Sunteți pe pagina 1din 334

DAN STEMATIU 2008

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei STEMATIU, DAN Amenajri hidroenerget ice / Dan Stematiu Bucurereti: Conspress, 2008 Bibliogr. ISBN 978-973-100-017-8 6 24.13 Colecia Carte universitara CONSPRESS B-dul Lacul Tei nr. 124, sector 2, Bucureti Tel: (021) 242 27 19 / 169; Fax: (021 ) 242 07 81 2

PREFA Resursele de energie hidraulic reprezint o parte important din resursele mondiale d e energie primar. Energia hidraulic este disponibil n natur sub forma energiei asocia t curgerii rurilor i a fluviilor, energie cunoscut sub denumirea hidro convenional i c energie a valurilor, a curenilor marini i a oscilaiilor periodice ale mareelor, ul timile fiind ncadrate n categoria energiilor hidro neconvenionale. Hidroenergia est e o form de energie regenerabil, ntre care se mai nscriu energia solar, energia eolia n i energia geotermal. Sursa primar a energiei hidraulice este radiaia solar i circuit l apei n natur. ntre diversele forme de energie regenerabil, hidroenergia este i va rm e pentru mult timp cea mai important surs utilizat. n prezent, energia generat anual pe cale hidro atinge 2,1 millioane de GWh, ceea ce reprezint ntre 16 i 18 % din con sumul de electricitate mondial. Cele mai pesimiste estimri accept c potenialul explo atabil este de ase ori mai mare. La nivel European, n 2007, hidroenergia producea peste 85% din energia regenerabil. n Romnia, la nivelul anului 2008, se produc anua l, n medie, cca 18 TWh, adic 35 % din consum, dar potenialul amenajabil este de 38 TWh / an. Energia hidroelectric este nu numai regenerabil, dar este i curat. Ea nu p roduce deeuri (cenui sau substane radioactive), nu produce bioxid de carbon care co ntribuie la efectul de ser, nu produce oxizi de sulf care stau la origina ploilor acide. Combustibilul ei este apa, un combustibil curat care nu sufer degradri pri n turbinare. Ansamblul construciilor i instalaiilor care asigur transformarea energi ei hidraulice n energie electric poart denumirea de amenajare hidroenergetic. Amenajr ile hidroenergetice convenionale cuprind lacuri de acumulare, create prin bararea cursurilor de ap, precum i canale, conducte sau galerii de derivare a apei spre c entrala hidroelectric, unde sunt amplasate turbinele i generatoarele. O categorie special o constitue uzinele hidroelectrice cu acumulare prin pompaj. Amenajrile hi droenergetice neconvenionale cuprind la rndul lor instalaii i mecanisme specifice de convertire a energiei valurilor i mareelor n energie mecanic i apoi electric. Lucrar ea de fa trateaz numai o parte din ansamblul de noiuni, baze teoretice i lucrri ingine reti care sunt cuprinse n sintagma amenajri hidroenergetice. Cuprinsul crii este defi nit de programa analitic a cursului cu denumire similar, pe care autorul l pred din anul 1982 la Facultatea de Hidrotehnic a Universitii Tehnice de Construcii Bucureti. Curicula specializrii cuprinde un curs extins dedicat construciilor hidrotehnice, unde sunt predate barajele i construciile aferente barajelor, prizele de ap, derivai ile sub presiune, prin conducte i galerii hidrotehnice, precum i derivaiile cu nive l liber prin canale. Astfel de construcii intr i n componena amenajrilor hidroenergeti ce, dar nu mai sunt tratate i n aceast lucrare. Cartea debuteaz cu un capitol introd uctiv, n care se prezint geneza i caracteristicile energiei hidraulice i se precizea z rolul energiei hidroelectrice n sistemul energetic. 3

Capitolul al doilea trateaz resursele hidroenergetice i schemele de amenajare. Pen tru nceput se prezint modul de evaluarea a potenialului hidroenergetic i estimrile pr ivind potenialul hidroenergetic al Romniei i potenialul hidroenergetic mondial. Sunt apoi detaliate soluiile de amenajare i principiile de alctuire a schemelor uzinelo r hidroelectrice (UHE). Un paragraf special este dedicat parametrilor energetici ai uzinelor hidroelectrice. Capitolul trei definete mai nti indicatorii tehnico ec onomici ai UHE. Se prezint apoi condiiile de comparare a variantelor hidroenergeti ce i criteriile de selecie i de dimensionare. Unele exemple de aplicare a criteriil or energo-economice la dimensionarea uzinelor hidroenergetice servesc aprofundrii noiunilor. O tratare succint a turbinelor hidraulice face obiectul capitolului pa tru. Curicula restrns a specializrii nu mai cuprinde un capitol de turbine hidrauli ce n cadrul cursului de maini hidraulice i staii de pompare i, ca urmare, noiunile str ict necesare au fost incluse n lucrarea de fa. Sunt prezentate, n succesiune, tipuri le de turbine hidraulice, turaia specific i principiile de similitudine, criteriile de selecie a tipului de turbin, fenomenul de cavitaie n turbine i randamentul turbin elor. Cel mai extins capitol trateaz centralele hidroelectrice pe derivaie. Sunt d etaliate dispoziiile generale ale centralelor supra i subterane i construciile speci fice acestora: camere de ncrcare, castele de echilibru i case de vane. Un capitol d e asemenea extins trateaz centralele hidroelectrice din frontul barat. Se prezint dispoziia general a centralelor baraj echipate cu turbine Kaplan i respectiv cu tur bine Bulb. Sunt prezentate apoi unele elemente de dimensionare hidraulic. n final sunt detaliate elementele constructive i calculele de rezisten aferente, precum i pr oblema stabilitii la alunecare. Capitolul apte este dedicat microhidrocentralelor. Sunt prezentate schemele caracteristice i specificul acestor amenajri care, n pofid a aportului lor modest ca surs energetic, sunt n prezent intens promovate, probabil conjuctural. Tocmai din acest motiv capitolul are un grad de detaliere ce poate prea neconcordant cu complexitatea mai redus a problemelor. Uzinele hidroelectric e cu acumulare prin pompaj sunt din ce n ce mai actuale, fiind singura form cu apl icare industrial de nmagazinare a energiei n exces din sistem. Ele sunt i singura so luie de acumulare a energiei eoliene, care se produce intermitent i dependent de f actorii exteriori. Capitolul opt trateaz cuprinztor aceste amenajri cu caracter spe cial. Resursele neconvenionale de energie hidraulic i sistemele de conversie a ener giei valurilor i mareelor n energie electric sunt prezentate n capitolul final. Lucr area se adreseaz cu predilecie studenilor de la facultile de construcii, dar prin rigo area tratrii i detalierile care exced programa cursului este util i inginerilor prac ticieni din domeniu. Autorul 4

CUPRINS 1. INTRODUCERE . 1.1. Geneza i caracteristicile energiei hidraulice.................. 1.2. Rolul energ iei hidroelectrice n sistemul energetic ........ Controlul unui sistem energetic .... ............................................. 1.3. Hidroenergia i mediul ........... ...................... 1.4. Scurt istoric ............................. Biblio

2. RESURSE HIDROENERGETICE I SCHEME DE AMENAJARE .................................................................... 2.1. Re laii de calcul i uniti de msur pentru putere i energie ......... 2.2. Potenialul hidr ergetic al cursurilor de ap .................. 2.3. Evaluarea potenialului hidroenerge tic liniar ......................... 2.4. Potenialul hidroenergetic al Romniei hidroenergetic mondial . 2.6. Scheme de amenajare ............................. ................................. 2.6.1. Scheme de amenajare ale uzinelor hidroe lectrice de tip baraj..... Uzina hidroelectric de la Itaipu ..................... ........................... Uzina hidroelectric de la Three Gorge ............... ..................... Uzina hidroelectric Hoover ................................ ..................... Amenajarea hidroenergetic a Dunrii ......................... ............. 2.6.2. Scheme de amenajare ale UHE de derivaie .................... ............. 2.6.3. Scheme de amenajare ale UHE mixte ......................... .................. 2.6.4. Principii de alctuire a schemelor UHE ................. ....................... 2.7. Parametri energetici ai uzinelor hidroelectrice ... .............................. 2.7.1. Lacul de acumulare ....................... ................................................ 2.7.2. Debitul instalat ....... ....................................................................... 2.7.3. Cd erea ........................................................................... .............. 2.7.4. Puterile caracteristice ale UHE .......................... ........................... 2.7.5. Energia livrat de UHE ........................ ......................................... Bibliografie ... 25 25 27 2 67 67 70 70 73 75 77 3.

