Sunteți pe pagina 1din 62

Mirica Alexandra Grupa 5236 Anul III

1. Judetul Tulcea. Date generale


Asezare geografica. Relief Populatia Economia

Judetul Tulcea este situat in S-E Romaniei si ocupa partea nordica a provinciei istorice Dobrogea

. Jude ul cuprinde 51 unit i administrativ-teritoriale, din care: Municipiul Tulcea cu o treime din popula ia jude ului, 4 ora e si 46 de comune.

Relieful se caracterizeaza prin 2 unitati geografice distincte Una mai inalta , in partea central - vestica ,in cadrul careia se intalnesc elemente ale celui mai vechi relief de pe teritoriul Romaniei (respectiv unitati de orogen vechi,hercinic)

si alta mai joasa si mai noua (din cuaternar) in N si NE, respectiv lunca si Delta Dunarii

Resursele naturale terenurile arabile, viile, p unile, care permit culturi vegetale, cre terea animalelor, apele i b l ile pentru pescuit i v ntoare, p durile, iar Delta Dun rii n primul rnd pentru poten ialul turistic. Re eaua hidrografic : Dun rea str bate jude ul Tulcea pe o lungime de 276 km (10% din lungimea total ) Clima: 11 grade pe litoral si 9 grade in Muntii Macinului . Iernile sunt reci , inasprite adeseori de Crivat iar verile calde si secetoase. Temperatura maxima +39,50C la statia meteorologica Mircea Voda (20.08.1945), iar minima absoluta -26,8 0 C - Tulcea (24.01.1943).

Popula ia stabil a jude ului Tulcea la 1 ianuarie, n perioada 2006-2009 Anii 2006 2007 2008 2009 Total 252.156 251.225 249.779 248.367 URBAN 124.068 123.697 122.949 121.996 RURAL 128.088 127.528 126.830 126.371 Locuitor i/kmp 29.7 29.6 29.4 29.2

Total
253000 252000 251000 250000 249000 248000 247000 246000 252156 251225 249779
-3789

248367

Total

2006

2007

2008

2009

Din datele pe anul 2002, rezulta ca 89.9% sunt de etnie romana 10.1% de alta etnie 6.4% ru i si lipoveni - 0.5%ucraineni - 1.3%turci si tatari - 0.9% rromi - 0.7% greci - 0.1% italieni - 0.1% alte etnii (sarbi, slovaci, croati, bulgari).

Economie
Produsul intern brut (PIB) al jude ului Tulcea s-a ridicat la valoarea de 2.577,4 milioane lei (pre uri curente) la nivelul anului 2005, reprezentnd 7,78% din PIB-ul regiunii Sud - Est i 0,89% din PIB-ul Romniei. Comparnd jude ul Tulcea cu celelalte jude e ale regiunii Sud - Est, observ m c jude ului Tulcea ocup ultimul loc n regiune la nivelul PIB, comparativ cu celelalte jude e: 2.577,4 milioane lei n Tulcea comparativ cu 3.336,2 n Vrancea, 3.665 n Br ila, 4.538,6 n Buz u, 6.467,7 n Gala i i 12.511,8 n Constan a.

Obiective turistice Infrastructura Structuri de primire

Trei direc ii importante n desf urarea turismului n zona nord Dobrogeana: 1. Delta Dun rii, 2. Siturile arheologice, mn stirile, grotele i chiar podgoriile 3. Litoralul Marii Negre

Obiective turistice
Monumentul Independentei Tulcea Muzeul de Arta de Etnografie si Arta Populara, ( Tulcea) de Istorie si Arheologie Gospodaria taraneasca conservata in situ, Enisala Casa memoriala Panait Cerna Manastirea Celic Dere Cocos Uspenia Biserici 22 de lacasuri de cult numai in mun. Tulcea Cetatea Aegyssus, Tulcea Halmyris, Murighiol Orgame (Aramum), Jurilovca Dinogetia, Jijila Noviodunum, Isaccia Enisala, Enisala Proslavita, Nufaru Ibida Slava Rusa Complex paleocrestin Niculitel

