Sunteți pe pagina 1din 28

1

CURS 2


SISTEMATIZAREA DATELOR
STATISTICE
2
GRUPAREA I CLASIFICAREA DATELOR
Sistematizarea datelor constituie o metod eficient
pentru a cpta o imagine general asupra distribuiei,
concetrrii / mprtierii valorilor
Sistematizarea datelor se realizeaz prin gruparea i
clasificarea datelor statistice
Grupele/clasele trebuie s fie omogene
Criteriul de grupare/clasificare - variabila
(caracteristica) statistic n funcie de care sistematizm
datele.
3
GRUPAREA I CLASIFICAREA DATELOR
Clasificarea = mprirea unitilor n clasele/categoriile
variabilei nenumerice considerate.
Frecvena clasei =n
i
Frecvena relativ:n
n
n
n
n
i
r
1 i
i
i
*
i
= =

=
100
n
n
100
n
n
n
i
r
1 i
i
i
% *
i
= =

=
4
GRUPAREA I CLASIFICAREA DATELOR
Structurile de primire turistic avnd funciuni de cazare turistic, n anul 2009

Structuri de primire turistic Numr de uniti
Hoteluri i moteluri 943
Hoteluri pentru tineret 1
Hosteluri 2
Hanuri turistice 23
Cabane turistice 161
Campinguri i uniti tip csu 140
Vile turistice i bungalouri 1066
Tabere de elevi i precolari 172
Pensiuni turistice 361
Pensiuni agroturistice 240
Altele 12
TOTAL
3121
5
Diagrama prin coloane
Structuride primire turistica
N
u
m
a
r

d
e

u
n
i
t
a
t
i
943
1 2
23
161
140
1066
172
361
240
12
0
200
400
600
800
1000
1200
Hotelurisimotelur i
Hoteluritineret
Hosteluri
Hanurituristice
Cabane turistice
Campinguri
Vile sibungalouri
Tabere elevi
Pensiunituristice
Pensiuniagroturist
Altele
6
Diagrama prin benzi
Numarde unitati
S
t
r
u
c
t
u
r
i

d
e

p
r
i
m
i
r
e

t
u
r
i
s
t
i
c
a
943
1
2
23
161
140
1066
172
361
240
12
Hot el ur i si mot el ur i
Hot el ur i t i ner et
Host el ur i
Hanur i t ur i st i ce
Cabane t ur i st i ce
Campi ngur i
Vi l e si bungal our i
Taber e el evi
Pensi uni t ur i st i ce
Pensi uni agr ot ur i st
Al t el e
0 200 400 600 800 1000 1200
7
Diagrama de structur
Hot eluri si
mot eluri
30.21%
Vile si
bungalouri
34.16%
Tabere elevi
5.51%
Pensiuni
t urist ice
11.57%
Pensiuni
agrot urist ice
7.69%
Alt ele
0.48%
Hanuri
t urist ice
0.74%
Cabane
t urist ice
5.16%
Campinguri
4.49%
8
Diagrama de structur
Neclasificat e
19.83%
1 st ea
33.93%
2 st ele
34.22%
4 st ele
2.72%
5 st ele
0.19%
3 st ele
9.10%
9
GRUPAREA DATELOR
Gruparea reprezint sistematizarea datelor dup o
variabil (caracteristic) numeric.
Gruparea datelor se poate face:
pe variante;
pe intervale de variaie.
10
Gruparea datelor pe variante
Categorii de
confort
(numar stele)
Numr de uniti
(n
I
)
0 619
1 1059
2 1068
3 284
4 85
5 6
TOTAL 3121
11
Gruparea datelor pe variante
Categorii de
confort
(nr. stele)
Numr de
uniti (n
i
)
% din total
Frecvene
absolute
cumulate
cresctor
Frecvene
relative
cumulate
cresctor
(%)
0 619 19,9 619 19,9
1 1059 33,9 1678 53,8
2 1068 34,2 2746 88,0
3 284 9,1 3030 97,1
4 85 2,7 3115 99,8
5 6 0,2 3121 100
TOTAL 3121 100 - -
12
Gruparea datelor
repartiia de frecvene a unei variabile discrete:

repartiia de frecvene a unei variabile continue:


sau:
|
|
.
|

\
|
r 2 1
r 2 1
n ... n n
x ... x x
: X
|
|
.
|

\
|
s s s s s s
r 2 1
sup r rinf sup 2 2inf sup 1 inf 1
n ... n n
x X x ... x X x x X x
: X
|
|
.
|

\
|
r 2 1
r 2 1
n ... n n
x ... x x
: X
13
Gruparea datelor pe intervale de
variaie
Pre de
vnzare
(mil. lei)
Repartizarea
observaiilor pe
grupe
Frecvene
[120-170) llll 4
[170-220) lllllllllllllllll 17
[220-270) lllllllllllll 13
[270-320) lllllllllll 11
[320-370) lllll 5
TOTAL 50
14
Gruparea datelor pe intervale de variaie