STABILIREA PARAMETRILOR ENERGETICI I DIMENSIONAREA UHE............................. .. 79 79 80 81

3.1. Indicatorii tehnico economici ai UHE 3.2. Condiii pentru compararea vari ...................................... 3.2.1. Aducerea la echivalen a variantelor ........................................... 5

3.2.2. Indicatori de comparaie .................................................. ............ 3.3. Criterii de selecie i de dimensionare .......................... ....................... 3.3.1. Criterii bazate pe durata de recuperare a investii ei..................... 3.3.2. Criteriul cheltuielilor toatale actualizate minim e . 3.4. Exemple de aplicare a criteriilor energoeconomice la dimensionarea unei UHE .......................................................... 3.4.1. Determinarea p uterii instalate .. 3.4.2. Determinarea nlimii barajului .. 3.4.3 ..................................... 3.5. Evaluarea oportunitii de investire n UHE ...................................... 3.5.1. Criterii tradiionale 3.5.2 alizare ........................................................ 82 83 83 84 91 91 94 97 104 105 105 Bibliografie 107

4. TURBINE HIDRAULICE ............................................. ............ ...... 4.1. Tipuri de turbine hidraulice .... 4.1.1. Turbine cu impuls .... urbine cu reaciune ...... 4.2. Turaie specific i similitudine .. udine .......................... 4.2.2. Turaia specific ......................... ....................................... 4.3. Dimensionarea preliminar .. 4.3 inele Pelton 4.3.2. Relaii pentru turbinele Francis . 4.3.3. Rela pului de turbin .. 4.4.1. Selecia n funcie de cdere ................ re i debit ..... 4.4.3. Selecia n funcie de turaia specific ... 4.5 ... 4.6. Randamentul turbinelor .......................................... Bibliografi 109 109 109 113 118 118 119 121 121 122 122 123 123 124 124 124 126 128 129 129 130 130 133 136 140 143 147 147 154

5. CENTRALE HIDROELECTRICE PE DERIVAIE 5.1. Consideraii generale . 5.2. Dispoziia general a centralelor suprat ipate cu turbine Kaplan ................... Studiu de caz: Stabilitatea la alune care a ansamblului cas de vane, conduct forat i centrala hidroelectric Vaduri 5.2.2. C entrale echipate cu turbine Pelton ............................................ 5.2.3. Centrale echipate cu turbine Francis..................................... ......... 5.2.4. Elemente caracteristice pentru dispoziia general a centralelor 5. 3. Dispoziia general a centralelor subterane . 5.3.1. Consideraii generale cu turbine Pelton ............................ 6

5.3.3. Centrale subterane echipate cu turbine Francis 5.3.4. Centrale n pu . n exploatare n Romnia 5.4. Construcii specifice centralelor pe derivaie .......... ere de ncrcare ................................................................... 5.4.2. Castele de echilibru ................................................... ................. 5.4.3. Case de vane Bibliografie 155 158 159 165 165 175 199 201 203 203 204 204 210 214 215 215 220 221 224 224 227 228 230 231 231 232 233 237 239 239 243 243 245 248 248 251 252 253 254 258 258 258 260 262

6. CENTRALE HIDROELECTRICE N FRONTUL BARAT 6.1. Elemente caracteristice . 6.2. Dispoziia general a centralelor baraj .. 6.2.1. Elemente componente i particulariti constructive ................... 6.2 .2. Elemente caracteristice ale dispoziiei generale ......................... 6.2 .3. Centrale n pile ............................................................. ............... 6.3. Dispoziia general a centralelor baraj echipate cu turbine Bul b 6.3.1. Elemente componente i particulariti constructive ................... 6.3.2 . Comparaie ntre echiprile Bulb i Kaplan ................................. Centralel e sistemului hidroenergetic Porile de Fier I i II........ 6.4. Dimensionarea hidra ulic ..................................................................... 6.4.1. Calculul prizei . ....... 6.4.2. Calculul camerei spirale .. .. 6.4.4. Dimensiuni orientative ale circuitului hidraulic ..................... ..... 6.5. Alctuirea constructiv i calcule de rezisten .. 6.5.1. Elemente constr sten . 6.5.3. Stabilitatea la alunecare .......................... ............................................................................. 7. MICROHIDROCENTRALE ..................... 7.1. Definiii i elemente caracteristice .......................................... ............. 7.2. Scheme de amenajare ......................................... .................................. 7.2.1. Microhidrocentrale de cdere medie sau m are ........................... 7.2.2. Microhidrocentrale de joas cdere .......... ................................. 7.3. Dimensionare energetic i evaluare economic . ............................... 7.3.1. Debitul i puterea instalat ................ ........................................ 7.3.2. Alegerea tipului de turbin ...... .................................................. 7.3.3. Evaluarea energiei pro duse n anul hidrologic mediu ............... 7.3.4. Aspecte economice ........... ......................................................... 7.4. Echipamentul hidr omecanic i electric ................................................ 7.5. Particu lariti constructive .............................................................. ..... 7.5.1. Consideraii generale ............................................... ................... 7.5.2. Priza de ap .......................................... ..................................... 7.5.3. Conducta de derivaie ............... ................................................. 7.5.4. Cldirea centralei ...... ............................................................... 7

Bibliografie ................................................................... ................................ POMPAJ ........................................... ........... 8.1. Consideraii preliminare. 8.2. Rolul i funciile UHEAP... ........................................ 8.3. Clasificarea UHEAP ............... .............................................................. 8.4. Tendine n dome niul grupurilor UHEAP ......................................... 8.5. Scheme de a menajare ....................................................................... .... Etanarea i drenarea rezervoarelor superioare. Studiu de caz....... 8.6. Randa mentul ciclului pompare turbinare ....................................... 8.6.1. Randamentul tehnic. 8.6.2. Eficiena energetic .. 8.6.3. C 265 267 267 269 270 273 275 283 287 287 288 289 289 8. UZINE HIDROELECTRICE CU ACUMULARE PRIN

9. RESURSE NECONVENIONALE DE ENERGIE HIDRAULIC 291 9.1. Consideraii preliminare 291 9. urenii marini 292 9.2. Hidroenergie din valuri marine .. 9.2.1. Putere luii de valorificare a energiei valurilor 9.2.3. Convertorul Pelamis ilor de pe litoralul romnesc al Mrii Negre....................................... Impactul asupra mediului ...................................................... .... 9.3. Hidroenergie din maree ............................................ 9.3.1. S luii de recuperare a energiei asociate mareelor ....... 9.3.2. Elice n cureni mareici .... 9.3.3. Centrale mareo-motrice ............................................ Studiu de caz:Estuarul Severn ................................................. 9.3.4. Impactul asupra mediului ............................................... .......... Bibliografie ... 294 294 296 302 304 307 307 307 308 311 3 8

1 INTRODUCERE 1.1. GENEZA I CARACTERISTICILE ENERGIEI HIDRAULICE Resursele de energie hidraulic reprezint o parte important din resursele mondiale de energie primar, a cror utiliza re este indispensabil pentru a se putca asigura acoperirea consumului de energie n continu cretere n toate rile. Energia hidraulic este disponibil n natur sub mai mul rme : energia debitelor rurilor i a fluviilor; energia oscilaiilor periodice ale ma reelor ; energia valurilor si a curenilor marini; Energia hidraulic convenional este energia aferent rurilor i fluviilor, curent numit energie hidro. Diferena de nivel nt re cota unei seciuni de la care cade (curge) apa i cota seciunii la care ajunge apa , reprezint msura energiei poteniale. n natur acest energie se transform n energie ci ic, regsit sub forma curgerii apei ntre cele dou cote. Resursele hidraulice de energi e se regenereaz continuu, prin transformarea i acumularea naturala a energiei sola re. Sursa primar a energiei hidraulice este radiaia solar i circuitul apei n natur. Ra diai solar produce evaporarea (n special de pe oceanul planetar), norii ncrcai cu vapo i de ap se deplaseaz ctre uscat, n anumite condiii condenseaz, precipitaiile cad pe su rafaa uscatului i o parte din volumul de ap formeaz scurgerea de suprafa (fig. 1.1). Nori care produc precipitaii Ape de suprafa Precipitai i Evapotranspiraie Evaporare Apa subteran Figura 1.1. Circuitul apei n natur Pornind de la aceste considerente, rezult clar c energia hidro este regenerabil. Ct timp vor fi precipitaii apa se va colecta i va cu rge n albiile cursurilor de ap i 9

