Sunteți pe pagina 1din 10

Universitatea Petru Maior Facultatea de tiin e economice, juridice si administrative

Etica in turism
Doar cnd ultimul copac a murit, ultimul ru a fost otr vit i ultimul pe te a fost prins, ne vom da seama c nu putem mnca bani.
studenta: Pintican Corina

Etica
Etica ar trebui sa fie un drum spre inainte o cale a progresului, o conceptie esentiala care aplicata bine si progresiv sa atraga suportul si implicarea pozitiva a tuturor participantilor la succesul unei firme atat angajatii, angajatorii cat si clientii.

Turismul in Romania
Dup 1989, n Romnia turismul a nregistrat o evolu ie descendent , semnalndu-se diminu ri alarmante la majoritatea indicatorilor specifici din domeniu n ceea ce prive te agen iile de turism, acestea ndeplinesc rolul de intermediar ntre agen ii economici care presteaz servicii turistice, pe de o parte i turi ti, pe de alt parte. Activit ile acestor firme constau n producerea, comercializarea i promovarea unor aranjamente turistice diverse

se concentreaz asupra peisajelor naturale i a istoriei sale bogate. in ultimii ani, Romnia a devenit o destinaie preferat pentru muli europeni (mai mult de 60% dintre turitii str ini provin din rile membre Uniunii Europene).

Scopul Scopul lucrarii este de a vedea daca etica in turism exista si in ce forma este ea pusa in valoare. Obiectiv Obiectivele: -realizarea unor chestionare pentru a vedea opinia populatiei despre etica in turism -realizarea unei analize a eticii in turism cu ajutorul unor studii la niste firme de turism.

ETICA N TURISM I CONCEPTUL DE DURABILITATE


n dezvoltarea durabil , etica joac un rol foarte important pentru buna dezvoltare a tuturor formelor de turism, a managementului i marketingului turistic, prin respectarea integrit ii naturale, sociale i economice a mediului, care vor beneficia de aceast dezvoltare i durabilitate f urit prin etic .

Promovarea turismului
Pentru sus inerea promov rii ofertei turistice romne ti i pentru cre terea circula iei turistice pe teritoriul Romniei, a fost lansat oficial proiectul de Strategie de dezvoltare a turismului 2007 2013 Documentul puncteaza premisele dezvoltarii turismului romanesc, obiective strategice si specifice privind dezvoltarea turismului, analiza SWOT a turismului din Romania, analiza principalelor produse turistice, actiuni de vizeaza dezvoltarea turismului. Aceste produse sunt: turismul montan, balnear, de litoral, cultural si ecoturismul

Declinul in turism
Factori care au dus la declinul pietei: - Scaderea nivelului de trai al populatiei - Deteriorarea unitatilor de turism - Lipsa investitiilor - Deschiderea catre exterior

Protec ia si conservarea mediului


Turismul mai mult ca oricare domeniu de activitate, este dependent de mediul nconjur tor, aceasta reprezentnd materia sa prima. Cnd turismul i mediul nconjur tor coexist n armonie, mediul beneficiaz de pe urma turismului.

Statistici
Turismul n Romnia se concentreaz asupra peisajelor naturale i a istoriei sale bogate, avnd de asemenea o contribuie important la economia rii. Dup comer, turismul este cea de-a doua ramur important din sectorul de servicii. Dintre sectoarele economice ale Romniei, turismul este unul dinamic i n curs rapid de dezvoltare. Dup estim rile World Travel and Tourism Council, Romnia ocup locul 4 n topul rilor care cunosc o dezvoltare rapid a turismului