Sunteți pe pagina 1din 1

Tema 5: Teoria ofertei 1. Esneta si determinarea ofertei 3. Elasticitatea ofertei 2. Formele de prezentare a ofertei 4.

Interactiunea dintre cerere si oferta 1 Oferta- cantitatea de bunuri si servicii pe care producatorii sint de accord so prezinte spre vinzare intr-un interval de timp, la un anumit nivel de pret. Principalul factor care determina oferta este pretul. Odata cu cresterea pretrlor cantitatea de marfuri propusa spre vinzare creste pina la un anumit nivel, dupa care asupra asupra ofertei incepe sa sa influenteze factorii de limitare a ofertei Factorii care limiteaza oferta sunt: - Limita suprafetelor de pamint - Nedorinta populatiei - Limita resurselor natural de a lucre suplimenta o motivatie adecvata - Limita capacitatilor de productie Asupra oferte influenteaza urmatorii factori: - Pret - Pretul la factorii de productie - Nr producatorilor - Povara fiscal- suma tuturor taxelor si impozitelor achitate de age c raportata la venituri - Capacitateqa producatorilor IN esenta pt mentinerea ca principalul factor care determina oferta este profitul, cu cit va fi mai mare profitur cu atit oferta va fi mai mare 2. Oferta poate fi reprezentata in 3 modaliati: 1. In forma matematica 2. In forma grafica( sub forma de grafice, O=10+5P-2I(impozit pe fenit) pictograme, desene, diagrame) 3. In forma de table Putem evidential urmatoarele forme de oferta: 1. Individuala (pt un prodcator sau distribuitor) 2. Agregata (pt toti producatorii dintro tara) 3. Pasiva cind pe piata consumatorii nu sunt informati despre exitenta anumitor produse 4. Oferta in formare( cind intreprinderea se adapteaza la cerintele pietii si lanseaza noi produse pe piata) 5. Oferta nula (cind producatorii nu pot oferi anumite produse sau servicii ) 3 Elasticitatea ofertei reprezibta gradul de sensibilitate a oferti la actiunea unor factori. De regula ;a calculul elasticitatii ofertei se ia in consideratie actiunea pretului. E0=Q/P; ne arata cu cit se modifica ofeta la modificarea pretului cu o unitate Deosebim urmatoarele forme de oferta in dependentade elasticitate: - Oferta inelastica E0=0 (resurse natural, pamint) - Oferta perfect elastic E0= (servicii turistice, bancare) - Oferta elastic, cind preturi;e se modifica in proportie mai mica ca oferta , E>1 (marfuri cu consum current) - Elasticitate unitara ( marfuri de prima necessitate) Pe piata au loc confruntarea dintre cerere si oferta in urma actiunii a productorului si consumatorului are loc stabilirea echilibrului de piata care tinde sa se pastreze in spatiu si timp. In cazul cind pe piata sint stabilite preturi mai mici decit pretul de echilibru apare dificitul de marfuri. In cazul dificitului de marfuri, consuamtorii recurg la diferite activitati pt a obtine pridusul solicitat in rezultat are loc o crestre a preturilor care conditioneaza reducerea cererii si sporirea ofertei treprtat sutatia de pe piata revine la echilibru. Ex classic: Daca pe piata sunt stabilite preturi ami amre ca pretul de echilibru atunci se va observa ub surplus de produse deoarece oferta este mai mare ca cererea. In situatia suprasaturatiei a pietii producatorii pt diminaurea cheltuielilor lefate de pastrarea si utilizarea produselor recurg la diferite activitato de atimulare a vinzarilor care in final determina micsorarea preturilor. In final iara situatiei revine la echilibru.