Sunteți pe pagina 1din 33

PROCESUL CIVIL

Definitie

activitatea (o succesiune de acte si fapte) desfasurata de (participanti):


instanta (alt organ jurisdictional) parti organe de executare alte organe si persoane

in vederea infapturii justitiei (scopul) stabilirea sau realizarea drepturilor subiective si intereselor legitime ajunse sau nu in stare conflictuala (procedura contencioasa/necontencioasa) inclusiv prin executarea silita a hotararilor judecatoresti sau altor titluri executorii conform procedurii prevazute de lege

Fazele si etapele procesului civil

Faza de judecata
judecata in prima instanta judecata in caile de atac (ordinare-apelul, extraordinare recursul, contestatia in anulare, revizuirea)
etapa scrisa etapa dezbaterilor (orala si scrisa) etapa deliberarii si pronuntarii hotararii

Faza executarii silite

Principiile fundamentale ale procesului civil

Definitie
reguli esentiale ce determina structura procesului si guverneaza intreaga activitate judiciara

Principiul liberului acces la justitie (art. 5 alin. 1 teza I NCPC?) Sediul materiei - art. 21 din Constitutie
Accesul liber la justitie (1) Orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor sale legitime. (2) Nici o lege nu poate ngradi exercitarea acestui drept. (3) Partile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor ntr-un termen rezonabil. (4) Jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite.

Exemple taxa judiciara de timbru (Weissman contra Romaniei), cautiunea (Iosif contra Romaniei) jurisdictiile facultative speciale administrative sunt

depunerea plangerii contraventionale, a celei impotriva incheierii de carte funciara la organul administrativ declarate neconstitutionale deciziile 953 din 19 decembrie 2006, 309 din 3 martie 2009

Principiul dreptului la un proces echitabil (art. 6 NCPC)

Art. 6 alin. 1 din Conventia europeana a drepturilor omului


Orice persoana are dreptul la judecarea in mod echitabil, in mod public si intr-un termen rezonabil a cauzei sale, de catre o instanta independenta si impartiala, instituita de lege, care va hotari [] asupra incalcarii drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil [].

Echitabil = respectarea unor principii fundamentale (contradictorialitatea, dreptul la aparare, egalitatea) Termen rezonabil garantii in dreptul intern, lipsa unui remediu efectiv (art. 723 alin. 2 C. pr. Civ. se aplica doar o data cu pronuntarea hotararii asupra fondului sau intr-o hotarare pronuntata intr-un proces separat, dar dupa pronuntarea celei asupra fondului, nu poate fi utilizat in cursul procesului de fond) NCPC art. 233 (estimarea duratei cercetarii procesului), art. 515-519 (contestatia privind tergiversarea procesului)

Principiul independentei judecatorului

Sediul materiei
Art. 124 alin. 3 din Constitutie judecatorii sunt independenti [] Art. 2 alin. 3 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor judecatorii sunt independenti, se supun numai legii si trebuie sa fie impartiali.

Continut
admiterea in magistratura (numai pe baza de concurs) inamovibilitatea promovarea in functii de executie si de conducere transfer, detasare, delegare raspunderea judecatorului (penala, disciplinara, materiala) perchezitie, retinere, arestare preventiva subordonare numai administrativa fata de conducerea instantei pregatirea profesionala (formare profesionala, evaluare) salariu corespunzator (incompatibilitati) recunoasterea dreptului de a-si forma asociatii profesionale (e constitutionala prevederea privind interzicerea asocierii in sindicate?) rolul Consiliului Superior al Magistraturii libertatea de exprimare (Kudeshkina vs. Rusia)

Principiul dublului grad de jurisdictie (al controlului judiciar) (?)

controlul judiciar regula


o pricina poate fi judecata in fond de doua ori (in prima instanta si in apel) recursul cale de atac extraordinara, control de legalitate (de regula, exceptie art. 304 ind. 1 C. pr. civ.)

