Sunteți pe pagina 1din 14

EPURAREA APELOR UZATE INDUSTRIALE PRIN PROCESUL DE ADSORB IE

TEHNOLOGII DE EPURARE APE UZATE

CUPRINS

1. Noiuni generale despre adsorbie 2. Izoterme de adsorbie. 3. Calculul suprafeelor de adsorbie 4. Adsorbani uzuali utilizai n epurarea apei 5. Tehnologii de epurare prin procese de adsorbie 6. Studiu de caz 7. Concluzii

ADSORBiIA
1. Adsorb ia fizic : leg turi van der Waals Adsorb ia fizic este determinat de leg turile van der Waals care apar ntre substan e nepolare i adsorban ii nepolari; cantitatea de substan adsorbit scade cu cre terea temeraturii

+
Adsorb ia chimic (chemosorb ia) se determinat de apari ia de leg turi puternice ntre adsorbant i adsorbit: se formeaz leg turi chimice sau covalente; cantitatea de substan adsorbit cre te cu cre terea temperaturii; caracterizeaz adsorb ia metaleor grele pe silica i i pe oxidul de aluminiu, care se g se te n argile i nisipuri. Adsorb ia electrochimic datorat atrac iei electrostatice ; mecanismul ei const n concentrarea ionilor la suprafa a solidului ca urmare a atrac iei electrostatice ntre ioni i zonele nc rcate ale adsorbantului: depinde de pH, t ria ionic i sarcina ionilor; se utilizeaz la ndep rtarea metalelor grele, florurilor pe adsorban i r ini sintetice

2. Adsorb ia chimic : leg turi covalente

3. Adsorb ie electrochimic

IZOTERME DE ADSORB IE
C

C0
LINIAR FREUNDLICH LANGMUIR

dm = diametrul mediu al porilor (nm); Vp = volumul porilor total (cm3/g); P = porozitatea%; Tp = dimensiunea particulelor (m); GM = Greutatea molecular (g/mol); Q = Capacitatea de adsorbie (mg/g); R = Randamentul de adsorbie (%); D = Desorbia (%) ; E = Eficacitatea (%); Qm = Capacitatea de adsorbie maxim (mg/g); Ce = Concentraia n soluia de echilibru (mg/l); kf = Constanta Freudlich (mmol/g); n = Constant caracteristic afinit ii adsorbantului adsorbit;

ECUA IILE IZOTERMELOR DE ADSORB IE


Izoterma Langmuir liniarizat Panta Interceptul

Ce Ce 1 !  0 0 q e K Qa Qa

1 Q0 a

Langmuir studiaz fenomenele de adsorb ie pe suprafe e considerate omogene pornind de la ideea ca adsorb ia se realizeaz intr-un strat monomolecular , moleculele adsorbite fiind re inute prin forte care sunt considerate valen e libere superficiale . Izoterma BET liniarizat Panta Interceptul

1 K Q0 a

1 K Q0 a

Ce K B  1 Ce 1 !  0 (C S  C e ) q e K B Q a C S K B Q 0 a

KB 1 K B Q a Cs
0

1 K B Q0 a

Izoterma BET reprezin o extindere a izotermei Langmuir , ea se aplic pe suprafe e neomogene i n cazul n care adsorb ia se face in straturi polimoleculare.

CALCULUL SUPRAFE EI DE ADSORB IE

A = (Vm/22400) NA am ; NA = Avogadro (6.0231023); am = 0.162 nm2 (N2

i 77K)

A = 4,35 Vm (m2/g adsorbent solid)


Sectiunea transversal , am (nm2)

Monostrat de adsorbtie

Adsorbtie

N2
Ar Kr O2 CO2

0.162
0.138 0.202 0.141 0.210 0.125

Teoria BET

H2O

PROPRIET

ILE

I CARACTERISTICILE PRINCIPALILOR ADSORBAN CERCETA I


CARACTERISTICI
! SBET =S25! 33,93 T = 408; dm = 78 103
0

TIP
s
T = 25

ADSORBANT

CONDIiII

C rbune din paie de gru C T = 25 din paie de mutar rbune C rbune activ brut pe baz de fibre de nuc de cocos C rbune activ pe baz de fibre de nuc de cocos, activat cu ZnCl2 C rbune activ granular pe baz de de nuc de cocos C rbune activ granular pe baz de fibre de nuc de cocos, activat cu ZnCl2

