Sunteți pe pagina 1din 37

Genul Vibrio

Familia Vibrionaceae cuprinde:


 

genul Vibrio, genurile Aeromonas i Plesiomonas, mai rar ntlnite n patologia uman .

bgn, de form ncurbat , mobili, aerobi i facultativ anaerobi, nesporula i, oxidazo-pozitivi, care fermenteaz glucoza de obicei f r producere de gaz i reduc nitra ii la nitri i (excep ie V. metschikovii).

Semnifica ie clinic


Genul cuprinde mai multe specii cu patogenitate variabil pentru om. Epidemiile de holer produse de V.holerae au o importan istoric deosebit , holera fiind ast zi o boal prezent n diverse regiuni ale globului sub form endemic . Alte specii de Vibrio produc infec ii extraintestinale, de la infec ii ale pielii, pn la septicemii foarte grave.

Principalele specii patogene ale genului Vibrio i importan a lor medicala Specie
V. cholerae serogrup O1 si O139

Afec iuni
Epidemii i pandemii de holer

V. cholerae serogrup non-O1/non- Afec iuni de tip holeriform, infec ii ale O139 pl gilor i bacteriemii V.parahaemolyticus Gastroenterite extraintestinale i infec ii

V.mimicus, V.vulnificus, V.damsela , Infec ii ale esuturilor moi, pl gi, V.hollisae, V.alginolyticus, V. gastroenterite, infec ii otice, metschnikovii, V.fluvialis bacteriemie

Vibrio cholerae

Vibrio cholerae

Habitat,morfologie, caractere generale.
a fost izolat din materiile fecale ale bolnavilor i purt torilor s n to i;. supravie uie te timp ndelungat n apele poluate i pe obiectele contaminate. bgn foarte mobil, cu aspect caracteristic de virgul , fapt datorat unui flagel polar. Cre te pe medii de cultur selective, suplimentate cu s ruri biliare. posed LPS -O care confer specificitate serologic de grup.
 

Se cunosc cel pu in 139 grupe O. Grupele O1 i O139 sunt asociate holerei epidemice, iar grupele non O1/non O139 sunt responsabile de afec iuni holeriforme neepidemice. Serogrupul O1 se submparte
 

n 3 subtipuri (Ogawa, Inaba i Hikoshima) dou biotipuri (clasic i El Tor).

La nivelul flagelului polar se g se te antigenul H ce induce apari ia de anticorpi care ns nu au rol protector.

Factori de virulen
 

secret factori enzimatici care le permit accesul la celulele enterale, n ciuda stratului de mucus existent la acest nivel cel mai important factor de patogenitate este reprezentat de enterotoxina vibrionului holeric.


Enterotoxina este de natur proteic , format din dou subunit i: A i B. Cele 5 molecule ale subunit ii B se fixeaz pe gangliozidul de pe suprafa a enterocitelor. Doar subunitatea A penetreaz n celul , activnd la acest nivel adenilatciclaza celular . Cre terea secre iei de AMP ciclic intracelular va determina o excre ie exagerat de ioni de Cl. Apa i electoli ii (Na i K) sunt astfel antrena i n lumenul intestinal, datorit dezechilibrului ionic creat. Consecin a o reprezint o deshidratare extracelular intens cu hemoconcentra ie, oc hipovolemic i acidoz metabolic . Enterotoxina holeric este asem n toare din punct de vedere imunologic i func ional celei secretate de E.coli.

Patogenie
 

Holera este o toxiinfec ie alimentar acut , caracteristic omului. Nu este o infec ie invaziv . Vibrionii nu difuzeaz n snge, ci r mn n intestin unde se ata eaz de microvilii de la nivelul epiteliului ciliat. La acest nivel se multiplic i elibereaz mucinaze, endo- i enterotoxina. Evolu ia bolii este diferit de la un pacient la altul. Astfel, unii prezint o simpl boal diareic , cu evolu ie favorabil , chiar n lipsa tratamentului, pe cnd al ii prezint forme grave, cu deshidratare masiv , urmat de exitus.

