Sunteți pe pagina 1din 41

Introducere in GSM

Scurta istorie a GSM-ului


Servicii disponibile Concepte utilizate in GSM Structuri geografice ale retelei GSM Interfata radio Identitati utilizate in GSM Logarea/Delogarea in/din retea Mobilitatea in retea Cazuri de Trafic

http://www.pearsonhighered.com/s amplechapter/0139491244.pdf

Scurta istorie a GSM-ului

1981- la propunerea PTT ( Nordic Post Telephone and Telegraph), s-a constituit un grup de lucru pentru punerea la punct a unui standard pan european de telecomunicatii mobile ce va utiliza frecventele din banda de 900Mhz. S-a convenit ca acest proiect sa poarte denumirea de Global System For Mobile communication (GSM) Mai tirziu s-au elaborat specificatiile pentru DCS 1800: GSM in banda de 1800Mhz 1985- dupa 3 ani de discutii s-a hotarat ca sistemul ce va fi elaborat sa fie unul digital 1986- field test in Paris la care au concurat diverse solutii 1987- s-a adoptat solutia Time Division Multiple Access (TDMA) pentru implementarea sistemului 1989- s-au adoptat standardele sistemului GSM 1990- s-a inceput implementarea sitemului in 13 tari din Europa 1991- GSM-ul a devenit operational 1990- Marea Britanie a cerut crearea unei noi versiuni GSM, adaptata la banda de frecvente de 1800 MHz. Initial acest sistem a fost numit DCS (Digital Cellular System) 2000- a Aparut standardul IMT2000(ITU-T) pentru tehnologia 3G; Prima retea operationala a fost n Japonia n anul 2001 (operatorul DoCoMo) 2005- Cosmote Romania devine al 3-lea operator GSM din Romania

Nota: Implementarea Ericsson a standardului GSM are numele de cod CME20

Specificatiile sistemului GSM

GSM 900 Banda de frecventa Distanta Duplex Separarea purtatoarelor Modulatia Rata de transmisie Metoda de acces Codarea de convorbire Tehnici de diversitate

UL: 890-915MHz; DL: 935-960MHz 45MHz 200KHz GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) 270kbps TDMA RPE LPC 13 kbps Codarea de canal, Intretesere,Hopping de frecventa, Egalizare adaptiva

DCS 1800 Banda de frecventa Distanta Duplex

UL: 1710-1785MHz; DL: 1805-1880MHz 95MHz

Servicii disponibile in GSM


Telefonie: Telefonie normala- posibilitatea de a initia/receptiona convorbiri catre/de la alti abonati ficsi sau mobili din intreaga lume. DTMF- schema de semnalizare tonala folosita pentru diverse scopuri de control Serviciul de urgenta- Abonatul initiaza un apel de urgenta care este rutat catre cel mai apropiat, din punct de vedere geografic, serviciu de urgenta (112). Fax grup 3 SMS SMS Cell Broadcast Fax mail Servicii suplimentare: Redirectionare apel Barare apeluri de plecare: toate, internationale, apeluri de plecare cu exceptia apelurilor catre reteaua proprie Barare apeluri de intrare: toate, in roaming Advice of charge Apel in asteptare Apel retinut (call hold) Serviciul apel multiplu Identificarea liniei chematoare (prezentare/ascundere) Grup inchis de utilizatori (CUG)

Concepte utilizate in GSM


PLMN- Public Land Mobile Network = Reteaua publica mobila. Este reteaua GSM creata si deservita de un singur operator PSTN- Public Switched Telephone Network = Reteaua publica de telefonie fixa ISDN- Integrated Services Digital Network = Reteaua digitala de servicii integrate MS- Mobile Station = statia mobila. Este practic telefonul mobil. SIM- Subscriber Identity Module = modulul de identitate al utilizatorului Cell- celula. Este unitatea de baza a sistemului GSM si reprezinta aria acoperita de o statie de baza. LA- Location Area = aria de locatie. Reprezinta un grup de cellule BC- Bearer Capability = capabilitatea de transport

