Sunteți pe pagina 1din 17

UNIVERSITATEA DE PETROL SI GAZE PLOIESTI FACULTATEA DE TEHNOLOGIA PETROLULUI SI PETROCHIMIE

PROIECT FINANTARE COMPETITIONALA


TEMA AMPLASAREA UNUI DEPOZIT ECOLOGIC

Coordonator,
Prof.Dr.Ing. Dragos CIUPARU BUZERA TOMA

Masteranzi,
Ana Maria Ionela Elena

Elena HODOROG

AMPLASAREA UNUI DEPOZIT ECOLOGIC

I. INTRODUCERE DATE DE CARACTERIZARE A PROIECTULUI I.1 UNITATEA CARE PROPUNE Consiliul Local al Municipiului Ianca Adresa: Str. Biruintei, nr.153, Loc. Ianca, Jud. Braila E-mail: CL@ianca.ro Locatia geografica de constructie a depozitului ecologic va fi in cadrul unei foste baze agricole, la SV de localitatea Ianca. Echipa de elaborare si implementare a proiectului:

Ana Maria BUZERA inginer protectia mediului Coordonator Proiect


Ionela TOMA inginer tehnolog Manager productie Hodorog Elena Responsabil Potectia Muncii

AMPLASAREA UNUI DEPOZIT ECOLOGIC

Colaboratori:

Prof.Dr.Ing. Adrian Ionescu Facultatea de Ingineria Mediului Universitatea Bucuresti;

Prof.Dr.Ing. Mircea Popescu Facultatea de Petrol si Petrochimie, Catedra Ingineria Prelucrarii Petrolului si Petrochimie, Universitatea de Petrol si Gaze Ploiesti.

I.2 TITLUL PROIECTULUI


AMPLASAREA UNUI DEPOZIT ECOLOGIC IN SCOPUL ECOLOGIZARII MEDIULUI SI DIMINUARII POLUARII PRINTR-O DEPOZITARE CONTROLATA A DESEURILOR

AMPLASAREA UNUI DEPOZIT ECOLOGIC

I.3 UNITATI BENEFICIARE Beneficiarii proiectului sunt atat din sector privat cat si de stat, in grupul de interese fiind incluse urmatoarele institutii:

Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor; Consiliul Judetean Braila; Ministerul Economiei si Comertului; Ministerul Educatiei si Cercetarii; Reprezentanti ai patronatelor din industrie; Ministerul Integrarii Europene; Camera de Comert si Industrie Braila; RENAR Asociatia de Acreditare din Romania; Universitatea Bucuresti; Universitatea Petrol si Gaze Ploiesti.

AMPLASAREA UNUI DEPOZIT ECOLOGIC

I.4 JUSTIFICARILE PROIECTULUI

Dintre numeroasele probleme de mediu care ameninta planeta noastra, o problema majora o constituie, fara nici o ndoiala, deseurile. Fiecare dintre noi, mic sau mare, arunca zilnic n pubela sa obiecte care nu ne mai servesc, care sunt goale, sparte sau uzate. Serviciul de salubrizare actioneaza o singura data pe saptamana, golind pubela care adesea depaseste marginile si le depoziteaza in afara orasului, n locurile numite "gropi de gunoi. Depozit: un amplasament pentru eliminarea finala a deseurilor prin depozitare pe sol sau in subteran, inclusiv; stocarea deseurilor inainte de valorificare sau tratare pentru o perioada mai mica de 3 ani, ca regula generala, sau stocarea deseurilor inainte de eliminare, pentru o perioada mai mica de 1 an. Trebuie sa fie depozite de deseuri zonale care deservesc cel putin 150 000 de locuitori, avand la baza abordarea regionala a gestiunii deseurilor

AMPLASAREA UNUI DEPOZIT ECOLOGIC

Consiliile locale si/sau judetene iau masurile necesare pentru construirea depozitelor de deseuri municipale numai pe terenuri aflate in proprietatea lor. Costurile aferente activitatii de depozitare se suporta de catre generatorii si detinatorii de deseuri. Tarifele pentru activitatea de depozitare a deseurilor trebuie sa includa cheltuielile aferente tuturor operatiilor precizate de autoritatea centrala pentru protectia mediului. II. PREZENTAREA PROIECTULUI II.1 SCOPUL PROIECTULUI