Distribuia hotelurilor dup capacitatea de cazare

Capacitate de cazare
(locuri)
Numr de
hoteluri (n
i
)
Frecvene
relative
*
i
n

(%)
Frecvene
absolute cumulate
(Fci)
Frecvene
relative
cumulate
(
*
ci
F
) (%)
Mai mic de 190
190-210
210-230
230.250
250-270
270-290
290.310
310 i peste
5
9
12
18
22
4
2
2
1
6.7
12.0
16.0
24.0
29.3
5.3
2.7
2.7
1.3
5
14
26
44
66
70
72
74
75
6.7
18.7
34.7
58.7
88
93.3
96.0
98.7
100
TOTAL 75 100

15
Histograma
Capacitatedecazare
N
u
m
a
r

d
e

h
o
t
e
lu
r
i
0
4
8
12
16
20
24
<170 170-190 190-210 210-230 230-250 250-270 270-290 290-310 310si peste
Distribuia hotelurilor dup capacitatea de cazare
16
Poligonul frecvenelor
Capacitatedecazare
N
u
m
a
r
h
o
te
lu
r
i
0
4
8
12
16
20
24
<170 170-190190-210210-230230-250250-270270-290290-310310sipeste
17
Histograma si poligonul frecvenelor
Capacitateadecazare
N
u
m
a
r h
o
te
lu
ri
0
4
8
12
16
20
24
<170 170-190 190-210 210-230 230-250 250-270 270-290 290-310310sipeste
18
Set mic de date
0
2
4
6
8
10
12
14
10 20 30 40 50 60 70 80 90
Intervale
F
r
e
c
v
e
n
t
e
19
Set mare de date
0
5
10
15
20
25
30
35
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46
Intervale
F
r
e
c
v
e
n
t
e
20
Forme ale distribuiilor de frecvene
21
Graficul frecvenelor cumulate
Capacitate de cazare
F
r
e
c
v
e
n
t
e

c
u
m
u
l
a
t
e
0
20
40
60
80
130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330
22
Distribuia de frecvene
bidimensional


Intervale/variante
pentru Y
Intervale/
Variante pentru X
y
1
y
2
... y
j
... y
m
Total
0 1 2
x
1

x
2

.
.
x
i

.
.
x
r

n
11
n
12
... n
1j
... n
1m

n
21
n
22
... n
2j
... n
2m

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n
i1
n
i2
... n
ij
... n
im

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n
r1
n
r2
... n
rj
.... n
rm

n
1
.
n
2
.
...
n
i
.
...
n
r
.
TOTAL n.
1
n.
2
.... n.
j
... n.
m
n..
23
Diagram de mprtiere
Cheltuieli de promovare (mil.lei)
I
n
c
a
s
a
r
i

(
m
i
l
.

l
e
i
)
1000
1400
1800
2200
2600
3000
3400
3800
10 12 14 16 18 20 22 24 26
24
Serie cronologic
Evoluia vnzrilor cotidianului naional Libertatea
Perioada Vnzrile (mii exemplare)
0 1
ianuarie 2001
februarie 2001
martie 2001
aprilie 2001
mai 2001
iunie 2001
iulie 2001
august 2001
septembrie 2001
octombrie 2001
noiembrie 2001
decembrie2001
ianuarie 2002
februarie 2002
104,0
103,8
104,5
99,2
124,0
127,8
108,7
110,0
116,7
123,8
148,0
133,0
139,0
143,0
25
Cronograma
Perioada
V
i
n
z
a
r
i

(
m
i
i

e
x
e
m
p
l
a
r
e
)
95
105
115
125
135
145
155
ianuarie 2001
februarie 2001
martie 2001
aprilie 2001
mai2001
iunie 2001
iulie 2001
august2001
septembrie 2001
octombrie 2001
noiembrie 2001
decembrie 2001
ianuarie 2002
februarie 2002
26
Diagrama polar
Temperatura medie lunara a aerului la Bucuresti-
Filaret n anul 1996
-10
0
10
20
30
Ian
Feb.
Mar.
Apr.
Mai
Iun.
Iul.
Aug.
Sept.
Oct.
Nov.
Dec.
27
Serie teritorial (de spaiu)
Regiunea Populaia ocupat
(mii pers.)
0 1
Nord-Est 9,7
Sud-Est 12,1
Sud 9,8
Sud-Vest 9,2
Vest 11,2
Nord-Vest 12,1
Centru 14,0
Bucureti 14,7
TOTAL 92,8
28
Diagrama prin coloane
Regiunea
P
o
p
u
l
a
t
i
e

o
c
u
p
a
t
a

(
m
i
i

p
e
r
s
.
)
9.7
12.1
9.8
9.2
11.2
12.1
14
14.7
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
13.5
14.5
15.5
Nord-Est Sud-Est Sud Sud-Vest Vest Nord-Vest Centru Bucuresti