Sunteți pe pagina 1din 26

ANEXE

1. Fia de prezentare a candidatului la conducere de doctorat


2. Lista de lucrri a candidatului la conducere de doctorat
3. Contract de studii doctorale
4. Comisie de evaluare a temei
5. Proces-verbal de evaluare
6. Certificat de absolvire
7. Anex la contractul de studii
8. Proces-verbal de prezentare a raportului de cercetare
9. Model de acord pentru cotutel intern
10. Model de acord pentru cotutel internaional
11. Cerere de nscriere la concursul de admitere la doctorat
12. Fi de nscriere la concursul de admitere la doctorat
13. Fi de examinare la concursul de admitere la doctorat
14. Decizia privind admiterea n urma concursului de admitere la doctorat
15. Proces-verbal al edinei de catedr privind analiza preliminar a tezei de
doctorat
16. Propunerea comisiei pentru susinerea public a tezei de doctorat
17. Adres de numire a membrilor comisiei de susinere public a tezei de doctorat
18. Proces-verbal de susinere public a tezei de doctorat

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII si TINERETULUI


Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti
Spl. Independentei, 313, Sector 6, Cod 060042, Bucuresti
Tel: + 40 21 4029464, Fax: + 40 21 3181005
BIROUL DOCTORAT

Anexa 1
FI CANDIDATULUI
privind
CONFERIREA CALITII DE CONDUCERE DE DOCTORAT
Numele i prenumele :
Data naterii :
Studii universitare :
Nr. crt.
Instituia de
nvmnt superior
i
Facultatea absolvit

Studii de Doctorat:
Nr. crt.
Instituia
organizatoare de
doctorat

Domeniul

Perioada

Titlul acordat

Domeniul

Perioada

Titlul tiinific
acordat

Studii i burse postdoctorale (stagii de cel puin 6 luni) :


Nr. crt.
ara / Instituia
Domeniul /
Perioada
Specializarea

Tipul de burs

Poziia de titular :
Instituia

Domeniul

Perioada

Titlul / gradul
profesional tiinific
(Prof.univ./ CS.I./Acad.)

Calitatea de profesor universitar asociat (dac este cazul):


Instituia

Domeniul

Perioada

Conducere de doctorat solicitat:


Instituia

Domeniul

Realizrile profesional tiinifice:


Calitatea activitilor didactice de nvmnt superior i/
sau de cercetare - dezvoltare
Valoarea contribuiilor la dezvoltarea activitilor didactice
de nvmnt superior i/ sau de cercetare dezvoltare
Valoarea contribuiilor de dezvoltarea cunoaterii n
domeniu
Valoarea contribuiilor la dezvoltarea mediului educaional/
cultural/ economic/ social, etc.
Relevana recunoaterii realizrilor de ctre specialiti i
instituii
Relevana lucrrilor reprezentative

FIA DE EVALUARE
REFERAT DE PREZENTARE,
AUTOEVALUARE,
LISTA DE LUCRRI i
MAPA CU LUCRRI
REPREZENTATIVE

Enumerarea a cinci lucrri tiinifice semnificative publicate:


1.
2.
3.
4.
5.

Rector,
Prof.dr.ing. Ecaterina Andronescu

Candidat,
................................................

Anexa 2

Universitatea POLITEHNICA din Bucureti


Facultatea /Departamentul ............................................................................................
Catedra ..............................................................................................................................
Candidat .........................................................................................
cu titlul tiinific de Doctor din anul................................
Gradul didactic/ de cercetare Profesor/C.P. 1 din anul .....

