Sunteți pe pagina 1din 118

Constructii subterane

Constructii subterane
Prep.univ.drd.ing. Dura Cristina
Prep.univ.drd.ing. Dura Cristina
UNIVERSITATEA DIN PETROSANI UNIVERSITATEA DIN PETROSANI
FACULTATEA DE MINE FACULTATEA DE MINE
Rocile reprezinta grupari naturale de unul sau mai Rocile reprezinta grupari naturale de unul sau mai
multe minerale care iau parte insemnanta la alcatuirea multe minerale care iau parte insemnanta la alcatuirea
scoartei terestre si care s-au format prin procese scoartei terestre si care s-au format prin procese
endogene sau exogene. endogene sau exogene.
Procesele endogeme Procesele endogeme creeaza rocile din interiorul creeaza rocile din interiorul
pamantului in conditii de presiune si temperatura pamantului in conditii de presiune si temperatura
ridicata. Din aceasta categorie fac parte: ridicata. Din aceasta categorie fac parte:
-
roci magmatice roci magmatice
-
roci mtamorfice roci mtamorfice
- roci eruptive - roci eruptive
NOTIUNI GENERALE PRIVIND ROCILE
NOTIUNI GENERALE PRIVIND ROCILE
Procesele exogene Procesele exogene creeaza rocile la suprafata creeaza rocile la suprafata
Pamantului prin fenomene de alterare, transport sau Pamantului prin fenomene de alterare, transport sau
depunere. depunere. Din aceasta categorie fac parte rocile Din aceasta categorie fac parte rocile
sedimentare. sedimentare.
Pamanturile pot fi coezive sau necoezive. Pamanturile pot fi coezive sau necoezive.
Pmnturile coezive sunt pmnturile prfoase i cele argiloase (praf Pmnturile coezive sunt pmnturile prfoase i cele argiloase (praf
argilos, praf argilo-nisipos, praf nisipos) cu coeziune i plasticitate mijlocie sau argilos, praf argilo-nisipos, praf nisipos) cu coeziune i plasticitate mijlocie sau
redus. Coezivitatea i plasticitate mare sau foarte mare o au pmnturile redus. Coezivitatea i plasticitate mare sau foarte mare o au pmnturile
argiloase (argila gras, argila, argila prfoas, argila nisipoas), comportarea argiloase (argila gras, argila, argila prfoas, argila nisipoas), comportarea
lor sub solicitri depinznd de starea fizic i coninutul de ap, prezentnd lor sub solicitri depinznd de starea fizic i coninutul de ap, prezentnd
fenomenul de umflare - contracii la variaii de umiditate, ceea ce necesit fenomenul de umflare - contracii la variaii de umiditate, ceea ce necesit
msuri adecvate la executarea fundaiilor. msuri adecvate la executarea fundaiilor.
n categoria pmnturilor necoezive se ncadreaz blocurile formate n categoria pmnturilor necoezive se ncadreaz blocurile formate
din buci mari de roci, bolovniurile, pietriurile i nisipurile. din buci mari de roci, bolovniurile, pietriurile i nisipurile.
Caractersiticile catorva tipuri de roci
Caractersiticile catorva tipuri de roci
Nr. Nr.
crt. crt.
Roca Roca Coeficint de Coeficint de
tarie f tarie f
Masa Masa
volumetrica volumetrica
[t/m [t/m
3 3
] ]
1 1 Gresii Gresii 6 6 2,6 2,6
2 2 Sisturi grezoase Sisturi grezoase 5 5 2,5 2,5
3 3 Sisturi argiloase Sisturi argiloase 3 3 2,5 2,5
4 4 Calcare Calcare 8 8 2,8 2,8
5 5 Carbune Carbune 2 2 1,35 1,35
6 6 Gresie argiloasa Gresie argiloasa 4 4 2,5 2,5
PROPIET
PROPIET
a
a
ILE FIZICE ALE ROCILOR
ILE FIZICE ALE ROCILOR
O roc, independent de genez sau de natura ei litologic, O roc, independent de genez sau de natura ei litologic,
este alctuit, de regul din trei faze: este alctuit, de regul din trei faze:
- faza solid, constituit din particulele (granulele) solide - faza solid, constituit din particulele (granulele) solide
ce formeaz scheletul mineral; ce formeaz scheletul mineral;
- faza lichid, constituit din apa cuprins n porii roci - faza lichid, constituit din apa cuprins n porii roci
(golurile dintre particule); (golurile dintre particule);
- faza gazoas, constituit din aerul i gazele din porii roci. - faza gazoas, constituit din aerul i gazele din porii roci.
Analiza granulometrica Analiza granulometrica r reprezint repartiia procentual pe eprezint repartiia procentual pe
dimensiuni a particulelor componente. dimensiuni a particulelor componente.
Funcie de natura rocilor i de ordinul de mrime a particulelor, analiza Funcie de natura rocilor i de ordinul de mrime a particulelor, analiza
granulometric se poate realiza prin mai multe metode: granulometric se poate realiza prin mai multe metode:
a a.- .- prin msurri directe prin msurri directe cu ajutorul ublerului sau abloanelor, n cazul cu ajutorul ublerului sau abloanelor, n cazul
rocilor cu granule mai mari de 125 mm; rocilor cu granule mai mari de 125 mm;
b b.- .- prin metoda cernerii: prin metoda cernerii:
- pe ciururi, pentru pmnturile cu granule mai mari de 2 mm; - pe ciururi, pentru pmnturile cu granule mai mari de 2 mm;
- pe site, pentru pmnturile cu particule ntre 0,05 i 2 mm; - pe site, pentru pmnturile cu particule ntre 0,05 i 2 mm;
c c.- .- prin metoda sedimentrii prin metoda sedimentrii, pentru pmnturile cu particule mai mici , pentru pmnturile cu particule mai mici
de 0,05 ... 0,08 mm; de 0,05 ... 0,08 mm;
d d.- .- prin metoda combinat prin metoda combinat a cernerii i sedimentrii pentru pmnturile a cernerii i sedimentrii pentru pmnturile
cu limite ntinse de granulozitate, cum ar fi nisipurile argiloase, prafurile cu limite ntinse de granulozitate, cum ar fi nisipurile argiloase, prafurile
nisipoase, etc. nisipoase, etc.
Analiza granulometrica Analiza granulometrica
Aparat de Aparat de cernere cernere
Anali Analiza granulometric prin cernere za granulometric prin cernere
10
60
d
d
U
U < 5 U < 5 roci uniforme roci uniforme
5 15 5 15 roci cu uniformitate mijlocie roci cu uniformitate mijlocie
U > 15 U > 15 roci neuniforme roci neuniforme
25
75
s
d
d
C
Cs < 1,5 Cs < 1,5 roci fin sortate roci fin sortate
1,5 2 1,5 2 roci cu sortare medie roci cu sortare medie
Cs > 2 Cs > 2 roci slab sortate roci slab sortate
( )
60 10
2
30
c
d d
d
C

O roc bun pentru construcia terasamentelor trebuie s aib O roc bun pentru construcia terasamentelor trebuie s aib C C
c c
= 13 = 13
U coeficient de neuniformitate; U coeficient de neuniformitate;
C C
s s
coeficient de sortare; coeficient de sortare;
C C
c c
coeficient de curbur; coeficient de curbur;
d d
60 60
diametrul corespunztor procentului de 60% din greutatea total a diametrul corespunztor procentului de 60% din greutatea total a
materialului; materialului;

d d
10 10
diametrul corespunztor la 10% din greutatea total a materialului, denumit i diametrul corespunztor la 10% din greutatea total a materialului, denumit i
diametru efectiv (d diametru efectiv (d
e e
); );
d d
75 75
diametrul corespunztor procentului de 75% de pe curba granulometric; diametrul corespunztor procentului de 75% de pe curba granulometric;
d d
25 25
diametrul corespunztor procentului de 25%; diametrul corespunztor procentului de 25%;
d d
30 30
dimensiunea granulei corespunztoare coninutului de 30% de pe curba dimensiunea granulei corespunztoare coninutului de 30% de pe curba
granulometric granulometric



Curba de granulozitate (a) i histograma (b) Curba de granulozitate (a) i histograma (b)
Determinarea densitii Determinarea densitii
suspensiei suspensiei
Anali Analiza granulometric prin sedimentare za granulometric prin sedimentare
[cm]
( )
i
ri
w s
t
H
g
18
d

( )
t
s s
s
C R R
G
100
1
% G + +

- este vscozitatea sistemului dispers, n Pa - este vscozitatea sistemului dispers, n Pa s; s;



s s
- densitatea scheletului mineral, n g/cm - densitatea scheletului mineral, n g/cm
3 3
; ;

w w
- densitatea apei, n g/cm - densitatea apei, n g/cm
3 3
; ;
g - acceleraia gravitaional, 9,81 m/s g - acceleraia gravitaional, 9,81 m/s
2 2
; ;
H H
ri ri
- distan de la suprafaa sistemului dispers pn la centrul de - distan de la suprafaa sistemului dispers pn la centrul de
plutire al areometrului scufundat, n cm; plutire al areometrului scufundat, n cm;
t t
i i
- timpul la care se face citirea pe areometru, msurat de la - timpul la care se face citirea pe areometru, msurat de la
nceputul sedimentrii, n secunde; nceputul sedimentrii, n secunde;
G G
s s
masa materialului uscat folosit la prepararea suspensiei, n g; masa materialului uscat folosit la prepararea suspensiei, n g;
R = ( R = (
sdi sdi
1) 1) 1000 citirea redus pe areometru; 1000 citirea redus pe areometru;
R corecia de menisc; R corecia de menisc;
C C
t t
corecia de temperatur corecia de temperatur
Diagrama Diagrama
ternar ternar
s
V
G

[N/m
3
]
Metoda Picnometrului Metoda Picnometrului
w
2 1
G G G
G

+ +

[N/m
3
] sau [g/cm
3
]
' ' '
G G G
G greutatea materialului de cercetat; G greutatea materialului de cercetat;
G G
1 1
greutatea picnometrului cu ap distilat pn la reper; greutatea picnometrului cu ap distilat pn la reper;
G G
2 2
greutatea picnometrului cu ap distilat i material; greutatea picnometrului cu ap distilat i material;
Greutatea specifica a rocilor Greutatea specifica a rocilor
a
a
V
G
[N/m
3
]; [g/cm
3
] sau [t/m
3
]
S n ) n 1 (
w au
+
w st
n ) n 1 ( +
) n 1 ( ) (
w st

- n stare umed - n stare umed
) n 1 (
d

- n stare uscat - n stare uscat
- n stare saturat - n stare saturat
- n stare submersat - n stare submersat
[N/m
3
]
[N/m
3
]
[N/m
3
]
[N/m
3
]
Greutateab volumetrica a rocilor Greutateab volumetrica a rocilor
Metoda de determinare a greutii volumetrice n cazul Metoda de determinare a greutii volumetrice n cazul
rocilor necoezive rocilor necoezive
a
a
V
G

[N/m
3
]; [g/cm
3
] sau [t/m
3
]
Metoda de determinare a greutii volumetrice n cazul Metoda de determinare a greutii volumetrice n cazul
pmnturilor i a rocilor argiloase moi. Metoda tanei pmnturilor i a rocilor argiloase moi. Metoda tanei
a
' ' '
a
V
G G

[N/m
3
]; [g/cm
3
] sau [t/m
3
]
Metoda de determinare a greutii volumetrice n cazul Metoda de determinare a greutii volumetrice n cazul
rocilor cu coeziune mare. Metoda parafinrii rocilor cu coeziune mare. Metoda parafinrii
p
1
w
2 1
a
G G G G
G


[N/m
3
]; [g/cm
3
] sau [t/m
3
]
Metoda de determinare a greutii volumetrice n cazul Metoda de determinare a greutii volumetrice n cazul
rocilor cu coeziune mare. Metoda prin msurarea dimensiunilor liniare rocilor cu coeziune mare. Metoda prin msurarea dimensiunilor liniare
a
s
a
V
100
W
1 G

,
_

+

Gradul de densitate Gradul de densitate
1 K
a
d

[N/m
3
]; [g/cm
3
] sau [t/m
3
]
POROZITATEA POROZITATEA
100
V
V
n
a
g

100 1 n
a

,
_


100
100
W
1
1 n
a

1
1
1
1
]
1

,
_


INDICELE PORILOR SAU CIFRA PORILOR INDICELE PORILOR SAU CIFRA PORILOR
s
g
V
V
e
n 1
n
e

1 e
a

Volumul total al golurilor Vg (pori,fisuri) Volumul total al golurilor Vg (pori,fisuri)


V- volumul de roca in masiv, roca+goluri [m V- volumul de roca in masiv, roca+goluri [m
3 3
] ]
Vg = V-V Vg = V-V
1 1
V V
1 1
- volumul de roca in masiv, ocupata de substanta - volumul de roca in masiv, ocupata de substanta
minerala[m minerala[m
3 3
] ]
Capacitatea de indesare a rocii (prop. rocilor de a-si micsora volumul) Capacitatea de indesare a rocii (prop. rocilor de a-si micsora volumul)
Daca roca in stare naturala, adica impreuna cu golurile sale (pori, crapaturi, Daca roca in stare naturala, adica impreuna cu golurile sale (pori, crapaturi,
etc.) ocupa volumul V, in stare absolute densa (indesata) V etc.) ocupa volumul V, in stare absolute densa (indesata) V
1 1
si capacitatea de si capacitatea de
indesare a rocii va fi: indesare a rocii va fi:

a
V
V

1

a a
greutatea volumetrica a rocii in masiv (greutatea unitatii de volum in stare greutatea volumetrica a rocii in masiv (greutatea unitatii de volum in stare
naturala) [ N/m naturala) [ N/m
3 3
] ]
greutatea specifica a rocii (greutatea unitatii de volum in stare greutatea specifica a rocii (greutatea unitatii de volum in stare
absolute densa, fara pori, fisuri, etc.) absolute densa, fara pori, fisuri, etc.)
Porozitatea rocii (n) Porozitatea rocii (n)

