Sunteți pe pagina 1din 19

PROTECTIA JURIDICA A PADURILOR

Student: Nica Ruxandra Adelina Anul: III Facultatea de Ecologie si Protectia Mediului Indrumator: Asist. univ. dr. Popescu Cristian

CUPRINS:
1.Consideratii generale 2.Produsele padurii si folosinta lor 3.Protectia fondului forestier 4.Raspunderi si sanctiuni

Consideratii generale

Cuprinzand mai putin de un sfert din suprafata totala a tarii,padurile ocupa un loc important in cadrul economiei noastre nationale.Ele servesc la apararea terenurilor agricole impotriva secetei,a surparilor si alunecarilor de terenuri,la ameliotarea si refacerea calitatilor naturale ale solului,la purificarea aerului,in domeniul balneoclimateric si in dezvoltarea asezarilor omenesti,pentru pasunatul animalelor,exercitarea vanatorii, agreement,etc.Totodata padurile constitue o pretioasa materie prima pentru industria de prelucrare a lemnului,industria hartiei si a celulozei, industria chimica,constructii,transporturi si alte ramuri ale economiei nationale.Nu trebuie trecuta cu vederea nici important ace o prezinta padurile in reglarea climei si in realizarea unui important rol sanitar si estetic.

http://liviumihaiu.ro/wpcontent/uploads/2010/11/baneasa31.jpg

Atat in trecutul indepartat,cat si in secolul nostrum,padurile au fost supuse unui jaf moribund,taierile irationale associate cu nerespectarea masurilor de refacere si protective au produs importante perturbari ecologice,cu consecinte dintre cele mai grave pe plan economic-social si cultural. In present,legea prevede ca mentinerea suprafetei fondului forestier in conformitate cu planul de organizare a teritoriului si de folosire a fondului funciar,constitue o obligatie nationala,fiind interzisa reducerea din orice motiv a fondului forestier national si a vegetatiei forestiere din afara acestuia. In acelasi timp se impune cresterea suprafetei fondului forestier in zonele cu deficit de paduri,in cele cu microclimate deteriorate,in jurul asezarilor umane si in special a celor urbane.

http://liviumihaiu.ro/wpcontent/uploads/2010/11/baneasa2.jpg

Cadrul legal al ocrotirii padurilor il constitue Codul silvic aprobat prin Legea nr.26 din aprilie 1996.Potrivit legii,padurile, terenurile destinate impaduririi,cele care servesc nevoilor de cultura,productie ori administratie silvica,iazurile,albiile paraielor,precum si terenurile neproductive incluse in amenajamentele silvice, constitue,indifferent de natura dreptului de proprietate,fondul forestier national.

Produsele padurii si folosinta lor


Potrivit Codului silvic(art.39),produsele padurii sunt impartite in doua mari categorii: -produse lemnoase,vare include:a)propduse principale,in care intra toate materialele lemnoase ale padurii rezultate din taieri de regenerare, reprezentand materialul lemons destinat exploatarii pentru nevoile economiei si ale populatiei a caror exploatare se face conform prevederilor cuprinse in amenajamentele silvice si in regulile de cultura si exploatare,b)produse secundare,reprezentand acele produse lemnoase rezultate din efectuarea lucrarilor de ingrijire a arboretelor tinere a caror exploatare se face in aceleasi conditii ca si produsele principale,c)produse accidentale,acele produse lemnoase ale padurii rezultate in urma producerii unor calamitati natural si din defrisari de padure legal aprobate,d)produse de igienizare, rezultate din procesul normal de aliminare naturala,e)alte produse cum sunt:arbori si arbusti ornamentali,rachita,puieti si diferite produse din lemn.

https://lh4.googleusercontent.com/bnFsQKLGnJeHyRGE7d285kT_cfiWts6RkZpZT

-produse nelemnoase cum sunt:vanatul din cuprinsul fondului forestier,pestele din apele de munte,din crescatorii,balti si iazuri situate in fondul forestier, fructele de padure,semintele forestiere, ciupercile comestibile din flora spontana,plantele medicinal si aromatice,rasina si altele de acest fel.

