Sunteți pe pagina 1din 16

Academia de Studii Economice din Bucuresti Facultatea de Management

Proiect:Evaluarea calitatii apei raului Bega intre localitatile Faget si Timisoara

Bucuresti 2011

Cuprins:
         

Motivatia alegerii temei.Obiective. ____________________________3 Starea calitatii apelor de suprafata____________________________4 Bazinul hidrografic Bega-Timis_______________________________5 BegaRaul Bega_______________________________________________7 Calitatea apei moderata si slaba din cauza poluarii________________8 Canalul Bega_____________________________________________9 Raul Bega Veche__________________________________________12 Faget___________________________________________________13 Timisoara________________________________________________14 Concluzii_________________________________________________15

Evaluarea calitatii apei raului Bega intre localitatile Faget si Timisoara
Moitivatia alegerii temei.Obiective


Am ales aceasta tema,deoarece am dorit sa aflu informatii despre ,Starea calitatii apelor de suprafata in care vorbesc despre elaborarea sintezei calitatii apelor curgatoare de suprafata,Raul Bega care izvoraste din Muntii Poiana Rusca si traverseaza orasele Faget si Timisoara,despre Canalul Bega care este unul dintre elemente definitorii ale ora ului Timi oara, bazinul hidrografic Bega-Timis,si am m-ai scris si Begamcateva detalii despre orasul Timisoara si localitatea Faget si cum a devenit aceasta oras.

Starea calitatii apelor de suprafata
Totalul cursurilor de apa codificate ale tarii noastre este de 78905 km. Activitatea de supraveghere a calitatii apelor a fost organizata n anul 2006 n principal pe cursurile mijlocii si inferioare ale cursurilor de apa (pe o lungime de 27056 km), unde se manifesta impactul actiunilor umane asupra mediului, respectiv asupra calitatii apelor. S-au realizat de asemenea si masuratori n sectiuni Sde referinta ale cursurilor de apa, situate n special n zonele superioare, unde acest impact este minim. Elaborarea sintezei calitatii apelor curgatoare de suprafata pe anul 2005 s-a bazat pe prelucrarea datelor primare privind analizele sfizicofizico-chimice a apelor, date obtinute n peste 781 de sectiuni de monitorizare, amplasate astfel: 29 n bazinul hidrografic Tisa; 79 n bazinul hidrografic Somes; 69 n bazinul hidrografic Crisuri; 62 n bazinul hidrografic Mures; 39 n bazinul hidrografic Bega-Timis; Bega9 n bazinul hidrografic Nera-Cerna; 62 n bazinul hidrografic Jiu; Nera94 n bazinul hidrografic Olt; 15 n bazinul hidrografic Vedea; 73 n bazinul hidrografic Arges; 37 n bazinul hidrografic Ialomita; 133 n bazinul hidrografic Siret; 45 n bazinul hidrografic Prut; 35 n bazinul hidrografic Dunare.

Bazinul hidrografic Bega-Timis Bega

Sub aspectul calitatii globale, fata de lungimea totala investigata, de 1375 km, 118 km (8.6%) s-au sncadrat n clasa I, 529 km (38.5%) s-au ncadrat n sclasa II, 370 km (26.9 %) n clasa a III-a de calitate, III336 km (24.4%) s-au sncadrat n clasa IV si 22 de km (circa 1.6 %) n clasa a V-a de calitate. V-

S-au nregistrat depasiri, mai mult sau mai putin semnificative, ale limitelor admisibile pentru clasa a V-a de calitate, la unul sau mai multi indicatori, n urmatoarele sectiuni: Otelec (O2, NH4) pe rul Bega; Cenei (O2) pe rul Bega Veche; amonte confluenta Timisana (Mn) pe rul Timis; amonte loc. Ghilad (P) pe rul Lanca Birda; Graniceri (Zn) pe rul Timis Cheveresu Mare (Fe) pe rul Surgani; Otvesti (Mn) pe rul Poganis;Gataia (NH4), Partos (NH4) pe rul Brzava ; Am.cfl.Barzava (O2, NH4, NO2, PO4, P) pe rul Birdanca. n legatura cu evaluarea indicatorilor dn categoria substantelor prioritare/prioritar periculoase, calitatea apei dn b.h. Bega -Timis a fost necorespunzatoare, referitor la indicatorii Pb si /sau Cd n cca. 60 % din sectiuni. Principala sursa punctiforma de poluare este municipiul Timisoara. Din punct de vedere saprobiologic, calitatea apelor rurilor dn Bazinul Hidrografic BegaTimis-Caras a fost monitorizata pe 1375 km, n 39 de sectiuni de supraveghere. Din lungimea totala de ruri monitorizate 554 km (40 %) sau ncadrat n clasa I de calitate - stare ecologica foarte buna, 195 km (14 %) n clasa a II a de calitate - stare ecologica buna, 585 km (43 %) n clasa a III a de calitate stare ecologica moderata, iar 41 km n clasa a IVa (3 %) de calitate stare ecologica slaba.