1 1

a
g
V
V
n
Coeficientul de porozitate al rocii Coeficientul de porozitate al rocii
1 1
1

a
V
V
e

Coeficientul de tarie al rocii Coeficientul de tarie al rocii


Dupa scara lui M.M. Protodiakonov este aproximativ egala cu a Dupa scara lui M.M. Protodiakonov este aproximativ egala cu a
suta parte a limitei de rezistenta la compresiune monoaxiala a rocii, suta parte a limitei de rezistenta la compresiune monoaxiala a rocii,
adica: adica:
f = c - pentru roci - pentru roci
100
f = c - pentru carbune - pentru carbune
121
Categ. Categ. Grad de tarie Grad de tarie Natura rocilor Natura rocilor Coeficient de Coeficient de
tarie tarie
( ( f f ) )
I I Roci extrem de tari Roci extrem de tari Cuartite si bazalte Cuartite si bazalte 20 20
II II Roci foarte tari Roci foarte tari Roci granitice, porfire, gresii si calcare foarte tari Roci granitice, porfire, gresii si calcare foarte tari 15 15
III III Roci tari Roci tari Granit compact Granit compact 10 10
IIIa IIIa Roci tari Roci tari Calcare tari, gresii toari marne Calcare tari, gresii toari marne 8 8
IV IV Roci destul de tari Roci destul de tari Gresii normale, minereu de fier Gresii normale, minereu de fier 6 6
IVa IVa Roci destul de tari Roci destul de tari Sisturi nisipoase Sisturi nisipoase 5 5
V V Roci semitari Roci semitari Sist argilos tare, conglomerate mai putin Sist argilos tare, conglomerate mai putin
rezistente rezistente
4 4
Va Va Roci semitari Roci semitari Sisturi diferite Sisturi diferite 3 3
VI VI Roci destul de moi Roci destul de moi Sist alterat, teren pietros, carbine tare, argila Sist alterat, teren pietros, carbine tare, argila 1,5 1,5
VI VI Roci destul de moi Roci destul de moi Sisturi moi, calcare foarte moi, creta, sare Sisturi moi, calcare foarte moi, creta, sare 2 2
VII VII Roci moi Roci moi Argila compacta, carbine moale Argila compacta, carbine moale 1 1
VII VII Roci moi Roci moi Argila putin nisipoasa, carbine sfaramacios Argila putin nisipoasa, carbine sfaramacios 0,8 0,8
VIII VIII Roci pamantoase Roci pamantoase Teren vegetal, turba carbine dezagregat Teren vegetal, turba carbine dezagregat 0,6 0,6
IX IX Roci dezagregate Roci dezagregate Nisip curgator Nisip curgator 0,5 0,5
X X Roci curgatoare Roci curgatoare Terenuri imbibate cu apa Terenuri imbibate cu apa 0,3 0,3
Clasificarea Protodiakonov Clasificarea Protodiakonov

ELEMENTE DE TEORIA ELASTICIT II
ELEMENTE DE TEORIA ELASTICIT II
I PLASTICIT II
I PLASTICIT II
Teoria elasticitii Teoria elasticitii este o ramur a fizicii care studiaz aciunea forelor este o ramur a fizicii care studiaz aciunea forelor
asupra corpurilor elastice i deformaiilor care apar n interiorul acestora, att n asupra corpurilor elastice i deformaiilor care apar n interiorul acestora, att n
stare de echilibru ct i de micare. stare de echilibru ct i de micare.
Teoria plasticitii Teoria plasticitii este de asemenea o ramur a fizicii i studiaz este de asemenea o ramur a fizicii i studiaz
aciunea forelor exterioare asupra corpurilor plastice i asupra strilor acestor aciunea forelor exterioare asupra corpurilor plastice i asupra strilor acestor
corpuri, n care deformaiile remanente au valori mai mari sau mai mici, n corpuri, n care deformaiile remanente au valori mai mari sau mai mici, n
comparaie cu cele elastice, fr o slbire vizibil a legturii dintre particulele comparaie cu cele elastice, fr o slbire vizibil a legturii dintre particulele
componente. componente.
Noiuni de teoria elasticitii, ecuaiile generale Noiuni de teoria elasticitii, ecuaiile generale
ale mecanicii mediului continuu ale mecanicii mediului continuu
Teoria elasticitii se bazeaz pe urmtoarele ipoteze: Teoria elasticitii se bazeaz pe urmtoarele ipoteze:
- - - - corpurile pe care le studiaz sunt omogene i izotrope; corpurile pe care le studiaz sunt omogene i izotrope;
- - - - lipsa tensiunilor proprii n corpurile studiate; lipsa tensiunilor proprii n corpurile studiate;
- - - - cedare egal n toate direciile; cedare egal n toate direciile;
- - - - proporionalitate ntre tensiuni i deformaii; proporionalitate ntre tensiuni i deformaii;
- - - - deformaii interioare i exterioare mici. deformaii interioare i exterioare mici.
STAREA DE TENSIUNE NTR-UN PUNCT
STAREA DE TENSIUNE NTR-UN PUNCT
EFORTURI UNITARE
EFORTURI UNITARE

Pentru determinarea strii de tensiune ntr-un punct se consider un Pentru determinarea strii de tensiune ntr-un punct se consider un
tetraedru pe care acioneaz o serie de fore tetraedru pe care acioneaz o serie de fore
Se noteaz feele tetraedrului cu A Se noteaz feele tetraedrului cu A
x x
, A , A
y y
i A i A
z z
, care sunt feele paralele cu , care sunt feele paralele cu
axele de coordonate, iar a patra fa, care nu este paralel cu nici una din fee, cu axele de coordonate, iar a patra fa, care nu este paralel cu nici una din fee, cu
A A
v v
; prin V se reprezint normala la aceast fa. ; prin V se reprezint normala la aceast fa.
Condiia de echilibru, exprimat prin proiecia pe axa V, va fi dup Condiia de echilibru, exprimat prin proiecia pe axa V, va fi dup
direcia x: direcia x:
z xz y xy x x v xv
A A A A P + +
unde: unde:
P P
xv xv
fora exterioar care acioneaz pe faa oblic dup direcia x fora exterioar care acioneaz pe faa oblic dup direcia x
Raportul dintre aria oricrei fee ortogonale i aria feei oblice se exprim prin Raportul dintre aria oricrei fee ortogonale i aria feei oblice se exprim prin
cosinui directori, adic l; m; n: cosinui directori, adic l; m; n:
l
A
A
v
x

m
A
A
v
y
n
A
A
v
z

Starea spaial de tensiuni Starea spaial de tensiuni


n acest caz: n acest caz:
n m l A P
xz xy x v xv
+ +
Efortul unitar total, care acioneaz n planul oblic dat, rezult din Efortul unitar total, care acioneaz n planul oblic dat, rezult din
expresia: expresia:
2 2 2 2
zv yv xv v
P P P P + +
n relaia de mai sus, P n relaia de mai sus, P
xv xv
, P , P
yv yv
i P i P
zv zv
sunt forele exterioare, iar sunt forele exterioare, iar
x x
, ,
y y
i i
z z
sunt sunt
tensiuni interioare. tensiuni interioare.
Notnd efortul principal cu Notnd efortul principal cu i proiect i proiect ndu-l pe axele x, y i z obinem: ndu-l pe axele x, y i z obinem:
( )
xv
P xv cos
( )
yv
P yv cos ( )
zv
P zv cos
i tiind c: i tiind c:
( ) l xv cos ( ) m yv cos ( ) n zv cos
i deci: i deci:
l P
xv

m P
yv
n P
zv

nlocuind obinem: nlocuind obinem:
n m l l
xz xy x
+ +
n m l m
yz y yx
+ +
n m l n
z zy zx
+ +
Deoarece ecuaiile de mai sus sunt omogene i pe lng aceasta l, m i n Deoarece ecuaiile de mai sus sunt omogene i pe lng aceasta l, m i n
nu pot fi simultan egali cu zero, rezult c determinatul sistemului de ecuaii nu pot fi simultan egali cu zero, rezult c determinatul sistemului de ecuaii
trebuie s fie egal cu zero. trebuie s fie egal cu zero.
0
, ,
, ,
, ,




z yz yx
yx y yx
xz xy x
0
, , , , , , 2 3
+
unde unde
, ,
, ,
,, ,,
, ,
,,, ,,,
sunt expresii invariante ale tensorului eforturilor sunt expresii invariante ale tensorului eforturilor
unitare unitare
Prin urmare: Prin urmare:
t cons
z y x
tan ' + +
t cons
zx yz xy x z z y y x
tan ' '
2 2 2
+ +
t cons
xy z zx y yz x zx yz xy z y x
tan ' ' '
2 2 2
+
3
1
n m l
( )
3 2 1
3
1
+ +
oct
( ) ( )
2
3 2 1
2
3
2
2
2
1
2
9
1
3
1
+ + + +
oct
( ) ( ) ( ) 0
2
1
3 1
2
3 2
2
2
3 1

1
]
1

+ m l l
( )
( )
( )
1 3 31 max
3 2 23 max
2 1 12 max
2
1
2
1
2
1



t
t
t
NO IUNI DE TEORIA
NO IUNI DE TEORIA
PLASTICIT II
PLASTICIT II
Plasticitatea este proprietatea e o au anumite corpuri solide de a Plasticitatea este proprietatea e o au anumite corpuri solide de a
suferi deformaii remanente, fr s fie influenat n mod defavorabil suferi deformaii remanente, fr s fie influenat n mod defavorabil
compactitatea lor intern dup ncetarea aciunii care le-au cauzat deformarea. compactitatea lor intern dup ncetarea aciunii care le-au cauzat deformarea.
Dac se reprezint grafic n coordonatele Dac se reprezint grafic n coordonatele , , un corp cu plasticitatea un corp cu plasticitatea
ideal dependena dintre tensiunea ideal dependena dintre tensiunea i deformaia i deformaia - vom observa c dup - vom observa c dup
atingerea limitei de plasticitate, curba trebuie s treac ntr-o linie dreapt i atingerea limitei de plasticitate, curba trebuie s treac ntr-o linie dreapt i
paralel cu axa absciselor. paralel cu axa absciselor.
Curba caracteristic a unui corp ideal plastic Curba caracteristic a unui corp ideal plastic
Deformaia total a unui corp elasto plastic va fi: Deformaia total a unui corp elasto plastic va fi:
p e
+
n care: n care:

e e
deformaia elastic deformaia elastic

p p
deformaia plastic deformaia plastic
E
e


e p

E
p


Din aceast relaie, putem determina deformaia plastic a unui corp, cunoscnd Din aceast relaie, putem determina deformaia plastic a unui corp, cunoscnd
deformaia total a acestuia, efortul i modulul de elasticitate. deformaia total a acestuia, efortul i modulul de elasticitate.
n cazul corpului ideal plastic, exist relaia: n cazul corpului ideal plastic, exist relaia:
f i
K
n care: n care:
K K
f f
limita de curgere sau rezistena la deformare limita de curgere sau rezistena la deformare
nlocuind valoarea lui nlocuind valoarea lui
i i
rezult: rezult:
( ) ( ) ( ) ( )
f zx yz xy x z z y y x
K + + + + +
2 2 2
2 2 2
6
2
2

Aceast relaie reprezint condiia de plasticitate dup HUBER Aceast relaie reprezint condiia de plasticitate dup HUBER
MIZES i poate fi formulat astfel: n stare plastic a materialului, efortul unitar MIZES i poate fi formulat astfel: n stare plastic a materialului, efortul unitar
echivalent din orice punct rmne constant. echivalent din orice punct rmne constant.
Dac se consider Dac se consider
xy xy
= =
yz yz
= =
zx zx
= 0, iar dac eforturile unitare = 0, iar dac eforturile unitare
x x
, ,
y y
, ,
z z

se consider egale cu eforturile unitare se consider egale cu eforturile unitare
1 1
, ,
2 2
, ,
3 3
, condiia se poate exprima n , condiia se poate exprima n
funcie de eforturile unitare principale prin relaia: funcie de eforturile unitare principale prin relaia:
( ) ( ) ( )
f
K + +
2
1 3
2
3 2
2
2 1
2
2

cnd cnd
2 2
= =
1 1
sau sau
2 2
= =
3 3
, se obine: , se obine:
( ) ( ) ( )
f
K + +
3 1
2
1 3
2
3 2
2
2 1
2
2

n cazul de deformaii plane cnd: n cazul de deformaii plane cnd:
( )
3 1 2
2
1
+
condiia de plasticitate este dat sub forma: condiia de plasticitate este dat sub forma:
f
K
3
2
3 1