Patogenie


n evolu ia bolii pot fi individualizate dou etape:
Vibrionii sunt introdu i n organism pe cale digestiv , fie prin alimente, fie pe calea minilor murdare. Cei care supravie uiesc acidit ii gastrice trec n intestinul gros, unde are loc secre ia enterotoxinei. Aceast interval corespunde perioadei de incuba ie, care poate dura de la cteva ore, la cteva zile. Urmeaz o pierdere lichidian masiv , care poate atinge pn la 1 litru/or , cu scaune apoase ce con in debriuri mucose (scaune riziforme).

Imunitatea instalat dup boal este de scurt durat , de tip umoral.Prezen a anticorpilor antitoxici nu confer protec ie.

Simptomatologia clinic , epidemiologie , Dup o perioad de incuba ie de 1-4 zile, boala debuteaz brutal cu: gre uri, v rs turi, scaune diareice cu aspect caracteristic nso ite de crampe abdominale. Decesul poate surveni prin deshidratare masiv cu colaps circulator i anurie, sau prin sindrom septic. Este o afec iune r spndit frecvent n India, Indonezia, Iran, Irak, Africa i America de Sud. Transmiterea se realizeaz pe cale digestiv , prin alimente, sau ape contaminate cu dejecte. Sursa de infec ie este reprezentat cel mai frecvent de bolnavii care prezint forme inaparente sau minore de boal .

Tratament


Const n rehidratarea masiv a bolnavului i antibioterapie. De elec ie este tratamentul cu tetraciclin (doxiclin ) sau cotrimoxazole. ntruct n anumite zone geografice s-a remarcat instalarea rezisten ei la tetraciclin , se impune efectuarea antibiogramei. Profilaxia bolii este nespecific i const n respectarea m surilor de igien individual i colectiv . Aceste m suri sunt ns deseori greu de respectat n ri cu un statut socio-economic sc zut. Profilaxia specific se face prin vaccinare n zonele endemice i este de durat scurt .

2. Vibrio parahaemolyticus

produce gastroenterite acute, cu v rs turi, crampe abdominale, scaune diareice, uneori sanguinolente, manifestate fie sporadic, fie n epidemii, dup consumul de animale marine ( n special pe te crud, stridii, crabi). De asemenea produce i infec ii extraenterale, infec ii ale pl gilor, otite, conjunctivite. Factorii de virulen ai acestei specii sunt reprezenta i de producerea unei hemolizine i a ureazei. Posed 13 antigene O i 60 antigene capsulare K. Nu secret enterotoxina. Diagnosticul de laborator este bacteriologic i se bazeaz pe izolarea germenilor din materiile fecale i alte produse patologice. Cre te pe medii hiperclorurate (NaCl 6%), iar pe mediu TCBS dezvolt colonii galben-verzui. Oxidaza este pozitiv . Identificarea se face pe baza testelor biochimice.

3. Vibrio vulnificus

Cauzeaz septicemii i suprainfec ii ale pl gilor cutanate care progreseaz rapid i au un sfr it fatal. Netratat , infec ia cutanat evolueaz spre eritem vezicular i bulos, urmat de necroz . Consumul de stridii, molu te i crustacee reprezint sursa de producere a infec iei sistemice, ns spre deosebire de celelalte specii boala apare de regul la persoanele cu suferin hepatic preexistent . Conform ultimelor date din literatur V. vulnificus este ncadrat sub denumire de Beneckia vulnifica. Diagnosticul se bazeaz pe izolarea vibrionului din snge i puroi.Pe mediu TCBS produce colonii albastre-verzui, iar spre deosebire de ceilal i vibrioni fermenteaz lactoza. Se identific pe baza caracterelor biochimice. Este necesar testarea sensibilit ii sale la agen ii antimicrobieni deoarece V. vulnificus este n mod natural rezistent la colistin i sensibil la carbenicilin , ceea ce-l deosebe te de ceilal i vibrioni din acela i grup biochimic.

