Sunteți pe pagina 1din 19

UnireaPrincipatelorRomane 24Ianuarie1859

UnireariiRomneticuMoldova,nfptuitla24ianuarie1859,reprezint actulpoliticcarestlabazaRomnieimoderne.Imprejurrileistoricenuau permisunireasimultanacelortreiriromne,astfelcastatulnaional romns-aformattreptat,unireadin1859desavarsindu-sen1918,cnd luptapentruunitateapoporuluiromnafostncununatdevictorie. Ideeadeunireafostexprimatclariputernicncaintimpulrevoluieide la1848,iarduprevoluie,aceastaadevenitproblemacentral,dominant,a vieiipoliticeromneti,oideecareapusnmicaretoatepaturilesociale. GeneraiacareanfptuitmareleidealalUniriidin1859icarenfptuise revoluiadela1848,aveanfruntenflcraipatrioiintrecares-au distins:MihailKoglniceanu,VasileAlecsandri,CostacheNegri,Alexandru IoanCuza,VasileMlinescu,ConstantinA.Rosetti,fraiiIoniDumitru Brtianu,DimitrieBolintineanu,CezarBoliac,NicolaeOranu.a. Fruntaiirevoluionaridela1848,auntreprinsoamplaciunede propagandnfavoareaunirii,attnarctinstrintate.Rspndiin diversecapitaleeuropene(Viena,Frankfurt,Paris,Londra,Constantinopol), patrioiiromaniaudesfuratactiunilaborioasesientuziaste,pentru creereauncurentinternationaldeopiniensprijinulcauzeiromneti. UnireaPrincipatelorRomneoproblemeuropean. Invaraanului1853izbucneterzboiulCrimeii,nceputdeRusiampotriva ImperiuluiOtoman,evenimentcareaducenprimplanpoliticinternaional chestiuneaoriental,inclusivsituaiaPrincipatelorDunrene,unirea acestorafiindunadinproblemeleimportantepuseinfataCongresuluide pacedelaParis(1856),reunitdupainfrangereaRusiei. ReprezentaniistatelorparticipantelaCongres,auluatatitudinidiferite fadeviitorulregimpoliticsijuridicalPrincipatelorRomne. InsprijinulUniriis-aupronunatFrana,Rusia,SardiniaiPrusia;o mpotrivirenetaumanifestatTurciaiAustria.

FavorabilUniriintimpullucrrilorCongresului,Angliavareveniulteriorla poziiasatradiionaldesprijinitoareaTurciei. AdoptareapoziiilorfadeproblemaPrincipateloreradeterminat deevidenteinteresestatale. FranaluiNapoleonalIII-leavoias-iasigurensud-estulEuropeiun debueueconomiciunbastionalinflueneisalepolitice;Rusiavedean UnireunmijlocdeaslbiImperiulOtoman;SardiniaiPrusia,susinnd cauzaromnilor,pledauindirectpentruunificareaItalieii Germaniei;AngliaerainteresatnmeninereaImperiuluiOtomancafor opusRusiei;Turcia,putereasuzeran,setemeacMoldovaiMuntenia odatauniteivordobndiiindependenapolitic,aacumsevantmpla dealtfel,dupmaipuindedoudecenii. Austriaconsideracstatulnaionalromnarducelaintensificarealuptei deeliberarearomnilordinTransilvania,doritorissealturefrailorlorde pesteCarpai. Datoritpoziiilordivergente,Congresuldin1856nuapututajungelaun acordasupraUniriiPrincipatelor,dars-acreatnsposibilitateacapoporul romnssepronunenprivinaviitoruluisau. InTratatuldepaceseprevedeacapoziiaromanilordinPrincipatesfie consultatprinintermediulunorAdunri(divanuri)ad-hoc,special constituitenacestscop. Totodats-astabilitcaceledouriromanesti,rmnndsub suzeranitateaTurciei,sintresubgaraniacolectivaputerilorsemnatare aleTratatuluideleParis. Sepunecapatastfelprotectoratuluisiinfluenteihotaratoareexercitatade catevadeceniideRusia. IntimpulconstituiriisiconsultriiAdunrilorad-hoc,fiecaredinceledou PrincipateurmausfiecondusedeuncaimacamnumitdeInaltaPoart. CongresulamaihotrtcasudulBasarabiei(judeele Cahul,Ismail,Bolgrad),parteaBasarabieiacaparatein1812deRusia,s reintrencomponenaMoldovei.