http://www.mesageruldevalcea.ro/wpcontent/uploads/2010/11/image

Volumul maxim de masa lemnoasa ce se poate recolta anual din padurile, proprietate publica se aproba prin hotarare de Guvern,in limita posibilitatilor stabilite prin amenajamentele silvice pe fiecare unitate de productie sip e natura produselor. Volumul produselor accidentale,rezultate din doborari de vant,rupturi din zapada,defrisari legale,uscari de arbori in masa,se precompteaza din posibilitate(art.40 din Codul silvic). Produsele lemnoase se valorifica,potrivit legii,prin licitatie,cu exceptia celor exploatate in regie proprie.Masa lemnoasa care nu s-a putut valorifica prin licitatie,se poate vinde prin negociere directa.Exploatarea partizilor adjudicate de agentii economici poate incepe numai dupa contractarea si esalonarea la taiere a masei lemnoase,pe baza de autorizatie de exploatare.

Un important produs al padurii este si iarba de pe terenurile fondului forestier national.Codul silvic (art.37) interzice pasunatul in padurile care fac parte din fodnul forestier proprietate publica a statului,pe terenurile degradate impadurite si in perdelele forestiere de protective.Numai in mod exceptional ,autoritatea publica central care raspunde de silvicultura poate aproba pasunatul pe durata limitata in unele perimetre http://t0.gstatic.com/images?q=tbn ale fondului forestier http://t0.gstatic.com/images?q=tbn proprietate publica s statului,la propunerea autoritatilor publice locale si cu avizul unitatilor silvice teritoriale.Este permisa recoltatea ierbii cu secera din plantatii si paduri,cu exceptia celor cu functii special de protective.

Protectia fondului forestier

Activitatea denumita generic protectia padurilor(art.29-32 din Codul silvic) are ca scop prevenirea atacurilor produse de boli si daunatori,precum si combaterea acestora,incadrandu-se in ansamblul masurilor de gospodarire rationala si gestionare durabila a fondului forestier national,in concordant cu principiile acceptate la nivel european si mondial,principia ce converg spre obtinerea de foloase maxime,fara a neglija nici un moment echilibrul ecologic pe care padurea trebuie sa-l genereze sis a il mentina

http://poluarea.files.wordpress.com/2009/12/polu area-solului.jpg

Pentru prevenirea poluarii trebuie sa se evite,pe cat posibil,amplasarea in apropierea padurilor de unitati industrial cu tehnici poluante.Principiul poluatorul plateste isi gaseste aplicarea expresa si Codul silvic astfel incat orice persoana fizica sau juridical care prin activitatea sa poate aduce prejudicii ,prin poluare,este obligate sa suporte costul masurilor necesare de refacere si reconstructie ecologica.In vederea protectiei vegetatiei forestiere impotriva bolilor ,daunatorilor si buruienilor,in scopul lichidarii focarelor acestora,precum si pentru a preveni sau opri introducerea lor in tara,o importanta deosebita prezinta instituirea regimului de carantina fito-sanitara.

http://dli.ro/cms/wpcontent/uploads/2011/11/pasare-300x233.jpg

http://dli.ro/cms/wp-content/uploads/2011/11/urs300x231.jpg

In acelasi timp,folosirea pesticidelor in combaterea daunatorilor,bolilor si buruienilor trebuie sa fie autorizata de organelle si in conditiile prevazute de lege.Un alt aspect al protectiei fondului forestier se refera la protectia fondului cinegetic si a celui piscicol din apele de munte.Conform art.83 din Codul silvic ,mamiferele,pasarile salbatice,pestele din apele de munte,precum si alte specii de animale salbatice care prin rolul lor ecologic,economic si social constitue avutie de interes national sun ocrotite de lege.