CLASIFICAREA CONSTRUCTIILOR
CLASIFICAREA CONSTRUCTIILOR
I. I. Constructii supraterane Constructii supraterane
MASIVE MASIVE 1. Hidrotehnice 1. Hidrotehnice - hidrocentrale - hidrocentrale
- baraje din beton - baraje din beton
- baraje din materiale locale - baraje din materiale locale
2. Industriale 2. Industriale - centrale termice - centrale termice
- combinate - combinate
- uzine - uzine
- exploatari miniere la zi - exploatari miniere la zi
- depozite, hale - depozite, hale
3. Civile 3. Civile - blocuri de locuinte - blocuri de locuinte
- hoteluri, cladiri - hoteluri, cladiri
administrative administrative
LINEARE LINEARE - drumuri si cai ferate - drumuri si cai ferate
- linii de inalta tensiune - linii de inalta tensiune
- diguri - diguri
- canale - canale
- funiculare si transportoare - funiculare si transportoare
MIXTE MIXTE - aeroporturi - aeroporturi
II. II. Constructii subterane Constructii subterane
MASIVE MASIVE - centrale electrice subterane - centrale electrice subterane
- adaposturi si depozite - adaposturi si depozite
- tunele rutiere si de cale ferata - tunele rutiere si de cale ferata
- galerii hidrotehnice - galerii hidrotehnice
- lucrari miniere - lucrari miniere
III. III.
Constructii in parte supterane, in parte supraterane Constructii in parte supterane, in parte supraterane
- metrouri si pasaje - metrouri si pasaje
supterane supterane
- docuri - docuri
- exploatori miniere - exploatori miniere
- fantani - fantani
n categoria aa-numitelor lucrri particulare, am putea ncadra lucrrile n categoria aa-numitelor lucrri particulare, am putea ncadra lucrrile
verticale (puuri), lucrrile nclinate (suitori i plane nclinate) i lucrrile orizontale de verticale (puuri), lucrrile nclinate (suitori i plane nclinate) i lucrrile orizontale de
dimensiuni mari. dimensiuni mari.
1. 1. Puuri, suitori i plane nclinate Puuri, suitori i plane nclinate
Puurile sunt lucrri verticale realizate n acelai mod ca i lucrrile orizontale, Puurile sunt lucrri verticale realizate n acelai mod ca i lucrrile orizontale,
cu deosebirea c instalaiile i personalul lucreaz pe un front de lucru situat la cu deosebirea c instalaiile i personalul lucreaz pe un front de lucru situat la
picioarele lor. Evacuarea i pomparea apelor ridic ns probleme serioase, picioarele lor. Evacuarea i pomparea apelor ridic ns probleme serioase,
deoarece debleul trebuie evacuat pe vertical. Securitatea n acest caz trebuie s fie deoarece debleul trebuie evacuat pe vertical. Securitatea n acest caz trebuie s fie
ireproabil, ntruct riscurile sunt ridicate: cderea debleului evacuat peste mineri, ireproabil, ntruct riscurile sunt ridicate: cderea debleului evacuat peste mineri,
cderea personalului, etc. cderea personalului, etc.
Suitorii i planele nclinate sunt lucrri intermediare ntre cele orizontale i Suitorii i planele nclinate sunt lucrri intermediare ntre cele orizontale i
verticale. De regul aceste categorii de lucrri sunt executate pentru a oferi accesul verticale. De regul aceste categorii de lucrri sunt executate pentru a oferi accesul
la o lucrare subteran principal de tipul unui tunel sau chiar a unei parcri la o lucrare subteran principal de tipul unui tunel sau chiar a unei parcri
subterane. subterane.
Marile caviti subterane sunt acele lucrri a cror dimensiuni depesc 20 m, Marile caviti subterane sunt acele lucrri a cror dimensiuni depesc 20 m,
aici putnd fi ncadrate centralele hidraulice subterane, unele laboratoare de aici putnd fi ncadrate centralele hidraulice subterane, unele laboratoare de
cercetare nuclear, baze militare antiatomice, rezervoare de stocare a hidrocarburilor cercetare nuclear, baze militare antiatomice, rezervoare de stocare a hidrocarburilor
i o serie de lucrri civile subterane. i o serie de lucrri civile subterane.
Metodologia de spare a unor astfel de lucrri de seciuni mari este etapizat, Metodologia de spare a unor astfel de lucrri de seciuni mari este etapizat,
fig. fig.1 de mai jos 1 de mai jos: n prim faz se execut galerii de dimensiuni mici, lund toate : n prim faz se execut galerii de dimensiuni mici, lund toate
msurile necesare ca acestea s fie bine susinute, dup care se execut lucrri de msurile necesare ca acestea s fie bine susinute, dup care se execut lucrri de
excavare a rocilor pentru a intersecta aceste goluri artificiale. excavare a rocilor pentru a intersecta aceste goluri artificiale.
CLASIFICarea constructiilor
CLASIFICarea constructiilor
Subterane, particulare
Subterane, particulare
Aceast metod se mai ntlnete n literatur i sub denumirea de metoda de Aceast metod se mai ntlnete n literatur i sub denumirea de metoda de
spare n seciuni divizate. Golurile de seciune mic pot fi spate de sus n jos, de spare n seciuni divizate. Golurile de seciune mic pot fi spate de sus n jos, de
jos n sus sau simetric, susinerea folosit fiind adaptat dimensiunilor lucrrii; de jos n sus sau simetric, susinerea folosit fiind adaptat dimensiunilor lucrrii; de
regul, n locul ancorelor tradiionale se utilizeaz cabluri pretensionate. Urmrirea regul, n locul ancorelor tradiionale se utilizeaz cabluri pretensionate. Urmrirea
convergenelor este foarte important pe parcursul executrii lucrrilor, ntruct la convergenelor este foarte important pe parcursul executrii lucrrilor, ntruct la
asemenea scri este foarte greu s se prezic deplasrile i mecanismele de rupere asemenea scri este foarte greu s se prezic deplasrile i mecanismele de rupere
poteniale care se pot manifesta. poteniale care se pot manifesta.
Fig.1 Etapizarea sprii unei lucrri Fig.1 Etapizarea sprii unei lucrri
de seciune mare excavare de seciune mare excavare
simetric: 1 4 ordinea de excavare. simetric: 1 4 ordinea de excavare.
2. 2. Lucrri subterane executate la adncimi mici Lucrri subterane executate la adncimi mici
O lucrare subteran executat la adncimi mici, care nu depesc de dou O lucrare subteran executat la adncimi mici, care nu depesc de dou
diametrul lucrrii n raport cu nivelul suprafeei la zi (este cazul galeriilor de metro i a diametrul lucrrii n raport cu nivelul suprafeei la zi (este cazul galeriilor de metro i a
galeriilor colectoare din reelele de canalizri subterane), pot fi realizate n dou galeriilor colectoare din reelele de canalizri subterane), pot fi realizate n dou
moduri: moduri:
- n cazul lucrrilor de seciuni mari, cum sunt tunelurile, ele pot fi spate fie cu - n cazul lucrrilor de seciuni mari, cum sunt tunelurile, ele pot fi spate fie cu
complexe mecanizate, fie prin atac punctual; de obicei se evit metodologia de complexe mecanizate, fie prin atac punctual; de obicei se evit metodologia de
dislocare a rocilor cu ajutorul explozivilor, n special n zonele urbane, ntruct riscurile dislocare a rocilor cu ajutorul explozivilor, n special n zonele urbane, ntruct riscurile
sunt prea mari la astfel de adncimi (s nu uitm c exploziile conduc la fisurarea sunt prea mari la astfel de adncimi (s nu uitm c exploziile conduc la fisurarea
masivului pe zone relativ extinse); masivului pe zone relativ extinse);
- n tranee acoperit, prin executarea de la suprafa a unei tranee din care - n tranee acoperit, prin executarea de la suprafa a unei tranee din care
apoi se va realiza lucrarea n subteran i care n continuare este rambleiat. apoi se va realiza lucrarea n subteran i care n continuare este rambleiat.
Sigur c aceste dou tipuri de lucrri pot fi uor difereniate prin forma lor: Sigur c aceste dou tipuri de lucrri pot fi uor difereniate prin forma lor:
traneea acoperit are o form dreptunghiular, pe cnd un tunel spat n subteran traneea acoperit are o form dreptunghiular, pe cnd un tunel spat n subteran
este de form rotunjit, circular sau portcoav. Lucrrile realizate n tranee sunt este de form rotunjit, circular sau portcoav. Lucrrile realizate n tranee sunt
oarecum privilegiate atunci cnd pot fi realizabile; de fapt ele sunt mult mai economice oarecum privilegiate atunci cnd pot fi realizabile; de fapt ele sunt mult mai economice
i mai puin aleatoare. Un tunel situat la adncime redus este deseori spat n i mai puin aleatoare. Un tunel situat la adncime redus este deseori spat n
formaiuni instabile i / sau acvifere, astfel c se prefer executarea lui utiliznd formaiuni instabile i / sau acvifere, astfel c se prefer executarea lui utiliznd
complexele care au marele avantaj de a putea dirija mai bine tasrile terenului, acest complexele care au marele avantaj de a putea dirija mai bine tasrile terenului, acest
efect fiind primordial n situaia traversrii zonelor urbane unde cea mai mic tasare efect fiind primordial n situaia traversrii zonelor urbane unde cea mai mic tasare
diferenial poate antrena distrugeri, la modul general efecte negative importante diferenial poate antrena distrugeri, la modul general efecte negative importante
asupra cldirilor de la suprafa. asupra cldirilor de la suprafa.

Este cunoscut faptul c nainte de generalizarea total sau parial a Este cunoscut faptul c nainte de generalizarea total sau parial a
utilizrii complexelor de tiere, majoritatea lucrrilor subterane destinate utilizrii complexelor de tiere, majoritatea lucrrilor subterane destinate
transportului sau altor utiliti, au fost realite prin metoda tradiional, clasic; n transportului sau altor utiliti, au fost realite prin metoda tradiional, clasic; n
acest caz, stabilitatea frontului de lucru este preponderent. Sigurr c nu trebuie acest caz, stabilitatea frontului de lucru este preponderent. Sigurr c nu trebuie
s ne imaginm c susinerea unui tunel de mic adncime este mai uor de s ne imaginm c susinerea unui tunel de mic adncime este mai uor de
realizat dect pentru unul situat la adncimi mari. Am putea prezenta aici un realizat dect pentru unul situat la adncimi mari. Am putea prezenta aici un
exemplu din Frana, cnd ultimul tunel din Toulon dat n folosin n 2002 i exemplu din Frana, cnd ultimul tunel din Toulon dat n folosin n 2002 i
realizat la adncime mic, ntr-un teren heterogen, prin metoda clasic a realizat la adncime mic, ntr-un teren heterogen, prin metoda clasic a
necesitat o munc enorm n vederea susinerii tunelului i foarte costisitoare. necesitat o munc enorm n vederea susinerii tunelului i foarte costisitoare.
3 3. . Lucrri subterane executate la adncimi mari Lucrri subterane executate la adncimi mari
Pentru categoria lucrrilor subterane realizate la adncimi remarcabile, cele Pentru categoria lucrrilor subterane realizate la adncimi remarcabile, cele
mai multe informaii existente n literatur sunt referitoare la tunelurile alpine mai multe informaii existente n literatur sunt referitoare la tunelurile alpine
executate la adncimi foarte mari, nlimea rocilor acoperitoare depind 1000 m. executate la adncimi foarte mari, nlimea rocilor acoperitoare depind 1000 m.
Rocile care la suprafa par s fie rezistente (o rezisten de rupere la Rocile care la suprafa par s fie rezistente (o rezisten de rupere la
compresiune monoaxial de peste 150 MPa) pot manifesta un comportament compresiune monoaxial de peste 150 MPa) pot manifesta un comportament
diferit la traversarea lor (roci denumite de englezi squeezing rocks). Un alt diferit la traversarea lor (roci denumite de englezi squeezing rocks). Un alt
fenomen, de altfel mult mai violent, este aa-numitul rockburst, adic o explozie fenomen, de altfel mult mai violent, este aa-numitul rockburst, adic o explozie
instantanee a rocilor de pe contur care au fost comprimate la valori ce au depit instantanee a rocilor de pe contur care au fost comprimate la valori ce au depit
rezistena lor, compresiune dat de fapt de greutatea rocilor acoperitoare situate rezistena lor, compresiune dat de fapt de greutatea rocilor acoperitoare situate
deasupra lucrrii. n urma unei explozii de acest gen rocile sunt proiectate nspre deasupra lucrrii. n urma unei explozii de acest gen rocile sunt proiectate nspre
interiorul lucrrii, ceea ce este foarte periculos pentru muncitorii din front. Dac interiorul lucrrii, ceea ce este foarte periculos pentru muncitorii din front. Dac
rocile nu cedeaz ntr-un mod brutal, atunci ele se desprind sub form de plci, rocile nu cedeaz ntr-un mod brutal, atunci ele se desprind sub form de plci,
istuozitatea i alte posibile discontinuiti ale rocilor fiind zone de rupere care istuozitatea i alte posibile discontinuiti ale rocilor fiind zone de rupere care
trebuie izolate i consolidate ntr-un timp ct mai scurt posibil. trebuie izolate i consolidate ntr-un timp ct mai scurt posibil.
Convergenele nregistrate sunt de ordinul centimetrilor, chiar decimetrilor Convergenele nregistrate sunt de ordinul centimetrilor, chiar decimetrilor
(chiar dac n mod uzual sunt de civa milimetri) i susinerile spunem c trebuie (chiar dac n mod uzual sunt de civa milimetri) i susinerile spunem c trebuie
s fie mai suple. La astfel de adncimi este chiar ceva iluzoriu de a dori s se s fie mai suple. La astfel de adncimi este chiar ceva iluzoriu de a dori s se
opreasc mpingerile sau presiunile date de masiv, prin intermediul cintrelor opreasc mpingerile sau presiunile date de masiv, prin intermediul cintrelor
metalice. Pentru a mpiedica deformaiile i am spune noi pentru a ajunge la o metalice. Pentru a mpiedica deformaiile i am spune noi pentru a ajunge la o
conlucrare comun a rocilor cu susinerea (vezi mecanismul de interaciune masiv conlucrare comun a rocilor cu susinerea (vezi mecanismul de interaciune masiv
de roc sistem de susinere), n anumite situaii s-a constatat c este eficient s de roc sistem de susinere), n anumite situaii s-a constatat c este eficient s
se monteze ancore punctuale la distane mici ntre ele i avnd o ductilitate se monteze ancore punctuale la distane mici ntre ele i avnd o ductilitate
ridicat. ridicat.
Din pcate ns nu exist soluii miraculoase prin care sparea unei lucrri Din pcate ns nu exist soluii miraculoase prin care sparea unei lucrri
subterane s se realizeze n toat sigurana. subterane s se realizeze n toat sigurana.
Pentru a mpiedica totui apariia unor situaii periculoase trebuie s se Pentru a mpiedica totui apariia unor situaii periculoase trebuie s se
realizeze o urmrire corect i permanent a deformaiilor rocilor de pe conturul realizeze o urmrire corect i permanent a deformaiilor rocilor de pe conturul
lucrrilor, putnd s se prevad i eventualele fenomene prin care roca va lucrrilor, putnd s se prevad i eventualele fenomene prin care roca va
continua s se deplaseze pe contur n urma avansrii frontului de lucru i aici este continua s se deplaseze pe contur n urma avansrii frontului de lucru i aici este
bine s se cunoasc n ce condiii roca ncepe s manifeste proprieti plastice, bine s se cunoasc n ce condiii roca ncepe s manifeste proprieti plastice,
vscoplastice i desigur, ceea ce este foarte important pentru lucrri cu durat vscoplastice i desigur, ceea ce este foarte important pentru lucrri cu durat
mare de exploatare, fenomenele reologice fluaj, relaxare i tendina de mare de exploatare, fenomenele reologice fluaj, relaxare i tendina de
manifestare sau nu a fenomenului de dilatan (aceasta din urm fiind de fapt tot o manifestare sau nu a fenomenului de dilatan (aceasta din urm fiind de fapt tot o
proprietate reologic a rocilor). proprietate reologic a rocilor).
4 Lucrri subterane de construcie mare 4 Lucrri subterane de construcie mare