energia hidro va fi prezent. Desigur, sunt n desfurare cercetri pentru dezvoltarea i a unor alte surse de energie regenerabil. ntre energiile regenerabile care au deja aplicare la scar industrial sunt energia eolian i energia solar. Lor li se adaug la o scar mai redus energia geotermal, energia provenit din biomas etc. Contribuia acestor alte surse de energie regenerabil este nc foarte modest. Hidroenergia este pe depart e cea mai important surs de energie regenerabil utilizat n prezent. Energia generat an ual pe cale hidro atinge 2,1 millioane de GWh, ceea ce reprezint ntre 16 i 18 % din consumul de electricitate mondial. Cele mai pesimiste estimri accept c potenialul e xploatabil este de ase ori mai mare. La nivel European, n 2007, hidroenergia produ cea peste 85% din energia regenerabil, care, la rndul ei trebuie s creasc cu 8% pe a n pn n 2010. n Romnia se produc annual, pe cale hidro, cca 18 TWh, adic 35 % din consu m, dar potenialul amenajabil este de 38 TWh / an. O situaie edificatoare privind r esursele energetice i contribuia energiilor regenerabile pe plan mondial este reda t n figura 1.2. a Figura 1.2. Sursele de energie electric la nivel mondial n 2007 Datorit rezervelor limitate ale resurselor tradiionale (crbune, petrol, gaz), a caracterului de pia con trolat geopolitic pentru resursele tradiionale i a creterii rapide a consumului de e nergie, se impune extinderea n viitor a utilizrii surselor regenerabile. Un motiv n plus l constitue impactul asupra mediului (efectul de ser, ploile acide, nclzirea g lobal) creat prin utilizarea resurselor tradiionale. Valorificarea energiei hidrau lice primare ca energie hidroelectric se face prin intermediul turbinelor hidraul ice i a generatoarelor electrice. Apa trece prin palele turbinei i o pune n micare d e rotaie, energia hidraulic devenind energie mecanic. Turbina rotete la rndul ei roto rul generatorului n cmpul magnetic al statorului i prin fenomenul de inducie electro magnetic se convertete energia mecanic n energie electric (fig. 1.3). Transformarea e nergiei hidraulice n energie electric se face cu randamente foarte bune, ceea ce c ontribuie la eficiena economic a fructificrii ei. 10

Figura 1.3. Transformarea energiei hidraulice n energie electric n cele mai multe c azuri energia hidro se concentreaz ntr-o anumit seciune prin barare, sau prin deriva rea curgerii fa de albia natural prin canale sau galerii. Soluii de principiu sunt p rezentate n figurile 1.4 i 1.5. Figura 1.4. Concentrarea cderii prin bararea cursului de ap 11

Priz Camer de ncrcare Conduct forat CHE

Figura 1.5. Concentrarea cderii prin derivarea debitelor turbinate Energia hidroe lectric este nu numai regenerabil, dar este i curat i disponibil atunci cnd consumator i o cer. Ea nu produce deeuri (cenui sau substane radioactive), nu produce bioxid d e carbon care contribuie la efectul de ser, nu produce oxizi de sulf care stau la origina ploilor acide. Combustibilul ei este apa, un combustibil curat care nu sufer degradri prin turbinare. Comparativ cu hidroenergia, care este nmagazinabil n l acuri de acumulare i poate rspunde prompt la cerine, celelalte surse de energie reg enerabil sunt dependente de schimbrile sezoniere, zilnice sau chiar orare ale vrem ii. Energia eolian i energia solar depind de vnt i de soare. Sunt surse intermitente. Valorificarea lor n acord cu cerinele consumatorilor se poate face eficient numai prin conexare cu hidroenergia. Marile ferme eoliene, care sunt din ce n ce mai n umeroase, pot suplini o parte din energia hidro, iar cnd energia produs de ele nu are debueu la consumatorii tradiionali poate fi stocat n lacuri de acumulare, aa cum se va vedea n paragraful urmtor. Lacurile de acumulare servesc, de cele mai multe ori, nu numai pentru stocarea energiei hidraulice, dar i pentru o serie de alte f olosine. Marile lacuri asociate amenajrilor hidroenergetice protejeaz mpotriva inund aiilor, prin atenuarea viiturilor, sunt importante surse pentru alimentarea cu ap a populaiei i a industriilor, asigur debit pentru irigaii n perioadele secetoase, pot fi importante centre de dezvoltare a turismului. n cazul amenajrilor fluviale, ni velul apei este controlat prin barare iar navigaia este mult favorizat, desigur pr in construcia de ecluze n frontul barat. Ansamblul construciilor i instalaiilor care asigur transformarea energiei hidraulice n energie electric poart denumirea de uzin h idroelectric (UHE). Volumul mare de lucrri i complexitatea acestora conduc la costu ri mari de investiie. Efortul financiar pentru investiia iniial este mare, dar este compensat de durata mare de via a unei uzine hidroelectrice. Cu foarte rare excepii , uzinele construite pn n prezent sunt toate n exploatare, este drept cu unele inter venii de retehnologizare. 12

Avantajul principal este preul de cost extrem de redus n raport cu cel al surselel or tradiionale de energie electric. O comparaie concludent este redat n figura 1.6. Co stul este redus pentru c, odat amortizat investiia iniial, sursa de energie este curge rea apei care nu implic costuri, ci eventual taxe bazinale. Chiar costurile de op erare sunt mult reduse pentru c instalaiile i construciile sunt simple i robuste, iar fiabilitatea este mare. 5 4 3 2 1 0 Figura 1.6. Structura preului de cost la principalele surse de energie electric Re zumnd, principalele caracteristici ale energiei hidroelectrice sunt: Sursa este r egenerabil i nepoluant; Randamentul transformrii energiei hidraulice n energie electr ic este ridicat; Acumulrile amenajrilor hidroenergetice asigur i alte folosine - atenu area viiturilor, navigaie, alimentri cu ap etc.; Uzinele hidroelectrice au durat mar e de via; Costurile de investiie sunt mari, dar costurile de ntreinere i operare sunt foarte reduse; Hidroenergia are un rol important n cadrul sistemului energetic. 1 .2. ROLUL ENERGIEI HIDROELECTRICE N SISTEMUL ENERGETIC Sistemul Electroenergetic (SE) reprezint ansamblul instalaiilor electroenergetice interconectate, situate pe teritoriul unei regiuni, a unei ri, sau a unei grupri de teritorii, prin care se r ealizeaz producerea, transportul, distribuia i utilizarea energiei electrice. Siste mul Electroenergetic Interconectat este un sistem electroenergetic format prin i nterconectarea a dou sau mai multe sisteme electroenergetice care funcioneaz n paral el. Consumul de energie electric reprezint valoarea total a energiei electrice abso rbite de la reea de beneficiari, ntr-un timp specificat (consum zilnic, lunar, anu al etc.). USD ceni pe kWh produs 13

Puterea total care trebuie sa fie produs de centralele sistemului energetic este d ictat in fiecare moment de necesitile de putere nsumate ale consumatorilor, care au variaii zilnice, sptmnale i sezoniere caracteristice. Reprezentarea grafic a puterii c erute de consumatori n timp se numete graficul sau curba de sarcin. Variaia n timp a puterii totale cerute de toi consumatorii n decurs de o zi reprezint graficul de sa rcin zilnic P(t), iar energia zilnic consumat este (fig. 1.7): E z = P (t ) dt 0 24 (1.1)