Raul Bega
Rul Bega (srb : Begej, maghiar Bga) este un ru Begej, Bga) n Romnia i Serbia. Izvor te n Munii Poiana Rusc . Mun Traverseaz oraele F get iTimioara, pe teritoriul ora iTimi Romniei i oraul srbesc Zrenjanin. Se vars n ora rul Tisa lng localitatea Titel. Rul Bega se formeaz prin unirea a dou brae Bega bra Luncanilor i Bega Poieni n dreptul localit ii Curtea. n continuare rul trece prin localit ile Margina, F get, R chita, M n tiur, Leucueti get, Leucu , Bethausen, Cutina, Bodo Balin.n amonte de Balin localitatea Chiz t u debueaz n rul Bega debu canalul Coteiu-Chiz t u de deviere a debitelor din Timi. CoteiuTimi Rul trece apoi prin localit ile Chiz t u i Topolov u Mic. Imediat n aval de Topolov u Mic apele mari ale rului Bega sunt deviate n spre rul Timi prin derivaia Timi deriva Topolov -Hitia.n aval de Topolov u Mic, cursul rului Hitia Bega este complet canalizat (vezi Canalul Bega). Fosta albie a rului Bega este colmatat n partea amonte. Aproximativ n aval de Timioara albia a fost meninut Timi men sub denumirea de Bega Veche (pe alocuri fiind folosit i denumirea de Bega B trn ) i a fost n mare parte reprofilat pentru drenarea zonei situate la nord de canalul Bega. Pe o poriune de 1,9 km rul marcheaz por frontiera romno-srbeasc . romno-

Calitatea apei moderat i slab din cauza polu rii
n anul 2009, pe cursurile de ap din Spa iul Hidrografic Banat, au fost asigurate clasele necesare de calitate a apei att la prizele de alimentare cu ap n scop potabil ct i la prizele altor categorii de folosin e. Rul Bega, n amonte de Timi oara, a avut calitatea apei bun , iar, n sec iunea de frontier Otelec, calitatea apei s-a ncadrat n limitele clasei a III-a (moderat ) ca urmare sIIIa evacu rilor de ape uzate or ene ti i industriale ale municipiului Timi oara. Sta ia de epurare este n curs de reabilitare, cu fonduri ISPA. Afluen ii rului Bega ( S raz, Bini , Cladova) s-au ncadrat n limitele clasei a III a (moderat ) sde calitate din cauza debitului redus de ap . n anul 2009, ncepnd din luna aprilieaprilie-octombrie, s-a nregistrat secarea temporar a acestor afluen i. Rul sBega Veche, n sec iunea Pi chia, a avut calitatea bun , pentru ca, n sec iunea Cenei, calitatea apei s fie moderat , aceast situa ie datorndu-se n principal datornduafluen ilor Apa Mare i Canalul Bega Veche care, tot din cauza debitului redus de ap , au avut o calitate moderat . Rul Timi de la izvoare i pn n frontier a avut calitatea foarte bun i bun . Afluen ii Lanca Birda i urgani au prezentat o calitate moderat respectiv slab , din cauza debitului redus i a polu rii difuze. Rul Brzava de la izvoare i pn n frontier a avut calitatea apei bun , excep ie f cnd tronsonul aval Moniom Berzovia, unde calitatea a fost moderat din cauza evacu rilor de la sta ia de epurare a municipiului Re i a i de pe raza ora ului Boc a. i afluentul Birdanca a avut o calitatea slab . Rul Cara i afluen ii acestuia au avut calitatea apei bun . Rul Nera cu afluen ii i Cerna cu afluen ii, au avut calitatea apei bun .

Canalul Bega


Canalul Bega este unul dintre elemente definitorii ale ora ului Timi oara, din mai multe puncte de vedere. Bega are, pentru Timi oara, o importan din punct de vedere estetic, urbanistic i ca factor de via (n acest ultim element fiind inclus faptul c Bega este surs de ap i de hran , este un element important pentru circula ia n ora i este un bulevard viu care traverseaz Timi oara). Ora ul de pe Bega, Timi oara, este mp r it n cartiere de cursul de ap al canalului Bega. Cartierele comunic ntre ele prin intermediul a numeroase poduri construite peste canalul navigabil.Cetatea Timi oarei era nconjurat , n urm cu secole, de o sumedenie de cursuri de ap , bra e ale rului Bega. Dup nfrngerea turcilor i nl turarea domina iei lor din aceste inuturi, Contele Mercy a nceput primele lucr ri de desecare a inutului ml tinos din jurul ora ului, reducnd cursul haotic r sfirat al rului Bega la un canal principal. Canalul Bega a reprezentat o arter de naviga ie pe care, timp ndelungat, s-a realizat transportul m rfurilor necesare ora ului, i ar fi p cat s nu serveasc i n viitor acestui scop.