Genul Aeromonas

Genul cuprinde mai multe specii dintre care importante pentru patologia uman sunt:
  

A. hydrophila, A. caviae, A. sobria i A. salmonicida


 

A. salmonicida subsp. salmonicida, A. salmonicida subsp. masoucida i A. salmonicida subsp. achromogenes).

Habitat:Este prezent n apa rurilor, lacurilor, n sistemele de distribu ie ale apei i rezervoarele de ap . De asemenea se ntlne te n mediul marin. A fost izolat la om, broa te, pe ti, reptile, erpi i p s ri.

Morfologie, caractere generale:
 

bgn, mobili datorit unui flagel polar, facultativ anaerobi, catalazo- i oxidazo-pozitivi. Reduc nitra ii la nitri i i fermenteaz glucoza cu producere de gaz. Unele specii ca A. salmonicida i A. media sunt imobile. Cresc n limite largi de temperatur , ntre 0-45rC, iar speciile mezofile (patogene pentru om ) ntre 10-42rC, n timp ce speciile imobile se dezvolt la 37rC. n mediu cu infuzie cord-creier se dezvolt foarte bine la 28rC, la un pH cuprins ntre 4,5-9 n prezen a unei concentra ii de 04,5NaCl. produce infec ii intestinale i extraintestinale (oculare, osoase, articulare, ale pl gilor, intraabdominale) i septicemii de obicei secundare unei gastroenterite, unui traumatism, sau a contactului cu apa contaminat .

Semnifica ie clinic :


Tratament.


Speciile genului sunt rezistente la penicilin , ampicilin , carbenicilin i ticarcilin . Sunt sensibile la cefalosporinele cu spectru larg, aminoglicozide, carbapenem, cloramfenicol,tetraciclin , trimetoprim+sufametoxazol i quinolone.

Genul Pleisiomonas

  

bgn, cu capete rotunjite, oxidazo- i catalazo pozitivi mobili i imobili. Tulpinile mobile posed 2-5 flageli lofotrichi. Fermenteaz glucoza cu producere de gaz i reduc nitra ii la nitri i. Cresc n limite largi de temperatur (8-45rC)la un pH=4-8 i 0-5%NaCl. Singura specie a genului este Pleisiomonas shigelloides. Habitat: este r spndit n ape proaspete, i apa m rilor n special din zonele tropicale.Drept gazde pot fi: pe tii i animalele marine (molu te, scoici, erpi, broa te), maimu e, capre, porci, vite, cini, pisici i p s ri domestice.

Semnifica ie clinic :


produce gastroenterite -simptomele variaz de la forme u oare cu scaune diareice apoase care dureaz cteva zile, pn la episoade de tip dizenteriform. i infec ii extraenterale care evolueaz pn la st ri septicemice. Purt torii s n to i sunt rari, exceptnd zonele endemice (ex. Thailanda-24%). Infec iile sunt ntlnite la cei care c l toresc sau sunt reziden i n rile subtropicale i consum animale marine sau vin n contact cu reptile i amfibii.

Tratament.


 

Este sensibil la trimetoprim (fie singur, fie n asocia ie cu sulfametoxazol), cefalosporine, cloramfenicol i quinolone. Exist i tulpini produc toare de beta-lactamaze. De asemenea pot prezenta rezisten i la aminoglicozide (exceptie netilmicina) i tetracicline, motiv pentru care se impune efectuarea antibiogramei.

Francisella tularensis

Francisella tularensis este agentul cauzal al tularemiei (febra glandular , febra iepurilor), afec iune ntlnit la animalele s lbatice i domestice. Se transmite la om n urma contactului cu aceste animale, cu ectoparazi i ai acestora sau prin intermediul n arilor. Denumirea germenului este legat de Edward Francis, care asociaz boala roz toarelor ap rut n California (Tulare) cu boala la om.

Fiziologie, structur , patogenez si imunitate
cocobacil gram negativ foarte mic (0,2x0,2-0,7 Qm). Microorganismul este imobil, f r pili, nconjurat de o capsul lipidic sub ire i cu cre tere rapid . Izolarea germenilor se face prin ns mn area pe medii de mbog ire i dup o incubare prelungit . n general, coloniile apar dup 2-3 zile de incubare. F. tularensis este un parazit intracelular care poate supravie ui perioade lungi n macrofagele sistemului reticuloendotelial. Capsula antifagocitar este prezent la formele virulente. Ca i ceilal i bgn, acest microorganism prezint activitate antiendotoxinic .