Curbele de sarcin ale zilelor de lucru se mpart n trei zone caracteristice: zona de vrf, corespunzatoare sarcinilor variabile, ale vrfurilor de diminea si de sear, situ ate deasupra sarcinei minime dintre cele dou vrfuri (golul de zi), care se poate a coperi numai de centrale electrice ce pot funciona cu sarcini variabile i pot fi p ornite i oprite cel puin de dou ori n decursul unei zile; zona de semivrf, cuprins n sarcina la golul de zi i sarcina la golul de noapte, care se acoper n mod normal d e centrale care pot fi oprite, sau crora li se poate reduce sarcina n cursul nopii; zona de baz, situat sub sarcina minim de noapte, care se acoper de centrale cu funci onare continu n tot cursul zilei. Pv = putere de vrf; Psv = putere de semivrf; Pb = putere de baz Figura 1.7. Graficul de sarcin zilnic pentru o zi lucrtoare n figura 1.7, dreapta, se mai disting curba de durat a puterilor, care reprezint numrul de ore dintr-o zi n care o anumit putere este cerut de sistem i curba integral a energiei, definit de re laia (1.1). 14

n cazul n care cantitatea de energie cerut de consumatori este mai mare sau mai mic dect cantitatea de energie livrat de productori, n reea apar perturbaii de tensiune i e frecven, care pun n pericol funcionarea consumatorilor, ducnd la avarii grave ale a cestora. Ca urmare, cantitatea de putere livrat (energie produs) trebuie s fie egal, n orice moment, cu cantitatea de putere consumat (energie consumat). Curbele de sa rcin prezint anumite aspecte caracteristice, care depind de structura i ponderea di feritelor categori de consumatori, de variaia condiiilor naturale i climatice n decu rsul anului, de programul de lucru i zilele de repaos, de situaia economic i obiceiu rile de via ale populaiei, de tarifele de vnzare ale energiei electrice etc. O carac terizare global a variaiei puterii cerute zilnic este dat de indicele de aplatizare , sau coeficientul de utilizare a sarcinii maxime, reprezentnd raportul dintre sa rcina medie i sarcina maxim: = Pmed Pmax (1.2) In zilele de lucru ale unei sptmni curbele de sarcin sunt asemntoare, avnd variaiuni itate de 2...3% de la o zi la alta, datorit n special modificrii condiiilor meteorol ogice. n zilele de repaos, sarcina medie reprezint ntre 70 i 80% din aceea a zilelor de lucru, iar in ziua de lucru care urmeaz dupa ziua de repaos circa 93...94%, d in cauza sarcinii de noapte mai sczute. n figura 1.8 se prezint comparativ curbele de sarcin ale zilelor unei sptmni dintr-o zon cu economie dezvoltat, iar n figura 1.9 lemente comparative ale graficelor de sarcin pentru zi de lucru i zi de repaos. Figura 1.8. Grafice de sarcin n decursul unei sptmni 15

Figura 1.9. Diferene ntre alura graficelor de sarcin pentru zi de lucru (cu dou vrfur i) i zi de repaus (cu un singur vrf). n condiiile din Romnia, diferenele dintre zona d e vrf i golul de noapte (cea mai descrcat zon a curbei) variaz n funcie de sezon i s ueaz n jurul valorii de 25...30% din maximul zilnic. Sarcinile de vrf i consumul lun ar de energie electric au valorile maxime n lunile decembrie i ianuarie si valorile minime n lunile iunie i iulie. Este de semnalat faptul c, n ultimii ani, n verile fo arte clduroase, cu temperaturi extreme, se manifest modificri semnificative datorit instalaiilor de aer condiionat. Consumul mediu lunar de energie electric, precum i s arcina medie lunar au n cursul anului o variaie sezonier, asemntoare cu aceea a sarcin ilor de vrf maxime lunare. Pentru caracterizarea regimului anual de variaie a curb elor de sarcin se utilizeaz indicele care reflect durata de utilizare a sarcinii ma xime anuale: T= Ean Pmax, an (1.3) exprimat ca raport dintre cantitatea de energie electric produs pentru consum inte rn anual i puterea (sarcina) de vrf maxim anual. n sistemul energetic, contribuia cent ralelor electrice trebuie s asigure acoperirea curbelor de sarcin n condii tehnice n ormale privind calitatea energiei livrate (frecven, tensiune) precum i funcionarea n condiii economice optime a productorilor de energie electric. Tipurile de centrale electrice care asigur acoperirea curbelor de sarcin depind evident de zonele carac teristicile ale acestora. Pentru acoperirea zonei de baz sunt indicate centrale c u flexibilitate sczut n pornire/oprire, care au predominant o funcionare continu, de obicei cu o putere constant : centralele de termoficare, cu puterea livrat depende nt de consumul de caldur cerut pentru termoficare; 16

centralele termoelectrice de condensaie (CTE), echipate cu grupuri de mare putere i parametri superiori; centralele nuclearo-electrice, cu o producie mare de energ ie practic constant pe toat durata de operare; UHE pe firul apei, sau cu acumulri m ici, n perioadele cu debite afluente mari, pentru a evita pierderi de energie pri n deversarea apei. Pentru acoperirea zonei de semivrf sunt indicate: centralele t ermoelectrice de condensaie, care pot funciona n orele de noapte cu sarcin redusa sa u pot fi oprite; UHE cu acumulri pentru regularizare zilnic, n perioade de debite m ijlocii; Pentru acoperirea zonei de vrf pot fi utilizate numai centralele care au elasticitate mare n funcionare, care au posibilitatea de a fi puse n funciune i de a fi oprite de mai multe ori pe zi fr inconveniente tehnice, care au timp foarte sc urt de pornire i vitez de ncrcare mare pn la plin sarcin, care au randamente ridicate sarcini variabile i la durate de utilizare reduse. Dintre toate tipurile de cent rale, cele hidroelectrice cu lacuri de acumulare mari au caracteristicile cele m ai potrivite pentru o exploatare la vrf de sarcin. Acoperirea vrfului de sarcin o ma i pot asigura, dar cu costuri mult mai mari (vezi fig. 1.6), centralele cu turbi ne cu gaz i CTE cu turbine de construcie special. Repartiia sarcinii zilnice pe tipu ri de centrale este prezentat n figura 1.10. Figura 1.10. Acoperirea curbei de sarcin zilnic de ctre diferitele tipuri de centra le electrice Dup cum se observ n figur, vrful de sarcin este preluat de uzinele hidroe lectrice (UHE) dar i de uzinele hidroelectrice cu acumulare prin pompaj (UHEAP), a cror principiude funcionare se prezint n paginile urmtoare. 17

Prin calitile lor tehnice i economice (elasticitate, fiabilitate, pre de cost redus) centralele hidroelectrice sunt amenajri deosebit de adecvate i pentru ndeplinirea operativ a serviciilor tehnologice de sistem cum sunt: reglarea frecvenei, reglaju l secundar frecven-putere, rezerva turnant, rezerva teriara rapid i reglajul tensiunii . Unele explicaii privind serviciile tehnologice amintite sunt sumar prezentate n caset. CONTROLUL UNUI SISTEM ENERGETIC Controlul activ de tensiune frecven se face n vederea meninerii n limite acceptabile ale valorii nominale a frecvenei. Dispoziti vele de control ncearc s echilibreze n timp real att producia ct i cererea de electri ate. Cel mai important este controlul primar, care este un control local, automa t al vitezei generatorului, realizat de regulatorul de vitez, acionnd asupra vanelo r de control care regleaz debitul de ap care intr n turbin. Cnd viteza generatorului c rete, vana de control reduce debitul intrat n turbin diminund puterea mecanic. Un efe ct invers se obine cnd are loc o reducere a vitezei. Raportul dintre devierea de l a viteza nominal i creterea energiei rezultate este cunoscut sub numele de droop, c aracteristic intrinsec a regulatorului de vitez. Aciunea acestuia joac un rol cheie n meninerea frecvenei ct mai aproape de valoarea sa nominal, evitnd devieri semnificati ve de la aceasta. Caracteristica dinamic a acestui control se situeaz ntr-un interv al de cteva secunde. Controlul tensiunii i managementul puterii reactive se face n vederea meninerii unui profil adecvat al tensiunii n sistemul de transport, din pu nct de vedere al calitii furnizrii i al siguranei. Sistemele energetice sunt echipate cu dispozitive de management al puterii reactive/control al tensiunii. Controlu l primar este un control automat local realizat de regulatorul automat de tensiu ne al generatorului, care regleaz nivelul tensiunii la bara colectoare a blocului , acionnd asupra sistemului de excitaie care alimenteaz furnizarea cu curent continu u a rotorului. Se produce o variaiei n sensul creterii/descreterii puterii reactive care permite readucerea nivelului de tensiune la valoarea prescris. Caracteristic a dinamic a acestui control se situeaz ntr-un interval de cteva secunde. Pornirea la rece nseamn repornirea sistemului energetic n cazul n care are loc o ntrerupere comp let a acestuia. n vederea pornirii la rece, grupurile generatoare trebuie s realize ze pornirea sistemului energetic fr alimentri de energie de la reea. Funcia pornirii la rece include i pregtirea de instruciuni detaliate pentru toi participanii implicai activitatea de furnizare de electricitate, care trebuie respectate n cazul unei opriri totale a sistemului. Funciile dinamice (reglajele) i rezerva de putere ca i funciile cinetice (urmrirea i acoperirea sarcinii programate) nu sunt independente ci sunt interactive i se nlnuiesc. Astfel, urmrirea curbei de sarcin este un program d e acoperire a sarcinilor ntr-un anumit interval de timp, corectat n timp real n fun cie de ecarturile aleatoare de la starea de echilibru a sistemului prin acionarea diferitelor reglaje. 18