O retea GSM cuprinde 3 mari sisteme:


SS- Switching System = Sistemul de Comutatie BSS- Base Station System = Sistemul Statilor de Baza OSS- Operation and Support System = Sistemul de Operare si Suport Sistemul de Comutatie cuprinde urmatoarele componente: MSC- Mobile services Switching Center = Centrul de comutatie si servicii mobile GMSC- Gateway MSC = Centrul de interconectare HLR- Home Location Register = Baza de date centrala a abonatilor VLR- Visitor Location Registrer = Baza de date ce contine datele abonatilor aflati in zona controlata de o centrala AUC- Authentication Center = Centrul de autentificare EIR- Equipment Identity Register = Registrul de identificare al terminalelor mobile DTI- Data Transmission Interworking unit SMS- Short Message Service = Centrul de Mesaje Scurte

Arhitectura Softswitch

MSC Server Mobile Service Switching Center Server = Centrul de comutatie si servicii mobile Server GMSC Gateway MSC Server M-MGW Mobile Media Gateway FNR- Flexible Nmber Register = folosit pentru portabilitate si alocare flexibila a MSISDN MMS Multimedia Messaging Service = centrul de mesaje multimedia MM- Multi Mediation = pentru taxare MPS Mobile Positioning System = pentru servicii Bazate pe Locatie(LBS) PPS Prepaid System = serviciul cu cartele prepaltite SCP- Service Control Point =inima serviciilor IN(Inteligent Network ex CAMEL) SDP Service Data Point = Baza de date pentru serviciile IN SGSN Serving GPRS Support Node GGSN Gateway GPRS Support Node

Principalele functionalitati ale elementelor de retea GSM


MSC- este elementul de retea responsabil pentru setarea, rutarea si supervizarea apelurilor catre si de la abonatii
mobili. Tot acest nod se ocupa si de rutarea mesajelor scurte GMSC- este un MSC care lucreaza ca o interfata intre reteaua mobila si alte retele, cum ar fi PSTN-urile (Public Switched Telephony Network) sau ISDN (Integrated Services Digital Network) HLR- este o baza de date permanenta ce stocheaza date referitoare la abonatii mobili din sistem: identitate, gama serviciilor platite de fiecare abonat, localizarea acestora (ultimul VLR) precum si parametrii de autentificare VLR- este o baza de date ce inmagazineaza, temporar, informatii despre abonatii aflati in aria deservita de ea. In arhitectura Ericsson VLR-ul este intotdeauna integrat in MSC (avem un nod combinat MSC/VLR) AUC- este o baza de date conectata la HLR. AUC-ul furnizeaza HLR-ului parametrii de autentificare si cheile de criptare pentru generarea tripletilor. Utilizand acesti tripleti se codeaza transmisiunile de voce, date si semnalizarile pe interfata aer. EIR- este o baza de date de gestiune a identitatii echipamentelor mobile ce permite accesul in retea numai a echipamentelor autorizate DTI- asigura interfata necesara pentru transmisile de date si fax SMSC- Centrul de Mesaje Scurte receptioneaza, salveaza si retransmite mesajele scurte intre abonati MIN- este un nod ce asigura servicii inteligente abonatilor. Aceste servicii pot fi serviciile preplatite, retelele private virtuale precum si multe altele BGW- colecteaza informatii de taxare; este locul unde se post proceseaza fisierele de taxare colectate din nodurile retelei. SOG- conecteaza sistemul de administrare al clientilor la elementele retelei si permite o mai buna actualizare a bazelor de date din reteaua GSM. Se realizeaza astfel o mai buna administrare a serviciilor oferite clientilor RBS- reprezinta denumirea data de Ericsson BTS-urilor (Base Transceiver Station); sunt statii de baza emisie/receptie. Acestea gestioneaza comunicatiile cu echipamentele mobile din aria unei celule. Asigura managementul transmisiei/receptiei radio, gestioneaza structura nivelului fizic pe interfata radio, efectueaza masuratori ale anumitor parametri aferenti semnalelor receptionate. BSC- acest nod controleaza si supervizeaza un numar de RBS-uri. Asigura gestiunea resurselor radio precum si conectarea la MSC-uri OSS- este un produs Ericsson care asigura un control centralizat al elementelor de retea

