Sunteți pe pagina 1din 89

CAPITOLUL I.

BOLILE LEGUMELOR BOLILE TOMATELOR


Viroze: Viroze:
- mozaicul tutunului la tomate - Tobacco mosaic virus in tomato. - mozaicul castrave ilor la tomate -Cucumber mosaic virus in tomato - ofilirea p tat a tomatelor - Tomato spotted wilt virus - mozaicul lucernei la tomate Alfalfa mosaic virus in tomato; tomato; - virusul Y al cartofului la tomate Potato virus Y in tomato; tomato; - r sucirea foliolelor tomatelor Tomato yellow leaf curl - p tarea inelar neagr a tomatelor Tomato black ring virus - p tarea inelar a tomatelor Tomato ringspot virus - aspermia tomatelor - Tomato aspermy virus

1. Mozaicul tutunului la tomate - Tobacco mosaic virus in tomato. Mozaicul

1. Mozaicul tutunului la tomate - Tobacco mosaic virus in tomato Mozaicul

1. Mozaicul tutunului la tomate - Tobacco mosaic virus in tomato Mozaicul

2. Mozaicul castrave ilor la tomate -Cucumber mosaic virus in Mozaicul tomato

2. Mozaicul castrave ilor la tomate -Cucumber mosaic virus in Mozaicul tomato

3. R sucirea foliolelor tomatelor Tomato yellow leaf curl

4. Virusul Y al cartofului la tomate Potato virus Y in Virusul tomato

5. Ofilirea p tat a tomatelor - Tomato spotted wilt virus Ofilirea

Micoplasmoze Stolburul tomatelor Stolbur disease mycoplasma

Stolburul tomatelor Stolbur disease mycoplasma

Bacterioze: Bacterioze:
1. Ofilirea bacterian a tomatelor - Clavibacter michiganense pv. michiganense

Ofilirea bacterian a tomatelor - Clavibacter michiganense pv. michiganense

2. P tarea bacterian a tomatelor Xanthomonas campestris pv. vesicatoria Simptome:

Alte bacterioze ale tomatelor: tomatelor:


- p tarea bacterian punctiform Pseudomonas syringae pv. tomato - necroza m duvei tulpinilor de tomate Pseudomonas corrugata - putregaiul bacterian al tomatelor de ser Erwinia carotovora var. atroseptica; atroseptica; - focul bacterian al foliajului - Pseudomonas viridiflora i P. cichorii; - ofilirea bacterian - Pseudomonas solanacearum. solanacearum.

P tarea bacterian punctiform - Pseudomonas syringae pv. tomato

Micoze: Micoze:
1. Putrezirea coletului i c derea r sadurilor de legume Pythium de Baryanum fam. Pythiaceae, ord. Peronosporales, cl. Pythiaceae, Peronosporales, Oomycetes, Oomycetes, subncr. Mastigomycotina

Putrezirea coletului i c derea r sadurilor de legume - Pythium de Baryanum

2. Mana tomatelor - Phytophthora infestans fam. Pythiaceae, Pythiaceae, ord. Peronosporales, cl. Oomycetes, subncr. Peronosporales, Oomycetes, Mastigomycotina. Mastigomycotina.

Mana tomatelor - Phytophthora infestans

Mana tomatelor - Phytophthora infestans

3. Mana de sol - putrezirea r d cinilor, tulpinilor i fructelor - Phytophthora parasitica Simptome: Simptome:
Boala apare n special pe spa iile protejate, dar i n cmp n culturile nepalisate i numai n perioadele cu temperaturi ridicate n sol. Patogenul produce pagube ntre 5-20 % la culturile din cmp 5deschis i 10-60 % n sere i solarii. 10-

Mana de sol - putrezirea r d cinilor, tulpinilor i fructelor - Phytophthora parasitica

4. F inarea tomatelor - Leveillula taurica fam. Erysiphaceae, ord. Erysiphales, cl. Pyrenomycetes, subncr. Erysiphaceae, Erysiphales, Pyrenomycetes, Ascomycotina f.c. Oidiopsis taurica (Lv.) Salmon.

Putrezirea coletului - Didymella lycopersici fam. Venturiaceae, ord. Venturiaceae, Pleosporales, Loculascomycetes, Pleosporales, cl. Loculascomycetes, subncr. Ascomycotina f.c. Diplodina lycopersici (Cooke) Hollos. sau Ascochyta lycopersici Brun.

6. Putregaiul alb al tomatelor - Sclerotinia sclerotiorum fam. Sclerotiniaceae, Sclerotiniaceae, ord. Helotiales, cl. Discomycetes, subncr. Ascomycotina. Helotiales, Discomycetes, Ascomycotina.

Putregaiul alb al tomatelor - Sclerotinia sclerotiorum

7. P tarea alb a frunzelor de tomate - Septoria lycopersici fam. Sphaeropsidaceae, Sphaeropsidaceae, ord. Sphaeropsidales, cl. Coelomycetes, subncr. Sphaeropsidales, Coelomycetes, Deuteromycotina. Deuteromycotina.

8. Suberificarea r d cinilor de tomate Pyrenochaeta lycopersici fam. Sphaeropsidaceae, ord. Sphaeropsidaceae, Sphaeropsidales, Coelomycetes, Sphaeropsidales, cl. Coelomycetes, subncr. Deuteromycotina. Deuteromycotina.

Putregaiul cenu iu al tomatelor - Botrytis cinerea fam. Mucedinaceae, ord. Mucedinaceae, Moniliales, Hyphomycetes, Moniliales, cl. Hyphomycetes, subncr. Deuteromycotina. Deuteromycotina.

Putregaiul cenu iu al tomatelor - Botrytis cinerea

10. P tarea cafenie a frunzelor de tomate - Fulvia fulva fam. Dematiaceae, ord. Moniliales, cl. Hyphomycetes, Dematiaceae, Moniliales, Hyphomycetes, subncr. Deuteromycotina. Deuteromycotina.

P tarea cafenie a frunzelor de tomate - Fulvia fulva

11. P tarea brun a frunzelor de tomate - Alternaria dauci fam. Dematiaceae, ord. Moniliales, cl. Dematiaceae, Moniliales, Hyphomycetes, Hyphomycetes, subncr. Deuteromycotina. Deuteromycotina.

P tarea brun a frunzelor de tomate - Alternaria dauci

P tarea brun a frunzelor de tomate - Alternaria dauci

12. Ofilirea (fuzarioza) tomatelor Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici fam. Tuberculariaceae, Tuberculariaceae, ord. Moniliales, cl. Hyphomycetes, Moniliales, Hyphomycetes, subncr. Deuteromycotina. Deuteromycotina.

Ofilirea (fuzarioza) tomatelor Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici

13. Verticiloza tomatelor - Verticillium dahliae fam. Mucedinaceae, ord. Moniliales, cl. Hyphomycetes, Mucedinaceae, Moniliales, Hyphomycetes, subncr. Deuteromycotina. Deuteromycotina.