Monumentul Independentei, Tulcea

Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunarii, Tulcea

Muzeul de Arta, Tulcea

Muzeul de Etnografie si Arta Populata

Gospodaria taraneasca in situ, Enisala

Casa memoriala Panait Cerna, Cerna

Manastirea Celic-Dere

Manastirea Uspenia, Slava Rusa

Cetatea Aegyssus, Tulcea

Cetatea Ibida, Slava Rusa

Cetatea Noviodunum, Isaccia

Cetatea Dinogetia, Jijila

n jude ul Tulcea lungimea drumurilor publice destinate circula iei rutiere m soar 1.318 km, reprezentnd 1,65% din totalul drumurilor publice la nivel na ional. Din totalul de 1.318 km drumuri publice de la nivelul jude ului, 339 km reprezint drumuri modernizate (25,72%). Comparativ, la nivel na ional procentul este superior, 26,95%.

Situa ia sistemelor de alimentare cu ap la nivelul jude ului se prezint astfel: Lungimea re elei de distribu ie a apei potabile este de 487 km, popula ia conectat fiind de 129.457 locuitori, 51,17% din popula ia total a jude ului. n ceea ce prive te re elele de canalizare, sectorul de colectare a apelor uzate, se remarc urm toarele: La nivelul jude ului, lungimea total a re elelor de canalizare este de 134,1 km (lungime mult inferioar lungimii re elelor de alimentare cu ap ), popula ia total deservit num rnd 75.583 de locuitori, adic 37,68% din totalul popula iei jude ului.

Structuri de primire in judetul Tulcea

Datorit poten ialului natural i cultural existent n zona nord-dobrogean , turismul ofer posibilitatea practic rii att a formelor tradi ionale de sejur pentru odihn , itinerant, ct i a formelor sale specializate, respectiv pescuitul sportiv, vn toarea sportiv , turismul cultural, religios, tiin ific (pentru naturali ti i arheologi), turismul rural, cura helio-marin , foto-safari, birdwatching.

Datele despre circula ia turi tilor n Tulcea n 2006 indic : Numar total de unitati 148 55.000 sosiri (din care 12.000 str ini); 140.000 ederi peste noapte (din care 28.000 ale str inilor); capacitatea net de utilizare 25,5%; excursii interne ale reziden ilor pentru vacan e (inclusiv timp liber, recreere, vizite la prieteni) si afaceri (inclusiv c l torii n interes profesional) 39.386 n 2006 (din care 17.522 pentru ederi de 1-3 nop i, 15.891 pentru ederi de 4-7 nop i, 5.973 pentru ederi de 8-14 nop i). Pentru anul 2008, situatia unit tilor turistice aflate pe teritoriul judetului Tulcea arat o sc dere a num rului de unit ti, de la 148 la 103. In perioada 1 ianuarie 31 decembrie 2008, un num r de 96.334 turisti (din care 78.894 rezidenti n Romnia si 17.440 nerezidenti n Romnia) a fost nregistrat n structurile de primire clasificate, pe ntreg teritoriul judetului Tulcea (ponderea cea mai mare nregistrndu-se n hoteluri. A tept rile pentru dezvoltare viitoare a turismului sunt foarte mari. Multe investi ii private s-au f cut deja si altele sunt n curs.

