Sunteți pe pagina 1din 48

Viaţa lui Iisus Hristos

de Adina Livia Chirila


Şcoala Vasile Goldiş
- Zalău

pictură de Harry
La început a fost Cuvântul şi
Cuvântul era cu Dumnezeu şi
Cuvântul era Dumnezeu… Ioan 1 1

Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit o vreme


printre noi, plin de har şi de adevăr. Ioan 1
pictură de Harry
„Duhul
Sfânt va veni
asupra ta
şi puterea lui
Dumnezeu te va
umbri.
Astfel, copilul
care ţi se va
naşte va fi sfânt
cu desăvârşire –
însuşi Fiul lui
Dumnezeu.“Luca 1
frescă 35
Simon
pictură de
Dewey

„Iosif, … Maria va naşte


Fiu, căruia îi vei pune numele Isus, deoarece el
îşi va salva poporul de păcatele lor.“ Matei 1
21
„Nu vă temeţi!
Căci vă aduc cea mai
fericită veste anunţată
vreodată
şi această veste este
anunţată tuturor!
Mesia, Salvatorul,
Domnul, s-a născut în
noaptea aceasta la
Betleem.
Cum îl veţi recunoaşte?
Veţi găsi un prunc înfăşat
în scutece, aşezat într-o
iesle.“ Luca 2 Simon
pictură de
Dewey
„Unde este cel care s-a născut rege al iudeilor?

Stefan
pictură de

Noi i-am văzut steaua în răsărit şi am


Lochner

venit să ne închinăm Lui. “ Matei 2 2


„Nazaret, în Galilea.
Acolo copilul a crescut,
devenind puternic şi bine împlinit,
renumit pentru
înţelepciunea sa care
depăşea pe cea a altor
copii de vârsta lui.

Şi
Dumnezeu
îşi turna
binecuvântările
asupra lui.“
pictură de Simon Bernardino
Luca 2 39-4o
Când a atins vârsta de 12 ani, Iisus şi-aînsoţit
părinţii la Ierusalim, cu ocazia sărbătorii de
Paşti...
Luca 3 41

„Nu v-aţi dat seama că voi fi aici, în templu,


în Casa Tatălui Meu? “ Luca 3 49
„După mine vine unul Harry
pictură de
Anderson

mult mai puternic,


faţă de care eu nu
sunt vrednic nici să
mă plec şi să-i leg
cureaua sandalei.
Eu vă botez cu apă,
iar el vă va boteza cu
Duhul Sfânt.“ Marcu 3 7-8

„Acesta este Fiul Meu preaiubit,


Intru care am binevoit !“ Matei 3 17
„Întoarceţi-vă din păcat la Dumnezeu,
căci Împărăţia Cerurilor este aproape.“
Matei 4
17

pictură de Simon
„Acum vâsliţi în larg, unde e mai adâncă apa,
aruncaţi năvoadele şi veţi prinde o mulţime de peşti!“
Luca 5 4

„Eu sunt un păcătos prea mare


ca să pot sta lângă tine!“ Luca 5 8 pictură de Harry
„Veniţi după Mine şi vă voi
face pescari de oameni!“Marcu 1

17

pictură de Simon
Dewey
Oricare ar fi fost boala ori suferinţa lor,

fie că erau posedaţi de diavoli,


fie că erau epileptici, fie paralizaţi –
pe toţi îi vindeca. Matei 4 24
pictură de Harry
„ Apa pe care le-o dau eu se va transforma
în ei

într-un izvor permanent


care-i va uda în veci cu viaţă eternă.“ Ioan 4
pictură de Simon
1
„Când te rogi,
retrage-te într-un loc
unde eşti singur,
închide uşa după tine
şi roagă-te Tatălui tău
în secret,
iar Tatăl Tău,
care-ţi cunoaşte
secretele,
te va răsplăti.“ Matei 6
6
Simon
pictură de
Dewey
„Rugaţi-vă în felul acesta:
«Tatăl nostru, care
eşti în cer!
Sfinţească-se
numele tău!
Vie împărăţia ta!
Facă-se voia Ta,
precum în cer,
aşa şi pe pământ.
Pâinea noastră cea
de toate zilele dă-
pictură de Simon
ne-o nouă astăzi
şi ne iartă greşelile
precum şi noi
iertăm pe cei
care ne-au greşit.
Nu ne duce în
ispită, ci ne
scapă de Cel
Rău.
Căci a ta este
împărăţia şi
puterea şi slava,
în veci. Amin.»“
pictură de Simon Matei 6 9-13
„Doamne, nu sunt
vrednic să te
primesc sub
acoperişul casei
mele. pictură de Nicolae
Grigorescu

E de ajuns să zici de aici:


«Fii vindecat»
şi servitorul meu se va
face bine.“Matei 8 8-9
pictură de Crystal

„Ea a îngenuncheat la picioarele Sale, Haueter

şi a început să plângă atât de tare, încât i-a udat


picioarele cu lacrimile ei;

apoi i le-a şters cu părul,


le-a sărutat şi a turnat peste ele parfumul adus.“ Luca 7 38
„S-a năpustit asupra lor o furtună şi marea a
devenit foarte agitată.
Erau la vreo 5 – 6
kilometri în larg când,
deodată, L-au zărit pe
Iisus apropiindu-se de
barcă.
Ucenicii s-au
înspăimântat, dar El
le-a strigat să nu se
teamă.
Atunci ei s-au învoit să-L
poftească în barcă.“ Ioan 6 19- Del
pictură de
Parson
„Dacă îl ating doar, mă voi vindeca.“
Matei 9 20

pictură de Simon
„ «Ridică-te, fetiţo!»