Epidemiologie


F. tularensis are o larg distribu ie pe glob. Microorganismul se ntlne te frecvent la mamifere salbatice, animale domestice, p s ri, pe ti, artropode hematofage i n apa contaminat . Cele mai comune rezervoare de F. tularensis n SUA sunt iepurii, c pu ele i obolanii de cmp. Boala la om apare:
  

dup mu c tura de artropod infectat sau prin contactul direct cu animalul infectat. dup consumul de ap sau carne contaminat sau prin inhalarea de aerosoli contamina i.

 

Inciden a bolii este redus Cel mai mare num r de infec ii se semnaleaz vara (cnd expunerea la c pu e este mare) i iarna (cnd vn torii sunt expu i contamin rii de la iepuri). Persoanele cu risc crescut de infec ie sunt: vn torii, personalul din laboratoare i cei expu i la c pu e.

Dup 3-5 zile de incuba ie, tularemia se manifest cu o cre tere brusc a febrei, grea , oboseal , frison. Tularemia se manifest sub diverse forme, nfunc ie de zona infectat , pe prezen a ulcera iilor tegumentare i apari ia limfadenopatiei ulceroglandular (adenopatia axilar apare, n general dup contactul cu iepurii infecta i -probabil prin minile murdare), iar adenopatia inghinal este ntlnit n forma de tularemie produs prin mu c tura de c pu e. glandular , tifoidal , oculoglandular orofaringian . Pneumonia cu F. tularensis este prezent la majoritatea pacien ilor cu boal tropical . Pot ap rea focare necrotice n ficat i splin .

Sindroame clinice

Tratament, preventie, control


 

Streptomicina este antibioticul de elec ie. O alternativ acceptabil este utilizarea gentamicinei, a tetraciclinei sau a cloramfenicolului. Tulpinile de F. tularensis produc beta-lactamaze f cnd penicilinele i cefalosporinele ineficiente. Rata mortalit ii este de sub 1% atunci cnd antibioticul potrivit este administrat prompt. Profilaxia: evitarearezervoarelor i vectorilor (iepuri, c pu e). Este obligatorie purtarea m nu ilor n cazul sacrific rii animalelor suspecte. Utilizarea vaccinurilor vii sau atenuate reduce severitatea bolii. Vaccinurile inactivate nu sunt protective.

Genul Pasteurella

Speciile genului Pasteurella sunt patogene pentru animale, dar pot produce o varietate de afec iuni la om: abcese localizate, septicemie sau endocardit . Genul Pasteurella cuprinde 11 specii: P. multocida (cu 3 subspecii: multocida, septica i gallicida), P. canis, P. stomatis, P. dagmatis, P. gallinarum, P. volantium, P. avium; P. langaa, P. caballi, P. A sp, P. B sp. Majoritatea afec iunilor umane sunt cauzate de P.multocida subsp. multocida i subsp. septica, urmate de P.canis, P. stomatis, P.dagmatis

Fiziologie i structur


 

Genul Pasteurella cuprinde cocobacili gram negativi nesporula i, imobili, colora i bipolar. aerobi, facultativ anaerobi cresc pe multe dintre mediile obi nuite prin incubare la 37C. Izolarea este facilitat de folosirea mediilor mbog ite i de incubarea n atmosfer de dioxid de carbon. aproape toate speciile sunt oxidazo-pozitive i catalazo-pozitive. Pasteurella multocida elaboreaz endotoxina lipopolizaharidic , posed activitate neuraminidazic , iar tulpinile virulente sunt ncapsulate.