Din aceasta categorie fac parte tunelurile de constructie mare cum Din aceasta categorie fac parte tunelurile de constructie mare cum
ar fi tunelurile de cale ferata, rutiere, de etc. ar fi tunelurile de cale ferata, rutiere, de etc.
Notiuni generale despre
Notiuni generale despre
constructiile hidrotehnice
constructiile hidrotehnice
Din cadrul constructiilor hidrotehnice fac parte galeriile de aductiune, Din cadrul constructiilor hidrotehnice fac parte galeriile de aductiune,
hidrocentrale, deviatii de ape, baraje, etc. hidrocentrale, deviatii de ape, baraje, etc.
O O derivaie de ape derivaie de ape este un ansamblu de construii hidrotehnice avnd este un ansamblu de construii hidrotehnice avnd
scopul de a transfera debitele dintr-un bazin hidrografic n altul, avnd, de cele mai scopul de a transfera debitele dintr-un bazin hidrografic n altul, avnd, de cele mai
multe ori rolul fie de a permite satisfacerea nevoilor de ap ale folosinelor din multe ori rolul fie de a permite satisfacerea nevoilor de ap ale folosinelor din
bazinul n spre care se deriveaz apele, fie de a reduce inundaiile din bazinul din bazinul n spre care se deriveaz apele, fie de a reduce inundaiile din bazinul din
spre care se deriveaz apele. spre care se deriveaz apele.
Un Un baraj baraj este o barier care separ apele. Barajele pot fi naturale, fiind este o barier care separ apele. Barajele pot fi naturale, fiind
create fr intervenie uman, sau artificiale, adic realizate de oameni. Barajele create fr intervenie uman, sau artificiale, adic realizate de oameni. Barajele
artificiale servesc mai ales pentru reinerea apei, n timp ce structuri similare, aa artificiale servesc mai ales pentru reinerea apei, n timp ce structuri similare, aa
cum sunt digurile sau ecluzele au rolul de a preveni apa s se reverse din cursul cum sunt digurile sau ecluzele au rolul de a preveni apa s se reverse din cursul
su, sau, respectiv, s asigure trecerea dintr-o parte sau alta a unui baraj, care su, sau, respectiv, s asigure trecerea dintr-o parte sau alta a unui baraj, care
separ volume diferite de ap aflate la diferite nivele. separ volume diferite de ap aflate la diferite nivele.
Barajele pot fi formate de cauze naturale (aa cum este cazul Lacului Rosu Barajele pot fi formate de cauze naturale (aa cum este cazul Lacului Rosu
din Muntii Harghita, un lac format prin bararea natural a cursului unui ru), prin din Muntii Harghita, un lac format prin bararea natural a cursului unui ru), prin
intervenia unor animale specializate n construirea de baraje, aa cum sunt castorii i intervenia unor animale specializate n construirea de baraje, aa cum sunt castorii i
prin intervenia deliberat de barare realizat de om (aa numitele prin intervenia deliberat de barare realizat de om (aa numitele barajele artificiale barajele artificiale). ).
Barajele realizate de om sunt clasificate dup diverse criterii, aa cum ar fi nlimea, Barajele realizate de om sunt clasificate dup diverse criterii, aa cum ar fi nlimea,
tipul de structur, scopul urmrit prin realizarea barajului. tipul de structur, scopul urmrit prin realizarea barajului.
O seciune transversal vertical printr-un O seciune transversal vertical printr-un baraj hidroenergetic baraj hidroenergetic, un , un
baraj realizat pentru a produce energie electrica. baraj realizat pentru a produce energie electrica.
Turbina hidraulica si generatorul Turbina hidraulica si generatorul
electric electric
Notiuni generale despre
Notiuni generale despre
Tunele
Tunele
Tunelul Tunelul este o constructie de arta care permite realizarea unei ci de este o constructie de arta care permite realizarea unei ci de
comunicaie subterane, strbtnd, dup un anumit traseu, masa rocilor de comunicaie subterane, strbtnd, dup un anumit traseu, masa rocilor de
munte (tuneluri de munte), a rocilor din orae la mic adncime (metrouri i alte munte (tuneluri de munte), a rocilor din orae la mic adncime (metrouri i alte
tuneluri oreneti) sau a rocilor de sub fundul apelor (tuneluri sub ape tuneluri oreneti) sau a rocilor de sub fundul apelor (tuneluri sub ape
curgtoare, lacuri sau strmtori maritime). curgtoare, lacuri sau strmtori maritime).
Tunelurile cu seciune mic se numesc i Tunelurile cu seciune mic se numesc i galerii galerii. Susinerea lor poate fi . Susinerea lor poate fi
provizorie, ca la galeriile de naintare n construcia tunelurilor, semidefinitiv, ca la provizorie, ca la galeriile de naintare n construcia tunelurilor, semidefinitiv, ca la
multe galeri din industria miniera, sau poate fi o susinere dfinitiv, ca la galeriile multe galeri din industria miniera, sau poate fi o susinere dfinitiv, ca la galeriile
oreneti i la unele tuneluri din industria minier. Se obinuiete a se da numele de oreneti i la unele tuneluri din industria minier. Se obinuiete a se da numele de
galerii i tunelurilor hidrotehnice i de protecie, dei unele din ele au seciune mare. galerii i tunelurilor hidrotehnice i de protecie, dei unele din ele au seciune mare.
Clasificarea tunelurilor Clasificarea tunelurilor
Tunelurile se pot grupa n mai multe categorii, dup scopul lor i dup locul n Tunelurile se pot grupa n mai multe categorii, dup scopul lor i dup locul n
care se construiesc. care se construiesc.
Dup scopul pentru care se construiesc tunelurile se mpart n: Dup scopul pentru care se construiesc tunelurile se mpart n:
-
tuneluri de cai ferate tuneluri de cai ferate
-
tuneluri pentru tuneluri pentru drumuri drumuri publice i pentru circulaia automobil publice i pentru circulaia automobil
-
tuneluri hidrotehnice (galerii) cu curgere liber sau conducte sub presiune tuneluri hidrotehnice (galerii) cu curgere liber sau conducte sub presiune
-
tuneluri oreneti (galerii pentru canalizare, pot i telegraf, cabluri, tuneluri oreneti (galerii pentru canalizare, pot i telegraf, cabluri,
conducte) conducte)
-
tuneluri pentru tuneluri pentru navigatie navigatie i plutrit, aceste tuneluri au dimensiuni mai mari, i plutrit, aceste tuneluri au dimensiuni mai mari,
pentru a corespunde gabaritului pentru a corespunde gabaritului vaselor vaselor care vor trece prin ele care vor trece prin ele
-
t tuneluri - uneluri - apeduct apeduct tuneluri de protecie, se execut pentru a apra o linie tuneluri de protecie, se execut pentru a apra o linie
ferat sau un drum de avalane de zpad sau de stnci care se desprind ferat sau un drum de avalane de zpad sau de stnci care se desprind
uor. n asemenea cazuri, tunelurile de protecie evit ntreruperile de uor. n asemenea cazuri, tunelurile de protecie evit ntreruperile de
circulaie sau unele accidente circulaie sau unele accidente
-
tuneluri pentru industria minier, servesc pentru explorarea minier tuneluri pentru industria minier, servesc pentru explorarea minier
Dup locul unde se construiesc tunelurile se mpart n: Dup locul unde se construiesc tunelurile se mpart n:
- tuneluri de munte - tuneluri de munte
- tuneluri n orae - tuneluri n orae
- tuneluri pe sub fundul apelor - tuneluri pe sub fundul apelor
Componentele unui tunel
Componentele unui tunel
Daca am seciona transversal un tunel am vedea ca i n imagine urmtoarele Daca am seciona transversal un tunel am vedea ca i n imagine urmtoarele
componente care l alctuiesc: componente care l alctuiesc:
Fundaiile Fundaiile - acestea primesc presiunile de la zidurile drepte ale tunelului, - acestea primesc presiunile de la zidurile drepte ale tunelului,
presiuni pe care le transmite terenului de fundaie presiuni pe care le transmite terenului de fundaie
Zidurile drepte Zidurile drepte - sunt cele care reazem pe fundaiile tunelului i se ridic - sunt cele care reazem pe fundaiile tunelului i se ridic
pn la planul naterilor bolii. La nivelul bolii ele formeaz o retragere numit pn la planul naterilor bolii. La nivelul bolii ele formeaz o retragere numit
banchet banchet sau sau banchin banchin
Bolta Bolta - formeaz partea superioar a cptuelii tunelului. Partea cea mai de - formeaz partea superioar a cptuelii tunelului. Partea cea mai de
sus a ei se numete sus a ei se numete cheia bolii cheia bolii
Radierul Radierul - - este un element de construcie ntre fundaiile cptuelii tunelului i este un element de construcie ntre fundaiile cptuelii tunelului i
poate fi: radier de protecie sau radier de rezisten n form de bolt ntoars poate fi: radier de protecie sau radier de rezisten n form de bolt ntoars
care completeaz cptueala care completeaz cptueala
Linia care determin interiorul zidriei marcheaz Linia care determin interiorul zidriei marcheaz intradosul intradosul tunelului, tunelului,
spre deosebire de linia de la exteriorul zidriei care contureaz spre deosebire de linia de la exteriorul zidriei care contureaz extradosul extradosul. .
Planul de la naterea bolii mparte inelul sau cptueala n dou pri partea Planul de la naterea bolii mparte inelul sau cptueala n dou pri partea
de deasupra numit de deasupra numit calot calot iar partea de jos numit iar partea de jos numit stros stros. .
Gabaritul tunelului Gabaritul tunelului este spaiul cuprins ntre linia curb care determin este spaiul cuprins ntre linia curb care determin
intradosul zidriei, limitat n partea de jos de o dreapt orizontal care intradosul zidriei, limitat n partea de jos de o dreapt orizontal care
corespunde feei superioare a traversei sau drumului. corespunde feei superioare a traversei sau drumului.
Cnd Cnd hidroizolaia tunelului hidroizolaia tunelului contra infiltraiilor de ape este exterioar, contra infiltraiilor de ape este exterioar,
ntre aceast izolaie i peretele excavaiei se execut o ntre aceast izolaie i peretele excavaiei se execut o saltea de saltea de piatr piatr sau sau
din beton monogranular. Apa de infiltraie este drenat i condus n partea de din beton monogranular. Apa de infiltraie este drenat i condus n partea de
jos a tunelului unde, cu ajutorul jos a tunelului unde, cu ajutorul barbacanelor barbacanelor, ajunge la , ajunge la canalul de scurgere canalul de scurgere
care o scoate nafara tunelului care o scoate nafara tunelului
Capetele tunelului se numesc Capetele tunelului se numesc portale portale i au o construcie special. Ele i au o construcie special. Ele
au rolul de a consolida pmntul n zonele respective i de a face legtura ntre au rolul de a consolida pmntul n zonele respective i de a face legtura ntre
tunel i tunel i traneele de acces traneele de acces. .
CALCULUL SECTIUNII IN LUMINA AL GALERIILOR
CALCULUL SECTIUNII IN LUMINA AL GALERIILOR
Galerii de forma boltita la tavan si cu pereti laterali verticali Galerii de forma boltita la tavan si cu pereti laterali verticali
H H
3 3
=1800-(H =1800-(H
1 1
+H +H
a a
) )
H H
2 2
=H =H
1 1
+H +H
a a
H H
1 1
=1160,1230,1300,1480,1500,1580,1600 =1160,1230,1300,1480,1500,1580,1600
H H
0 0
= 1/3 B pt. f >3 = 1/3 B pt. f >3
H H
0 0
= 1/2 B pt. f <3 = 1/2 B pt. f <3
B=m+A+n B=m+A+n - latimea galeriei simple - latimea galeriei simple
B=m+A B=m+A
1 1
+ +n+A n+A
1 1
+P - latimea unei galerii duble +P - latimea unei galerii duble
m=0,2 - pentru transport cu locomotive m=0,2 - pentru transport cu locomotive
m=0,4 - pentru transportor m=0,4 - pentru transportor
n=0,2 - pentru locomotive n=0,2 - pentru locomotive
n=0,4 - pentru transportor n=0,4 - pentru transportor
p=0,7 p=0,7 - latimea culoarului de circulatie - latimea culoarului de circulatie
R=0, R=0,69 692B - raza boltii 2B - raza boltii
r=0,262B - raza la extremitati r=0,262B - raza la extremitati

S = B ( H S = B ( H
2 2
+ 0,26B) [m + 0,26B) [m
2 2
] ]
P = 2H P = 2H
2 2
+ 2,33B [m] + 2,33B [m]
H H
3 3
H H
H H
5 5
H H
o o
H H
1 1
H H
2 2
H H
a a
B B
m m A A n n
R R r r
Galerii de forma circulara Galerii de forma circulara
4
81 , 0
2
B
R +
2
2
1
2

,
_


B
R h
h h
2 2
= R+h = R+h
1 1
2
1 2
2
1
) ( 2 h h R B
2
1
2
2
) 1800 ( 2 h R B
)
2
arcsin 180 ( 2
1
R
B

1 2
360
2 2
2
sin
2 360

R R
S
IN

- masura arcului de cerc deasupra vatrei - masura arcului de cerc deasupra vatrei
- masura arcului de cerc sub vatra - masura arcului de cerc sub vatra
S= S= R R
2 2
- S - S
IN IN

B
R
P +
1
180

H H
1 1
H H
o o

H H
c c
H H
2 2
H H
R R
B B
m m
A A
n n

B B
1 1
B B
2 2
ANALIZA STABILIT II MASIVELOR DE
ANALIZA STABILIT II MASIVELOR DE
ROCI
ROCI
1. CRITERII DE STABILITATE A ROCILOR 1. CRITERII DE STABILITATE A ROCILOR
1.1. Criteriul de stabilitate n 1.1. Criteriul de stabilitate n
Stabilitatea masivului de sare conform acestui criteriu se estimeaz n funcie de Stabilitatea masivului de sare conform acestui criteriu se estimeaz n funcie de
caracteristicile geomecanice ale rocilor printr-un coeficient caracteristicile geomecanice ale rocilor printr-un coeficient n n dat de relaia: dat de relaia:
2 1
K HK
K
n
a
rc

n care : H este adncimea de amplasare a camerei ; n care : H este adncimea de amplasare a camerei ;

a a
greutatea specific aparent ; greutatea specific aparent ;

rc rc
rezistena la compresiune monoaxial ; rezistena la compresiune monoaxial ;
- coeficient funcie de gradul de fisurare. - coeficient funcie de gradul de fisurare.
- coeficient al rezistenei de lung durat; - coeficient al rezistenei de lung durat;
K K - coeficient de influen a umiditii; - coeficient de influen a umiditii;
K K
1 1
- coeficient de concentrare a tensiunilor; - coeficient de concentrare a tensiunilor;
K K
2 2
- - coeficient de influen a lucrrilor adiacente, a camerelor nvecinate. coeficient de influen a lucrrilor adiacente, a camerelor nvecinate.
ncadrarea ncadrarea rocilor rocilor ntr-o clas de stabilitate se face n conformitate cu tabelul ntr-o clas de stabilitate se face n conformitate cu tabelul de mai jos. de mai jos.
ncadrarea ncadrarea rocilor rocilor n clase de stabilitate funcie de criteriul de stabilitate n n clase de stabilitate funcie de criteriul de stabilitate n
Coeficientul de Coeficientul de
stabilitate, stabilitate, n n
Clasa de Clasa de
stabilitate stabilitate
Aprecierea stabilitii lucrrii miniere Aprecierea stabilitii lucrrii miniere
>1 >1 I I Lucrarea minier este stabil. Deplasarea rocilor Lucrarea minier este stabil. Deplasarea rocilor u < u < 50 mm. 50 mm.
0,7 < 0,7 < n < n < 1 1 n n Stabilitate medie, 50 < Stabilitate medie, 50 < u < u < 100 mm. Presiunea creat de roci: 100 mm. Presiunea creat de roci: P P = =
0,01 - 0,06 MPa 0,01 - 0,06 MPa
0,35 0,35 < < n n < < 0,70 0,70 m m Lucrarea devine instabil, 100 < Lucrarea devine instabil, 100 < u < u < 410 mm. 410 mm. P = P = 0,15 - 0,15 - 0,2 MPa 0,2 MPa
0,25 0,25 < < n n < < 0,35 0,35 IV IV Grad avansat de instabilitate, 410 Grad avansat de instabilitate, 410 < < u u < < 600 mm. 600 mm. P P = 0,2 - 0,3 MPa = 0,2 - 0,3 MPa
n < n < 0,25 0,25 V V Lucrare total instabil, deformarea sub form de curgere vsco- Lucrare total instabil, deformarea sub form de curgere vsco-
plastic P = 0,3-2 plastic P = 0,3-2 MPa MPa
Criteriul de stabilitate i Criteriul de stabilitate i
Conform acestui criteriu, evaluarea stabilitii se face n funcie de caracteristicile Conform acestui criteriu, evaluarea stabilitii se face n funcie de caracteristicile
geomecanice ale geomecanice ale rocilor rocilor i de modul de deformare a acestora (tabelul i de modul de deformare a acestora (tabelul 2). Acest criteriu este redat 2). Acest criteriu este redat
prin expresia: prin expresia:
rc
a
H
i

Aprecierea stabilitii dup criteriul de stabilitate Aprecierea stabilitii dup criteriul de stabilitate i i
Coeficient de Coeficient de
stabilitate, stabilitate, i i
Clasa de Clasa de
stabilitate stabilitate
Condiiile geomecanice n Condiiile geomecanice n
care se execut lucrarea care se execut lucrarea
minier minier
Deplasarea rocilor de Deplasarea rocilor de
pe contur, pe contur, u u
[mm] [mm]
< < 0.2 0.2 I I foarte uoare foarte uoare 0 0
0,2 - 0,25 0,2 - 0,25 II II uoare uoare <50 <50
0,25 - 0.3 0,25 - 0.3 III III medii medii 50 - 200 50 - 200
0,3 - 0,6 0,3 - 0,6 IV IV grele grele 200 - 500 200 - 500
> > 0,6 0,6 V V foarte grele foarte grele >500 >500
1.3. Criteriul de stabilitate U 1.3. Criteriul de stabilitate U
n calitate de criteriu de determinare a stabilitii srii de pe conturul lucrrii miniere n calitate de criteriu de determinare a stabilitii srii de pe conturul lucrrii miniere
se poate utiliza mrimea deplasrilor se poate utiliza mrimea deplasrilor U U, deplasri care se pot stabili cu relaia: , deplasri care se pot stabili cu relaia:
t t V s a
U K K K K K U

n care: K n care: K
n n
- - coeficient de influen al nclinrii i direciei lucrrilor miniere fa coeficient de influen al nclinrii i direciei lucrrilor miniere fa
de stratificaia rocilor; de stratificaia rocilor;
K K



