Sunteți pe pagina 1din 22

POLUAREA AERULUI

Bura Anisoara- Cristina Clasa : X-B Prof: Jula Floarea Scoala: Grup scolar Ionita G. Andron

Definitie:Poluarea reprezint contaminarea mediului nconjur tor cu materiale care interfereaz cu s n tatea uman , calitatea vie ii sau func ia natural a ecosistemelor (organismele vii i mediul n care tr iesc).

Majoritatea poluantilor sunt eventual "spalati" de catre ploaie, poluant "spalat zapada sau ceata dar dupa ce au parcurs distante mari, uneori chiar pada ceata dupa parcurs distant continente. Poluarea aerului poate sa afecteze regiunea superioara sa superioara a atmosferei numita stratosfera. Contaminarea umana a numita stratosfera umana atmosferei Pamantului poate lua multe forme si a existat de cand ca oamenii au inceput sa utilizeze focul pentru agricultura, incalzire si sa agricultura nca gatitul alimentelor.

Compozitia azotului: -78 % azot -21 % oxigen -1 % alte gaze (dioxid de carbon, vapori de apa, argon, heliu, kripton, neon ) . Milioane de ani datorita ciclurilor diferitelor elemente ( oxigen, azot, carbon),compozitia aerului atmosferic a ramas practic constanta dar in ultimii 150 de ani ca urmare a diferitelor tipuri de activitati umane .

accidental

Principalele materii poluante i efectele acestora

Prejudiciile aduse mediului de substan ele poluante pot fi grupate n dou mari categorii: prejudicii asupra s n t ii publice prejudicii aduse unor folosin e (industriale, piscicole, naviga ie, etc.).

Principalele materii poluante


substan ele organice (de origine natural sau artificial ), substan ele anorganice, materialele n suspensie, substan ele toxice, substan ele radioactive, substan ele cu aciditate sau alcalinitate pronun at , coloran ii, energia caloric , microorganismele.

Substan ele organiceDe origine:

reprezint poluantul principal

pentru ap

(vegetal i animal )-materiile org. consum oxigenul din ap , n timpul descompunerii lor, ntr-o m sur mai mare sau mai mic , n func ie de cantitatea de substan organic evacuat , provocnd distrugerea fondului piscicol i n general a tuturor organismelor acvatice. Exemple: i eiul, taninul, lignina, hidra ii de carbon, biotoxinele marine .a.

natural

artificiala provin din prelucrarea diferitelor substan e n


cadrul rafin riilor (benzin , motorin , uleiuri, solven i organici .a), industriei chimice organice i industriei petrochimice (hidrocarburi, hidrocarburi halogenate, detergen i .a.).

Substan ele anorganice


n suspensie sau dizolvate sunt mai frecvent ntlnite n apele uzate industriale. Ex.: metalele grele (Pb, Cu , Zn , Cr), clorurile, sulfa ii etc. S rurile anorganice conduc la m rirea salinit ii apelor, iar unele dintre ele pot provoca cre terea durit ii. Clorurile n cantit i mari fac apa improprie aliment rilor cu ap potabil i industrial , iriga iilor etc.

Materialele n suspensie Cele plutitoare, ex. i eiul, produsele petrolifere, uleiul, spuma datorat detergen ilor, produc prejudicii emisarului: dau apei un gust i miros nepl cut, mpiedic absorb ia oxigenului la suprafa a apei i deci autoepurarea, se depun pe diferite instala ii, colmateaz filtrele, sunt toxice pentru fauna i flora acvatic , fac inutilizabil apa pentru alimentarea instala iilor de r cire, iriga ii, agrement etc.

Substan ele toxice

Nu pot fi re inute de instala iile de tratare a apelor i o parte din ele pot ajunge n organismul uman, provocnd mboln viri. Cteodat chiar n concentra ii foarte mici, pot distruge n scurt timp flora i fauna receptorului.

