Sunteți pe pagina 1din 2

AMAR MARUF NAHI MUNGKAR

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah (Ali Imran: 110) Amar maruf nahi mungkar atau menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran adalah intipati kepada Dakwah Inilah tugas khalifah Allah tugas yang diamanahkan kepada para Nabi dan Rasul juga tugas semua manusia yang memahami matlamat Allah menciptakan manusia di bumi ini

AMAR MARUF NAHI MUNGKAR

Satu kefahaman yang salah adalah apabila Dakwah (amar maruf nahi mungkar) terletak dibahu ustaz, ulama dan golongan Agama sahaja Hakikatnya setiap manusia ada peranan dalam melaksanakan amar maruf nahi mungkar orang awam, pensyarah, pelajar dll perlu memikul tanggungjawab ini mengikut keupayaan masingmasing

Tanpa dakwah manusia akan sesat dan binasa fungsi khalifah tidak terlaksana