Structuri geografice ale retelei GSM (1/3)

Celula Celula este unitatea de baza a sistemului GSM si reprezinta aria acoperita de o statie de baza. Fiecare celula are asociat un CGI (Cell Global Identity) CGI=MCC+MNC+LAC+CI

Structuri geografice ale retelei GSM (2/3)


Aria de locatie (Location Area-LA) LA- Location Area = aria de locatie. Reprezinta un grup de celule. In retea pozitionarea abonatului este cunoscuta dupa aria de locatie in care se afla. Identitatea ariei de locatie in care se afla abonatul este stocat in VLR. Aria deservita de un MSC (MSC Service Area) Aria deservita de un MSC este formata dintr-un numar de arii de locatii si reprezinta regiunea geografica din retea controlata de el. Pentru a putea ruta o convorbire catre un MS, aria deservita de un MSC in care se afla un abonat este de asemenea monitorizata si stocata in HLR

Structuri geografice ale retelei GSM (3/3)


Aria deservita de un PLMN (PLMN service area) Aria deservita de un PLMN reprezinta intregul set de celule administrate de un operator GSM si este definita ca fiind aria in care un operator ofera acoperire radio si acces la propria reatea. Aria deservita de GSM (GSM service area) Aria deservita de GSM reprezinta intreaga intindere geografica in care un abonat poate avea acces la reteaua GSM.

Transmisia digitala
Vorbirea e analoga, transmisia e digitala => e nevoie de un proces de digitalizare : PCM (Pulse Code Modulation) PCM implica: Esantionare, Cuantizare, Codare Teorema esantionarii (vocea maxim 3KHz , esantionare la 8KHz) Cuantizare pe 8 biti PCM link =Legatura digitale utilizate pentru transmisie . Standard European E1, American T1 Nivele de calitate :
Grad 1: calitate telefonica (64kbps) Grad 2: calitate radio - se accepta zgomot de fond (16kbps) Grad 3: calitate vocoder sau radio militara - sa ramina inteligibila (1.2-2.4kbps)

Calitatea se masoara in numarul de biti eronati : BER

Transmisia radio digitala, probleme

GSM foloseste transmisia radio digitala bazata pe TDMA: Time Division Multiple Acces O frecventa purtatoare este divizata in timp intre 8 utilizatori Probleme ale interfetei aer:
Atenuarea (~d2f2) Fading normal (atenuare datorata obstacolelor) Fading Rayleigh (atenuare datorata sumarii in antifaza a semnalelor reflectate) Distanta intre min si max e aproximativ jumatate din lungimea de unda ~17 cm. Interferenta Inter Simbol cauzata de Dispersia in Timp reflexia pe obstacole indepartate Alinierea in timp: mobilul trebuie sa transmita doar in Timer Slot-ul alocat

Transmisia radio digitala, solutii in GSM

Codarea de canal:
convorbirea e impartita in segmente de 20 ms se codeaza fiecare segment pe 260 de biti 50 de biti se codeaza in bloc adaugind inca 3 biti de paritate; cei 53 plus urmatorii 132 plus inca 4 biti sint codati convolutional producind 378 biti, la acestia se adauga restul de 78 biti 20 ms de convorbire => 456 biti

Intreteserea protejeaza la erori care tipic apar in burst Modularea GMSK Diversitate spatiala (de antena) protejeaza la fading Rayleigh Hoppingul de frecventa protejeaza la perturbatii pe frecventa fixa

