Editori

Publicarea cărților dvs. în programul de abonament Scribd

În încercarea de a ne asigura că membrii Scribd nu rămân niciodată fără cărți excelente de citit, ne străduim mereu să ne extindem biblioteca digitală.

Dacă sunteți o editură cu un număr substanțial de titluri, contactați-ne dacă doriți să vă puneți ebookurile la dispoziție prin oferta noastră pentru membri. Echipa noastră de achiziție de conținut abia așteaptă să discute cu dvs.

Autori și autopublicare

Dacă sunteți un autor sau editor independent, cu doar câteva titluri, înregistrați-vă la unul dintre următorii furnizori/ distribuitori de servicii editoriale. Scribd a încheiat contracte de distribuție cu aceștia și vă va distribui cărțile prin platformele lor disponibile în programul nostru de abonament.

  • SmashWords
  • INscribe Digital
  • BookBaby
  • Draft2Digial
  • PublishDrive

Punerea conținutului la dispoziție, gratuit

Dacă doriți să vă publicați conținutul pe Scribd și să-l puneți gratuit la dispoziția publicului (caz în care nu veți primi compensație), încărcați-l direct la https://www.scribd.com/upload-document.