n prezent, n Romnia, centralele hidro sunt principalele furnizoare de servicii tehn ologice de sistem, acoperind aproximativ 80% din rezerva minut a sistemului ener getic. La acoperirea necesarului de putere de reglaj secundar particip opt centra le hidroelectrice mari: Porile de Fier I, Stejarul, Corbeni, Ciunget, Glceag, ugag, Mrielu i Retezat. Puterea lor instalat nsumeaz 2845 MW, din care o band total de 400 MW este prevzut pentru acest reglaj. Atunci cnd condiiile naturale nu ofer amplasamen te favorabile sau economic amenajabile pentru UHE clasice, acoperirea vrfurilor d e sarcin i a serviciilor de sistem se poate asigura prin uzine hidroelectrice cu a cumulare prin pompaj (UHEAP). Aceste amenajri sunt alctuite dintr-un rezervor infe rior, care poate fi i lacul de acumulare al unei UHE clasice, i un rezervor superi or (aflat la o cot superioar), n care apa este acumulat prin pompaj. Pomparea se fac e atunci cnd n sistemul energetic exist un surplus de putere disponibil, aa cum se ntm l n cursul nopii sau n zilele de weekend. Din rezervorul superior apa este descrcat n ezervorul inferior prin turbine, producnd energie electric, n perioadele de vrf de s arcin (fig.1. 11 i 1.12). La fel ca n cazul UHE clasice, grupurile turbin generator pornesc rapid i acoper cerinele de sarcin sau de servicii de sistem. UHEAP sunt sing urele nmagazinatoare de energie semnificative din sistem, contribuind la mbuntirea fa ctorului de sarcin. Aa cum s-a mai artat, prin UHEAP se poate mbuntii i aportul n si al energiei eoliene. Cnd bate vntul i exist disponibil de energie acesta servete pompr ii apei n rezervorul superior. Turbinarea se face la vrf de sarcin, asigurnd acoperi rea cerinelor din sistem. Figura 1.11. Principiul uzinelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj (UHEAP) n multe dintre rile cu sisteme energetice dezvoltate, unde resursele de hidroenerg ie clasic au fost epuizate sau nu pot fi valorificate datorit restriciilor, UHEAP r eprezint singura alternativ pentru echilibrarea sistemului energetic. Un avantaj s uplimentar const n faptul c amplasarea lor nu este direct legat de condiiile hidrogra fice ale unui bazin i deci pot fi construite n centrul de grutate al consumului, c u avantaje semnificative privind distibuia. La nivelul anului 2005, peste 20% din turbinele cele mai mari din lume erau instalate n UHEAP. 19

Figura 1.12. Alternana pompare turbinare la UHEAP 1.3. HIDROENERGIA I MEDIUL Oamen ii i aciunile lor fac parte din mediul natural. Materialele de construcie, energia, hainele, alimentele i toate celelalte necesare vieii provin din resurse naturale. Lumea n care trim este puternic afectat de interveniile antropice pentru crearea co ndiiilor de via, a comfortului, a siguranei oamenilor. Pe msur ce omenirea crete i se zvolt, oamenii devin din ce n ce mai dependeni de resursele din natur. Pentru satisf acerea multora dintre nevoile zilnice oamenii au nevoie de energie electric. Cele mai multe surse nu sunt regenerabile i sunt n cantiti limitate. Sunt necesare noi f oraje de sond, noi mine de crbune i de uraniu, imense depozite de gaze naturale. Ex ploatarea oricror surse de energie are un cost de mediu. Folosirea lor pentru pro ducerea de energie are de asemenea impact asupra aerului, a solului i a apelor, d eci noi costuri de mediu. Oamenii i doresc un mediu curat. n acelai timp oamenii i dor esc energie pentru nclzirea i iluminatul locuinelor i pentru a pune n micare toat gam e aparatur legat de comfort. Care este soluia? Fie se reduce cererea de energie ele ctric, fie se gsesc i se dezvolt acele surse care sunt acceptabile din punctul de ve dere al efectelor asupra mediului. Conservarea energiei pare a fi o cale, dar cr eterea continu a populaiei i dorina de avea acces la comfort a populaiei din rile n de dezvoltare fac ca rezultanta s conduc totui la cereri sporite de energie electri c. n aceste condiii, trebuie examinate toate categoriile de surse i promovate cele m ai eficiente i acceptabile alternative. Hidroelectricitatea este una dintre soluii le care rspunde acestui deziderat. Hidroelectricitatea folosete o surs regenerabil, nu polueaz aerul apa i solul, este sigur i are costuri reduse. n plus, are caracteris tici energetice care o fac indispensabil n sistemul energetic. Aa cum s-a artat, ame najrile hidroenergetice cu lacuri de acumulare aduc i alte beneficii semnificative : atenueaz viiturile, asigur alimentarea cu ap a populaiei i economiei, furnizeaz ap p ntru irigaii. Un beneficiu ce nu trebuie neglijat este 20

crearea de peisaje i faciliti pentru recreere, condiii pentru pescuitul sportiv i pen tru sporturi nautice. Amenajrile pentru producerea de hidroelectricitate au i efec te negative asupra mediului natural sau social. Prin barare se inund suprafee de t eren, este afectat migraia petilor, se colmateaz zonele de acces n lac. Consecinele ec ologice ale acestor amenajri sunt favorabile sau nefavorabile, n funcie de climat i de condiiile naturale din amplasament. n ceea ce privete mediul social, amenajrile h idroenergetice au efecte pozitive dar i negative. Costurile sociale sunt date de modificarea folosirii terenurilor i inundarea cuvetei lacului, strmutarea populaiei din amprenta amenajrii, discomfortul localnicilor pe perioada relativ lung a exec uiei lucrrilor. n acelai timp dezvotarea hidroenergetic aduce dup sine noi drumuri bun e, dezvoltarea turismului, locuri de munc pentru cei ce o deservesc, dezvoltare o rizontal a industriilor legate de ntreinerea instalaiilor i construciilor etc. O sinte z a celor bune i a celor rele este prezentat n figura 1.13. Figura 1.13. Efecte favorabile (csue albe) i defavorabile (csue gri) ale unei amenajri hidroenergetice Cele cteva consideraii de mai sus nu constitue o analiz, n adevratul sens al cuvntului, a impactului amenajrilor hidroenergetice asupra mediului. Exis t n prezent numeroase publicaii, iar la nivelul Asociaiei Internaionale a Hidroenergi ei (IHA- International Hydropower Association) sunt dezvoltate proceduri specifi ce de analiz. Ceea ce se poate spune n final este c hidroenergia are o istorie i o c azuistic care permite cunoaterea n detaliu a problemelor i c bunele practici de reduc ere a efectelor negative asupra mediului sunt cunoscute profesiei. 21

1.4. SCURT ISTORIC Cea mai veche utilizare a energiei apelor este atestat n China i n Egiptul antic, unde au aprut roile de ap. Vechii greci i romanii utilizau mori de ap (cu roi hidraulice) pentru mcinatul grnelor. n figura 1.14 este prezentat o moar de ap dup descrierea lui Vitruvius, care include transmisii cu roi dinate.

