Sunteți pe pagina 1din 22

EMBRIOLOGIA

DEFINI IE
Parte a biologiei care se ocup cu studiul embrionului n toate fazele dezvolt rii lui, de la formarea celulei-ou pn la ecloziune sau na tere. Embriologia uman reprezint un obiect de interes pentru to i speciali tii din domeniu sanitar. De asemenea, cu excep ia medicilor din cteva specialit i, marea majoritate a celorlal i medici i speciali ti din domeniul s n t ii vor interac iona cu femei aflate la vrsta reproducerii, astfel nct exist posibilitatea ca ei s aib o influen major asupra rezultatului final al acestor procese de dezvoltare i asupra urm rilor negative ale acestora.

ISTORICUL EMBRIOLOGIEI
Intervalul de timp n care se realizeaz progresia de la stadiul de celul unic la stadiul n care primordiile organelor sunt formate (la om, primele 8 s pt mni de dezvoltare) este denumit perioada de embriogenez (numit uneori i perioada de organogenez ); intervalul de timp ntre acest moment i na tere este denumit perioada fetal , n timpul c reia diferen ierea continu iar f tul cre te i c tig n greutate. Metodele tiin ifice de studiu al embriologiei au evoluat pe parcursul mai multor sute de ani. Nu este deloc surprinz tor faptul c ini ial au predominat abord rile de tip anatomic. S-au efectuat observa ii, iar acestea au devenit din ce n ce mai sofisticate odat cu perfec ionarea instrumentelor optice i a tehnicilor de disec ie.

ISTORICUL EMBRIOLOGIEI
Pe m sur ce oamenii de tiin au f cut compara ii ntre specii i au nceput astfel s n eleag succesiunea fenomenelor dezvolt rii, cercet rile au inclus i studii comparative i de evolu ie. Au fost de asemenea studia i copiii cu malforma ii congenitale, iar observa iile au fost comparate cu cele efectuate la copiii care au prezentat tipare normale de dezvoltare. Studiul originii i cauzelor embriologice ale malforma iilor congenitale a fost denumit teratologie. n secolul XX, domeniul embriologiei experimentale a cunoscut o dezvoltare exploziv .

IMPORTAN A CLINIC A EMBRIOLOGIEI


De la stadiul de celul unic la nou-n scut cu vrsta de nou luni are loc un proces de dezvoltare care reprezint integrarea uimitoare a unor fenomene de o complexitate progresiv mai mare. Embriologie, include cercet ri efectuate asupra factorilor moleculari, celulari i structurali care contribuie la formarea unui organism. Importan a acestor studii deriv din faptul c furnizeaz informa ii esen iale pentru punerea la punct a unor strategii de ngrijire medical care conduc la ob inerea unor rezultate superioare. A adar, cre terea gradului de n elegere a embriologiei a condus la crearea unor tehnici noi de diagnosticare i de tratament prenatal, a unor proceduri terapeutice cu ajutorul c rora sunt dep ite unele probleme legate de infertilitate i la punerea la punct a unor metode de prevenire a malforma iilor congenitale, care reprezint cauza principal a mortalit ii infantile.

IMPORTAN A CLINIC A EMBRIOLOGIEI


Toate aceste progrese n domeniul ngrijirilor medicale prenatale i n domeniul s n t ii reproducerii sunt semnificative nu numai pentru contribu ia lor la cre terea ratei na terilor normale, ci i pentru efectele lor pe termen lung n perioada postnatal . De fapt, att capacitatea cognitiv a unui individ, ct i caracteristicile comportamentale ale acestuia sunt afectate de condi iile de via intrauterin , iar anumi i factori materni, cum ar fi fumatul, starea de nutri ie, stresul, diabetul i al ii influen eaz starea de s n tate a organismului dup na tere. Mai mult, aceste influen e, asociate cu factori moleculari i celulari, stabilesc riscul poten ial de declan are a anumitor boli la vrsta adult , cum ar fi cancerul i afec iunile cardiovasculare.

ETAPELE EMBRIOGENEZEI
GAMETOGENEZA = apar gonocite (celule germinale primordiale) din care rezult fie spermatogonii fie ovogonii - spermatogoniile/ovogoniile se transform n spermii/ovule - fecunda ia = game ii (spermia i ovulul) se unesc n tuba uterin i formeaz zigotul sau oul

ETAPELE EMBRIOGENEZEI
EMBRIOGENEZA Formarea embrionului - de la fecunda ie pn n s pt mna 8

ETAPELE EMBRIOGENEZEI
ORGANOGENEZA

1. din s pt mna 8 pn n luna 9 2. la f t apar organele 3. urmeaz na terea - este procesul de formare i maturare n ovar a gametului feminin - ncepe n via a intrauterina - se opre te la na tere - continu la pubertate (ciclul ovogenetic)

ETAPELE EMBRIOLOGIEI

S PT MNA 1-3

S PT MNA 1-3

S PT MNA 1-3

PROCESELE DIN CURSUL VIE II INTRAUTERINE


1.mitoze ale celulelor germinale primordiale 2.diferen ierea celulelor germinale primordiale n ovogonii dup ce s-au nconjurat cu celule ale cordoanelor sexuale 3. o parte a ovogoniilor evolueaz i rezult ovocite primare; alta parte a ovogoniilor degenereaz 4.ovocitele primare sunt nconjurate de celule epiteliale plate >> acestea din urm compun foliculii ovarieni primordiali 5.nainte de na tere ovocitul primar intr n profaza primei diviziuni de matura ie a meiozei; se va bloca astfel pn la pubertate La pubertate ncepe CICLUL OVARIAN ce include totalitatea modific rilor ce au loc n corticala ovarului matur; aceste modific ri sunt: - evolu ia foliculilor ovarieni (= CICLUL FOLICULAR) - ovula ia formarea corpului galben