- c - coeficient funcie de direcia de manifestare a deplasrii oeficient funcie de direcia de manifestare a deplasrii rocilor rocilor de pe de pe
contur. Valorile coeficienilor K contur. Valorile coeficienilor K

i K i K

sunt redate n tabelul 3. sunt redate n tabelul 3.
Ks - coeficient de influen a seciunii lucrrii miniere asupra deplasrii Ks - coeficient de influen a seciunii lucrrii miniere asupra deplasrii
rocilor; valoarea acestui coeficient se determin cu relaia: rocilor; valoarea acestui coeficient se determin cu relaia:
) 1 2 ( 2 , 0 a K
S
n care: 2a este deschiderea lucrrii miniere ; n care: 2a este deschiderea lucrrii miniere ;
KV coeficient de influen a camerelor nvecinate. KV coeficient de influen a camerelor nvecinate.
Kv= 1 pentru lucrri miniere singulare; Kv= 1 pentru lucrri miniere singulare;
Kv= 1,6 pentru lucrri miniere ce se intersecteaz; Kv= 1,6 pentru lucrri miniere ce se intersecteaz;
Kt - Kt - coeficient de influen a duratei de activitate a lucrrii miniere: coeficient de influen a duratei de activitate a lucrrii miniere:
Kt = 1 Kt = 1 pentru lucrri miniere cu durata de activitate mai mare de 15 ani pentru lucrri miniere cu durata de activitate mai mare de 15 ani
Valorile coeficienilor Valorile coeficienilor K K

i i

K K

Direcia lucrrii Direcia lucrrii
miniere fa de miniere fa de
stratificaia stratificaia
rocilor rocilor
Valorile coeficienilor Valorile coeficienilor K K

i i

K K


pentru diferite nclinri ale stratificaiei, pentru diferite nclinri ale stratificaiei,
o o
20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70
K K

K K

K K

K K

K K

K K

K K

K K

K K

K K

K K

K K

Paralel cu Paralel cu
stratificaia stratificaia
1 1 0,35 0,350,95 0,95 0,55 0,55 0,8 0,8 0,8 0,8 0,65 0,65 1,2 1,2 0,6 0,6 1,7 1,7 0,6 0,6 2,25 2,25
Perpendicular Perpendicular
pe stratificaie pe stratificaie
0,7 0,7 0,55 0,550,6 0,6 0,8 0,8 0,45 0,45 0,95 0,95 0,25 0,25 0,95 0,95 0,2 0,2 0,8 0,8 0,15 0,15 0,55 0,55
Sub un unghi Sub un unghi
fa de stratifi- fa de stratifi-
cai caie e
0,85 0,85 0,45 0,450,8 0,8 0,65 0,65 0,65 0,65 0,9 0,9 0,45 0,45 1,05 1,05 0,35 0,35 1,1 1,1 0,35 0,35 0,95 0,95
Pentru lucrri miniere cu durata de activitate mai mic de 15 ani, valoarea Pentru lucrri miniere cu durata de activitate mai mic de 15 ani, valoarea
coeficientului coeficientului K K
t t
se determin grafic din figura 1, iar deplasarea se determin grafic din figura 1, iar deplasarea U U
t t
se determin din se determin din
figura figura: :
Fig. Fig. 2. Variaia deplasrii U 2. Variaia deplasrii U
t t
a srii n funcie a srii n funcie
de adncime i de rezistena de rupere la de adncime i de rezistena de rupere la
compresiune monoaxial compresiune monoaxial
Fig. Fig. 1. Diagrama de determinare 1. Diagrama de determinare a a
coeficientului K coeficientului K
t t
ncadrarea rocilor intr-o clas de stabilitate conform acestui criteriu este ncadrarea rocilor intr-o clas de stabilitate conform acestui criteriu este
redat in tabel. redat in tabel.
Aprecierea stabilitii dup criteriul de stabilitate U Aprecierea stabilitii dup criteriul de stabilitate U
Valorile deplasrilor rocilor de pe Valorile deplasrilor rocilor de pe
conturul lucrrilor miniere, conturul lucrrilor miniere, U, U, [mm] [mm]
Clasa de Clasa de
stabilitate stabilitate
Gradul de stabilitate al lucrrilor Gradul de stabilitate al lucrrilor
miniere miniere
0 0 I I foarte stabile foarte stabile
0-50 0-50 II II stabile stabile
50 - 200 50 - 200 III III stabilitate medie stabilitate medie
200 - 500 200 - 500 IV IV instabile instabile
> > 500 500 V V foarte instabile foarte instabile
1.4. Criteriul de stabilitate m 1.4. Criteriul de stabilitate m
Acest criteriu de prognozare a stabilitii, propus de V.I. IZACSON, arat c Acest criteriu de prognozare a stabilitii, propus de V.I. IZACSON, arat c roca roca
de pe conturul camerei i pierde stabilitatea atunci cnd distana de pe conturul camerei i pierde stabilitatea atunci cnd distana m m dintre suprafeele dintre suprafeele
de slbire structural este suficient de mic i satisface inegalitatea: de slbire structural este suficient de mic i satisface inegalitatea:
rt
rc
a m

2
1

n care: n care:

1 1
- este coeficient funcie de tipul suprafeelor de slbire - este coeficient funcie de tipul suprafeelor de slbire
structural i de rezistena de rupere la compresiune a rocii. Valorile structural i de rezistena de rupere la compresiune a rocii. Valorile
acestui coeficient sunt redate n tabe acestui coeficient sunt redate n tabel l. .
Variaia coeficientului Variaia coeficientului 1, funcie de adncime i de rezistena de rupere la compresiune 1, funcie de adncime i de rezistena de rupere la compresiune
monoaxial monoaxial
Adncimea de la Adncimea de la
suprafa, suprafa, H H [m] [m]
Rezistena de rupere la compresiune monoaxial, Rezistena de rupere la compresiune monoaxial,
rc rc
[MPa] [MPa]
10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60
Valoarea coeficientului Valoarea coeficientului
1 1
100 100 0,6 0,6 0,44 0,44 0,28 0,28 0,22 0,22 0,075 0,075 0,03 0,03
200 200 0,72 0,72 0.6 0.6 0,44 0,44 0,28 0,28 0,22 0,22 0,075 0,075
300 300 0,8 0,8 0,72 0,72 0,6 0,6 0,44 0,44 0,28 0,28 0,22 0,22
400 400 0,83 0,83 0,8 0,8 0,72 0,72 0,6 0,6 0,44 0,44 0,28 0,28
500 500 0,87 0,87 0,83 0,83 0,8 0,8 0,72 0,72 0,6 0,6 0,44 0,44
600 600 0,9 0,9 0,87 0,87 0,83 0,83 0,8 0,8 0,72 0,72 0,6 0,6
700 700 0,93 0,93 0,9 0,9 0,87 0,87 0,83 0,83 0,8 0,8 0,72 0,72
300 300 0,96 0,96 0,93 0,93 0,9 0,9 0,87 0,87 0,83 0,83 0,8 0,8
900 900 0,99 0,99 0,96 0,96 0,93 0,93 0,9 0,9 0,87 0,87 0,83 0,83
1000 1000 1 1 0,99 0,99 0,96 0,96 0,93 0,93 0,9 0,9 0,87 0,87
1.5. Criteriul de stabilitate t 1.5. Criteriul de stabilitate t
Aprecierea gradului de stabilitate a rocilor din jurul lucrrilor miniere se poate face Aprecierea gradului de stabilitate a rocilor din jurul lucrrilor miniere se poate face
i n funcie de perioada de timp ct rocile se autosusin. i n funcie de perioada de timp ct rocile se autosusin.
ncadrarea rocilor ntr-o clas de stabilitate, conform acestui criteriu, se face ncadrarea rocilor ntr-o clas de stabilitate, conform acestui criteriu, se face
conform tabel. conform tabel.
Aprecierea stabilitii dup criteriul de stabilitate Aprecierea stabilitii dup criteriul de stabilitate
Durata ct Durata ct roca roca dezvelit se dezvelit se
autosusine autosusine
Clasa de Clasa de
stabilitate stabilitate
Grad de stabilitate a Grad de stabilitate a
camerelor camerelor
Caracterul sfrmrii rocilor din Caracterul sfrmrii rocilor din
jurul lucrrii miniere jurul lucrrii miniere
Nelimitat Nelimitat 1 1 F Foarte stabile oarte stabile Lipsete Lipsete
6 luni 6 luni II II Stabile Stabile Aruncri de buci de Aruncri de buci de roca roca de pe de pe
conturul lucrrii miniere conturul lucrrii miniere
< 0,5 luni < 0,5 luni III III S Stabilitate medie tabilitate medie Sfrmri locale i aruncri de Sfrmri locale i aruncri de
roca roca pn la adncimi de 1 m pn la adncimi de 1 m
< 24 ore < 24 ore IV IV Instabile Instabile Sfrmarea Sfrmarea rocii rocii se extinde pe se extinde pe
adncimi mai mari de 1 m adncimi mai mari de 1 m
0 0 V V foarte instabile foarte instabile Trecerea n micare a unor volume Trecerea n micare a unor volume
considerabile de considerabile de roca roca
1.6. Criteriul de stabilitate S 1.6. Criteriul de stabilitate S
Aprecierea stabilitii conform acestui criteriu se face n funcie de caracteristicile Aprecierea stabilitii conform acestui criteriu se face n funcie de caracteristicile
de legtur create n timp de fenomenele geologo-tectonice i de caracteristicile de legtur create n timp de fenomenele geologo-tectonice i de caracteristicile
geomecanice ale geomecanice ale rocilor rocilor. .
Criteriul de stabilitate S este redat analitic prin expresia : Criteriul de stabilitate S este redat analitic prin expresia :

K K K K
K K K
f S
A t N
W R M

n care : n care : f este coeficientul de trie al f este coeficientul de trie al rocii rocii; ;
K K
M M
coeficient funcie de gradul de fisurare al coeficient funcie de gradul de fisurare al rocii rocii; ;
K K
N N
coeficient funcie de numrul sistemelor de fisuri ; coeficient funcie de numrul sistemelor de fisuri ;
K K
R R
coeficient funcie de forma pereilor lucrrilor miniere; coeficient funcie de forma pereilor lucrrilor miniere;
K K
W W
coeficient funcie de umiditatea coeficient funcie de umiditatea rocii rocii; ;
K K
A A
coeficient funcie de cimentul de legtur depus pe fisuri; coeficient funcie de cimentul de legtur depus pe fisuri;
K K
t t
coeficient funcie de gradul de deschidere a fisurilor; coeficient funcie de gradul de deschidere a fisurilor;
K K

coeficient funcie de unghiul coeficient funcie de unghiul

format de direcia lucrrilor format de direcia lucrrilor
miniere i direcia fisurilor. miniere i direcia fisurilor.
n funcie de criteriul de stabilitate S, rocile se grupeaz n mai multe clase, tabel n funcie de criteriul de stabilitate S, rocile se grupeaz n mai multe clase, tabelul ul
de mai jos. de mai jos.
Aprecierea stabilitii dup criteriul S Aprecierea stabilitii dup criteriul S
Valoarea indicelui de Valoarea indicelui de
stabilitate, S stabilitate, S
Clasa de stabilitate a srii Clasa de stabilitate a srii Gradul de stabilitate al lucrrii Gradul de stabilitate al lucrrii
miniere miniere
> > 70 70 I I complet stabile complet stabile
5 70 5 70 II II stabile stabile
1 5 1 5 III III stabilitate medie stabilitate medie
0,05 1 0,05 1 IV IV instabile instabile
< < 0,05 0,05 V V foarte instabile foarte instabile
1.7. Criteriul de apreciere a stabilitii funcie de starea secundar de tensiune 1.7. Criteriul de apreciere a stabilitii funcie de starea secundar de tensiune
H K
a t

1
1
aH c
K
2

Din studiile analitice i msurtorile practice s-a constatat ca n tavanul i vatra Din studiile analitice i msurtorile practice s-a constatat ca n tavanul i vatra
lucrrilor miniere apar tensiuni de ntindere, iar n pereii laterali, tensiuni de lucrrilor miniere apar tensiuni de ntindere, iar n pereii laterali, tensiuni de
compresiune. compresiune.
Valoarea tensiunilor de ntindere ce apar n tavanul i vatra lucrrilor miniere se Valoarea tensiunilor de ntindere ce apar n tavanul i vatra lucrrilor miniere se
poate determina cu relaia: poate determina cu relaia:
n care: n care: K K
1 1
este coeficient de concentrare a tensiunilor. este coeficient de concentrare a tensiunilor.
Tensiunile de compresiune ce apar n pereii laterali ai lucrrilor miniere se pot Tensiunile de compresiune ce apar n pereii laterali ai lucrrilor miniere se pot
determina cu relaia: determina cu relaia:
n care: n care: K K
2 2
este coeficient de concentrare a tensiunilor de compresiune. este coeficient de concentrare a tensiunilor de compresiune.
Condiiile de stabilitate ale lucrrilor miniere, n funcie de starea secundar de tensiune, sunt Condiiile de stabilitate ale lucrrilor miniere, n funcie de starea secundar de tensiune, sunt
redate de relaiile: redate de relaiile:
H K
a rt

1
1
H K
a rc

2

2
2
H
K
a
rf


ST rc a
K H K
2
[ ] 1
sin
1
1
sin
+

PL ST
K K

,
_


rc
PL a
PL
H
K

2
1 sin 1
a
rc f
PL
nK
C
H

n cazul camerelor amplasate la adncimi mari de la suprafa, n roci cu n cazul camerelor amplasate la adncimi mari de la suprafa, n roci cu
comportament preponderent plastic, criteriul de stabilitate poate fi exprimat prin relaia: comportament preponderent plastic, criteriul de stabilitate poate fi exprimat prin relaia:
n care: n care: K K
st st
- - este un coeficient de cretere a stabilitii, exprimat prin relaia: este un coeficient de cretere a stabilitii, exprimat prin relaia:
n care: K n care: K
PL PL
este un coeficient ce caracterizeaz comportamentul plastic al este un coeficient ce caracterizeaz comportamentul plastic al rocii rocii, ,
exprimat prin relaia: exprimat prin relaia:
n care: H n care: H
PL PL
reprezint adncimea limit de la care rocile se comport plastic; aceast reprezint adncimea limit de la care rocile se comport plastic; aceast
adncime se poate calcula cu relaia dat de K. V. Koelev: adncime se poate calcula cu relaia dat de K. V. Koelev:
n care: n care: C C
f f
este coeficient ce caracterizeaz pierderea de rezisten n timp ( este coeficient ce caracterizeaz pierderea de rezisten n timp (vezi tabel vezi tabel); );
K K - coeficient de concentrare a tensiunilor; - coeficient de concentrare a tensiunilor;
n n - rezerva de rezisten; pentru lucrri miniere de deschidere - rezerva de rezisten; pentru lucrri miniere de deschidere n n = 3. = 3.
Valoarea coeficientului C Valoarea coeficientului C
f f
funcie de durata de activitate a lucrrii miniere i natura funcie de durata de activitate a lucrrii miniere i natura
rocilor saline rocilor saline
Durata de activitate a lucrrii miniere, t [ani] Durata de activitate a lucrrii miniere, t [ani]
Valoarea coeficientului C Valoarea coeficientului C
f f
Roci uscate Roci uscate Roci umede Roci umede
<5 <5 1 1 0,95 0,95
5-10 5-10 0,9 0,9 0,8 0,8
> 10 > 10 0,8 0,8 0,7 0,7
1.8. Criteriul de stabilitate R.Q.D. 1.8. Criteriul de stabilitate R.Q.D.
L
l
D Q R
n
i
i

