Sunteți pe pagina 1din 15

Facultatea de Chimie Aplicat Aplicat

Universitatea POLITEHNICA Bucure ti

i tiin a Materialelor

NANOTUBURI DE CARBON

Prof.coordonator: Sorina Girea

Masterand: Masterand: Varga Ionut Daniel

I. Nanocompozite polimer-Nanotuburi de polimercarbon


Nanomaterialele pe baz de carbon sunt
definite ca acele materiale n care nanocomponentul este carbonul ; Carbonul, poate forma n afar de grafit o afar varietate de alte structuri (mai cunoscut este structura materialului C60,fulerena) ; n 1991 cercet torul japonez Iijima a observat pentru prima dat structura tubular a carbonului ; Primul polimer nanocompozit avnd ca material de umplere nanotuburi de carbon a fost descoperit n 1994; 1994; CNTCNT-ul este caracterizat de flexibilitate, densitate joas i un raport dimensional m rit ; Combin excelent propriet ile electrice, mecanice i termice, f cndu-l un cnducandidat sigur i eficace la fabricarea de nanocompozite polimerice.

Fig.1.Nanotuburi de carbon

Clasificarea nanotuburilor:
1) Nanotuburi unistrat (SWNT), alc tuite dintr-o singura foaie de grafit, ce dintrpare nvelit ntr-un tub cilindric, (fig.2). [6] ntr2) Nanotuburi multistrat (MWNT), cuprind o serie de nanotuburi care sunt concentrice precum inelele unui trunchi de copac, (fig.3), (Khare and Bose 2005). [6]

Fig.2. Nanotuburi cu structur unistrat (SWNT)

Fig.3. Nanotuburi cu structur multistrat (MWNT)

1) Nanotuburile unistrat prezint trei structuri diferite:


zigzag, scaun, chiral

Fig.4. Cele trei structuri ale nanotuburilor unistrat

II. Metode de sintez ale nanotuburilor de carbon


1- desc rcarea n arc electric ; 2- ndep rtarea cu laser ; 3- catalitic - depunerea chimic n faz de vapori (CVD). 1. Sinteza prin desc rcare n arc electric Se creeaz o plasm de desc rcare ntre anod i catod, anodul (confec ionat din carbon) vaporizeaz i precipit pe catod, ca CNTs. n proces se pot ob ine de asemenea i alte forme de carbon, altele CNTs. MWNTs se ob in f r catalizator, iar SWNTs cu catalizator de Fe, NiNi-Y. Variabilele includ: presiunea gazului n reactor, condi iile de arc.

2. Sinteza prin ndep rtarea cu laser n aceast metod o und laser vaporizeaz grafitul ntr-un reactor ntrla temperatur ridicat , n timp ce un gaz inert este introdus n camer , nanotuburile se depun pe suprafe ele reci ale reactorului, deoarece carbonul vaporizat condenseaz . 3) Sinteza catalitic - depunerea chimic n faz de vapori (CVD) Depunerea catalitic n faz de vapori a fost prima dat raportat n 1959 [12], dar pn n 1993 [13], nu s-au putut ob ine nanotuburi de scarbon pe aceast cale. n timpul CVD, se preg te te un strat de particule metalice catalitice, cel mai obi nuit de nichel, cobalt, fier sau combinate. Pentru a ini ia dezvoltarea nanotuburilor, se introduc n reactor dou gaze: - un gaz de proces, cum ar fi: amoniac, azot, hidrogen etc - un gaz ce con ine carbon, cum ar fi: acetilena, etilena, etanol, metan etc. Nanotuburile se dezvolt n locurile metalului catalitic, gazul ce con ine carbon este suport de suprafa a particulelor de catalizator i, carbonul este transportat la marginile particulei, unde formeaz nanotuburile. nanotuburile. Dintre toate metodele de sintez , CVD indic o speran pentru depunerea la scar industrial n termeni de raport pre /unitate.

Schadler et al (1998) a relatat despre dispersia a 5% masice MWNT-urilor MWNTntrntr-o r in epoxi prin tratare cu ultrasunete. Cu toate ca MWNT-urile MWNTau fost bine separate, ele nu r mn bine distribuite (fig.5).

Fig.5. Distribu ia nanotuburilor de carbon n r (imagine SEM)

in

III. Propriet ile nanotuburilor de carbon


1) Propriet i mecanice: - rezisten a axial excep ional de mare 2) Propriet i electrice: - conductori unidimensionali 3) Propriet i termice: - conductivitate termic mare, valorile teoretice sunt cuprinse n intevalul 2800-6000 W/mK 2800W/mK - c ldur specific mare (se pot folosi ca aditivi n adezivi i conducte nc lzite) a) Propriet ile mecanice ale CNT-urilor au fost mult studiate, att prin CNTutilizarea de tehnici experimentale [15-16], ct i prin mijloace [15computa ionale [17]. Structura asem n toare fibrelor, densitate joas , raportul dimensional m rit i propriet ile mecanice excelente fac CNTCNT-urile atractive pentru armarea polimerilor. b) Conductivitatea electric -posibilitatea utiliz rii CNT-urilor drept CNTumpluturi conductoare n compozitele polimerice a fost deja raportat n literatura de specialitate [17-20]. Datorit ariei mari a suprafe ei, [17CNTCNT-urile constituie medii interesante pentru stocarea energiei electrice.