LISTA DE LUCRRI
1. Teza/tezele de doctorat:
.........................................................................................................
.........................................................................................................................................
2. Cri i capitole din cri publicate:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
3. Articole/studii publicate n reviste de specialitate de circulaie internaional
recunoscute sau n reviste din ar recunoscute de CNCSIS:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
4. Studii publicate n volumele unor manifestri tiinifice internaionale recunoscute din
ar i din strintate (cu ISSN sau ISBN):

5. Brevete de invenie:

6. Proiecte de cercetare-dezvoltare pe baz de contract/grant :


.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
7. Alte lucrri i contribuii tiinifice:

Not: Fiecare lucrare va fi scris n limba n care a fost realizat/publicat . Se scriu cu


caracter de liter "bold" lucrrile care stau la baza evaluarii in vederea atribuirii calitatii
de conducator de doctorat. La articole se va specifica daca sunt publicate in reviste cotate
ISI sau indexate in baze de date internationale specifice domeniului si in reviste din tara
recunoscute de CNCSIS.
Autorii se scriu n ordinea din publicaie.
Se va preciza editura sau revista sau manifestarea, data apariiei, numrul total de
pagini, intervalul de pagini din publicaie.
Data .....................

Candidat......................................................

Anexa 3

Universitatea POLITEHNICA din Bucureti


Domeniul fundamental de doctorat .................................................................................
Domeniul de doctorat .......................................................................................................
Forma de nvmnt .......................................................................................................
Regim fr / cu tax de colarizare..................................................................................

CONTRACT DE STUDII DOCTORALE


nr............din.......................

Art. 1. Prile contractante


Universitatea POLITEHNICA din Bucureti reprezentat prin Rector
prof.dr.ing. Ecaterina ANDRONESCU i Prof.dr.ing. ...................................................
Conductor de doctorat pe de o parte i d.... ...................................................................
posesor al crii de identitate seria ........... nr. ........................CNP .................................
doctorand CU /FR FRECVEN la U.P.B. pe de alt parte, au convenit s
ncheie prezentul contract .
Contractul conine obligaiile i drepturile prilor asumate pe perioada
studiilor universitare doctorale.
Art. 2. Obligaiile Universitii POLITEHNICA din Bucureti
a. S asigure condiiile pentru ca doctorandul s participe la cursurile
programate n etapa de studii avansate, cursuri precizate n planul de nvmnt
prezentat mai jos.
b. S asigure acces la baza material a U.P.B. pentru a-i definitiva
programul de doctorat, program prin care se finalizeaz teza de doctorat.
c. S permit accesul pentru documentare la bibliotecile U.P.B.
d. S multiplice rezumatul tezei de doctorat n cel mult 50 de exemplare
(max. 30 pagini)
e. S includ pe site-ul U.P.B. informaii privind teza i susinerea ei.
Art. 3 Obligaiile conductorului de doctorat
a. S ndrume activitatea doctorandului pe toat perioada studiilor
doctorale.
b. S stabileasc disciplinele din planul de nvmnt i s precizeze
modalitatea de participare a doctorandului la acestea.
c. S stabileasc mpreun cu doctorandul proiectul (tema) planului de
cercetare tiinific.

d. S ntocmeasc dup evaluarea temei de cercetare tiinific anexa la


contractul de studii doctorale. n aceast anex se stabilesc activitile ce se vor
desfura pe perioada programului de cercetare tiinific.
e. S analizeze teza de doctorat i s ntocmeasc un raport de evaluare .
Art. 4. Obligaiile doctorandului
a. S urmeze minim patru discipline, prevzute n planul de nvmnt,
prezentate mai jos :
Nr.
crt .
1.