Principiul legalitatii (art. 7 NCPC)

judecatorul aplica legea (de drept substantial sau procesual) judecatorii sunt independenti si se supun numai legii (art. 124 alin. 1 si 3 din Constitutie) legea stabileste: care sunt instantele de judecata(justitia se realizeaza prin ICCJ si celelealte instante prevazute de lege-art. 126 alin. 5 teza a II-a din Constitutie) competenta instantelor si procedura (art. 126 alin. 2) compunerea si constituirea completelor de judecata caile de atac (art. 129 Constitutie)

Principiul egalitatii partilor in fata justitiei (art. 8 NCPC)

Sediul materiei
Art. 16 alin. 1 din Constitutie - cetatenii sunt egali in fata legii si autoritatilor publice Art. 124 alin. 2 din Constitutie justitia este unica, impartiala si egala pentru toti

Ce presupune
judecata se realizeaza de aceleasi organe de jurisdictie, potrivit acelorasi norme de procedura partile au vocatia la aceleasi drepturi (indiferent de rasa, nationalitate, origine etnica etc.)

Principiul disponibilitatii (art. 9 NCPC)


Definitie posibilitatea partilor de a dispune de obiectul procesului (dreptul material) si de mijloacele procesuale pentru apararea acestuia (dreptul procesual)

Continut:

- dreptul de a porni sau nu actiunea - dreptul de a determina limitele cererii de chemare in judecata sau ale apararii

- dreptul de a renunta la judecata sau la dreptul subiectiv dedus judecatii


- dreptul de a exercita caile de atac si de a stabili limitele devolutiunii sau de a achiesa la hotarare - dreptul de a cere executarea silita

Principiul dreptului la aparare (art. 13 NCPC)

Sediul materiei:
Art. 24 din Constitutie (art. 15 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara)- dreptul la aprare este garatat.

Acceptiuni:
materiala un complex de drepturi si garantii procesuale formala dreptul de a-si angaja avocat, inclusiv asistenta judiciara gratuita

In ce consta, prin ce este asigurat


A) modul de organizare si functionare a instantelor:
Existenta unui sistem de principii (legalitatea, egalitatea, colegialitatea, publicitatea, contradictorialitatea, rolul activ , controlul ierarhic etc.) Reglementarea unor institutii cum ar fi incompatibilitatea, recuzarea, stramutarea

B)- prin unele dispozitii procedurale (obligativitatea citarii, comunicarea actelor de procedura, propunerea probelor, acordarea cuvantului, depunerea concluziilor scrise, termen pentru lipsa de aparare, amanarea pronuntarii etc.) C) posibilitatea angarii unui aparator (asistenta juridica nu este obligatorie in nicio faza a procesului, asistenta judiciara gratuita OUG nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila)

Principiul contradictorialitatii (art. 14 NCPC)


Ce presupune? Instanta trebuie sa acorde fiecarei parti posibilitatea de a se pronunta asupra oricarei imprejurari de fapt si de drept de care depinde solutionarea cauzei

Exemple: comunicarea cererilor, citarea partilor, discutarea admisibilitatii probelor, a temeiul juridic al cererii, a exceptiilor invocate de parti sau de instanta din oficiu etc.

Principiul colegialitatii (?)

Art. 54 Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara (1) Cauzele date, potrivit legii, n competena de prim instan a judectoriei, tribunalului i curii de apel se judec n complet format dintr-un judector, cu excepia cauzelor privind conflictele de munc i de asigurri sociale.

(2) Apelurile se judec n complet format din 2 judectori, iar recursurile, n complet format din 3 judectori, cu excepia cazurilor n care legea prevede altfel.

Principiul oralitatii (art. 15 NCPC)


Sediul materiei Art. 127 C.pr.civ. : pricinile se dezbat verbal, daca legea nu dispune altfel.

Aplicatii practice (art. 29 alin. 1 C. pr.civ, art. 68 alin. 2 C.pr.civ., art. 246 alin. 1 C.pr.civ. etc.)
Regula : sistem mixt - imbina procedura orala cu cea scrisa, exceptia doar scris

Principiul nemijlocirii (art. 16 NCPC)

Obligatia instantei de a cerceta direct toate elementele care intereseaza dezlegarea pricinii

Art. 169 alin. 1 C.pr.civ. administrarea probelor se face in fata instantei de judecata

Exceptii:
stramutarea (art. 40 alin. 4 C. pr. civ.) necompetenta (art. 160 C. pr.civ.) perimarea (art. 254 alin. 2 C. pr.civ.) comisia rogatorie (169 alin. 4) asigurarea de dovezi (art. 235-241 C. pr. civ.)