Statia Mobila
Statia mobila (MS) este compusa din:
Handset (terminalul mobil) SIM (Subscriber Identity Module) = modulul de identitate al utilizatorului

Termeni importanti
Liber (idle) Activ (active) MS este pornit dar nu este o convorbire in desfasurare MS este pornit si o convorbire este in desfasurar

Delogat (detached) MS este oprit

MT, functii
Terminal pentr transmisia radio Managementul canalului de transmisie radio Capabilitati terminal inclusiv interfata om masina Codarea /Decodarea de canal Protectia la erori incluzind corectie, retransmisie Controlul fluxului de semnalizare si mapare semnalizarii de utilizator la semnalizarea PLMN Controlul fluxului de date utilizator Adaptarea de rata intre datele utilizator si canalul radio Managementul mobilitatii

MT, clase de putere


GSM900 DCS1800

Clasa 1 Clasa 2 Clasa 3 Clasa 4 Clasa 5

8Watt 5 Watt 2Watt 0.8Watt

1Watt 0.25Watt -

SIM, functii
Statia Mobila poate fi operata doar cu un SIM valid ( exceptie : apelurile de urgenta)

Stocheaza informatii in legatura cu abonatul:


Date fixe (IMSI, auth key Ki) Date temporare de retea (TMSI, LAI, Kc, retele interzise) Date despre serviciu ( limba preferata)

Functii de securitate:
Algoritm de autentificare A3, Cheia de autentificare Ki Algoritm de cifrare A8, Cheia de cifrare Kc Controlulaccesului la datele stocate si functiile SIM (PIN, PUK)

Interfata digitala radio


Interfata radio este numele general al conexiunii intre MS si BTS Interfata Radio utilizeaza conceptul TDMA cu un cadru TDMA pentru fiecare purtatoare

Fiecare purtatoare are doua frecvente distincte, una pentru legatura ascendenta (uplink) si alta pentru legatura descendenta (downlink).
Legatura ascendenta (uplink) reprezinta legatura dintre mobil si statia de baza, in vreme ce legatura descendent (downlink) reprezinta legatura dintre statia de baza si mobil.

Interfata digitala radio, Frecvente utilizate


In GSM 900 banda de frecvente disponibile este:

Uplink: Downlink

890 915 MHz 935 960 MHz

In GSM 1800 dispunem de 374 de perechi de frecvente GSM 900 doar de 124 de perechi de frecvente.

In GSM 1800 banda de frecvente disponibile este: Uplink: Downlink 1710 1785 MHz 1805 1880 MHz

Fiecare purtatoare dispune de 8 canale GSM 900 dispunem de 124X8=992 canale GSM 1800 de 374X8=2992 canale.

Distanta dintre o frecventa de pe uplink si cea echivalenta ei de pe downlink poarta numele de distanta duplex.

Reutilizarea Frecventelor

Numarul de frecvente dintr-o celula determina capacitatea ei. Fiecare frecventa utilizata ofera 8 canale GSM.

Termenul distanta de reutilizare a frecventei este folosit pentru a denumi distanta dintre doua frecvente identice, din sablon. Cu cat aceasta distanta este mai mica, cu atat creste capacitatea disponibila din retea

Conceptul de canale

Un cadru TDMA este impartit in 8TS, Un astfel de TS (UL+DL) reprezinta un canal fizic. Informatia transmisa pe durata unui TS se numeste burst. Aceeasi TS sint folositi pentru transmiterea a diferite tipuri de informatie In functie de tipul informatiei transmisa pe durata unui TS vorbim de canal logic Canalele logice sint deci mapate pe canale fizice.

Conceptul de canale

Un cadru TDMA este impartit in 8TS, Un astfel de TS (UL+DL) reprezinta un canal fizic. Informatia transmisa pe durata unui TS se numeste burst. Aceeasi TS sint folositi pentru transmiterea a diferite tipuri de informatie In functie de tipul informatiei transmisa pe durata unui TS vorbim de canal logic Canalele logice sint deci mapate pe canale fizice.