Raspunderi si sanctiuni

Incalcarea prevederilor referitoare la fondul forestier,atrage dupa sine raspunderea civila,contraventionala sau penala,dupa caz,a persoanei vinovate.Pe langa sanctiunile contraventionale prevazute de Codul silvic si Ordonanta de Guvern nr.96/1998,cresterea alarmanta a faptelor de incalcare a legii cu efecte dezastroase asupra fondului forestier national al tarii,a determinat adoptarea unei reglementari special privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice, prin Legea nr.31/2000.

http://www.emaramures.ro/userfiles/Image/Foto %20Maramures/Mediu/Poluare/.jpg

Dintre contraventiile silvice prevazute de Legea nr.31/2000 citam,cu titlu de ex: ocuparea unor suprafete din fondul forestier mai mari decat cele aprobate legal, reducerea suprafetei fondului forestier national sau a terenurilor cu vegetatie forestiera din afara acestui fond,in alte conditii decat cele prevazute de lege,taierea sau scoaterea din radacini fara drept ,precum si sustragerea ori insusirea fara drept de arbori doborati sau rupti de fenomene naturale,ori de arbori,puieti,lastari care au fost taiati ori scosi din radacini cu sau fara drept,de alte personae,din fondul forestier National.

https://lh4.googleusercontent.com/bnFsQKLRO MSILVA_cfiWts6RkZpZT

Constatarea contraventiilor silvice se face dupa caz de catre personalul silvic de specialitate din cadrul autoritatilor publice central care raspunde de silvicultura,al Regiei Nationale a Padurilor, inspectoratele silvice teritoriale, precum si de catre alti angajati imputerniciti de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si Regia Nationala a Padurilor,de catre primarii si imputernicitii acestora,comisarii si subcomisarii de politie si de catre ofiterii si subofiterii pompieri

http://poluarea.files.wordpress.com/2009/12/taierea arborilor.jpg

Ordonanta de Guvern nr.96/1998 incrimineaza o serie de infractiuni cum sunt: defrisarea vegetatiei forestiere-respectiv inlaturarea acesteia si schimbarea destinatiei terenului-fara aprobarea autoritatii publice central care raspunde de silvicultura (art.30,fapta pedepsita cu inchisoare de la 1-5 ani si cu confiscarea materialului lemons rezultat sau,daca materialul a fost valorificat anterior constatarii cu plata contravalorii acestuia,art.31 alin.(1),taierea sau scoaterea din radacini,fara drept,din paduri, indiferent de forma de proprietate,de arbori si lastari,de catre proprietary,detinatori sau de catre oricare alta persoana daca volumul de masei lemnoase astfel extrase este de peste 5 metri cubi sau daca volumul acesteia este sub aceasta limita,iar fapta a fost savarsita de cel putin doua ori in intervalul a 2 ani,se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 4 ani sau cu amenda

http://www.protectia_padurilor.ro/wpcontent/uploads/2010/11/image

Ca o concluzie

Privita in ansamblu,contributia padurii la mentinerea echilibrelor in biosfera prezinta o Importanta deosebita fie sub forma de masiv,fie ca perdele de protectie.Din aceasta Cauza exploatarea padurilor,la nivel mondial sau national,trebuie rationalizata nu numai Ca volum lemnos dar si ca metode folosite pentru a se evita pe cat posibil reducerea fondului forestier

Recomandari

Protectia padurilor impotriva factorilor biotici si abiotici va trebui sa fie Intr-o masura mult mai mare preventiva si nu curativa,iar eficienta ei Va trebui judecata in primul rand din punct de vedere ecologic si nu Economic.In acest sens o schimbare fundamentala a modului de gospodarire si de gandire aplicat in trecut si in prezent este absolut necesara!

Bibliografie

1.Ernest Lupa:Dreptul mediului 2.Mircea Dutu:Tratat de drept al mediului

3.Ciurea:Managementul mediului