Sunteți pe pagina 1din 29

REGIUNI TOPOGRAFICE ALE CAPULUI I GTULUI

Importan a studierii regiunilor topografice ale capului i gtului


Studiul anatomiei constituie baza nv mntului medical n general, dar n mod deosebit pentru specialit ile chirurgicale. Anatomia este tiin a care studiaz componentele structurilor organismului fiind structurat n : anatomia comparat , anatomia dezvolt rii, anatomia descriptiv , anatomia topografic , anatomia imagistic , anatomia endoscopic , anatomia microscopic

Limitele dintre cap i gt

- linia nucal superioar - baza procesului mastoidian - marginea anterioar a procesului mastoidian - marginea inf. a mandibulei - Protuberan a mental
LIMITA

LIMITA SUPERFICIAL - Protuberan a occipital

- plan eul bucal - posterior unghiul mandibulei cu coloana vertebral

- anterior

PROFUND

Limitele dintre gt i trunchi


Limita superficial Linie antero-posterioar antero incizura jugular vertebra C7

Limita profund
Planul aperturii toracice superioare

Clasificarea Clasificarea regiunilor topografice ale capului

Limita dintre calvarie i fa - r d cina nasului marginea supraorbitar os frontal - proc. proc. zigomatic os frontal sutura frontozigomatic marg. post. marg. post. proces frontal os zigomatic marg. inf. marg. inf. os zigomatic incizura mandibulei baza condilului mandibular inf. de meatul auditiv inf. externextern- marginea ant. a procesului ant. mastoidian

Clasificarea Clasificarea regiunilor topografice ale capului (NA)


Regiuni topografice neurocraniu - regiuni superficiale ale calvariei - regiunea profund a bazei craniului Regiuni topografice viscerocraniu - regiuni superficiale ale fe ii - regiuni profunde ale fe ei

Clasificarea Clasificarea regiunilor topografice ale capului


 Regiunile superficiale ale calvariei - frontal - temporale temporale - parietale parietale - occipital - auriculare auriculare - infratemporale infratemporale

Clasificarea Clasificarea regiunilor topografice ale capului


 Regiunile superficiale ale fe ei - mediane i nepereche - nazal , - oral - mental - laterale,perechi - orbital - infraorbital , - zigomatic , - bucal - parotideomaseteric

Clasificarea Clasificarea regiunilor topografice ale capului 


Regiunile profunde ale fe ei : - endobucale - regiunea vestibulului bucal , - regiunea cavitatii bucale ( cu regiunile palatina , sublinguala , linguala si retromolara ) - regiunile profunde periorale - faringiana , - tonsilara , - sinusul maxilar, - spatiul latero-faringian latero- retro-faringian retro-

Clasificarea Clasificarea regiunilor topografice ale fe ei


Regiuni senzoriale - regiunea orbital - regiunea nazal Regiuni superficiale periorale - regiunea oral - regiunea mental - regiunea infraorbital - regiunea bucal - regiunea maseterin Regiuni profunde periorale - regiunea faringian - regiunea perifaringian (sp. laterolatero- i retrofaringian) - regiunea sinusului maxilar - regiunea infratemporal - regiunea parotidian (loj ).

Regiuni endobucale - vestibulul bucal - regiunile palatin , - sublingual , - lingual - retromolar

Regiunile topografice cervicale


Regiunea cervical posterioar - mm. trapezi Regiunea cervical lateral - clavicul - m. trapez - m. SCM Regiunea sternocleidomastoidian - m. SCM Regiunea cervical anterioar - regiuni mediane supra- i infrahioidian supra- regiuni laterale trigonul submandibular, trigonul carotic.

REGIUNEA FRONTAL

Regiunea frontal
Regiune superficial nepereche a calvariei Raporturi - posterior reg. parietale - lateral - regiunile temporale - inferior reg. zigomatice reg. orbitale reg. Nazal Delimitare - superior sutura coronal - lateral linia temporal - inferior sutura frontozigomatic marg. supraorbitar os frontal

Regiunea frontal
Stratigrafie - plan superficial tegument, esut subcutanat mu chi pielo i - plan osos scheletul regiunii frontale - plan profund meningeal

Regiunea frontal
Tegumentul regiunii frontale
neted, gros foliculi pilo i arcuri sprncenoase sprncene - post. sup p rul calvariei

Regiunea frontal

esutul subcutanat - panicul adipos redus - tracturi conjunctive - vasele i nervii regiunii frontale - pediculul supraorbitar - pediculul supratrohlear - pediculul temporal