Istoric.


Canalul Bega este primul canal navigabil construit n Romnia. Lungimea total navigabil era de 44 km pe teritoriul Romniei si 72 km pe teritoriul Serbiei. Traverseaz ora ul Timi oara. n prezent nu este navigabil.Canalizarea rului Bega (Begheului) a nceput n (Begheului) 1728 n amonte de Timi oara, cnd contele Claudius Mercy a dispus s parea unui canal care s contribuie la asanarea terenurilor inundabile din jurul Timi oarei. n 1739, inginerul Maximilian Fremaut continu canalizarea intervenind cu diguri pentru regularizarea cursului Begheului. Ca urmare, Timi oara beneficiaz enorm de reducerea riscului de inunda ii dar mai ales de uscarea mla tinilor din mprejurimi. Ulterior canalul ncepe s fie folosit la transportul bu tenilor din p durile de lng F get, n ora . Au urmat n a doua faz lucr rile la extinderea n aval. S-a construit astfel canalul navigabil propriu-zis, pe un Spropriutraseu complet nou, actuala Bega Veche, cu o lungime total de 116 km, pn la confluen a cu Tisa. n noiembrie 1732 circul primul vapor, pn la Pancevo. Din cauza dificult ilor de navigare, n special a numeroaselor praguri de nisip cauzate de numeroase sec iuni tortuoase, traseul este abandonat.ntre 1735 i 1754 se construie te o nou variant , mai la sud, ntre Timi oara i Klekk. Noul traseu este mult mai drept i favorabil naviga iei ns depinde mult de nivelul apei al c rei debit oscileaz constant ntre extreme. Fermaut solu ioneaz aceast problem i ncepe n 1758 construc ia n amonte a unui nod hidrotehnic ntre Topolov pe Bega i Co tei pe rul Timi . Nodul permite transferul de debit ntre Bega i Timi , n func ie de nevoi. Astfel se rezolv problema debitului pe canalul Bega dar se i mbun t e te gospod rirea apelor ntr-o zon cunoscut istoric ntrpentru terenurile ml tinoase i inunda iile frecvente.

Evenimente pe Bega
Bega este un bun al ora ului iar Timi oara ar trebui s fie tutelat de prezen a sa. Accesul la ap , la peisaj este un dat fizic al tuturor locuitorilor. ntr-o lume n care ntrproblemele de mediu devin tot mai stringente, omul contemporan trebuie s - i reconsidere atitudinea fa de ambient. De aceea se vrea interac iunea direct cu locuitorii ora ului n ncercarea de a-i convinge asupra afaptului c Bega este un important obiectiv turistic, cultural i ambiental.Urm rind toate aceste idei au luat na tere mai multe manifest ri care au rolul de a aduce Bega in con tiin a locuitorilor ora ului. Astfel, n var s-a sderulat manifestarea ,,Bega Day, iar acum municipalitatea timi orean organizeaz evenimentul Bega Bulevard.

Raul Bega Veche
Rul Bega Veche este un curs de ap din Banat. Este vechiul curs al rului Bega, nainte de construirea Canalului Bega i n prezent dreneaz partea din bazinul iniial situat la nord de ini municipiul Timioara. Rul trece n Serbia i se unete cu actualul Timi une curs al canalului Bega n apropiere de localitatea Zrenjanin. Pe o por poriune de 1,8 km rul marcheaz frontiera romnoromnosrbeasc .Cursurile de ap din cmpia Banatului au fost regularizate nc din secolul al XVIII-lea i lucr rile de amenajare XVIIIau continuat n secolele urm toareDe aceea, n prezent fostele ruri au fost ncorporate n sisteme de desecare, care au modificat n m sur important reeaua hidrografic natural . n urma re acestor modific ri, numele de Bega Veche este uneori utilizat pentru cursul inferior regularizat al rului Beregs u sau chiar, n mod incorect, pentru ntreg cursul Beregs ului.Cmpia joas prin care curge are soluri cu textur luto-argiloas i pante foarte mici, lutofapt care favorizeaz stagnarea apelor de precipitaii i frecvente precipita fenomene de b ltire.