CARACTERISTICILE CICLULUI OVARIAN - ncepe la pubertate - durata: 28 zile - cuprinde ciclul folicular i ciclul ovogenetic - controlat prin mecanisme hormonale

CICLUL OVOGENETIC
La pubertate ovocitul primar i deblocheaz profaza primei diviziuni de matura ie; finalizeaz aceast diviziune i rezult 2 celule inegale ca volum dar cu num r egal de cromozomi (num r haploid: 22x). Cele dou celule ce rezult prin meioz reduc ional sunt: ovocitul secundar i primul globul polar. Ovocitul secundar intr apoi n meioza ecua ional (a doua diviziune de matura ie a meiozei). Se va bloca ns n metafaza acesteia. Are loc ovula ia prin care ovocitul secundar (n metafaza meiozei ecua ionale) i primul globul polar sunt expulza i din ovar n tuba uterin . Dac nu are loc fecunda ia, ovocitul 2 va degenera n tractul genital i va fi eliminat f r s continue meioza. Dac are loc fecunda ia, la contactul cu spermia se deblocheaz metafaza meiozei ecua ionale. Aceasta se termin i rezult ovulul i al doilea globul polar (de asemenea inegale ca volum dar ambele celule cu num r egal, haploid, de cromozomi, 22x)

CICLUL OVOGENETIC

CICLUL FOLICULAR
- cre te secre ia de FSH i aceast cre tere declan eaz evolu ia a 5- 12 foliculi ovarieni primordiali n cadrul foliculogenezei - celulele epiteliale plate ale foliculilor primordiali devin celule cuboidale i astfel apar foliculii ovarieni primari: celulele foliculare secret un material acelular, glicoproteic, ce se dispune la suprafa a ovocitului (acest strat acelular se nume te membrana pellucida i constituie o barier ntre ovocit i celulele foliculare). - urmeaz stadiul de folicul de cre tere: - celulele foliculare cuboidale se dispun pe mai multe straturi - celulele foliculare secret o cantitate de lichid folicular i se trece n stadiul de folicul secundar sau veziculos - lichidul folicular va fi cuprins ntr-o cavitate folicular (antru folicular) - o parte din celulele foliculare se dispun n periferia foliculului i devin strat granular; la exteriorul acestui strat este membrana lui Slavjanski

CICLUL FOLICULAR
- alt parte din celulele foliculare se dispun radiar n jurul ovocitului formnd corona radiata - leg tura celular dintre stratul granular i corona radiata se nume te cumulus oophorus - la exteriorul membranei lui Slavjanski se diferen iaz din stroma ovarian teaca folicular cu 2 p r i: intern i extern - urmeaz stadiul de folicul ovarian matur (foliculul ter iar al lui de Graaf): - are loc, n plus fa de structurile celulare ale foliculului secundar, diferen ierea tecilor foliculare: - teaca intern are rolul unei glande endocrine: con ine o re ea capilar bogat i celule care influen ate de FSH-ul hipofizar secreta estrogeni prelua i apoi n capilarele respective - teaca extern cuprinde esut conjunctiv, miocite i este traversat de arteriole ce se capilarizeaz n teaca intern

OVULA IA
Defini ie : este procesul prin care este pus n libertate ovocitul secundar (n metafaza celei de-a doua diviziuni de matura ie = meioza ecua ionala) din ovar. Mecanism: are loc o inflama ie local cortical ovarian , declan at de eliberarea unor mediatori ai inflama iei: histamina i prostaglandine. - cu pu in timp nainte de ovula ie foliculul ter iar se m re te brusc, sub influen a FSH i LH; astfel, se apropie de corticala ovarian . - celulele stratului granulos se multiplic brusc - teaca folicular se sub iaz ntr-o zon ischemic , palid , numit stigma i nconjurat de o zon hiperemic ; - lichidul folicular comprim teaca folicular la stigma i aici se va produce ruptura folicular

OVULA IA
- consecutiv este eliberat ovocitul secundar i are loc o hemoragie local redus - deoarece n prealabil progesteronul a crescut titrul de plasmin iar plasmina a deteriorat prin proteoliz cumulus oophorus, la ovula ie se elibereaz din ovar: ovocitul secundar, membrana pellucida, corona radiata i lichidul folicular. Acestea sunt aspirate n tuba uterin . - n ovar r mn: stratul granulos i tecile foliculare Ruptura folicular este deci consecin a a 3 factori: - cre terea presiunii intrafoliculare - sc derea rezisten ei peretelui folicular sub ac iunea plasminei - activitatea elementelor contractile din peretele folicular, indus de prostaglandine n cursul ovula iei, simptomul cert al acesteia este u oara cre tere a temperaturii corpului.

CARACTERISTICILE OVULA IEI


- de tip uniovular - n fiecare lun se elibereaz dintr-un ovar un singur ovocit secundar - alternativ - n fiecare lun func ioneaz un ovar diferit de luna precedent - ciclic - ovula ia are loc la un interval de 28 zile (ciclul ncepe n ziua 13 - 14 a ciclului menstrual) - spontan - independent de voin - neperceptibil fizic