Anul univ.
Semestrul

Denumirea
disciplinei

ore/ sptmn
C
S
L
P

Puncte credit

2.
3.
4.
b. S elaboreze proiectul programului de cercetare tiinific pn la
finalizarea programului de pregtire universitar avansat.
c. S ntocmeasc rapoartele (referatele) de cercetare i s le supun spre
dezbatere n edinele de catedr la datele precizate de conductorul de doctorat
conform anexei la contract.
d. S ntocmeasc i s susin teza de doctorat n condiiile prevzute de
lege i le termenele prevzute de lege.
e. n cazul doctoratului cu tax s achite la nceputul anului universitar taxa
aferent unui an de studii (stabilit de Senatul U.P.B.)
f. Doctoranzii cu burs de la nvmntul cu frecven s efectueze la
solicitarea catedrei pn la 6 ore didactice pe sptmn fr remunerare
suplimentar.
Art. 5 Drepturile doctoranzilor
a. Doctoranzii n regim cu frecven pot obine o burs lunar, burs ce se
obine prin competiie, cuantumul bursei fiind egal cu salariul brut de asistent de
cercetare pentru perioada programului de pregtire universitar avansat i de
cercettor tiinific pentru perioada programului de cercetare tiinific.
b. Doctoranzii pot beneficia de folosirea laboratoarelor i bibliotecii U.P.B.
c. Pentru motive ntemeiate, doctorandul poate beneficia de ntreruperi ale
activitii de doctorat, ntreruperi care cumulate nu pot depi 2 ani.
d. Doctoranzii pot prelungi perioada de studii doctorale (numai etapa de
cercetare ) n scopul realizrii tezei de doctorat.

e. Pot solicita conducerii U.P.B. schimbarea conductorului tiinific n cazul


n care acesta este indisponibil mai mult de un an sau nu respect clauzele
prezentului contract.
f. Schimbarea temei tezei de doctorat, o singur dat pe parcursul
programului de cercetare tiinific, cu refacerea proiectului de cercetare tiinific.
g. Efectuarea a maxim 6 ore didactice pe sptmn n sistemul de plata cu
ora ( cu acordul conductorului tiinific )
Art. 6 Drepturile U.P.B.
a. S rezilieze contractul de studii la solicitarea conductorului de doctorat
pentru activitate necorespunztoare (anularea contractului de studii implic
exmatricularea de la studii doctorale).
b. S rezilieze contractul de studii n cazul depirii termenelor prevzute n
contractul de studii i n anexa la contract (dac doctorandul nu are aprobare
pentru ntreruperea sau prelungirea perioadei de studii doctorale).
Drepturile conductorului de doctorat
a. S solicite conducerii U.P.B. desfacerea contractelor de studii doctorale n
cazul n care activitatea doctorandului este necorespunztoare
b. S folosesc n activitatea doctoral i de cercetare rezultatele obinute de
doctorand n perioada studiilor doctorale
Art. 7 Clauze finale
a. Prezentul contract a fost ncheiat astzi .................................... n 3
exemplare; un exemplar pentru dosarul candidatului un exemplar pentru
conductorul de doctorat i un exemplar pentru doctorand.
b. Perioada de valabilitate este de 3 ani de la data ncheierii. n cazul n care
se obin avize pentru ntreruperi sau prelungiri ale perioadei de cercetare tiinific
( a doua etap a studiilor doctorale) durata de valabilitate se prelungete cu
perioadele prevzute n aceste avize.

Rector,
Prof.dr.ing. Ecaterina Andronescu

ef Catedr,
..................................................

Conductor tiinific,
Prof.dr.ing. ................................................

Doctorand,
..........................................................

Anexa 4

Facultatea...........................................................
Catedra...............................................................
Aprobat ,
Rector

COMISIE
pentru evaluarea proiectului programului de cercetare tiinific .........................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
elaborat de doctorandul ..................................................................................................
Doctorandul este nscris la doctorat CU / FR FRECVEN
n domeniul de doctorat ..................................................................................................
1. Prof.dr.ing. .................................................................................................
Conductor tiinific
2.

............................................................ de la.....................................
Membru

3.

............................................................ de la.....................................
Membru

ef Catedr,
......................................................

Data ................................................

Conductor tiinific,
Prof.dr.ing..............................................

Anexa 5

Facultatea...........................................................
Catedra...............................................................

PROCES VERBAL
Comisia format din :
1. Prof.dr.ing. .......................................................................................................
Conductor tiinific
2.

............................................................ de la.....................................
Membru

3.