Faget


Faget este un oras in judetul Timis. Are o populatie de 7.201 locuitori. Orasul Faget este situat in sud-vestul Romaniei, in zona de contact a sudCmpiei Lugojului cu Dealurile Lugojului, pe cursul superior al rului Bega. in cadrul judetului Timis se afla in partea de est, la o distanta de 98 km de Timisoara si 33 km de municipiul Lugoj, de care se leaga prin drumul national DN 68A. Acelasi drum spre est pune orasul in legatura cu municipiul Deva, aflat la o distanta de 68 km. Orasul este strabatut si de calea ferata Lugoj - Faget - Ilia. Cetatea Fagetului este atestata documentar pentru prima data in 1548, ca trg cu o puternica cetate. intre 1594-1602 a fost proprietatea 1594Banului de Lugoj. in 1602 a fost asediata si distrusa de turci, dupa care a cazut in ruina. A constituit timp de 150 de ani obiectul unor aprige confruntari intre romni, turci si austrieci, lucru confirmat si de catre sapaturile arheologice. Paralel cu cetatea militara a evoluat si asezarea civila, devenind intr-o perioada relativ scurta de timp, cea mai importanta intrlocalitate din zona. Cetatea a fost demolata de catre turci in 1699. in 1900 Fagetul a fost colonizat cu maghiari. La 5 iulie 1994 comuna a fost declarata oras.

Timisoara
Timi Timioara este reedina i cel mai mare ora al judeului Timi din reedin ora jude Timi regiunea istoric Banat, vestul Romniei. n anul 2010, avnd 311.586 locuitori, era al doilea ora ca populaie din Romnia. Numele localit ii ora popula vine de la rul Timi (trecnd la sud de municipiu), numit de romani n Timi antichitate Tibisis sau Tibiscus. Tibiscus. Timi Timioara este situat n relativ sc zut num rul de locuitori i au mpiedicat semnificativ dezvoltarea cet ii. Cu timpul ns reeaua hidrografic a zonei re sudsud-estul Cmpiei Panonice (respectiv n sudul Cmpiei de Vest), n zona de divagare a rurilor Timi i Bega. Apele celor dou ruri au format aici Timi un inut foarte ml tinos i frecvent inundat. Timioara ns s-a dezvoltat Timi sntrntr-unul din puinele locuri pe unde se puteau trece mlatinile. Acestea au pu mla constituit pentru mult timp o autentic fortificaie n jurul cet ii, ns au fortifica favorizat i o atmosfer umed i insalubr , precum i proliferarea epidemiilor de cium i holer , care au meninut a fost desecat , ndiguit men i deviat . n urma acestor lucr ri rul Timi a ncetat s mai str bat Timi ora oraul. mbun t irea terenului a fost realizat n mod ireversibil prin construirea Canalului Bega ncepnd cu1728 i desecarea complet a mla mlatinilor din mprejurimi. Totui, terenul de pe raza oraului motenete o Totu ora motene pnza freatic aflat la o adncime de numai 0,5 - 5 metri, factor care nu permite construirea edificiilor nalte.Ora local este ora oficial a Romniei, i anume Ora Europei de Est. La fel ca toat Romnia, Timioara are un climat temperat-continental. Timi temperatTemperatura medie anual este de 11,1 C (2006), cu influene climatice ale influen maselor de aer submediteraneene (mase de aer cald care bat dinspre Marea Adriatic ) i oceanice (mase de aer umed care provin dinspre Atlantic).

Concluzii:
In concluzie pot spune ca acest referat m-a majutat sa aflu multe informatii despre Raul Bega si nu numai , ci si despre orasul Timisoara,cum a devenit localitatea Faget oras,despre canalul Bega,evaluarea calitatii apelor de suprafata,cum elaboreaza calitatea apelor de suprafata. Aceste informatii imi vor fi utile,poate si in alte proiecte dar m-ai ales pentru cultura mea mgenerala.

Bibliografie
 

BIBLIOGRAFIE http://www.amosnews.ro/2010/Starea_calitatii_apelor_de_supraf ata_din_bazinul_hidrografic_Somes_Tisa-29ata_din_bazinul_hidrografic_Somes_Tisa-29-37743 (Accesat la Noiembrie 2011) http://www.scribd.com/doc/54731344/49/IV- BAZINULhttp://www.scribd.com/doc/54731344/49/IV-4-BAZINULHIDROGRAFIC-TIMI%C5%9E-%E2%80%93-BEGA (Accesat la HIDROGRAFIC-TIMI%C5%9E-%E2%80%93Noiembrie 2011) http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Bega(Accesat la Noiembrie 2011) Miron G.(2011),Canalul Bega http://ro.wikipedia.org/wiki/Canalul_Bega(Accesat la Noiembrie 2011) http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Bega_Veche(Accesat la Noiembrie 2011 http://ro.wikipedia.org/wiki/F%C4%83get(Accesat la Noiembrie 2011) http://ro.wikipedia.org/wiki/Timi%C8%99oara