1
. . .
) 3 , 3 115 (
100
1
. . . n D Q R
i
l
Coeficientul de calitate Coeficientul de calitate R.Q.D. R.Q.D. (rock quality designation) indic calitatea rocilor i se poate (rock quality designation) indic calitatea rocilor i se poate
stabili cu relaiile: stabili cu relaiile:
n care: n care:
prezint suma lungimilor carotelor cu o lungime mai mare de 10 cm;
L - lungimea total a tronsonului forat;
n - numrul de fisuri pe metru cub de roc.
I Incadrarea rocilor ntr-o clas de stabilitate se face conform tabelului ncadrarea rocilor ntr-o clas de stabilitate se face conform tabelului. .
Aprecierea stabilitii funcie de coeficientul Aprecierea stabilitii funcie de coeficientul R Q.D. R Q.D.
R.Q.D. Gradul de fisurare a rocilor Calitatea rocii Gradul de stabilitate a rocilor
90 100 nefisurat Foarte bun Foarte stabile
75 - 90 fisurare moderat Bun Stabile
50 - 75 fisurat Satisfctoare Stabilitate mic-medie
25 - 50 puternic fisurat Slab Instabile
0 - 25 dezagregat Foarte slab Foarte instabile
In funcie de criteriile de stabilitate se poate realiza o clasificare a minelor i In funcie de criteriile de stabilitate se poate realiza o clasificare a minelor i
salinelor din punct de vedere al stabilitii rocilor de pe contur. Aceasta clasificare este salinelor din punct de vedere al stabilitii rocilor de pe contur. Aceasta clasificare este
redat in tabelul redat in tabelul de mai jos de mai jos. .
Clasificarea minelor din punct de vedere al stabilitii rocilor Clasificarea minelor din punct de vedere al stabilitii rocilor
Clasa Clasa
minei minei
Gradul de Gradul de
stabilitate al stabilitate al
rocilor rocilor
Criteriul de Criteriul de
stabilitate stabilitate
n n
Criteriul de Criteriul de
stabilitate stabilitate
i i
Criteriul de Criteriul de
stabilitate stabilitate
m m
Criteriul de Criteriul de
stabilitate stabilitate
U U
Criteriul de Criteriul de
stabilitate stabilitate
S S
Criteriul de Criteriul de
stabilitate stabilitate
t t
Criteriul de Criteriul de
stabilitate stabilitate
RQD RQD
Rezistena la Rezistena la
compresiune compresiune
monoaxial monoaxial

rc rc
[MPa] [MPa]
Foarte Foarte
uoar uoar
F Foarte stabile oarte stabile 0,7 1 0,7 1 < < 0,2 0,2 > > 3 3 0 0 > > 70 70 nelimitat nelimitat
10 ani pentru 10 ani pentru
l l 5 m 5 m
90 100 90 100 > > 200 200
Uoar Uoar S Stabile tabile 0,4 0,7 0,4 0,7 0,2 0,25 0,2 0,25 1 3 1 3 0 50 0 50 5 70 5 70 6 luni 6 luni
l l 4 m 4 m
75 90 75 90 100 200 100 200
Medie Medie S Stabilitate tabilitate
medie medie
0,3 0,4 0,3 0,4 0,25 0,3 0,25 0,3 0,5 1 0,5 1 50 200 50 200 1 - 5 1 - 5 0,5 luni 0,5 luni
l l 3 m 3 m
50 75 50 75 50 100 50 100
Grea Grea Instabile Instabile 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,6 0,3 0,6 0,3 0,5 0,3 0,5 200 500 200 500 0,05 1 0,05 1 24 ore 24 ore
l l 1,5 m 1,5 m
25 50 25 50 25 - 50 25 - 50
Foarte Foarte
grea grea
F Foarte instabile oarte instabile < < 0,2 0,2 0,6 1 0,6 1 < < 0,3 0,3 > > 500 500 < < 0,05 0,05 < < 25 25 < < 25 25
PRESIUNEA MINIERA
PRESIUNEA MINIERA
In rocile care alcatuiesc scoarta terestra
In rocile care alcatuiesc scoarta terestra
actioneaza forte gravitationale, datorita greutatii
actioneaza forte gravitationale, datorita greutatii
proprii ale rocilor creandu-se astfel o stare de
proprii ale rocilor creandu-se astfel o stare de
tensiune denumita astfel si presiunea rocilor
tensiune denumita astfel si presiunea rocilor
sau presiune litostatica.
sau presiune litostatica.
PRESIUNEA DIN TAVAN A ROCILOR INCONJURATORE PRESIUNEA DIN TAVAN A ROCILOR INCONJURATORE
Ipoteza lui M.M. Protodiakonov
Ipoteza lui M.M. Protodiakonov
Conform acestei ipoteze in tavanul lucrarii se Conform acestei ipoteze in tavanul lucrarii se
formeaza o bolta parabolica de echilibru natural ( b ), a formeaza o bolta parabolica de echilibru natural ( b ), a
carei forma si marime depinde de caracteristicile mecanice carei forma si marime depinde de caracteristicile mecanice
ale rocilor si de deschiderea lucrarii. ale rocilor si de deschiderea lucrarii.
] / [
3
4
2
2
m N
f
a
P
H H
Q Q
a a a a
b= b=2a 2a
f f
B B
Pentru durata de activitate a sustinerii sub 1 Pentru durata de activitate a sustinerii sub 1
an: an:
] / [
3
8
2
2
m N
f
a
P

] / [
3
8
2
cadru N
f
L a
P


Pentru durata de activitate a sustinerii mai mare Pentru durata de activitate a sustinerii mai mare
de 1 an: de 1 an:
] / [
3
4
2
cadru N L
f
a
P
PRESIUNEA LATERALA A ROCILOR INCONJURATORE ASUPRA SUSTINERII PRESIUNEA LATERALA A ROCILOR INCONJURATORE ASUPRA SUSTINERII
PERETILOR UNEI LUCRRI SUBTRANE OIZONTALE PERETILOR UNEI LUCRRI SUBTRANE OIZONTALE
Ipoteza lui P.M.
Ipoteza lui P.M.
Timbarevici
Timbarevici
Conform acestei ipoteze valoarea presiunii laterale a Conform acestei ipoteze valoarea presiunii laterale a
rocilor asupra sustinerii unei lucrari subterane este egala rocilor asupra sustinerii unei lucrari subterane este egala
cu valoarea presiunii active asupra zidului de sprijin al cu valoarea presiunii active asupra zidului de sprijin al
prismei de alunecare m si n si al greutatii rocilor cuprinse prismei de alunecare m si n si al greutatii rocilor cuprinse
in elementul parabolei n. in elementul parabolei n.
Presiunea laterala asupra sustinerii are loc cand Presiunea laterala asupra sustinerii are loc cand
lucrarea subterana este sapata in roci instabile ( f<4 ). lucrarea subterana este sapata in roci instabile ( f<4 ).
] [
)
2
90
80 (
0
0
1
m
f
ctg ctg h a
b
+
+ +

Inaltimea boltii de echilibru natural va fi: Inaltimea boltii de echilibru natural va fi:
Presiunea rocilor din tavan asupra unui cadru de sustinere Presiunea rocilor din tavan asupra unui cadru de sustinere
va fi: va fi:
Presiunea laterala la nivelul tavanului galeriei: Presiunea laterala la nivelul tavanului galeriei:
Presiunea laterala la nivelul vatrei galeriei: Presiunea laterala la nivelul vatrei galeriei:
Rezultanta presiunii laterale pe un cadru: Rezultanta presiunii laterale pe un cadru:
Punctul de aplicatie al rezultantei presiunii laterale: Punctul de aplicatie al rezultantei presiunii laterale:
] / [ 2
1
cadru N L b a P
a

( ) ] / [
2
90
2
0
2
1 2
cm N tg h b P
a


+
] [
2
3
3
1
1
m
h b
h b h
y
+
+

] / [
2
2 1
cadru N L h
P P
P
l

+

] / [
2
90
2 2
1 1
m N tg b P



2
90
1
2
90
4
4

tg
Htg
X
o
Presiunea din vatra unei lucrari subterane orizontale Presiunea din vatra unei lucrari subterane orizontale
apare din cauza umflarii rocilor. apare din cauza umflarii rocilor.
Asupra vetrei lucrarii subterane actioneaza greutatea Asupra vetrei lucrarii subterane actioneaza greutatea
rocilor din peretii verticali pe inaltinea: rocilor din peretii verticali pe inaltinea:
PRESIUNEA ROCILOR DIN VATRA UNEI LUCRARI SUBTERANE ORIZONTALE PRESIUNEA ROCILOR DIN VATRA UNEI LUCRARI SUBTERANE ORIZONTALE
unde: h este inaltimea lucrarii subterane unde: h este inaltimea lucrarii subterane
b b
1 1
este inaltimea boltii deechilibru natural este inaltimea boltii deechilibru natural
Adancimea la care se extinde miscarea particulelor de roci din Adancimea la care se extinde miscarea particulelor de roci din
vatra lucrarii se determina cu relatia: vatra lucrarii se determina cu relatia:
1
b h H +
In functie de adancimea pana la care se extind particolele de roci In functie de adancimea pana la care se extind particolele de roci
din vatra ( x din vatra ( x
0 0
), de unghiul de frecare interioara a rocilor din vatra ( ), de unghiul de frecare interioara a rocilor din vatra ( ) )
si de latimea lucrarii subterane (a) pot avea loc urmatoarele cazuri: si de latimea lucrarii subterane (a) pot avea loc urmatoarele cazuri:
CAZUL I CAZUL I
a ctg X

2
90
0

cos
2
90
sin
0 0

D T
p a
D D D
0
In acest caz presiunea rocilor va aparea in special la colturile In acest caz presiunea rocilor va aparea in special la colturile
lucrarii si se determina: lucrarii si se determina:
in care: D in care: D
0 0
este diferenta dintre presiunea activa si presiunea este diferenta dintre presiunea activa si presiunea
pasiva: pasiva:
2
90
) 2 (
2
2

+ tg x H
x
D
o
o v
a
2
90
2
2
+
tg
x
D
o v
p
in care: greutatea volumtrica a rocilor din vatra lucrarii in care: greutatea volumtrica a rocilor din vatra lucrarii
subterane subterane
v

Forta T
Forta T
0 0
este indreptata sub un unghi
este indreptata sub un unghi
de
de

fata de orizontala.
fata de orizontala.
2
90
0

CAZUL II CAZUL II a ctg X a

2
90
2
0

2
90
2
0

tg D N
In acest caz presiunea rocilor N rezulta din compunerea fortelor In acest caz presiunea rocilor N rezulta din compunerea fortelor
T T
0 0
: :
a ctg X 2
2
90
0

CAZUL III CAZUL III


In acest caz umflarea vetrei se va produce pe toata latimea In acest caz umflarea vetrei se va produce pe toata latimea
lucrarii. lucrarii.
ORGANIZAREA LUCRARILOR DE SAPARE
ORGANIZAREA LUCRARILOR DE SAPARE
Organizarea procesului simplu de sapare a unei Organizarea procesului simplu de sapare a unei
lucrari miniere de deschidere sau de pregatire cuprinde lucrari miniere de deschidere sau de pregatire cuprinde
doua etape si anume: doua etape si anume:
-
stabilirea bazelor de proiectare, unde se precizeaza: stabilirea bazelor de proiectare, unde se precizeaza:
scopul si destinatia lucrarii, factorii geologico-minieri care scopul si destinatia lucrarii, factorii geologico-minieri care
conditioneaza organizarea procesului proiectat, conditioneaza organizarea procesului proiectat,
caracteristicile fizico-mecanice ale rocilor inconjuratoare si caracteristicile fizico-mecanice ale rocilor inconjuratoare si
ale substantei minerale utile; utilajele necesare precum si ale substantei minerale utile; utilajele necesare precum si
tehnologia procesului ce urmeaza a fi luat in considerare; tehnologia procesului ce urmeaza a fi luat in considerare;
-

proiectarea organizarii procesului simplu ce urmeaza a fi proiectarea organizarii procesului simplu ce urmeaza a fi
proiectat, proiectat,

stabilirea relatiilor de dependenta in functie de stabilirea relatiilor de dependenta in functie de
consumul de munca necesar, determinarea graficelor de consumul de munca necesar, determinarea graficelor de
organizare si a principalilor indicatori tehnico-economici. organizare si a principalilor indicatori tehnico-economici.