Figura 1.14. Moar de ap roman Primele roi de ap, cu ax orizontal, erau puse n micare d apa care curgea printr-un canal special amenajat (fig.1.15,a). Mai trziu randame ntul roilor de ap a fost mbuntit prin crearea de cderi artificiale folosind jghiaburi entru aducerea apei la partea de sus a roii (fig.1.15,b). Roile erau puse n micare d e greutatea apei care umplea cupele de pe periferia roii. Se obineau randamente de pn la 85%. a b

Figura 1.15. Roi hidraulice: a puse n micare de curent la baza roii; b- puse n micare de cderea apei la partea superioar n evul mediu roile de ap au fost frecvent utilizat e de meteugari. Au aprut i noi maini hidraulice. n Norvegia, cea mai utilizat main e ernkallen, care era o roat hidraulic cu ax vertical. Rotorul era format din pale r adiale la care apa ajungea printr-un jgheab nclinat. Dispunerea palelor era artiz anal, iar randamentele rar depeau 50%. 22

n perioada revoluiei industriale energia hidraulic a jucat un rol important n dezvol tarea industriilor textile i a pielritului. Primele orae industriale au fost asocia te energiei apelor. Au fost construite baraje i canale, iar ori de cte ori cderea d epea 5 m s-au instalat roi hidraulice. Barajele mari i lacurile de acumulare au aprut mult mai trziu i ca urmare energia apei trebuia dublat de maini cu abur pentru pero iadele cnd debitele erau mici. Renaterea energiei hidraulice s-a produs odat cu dez voltarea electricitii i a generatoarelor. Prima uzin hidroelectric s-a realizat n 1880 n Cragside, Northumberland. Construcia de hidrocentrale a cptat apoi avnt, s-au perf ecionat turbinele, au aprut lucrri hidrotehnice importante. La nivelul anului 1920, n Statele Unite ale Americii, 40% din energia electric se producea pe cale hidro. Principiile care stau la baza uzinelor hidroelectrice au rmas aceleai i n prezent. Amenajrile hidroelectrice cuprind lacuri de acumulare create prin bararea cursuri lor de ap, canale, conducte sau galerii de derivare a apei spre centrala hidroele ctric, unde sunt amplasate turbinele i generatoarele. Pe plan mondial hidroelectri citatea reprezint cca un sfert din producia de energie electric i este n continu extin dere. Sunt ri n care energia hidro este dominant n producia de energie electric. Lider sunt Norvegia (99 %), Congo (97 %) i Brazilia (96 %). n figura 1.16 sunt prezenta te rile cu cea mai mare producie anual de hidroenergie. Sunt nregistrate recorduri pr ivind puterea instalat n uzinele hidroelectric, dintre care se reamintesc Itaipu p e fluviul Parana, pus n funciune n 1982 la grania dintre Brazilia i Paraguay, cu 12600 MW, Three Gorge pus parial n funciune pe fluviul Yangze n China, cu 18200 MW. Figura 1.16. rile cu cea mai mare producie de hidroenergie n ceea ce privete perspect iva de viitor, cerina de surse energetice curate i regenerabile constitue principa lul motor al promovrii amenajrilor hidro. Desigur sunt necesare o serie de condiii preliminare i preocupri pentru ndeplinirea acestora. Construcia unei amenajri hidroen ergetice necesit studii ndelungate privind regimul hidrologic al cursului / cursur ilor de ap, privind condiiile morfologice i geologice din amplasamente, privind imp actul asupra mediului. Pe baza acestor studii se pot alege cele mai bune amplasa mente i se definete regimul de operare al amenajrii. Numrul de amplasamente care pot fi economic amenajate 23

hidroenergetic este limitat. n multe ri amplasamentele favorabile s-au epuizat sau sunt n curs de epuizare. Eforturile sunt mai mari dar i cerinele de energie sunt cr esctoare i la fel i preteniile fa de calitatea surselor energetice. Hidroenergia are u n viitor cert. BIBLIOGRAFIE Blank, J. (2008). Micro-Hydropower for Municipal Wat er and Wastewater Systems in Oregon. Oregon APWA Spring 2008 Portland Conference Boyle, G. (Ed.) (2004). Renewable Energy: Power for a Sustainable Future (Secon d Edition). Oxford University Press / Open University. Encarta Online Encyclopedi a (2007). Hydro-Power. Microsoft Corporation. Jorde, K., Sommer, F. (2008). Lect ures in Hydropower Systems. UNESCO IHE, Delft. Kjlle, A. (2001). Hydropower in Nor way. Mechanical Equipment. Trondheim. Krieger, G. (2007). Renewable energy for t he future. VDMA - Power Systems. Frankfurt/Main, Germany. Conference on Renewabl e Energies for Embassies in Germany, Berlin. Lafitte, R., Bartle, A. (2000). The role and benefits of hydroelectric power. Hydropower and Dams World Atlas. Leje une, A., Topliceanu, I. (2002). EREC 2002. Energies renouvelables et cogeneratio n pour le developpement durable en Afrique. Universite de Liege, Faculty of Scie nce Applied. Pricu, R. Bucureti. (1974). Construcii Hidrotehnice. Editura Didactic i Pedagogic, Pricu, R. , Bogdan, S., Luca, Gh., Stnuc, A., Guja,V. (1970). Amenajri hidroenergeti ce. n Manualul inginerului hidrotehnician, Volumul II, Editura Tehnic, Bucureti. UP B. (2006). Hidroenergetica. www.hydrop.pub.ro / bcap4. USBR. Power Resources Off ice (2005). Hydroelectic Power. US Department of the Interior publications, Denv er. Wikipedia (2008). Renewable energy. http:// Wikipedia.org. 24

2 RESURSE HIDROENERGETICE I SCHEME DE AMENAJARE

2.1 RELAII DE CALCUL I UNITI DE MSUR PENTRU PUTERE I ENERGIE Pentru a facilita urmrir noiunilor legate de potenial, putere i energie este util de a se reaminti care sunt unitile de msur utilizate n energetic. Pentru putere, unitatea de msur n sistemul i aional de uniti de msur (SI) este Watt ul [W]. n energetic se utilizeaz multiplii ac a: 1kW = 103 W i respectiv 1MW = 103 kW = 106 W Pentru energie, unitatea de msur n s istemul internaional de uniti de msur (SI) este Joule- ul [J]. n energetic se utilizea multiplii acestuia: 1kWh = 103 kW x 3600 s = 3,6 x 106 J i respectiv 1GWh = 106 k Wh 1TWh = 109 kWh Dac un volum de ap V (m3) se afl la cota H1 respectiv la nlimea H(m) deasupra unui pla n de referin de cot H2, atunci posed o energie potenial (fig. 2.1): = 9,81 V H [kJ ]

Figura 2.1. Energia unui volum de ap aflat la cota H1 de un plan de referin 25

E p =

V H = 9,81 kN / m 3

V ( m 3 )

H ( m ) = ( 2.1)

Dac volumul V se scurge pe albia unui curs de ap n timpul t , atunci energia potenia l devine energie cinetic, iar cursul de ap pe sectorul dintre H1 i H2 are puterea P = E / t: P= E V = 9,81 H = 9,81Q H [kW ] t t (2.2) Energia pe care cursul de ap o poate livra ntr-un an, denumit potenial energetic al cursului de ap pe sectorul definit anterior, se obine nmulind puterea cu numrul de or e dintr-un an. Dat fiind faptul c debitul rului variaz n acest interval, atunci ener gia livrabil se calculeaz cu debitul mediu multianual Qm : Esector = 8760 P = 8600 Qm H [kWh / an] (2.3) Puterea hidroelectric a cursului de ap se poate fructifica numai prin amenajarea h idroenergetic a sectorului de ru. Puterea fructificabil este mai mic pentru c numai o parte din debitul rului poate fi trecut prin turbine, pe circuitele hidraulice a le amenajrii apar pierderi de sarcin, transformarea energiei hidraulice n energie m ecanic i a energiei mecanice n energie electric se face cu pierderi, intervenind ran damentele transformrilor. Relaia de calcul a puterii devine: P = 9,81 Qm h t g H br = 9,81 G Qm H br (2.4) unde apar notaiile: Hbr = cderea brut pe sector; = coeficientul de utilizare a debi tului datorit deversrilor i prelevrilor pentru alte folosine = Qu debit mediu utilizabil = Qm debit mediu afluent t = randamentul hidraulic, exprimat sub forma: = cu H H br hr ; = H br H br h r pierderile de sarcina pe circuitul hidraulic iar t este randamentul turbinei, g este randamentul generatorului, iar G este randa mentul global, cu valori uzuale ntre 75 % i 85%. 26