SBET = 450; dm = 82 103 SBET = 167; dm = 2,75 VP = 0,1217; P = 93% SBET = 910; dm = 1,6 VP = 0,363; P = 92% SBET =1144; VP = 0,4159 SBET =893 VP = 0,4468

T = 15 0C; Ci = 25; Ca = 0,5 2; te = 10

C rbune activ

T = 35 0C; Ci = 20; Ca = 8; ta = 180

2 0C; Ci = 36,5; Ca = 2; te = 60 pH = 5,5 6,5

Adsorb ie GAC este aplicat pentru ndep rtarea contaminan ilor organici, n principal aceia cu caracteristici refractorii, toxice, colora i i/sau cu miros, i pentru ndep rtarea cantit ilor reziduale de contaminan i anorganici, de tipul: compu i ai azotului, sulfuri i metale grele. Filtrele cu mediu granular Adsorb ie PAC este aplicat aceluia i tip de agen i contaminan i ca GAC-ul. Este administrat apei reziduale care este tratat ca lam i apoi ndep rtat prin procese de separare de tipul: sedimentare i filtrare. Adsorban ii PAC utiliza i de obicei cu un decantor-mixer sau cu un adsorbant al lamului n combinare cu agen i de coagulare/floculare, cu ad ugare de PAC n etapa flocul rii, sediment rii sau filtr rii.

Exist dou posibilit i de proiectare:

ADSORB IE PE C RBUNE ACTIV GRANULAR DE TIP GAC


! 13 Adsorb ie GAC este aplicat pentru ! H! S0 ! ,16,93 33 T = 25 ndep rtarea contaminan ilor organici, n principal aceia cu caracteristici refractorii, toxice, = 25 colora i T i/sau cu miros, i pentru ndep rtarea cantit ilor reziduale de contaminan i anorganici, de tipul: compu i ai azotului, sulfuri i metale grele.
0

s
T = 25

GAC-ul este n mod normal regenerat prin reactivare termic la temperaturi de aproximativ 900-1000C.

Detaliu cu c rbune activ sub form de particule

C rbune activ sub form de particule

EXEMPLE DE ADSORBAN Polivinilacetat

Polistiren Poliacrilat silice

dietilamin

zeolit

protein

TEHNOLOGII DE EPURARE APE UZATE FOLOSIND METODA ADSORB IEI

ADSORB IA PE C RBUNE ACTIV


Carbune n straturi

pentru strat

SLA*

Plant A

FID CEMS & FTIR CEMS**

Prefiltare + r cire SLA pentru


strat Plant B

Ap epurat

FID SLA =
ap nc rcat cu solvent

= sistem de monitorizare

REGENERARE

I DESORB IE

DESORB IA CU AZOT i PURIFICAREA CICLULUI


Distilare
A2 Ap Solvent recuperat A1

Solvent+Ap Decantor Rezervor de amestecare


Solvent i Ap B1

Rezervor cu Azot lichid


B2

Condensare
Azot pentru r cire

nc lzire cu abur

Ap cald

Staturile A i B sunt pentru regenerare i desorb ie

TEHNOLOGII DE EPURARE APE UZATE

FILTRU CARBON

Decantor

N mol pentru filtrare

Influent

Amestecare

coagulare floculare

sedimentare

Adsorb ie carbon

Efluent

STUDIU DE CAZ
Tab. Indicatori de calitate ap Indicatori conductivitate TDS NaCl Nitri i Temperatura Unitate de m sur S /cm mg/l % mg/l
oC

Valori de intrare 484 245 0,6 5 23,4

Valori de iesire (colon de adsorbie) 381 132 0,1 2 23,4

Valori maxim admisibile 2500 (Legea 458/2002) 25(37)

influent

Din studierea valorilor indicatorilor de calitate ai apei analizate consider c aceasta ntrune te calit ile unei ape potabile.
pomp Ap uzat

Coloan de adsorbie

Concluzie: nu se impune aplicarea unei proces de epurare. n cazul unui proces de epurare cu evacuarea apei n emisar, costul apei epurate trebuie s se ncadreze n limita la aprox. 33,5 euro.

Efluent

V MUL UMESC PENTRU ATEN

IE!

MONITORIZAREA FACTORILOR DE MEDIU 2011