............................................................ de la.....................................
Membru
s-a ntrunit astzi ..................... pentru evaluarea proiectului programului de

cercetare tiinific .............................................................................................................


...............................................................................................................................................
elaborat de doctorandul .....................................................................................................
n domeniul .........................................................................................................................
n urma analizei programului de cercetare stiinific comisia hotrte s
acorde calificativul .............................................................................................................
Consecin a faptului c aprecierea este fcut cu calificativul ........................,
programul de cercetare devine tema tezei de doctorat / programul este respins
1. Prof.dr.ing. .......................................................
2. ............................................................................
3. ............................................................................
Data
................................

Anexa 6

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII si TINERETULUI


Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti
Spl. Independentei, 313, Sector 6, Cod 060042, Bucuresti
Tel: + 40 21 4029464, Fax: + 40 21 3181005
BIROUL DOCTORAT

Nr...../ .................................

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE
Se adeverete prin prezenta c d... .........................................................
nscut() la data de ........................................... n ..........................................,
admis() la studii doctorale la data de........................., a urmat i a absolvit,
n cadrul programului de pregtire universitar avansat, n domeniul
.................................................................................., urmtoarele discipline :
Nr.crt.

Denumirea
disciplinei

Anul
ore/ sptmn
universitar / C
S
L
P
semestrul

Puncte
credit

Nota
obinut*

1.
2.
3.
4.
* Aprecierea se face cu note de la 1 a 10 nota minim de promovare fiind 6

Rector,
Prof.dr.ing. Ecaterina Andronescu

Anexa 7

Universitatea POLITEHNICA din Bucureti


Domeniul fundamental de doctorat .................................................................................
Domeniul de doctorat .......................................................................................................
Forma de nvmnt .......................................................................................................
Regim fr / cu tax de colarizare..................................................................................

ANEX
LA CONTRACTUL DE STUDII DOCTORALE
nr............din.......................
1. Doctorand...................................................................................................
2. Conductor tiinific .................................................................................
3. Denumirea tezei de doctorat.....................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
5. Rezultatele intermediare ale programului de cercetare tiinific n scopul
elaborrii tezei de doctorat se concretizeaz prin ntocmirea a dou rapoarte
tiinifice, rapoarte care se dezbat n sedinta publica la datele precizate mai jos:
Nr. crt.

Denumirea raportului tiinific

Data limit
programat pentru
dezbatere

1.
2.
6. Teza de doctorat se finalizeaz i se pred conductorului tiinific la data
de ......................................... (cu cel putin doua luni inaintea expirrii termenului de 3
ani)
7. Analiza preliminar n sedinta publica va fi la data de
.................................... ( 1 lun naintea expirrii termenului de 3 ani)
8. Susinerea public a tezei de doctorat va avea loc la data de ........................
9. Teza de doctorat va fi redactat n limba ............................................
Rector,
Conductor tiinific,
Prof.dr.ing. Ecaterina Andronescu
Prof.dr.ing. ................................................

ef Catedr,
..................................................

Doctorand,
..........................................................

Anexa 8

Universitatea POLITEHNICA din Bucureti


Facultatea ...........................................................................................................................
Catedra ..............................................................................................................................

PROCES VERBAL
ntocmit astzi ............................................................ 200...
n sedina publica doctorandul .....................................................................
nscris la studii de doctorat n domeniul ..........................................................................
a prezentat raportul de cercetare ".................................................................................
............................................................................................................................................ "
Pe marginea acestui raport s-au fcut urmtoarele comunicri :
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

n final se apreciaz c raportul poate fi

ADMIS / RESPINS *
ef de catedr,

Prof.dr.ing. ............................................................

n cazul respingerii doctorandul are la dispoziie 2 luni pentru a opera


recomandrile fcute, dup care va fi supus unei noi evaluri (o singur dat)

Anexa 9

Universitatea POLITEHNICA din Bucureti


Facultatea ...........................................................................................................................
Catedra ..............................................................................................................................