Regiunea frontal
M nunchiul vasculonervos supraorbital a) A. Supraorbital - reg. frontal r. superficial i r. profund -Anastomoze cu : a. supratrohlear a. supraorbital opus Ram frontal din a. Temp. Superf. b) Nervul supraorbital r. Medial teg. frontal r. Lateral pleoapa superioar c) Vena supraorbital Dreneaz n v. angular

Regiunea frontal
M nunchiul vasculonervos Supratrohlear a) a. Supratrohlear ram din a. Oftalmic tegumente, mu chi,pericraniu Anastomoze a. Supraorbitar a. Supratrohlear opus b) n. Supratrohlear n frontal -teg. Medial pleoapa sup. Teg. R d cina nasului c) Vena supratrohlear Dreneaz n vena angular

Regiunea frontal
M nunchiul vasculonervos temporal - r. frontal a a. temporale superficiale - vene vv. temporale superficiale - Ramuri temporale din plexul parotidian rr. motorii pt. mu chii pielo i regionali

Regiunea frontal

Limfaticele regiunii frontale


- ggl. parotidieni superficiali - ggl. faciali - ggl. submandibulari

Regiunea frontal
Planul musculoaponevrotic al regiunii frontale
- Mu chi pielo i - Partea orbital a m .orbicular al ochiului - Por iunea ant. a m. occipitofrontal - Aponevroza epicranian
esut conjunctiv lax subaponevrotic - scalp - Flegmoanele pielii capului - Bosele sanguine ale pielii capului la nou n scut - Scalp total sau par ial posttraumatic

Regiunea frontal
Scheletul regiunii frontale
Scuama osului frontal - ntre compacte se descriu sinusurile frontale.
Periostul u or decolabil - hematoame

Regiunea frontal
Cavit i pneumatice separate de un sept osos. - Sunt situate la nivelul glabelei i se prelungesc spre arcurile sprncenoase - Comunic cu fosele nazale prin canalele frontonazale complexul sinusal anterior paranazal. - Forma piramidal 20/15/ 20mm 20/15/ - vrful superolateral - bazabazaorbita, celulele etmoidale,tavanul fosei nazale Dimensiuni mari, hipertrofice, mijlocii mici. mai mari la b rbat,pot ajunge la tavanul orbitei, mici la nivelul glabelei, pot ajunge la tuberozit ile frontale.

Sinusurile frontale

Regiunea frontal
Pere ii sinusurilor frontale
- Peretele anterior Compacta osoas a glabelei i arcului sprncenos - Peretele posterior Meningele, sinusul sagital superior, polul frontal al emisferei cerebrale - Peretele medial Septul sinusurilor frontale incomplet i asimetric.
Abordul chirurgical al sinusurilor frontale - sinuzite - pe cale frontal Ogston-Luc Ogston- pe cale orbital Jacques Durand - pe cale endonazal - p r sit

Regiunea frontal

Planul meningean
- Pahimeningele se dedubleaz i formeaz sinusul sagital superior. Inferior formeaz coasa creierului. - Leptomeningele arahnoida i pia mater Transmiterea infec iilor - meningite

REGIUNEA

OCCIPITAL

Regiunea occipital
Este o regiune nepereche, ocup partea posterioar a calvariei. Limita superioar linia corespunz toare suturii lambdoide Limita inferioar protuberan a occipital extern i liniile nucale superioare n p r iile laterale regiunea ajunge pn la inser iile mm.sternocleidomastoidieni pe procesele mastoidiene.

Regiunea occipital
Planul musculoaponevrotic cuprinde o parte din aponevroza epicranian , prelungit ntre pntecele occipitale ale mm.occipitofrontali. Planul arterial este reprezentat de rr.occipitale ale aa.auriculare posterioare i de ramifica ii ale aa.occipitale, anastomozate ntre ele. Planul venos formeaz o re ea care dreneaz prin vv.occipitale i auriculare posterioare spre vv.jugulare externe. Planul limfatic colectoarele limfatice ajung la gg.occipitali situa i n partea inferioar i lateral a regiunii. Planul nervos rr. ale nn.occipital mic, occipital mare i cteva rr. din n.spinal C3 contribuie la inerva ia p r ilor moi ale regiunii i a periostului.

Regiunea occipital
Scheletul regiunii este constituit de por iunea scuamei osului occipital, situat deasupra liniei nucale superioare. Pe fa a endocranian a osului, c ptu it de dura mater , se g se te an ul sinusului sagital superior; an urile sinusurilor transverse dispuse orizontal, separ fosa posterioar a craniului n 2 compartimente, partea superioar ocupat de lobii occipitali i partea inferioar n care se g se te cerebelul.