Capacitatea de cazare i activitatea turistic destina ia Delta Dun rii (inclusiv Tulcea), 2006 si actualizare 2008
An Capacit i existente (locuri) Capacit i n func iune (mii locuri - zile) Sosiri (mii) ederi peste noapte (mii) Indici de utilizare a capacit ii (%) 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 3601 3126 2485 2478 2258 2801 3180 3806 4276 3400 3761 718,4 664,0 427,2 477,8 420,0 333,0 455,0 533,0 578,0 571,3 159,2 71,0 34,0 46,5 36,3 37,4 73,0 77,0 55,0 74,0 96,3 302,7 145,0 85,3 98,4 78,0 75,6 129,0 151,0 140,0 146,7 152,0* 42,1 21,9 19,9 20,4 18,6 22,4 28,3 28,4 25,5 25,7 31,7* 2,0 2,0 2,5 2,1 2,2 2,0 1,8 2,0 2,6 Durata medie de edere (zile)

Capacitati existente (locuri)


470

4276
-876

3601
379 -1116

626

3806

3761 3400
-361

3180

2485

-9

2478
-220

543

2801

2258

1990

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Capacitati existente

Sosiri si sederi peste noapte


Sosiri (mii) 302.7 Sederi peste noapte (mii)

151 129 159.2 85.3 98.4 71 34 1990 2000 2001 46.5 37.4 2003 2004 2005 78 75.6 73 77 55 140

152 146.7

96.3 74

2002

2006

2007

2008

Tipuri de structuri de primire turistic cu functiuni de cazare turistic si categorii de clasificare, existente la 31 iulie 2008 n judetul Tulcea
Tipuri de structuri de primire turistic Total jude din care: Hoteluri Moteluri Hanuri Vile turistice Cabane turistice Pensiuni turistice urbane Pensiuni turistice rurale Campinguri Popasuri turistice Sate de vacanta Bungalouri Tabere Unit i tip c su a Spatii de cazare pe nave 1485 20 558 8 140 253 730 80 74 20 170 151 72 60 254 162 58 70 730 46 80 74 20 1083 336 8 46 97 148 36 76 23 26 10 128 20 170 Total 3761 5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea 60 1320 1744 309 138 Neclasifica te 190

Hoteluri
1200 1000 800 600 400 200 0 254 148 0 0 5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Hoteluri 1083

Rolul administratiei publice locale n dezvoltarea durabil a turismului Pentru ca jude ul Tulcea s devin un jude ales ca destina ie final de un num r din ce n ce mai mare de vizitatori este necesar concentrarea resurselor i eforturilor pe urm toarele domenii: infrastructura de transport i de acces; infrastructura de primire; reabilitarea obiectivelor culturale i de patrimoniu; protejarea resurselor naturale; informare i comunicare; educare i formare; antreprenoriat; parteneriate public-privat. Obiectivele specifice pentru perioada 2009 2013 identificate sunt: Promovarea turismului traditional local. Conservarea si protejarea biodiversit tii si habitatelor naturale. Conservarea patrimoniului cultural. Sprijin pentru conservarea identit tii etno-culturale a populatiei locale. Promovarea integr rii elementelor traditionale in domeniul dezvolt rii urbanistice locale. Dezvoltarea economic a comunit tilor locale situate pe teritoriul RBDD, cu implicarea populatiei locale. Managementul vizitatorilor din RBDD.

3. Amenajarea turistica a Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii


Rezervatia Biosferei Delta Dunarii. Date generale Biodiversitate Trasee turistice

Valoare universal
Unica delt din lume, declarat rezerva ie a biosferei lume, An de constituire: 1990 constituire: Suprafa a 580000 ha - 2,5 % din suprafa a Romniei ( Locul 22 ntre deltele lumii i locul 3 n Europa, dup Volga i Kuban) Europa, Una dintre cele mai mari zone umede din lume - ca habitat al p s rilor de ap Cea mai ntins zon compact de stuf ri uri de pe planet Un muzeu viu al biodiversit ii, 30 tipuri de ecosisteme ii, O banc de gene natural , de valoare inestimabil pentru patrimoniul natural universal

La cap tul unui drum ce dep e te 2840 km Dun rea, cel de-al doilea fluviu ca m rime al b trnului continent construie te la ntlnirea sa cu Marea Neagr , de mai bine de 16000 de ani, una dintre cele mai frumoase delte din Europa i chiar din lume, cunoscut i ca una dintre marile zone umede ale planetei.