Calculul parametrilor incarcaturilor
Calculul parametrilor incarcaturilor
la saparea lucrarilor miniere
la saparea lucrarilor miniere
S
f
e q
P
e
520

q-consumul specific de exploziv, [kg/m


q-consumul specific de exploziv, [kg/m
3 3
]
]
e-coeficientul capacitatii de lucru;
e-coeficientul capacitatii de lucru;
520-capaciatea de lucru a dinamitei gelatina de fabricatie
520-capaciatea de lucru a dinamitei gelatina de fabricatie
Ruseasca
Ruseasca
P- capacitatea de lucru a explozivului, [cm
P- capacitatea de lucru a explozivului, [cm
3 3
]
]
f- coeficientul de tarie al rocii
f- coeficientul de tarie al rocii
S-sectiunea lucrarii miniere [m
S-sectiunea lucrarii miniere [m
2 2
]
]
c
S
f e q

,
_

+
2
1
2 , 0 5 , 0
b
S a f
q

g V f e q
1
1 , 1
P
e
400
1

c-coeficient ce tine seama de numarul suprafetelor libere c-coeficient ce tine seama de numarul suprafetelor libere
c=1, pentru o suprafata libera c=1, pentru o suprafata libera
c=0,6 0,72 pentru doua suprafete libere c=0,6 0,72 pentru doua suprafete libere
a-coeficient functie de natura rocilor ( 0,25-0,30 ) a-coeficient functie de natura rocilor ( 0,25-0,30 )
b-coeficient in functie de tipul explozivului b-coeficient in functie de tipul explozivului
b=1,2 pentru explozivi cu capacitate mare b=1,2 pentru explozivi cu capacitate mare
b=0,8 pentru explozivi cu capacitate mai mica b=0,8 pentru explozivi cu capacitate mai mica
V-coeficient de rezistenta a rocilor fata de actiunea dislocarii lor din V-coeficient de rezistenta a rocilor fata de actiunea dislocarii lor din
masiv masiv
V= V= 6,5 6,5 pentru o suprafata libera pentru o suprafata libera
S S
V= 1,2 1,5 pentru doua suprafete libere V= 1,2 1,5 pentru doua suprafete libere
g coeficient de structura a rocilor g coeficient de structura a rocilor
2
1
2 , 0

,
_

+
S
f n
n-numarul de gaurii pe m n-numarul de gaurii pe m
2 2
2
0012 , 0
g
d c
qS
N

N-numarul total de gauri N-numarul total de gauri


q-consumul specific de exploziv [kg/m q-consumul specific de exploziv [kg/m
3 3
] ]
c-coeficient de umplere a gaurilor c-coeficient de umplere a gaurilor
d d
g g
-diametrul gaurii [ m ] -diametrul gaurii [ m ]
g
d b
S a f
S N

41
a=0,25 0,3 coeficient functie de taria rocilor care se a=0,25 0,3 coeficient functie de taria rocilor care se
impusca impusca
b-coeficient in functie de tipul explozivului b-coeficient in functie de tipul explozivului
S
K d c
S q
N
g
+

2
3 , 1
densitatea explozivului [kg/m densitatea explozivului [kg/m
3 3
] ]
K coefficient de indesare a cartuselor de exploziv K coefficient de indesare a cartuselor de exploziv
G c
l S q
N
c


l l
c c
lungimea cartusului de exploziv lungimea cartusului de exploziv
-coeficient de rupere a gaurilor -coeficient de rupere a gaurilor
= 0,25 0,3 = 0,25 0,3
G-masa unui cartus de exploziv [kg] G-masa unui cartus de exploziv [kg]

c b
N
n
s
+ +

1
1
c b
b N
n
l
+ +

1
c b
c N
n
p
+ +

1
- numarul gaurilor de sambure - numarul gaurilor de sambure

- numarul gaurilor de largire - numarul gaurilor de largire
- numarul gaurilor de profilare - numarul gaurilor de profilare

In activitatea de productie, in general, se intalneste urmatorul raport: In activitatea de productie, in general, se intalneste urmatorul raport:
1:0,5:1 1:0,5:1 pentru sectiuni mici si tarie mare a rocii pentru sectiuni mici si tarie mare a rocii
1:0,5:2 1:0,5:2 pentru sectiuni mari pentru sectiuni mari
3
2
4

,
_

pi g
t
N
v m
l
L
t
P
S
v n
N
t
n
Nt
T
l
s
a
g
e
g

+

+

,
_


Pentru cazurile cand nu se necesita Pentru cazurile cand nu se necesita
sustinere: sustinere:
P
S
v n
N
t
n
Nt
T
l
a
g
c
g

+

,
_

L L
g g
-lungimea gaurii de mina [m] -lungimea gaurii de mina [m]
v-viteza lunara planificate de v-viteza lunara planificate de
sapare[m/luna] sapare[m/luna]
n n
z z
-numarul de zile lucratoare pe luna -numarul de zile lucratoare pe luna
n n
s s
-numarul de schimburi pe zi -numarul de schimburi pe zi
n n
c c
-numarul ciclurilor pe schimb -numarul ciclurilor pe schimb
t t
c c
-durata unui ciclu[h] -durata unui ciclu[h]
t t
g g
-timpul de incarcare a unei gauri (0,04- -timpul de incarcare a unei gauri (0,04-
0,05h) 0,05h)
t t
a a
-timpul de impuscare si aeraj (0,25- -timpul de impuscare si aeraj (0,25-
0,5h) 0,5h)
n-numarul de oameni care efectueaza n-numarul de oameni care efectueaza
incarcarea gaurilor incarcarea gaurilor
-coeficient de rupere a gaurilor -coeficient de rupere a gaurilor
-coeficient care tine seama de -coeficient care tine seama de
suprapunerea perforarii cu cea a incarcarii suprapunerea perforarii cu cea a incarcarii
rocii rocii
=0,6 0,9 la suprapunerea perforarii cu =0,6 0,9 la suprapunerea perforarii cu
incarcarea mecanizata incarcarea mecanizata
=1 cand procesele respective nu se =1 cand procesele respective nu se
suprapun suprapun
P-productivitatea masinii de incarcat P-productivitatea masinii de incarcat
t t
s s
-timpul de montare a unui cadru de -timpul de montare a unui cadru de
sustinere sustinere
L-distanta intre cadrele de sustinere [m] L-distanta intre cadrele de sustinere [m]
Cantitatea de exploziv necesara realizarii unui
Cantitatea de exploziv necesara realizarii unui
salt:
salt:
Q=qSl
Q=qSl
g g
[kg]
[kg]
Incarcatura de exploziv medie pe gaura:
Incarcatura de exploziv medie pe gaura:
N
Q
q
g


[kg]
[kg]
PROIECTAREA AERAJULUI PARTIAL
PROIECTAREA AERAJULUI PARTIAL
Pentru determinarea parametrilor functionali:
Pentru determinarea parametrilor functionali:
debit, presiune pe care instalatia de aeraj trebuie sa o
debit, presiune pe care instalatia de aeraj trebuie sa o
realizeze este nevoie sa se stabileasca:
realizeze este nevoie sa se stabileasca:
-
debitul de aer necesar in front
debitul de aer necesar in front
- caracteristicile cloanei de aeraj
- caracteristicile cloanei de aeraj
Pentru evacuarea debitului de aer necesar in
Pentru evacuarea debitului de aer necesar in
front trebuie sa se tina seama de:
front trebuie sa se tina seama de:
-
tipul lucrarii miniere
tipul lucrarii miniere
-
lungimea finala a lucrarii
lungimea finala a lucrarii
-
cantitatea de exploziv
cantitatea de exploziv
-
numarul de oameni si utilaje de combustie interna
numarul de oameni si utilaje de combustie interna
- debitul absolut de CO
debitul absolut de CO
2 2
1. Debitul necesar in functie de cantitatea de exploziv
1. Debitul necesar in functie de cantitatea de exploziv
min] / [
3
1
m L S A
t
c
Q
] [ 4 , 2
1
m S A L +
min] / [
3
2 2 1 1
m q n q n Q +
unde: c=23,5 pt. carbune unde: c=23,5 pt. carbune
c=28,3 pt minereu c=28,3 pt minereu
c=18,5 pt. sare c=18,5 pt. sare
t- timp de aerisire (15min) t- timp de aerisire (15min)
A- consum de exploziv[kg/m] A- consum de exploziv[kg/m]
L L
1 1
- lungimea de imprastiere a gazelor - lungimea de imprastiere a gazelor
2. Debitul necesar respiratiei oamenilor
2. Debitul necesar respiratiei oamenilor
unde: n unde: n
1 1
- numarul de muncitori (5) - numarul de muncitori (5)
q q
1 1
debitul min. de aeraj 4m debitul min. de aeraj 4m
3 3
/min /min
n n
2 2
puterea totala a utilajului(145 ) puterea totala a utilajului(145 )
q q
2 2
norma afectata 4m norma afectata 4m
3 3
/min /min
3. Debitul necesar in functie de tipul aerajului
3. Debitul necesar in functie de tipul aerajului
min] / [
100
3
0
m
c c
q
Q

unde: q m unde: q m
3 3
CH CH
4 4
/min /min
c=1% c=1%
c c
o o
=0 refulant =0 refulant
c c
o o
=0,5 aspirant =0,5 aspirant
4. Debitul necesar asigurarii vitezei minime de circulatie a
4. Debitul necesar asigurarii vitezei minime de circulatie a
aerului
aerului
min] / [ 60
3
min
m V S K Q
] [
60
4
max
min
m
V
Q
d
v

unde: K coeficient functie de S (0,45) unde: K coeficient functie de S (0,45)


V V
min min
=0,2[m/s] =0,2[m/s]
5. Diametrul coloanei de aeraj
5. Diametrul coloanei de aeraj
i
e v
Q Q
Q K Q
max

unde: K unde: K
e e
=1,05 coloane noi =1,05 coloane noi
Ke=1,1 coloane neoxidate si Ke=1,1 coloane neoxidate si
nedeformate nedeformate
Ke=1,2 coloane oxidate si Ke=1,2 coloane oxidate si
deformate deformate
V V
max max
=0,4m/s =0,4m/s
Aeraj aspirant
Aeraj aspirant
aer proastat
aer proastat
aer viciat
aer viciat
CALCULUL DIMENSIONARII SUSTINERII
CALCULUL DIMENSIONARII SUSTINERII
Interactiunea roca - sustinere
Interactiunea roca - sustinere
Modelul Panet Sulem Modelul Panet Sulem
Principiul de baz al metodei interaciunii const n urmtoarele: Principiul de baz al metodei interaciunii const n urmtoarele:
considerndu-se geometria tridimensional a unui tunel cu frontul de lucru, metoda considerndu-se geometria tridimensional a unui tunel cu frontul de lucru, metoda
introduce de fapt rolul pe care l are roca (terenul) n susinerea proprie a lucrrii. introduce de fapt rolul pe care l are roca (terenul) n susinerea proprie a lucrrii.
Ideea este c presiunea suportat de susinere pentru a asigura echilibrul Ideea este c presiunea suportat de susinere pentru a asigura echilibrul
cavitii rezult din interaciunea terenului i a susinerii nsi, aceasta din urm cavitii rezult din interaciunea terenului i a susinerii nsi, aceasta din urm
nesuportnd greutatea unei sarcini moarte constante, ci o presiune care nesuportnd greutatea unei sarcini moarte constante, ci o presiune care
descrete pe msur ce terenul mobilizeaz propria sa rezisten, ceea ce evident descrete pe msur ce terenul mobilizeaz propria sa rezisten, ceea ce evident
necesit ca acesta (terenul, roca) s se deformeze. Conceptul acestei evoluii const necesit ca acesta (terenul, roca) s se deformeze. Conceptul acestei evoluii const
n faptul c rolul susinerii nu este de a se opune sistematic ansamblului n faptul c rolul susinerii nu este de a se opune sistematic ansamblului
deformaiilor, ci de a satisface criteriile de convergen, funcie de rocile traversate, deformaiilor, ci de a satisface criteriile de convergen, funcie de rocile traversate,
de rolul lucrrii i de a optimiza tipul de susinere ce trebuie montat i de ce nu de rolul lucrrii i de a optimiza tipul de susinere ce trebuie montat i de ce nu
costurile corespunztoare. costurile corespunztoare.
Deplasare radial pe contur, u Deplasare radial pe contur, u
r r
p p
s s
/ /

0 0
1 1
0 0
u u
r f r f
u u
0 0
u u
r 0 r 0
Curba b Curba b
gresie gresie
Curba a Curba a
sustinere sustinere
metalica metalica
Echilibru roc (gresie)- Echilibru roc (gresie)-
susinere susinere
( )

'

1
1
]
1

,
_

+
+
1
1
]
1

,
_

+


n
t o x t x
t T
T
x X
X
C C 1 1 1
2
0 , ,

( )

'

1
1
]
1

,
_

+
+
1
1
]
1

,
_

+


n
t o x t x
t T
T
x X
X
C C 1 1 1
2
0 , ,

( ) ( ) [ ] ( ) ( ) [ ]
( ) m 00628 . 0 20623 . 0 03046 . 0 1146 . 0 79961 . 1 36 . 0 08463 . 0
8854603 . 0 1 79961 . 1 64 . 0 1 08463 . 0 666 . 0 1 79961 . 1 8 . 0 1 08463 . 0
12 24
24
1 79961 . 0 1
8 . 1 2 . 7
2 . 7
1 084634 . 0
3 . 0 2
3 . 0 2

'

1
1
]
1

,
_

+
+
1
1
]
1

,
_

+

Exemplu de calcul: Exemplu de calcul:
unde: unde: C C
x=0 x=0
= 0,084634 = 0,084634 constanta ce constanta ce corespunde convergenei obinut corespunde convergenei obinut
pentru o relaxare total a excavaiei i fr fluaj pentru o relaxare total a excavaiei i fr fluaj
X = 7,2 X = 7,2 caracterizeaz distana de influen a frontului (n jur de 4x) caracterizeaz distana de influen a frontului (n jur de 4x)
x = 1,8 x = 1,8 distana fa de front distana fa de front
= = 0,79961 0,79961 constanta constanta
n = 0,3 n = 0,3 constanta constanta
( )

'

1
1
]
1

,
_

+
+
1
1
]
1

,
_

+


n
t o x t x
t T
T
x X
X
C C 1 1 1
2
0 , ,

( ) ( ) [ ] ( ) ( ) [ ]
( ) m 00628 . 0 20623 . 0 03046 . 0 1146 . 0 79961 . 1 36 . 0 08463 . 0
8854603 . 0 1 79961 . 1 64 . 0 1 08463 . 0 666 . 0 1 79961 . 1 8 . 0 1 08463 . 0
12 24
24
1 79961 . 0 1
8 . 1 2 . 7
2 . 7
1 084634 . 0
3 . 0 2
3 . 0 2

'

1
1
]
1

,
_

+
+
1
1
]
1

,
_

+

Calculul de dimensionare al sustinerii in lemn
Calculul de dimensionare al sustinerii in lemn
] / [
16
5
max
cm daN a P M
a a a a
P P

B B
1 1
Calculul presiunii: Calculul presiunii:
] / [
3
4
2
m N
f
a
P
a

] / [
3
4
2
cadru N L
f
a
P
a

Momentul maxim de incovoiere pe grinda: Momentul maxim de incovoiere pe grinda:
] / [
4
1
max
cm daN a P M
- pentru sarcini uniform distribuite - pentru sarcini uniform distribuite
- pentru o sarcina concentrata - pentru o sarcina concentrata
] [ 154 , 2
3
min
cm W d
gr

] [
3
max
cm
M
W
adm

Modulul de rezistenta: Modulul de rezistenta:


Diametrul grinzi: Diametrul grinzi:
Diametrul stalpilor: Diametrul stalpilor:
gr st
d d
d
gr
1,4 cm
Dimensionarea sustinerii metalice din profile
Dimensionarea sustinerii metalice din profile
TH
TH
q q
nq nq nq nq
(X (X
0 0
,y ,y
0 0
) ) M M
C C
Q Q Q Q
y y
0 0
r r
x x
0 0
h h
V V
A A
H H
A A
V V
B B
H H
B B

l
l
A A B B
h h
0 0
strangatori strangatori
cadre metalice cadre metalice
plasa plasa
metalica metalica
Calculul dimensionarii sustinerii metalice:
Calculul dimensionarii sustinerii metalice:

] [m
f
l
h
b

] / [ m tf l h q
a b

] [
2
tf
l q
V V
B A


] / [
3
m tf L
l
q
a

] [
100
tf
q
K Q
1. Inaltimea boltii de echilibru: 1. Inaltimea boltii de echilibru:
2. Intensitatea de incovoiere: 2. Intensitatea de incovoiere:
3. 3. Reactiunea in punctul de reazem: Reactiunea in punctul de reazem:
4. Portanta necesara sustinerii: 4. Portanta necesara sustinerii:
5. Reactiunea elastica din peretii galeriei: 5. Reactiunea elastica din peretii galeriei:
K=386065 coeficientul reactiunii rocilor
din pereti functie de sectiunea lucrarii miniere
6. Reactiunea orizontala: 6. Reactiunea orizontala:
] [
8
0 0
2
tf
h
r Q
h
l q
N N H
B A