DeasemeneaCongresulastabilitunelemsurieconomiceijuridice importantepentruromani,printrecarelibertateanavigaieipeDunrei neutralizareaMriiNegre. Inacestscop,seaprobacreareauneiComisiieuropeneaDunrii,cu sediullaGalai. PetemeiulcererilorexprimatenAdunrilead-hocialconstatrilor fcutenPrincipatedeocomisiespecialeuropeandeinformare instituitdeCongres,urmasseconvoacelaParisoconferinaputerilor europene,caresconceapaoaltlegislaienloculRegulamentului organic. Adunrilead-hoc(1857).ConveniadelaParisdin1858. PregtirileialegerilepentruAdunrilead-hocs-audesfuratncondiii diferitenceledouri. InaraRomneasc,fostuldomn,caimacamulAlexandruGhica,aadoptat opoziiedenelegerefadepartidaunionist.InMoldova insa,caimacamulN.Vogoride,agentalTurcieiialAustriei,arecurslala unadevratregimdeteroaresiintimidare,pentruazdrniciUnirea. AufostinterzisegazetelefavorabileUniriiintrunirilepolitice,s-aufcut destituiridinfunciiiarestrimasive. Aufostdeasemeneafalsificatelisteleelectoraleialegerilediniulie1857. ComisiadeinformaredelaBucuretiaprimitnumeroasetelegrame, memoriiiapeluri,inurmacaroraTurciaafostsilitasanulezealegerile falsificate.Noilealegeriauconduslaovictoriecovritoareacandidailor unionoti,carecudouexcepii,aufostaleipretutindeni.Rezultate asemntoareseobinuserinMuntenia. InAdunrilead-hocaufostaleitoifruntaiiunionoti,revoluionaride la1848:MihailKoglniceanu,CostacheNegri,AlexandruIoanCuza,Vasile Alecsandri,VasileMlinescu,AnastasePanu,nMoldova,C.A.Rosetti,fraii tefaniNicolaeGolescu,A.G.Golescu,fraiiIoniDumitruBrtianu,Chr. Tell,Gh.Magheru,nMuntenia.

Pentruprimadat,rnimeaitrimiteaaleiisintr-oadunarereprezentativarii: IonRoat,TnaseConstantin,GheorgheLupescu,MirceaMlieru.a. Adunrilead-hoci-aunceputlucrrilenseptembrie1857,laIaiilaBucureti. Dezbaterileaudemonstratfortamicriiunionistesivoinapoporuluiromndea-i furistatulsunaional.

Solemnitatea deschiderii Adunrii Ad-Hoc din ara Romneasc,litografiedeCarolPoppdeSzathmry