2.2. POTENIALUL HIDROENERGETIC AL CURSURILOR DE AP

Prin inventarierea resurselor hidroenergetice se urmrete determinarea cantitii de en ergie care poate fi obinut, variaia ei n timp i localizarea ei geografic. Inventariere a resurselor hidroenergetice se efectueaz prin studii pe fiecare curs de ap n parte , pe baza datelor fizico-geografice, tehnice i economice, innd seama de condiiile sp ecifice ale regiunii sau rii respective. Potenialul hidroenergetic teoretic (sau brut) reprezint aportul tuturor resurselor de energie hidraulic natural ale unui bazin, fr s in seama de posibilitile tehnice omice de amenajare. El corespunde unei utilizri integrale a cderii i a disponibilul ui de ap al bazinului, cu un randament ideal de 100%. Acest potenial teoretic incl ude att potenialul de suprafa, ct i potenialul liniar. Potenialul teoretic de suprafa efer la apele de la suprafaa pmntului i anume la cele de precipitaii i la cele de scur ere. Potenialul teoretic de precipitaii Ep, reprezint echivalentul energetic al ntre gului volum de ap rezultat din precipitaiile ce cad pe o anumit suprafa: unde: Ep = 2,725 h S H0 [kWh/an] h- reprezint nlimea medie a precipitaiilor, n mm/an; 2 (2.5)

S- mrimea suprafeei, n km ; H0- altitudinea medie a suprafeei, fa de nivelul mrii, sau fa de un alt reper, n m. Potenialul teoretic liniar al cursurilor de ap reprezint energia (sau puterea) maxi m care se poate obine de pe rul respectiv (sau de pe un anumit sector al su). Pentru un anumit sector al cursului de ap se obine cu relaiile ( 2.2) i (2.3).

Potenialul teoretic (brut) este o mrime bine precizat care rezult din anumite operaii de calcul ce nu pot fi altfel interpretate. Din acest punct de vedere el reprez int o mrime invariabil n timp (admind c modificrile climatice nu sunt eseniale) i i ent de condiiile tehnice sau economice. De aceea, dei prezint dezavantajul de a nu f i o mrime fizic real, potenialul hidroenergetic teoretic este folosit pentru studii comparative. Potenialul tehnic amenajabil reprezint puterea i energia electric care ar putea fi p rodus prin amenajarea potenialului teoretic al cursurilor de ap, n msura n care amenaj area este realizabil n condiiile tehnice actuale, i innd seama de pierderile care apar la transformarea energiei hidraulice n energie electric (acestea reprezinta in me die 20... 25% din potenialul net). Din cauza acestor influene i limitri, potenialul t ehnic amenajabil nu se poate determina dect n urma elaborrii schemelor de amenajare hidroenergetice. Potentialul economic amenajabil corespunde puterii i capacitii de producere de energie a acelor uzine prevzute in cadrul potenialului tehnic, care pot fi amenajate in condiii considerate economice la o anumit etap de dezvoltare. V aloarea sa variaza in decursul timpului, fiind permanent influenat de o serie de f actori energo27

economici i de alt tip. n ultimile decenii au fost fluctuaii importante, generate d e variaia preului combustibililor fosili, de modificrile climatice, de modul de apr eciere a efectelor produse de amenajrile hidroenergetice asupra mediului etc. Din rezultatele obinute n rile europene se poate deduce c potenialul care poate fi amenaj at in condiii economice variaz ntre 18 i 22 % din valoarea potenialului teoretic de s curgere, respectiv ntre 50 i 75% din valoarea potenialului tehnic amenajabil. 2.3. EVALUAREA POTENIALULI HIDROENERGETIC LINIAR Potenialul hidroenergetic teoretic se calculeaz pe sectoare caracteristice ale fie crui curs de ap. Pe cursurile de ap mici, sectorizarea se face lund drept limite pun ctele de confluen cu afluenii, zonele de schimbare a pantei rului, amplasamentele pr obabile ale uvrajelor amenajrii. Pentru cursurile de ap importante, unde aportul d iferiilor aflueni este redus, potenialul teoretic se poate calcula pe sectoare de l ungime egal, cuprins ntre 10 i 100 km. Considernd un sector de lungime L, ntre cotele 1 i H2 cu debitul mediu Qm (fig. 2.2), potenialul energetic al sectorului este: P = 9,81Qm H [kW ] unde Qm ( m3/s) este debitul mediu multianual pe sector. (2.6) Figura 2.2. Notaii pentru calculul potenialului liniar De regul, n calcul se foloses c mai multe valori caracteristice ale debitelor: debitul mediu multianual Qm, de bitele cu asigurarea de 50% i de 95%, debitele medii ale semestrelor de iarn, resp ectiv de var. Potenialul calculat pe baza debitului mediu multianual indic valoarea maxim a produciei de energie care poate fi obinut pe sectorul de ru respectiv. Deoar ece aceast valoare este influenat de valorile extreme ale debitelor, se consider c de bitul cu asigurare 50% permite aprecierea funcionrii normale a uzinei hidroelectri ce. Debitul cu asigurarea de 95% d indicaii asupra energiei garantate, care poate fi obinut prin amenajarea sectorului de ru. 28

Potenialul calculat pe baza debitului mediu de iarn sau de var permite s se apreciez e repartizarea n timpul anului a produciei de energie hidroelectric. Potenialul specific liniar exprim gradul de concentrare al potenialului teoretic li niar. Acesta se calculeaz prin raportarea potenialului liniar la lungimea sectorul ui de referin: pP / sector = P H = 9,81Qm = 9,81Qm i [kW / km] L L (2.7) und i este panta cursului pe sector (m / Km) . Dac potenialul se refer la energia produs, lund n consideraie debitul mediu multianual rezult: Es ctor = 8760 P = 8600 Qm H [kWh / an] i deci potenialul specific energetic: (2.8) p E / sector = E = 8600 Qm i [kWh / km, an] L (2.9)

P ntru inventarierea potenialului liniar sunt necesare staii hidrometrice, n vedere a cunoaterii regimului hidrologic al cursurilor de ap, i ridicri topo, constnd n nivel mente i profile n lung, pentru stabilirea pantelor i a cderilor. La inventarierea po tenialului hidroenergetic al Romniei s-au studiat circa 25 000 km de ruri. Pe aceas ta cale s-au pus in eviden sectoarele cele mai bogate din punct de vedere hidroene rgetic, care ofer cele mai favorabile condiii de amenajare. Pentru determinarea po tenialului tehnic amenajabil s-au elaborat scheme de amenajare pentru toate cursu rile de ap mai importante, dotate cu un potenial liniar mai mare de 300 kW/km. La n tocmirea acestor scheme s-a inut seama de condiiile naturale locale i de restriciile de mediu. Potenialul hidroenergetic teoretic (brut) este reprezentat pe hri i planu ri prin diverse sisteme de reprezentare grafic, care ncearc, fiecare, s fie ct mai su gestive. Cea mai des folosit este reprezentarea prin benzi energetice, care se obi ne prin trasarea n lungul cursului de ap a unor benzi haurate sau negrite, a cror lime este proporional, la o anumit scar, cu valoarea potenialului liniar specific pe secto rul respectiv. n figurile 2.3 i 2.4 sunt redate benzile energetice ale principalel or cursuri de ap din Romnia. n figura 2.3 benzile corespund evalurii din anii 80 (Kogl niceanu, 1986). n figura 2.4 este reprodus harta realizat de profesorul Dorin Pavel (Pavel, 1933) ntr-o lucrare de referin privind evaluarea forelor hidraulice din Romn ia. n aceeai lucrare se aprecia c teritoriul Romniei dispune de o putere brut de cca 6000 MW , cu o producie de energie de 36 TWh / an. Cifrele se bazau pe studiul a unui numr de 567 de uzine hidroelectrice, concepute conform performanelor tehnice ale perioadei respective. 29