2
2
0
) (
q
Q H
r x
+

h x r y +
0
2
0
( ) ] [
2 2 2 2
0 0
2
0 0 max
m tf h y Q y H x
l q
x
l l q
M

,
_

,
_

r- raza lucrarii miniere


h
0
inaltimea lucrarii
7. Momentul maxim de incovoiere in sectiunea periculoasa (punct M) 7. Momentul maxim de incovoiere in sectiunea periculoasa (punct M)
cu coordonatele: cu coordonatele:
8. Modulul de rezistenta: 8. Modulul de rezistenta:
] [
3 max
m
M
W
t

9. Efortul axial in sectiunea periculoasa: 9. Efortul axial in sectiunea periculoasa:


] [
2 2 2
0 0 0
0
0
0
tf
r
h y
Q
r
h y
H
r
x
x
l
q
x l
q N
x

,
_

+
Dimensionarea sustinerii in beton
Dimensionarea sustinerii in beton
I. 1. Compozitia betonului: I. 1. Compozitia betonului:
adaosuri A P N C B + + + +
] / [
2
28
cm daN R M
B

,
_

5 , 0 5 , 0
a
c
R R
c b
C ciment C ciment
N nisip N nisip
P pietris P pietris
A - apa A - apa
2. Marca betonului: 2. Marca betonului:
28
5 , 2 R R
c

6 , 0 ... 5 , 0 ... 4 , 0
c
a
1 : A : B 1 : A : B unde: unde:
1 parte ciment 1 parte ciment
A A parti nis A A parti nisip ip
B B parti pietris B B parti pietris
a) Cantitatea de ciment: a) Cantitatea de ciment:
( )
] / [
1
1
3
m kg
B A
c
ciment


+ +

( )
] [
1
3
m
B A
A
N
+ +

randamentul betonului randamentul betonului


= 0,60,7 = 0,60,7
b) Cantitatea de nisip: b) Cantitatea de nisip:
( )
] [
1
3
m
B A
B
P
+ +

c) Cantitatea de pietris: c) Cantitatea de pietris:


3. Raportul apa/ciment: 3. Raportul apa/ciment:
6 , 0 4 , 0
c
a
5 , 1
28

,
_

c
a
K
R
R
c
K = 4
II. 1. Dimensionarea sustinerii in beton: II. 1. Dimensionarea sustinerii in beton:
Pentru galerii cu bolta si pereti drepti: Pentru galerii cu bolta si pereti drepti:
f
h
B
B
d
abet

3
0
0
2
4 , 4

,
_

+
f
a
h
a
d
2
1
2
6 , 0
0
0
( )
o p
d d 5 , 1 2 , 1
2. Grosimea sustinerii la pereti: 2. Grosimea sustinerii la pereti:
p F
d d 5 , 1
6 , 0
p F
F
d d
H

,
_

1
2
ax AB
AB
o o
P
R d

sau: sau:
3. Grosimea fundatiei: 3. Grosimea fundatiei:
4. Inaltimea fundatiei: 4. Inaltimea fundatiei:
Pentru profile inchise: Pentru profile inchise:
h h
o o
inaltimea boltii inaltimea boltii unde: unde: h h
o o
= = 1 1 B B

3 3

abeton abeton
=30-40[daN/cm =30-40[daN/cm
2 2
] ]
Sustinerea ancorata
Sustinerea ancorata
Ancorele sunt utilizate deoarece: Ancorele sunt utilizate deoarece:
-
asigura fixarea rocilor stratificate si usor surpabile fata de masivul monolit asigura fixarea rocilor stratificate si usor surpabile fata de masivul monolit
-
asigura rigidizarea si monolitizarea rocilor caracterizate cu diferite sisteme de asigura rigidizarea si monolitizarea rocilor caracterizate cu diferite sisteme de
stratificatie si predispozitii de exfoliere stratificatie si predispozitii de exfoliere
- consolideaza rocile intens fisurate cu tendinta de surpare - consolideaza rocile intens fisurate cu tendinta de surpare
-
dezvolta forte suplimentare in diferite puncte pe conturul lucrarilor miniere dezvolta forte suplimentare in diferite puncte pe conturul lucrarilor miniere
-
sustinerea ancorata creaza o bolta consolidata care amplifica rezistenta rocilor si sustinerea ancorata creaza o bolta consolidata care amplifica rezistenta rocilor si
asigura stabilitatea lor asigura stabilitatea lor
-
impiedica formarea si amplificarea tensiunilor de tractiune si forfecare din tavanul, impiedica formarea si amplificarea tensiunilor de tractiune si forfecare din tavanul,
peretii si vatra lucrarilor miniere peretii si vatra lucrarilor miniere
Clasificarea tipurilor de ancore: Clasificarea tipurilor de ancore:
1. 1. Ancore relaxate fixate integral cu liant de ciment si rasini sintetice Ancore relaxate fixate integral cu liant de ciment si rasini sintetice
2. 2. Ancore relaxate din cabluri de mina Ancore relaxate din cabluri de mina
3. 3. Ancore cu fixarea tijelor pe principiul frictiunii cu rocile inconjuratoare (tipurile Slit Ancore cu fixarea tijelor pe principiul frictiunii cu rocile inconjuratoare (tipurile Slit
Set si Swellex) Set si Swellex)
Determinarea parametrilor sustinerii ancorate: Determinarea parametrilor sustinerii ancorate:
1. Lungimea ancorei: 1. Lungimea ancorei:
] [
01 , 0 2
] [
m
B
h
m l l h L
rc
s
F
p F F A

+ +
unde: unde:
h h
F F
marimea zonei de roci fisurate marimea zonei de roci fisurate
B B
S S
latimea la vatra in sapare latimea la vatra in sapare
l l
F F
lungimea minima de fixare a ancorei lungimea minima de fixare a ancorei
l l
F F
= 0,5 m = 0,5 m
l l
p p
lungimea pasiva a tijei ancorei lungimea pasiva a tijei ancorei
l l
p p
= 0,10 m = 0,10 m
] )[ ( 8 , 0
] / [
m l h l
ancora daN l d P
p F c
c c T A
+

] )[ ( 6 , 0
1 1
m l h l
K l d P
F F r
r T A
+

3 3
) (
F F g A
h K l d P +
a) Cazul fixarii tijelor cu liant de a) Cazul fixarii tijelor cu liant de
ciment ciment
b) Cazul fixarii tijelor cu rasina b) Cazul fixarii tijelor cu rasina
sintetica sintetica
c) Cazul fixarii ancorelor prin c) Cazul fixarii ancorelor prin
fric iune fric iune
d d
T T
diametrul ancorei diametrul ancorei
d d
T T
= 24 [mm] = 24 [mm]
l l
C C
lungimea de fixare a tijei lungimea de fixare a tijei
cu liant de ciment cu liant de ciment

C C
forta de aderenta a forta de aderenta a
liantului de ciment liantului de ciment

C C
= 8-10 [daN/cm = 8-10 [daN/cm
2 2
] ]
l l
r r
lungimea de fixare a tijei lungimea de fixare a tijei
ancorei in rasina ancorei in rasina

1 1
forta de aderenta a forta de aderenta a
rasinei la tija ancorei rasinei la tija ancorei

C C
= 20-30 [daN/cm = 20-30 [daN/cm
2 2
] ]
K K
1 1
coeficient in functie coeficient in functie
de rugozitatea tijei de rugozitatea tijei
ancorei ancorei
K K
1 1
= 0,75-0,9 = 0,75-0,9
d d
g g
diametrul gaurii de diametrul gaurii de
mina mina
d d
g g
= 42-43 [mm] = 42-43 [mm]

3 3
efortul unitar de efortul unitar de
strangere strangere

3 3
= 6-8 [daN/cm = 6-8 [daN/cm
2 2
] ]
K K
1 1
coeficient de coeficient de
reducere e efectului de reducere e efectului de
autostrangere autostrangere
K K
1 1
= 0,7 = 0,7
2.Portanta ancorei: 2.Portanta ancorei:
3. Distanta dintre ancore la nivelul unui rand: 3. Distanta dintre ancore la nivelul unui rand:
] [m
P S
P
d
p A
A
A

] [ 1
) 2 (
buc
d
a B P
N
A
S L
A
+

] / [
) 1 (
m buc
S
N
N
A
A
m A

] / [
2
'
) 1 (
) 1 (
2
m buc
P
N
N
L
m A
m A

unde: S unde: S
A A
distanta dintre randurile de ancore egala cu distanta dintre randurile de ancore egala cu
distanta majorata dintre armaturile metalice distanta majorata dintre armaturile metalice
de sustinere de sustinere
4. Numarul de ancore la nivelul unui rand: 4. Numarul de ancore la nivelul unui rand:
unde: P unde: P
L L
perimetrul lucrarii miniere perimetrul lucrarii miniere
inclusiv B inclusiv B
S S
a distanta de la vatralucrarii a distanta de la vatralucrarii
miniere la prima ancora miniere la prima ancora
a = 50 cm a = 50 cm
5. Numarul de ancore pe 1 m de galerie: 5. Numarul de ancore pe 1 m de galerie:
6. Numarul de ancore pe 1 m 6. Numarul de ancore pe 1 m
2 2
de galerie: de galerie:
unde: P unde: P
L L

perimetrul lucrarii miniere perimetrul lucrarii miniere
exclusiv B exclusiv B
S S

7. Preluarea presiunii miniere: 7. Preluarea presiunii miniere:
2
a
P
P
a
a
m

K h
P
a
f
a

1
K h
R F
a
f
t

2
a m
SG
m
P P P
l
q
P
l
SG
m
>
1
- presiunea miniera preluata de ancore: - presiunea miniera preluata de ancore:
a distanta dintre ancore a distanta dintre ancore
a = min ( a
i
)
- presiunea miniera preluata de SG - presiunea miniera preluata de SG
Sustinerea combinata
Sustinerea combinata
Efectul economic in cazul utilizarii sustinerii combinate este acela de Efectul economic in cazul utilizarii sustinerii combinate este acela de
reducere a materialului folosit si implicit cresterea pasului de armare. reducere a materialului folosit si implicit cresterea pasului de armare.
Varianta combinata c Varianta combinata consta din montarea armaturilor metalice de onsta din montarea armaturilor metalice de
constructie actuala utilizate la executia galeriilor in asociere cu sustinerea constructie actuala utilizate la executia galeriilor in asociere cu sustinerea
ancorata. ancorata.
Acest tip de sustinere propune montarea in faza imediata de dupa Acest tip de sustinere propune montarea in faza imediata de dupa
dezvelirea rocii a sustinerii metalice urmata de umplerea cu steril a golurilor de dezvelirea rocii a sustinerii metalice urmata de umplerea cu steril a golurilor de
la extrados, dupa care la nivelul aceluias salt de avansare a lucrarii sau dupa la extrados, dupa care la nivelul aceluias salt de avansare a lucrarii sau dupa
maxim 2 salturi se trece la implantarea ancorelor, faza ce consta din perforarea maxim 2 salturi se trece la implantarea ancorelor, faza ce consta din perforarea
gaurilor si fixarea tijelor in rocile de pe contur. gaurilor si fixarea tijelor in rocile de pe contur.
1. Presiunea miniera: 1. Presiunea miniera:
] / [
3
4
2
1
m N
f
a
P
a

] / [ 8
3
2
m N R U P
a

2. Raza zonei de deformatii neelastice din jurul lucrarii miniere: 2. Raza zonei de deformatii neelastice din jurul lucrarii miniere:
] [
01 , 0
m
R
R R
rc
p

+
] [m
P
q
L
M

] / [
1
m N
K R
A
q
S
ac


R raza in sapare a lucrarii R raza in sapare a lucrarii
3. Campul de armare: 3. Campul de armare:
unde: q portanta sustinerii metalice unde: q portanta sustinerii metalice

ac ac
rezistenta admisibila de curgere a rezistenta admisibila de curgere a
otelului otelului
R R
1 1
raza lucrarii miniere raza lucrarii miniere
K K
S S
coeficient de siguranta a sustinerii coeficient de siguranta a sustinerii
K K
S S
= 2,5 = 2,5
A marimea sectiunii transversale a A marimea sectiunii transversale a
profilelor laminate profilelor laminate
4. Surplusul de presiune miniera: 4. Surplusul de presiune miniera:
Surplusul de presiune miniera reprezinta aceea parte a presiunii rezultata Surplusul de presiune miniera reprezinta aceea parte a presiunii rezultata
dupa cresterea campului de armare necesar. dupa cresterea campului de armare necesar.
] [
] [
MPa
L
q
P
MPa P P P
CA
S
S M p


unde: P unde: P
S S
presiunea miniera pe care o poate prelua sustinerea metalica in presiunea miniera pe care o poate prelua sustinerea metalica in
conditiile majorarii campului de armare conditiile majorarii campului de armare
L L
CA CA
marimea majorata a campului de armare marimea majorata a campului de armare
Productivitatea graiferului
Productivitatea graiferului
Daca se cere sa se determine productivitatea graiferului si volumul minim al Daca se cere sa se determine productivitatea graiferului si volumul minim al
chiblei cunoscandu-se spre exemplu: chiblei cunoscandu-se spre exemplu:
put cu H = 200 m put cu H = 200 m
graifer tip 1P Polonez graifer tip 1P Polonez
V V
G G
= 0,3 m = 0,3 m
3 3
si T si T
C C
= 30 s = 30 s
se va proceda dupa cum urmeaza: se va proceda dupa cum urmeaza:
8 , 0
3
2
max
H V
] / [ 36
30
3 , 0 3600
3600
3
h m
T
V
P
C
G
T

pod fix nr. 1 pod fix nr. 1


pod fix nr. 2 pod fix nr. 2
pod mobil pod mobil
de protectie de protectie
V V
d d
= 0,5 m/s = 0,5 m/s
V V
2 2
= 0,5 m/s = 0,5 m/s
V V
4 4
= 1 m/s = 1 m/s
V V
2 2
= 0,5 m/s = 0,5 m/s
V V
2 2
= 0,5 m/s = 0,5 m/s
V V
1 1
= 1 m/s = 1 m/s
h h
d d
h h
2 2
h h
4 4
h h
2 2
h h
3 3
h h
2 2
h h
1 1
Productivitatea teoretica: Productivitatea teoretica:
K coeficient de umplere al graiferului K coeficient de umplere al graiferului
K = 0,60,8 K = 0,60,8
Productivitatea de exploatare: Productivitatea de exploatare:
] / [ 8 , 16 8 , 0 7 , 0
30 2 , 1
3 , 0 3600 3600
3
1
exp
h m K K
T K
V
P
U
C
G
l

K K
1 1
coeficientul de granulometrie al rocii coeficientul de granulometrie al rocii
K K
1 1
= 1,21,5 = 1,21,5
K K
U U
coeficient de umplere a chiblei coeficient de umplere a chiblei
K K
U U
= 0,70,9 = 0,70,9
] / [ 8 , 28 8 , 0
30
3 , 0 3600 3600
3
h m K
T
V
P
C
G
teh

Productivitatea tehnica: Productivitatea tehnica:


Volumul chiblei: Volumul chiblei:
[sec] 98
5 , 0
10
1
11
8
162
5 , 0
4
3
1
23
3
4
4
3
3
2
2
1
1
+ + + +
+ + + +
d
d
C
V
h
V
h
V
h
V
h
V
h
T
Volumul chiblei poate fi: V = 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2; 2, 2,5 Volumul chiblei poate fi: V = 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2; 2, 2,5

S-ar putea să vă placă și