Intr-oatmosferdemareavntpatriotic,Adunrilead-hocauadoptat,n lunaoctombrie1857rezoluiiasemntoare,incarecereaucuhotrre UnireaPrincipatelorntr-unsingurstatcunumeledeRomnia,respectarea drepturilor,aautonomieiianeutralitiiacestuistatioAdunare Obteasccaresreprezintetoateintereselenaiei. Chestiuneaagrarafostsieaprezentndiscuiiledeputailordinambele Adunri. Injalbadeputailorpontaimoldoveni,alcreiprimsemnatarerarazesul IonRoatdininutulPutnei,eraunfiatenimaginiimpresionantestarea rnimiiitemeiurilerevendicrilorsale. Secereacasteanulsfiepusnrnduloamenilor,sfieinterzis btaia,sfienlturateboierescul(claca),beilicurileibirulpecap,iarsatele s-iaibedregtoriialeichiardinsnullor. RezoluiileAdunrilorad-hocaufosttrimiseComisieispeciale.Aceastaa alctuitunraport,pecarel-anmnatConferineireprezentanilorcelor apteputeri,cares-auntrunitnmai1858,laParis. Conveniasemnatla7august1858,caurmarealucrrilor Conferinei,prevedeacaceledourissenumeascPrincipateleUiteale MoldoveiiriiRomneti,fiecarecucteundomnitor,guvernio AdunareLegiuitoarepropriesinfiinareauneiCurideCasaiecomune pentruambelePrincipate,cusediullaFocani. Conveniamaicuprindeaoseriedeprevedericarecorespundeau intereselormodernizariitarii:desfinareaprivilegiiloriarangurilor boiereti(deciegalitateatuturorcetenilornfaalegilor),responsabilitatea ministerialetc;serecomanda,deasemenea,onoulegearelaiilordintre proprietariirani.Stiiileelectorale,trecutenanexa conveniei,stabileaumodalitateaalegeriimembrilorAdunriielectivepe bazaunuicensfoarteridicat.

Actinternaional,nouaConvenieeratotodatiolegiuire fundamentalpentruPrincipate,ceeacedefaptnsemna ncetareavalabilitiijuridiceaRegulamentuluiorganic. Conveniavarmnenvigoarepnnanul1864. DeoareceputerileEuropeinundepliniserinintregime dorinafundamentalaromnilor,exprimatprinAdunrile ad-hoc,seimpuneaoaciuneinternantreguluipopor,care srealizezeUnireaispunEuropanfaaunuifapt mplinit. InfptuireaUniriiprinalegerealuiAlexandruIoanCuzaca domnalMoldoveiiriiRomneti AlegerilededeputainAdunrileelectives-audesfurat subsemnulunornverunatenfruntrintreforelepartidei naionaleunionisteiforeleantinationale,potrivniceUnirii. Elementeleantiunionisteerauavantajatedesistemuldevot impusprinConvenie,carerestrngeacorpurileelectivedin celedourilactevamiidealegtori. IntimpcealegeriledinMoldovaauadusnAdunarea electivomajoritateaPartideiNaionale,nara Romneascreaciuneaaobinutmajoritatea.

Cortegiul domnesc trece pe sub turnul Mitropoliei

Inziuade5ianuarie1859,AdunareaelectivdelaIaiaalescadomnal Moldoveipecandidatulpartideinaionale,AlexandruIoanCuza.Dup alegereadinMoldova,privirilenatiuniierauaintitespreBucuretiunde Adunareaelectivi-adeschislucrrilela22ianuarie1859. Incdinprimazi,inBucuresti,peste30.000miideoamenimobilizaide tineriiunioniti,seadunasernfaacldiriiundeavealocAdunarea electiv. Erauprezenitbcari,mcelari,meseriai,negustori,ranidinBucurestisi insatelejudeelorIlfoviDmbovia,eleviaiclaselorsuperioareidin nvmntuldespecialitate. Mulimeamanifestavehementmpotrivapartideireacionare,caresusinea alegerealuiGh.Bibescu. Inaceastatmosferincendiara,nnoapteade23/24ianuarie,deputaii partideinaionaleauconvocatoedinlahotelulConcordia,undeau hotrtspropunAdunriicadomnalriiRomneti,totpeAlexandru IoanCuza,domnulMoldovei. Indimineaazileide24ianuarie,laora11,reprezentaniiPartideinaionale aupropusinereauneiedinesecretepentrudesemnareacandidatului. PropunereafcutdeVasileBoerescupentrupersoanaluiAl.I.Cuzaa fostacceptatnunanimitate,deputaiiconservatorifiindnevoiiscedeze voineipoporului.UnireaeracondiionatdealegerealuiCuzainara Romneasc.iafostales,ntr-oexploziedeentuziasmpopular! Trecndu-selavot,toatecele64debuletinepurtaunumeleceluialesla5 ianuarienMoldova. Prinpropriile-ifore,poporulromnrealizaseUnireaintemeiasestatul sunaional!

