Sunteți pe pagina 1din 13

Investe te n oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Opera ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar 1 Educa ia i formarea profesional n sprijinul cre terii economice i dezvolt rii societ ii bazate pe cunoa tere Domeniul major de interven ie: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane n educa ie i formare profesional Titlul proiectului: e-Formare Competen e integrate pentru societatea cunoa terii Beneficiar: INSPECTORATUL gCOLAR JUDEiEAN CLUJ Num rul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/55336

COMPETENTE INTEGRATE PENTRU SOCIETATEA CUNOASTERII Numele si prenumele: Ciaclan Denisa Stancuta Unitatea de nv t mnt: Grup colar Traian Vuia Disciplina predat : Limba si literatura romana Tema integratoare: T2- Educatia pentru lectura Lectia: Vasile Alecsandri - Chirita in provintie SESIUNEA 2 de formare
Investe te n oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Opera ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar 1 Educa ia i formarea profesional n sprijinul cre terii economice i dezvolt rii societ ii bazate pe cunoa tere Domeniul major de interven ie: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane n educa ie i formare profesional Titlul proiectului: e-Formare Competen e integrate pentru societatea cunoa terii Beneficiar: INSPECTORATUL gCOLAR JUDEiEAN CLUJ Num rul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/55336

Cuprins
 Introducere  Con inut educa ional  Competen e vizate  Metodologie  Lista activit ilor elevilor  Activit ile elevilor  Evaluarea elevilor i a activit ii  Fi de lucru

 Poze de la activitate
Investe te n oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Opera ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar 1 Educa ia i formarea profesional n sprijinul cre terii economice i dezvolt rii societ ii bazate pe cunoa tere Domeniul major de interven ie: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane n educa ie i formare profesional Titlul proiectului: e-Formare Competen e integrate pentru societatea cunoa terii Beneficiar: INSPECTORATUL gCOLAR JUDEiEAN CLUJ Num rul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/55336

INTRODUCERE Tema: Educatia pentru lectur Lec ia: Vasile Alecsandri Chiri a n provin ie Modalit i de caracterizare a personajului

Investe te n oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Opera ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar 1 Educa ia i formarea profesional n sprijinul cre terii economice i dezvolt rii societ ii bazate pe cunoa tere Domeniul major de interven ie: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane n educa ie i formare profesional Titlul proiectului: e-Formare Competen e integrate pentru societatea cunoa terii Beneficiar: INSPECTORATUL gCOLAR JUDEiEAN CLUJ Num rul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/55336

Con inut educa ional Elevii i-au nsu it cuno tin e despre:

- comedia i rolul ei n literatur i n via a noastr - modalit ile de caracterizare a personajului dramatic
Investe te n oameni !

- viziunea societ ii romne ti ntr-o anumit epoc

- importan a teatrului n via a de toate zilele

- posibilitatea elevilor de a se pune n pielea unor personaje , jucnd diferite roluri

FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Opera ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar 1 Educa ia i formarea profesional n sprijinul cre terii economice i dezvolt rii societ ii bazate pe cunoa tere Domeniul major de interven ie: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane n educa ie i formare profesional Titlul proiectului: e-Formare Competen e integrate pentru societatea cunoa terii Beneficiar: INSPECTORATUL gCOLAR JUDEiEAN CLUJ Num rul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/55336

Competen ele vizate


realizarea portretului fizic i moral al unui personaj Analiza comportamentului unui personaj Studierea atent a mimicii , limbajului i gesturilor personajului Alc tuirea unor tipuri de texte Dezvoltarea imagina iei prin perfec ionarea metodei jocului de rol ncadrarea personajului ntr-o tipologie Dezvoltarea exprim rii Argumentarea unui punct de vedere Interpretarea unui text

Lectura Problematizarea Jocul de rol Mozaicul Inv area prin descoperire

Metodologia

Investe te n oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Opera ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar 1 Educa ia i formarea profesional n sprijinul cre terii economice i dezvolt rii societ ii bazate pe cunoa tere Domeniul major de interven ie: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane n educa ie i formare profesional Titlul proiectului: e-Formare Competen e integrate pentru societatea cunoa terii Beneficiar: INSPECTORATUL gCOLAR JUDEiEAN CLUJ Num rul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/55336

-s integreze textul studiat n contextul operei lui V.Alecsandri, prin extensie,al literaturii romne ; -s precizeze modalit ile de caracterizare a unui personaj dramatic; - s stabileasc tr s turile personajelor din opera studiat prin raportare la conflictul dramatic i argumentnd cu exemple din text; s identifice modalit ile specifice de construire a personajelor din opera studiat s ncadreze personajele operei studiate ntr-o tipologie comic ; s asocieze imagini din reprezenta ia scenic a operei cu textul dramatic ; s - i argumenteze nuan at opiniile, f cnd referire la scene relevante din textul dat care ajuta sa ne imbunatatim cunostintele cu privire la opera studiata.. sa stie sa joace un rol sa interpreteze un text
Investe te n oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Opera ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar 1 Educa ia i formarea profesional n sprijinul cre terii economice i dezvolt rii societ ii bazate pe cunoa tere Domeniul major de interven ie: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane n educa ie i formare profesional Titlul proiectului: e-Formare Competen e integrate pentru societatea cunoa terii Beneficiar: INSPECTORATUL gCOLAR JUDEiEAN CLUJ Num rul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/55336

Activit i specifice elevilor -s prezinte succint subiectul operei;