În acel
moment,
viaţa reveni
în trupul ei
şi fetiţa sări
în picioare.“
Luca 8 54-55
„Numai acela care n-a păcătuit niciodată
are dreptul să arunce prima piatră.“ Ioan 7 7

Carl
pictură de
Heinrich Bloch
„Deodată faţa a început
să-i strălucească de
slavă
şi hainele i s-au făcut
albe de nu te puteai uita
la ele.“
Marcu 9 2-3

„Acesta e Fiul Meu


preaiubit.
De El să ascultaţi!“ Marcu 9 7
pictură de
„Lăsaţi copiii să vină la Mine,
căci a unora ca ei este Împărăţia
lui Dumnezeu.“ Marcu 10 14 pictură de Harry
Harry
pictură de
Anderson

„Vă cer să vă iubiţi unii pe alţii


aşa cum v-am iubit şi eu.“ Ioan 15 12
„Dacă tac ei, vor izbucni în ovaţii
pietrele de pe marginea drumului!“
„Tată, a sosit timpul.
Nu mă rog doar
pentru aceştia
(ucenici),

ci şi pentru
credincioşii din
viitor
care vor veni la
mine datorită
mărturiei
acestora.“ Ioan 17 1;

2o

pictură de Del
„Îl legară la ochi şi
începură să-l
lovească cu pumnii.“
Luca 22 64

„Dar noi vrem să


fie răstignit!“ Ioan 18 31

„ Deci tu susţii că
eşti Fiul lui
Dumnezeu?“ Luca 22 7o
„Să fie biciuit cu
biciul cu plumbi
şi apoi îi voi da
drumul.“ Luca 23 16

„A lăsat răni adânci,


însângerate pe
spinarea Sa,
iar soldaţii au
împletit o cunună
de spini şi i-au
pus-o pe cap.“ Ioan 19
„Dar ei strigară tot mai
stăruitor să fie omorât
Iisus şi, până la urmă,
glasurile lor biruiră.“ Luca 23 23

„Atunci ei l-au scos afară


din oraş,
punându-i crucea în spinare,
până la locul cunoscut sub
numele Golgota.“ Ioan 19 17
„Lumina din cer a
venit în lume,

dar ei au iubit întunericul


mai mult decât lumina,

deoarece faptele lor


erau rele.“Ioan 3 19
Harry
pictură de
Anderson

„Oamenii care treceau pe acolo îi


aruncau tot felul de insulte .“
Matei 27 39
Harry
pictură de
Anderson

„Pomeneşte-mă, Doamne, când


vei veni în împărăţia ta...“
Luca 2 3 42
Harry
pictură de
Anderson

„În după-amiaza aceea tot pământul


a fost cuprins de întuneric…
pământul s-a cutremurat .“
Matei 37 45 ; 5o
Harry
pictură de
Anderson

„Când văzu ofiţerul roman care


stătea lângă cruce cum îşi dădu Isus
duhul, exclamă: «Acesta era
într-adevăr Fiul lui Dumnezeu!»“
39
Marcu 15
Harry
pictură de
Anderson

„Unul dintre soldaţi


îl străpunse în coastă cu o suliţă şi
ţâşni sânge amestecat cu apă.“ Ioan 19 31
„Iosif din
Arimateea s-a dus
la Pilat
şi i-a cerut
permisiunea să
coboare trupul lui
Iisus de pe
pictură de
Rembrandt
cruce.“ Ioan 19 38
„Înfăşurară
trupul lui Iisus
într-o pânză
lungă de in,
îmbibată cu
mirodenii.“
Ioan 19 4o
„Iosif l-a luat
şi l-a aşezat în propriul
său mormânt de
curând săpat în
stâncă,
prăvălind o
piatră mare la
intrare,
după care a
plecat.“Matei 27 59-6o

Pieta de
„Deodată s-a produs un
cutremur mare pe pământ;

căci un înger al Domnului a


coborât din cer
şi a răsturnat piatra la o parte,
aşezându-se pe ea…
Când l-au văzut santinelele,
s-au cutremurat de frică
şi au căzut într-un leşin de
moarte.“ Matei 28 2-4

pictură de Del
„Iisus
a înviat în
zorii zilei de
duminică

Şi prima
persoană
care l-a
văzut a fost
Maria
Magdalena.“
pictură de Roger
„Demult s-a scris că
Mesia trebuie să sufere,
să moară
şi să învie din morţi a
treia zi
şi că acest mesaj al
mântuirii va fi dus,
pornind de la
Ierusalim,
tuturor popoarelor.“Luca 24
pictură de Simon
„Toată puterea mi s-a dat în cer şi pe
pământ.“ Matei 28 18

Deisi
„Sunt cu voi
întotdeauna,
Până la
sfârşitul
veacului.“
Matei 28 2o
„Căci Eu,
Fiul Omului,
voi veni cu
îngerii mei
în gloria
Tatălui Meu
şi îl voi
judeca
pe fiecare
după
faptele sale.“ Matei 16 27

pictură de
„Cerul şi pământul vor trece,

dar cuvintele Mele


vor rămâne în veci.“ Marcu 13 31
• cuprinde Vechiul testament şi Noul
Biblia testament
• relatează viaţa lui Iisus – fiul Domnului
• e o culegere de texte scrise de scriitori
inspiraţi de Duhul Sfânt
• cartea sfântă pentru multe religii
• cea mai citită carte de pe faţa pământului
pagină
originală

pergamen