Unireanaiuneaafcut-o,aveasdeclareM.Koglniceanun1862. Ziuade24ianuariesenscriapentrutotdeaunanistoriaPatrieinoastrecaZiua renateriinaionale. PunndbazeleRomnieimoderne,Unireadin1859ansemnatoetapesenialpe drumulunitiinaionale,acreintregiredeplinaveassenfptuiascn1918. ConsolidareaUnirii Imediatdup24ianuarie1859,principalulelalpoliticiidomnitoruluiCuza,afost obinerearecunoateriidectreputerilegaranteadubleisalealegeriidesvrirea unitiipoliticeiadministrativeatnruluistatnaional. Inmartie1859,reprezentaniiFranei,Rusiei,Sardiniei,PrusieiiAngliei,l-aurecunoscut oficialpeCuzacasinguruldomnalPrincipatelor. AlexandruIoanCuzaadatoateniedeosebitunificriiarmatei.Unprimpasnacest sensafostconcentrareaunitilormilitaremoldovenestisimuntenentr-otabr militaruniclaFloreti,nprimvaraivaraanului1859.

Ostireaunificataveadatoriasapereautonomiariimpotrivauneieventuale interveniistrineisfieoricndpregtitpentruobinereaindependeneinaionale. Indomeniulafacerilorexternesenregistraudeasemeneasucceseimportante,politica innoitoaredusadedomnitoravandunmareimpactinstrainatatesiconducandla intensificareaactivitatilordiplomaticealeRomaniei. Principatele Unite, dei se aflau n stare de dependen fa de Imperiul otoman,au inceput sa duca tot mai mult o politic extern proprie si sa se manifeste din ce in ce mai puternic in concertul natiunilor lumii. In anul 1860 se nfiineaz prima agenie diplomatic romn (la Paris) i se ncheie Convenia telegrafic cu Rusia, cea dinti convenie internaional a Principatelor

TurciaiAustriai-audatacordulabianseptembrieacelaian.Duptratative anevoioase,nnoiembrie1861,TurciaarecunoscutunireacompletaMoldoveisiTarii Romanesti,darnumaipetimpulvieiiluiCuza. La20noiembrie(pestilvechi)1861,naltaPoartaadoptatFirmanuldeorganizare administrativaMoldoveiiValahiei,princareaadmisunireapolitici administrativaPrincipateloraraRomneascsiMoldovacateritoriuautonom,aflat ncomponenaImperiuluiOtoman. Pe11decembrie1861AlexandruIoanCuza,domnalMoldoveiitotodatdomnalrii Romneti(cuguverneiadunriseparatepnlaaceadat),adatpublicitii Proclamaiaprincareaadusoficiallacunotincnaionalitatearomneste ntemeiat. La22ianuarie(pestilvechi)1862,s-aformatprimulguvernunitaralRomniei. Douzilemaitrziu,pe24ianuarie1862,adunrileMoldoveiiriiRomneti,reunite nedincomun,auproclamatoraulBucuretidreptcapitalantregiiri. Delaaceadat,PrincipateleMoldovasiTaraRomaneascai-auncetatexistenaca entitatistataledesinestatatoare. Auinceputsafieaplicateoseriedereformeprogresiste.Afostunificatsistemulvamal iadministraiatelegrafului,s-ainterzisbtaialasate,auluatfiinjudectoriilesteti etc. Inanul1863aincercatpreluareaimenselormosiidetinutedemanastiri,multedin acesteaapartinandgrecilor. ReformeleluiCuzaauintampinatoopozitieacerbadinparteamarilorproprietarisia inaltuluicler,maialesalceluigrec,careisivedeapierduteintinselemosiiacumulatein decursultimpuluiinPrincipateleromane.

Taranii nu aveau suficient pamant, plus ca trebuiau s plteasc impozite i s practice clac pentru boieri. Alexandru Ioan Cuza a sperat s mbunteasc situaia din ar prin reforma agrara. El a ncercat secularizarea terenurilor monahale i, de dou ori, s anuleze iobgia i s reduc terenurile marilor mosieri, dar majoritatea parlamentar era format din marii proprietari de pamant, care se opuneau.

