Sunteți pe pagina 1din 15

`Universitatea

Dunarea de Jos din Galati `Facultatea AAE `Specializarea master AAI

`Corpora

iile multina ionale principalul vector al globaliz rii `Studiu de caz KFC Romania

`Coordonator

stiintific, `Conf. ec. dr. ing. SILVIUS STANCIU Masterand, Ec. Nedelcu (Olaru) Camelia `GALATI `2010

Globalizarea const n tendin a firmelor de a- i stabili unit ile de produc ie n lumea ntreag , adic oriunde pia a este suficient de mare pentru a permite economii de scar . Aceasta conduce la cre terea num rului i a m rimii ntreprinderilor multina ionale.

Tr s tura de baza a globaliz rii rezid n faptul c m rfurile, serviciile, capitalul munca i ideile sunt transferate pe plan interna ional prin intermediul firmelor multinationale.

Globalizarea a nsemnat ncercarea de integrare simultan a celor trei pie e specifice oligopolului mondial adic pia a m rfurilor i serviciilor, pia a capitalului i tehnologiile i pia a muncii. Aceast integrare s-a dezvoltat n mai multe etape. ntr-o prim etap globalizarea a cuprins pia a bunurilor i serviciilor pentru ca n etapa urm toare, s intre n circuit tehnologiile i pia a financiar , pe ultimul loc situndu-se pia a muncii.

Marile corpora ii ale lumii caut s ob in avantaje n produc ie, marketing sau cercetare prin combinarea tuturor factorilor de produc ie la scar planetar , ca urmare a intensific rii procesului de globalizare economic

Interesul Romniei de atragere a societ ilor este, evident, cel pu in prin prisma nevoii de resurse financiare i de management competent. Progresele nregistrate n urma ader rii la Uniunea Europeana pot reprezenta un factor pozitiv, dar el nu este suficient.

Pentru o ar n tranzi ie, ca Romnia, avantajele create de sistemul de franchising sunt evidente. Pe de o parte, se adopt modul de ncheiere i dezvoltare a unei afaceri ntr-o concep ie s n toas i probat n vest; se dezvolt o mentalitate corect de abordare a unui partener de afaceri; se import afaceri sigure care vor crea o clas de mijloc, de ntreprinz tori mici i mijlocii; se creeaz noi locuri de munc .

FRANCIZA poate fi definita ca "o oportunitate de afaceri in care proprietarul unui serviciu sau a unei marci de produs (francizorul) acorda drepturile de distributie locala si/sau vanzare a serviciilor si produselor unui individ (francizat) primind in schimb o taxa sau redeventa in concordanta cu standardele de calitate"

Franchisingul a devenit un mod de implantare din ce n ce mai c utat de ntreprinderile sr ine care doresc s investeasc pe pia a romn , avnd n vedere faptul c , cadrul juridic romn care legifereaz contractul de franchising este destul de flexibil, libertatea contractual ocupnd un loc important. n accep iunea firmei KFC, franchisingul este un sistem modern de vnzare a bunurilor i serviciilor, care se bazeaz pe o colaborare contractual pe termen lung ntre doi parteneri independen i din punct de vedere juridic: francizor cazul firmei KFC i francizat ntreprinz tor, partener de afaceri. Cel ce prime te dreptul de franchising poate utiliza marca nregistrat , facilit ile i drepturi autorizate ale firmei care acord franciza.

Kentucky Fried Chicken este un lan de restaurante american, de inut de c tre Yum! Brands, Inc., cu sediul n Louisville , Kentucky i circa 750,000 de angaja i la nivel mondial. Restaurantele KFC sunt prezente n Romnia din 1996, investi iile totale n extinderea re elei ridicndu-se la opt milioane de euro pn n anul 2008. n anul 2008, re eaua KFC de inea 30 de restaurante pe pia a romneasc , n care lucrau peste 1.200 de angaja i. n martie 2010, KFC avea deschise 37 de restaurante n Romnia, dintre care 16 n Bucure ti.

Politica de pre uri, promovarea meniurilor cu pre atractiv i respectarea standardelor calitative au reu it s men in constante vnz rile KFC i n acest an dificil. KFC este o companie multina ional renumit att ca organizatie care deruleaz afaceri de cea mai nalt calitate, ct i datorit faptului c ofer cele mai bune posibilit i de franchising. De fapt, cheia succesului companiei KFC o constituie baza solid format din acei parteneri unici prin calit ile lor - de in torii de francize.

Francizatul este de obicei un ntreprinz tor independent, cu o afacere de m rime medie. ntreprinz torul trebuie s aib cuno tin ele i abilit ile necesare pentru a conduce o afacere cu un profit excep ional, care necesit de multe ori investi ii semnificative. Francizatul i asum responsabilitatea att pentru profituri ct i pentru pierderi, lund pe ct posibil decizii adecvate fiec rei situa ii ntlnite.

A a cum arat studiul CHR Consulting costurile unei francize depind de ar , tip de franciz , domeniu de activitate. n Romnia nivelul taxelor de achizi ionare a unei francize este mai mic dect n Occident, pentru c depinde i de nivelul economic al rii. O franciza KFC poate ajunge intre 1,1 si 1,7 milioane de dolari. Se percepe o taxa de franciza de 25.000 de dolari si 4% din venituri ca taxa licentei de operare. Contractele se incheie pe o perioada de 20 de ani, la reinnoirea contractului solicitanduse o taxa de aproximativ 5.000 de dolari.

KFC (Kentucky Fried Chicken) nu las nimic la latitudinea angaja ilor, absolut orice este f cut n stilul KFC. Firma a dezvoltat un program de training pentru franciza i, care i ofer siguran a c ace tia nu se vor abate nici o clip de la modul de func ionare stabilit. Contractul de franchising prevede o rela ie mai special ntre francizor i francizat. Astfel, KFC este de in torul cl dirii restaurantului, iar afacerea este nchiriat francizatului. Chiria nseamn un anumit procent din vnz rile brute, f r TVA, nregistrate de unitatea respectiv

Franchisingul - unul din cele mai inventive, dinamice i eficiente sisteme de distribuire a bunurilor i serviciilor nu este nc o parte important a activit ii economice n Romnia, dar se poate observa c exist motive serioase pentru a crede c va contribui semnificativ la dezvoltarea economic romneasc . Probabil c odat cu p trunderea n mas a francizorilor str ini, se va accelera i apari ia francizorilor locali, care vor satisface cerin ele specifice economiei noastre, printre rezultatele imediate fiind i mbun t irea utiliz rii resurselor umane, prin formare profesional i transferul de management.