Lista activit ilor elevilor Elevii vor primi ca sarcini de lucru: - s formeze grupe i s arate tr s turile personajelor pe baza textelor - S stabileasc , ndruma i de profesor, pe baza fi elor, caracteristicile i tipologia personajului - S interpreteze diverse replici ale personajelor pe roluri - S i argumenteze opinia personal despre aceste personaje

Investe te n oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Opera ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar 1 Educa ia i formarea profesional n sprijinul cre terii economice i dezvolt rii societ ii bazate pe cunoa tere Domeniul major de interven ie: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane n educa ie i formare profesional Titlul proiectului: e-Formare Competen e integrate pentru societatea cunoa terii Beneficiar: INSPECTORATUL gCOLAR JUDEiEAN CLUJ Num rul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/55336

Evaluarea elevilor i a activit ii


Se fac aprecieri realiste, stimulatoare i ncurajatoare referitoare la modul n care grupele s-au mobilizat pentru a realiza sarcinile de lucru, la calitatea exemplelor i a argumenta iei folosite, la claritatea i corectitudinea exprim rii. Se au in vedere calitatea exemplelor i a argumenta iei, claritatea i corectitudinea exprim rii. Elevii care s-au eviden iat n mod special prin argument ri corecte, complete, pertinente vor fi apreciati

Investe te n oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Opera ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar 1 Educa ia i formarea profesional n sprijinul cre terii economice i dezvolt rii societ ii bazate pe cunoa tere Domeniul major de interven ie: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane n educa ie i formare profesional Titlul proiectului: e-Formare Competen e integrate pentru societatea cunoa terii Beneficiar: INSPECTORATUL gCOLAR JUDEiEAN CLUJ Num rul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/55336

Se da textul Fi e de lucru CHIRITA (dup ce a alungat t ranii c lare, se ntoarce si vine n fata scenei): Vai de mine cu niste t r noi, c n-ai chip s tr iesti de r ul lor!... De-abia am iesit putintel la primblare ca s m mai r coresc... si parc dracu i-o scos n cale-mi s m tulbure... Iar m-oi fi f cut rosie la fat ca un stacos. (Strig :) Ioane... Ioane!... S-apoi astfel hurduc si gloaba asta, c m-o apucat de vro sapte ori sughitu pn-acu... (Strig iar:) Ioane... Ioane! Iaca somnorosu c iar o fi adormit n podul grajdului... si nici c-o s vie s m coboare de pe cal... Ioane... Ioane... m !... s raca de mine c-or s m lase s sed toat ziua c lare ca un j ndar... (Strig furioas :) Ioane... Gulit ... Lulut ... monsiu Sarl ... Cumn tic ... Cerinte: 1. . Cine este personajul care vorbeste in text? 2. Stabiliti cateva trasaturi, pe baza descrierii din text 3. Stabiliti cateva elemente ale comicului scenei 4. De ce credeti ca nu se poate descurca Chirita singura? 5. Ce atitudine desprindeti din text?

Fi

IISe da textul:

CHIRITA: Biata copil !... De cnd o murit cucoana Nastasiica Afinoaie, nineac -sa, i am luat-o sub epitropia noastr ... mi-i dr gu ca o nor . SAFTA: Mai stii?... poate s -i fii soacr cu vreme. CHIRITA: Tst! asa am chibzuit treaba cu b rbatu meu... Luluta are zestre bun ... Gulit asemene... mai potriviti unde s -i g sesti?... SAFTA: S -i cauti cu lumnarea... CHIRITA : Numai atta m ngrijete c Luluta nu bate nicidecum cu Gulit ... s-i tot trist de cnd o r mas orfan ... ba nc cteodat parc se pierde... nu-i n toate mintle. SAFTA: Nu b ga de seam , c -i nc tn r . CHIRITa Ce tn r ?... c -i de vro 15 ani... cnd s-o n scut Gulit , era de un an... mi aduc aminte ca acu... la Sn-Chetru... (Vorbind, s caut chibriturile.) Da oare ce mi-am f cut chibriturile?... Hait... c leam pr p dit pe cmp. (Tare.) Monsiu SarlA? Monsiu SaRL :Poroncesc, madam CHIRITA: N-ai cumva fosfor la dumneata? SARL): Voil, madame. (n parte.) Elle fume comme un caporal.
Investe te n oameni !

CHIRITa): Merci... Voulez-vous aussi boire une cigarre?

FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Opera ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar 1 Educa ia i formarea profesional n sprijinul cre terii economice i dezvolt rii societ ii bazate pe cunoa tere Domeniul major de interven ie: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane n educa ie i formare profesional Titlul proiectului: e-Formare Competen e integrate pentru societatea cunoa terii Beneficiar: INSPECTORATUL gCOLAR JUDEiEAN CLUJ Num rul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/55336

Activitatea se incadreaza la tema EDUCATIA PENTRU LECTURA, deci, am colaborat cu biblioteca scolii.

Investe te n oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Opera ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar 1 Educa ia i formarea profesional n sprijinul cre terii economice i dezvolt rii societ ii bazate pe cunoa tere Domeniul major de interven ie: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane n educa ie i formare profesional Titlul proiectului: e-Formare Competen e integrate pentru societatea cunoa terii Beneficiar: INSPECTORATUL gCOLAR JUDEiEAN CLUJ Num rul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/55336

Multumesc pentru atentie!

Investe te n oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Opera ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar 1 Educa ia i formarea profesional n sprijinul cre terii economice i dezvolt rii societ ii bazate pe cunoa tere Domeniul major de interven ie: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane n educa ie i formare profesional Titlul proiectului: e-Formare Competen e integrate pentru societatea cunoa terii Beneficiar: INSPECTORATUL gCOLAR JUDEiEAN CLUJ Num rul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/55336