Criza i soluia
Aceast parte a reformei sale nu a fost aprobat n Adunarea Legiuitoare. n aceast situaie, Alexandru Cuza a dizolvat Parlamentul pe 2 mai si a dizolvat Adunarea electiv, promulgand o nou Constituie, numit de el Statutului Dezvolttor al Conveniei de la Paris, care ntrea puterea Domnului n detrimentul legislativului i o nou lege electoral care sporea considerabil numrul alegtorilor. Dreptul de a vota s-a extins fiind acordat si unei pri a rnimii, muncitorilor i ntreprinztorilor. La alegerile pentru a 2-a convocare a Adunrii Naionale au nvins suporterii domnitorului. Cu sprijinul noului parlament, au avut loc o serie de reforme necesare. Pe 14 august 1864 a fost promulgat legea rural, cea mai controversat msur a epocii, care a rupt legturile cu economia i societatea de tip feudal . Claca era desfiinat, iar stenii clcai deveneau pe deplin proprietari liberi pe locurile supuse posesiunii lor. ranii au fost mprii n: fruntai, mijlocai i plmai i au primit pmnt prin despgubire, n funcie de aceast mprire i n funcie de numrul de vite. Cei care nu au fcut clac deveneau proprietari numai pe locurile de cas i grdin. Pmntul trebuia pltit n 15 ani i nu putea fi nstrinat timp de 30 de ani. n total au fost mproprietrii 406.429 rani cu 1.654.964 hectare. Motivaia principal, dar i principala consecin, pentru care a fost adoptat legea rurala,a fost aceea c prin statutul de proprietari, ranii deveneau totodat contribuabili la bugetul de stat. Aadar, veniturile la bugetul statului creteau considerabil. n Occident, reformele lui Alexandru Ioan Cuza au fost considerate echivalente cu o lovitur de stat fiind condamnate de Rusia, Frana i Prusia. Situaia s-a nrutit n jurul Romniei, Cuza fiind acuzat de nclcarea prevederilor de baz adoptate la Convenia de la Paris din 1858.

n scopul de a restabili relaiile, domnitorul a plecat la Constantinopol unde, pe 28 iulie, au avut loc negocieri cu sultanul turc. Ca rezultat, dintr-un vasal al Imperiului Otoman, Principatul a ajuns la o i mai mare autonomie i i s-a acordat dreptul de a decide n afacerile sale interne. EsteadoptatprimulCodCivilsiCod Penaldintarileromane,inspirate dupaCodulNapoleonian. AufostfondateUniversitateadin BucurestisiceadinIasi.

Harta Romaniei intre 1859-1878

Abdicarea i exilul

In urma masurilor radicale luate, Cuza a fost in pericol de a fi asasinat, fiind dejucate cateva comploturi,unele organizate din exteriorul tarii . Totul a culminat cu lovitura de stat, in care domnitorul a fost fortat sub amenitarea armelor sa abdice, in urma unei asocieri politice de moment intre conservatori si liberali, cunoscuta in istorie sub numele de Monstruoasa Coalitie. Complotistii il acuzau pe Domn c ar inteniona s instituie un regim personal si au reuit s-i aduca la indeplinire planurile, atrgnd de partea lor o fraciune a armatei si a garzii personale a domnitorului. Din partea unui gazetar, lui Cuza i este adus in seara dinaintea loviturii o telegram, prin care era ntiinat c patru mii de oameni vor nvli n palat i l vor sili s abdice . n acel moment Cuza le cere colonelului Haralambie i maiorului Lecca, despre care nu tia c sunt membri ai conjuraiei, s dubleze paza palatului i s l asigure c oraul este linitit. La ora 4 diminea,in ziua de 22 februarie 1866, trupe de artilerie ptrund n palat, unde garda comandat de maiorul Lecca, i atepta. Ofierii ce trebuiau s-l aresteze ptrund n apartamentul domnului i i nmneaz lui Cuza documentul abdicrii ce stipula: Noi, Alexandru Ioan I, conform dorinei naiunii ntregi i angajamentului ce am luat la suirea mea pe Tron, depun astzi 11 fevruarie 1866(stil vechi n.n.), crma guvernului n mna unei Locotenene Domneti i a Ministerului ales de popor . Este urcat ntr-o trsur i dus la locuina lui Costache Ciocrlan, apoi a doua zi este mutat la Palatul Cotroceni, de unde seara va fi obligat s prseasc ara.