Proiectul nostru are ca drept scop amplasarea unui depozit ecologic care sa deserveasca o zona urbana aglomerata si vecinatatile sale. De o deosebita importanta este asigurarea ca propunerea noastra este de cea mai buna calitate atat din punct de vedere tehnologic cat si din punct de vedere economic, astfel incat aceasta se conformeaza regulilor, cerintelor si criteriilor specifice finantatorilor.

AMPLASAREA UNUI DEPOZIT TEHNOLOGIC

Proiectul a fost elaborat de o echipa cu vasta experienta in activitati de protectia mediului, avand la baza informatii despre proiecte similare:

rampa ecologica de depozitare a deseurilor Chiajna, S = 16,5 ha, amplasament Municipiul Bucuresti, 1999; rampa ecologica de depozitare a deseurilor Boldesti- Scaieni pentru Municipiul Ploiesti si localitatile invecinate, S = 7,5 ha, 2001, precum si alte proiecte. Conform reglementarilor actelor normative in vigoare (Ordonanta de Urgenta nr. 61/2006 privind regimul deeurilor) se impune ca toti agentii economici producatori de deseuri reciclabile au obligatia de a incheia contracte de colaborare cu agentii economici autorizati, specializati in colectarea si reciclarea deseurilor de acest gen (fie deseuri menajere sau industriale). Responsabili, atat din punct de vedere financiar cat si legal, pentru aceasta actiune sunt agentii economici detinatori.

AMPLASAREA UNUI DEPOZIT ECOLOGIC

II.2 OBIECTIVUL PROIECTULUI Obiectivul proiectului de fata este constructia unui depozit ecologic in scopul diminuarii poluarii printr-o depozitare controlata. Activitatile generale pentru indeplinirea obiectivelor Identificarea si atragerea a cat mai multor surse de venituri extrabugetare cu punerea accentului pe reducerea ponderii cheltuielilor bugetare (cerinta impusa de beneficiari). Impreuna cu partenerii de finantare se va elabora documentatia de creditare care va garanta succesul demersurilor noastre, raspunzand in acelasi timp si nevoii de conformitate cu standardele finantatorilor prin oferirea unor servicii complete, in cadrul carora putem mentiona: intocmirea studiilor de fezabilitate/documentatiilor de creditare. III. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI Proiectul va aduce beneficii considerabile inca de la demararea activitatii. Se urmareste realizarea de contracte ferme cu agentii economici

AMPLASAREA UNUI DEPOZIT ECOLOGIC

III.1 PERSPECTIVE DE FINANTARE PROIECT III.1.1 SURSE

din fondurile publice administrate in principal de coordonatorii de fonduri (fonduri europene, Phare, etc.) si utilizate pentru finantarea lucrarilor de cercetare-dezvoltare realizate pe baza de contracte si programe generale finantate de la buget; alte fonduri din tara, a caror sursa de finantare o reprezinta donatiile sau oricare alta sursa nespecificata; din fonduri din strainatate, pentru activitati de cercetare-dezvoltare. III.1.2 SURSE PROPRII Unitatea noastra are deja in proprietate un teren de 2,4 ha, suficienti pentru suprafata de depozitare, aflat in perimetrul fostei baze agicole, situat in vecinatatea localitatii Ianca, la SV de aceasta.

AMPLASAREA UNUI DEPOZIT ECOLOGIC

III.1.3 ETAPELE PUNERII IN APLICARE A PROIECTULUI


Propunere: ianuarie 2009; Evaluare impact mediu / Studiu de fezabilitate / Autorizari: ianuarie martie 2009; Document de proiect bancar: martie2009; Proiect de executie: aprilie mai 2009; Organizare si dotare: mai 2009; Demarare investitie: iunie 2009; Finalizarea investitiei: septembrie 2009. III.2 DETALII TEHNOLOGICE

Repartizarea deseurilor in depozit trebuie facuta astfel incat sa se asigure stabilitatea masei de deseuri si a structurilor asociate (sistemele de impermeabilizare, sistemele de colectare si evacuare a apelor exfiltrate si a gazelor etc.), in special pentru evitarea alunecarilor. Depozitele se imprejmuiesc si se instituie paza lor pentru reducerea posibilitatilor de patrundere ilegala de amplasament a oamenilor si animalelor.