Delta fluvio-maritim se desf oar ntre aliniamentul grindurilor maritime Letea Caraorman - Crasnicol n vest i rmul m rii n est. Ea cuprinde, pe lng grindurile maritime Letea, Caraorman i S r turile un important complex lacustru (Ro u - Puiu) i sufer modific ri importante la contactul cu Marea Neagr .

Valoarea universal a Rezerva iei Biosferei Delta Dun rii a fost recunoscut prin includerea acesteia n re eaua interna ional a rezerva iilor biosferei (1990), n cadrul Programului OMUL I BIOSFERA(MAB) lansat de UNESCO.

Rezerva ia Biosferei Delta Dun rii a fost recunoscut n septembrie 1991, ca Zon umed de importan interna ional , mai ales ca habitat al p s rilor de ap Conven ia RAMSAR

Valoarea patrimoniului natural i eficien a planului de management ecologic aplicat n teritoriul Rezerva iei Biosferei Delta Dun rii au fost recunoscute prin acordarea n anul 2000 a Diplomei Europene pentru arii protejate (rennoit n 2005).

Valoarea de patrimoniu natural universal a Rezerva iei Biosferei Delta Dun rii a fost recunoscut prin includerea acesteia n Lista Patrimoniului Mondial Cultural i Natural, n decembrie 1990.

Mozaicul de habitate dezvoltate n RBDD este cel mai variat din Romnia i g zduie te o mare varietate de comunit i de plante i animale al c ror num r a fost apreciat la 5.429 de tipuri. 30 tipuri de ecosisteme, 5 429 specii, din care - 1 839 specii de flor - alge planctonice (678 specii) - licheni (107 specii) - macromicete (38 specii) - plante vasculare (1016 specii) - 3 590 specii de faun - molu te (91 specii) - insecte (2 244 specii) - pe ti (135 specii) - amfibieni (10 specii) - reptile (11 specii) - p s ri (331 specii) - mamifere (42 specii)

Flora din RBDD este reprezentat de 1.839 de taxoni, iar circa 70% din vegeta ia deltei este dominat de stuf (Phragmites australis), papura (Typha angustifolia), asocia iile de Scirpetum i de vegeta ia de stuf de pe plauri.

n lacuri, canale, se ntlnesc plante acvatice reprezentate de specii submerse: nuf r (Nymphea sp., Nuphar), ciulinul de balt (Trapa natans), Potamogeton sp., Myriophyllum sp., Utricularia sp.

C tina alb - Hyppophae rhammnoides

Iasca - Ganoderma applanatum

Orhidee la Letea

Stnjenel de balt - Iris pseudacorus

Nu ma uita

Iarba broastei

Cucuta

Izma broastei

Ciulini

Rizacu

Datorit condi iilor prielnice fauna RBDD este reprezentat de 3.590 de specii (3061 nevertebrate i 529 vertebrate).