Canale logice in GSM (1/4)

Canale de Broadcast: BCH FCC: canal corectie de frecventa (DL,punct-multipunct)


Se transmite o sinusoida Confirma ca acesta este purtatoarea de BCCH Permite MS sa se sincronizeze pe frecventa

SCH: canal de sincronizare (DL,punct-multipunct)


Permite MS sa se sincronizeze cu reteaua Ascultind acest canal MS primeste informatii despre structura cadrului TDMA din celula (numarul cadrului), identitatea statiei BSIC

BCCH: canal de control al transmisiunii (DL,punct-multipunct)


Transmite MS informatii generale despre celula: LAI, Puterea maxima permisa in celula, frecventele purtatoare pentru cxelulele vecine

Statiile de baza nu sint sincronizate intre ele , de fiecare data cind mobilul trece dintr-o celula in alta trebuie mai intii sa asculte aceste canale

Canale logice in GSM (2/4)

Canale comune de control: CCCH PCH: canal de paging (DL,punct-multipunct)


MS asculta canalul de paging pentru a vedea daca reteaua vrea sa intre in contact cu el Motivul poate fi un apel de intrare sau un SMS

RACH: canal de acces aleator (UL, punct la punct)


MS semnalizeaza pe canalul RACH cind vrea sa contacteze reteaua sau cind raspunde la paging

AGH: canal de acordare a accesului (DL, punct la punct)


Reteaua asigneaza MS un canal de semnalizare dedicat (SDCCH), asignarea e facuta pe acest canal

Canale logice in GSM (3/4)


Canale dedicate de control: CCCH

SDCCH: canal dedicat de semnalizare (DL/UL,punct-punct)


MS si BTS comuta pe acest canal pentru a comunica pentru: call setup, SMS Daca e vorba de call setup, pe acest canal i se va comunica MS sa comute pe canalul de trafic (TCH)

SACCH: canal de control lent asociat (DL/UL,punct-punct)


MS trimite masuratori MS primeste informatii ce putere sa foloseasca, si informatii despre timming advance MS primeste SMS daca e in convorbire

FACCH: canal de control rapid asociat (DL/UL,punct-punct)


Daca in timpul conversatiei un e nevoie sa se faca un handover se foloseste acest canal. Lucreaza in mod stealing: un segment de 20 ms de convorbire e inlocuit cu informatie de semnalizare pentru handover

Canale logice in GSM (4/4)


Canale de trafic: TCH

FR TCH: canal de trafic full rate (DL/UL,punct-punct) HR TCH: canal de trafic full rate (DL/UL,punct-punct) Doua canale HR ocupa pe rind in frame-uri succesive acelasi TS

Maparea canalelor logice pe canale fizice (1/2)


Maparea BCH si CCCH pe TS0 DL

TDMA frame

0123456701234567012.

FSBBBBCCCCFSCCCCCCCCFSCCCCCCCCFSCCCCCCCCFSCCCCCCCCI Periodicitate de 51 de cadre TDMA

Maparea RACH pe TS0 UL


TDMA frame 0123456701234567012.

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR Periodicitate de 51 de cadre TDMA

Maparea canalelor logice pe canale fizice (1/2)


Maparea SDCCH si SACCH pe TS1 DL/UL

TDMA frame

0123456701234567012.

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAAAAAAIII DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAAAAAAIII Periodicitate de 102 de cadre TDMA Maparea TCH TDMA frame 0123456701234567012.

TTTTTTTTTTTTATTTTTTTTTTTTI Periodicitate de 26 de cadre TDMA

Inregistrarea MS si ce se intampla cand MS se misca in interiorul retelei


Cand un MS este oprit el este delogat din retea. Cand un MS a fost pornit, el trebuie sa se inregistreze in retea care va schimba starea MS in liber. Daca MS se misca in retea el continua sa scaneze canalele de control pentru a fi sigur ca este acordat pe canalul cu semnalul cel mai puternic. MS va informa reteaua despre noua arie de locatie.