LaproducereaacesteilovituridepalatacontribuitnsuiAl.I. Cuzacare,nunumaicnualuatmsurimpotrivaelementelor complotiste,darntr-undiscurss-aartatchiardispuss renunelatronnfavoareaunuiprincipedinafaratarii,fapt susinutiintr-oscrisoareadresatunuidiplomatstrin. DupaabdicareafortatasiexilareadomnitoruluiCuza,s-aconstituit olocotenendomneascalctuitdinLascrCatargiu,Nicolae GolescuicolonelulNicolaeHaralambiedinparteaarmatei. ConducereaguvernuluiarevenitluiIonGhica. InitialafostpropuscadomnitorprintulFilipdeFlandra,dincasa domnitoarebelgian,daracestanuaacceptatcoroana. ProvizoratulLocoteneneidomnetialuatsfritabiadupce printulgermanCaroldeHohenzollern-Sigmaringenaacceptats devinDomn,la10mai1866. AbdicarealuiCuzaarfipututaveaconsecinefoartegravepentru Romniapentruc,dupnlturareaacestuia,populatiasatelorera nelinistitasitematoarecreformaagrarvafianulata. PoartaOtomanamobilizatforteimportantelaDunrepentrua interveninRomnia,Unireafiindrecunoscutdeaceastaasacum amaratat,doarpetimpuldomnieiluiCuza. Pe3aprilie1866aavutloclaIaiodemonstraieseparatista,care acerutanulareauniriiMoldoveicuaraRomneasc.Inaceazi,o duminica,multimeaadunatapentruliturghiadelaMitropolie,circa 500depersoane,apornitcumitropolitulinfrunte,sprePalatul Administrativ,strigindJosUnirea!,Josprintul strain!,TraiascaMoldova!

Miscareaafostlichidatacubrutalitatedefortele deordine.
iruldereformeiniiatedeCuzaivenireamaiapoipetronulPrincipatelor UniteadomnitoruluiCarolI,caresebucuraattdesprijinulFraneicti celalPrusiei,afcutcaactuldela1859sdevinaireversibil. AlexandruIoanCuzasauAlexandruIoanI,domnulUnirii,s-anascutpe20 martie1820laBrlad,sis-astinsdinviatala15mai1873,inorasul HeidelbergdinGermania.AfostnmormntatiniiallaBiserica DomneascdelngPalatuldomnescdelaRuginoasa,conformdorinei sale,iardupcelde-aldoilearzboimondial,osemintelesaleaufost mutatelaBisericaTreiIerarhidinIai. ReformeledintimpuldomnieiluiAlexandruIoanCuzaauduslacreareai dezvoltareainstituiilorstatale,lamodernizareaStatuluiRomnpe temeliiletrainicepusedeUnireacelordouaprincipateromanesti. Analizndsuitadeevenimentepetrecuteinaceiani,uneleavandun caractercuadevaratrevoluionar,putemspunecsubdomnialui AlexandruIoanCuzas-anascutRomaniamoderna. Practic,nuaexistatdomeniudeactivitateeconomic,social-politic, administrativ,culturalsaumilitar,ncareCuzasnufiadus mbuntirisinnoiriorganizatorice,inconcordantacunoilecerineale epocii.

Din 1866, potrivit Constituiei promulgate la 1 iulie, Principatele Unite ncep s se numeasc oficial, ROMANIA.

GRUP SCOLAR AGROMONTAN R.CONSTANTINESCU VALENII DE MUNTE

PREZENTARE REALIZATA DE PROF.POPESCU RALUCA