Principiul publicitatii (art.17 NCPC)

Sediul materiei
Art. 127 din Constitutie : sedintele de judecata sunt publice, afara de cazurile prevazute de lege (art. 208, art. 235, art. 238 alin. 3 NCPC)

In ce consta: stabilitatea sediilor instantelor periodicitatea sedintelor de judecata afisarea listei de sedinta acesul liber in sala de judecata pronuntarea hotararilor in sedinta publica

Exceptii: sedinta in camera de consiliu sanctiunea nerespectarii normelor ce prevad ca solutionarea unei cereri sa se faca in camera de consiliu (art. 105 alin. 2 C.pr.civ.) sedinta secreta: art. 121 alin. 2 C. pr.civ. (se dispune de instanta, prin incheiere motivata, in situatia in care apreiaza ca dezbaterea ar vatama ordinea sau morala publica ori pe parti) Obs. : etapa deliberarii este intodeauna secreta

Principiul continuitatii si stabilitatii completului de judecata (art. 19 NCPC)

Art. 304 pct. 2 C. pr.civ. (continuitatea dupa ce s-a dat cuvantul in fond) Modificarea sau casarea unor hotarari se poate cere in urmatoarele situatii, numai pentru motive de nelegalitate:

[] 2. cand hotararea s-a dat de alti judecatori decat cei care au luat parte la dezbaterea in fond a pricinii

Art. 11 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara (continuitatea in cursul judecatii)

Activitatea de judecat se desfoar cu respectarea principiilor distribuirii aleatorii a dosarelor i continuitii, cu excepia situaiilor n care judectorul nu poate participa la judecat din motive obiective.

Principiul rolului activ al judecatorului (art. 21, 22 NCPC)


Art. 129 alin. 2, 4, 5 C.pr.civ. (2) Judecatorul va pune in vedere partilor drepturile si obligatiile ce le revin in calitatea lor din proces si va starui, in toate fazele procesuale, pentru solutionarea amiabila a cauzei. (4) Cu privire la situatia de fapt si motivarea in drept pe care partile le invoca in sustinerea pretentiilor si apararilor lor, judecatorul este in drept sa le ceara acestora sa prezinte explicatii, oral sau in scris, precum si sa puna in dezbaterea lor orice imprejurari de fapt ori de drept, chiar daca nu sunt mentionate in cerere sau in intampinare. (5) Judecatorii au indatorirea sa staruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greseala privind aflarea adevarului in cauza, pe baza stabilirii faptelor si prin aplicarea corecta a legii, in scopul pronuntarii unei hotarari temeinice si legale. Ei vor putea ordona administrarea probelor pe care le considera necesare, chiar daca partile se impotrivesc.

Alte principii

Gratuitatea justitiei (taxele judiciare de timbru, timbrul judiciar, ajutorul public judiciar, sarcina cheltuielilor de judecata) Desfasurarea dezbaterilor in limba romana (cetateni apartinand unor minoritati nationale, cetateni straini si apatrizi art. 142) (art. 18 NCPC)

Exercitarea cu buna credinta a drepturilor procesuale (art. 723 C.pr.civ. , amenzi judiciare) (art. 12 NCPC)

Principiile fundamentale ale procesului civil conform NCPC


Art. 5 Indatorirea privind primirea si solutionarea cererilor Art. 6. Dreptul la un proces echitabil, in termen optim si previzibil (art. 233, art. 515519) Art. 7 Legalitatea Art. 8 Egalitatea Art. 9 Dreptul de dispozitie al partilor Art. 10 Obligatiile partilor in desfasurarea procesului Art. 11 Obligatiile tertilor in desfasurarea procesului

Art. 12 Buna credinta Art. 13 Dreptul la aparare Art. 14 Contradictorialitatea Art. 15 Oralitatea Art. 16 Nemijlocirea Art. 17 Publicitatea (art. 208, 235, 238, alin. 3) Art. 18 Limba desfasurarii procesului

Art. 19 Continuitatea Art. 20 Respectarea pricipiilor fundamentale (?) Art. 21 Incercarea de impacare a partilor Art. 22 - Rolul judecatorului in aflarea adevarului Art. 23 Respectul cuvenit justiiei (?)