Identitati utilizate in GSM (1/4)

MSISDN (Mobile Station ISDN Number) = Numarul international ISDN al statiei mobile.

CC - Country Code=codul de tara NDC - National Destination code=codul de destinatie national SN - Subscriber Number=numarul abonatului

Identitati utilizate in GSM (2/4)

IMSI (International Mobile Subscriber Identity) = Numarul international de identitate al abonatilor mobili.

MCC - Mobile Country Code = codul de tara MNC - Mobile Network Code = codul retelei mobile MSIN - Mobile Station Identification Number = identificatorul statiei mobile

Identitati utilizate in GSM (3/4)


IMEI (International Mobile Equipment Identity) = Numarul international de identitate a statiilor mobile. Este un numar care identifica in mod unic terminalul mobil.

MSRN (Mobile Station Roaming Number) = Numarul de roaming al statiei mobile. HLR-ul cunoaste in aria carui MSC/VLR se afla un abonat. Cand un abonat este apelat, HLR-ul cere MSC/VLR-ului in aria caruia se afla abonatul, un MSRN ca un numar temporar de rutare. HLR-ul trimite apoi numarul catre GMSC care-l foloseste apoi pentru a ajunge la MSC/VLR-ul de destinatie.

Identitati utilizate in GSM (4/4)


LAI (Location Area Identity) = Identitatea ariei de locatie. Este utilizat la localizarea abonatilor si informeaza sistemul in ce arie de locatie se afla
MCC - Mobile Country Code = codul de tara MNC - Mobile Network Code = codul retelei mobile LAC-Location Aria Code = codul ariei de locatie

CGI (Cell Global Identity)= Identificatorul global al unei celule

LAI-Location Area Identity CI-Cell Identity

Logarea/Delogarea in/din retea


MS-ul trimite un mesaj IMSI logat catre retea informand-o ca isi schimba starea in liber VLR-ul verifica daca are deja informatii legate de acest IMSI. Daca nu le are, ia legatura cu HLR-ul pentru a obtine copia informatiilor despre abonat VLR-ul actualizeaza starea MSului ( liber) Se trimite confirmarea catre MS

Delogarea IMSI-ului Delogarea IMSI-ului permite retelei sa marcheze un MS ca fiind inchis. Cand se inchide telefonul MS-ul trimite un mesaj delogare IMSI catre retea.

Mobilitatea in retea
Actualizarea Localizarii in acelasi MSC/VLR Cand MS-ul detecteaza trecerea intr-o noua LA trebuie sa informeaza reteaua

Actualizarea Localizarii intr-un MSC/VLR nou Aceasta are loc in momentul in care MS-ul trece intr-o arie deservita de un alt MSC/VLR

Apelarea unui numar fix de catre unul mobil


Mobilul cere alocarea unui canal de semnalizare (RACH) BSC/TRC ii aloca un canal de semnalizare (se utilizeaza AGCH) Mobilul trimite o cerere catre MSC/VLR pentru initierea unei convorbiri (se utilizeaza SDCCH). In timpul semnalizarilor dintre MS si MSC/VLR au loc procedurile de autentificare, se verifica daca abonatul era inregistrat in acel VLR, (daca nu se inregistreaza), se verifica daca abonatul are barari ce nu I-ar permite efectuarea convorbirii si se trimite nr. Apelat (B-number)

MSC/VLR-ul instruieste BSC/TRC-ul sa-I aloce mobilului un canal de traffic liber. RBS-ul si MS-ul se conecteaza pe canalul respective.
MSC/VLR-ul transmite numarul apelat catre centrala fixa care incearca sa stabileasca legatura cu propriul abonat Daca abonatul fix raspunde, atunci conexiunea este stabilita.