Rusalie

Vaduva neagra

Fauna piscicol

Carasul Bibanul Stiuca

Caracuda

Avatul Crapul

Salaul

Fauna amfibienilor i a reptilelor

Fauna ornitologic

Chira de balt

Sterna hirundo

Cioc nitoare - Dendrocopos major

Codobatura alb - Motacilla alba

Pelican - Pelecanus onocrotalus

Colonie de pelicani

Lebeda

Cygnus olor

Trasee turistice pe teritoriul Rezerva iei Biosferei Delta Dun rii


Trasee turistice pe cai navigabile Drumetii Campare

1. Trasee turistice pe c i navigabile : Traseul nr. 1 : Tulcea - Canalul Mila 35 - Grla Sireasa - Grla ontea - Canalul Olgu a - Dun rea Veche - Mila 23 sat - Cri an - Maliuc Tulcea Traseul nr. 2 : Tulcea - Canalul Litcov - Canalul Cri an - Caraorman - Hotelul Leb da Maliuc - Tulcea Traseul nr. 3: Tulcea - Maliuc - Hotelul Leb da - Canalul Cri an - Caraorman - Lacul Puiu - Popas BTT Ro u - Lacul Ro u - mpu ita - Canalul Busurca - Sulina Tulcea Traseul nr. 4 ; Murighiol - Canalul Dunav - Canalul Dranov - Golful Holbina - Lacul Razim - Gura Porti ei Traseul nr. 5 : Jurilovca - Gura Porti ei Traseul nr. 6: Hotelul Leb da - Dun rea Veche - Canalul Eracle - Grla Lopatna Canalul Lopatna - Lacul Trei Iezere Traseul nr. 7 : Hotelul Leb da - Dun rea Veche - Canalul Magearu - Dun rea Veche Bra ul Sulina - Hotelul Leb da Traseul nr. 8 : Traseul turistic Tulcea Chilia Veche pe ruta: mun. Tulcea - canalele: Mila 36 Sireasa ontea R zboini a Stipoc Pardina - loc. Chilia Veche Traseul nr. 9 : Tur Chilia pe ruta: loc. Chilia Veche - bra Chilia - bra ul Babina - bra ul Cernovca - canal Sulimanca - Lacul Merheiu Mic - Lacul Merhei - Lacul Mati a - Lacul Babina - canal R d cinoasele -canal Pardina -loc. Chilia Veche

2. Drume ii Drume ii pe zonele nalte, pe urm toarele trasee: a) Traseul turistic D.1: loc. Letea - loc. C.A. Rosetti - P durea Letea - lac Nebunu i retur b) Traseul turistic D.2: loc. Sfi tofca - loc. C.A. Rosetti - lac Nebunu i retur c) Traseul turistic D.3: Loc. Caraorman - P durea Caraorman - lac Erenciuc i retur d) Traseul turistic D.4: loc. Murighiol - lac Saraturi i retur e) Traseul turistic D.5: loc. Uzlina - lac Uzlina i retur f) Traseul turistic D.6: loc. Tudor Vladimirescu - grla Sireasa i retur g) Traseul turistic D.7: loc. Nunta i - Cetatea Istria - lac Sinoie i retur h) Traseul turistic D.8: Traseul NATURA TRAIL din localitatea Sf. Gheorghe. Punct debarcare nave dig mal stng Bra ul Sf. Gheorghe drum plaj dig malul M rii Negre - retur. Preciz ri importante: Accesul n P durea Letea i n P durea Caraorman se face numai cu nso itor (agent ecolog), la pas i numai pe o rut dinainte stabilit .

3. Camparea n Rezerva ia Biosferei Delta Dun rii Administra ia Rezerva iei Biosferei Delta Dun rii (ARBDD) anun vizitatorii c n perimetrul Rezerva iei este interzis instalarea corturilor, cu excep ia locurilor de campare autorizate, amenajate i dotate corespunz tor cerin elor igienico-sanitare. M sura este adoptat att n scopul prevenirii accidentelor, mboln virilor i altor riscuri ce pot Loca ii autorizate pe teritoriul Rezerva iei Biosferei Delta Dun rii unde este posibil att cazarea la c su e, vile i bungalouri, ct i camparea: Camping DELFINUL (3***) Sf. Gheorghe (c su e, vile) Camping CAMPOEUROCLUB PARTIZANI (3***) com. Partizani, Hostel pentru tineret Sulina - Str. a - II -a, nr 1, Loc. Sulina Loca ii autorizate care ofer cazare doar la vile, c su e, cabane: Sat de vacan LA EDEN (3***) - Gura Porti ei (c su e, vile) Complexul Turistic Tatanir - Loca ia: Chilia,