AMPLASAREA UNUI DEPOZIT ECOLOGIC

Gazul de depozit se colecteaza in toate depozitele care accepta deseuri biodegradabile. Daca gazul colectat nu poate fi folosit pentru a produce energie, el trebuie ars. III.2.1 DEPOZITUL ECOLOGIC La amenajarea depozitelor trebuie luate masuri pentru diminuarea si a altor noxe si riscuri, precum:

emisia de mirosuri si praf;

particule materiale antrenate de vant;


zgomot si trafic; pasari, paraziti si insecte; formarea de aerosoli;

incendii, explozii, alunecari.


Depozitul trebuie echipat astfel incat noxele provenite de pe amplasament sa nu fie dispersate pe drumurile publice si in zonele invecinate.

AMPLASAREA UNUI DEPOZIT ECOLOGIC

Acoperire celula nr.1

Realizare celula nr.2

AMPLASAREA UNUI DEPOZIT ECOLOGIC

Utilaje

AMPLASAREA UNUI DEPOZIT ECOLOGIC

Statie epurare

Zona compacta

AMPLASAREA UNUI DEPOZIT ECOLOGIC

III.2.2 DATE ECONOMICE Deschidere depozit ecologic Ianca Depozit ecologic Ianca 115.146 populatie deservita, cu capacitate de 255.000 tone (conform PRGD Regiunea 2).

I. Costuri aferente constructiei depozitului ecologic


Investitii Pregatire teren Excavari Nr.unitati 240000 Mp 14000 Mp

Pret unitate
20 7

Total (Euro) 48000 98000

Suprafata pavata
Supraf. nepavate Sisteme utilitati

8000 Mp
3000 Mp 4000 M

54
13 134

432000
39000 536000

Iluminat
Imprejmuiri Cladiri Birouri

10 Nr.unit
2000 M 1000 Mp 300 Mp

1340
34 201 804

13400
68000 201000 241200

AMPLASAREA UNUI DEPOZIT ECOLOGIC

II. Costuri de operare si ntretinere Metodologia de elaborare a PJGD Activitati Activitati de colectare si transport Sortare Compostare Tratare mecano-biologica Depozitare Material inert depozitat Inchidere depozite/ Reabilitari Altele (transport de la Statia de transfer) Unitate de masura Pret/tona Pret/tona Pret/tona Pret/tona Pret/tona Pret/tona Pret/hectar Pret/tona Cost unitar (Euro) 22 30.72 33.63 32.02 3 2 2500 2.53 TOTAL Cost Euro 2122129.9 2963265.02 1054288.56 926599.24 94048.94 9646.04 360000.00 244044.94 7774022.64

AMPLASAREA UNUI DEPOZIT ECOLOGIC

Tarif servicii de salubritate euro /persoana*luna


Dec.20 Dec.20 Dec.20 Dec.20 07 08 09 10 Populatie Companii Depozitare 2.02 12.05 10.14 2.50 12.53 10.62 2.98 13.01 11.10 3.46 13.49 11.58 Dec.20 11 3.94 13.97 12.06 Dec. 2012 4.42 14.45 12.54 Dec. 2013 4.90 14.93 13.02

IV. Concluzii Prin intermediul acestui proiect se urmareste diminuarea poluarii prin depozitarea controlata a deseurilor in cadrul unui depozit ecologic. Sursele potentiale de finantare pentru acest gen de proiect sunt:

mecanisme interne de finantare, cum ar fi fonduri locale si guvernamentale; surse externe de finantare (PHARE, GEF, etc.); fonduri structurale oferite de UE.