Patogenez


Dup inocularea intraperitoneal sau parenteral a P.multocida la animale susceptibile, microorganismele se multiplic rapid extracelular, invadeaz fluxul sanguin, organele reticuloendoteliale i pl mnii n cteva ore i cauzeaz decesul prin septicemie fudroaiant . Virulen a este, n aparen , legat de capsul ; tulpinile cu capsul mare sunt mai rezistente la fagocitoza in vivo. multe dintre tulpinile de P. multocida posed neuraminidaz i tipurile B de tulpini virulente izolate de la vitele cu septicemie hemoragic produc hialuronidaz La om, infec iile acute localizate se manifest prin edem i infiltrat cu PMN urmate de formarea de abcese. Cnd microorganismele invadeaz fluxul sanguin, n multe esuturi (pl mni, meninge, articula ii i oase) se pot produce microabcese i leziuni hemoragice.

Epidemiologie


P. multocida are o larg r spndire i a fost izolat din nasofaringele i din tractul gastrointestinal al p s rilor i a unor animale domestice i s lbatice. Frecven a portajului orofaringian variaz cu specia: pisici (5090%), cini (50-66%), porci (51%) i rozatore (14%). Rar, a fost izolat din nasofaringele unor persoane s n toase expuse contactului cu animale. Se pare ca face parte din flora normal a tractului respirator superior. cauzeaz septicemie hemoragic la vaci, bivoli, oi i porci i cauzeaz holera la curcani, pui, ra e. Infec iile umane cu Pasteurella sunt mp r ite n trei categorii:


infec ii ale esuturilor moi datorate mu c turii sau zgrieturii de animal, (cele mai multe infec ii umane sunt produse de mu c turi, zgrieturi sau prin contact cu saliva pisicii i cinelui) cazuri datorate contactului direct cu animalele dar nesoldate cu mu c turi i cazuri f r expunere la animale

Rezervorul natural de P. multocida este TRS al unor animale domestice (pisici i cini). Se cunosc trei forme de boal celulita localizat i limfadenita ap rute n urma mu c turii sau zgrieturii unui animal; pl gile mu cate sunt localizate la mini i bra e,

Sindroame clinice

picioare, cap, gt.


eritem, durere i edem,linfangita, limfadenita,subfebrilit i. La aproximativ 40% din cazuri se produc complica ii locale (osteomielita, tenosinovita i artrita). exacerbarea bolilor respiratorii cronice la pacien i cu disfunc ii pulmonare preexistente (prin aspirarea germenilor n orofaringe) i infec ii sistemice la pacien ii imunocompromi i, mai ales cei cu leziuni hepatice preexistente. P. multocida a fost izolat n cultur pur sau cu al i germeni poten iali patogeni la pacien i care au venit n contact cu animalele dar nu au fost mu ca i. Mul i dintre ace ti pacien i probabil au fost purt tori nazofaringieni de P.multocida. Infec iile la ace ti pacien i deseori reprezint complica ii ale unor boli respiratorii cronice preexistente cu r spndirea microorganismului de TRS la meninge, ureche medie, mastoid , sinusuri, amigdale, epiglot , bronhii, pl mni, pleur . Peritonita, care este mai frecvent la pacie ii cu ciroz , se poate dezvolta spontan sau se poate produce la scurt timp dup endoscopie gastrointestinal . Bacteriemia se produce de obicei de la infec ii localizate ca pl gi infectate, artrit septic , pneumonie sau meningit . Au fost de asemenea semnalate cazuri de ulcere corneene, panoftalmie, pielonefrit i abcese renale.


Tratament, preven ie, control
Penicilina este antibioticul de elec ie. Se mai pot utiliza: ampicilina, amoxicilina+ac. clavulanic, cefuroximul, trimethoprim-sulfametoxazolul, tetraciclina i ciprofloxacinul. Studii restrnse au ar tat c claritromicina, i loracarbeful sunt active fa de P.multocida. Chimioterapicele parenterale active fa de Pasteurella sunt penicilina, ampicilina mezlocilina, piperacilina, cefuroximul i cefotaximul. Drenajul chirurgical este important la pacien ii cu infec ii profunde. Chimioterapia prelungit este necesar la pacien ii cu osteomielit sau endocardit . Decesul se produce rar n absen a unor afec iuni preexistente. Profilaxia-nespecific :limitarea contactului cu animalele s lbatice i domestice. R nile mu cate trebuie cur ate i debridate.