CONTRACT
DE COLABORARE DOCTORAL

Art. 1. Prile contractante


Universitatea POLITEHNICA din Bucureti reprezentat prin Rector
prof.dr.ing. Ecaterina ANDRONESCU i Universitatea ................................................
..................................................................................., instituie organizatoare de studii
universitare de doctorat, reprezentat prin ....................................................................,
au convenit s ncheie prezentul contract.
Art. 2. Scopul contractului
Coordonarea activitii doctorandului .................................................................
........................................., nmatriculat la studii universitare de doctorat n domeniul
..............................................................................., la data de .............................................
Art. 3. Coordonatorii activitii de doctorat:
a. Prof.dr.ing. ................................................................din partea Universitii
Politehnica din Bucureti
b. Prof.dr. .......................................................................din partea .......................
.....................................................................
Art. 4. Calendarul activitilor
a. La Universitatea Politehnica din Bucureti
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
..................
b. La Universitatea
.....................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
......
................................................................................................................................................
...
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............
Art. 5. Finanarea
Alocarea bugetar pentru doctorandul cu frecven sau taxa pltit de
doctorand (n cazul doctorandului cu tax) se distribuie proporional cu timpul de
desfurare a activitilor doctorandului n Universitatea Politehnica din Bucureti
i ............................................................................................................................................
Art. 6. Durata de valabilitate
De la ............................................... pn la ............................................................

RECTOR,
Prof.dr.ing. ........................................................
DECAN,
Prof.dr. ..............................................................
COORDONATOR,
Prof. ....................................................................

Anexa 10

Universitatea POLITEHNICA din Bucureti


Facultatea ...........................................................................................................................
Catedra ..............................................................................................................................

CONTRACT
DE COLABORARE DOCTORAL

Art. 1. Prile contractante


Universitatea POLITEHNICA din Bucureti reprezentat prin Rector
prof.dr.ing. Ecaterina ANDRONESCU i Universitatea ................................................
................................................. din ..............................................................., reprezentat
prin ..............................................................................., au convenit s ncheie prezentul
contract.
Art. 2. Scopul contractului
Coordonarea activitii doctorandului
....................................................................
nmatriculat la studii universitare de doctorat n domeniul de doctorat
.........................
........................................................................... la data de
....................................................
Art. 3. Coordonatorii activitii de doctorat
a. Prof.dr.ing. ................................................................din partea Universitii
Politehnica din Bucureti
b. Prof.dr. .......................................................................din partea .......................
.....................................................................
Art. 4. Calendarul activitilor
a. La Universitatea Politehnica din Bucureti
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
..................
b. La Universitatea
.....................................................................................................

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
......
................................................................................................................................................
...
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............
Art. 5. Probleme administrative i financiare
a. nmatricularea doctorandului s-a fcut la Universitatea Politehnica din
Bucureti.
b. Data prevzut pentru finalizarea tezei de doctorat este
...................................
c. Susinerea tezei de doctorat se face la
..................................................................
cu o comisie format dup regulamentul Universitii Politehnica din Bucureti.
d. Titlul de doctor este recunoscut de autoritile de resort din ambele ri
(Romnia i .................................................) pe baza competenelor acestora i n
conformitate cu prevederile legale n vigoare din ambele ri.
e. Finanarea activitilor doctorandului pe perioada stagiului n Romnia se
face de la ..............................................(buget sau taxa pltit de doctorand), iar pe
perioada stagiilor n strintate de ctre
.............................................................................
(inclusiv transportul).
f. Asigurarea medical a doctorandului pe perioada de stagiu n strintate
este suportat de
.....................................................................................................................
g. Activitatea de cercetare n scopul elaborrii tezei de doctorat.

Universitatea Politehnica din Bucureti


Rector,
Prof.dr.ing. ........................................................
.................................................
Decan,
Prof.dr. ..............................................................

...............................................

ef catedr,
Prof.dr. ..............................................................