Substan ele radioactive


Radionuclizii, radioizotopii i izotopii radioactivi sunt unele dintre cele mai periculoase substan e toxice. Evacuarea apelor uzate radioactive n apele de suprafa i subterane prezint pericole deosebite, datorit ac iunii radia iilor asupra organismelor vii. Efectele lor asupra organismelor depind att de concentra iile radionuclizilor, ct i de modul cum acestea ac ioneaz , din exteriorul sau din interiorul organismului, sursele interne fiind cele mai periculoase.

Coloran ii

Proveni i ndeosebi de la fabricile de textile, hrtie, tab c rii etc, mpiedic absorb ia oxigenului i desf urarea normal a fenomenelor de autoepurare i a celor de fotosintez .

Energia caloric

Caracteristic apelor calde de la termocentrale i de la unele industrii, aduce numeroase prejudicii n alimentarea cu ap potabil i industrial i mpiedic dezvoltarea florei i faunei acvatice. Datorit cre terii temperaturii apelor scade concentra ia de oxigen dizolvat, via a organismelor acvatice devenind dificil

Microorganismele

Ajunse n apa receptorilor, fie c se dezvolt necorespunz tor, fie c deregleaz dezvoltarea altor microorganisme sau chiar a organismelor vii. Cele provenite de la t b c rii, abatoare, industria de prelucrare a unor produse vegetale, sunt puternic v t m toare, producnd infectarea emisarului pe care l fac de neutilizat.

Principalele surse de poluare


Sursele de poluare sunt n general acelea i pentru cele dou mari categorii de receptori: apele de suprafa (fluvii, ruri, lacuri etc.) i apele subterane (straturi acvifere, izvoare etc. ) .

Principalele surse de poluare


Impurificarea apelor de suprafa sau subterane este favorizat de urm toarele caracteristici ale apei:

a apei la varia ii mari de temperatur , ceea ce face ca ea s antreneze n curgerea sa diferite substan e impurificatoare ; 2.apa este un mediu propice pentru realizarea a numeroase reac ii fizico-chimice (de ex. dizolvarea unor substan e naturale sau artificiale, sedimentarea suspensiilor etc.) 3. faptul c n natur apa se g se te sub forme diferite (inclusiv gaze i vapori) i m re te sensibil domeniul de aplicarea; 4.apa este unul din factorii indispensabili vie ii pe p mnt.

1. starea lichid

Principalele surse de poluare

 surse organizate - produc murd rirea n


urma evacu rii unor substan e n ape prin intermediul unor instala ii destinate acestui scop, cum ar fi canaliz ri, evacu ri de la industrii sau cresc torii de animale etc.;

 surse neorganizate - produc murd rirea


prin p trunderea necontrolat substan e n ape. a unor

Principalele condi ii n care se produce poluarea natural a apelor sunt:

1.Trecerea apelor prin zone cu roci solubile


(z c minte de sare, de sulfa i) constituie principala cauz de p trundere a unor s ruri, n cantit i mari, n apele de suprafa sau n straturile acvifere. Un caz deosebit l reprezint rocile radioactive, care pot duce la contaminarea unor ape de suprafa sau subterane;

2.Trecerea apelor de suprafa prin zone cu fenomene de eroziune a solului provoac


impurific ri prin particulele solide antrenate, n special dac solurile sunt compuse din particule fine, cum sunt cele din marne i argil , care se men in mult timp n suspensie

Depozite de de euri sau reziduuri Solide


A ezate pe sol, sub cerul liber, n halde amplasate i organizate nera ional constituie o surs important de impurificare a apelor. Impurificarea poate fi produs prin antrenarea direct a reziduurilor n apele curg toare de c tre precipita ii sau de c tre apele care se scurg, prin infiltra ie, n sol. Foarte grave - cazurile de impurificare provocate de haldele amplasate n albiile majore ale cursurilor de ap i antrenate de viiturile acestora.

Pe data viitoare

Evaluare