Fig.7. Varia ia vscozit ii compozitului MWNT/PP func ie de con inutul de nanotuburi de carbon

Fig.6. Rezistivitatea volumic electric a compozitelor MWNT/PP func ie de con inutul nanotubului

IV. Aplica ii ale nanotuburilor de carbon

Fig.9. Nanotuburi de carbon: fiecare bilu este un atom de carbon legat covalent cu vecinii s i

Fig.8. Imagine SEM a spumelor super-compresibile

Fig.10. Nanotuburi de carbon folosite pentru ob inerea vestei antiglon

Fig.11. Formarea diodei prin unirea a doua nanotuburi de carbon

Fig.13. Nanotuburi de carbon

Fig.12. Structura nanotuburilor de carbon

V. Concluzii
1) Nanotuburile unistrat sunt nc foarte scumpe (costisitoare producerea lor) i, dezvoltarea unor tehnici de sintez posibile este vital pentru viitorul nanotehnologiei carbonului. Dac nu se vor descoperi c i de sintez mai ieftine, aceast tehnologie va fi imposibil de aplicat, la scar comercial [9]. 2) Nanoparticulele, n general i, nanotuburile de carbon, n particular, sunt particule potrivite pentru a modifica propriet ile de material ale polimerilor. 3) S-a constatat c rezisten a la compresiune a CNT-urilor cu SCNTpere i sub iri i gro i este cu dou ordine de m rire mai mare dect rezisten a la compresiune a oric rui alt material cunoscut (Laurie et al 1998). 4) Datorit propriet ilor excelente pe care le prezint , nanotuburile sunt folosite n numeroase domenii, urm rindu-se n rinducontinuare l rgirea sferei de aplica ii a acestora. 5) n urma evalu rii toxicit ii nanotuburilor de carbon, cercet torii sugereaz luarea unor serioase m suri de precau ie, deoarece folosirea acestora produce acelea i efecte ca i n cazul utiliz rii azbestului.

BIBLIOGRAFIE 1) Monthioux, Marc; Kuznetsov, Vladimir L. (2006). "Who should be given the credit for the discovery of carbon nanotubes?", Carbon 44 ; 2) , . .; , . . (1952). " , " (PDF). 26: 8895 ; 3) Oberlin, A.; M. Endo, and T. Koyama, J. Cryst. Growth (March 1976). Filamentous growth of carbon through benzene decomposition. 32. pp. 335349 ; 4) Endo, Morinobu; Dresselhaus, M. S. (October 26, 2002), Carbon Fibers and Carbon Nanotubes (Interview, Nagano, Japan) ; 5) Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Metals. 1982, 3, p.12-17 [in Russian] ; 6) Bull. Mater. Sci., Vol. 30, No. 4, August 2007, p. 379-386. Indian Academy of Sciences ; 7) Iijima, Sumio (1991). "Helical microtubules of graphitic carbon". Nature 354: 5658 ; 8) Ebbesen, T. W.; Ajayan, P. M. (1992). "Large-scale synthesis of carbon nanotubes". Nature 358: 220222 ;

9) Collins, Philip G.; Phaedon Avouris (December 2000), Scientific American: 67, 68, and 69 ; 10) Guo, Ting (1995). "Self-Assembly of Tubular Fullerenes". J. Phys. Chem. 99: 1069410697; 11) Guo, Ting (1995). "Catalytic growth of single-walled nanotubes by laser vaporization". Chem. Phys. Lett. 243: 4954; 12) Walker Jr., P. L. (1959). "Carbon Formation from Carbon Monoxide-Hydrogen Mixtures over Iron Catalysts. I. Properties of Carbon Formed", J. Phys. Chem. 63: 133 ; 13) Jos-Yacamn, M. (1993). "Catalytic growth of carbon microtubules with fullerene structure", Appl. Phys. Lett. 62: 657; 14) Eftekhari, A.; Jafarkhani, Parvaneh; Moztarzadeh, Fathollah (2006), "High-yield synthesis of carbon nanotubes using a water"Highwatersoluble catalyst support in catalytic chemical vapor deposition". deposition". Carbon 44: 1343; 15) P.M. Ajayan, L.S. Schadler, C.Giannaris, A. Rubio, SingleSinglewalled carbon nanotube-polymer composites: strenght and weakness, nanotubeAdv. Mater. 12, 750, 2000 ; 6) J.P. Salvetat. J.M. Bonard, N.H. Thompson, A.J. Kulik, L. Forro, W. Benoit, L. Zuppiroli, Mechanical properties of carbon nanotubes, Apll. Phys. A, 69, 255, 1999 ;