...............................................

Conductor doctorat,
Prof.dr................................................................

...............................................

Anexa 11

Universitatea POLITEHNICA din Bucureti


CERERE
Subsemnat_________________________________________
____________________________________________________
v rog s binevoii a-mi aproba nscrierea la concursul de admitere la doctorat din
sesiunea SEPTEMBRIE 2008, n domeniul fundamental
TIINE ........................ (inginereti /exacte)
domeniul_________________________________________,
la conductorul tiinific_________________________________,
n cadrul facultii de ___________________________________,
la forma de nvmnt
CU FRECVEN (subvenionat de la buget bursier/nebursier)
FR FRECVEN (numai n regim cu tax)
Se taie ce nu corespunde opiunilor
Studii : Universitatea absolvit____________________________
Facultatea____________________________________________
Specialitatea__________________________________________
cu media anilor de studii _______________(conform foii matricole)
Master/Studii aprofundate_______________________________
cu media anilor de studii___________________(conform foii matricole)
Loc de munc_______________________________________
Telefon acas___________________serviciu______________
mobil ___________________e-mail _______________
Cod numeric personal ___________________________________
Data,

Semntura,

Anexa 12

FI DE NSCRIERE
PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE LA DOCTORAT
1. Numele i prenumele

2. Domiciliul stabil

3. Naionalitatea.
4. Data naterii...
5. Locul naterii..
6. Profesia de baz..
7. Locul de munc..
...
8. Domeniul n care lucreaz:.
9. Funcia :.
10.Studii a)..

b) Master
...
Declar pe proprie rspundere c am /nu am urmat studii de doctorat, pe locuri
subvenionate de la buget.
Data,

Semntura,

Anexa 13

Universitatea POLITEHNICA din Bucureti


Facultatea /Departamentul ...............................................................................................
Domeniul fundamental de doctorat .................................................................................
Domeniul de doctorat.........................................................................................................
Catedra................................................................................................................................
Forma de nvmnt ........................................................................................................
Regim fr / cu tax de colarizare...................................................................................
Conductor tiinific..........................................................................................................
FI DE EXAMINARE
LA CONCURSUL DE ADMITERE LA DOCTORAT
SESIUNEA ________________/200__
Nimele i prenumele candidatului:
_____________________________________________________________________
Etapa 1. Examenul de competen lingvistic
______________________________________________________________________
Etapa 2. Colocviul de admitere la doctorat
Media general
a anilor de studii
(pondere 50% la
media final)

Nota obinut la
colocviul de
admitere
(pondere 50% la
media final)

Media
examenului de
admitere la
doctorat

Rezultatul
examenului de
admitere la
doctorat
(admis/respins)

Preedintele comisiei
Prof.dr.ing.......................................................................................................................
Membri
1. .......................................................................................................................
2. .......................................................................................................................
3. .......................................................................................................................

Data.................................

Anexa 14

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII si TINERETULUI


Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti
Spl. Independentei, 313, Sector 6, Cod 060042, Bucuresti
Tel: + 40 21 4029464, Fax: + 40 21 3181005
BIROUL DOCTORAT

Decizie
n urma concursului de admitere la doctorat din sesiunea .........../200..
d.. ......................................................................................................................
a fost admis la studii de doctorat cu frecven/ fr frecven , n regim
bursier/ nebursier/ cu tax, ncepnd cu data de ..............................................
n domeniul fundamental .................................................................................
....................................................... , n domeniul ...........................................,
avnd conductor tiinific pe dl prof.dr.ing. ...................................................

Rector,
Prof.dr.ing. Ecaterina Andronescu

Anexa 15

Facultatea ........................................................................................................
Catedra .............................................................................................................
Extras din procesul-verbal
al edinei de catedr din data de .................................
Astzi n edina de catedr s-a efectuat analiza preliminar a tezei de
doctorat elaborat de doctorand.......................................................................,
cu titlul ............................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
conductor tiinific prof.dr.ing........................................................................
Dup prezentarea tezei de doctorat de ctre doctorand s-au fcut
urmtoarele comentarii :
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Concluzii :
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Decizia catedrei.....................................................................................
.........................................................................................................................
Data
..........................

ef catedr,
Prof.dr.ing....................................................