Apelarea unui numar mobil de catre un abonat fix

Abonatul de la centrala fixa formeaza numarul mobilului (MSISDN). MSISDN este analizat de catre PSTN GMSC-ul analizeaza MSISDN-ul pentru a afla in care HLR este inregistrat. GMSC-ul cere si informatii despre rutarea catre MSC/VLR-ul care deserveste in acel moment abonatul mobil. HLR-ul transforma MSISDN-ul in IMSI-ul asociat acestuia si determina in care MSC/VLR este inregistrat abonatul mobil. HLR-ul cere de la MSC/VLR sa I se aloca un MSRN GMSC-ul analizeaza MSRN-ul si ruteaza apelul catre MSC/VLR MSC/VLR-ul cunoaste in care LA se afla localizat mobilul. Se trimite un mesaj de paging catre BSC-ul care defineste aria de locatie in care se afla abonatul BSC-ul distribuie mesajul catre toate RBS-urile ce deservesc aria de locatie. RBS-urile trimit mesajul prin interfata aer (PCH). MS-ul detecteaza mesajul, trimite o cerere pentru alocarea unui canal de semnalizare (SDCCH) (se utilizeaza RACH) BSC-ul aloca un canal de semnalizare (utilizand AGCH) Telefonul mobil suna si daca se raspunde conexiunea este stabilita

Trafic de date
Abonatul initiaza un apel de date. In mesajul pentru initierea apelului sint furnizate si informatii legate de capabilitatile de transport (BC) ale abonatului. Informatiile cuprinse in capabilitatile de transport se refera la tipul serviciului(fax, date) si la rata de transmisie ceruta O conexiune intre MS si retea se realizeaza asemenea unei convorbiri normale MSC/VLR-ul analizeaza BC-ul. Numarul apelatului (B-number) si BC-ul sunt transferate catre DTI DTI-ul este configurat sa asigure servicile cerute (adaptarea de rata, fax sau servicii de date) DTI-ul reruteaza apelul catre MSC/VLR MSC/VLR-ul reruteaza apelul catre apelatul din reteaua proprie sau catre alta retea atunci cand este cazul.

Transmiterea unui SMS de catre un mobil

Mobilul stabileste conexiunea cu reteaua urmand pasii utilizati in cazul unei convorbiri normale (mai putin alocarea canalului de trafic). Acest pas nu este necesar daca mobilul este in stare activa.

Daca autentificarea a avut loc mobilul trimite SMS-ul catre Centrul de Mesaje Scurte, via MSC/VLR, utilizand un canal de semnalizare (SDCCH). Centrul de Mesaje Scurte se va ocupa mai departe de remiterea mesajului catre destinatar

Receptionarea unui SMS de catre un abonat mobil


Utilizatorul trimite SMS-ul catre Centrul de Mesaje Scurte SMS-C trimite mesajul catre SMS-GMSC GMSC-ul cere de la HLR informatii de rutare HLR-ul furnizeaza informatiile necesare rutarii Folosindu-se de informatiile de rutare obtinute, GMSC-ul trimite mesajul catre MSC/VLR Se face pagingul catre MS si se stabileste conexiunea urmandu-se pasii ca la o convorbire normala, mai putin alocarea canalului de trafic Daca conexiunea s-a realizat, MSC/VLR-ul livreaza SMS-ul catre mobil, utilizand canalul de semnalizare alocat (SDCCH) Daca SMS-ul a fost livrat cu succes, MSC/VLRul trimite un raport catre Centrul de Mesaje Scurte. Daca SMS-ul nu se livreaza cu success este informat HLR-ul si trimite un raport de eroare catre Centrul de Mesaje Scurte In cazul nelivrarii SMS-ului, functie de conditia de eroare, Centrul de Mesaje Scurte informeaza HLR-ul si VLR-ul ca exista un SMS ce asteapta sa fie remiscatre un abonat. HLR-ul va informa Centrul de Mesaje Scurte cand abonatul va fi disponibil.

THANK YOU!