se atribuie elementului cu electronegativitate mai mare; Atomul de fluor este cel mai electronegativ element i are n combina ii num rul de oxidare 1-; Atomul de oxigen urmeaz dup fluor n scara electronegativit ii i are n comina ii num rul de oxidare 2- (excep ie F2O, unde num rul de oxidare este 2+ i H2O2 unde starea de oxidare este 1-); Hidrogenul are n hidrurile ionice num rul de oxidare 1- i n hidrurile covalente 1+; Num rul de oxidare maxim pozitiv al unui element este dat de num rul grupei din care face parte elementul; Elementele grupei a IV-a A pot avea num rul de oxidare 4+ sau 4- n func ie de electronegativitatea lor.

Exceptii de la regulile de stabilire a numarului de oxidare


 La gazele nobile, num rul de oxidare egal cu num rul grupei (VIII) este semnalat numai la Xe, celelalte sunt nereactive sau au numere de oxidare inferioare; La grupa VII A, nu toate elementele ating num rul maxim de oxidare (F are numai 1- i bromul maxim 5+); La grupa a VI-a A, oxigenul are num rul de oxidare 2+ fa de fluor, 1n apa oxigenat i 2- n ceilal i compu i; La grupa IB, elementele au i numere de oxidare mai mari dect num rul grupei (Cu are i 2+, Au are i 3+); c pentru acela i element numerele de oxidare pozitive pot lua mai multe valori, iar num rul de oxidare negativ numai o valoare; Cu ct un element are num rul de oxidare mai mare, cu att are un caracter electronegativ i oxidant mai pronun at.

n general se constat

n grupele din mijlocul sistemului periodic se g sesc elemente care nu au un caracter electropozitiv sau electronegativ pronun at, ele sunt practic electroneutre.

Electronegativitatea

Caracterul acido-bazic
Exist un paralelism ntre electronegativitate i caracterul acid sau bazic al elementelor. Elementele electropozitive (sau cu electronegativitate redus ) formeaz oxizi cu caracter bazic iar elementele electronegative (sau cu electronegativitate mare) formeaz oxizi cu caracter acid. Caracterul acid cre te n grup de jos n sus iar n perioad de la stnga la dreapta. Cel mai puternic caracter acid se ntlne te la elementele situate n col ul din dreapta sus a sistemului periodic. Caracterul bazic cre te n perioad de la dreapta la stnga iar n grup de sus n jos. Elementele cu caracterul bazic cel mai pronun at sunt situate n col ul din stnga jos al sistemului periodic. Elementele din grupele secundare nu se supun regulilor de mai sus. Majoritatea elementelor din grupele secundare apar n mai multe st ri de oxidare. St rile de oxidare inferioare corespund unui caracter bazic iar cele superioare corespund unui caracter acid.

S-ar putea să vă placă și