Anexa 16

Universitatea POLITEHNICA din Bucureti


Facultatea /Departamentul ................................................................................................
Catedra ..............................................................................................................................
Avizat,
ef Catedr

Avizat ,
B.C.F.

PROPUNERE DE COMISIE
PENTRU DEZBATEREA PUBLIC A TEZEI DE DOCTORAT
A DOCTORANDULUI.....................................................................................................

Subsemnatul prof.dr.ing. .......................................................................................


conductor tiinific al d.... ..............................................................................................
care a elaborat teza de doctorat cu titlul ..........................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
n domeniul de doctorat.....................................................................................................,
domeniul de cercetare.......................................................................................................
propun urmtoarea comisie pentru susinerea public a tezei de doctorat :
Preedinte : prof.dr.ing. .....................................................................................................
Conductor tiinific :prof.dr.ing. ...................................................................................
Membri : 1 ....................................................specialist n domeniu, de la
..
2. ...................................................specialist n domeniu, de la
..
3..................................................specialist n domeniu, de la
..
Conductor tiinific,
Prof.dr.ing. .........................................................................
Data .............................................

Anexa 17

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII si TINERETULUI


Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti
Spl. Independentei, 313, Sector 6, Cod 060042, Bucuresti
Tel: + 40 21 4029464, Fax: + 40 21 3181005
BIROUL DOCTORAT

C t r e Prof.dr.ing. ..................................................
V facem cunoscut c SENATUL UNIVERSITII POLITEHNICA din
BUCURETI ntrunit la data de ........................., prin Ordinul Rectorului nr.
........din .......................... i la propunerea ................................................... a confirmat
numirea dumneavoastr n calitate de membru n comisia de doctorat pentru
examinarea i susinerea public a tezei de doctorat elaborat de

................................................................
n vederea conferirii titlului tiinific de doctor n domeniul fundamental
............................................................................................................................................,
domeniul de doctorat........................................................................................................
Susinerea public a tezei de doctorat va avea loc la o dat care va fi stabilit
dup primirea referatelor de la toi referenii.

R E C T O R,
Prof.dr.ing.Ecaterina Andronescu

SECRETAR,

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURETI


FACULTATEA / DEPARTAMENTUL DE ...................................................................

Anexa 18

PROCES VERBAL
.......................200
Comisia de doctorat numit prin Ordinul Rectorului nr. ..... din ....................., aprobat
n Senatul din........................., la propunerea .....................................................................................,
a dezbtut n edina public teza de doctorat a candidatului:
..............................................
intitulat: ........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
N URMA DEZBATERII, COMISIA DE DOCTORAT a hotrt:
S I SE CONFERE
-----------------------------S NU I SE CONFERE

titlul tiinific de DOCTOR

CU CALIFICATIVUL------------------------------------------------------------------------------------------n domeniul fundamental ..................................................................


n domeniul ..................................................................
pe baza votului deschis exprimat de membrii comisiei, dup cum urmeaz:
*******************************************************************************
NUMELE I PRENUMELE
CALITATEA
VOTUL
SEMNATURA
*******************************************************************************
PREEDINTE
SUNT DE ACORD
NU SUNT DE ACORD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONDUCTOR
SUNT DE ACORD
TIINIFIC
NU SUNT DE ACORD
------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------REFERENT
SUNT DE ACORD
NU SUNT DE ACORD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REFERENT
SUNT DE ACORD
NU SUNT DE ACORD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REFERENT
SUNT DE ACORD
NU SUNT DE ACORD
======================================================================
S-a ncheiat prezentul proces-verbal n 2 exemplare
SECRETAR,