30 Figura 2.3. Potenialul tehnic liniar al cursurilor de ap din Romnia

31 Figura 2.4. Benzile energetice reprezentnd potenilaul tehnic amenajabil evaluat de profesorul Dorin Pavel

Pentru reprezentarea potenilului liniar se mai pot folosi linii paralele cu secto arele de ru, care, potrivit unei legende stabilite, indic valoarea potenialului hid roenergetic teoretic liniar specific. Uneori se reprezint potenialul brut prin fig uri geometrice, a cror suprafa este proporional cu valoarea potenialului. Se folosesc foarte des ptrate sau cercuri. Cea mai complex reprezentare grafic o formeaz ns cea fc t n aa numita caracteristic cadastral, sau cadastrul hidroenergetic (UPB, 2006). Acea st reprezentare grafic conine urmtoarele curbe, care caracterizeazx bazinul rului resp ectiv: - profilul n lung al rului z = z(L); - suprafaa bazinului funcie de lungimea rului S = S(L); - variaia debitului total n lungul rului Q = Q(L); - variaia debitulu i specific q = q(L); - variaia potenialului specific p = p(L). De asemenea pe graf ic se mai indic lungimea n kilometri, panta medie a fiecrui sector al rului i () i cot ele z (n mdM) ale punctelor care delimiteaz fiecare sector. Printr-un cerc, haurat sau negrit pe jumtate, se indic punctele n care rul primete aflueni i de pe care part sa vin acetia (dreapta sau stnga). 2.4. POTENIALUL HIDROENERGETIC AL ROMNIEI

n Romnia resursele de ap datorate rurilor interioare sunt evaluate la aproximativ 37 miliarde m3/an, dar n regim neamenajat se poate conta numai pe aproximativ 19 mi liarde de m3/an, din cauza fluctuaiilor de debite ale rurilor. Aportul anual al Du nrii, la intrarea n ara noastr, este n medie de 170 miliarde m3/an (de peste 4 ori ma i mult dect toate rurile interioare), dar Romnia poate beneficia numai de o cot part e din acest stoc. Resursele de ap din interiorul rii se caracterizeaz printr-o mare variabilitate, att n spaiu, ct i n timp. Astfel, zone mari i importante, cum ar fi Cm Romn, podiul Moldovei i Dobrogea, sunt srace n ap. De asemenea, apar variaii mari n a debitelor, att n cursul unui an, ct i de la an la an. n lunile de primvar (martie-i nie) se scurge peste 50% din stocul anual, atingndu-se debite maxime de sute de o ri mai mari dect cele minime. Toate acestea impun ca necesar realizarea compensrii debitelor cu ajutorul lacurilor de acumulare. n ceea ce privete potenialul hidroene rgetic al Romniei se apreciaz c potenialul teoretic al precipitaiilor este de circa 2 30 TWh/an, potenialul teoretic al apelor de scurgere de aproximativ 90 TWh/an, ia r potenialul teoretic liniar al cursurilor de ap este de 70 TWh/an. n tabelul 1.1 s e indic valorile potenialului hidroenergetic de scurgere, procentul referitor la p otenialul din precipitaii % Ep, potenialul teoretic liniar considerat la debitul me diu i potenialul tehnic amenajabil, pentru cteva din bazinele cursurilor de ap mai i mportante din Romnia. Se observ c potenialul teoretic liniar mediu al rurilor rii, inc usiv partea ce revine Romniei din potenialul Dunrii, se ridic la 70 TWh/an, din care potenialul tehnic amenajabil reprezint 36 TWh/an (2/3 dat de rurile interioare i 1/ 3 de Dunre). 32

Tabelul 1.1. Potenialul hdroenergetic al Romniei . Bazinul Potenialul hidroenergetic De scurgere Teoretic Tehnic liniar amenajabil Suprafaa Km2 TWh/an TWh/an % Ep TWh /an Some 18.740 9,00 39 4,20 2,20 Criuri 13.085 4.,50 43 2,50 0,90 Mure 27.842 17,1 0 42 9,50 4,30 Jiu 10.544 6,30 48 3,15 0,90 Olt 24.507 13,30 38 8,25 5,00 Arge 12 .424 5,00 40 3,10 1,60 Ialomia 10.817 3,30 39 2,20 0,75 Siret 44.993 16,70 37 11, 10 5,50 Total ruri interioare 237.500 90,00 39 51,50 24,00 Dunre Total Romnia 237.500 90.000 39 18,50 70,00 12,00 36,00 Estimri mai recente, concordante de altfel cu evalurile din 1985, arat c potenialul h idroenergetic atinge circa 40 TWh/an i este astfel distribuit: - cursuri de ap int erioare 25 TWh/an; - Dunrea, cota Romniei 11,5 TWh/an; - micropotenial 3,5 TWh/an. Valorile caracteristice ale diferitelor categori de potenial hidroenergetic arat c o serie de bazine hidrografice, cum ar fi Siretul (care include i rul Bistria), Olt ul, Argeul, Mureul, prezint un potenial nsemnat. Condiii favorabile de amenajare sunt pentru mai multe ruri, cum ar fi Bistria, Argeul, Lotru, Sebeul, Someul, Rul Mare, Olt ul, Siretul, .a. La nivelul anului 2005 producia de energie a fost de cca 16 500 G Wh/an, realizat n principal n 129 de centrale hidroelectrice. Puterea instalat n anul 2005 era de 6 335 MW. Ehergia hidroelectric reprezint n medie 1/3 din producia de e nergie electric a Romniei. 2.5. POTENIALUL HIDROENERGETIC MONDIAL Potenialul hidroenergetic mondial, exprimat n putere, este de peste 2 milioane de MW, din care microhidro atinge 27 800 MW. Repartiia pe continente a potenialului a menajat i cota procentual pe care o reprezint potenialul amenajat raportat la potenia lul evaluat la nivelul anului 2005 sunt prezentate n tabelul 2.2. Se constat c n tim p a existat o tendin de cretere a valorii potenialului hidroenergetic teoretic i amen ajabil. Aceasta, pe de o parte, datorit creterii preciziei datelor de baz, hidrolog ice i topografice, iar, pe de alt parte, datorit progreselor tehnicii n general i n do meniul amenajrii uzinelor hidroelectrice n special, ceea ce 33

a creat condiii pentru folosirea unui potenial considerat nainte ca neeconomic sau de neutilizabil. Tabelul 2.2. Rerpartiia pe continente a potenialului exprimat n pu tere Continentul Asia America de Sud Africa America de Nord Rusia Europa Australia TO TAL GLOB Potenial MW 610 000 431 900 358 300 356 400 250 000 245 500 45 000 2 200 000 Potenial amenajat MW % din potenial 36,5 222 637 28,6 123 712 6,0 21 644 46,1 164 127 18,2 45 700 73,0 179 502 29,0 13 471 778 138 35,3 n ceea ce privete repartiia teritorial se observ c Africa, considerat mult timp drept ontinentul cel mai bogat n resurse hidroenergetice, nu deine ntietatea, Asia avnd un potenial de aproape dou ori mai mare, iar n ceea ce privete potenialul specific (kWh/ km2) Africa prezint o valoare mai redus chiar dect media mondial. n ceea ce privete po tenialul mondial tehnic amenajabil exprimat n energie, conform datelor IHA (Laffit e i Bartle, 2000), acesta este de 14 370 TWh/an, din care 8080 TWh/an este econom ic amenajabil. La nivelul anului 2000 se produceau pe cale hidro 2070 TWh/an, ad ic cca 19% din consumul total de energie pe glob. La aceai dat, puterea instalat era de 674 GW, cu 108 GW n construcie, iar n 2005 puterea instalat a crescut la 778 GW. Repartiia pe continente a potenialului hidroenergetic, a energiei produse annual i a gradului de amenajare (procentual) exprimat n energie este redat n figururile 2. 5.i 2.6. Figura 2.5. Repartiia pe continente a potenialului hidroenergetic 34

Figura 2.6. Procente din potenialul hidroenergetic care au fost amenajate i contri buie la acoperirea consumului energetic mondial Pentru formarea unor repere, n ta belul 2.3 sunt prezentate cele mai mari uzine hidroelectrice aflate n prezent (20 08) n exploatare. Tabelul 2.3. Cele mai mari uzine hidroelectrice din lume Putere instalat Energie produs anual Nume ara Anul Three Gorges Itaip Guri Grand Coulee Sayano Shushenskaya Churchill Falls Porile de Fier China Brazilia/Paraguay Venezuela Statele Unite Rusia Canada Romania/Serbia 2009 1983 1986 1942/80 1983 1981 1971 1970 18,200 MW 12,600 MW 10,200 MW 6,809 MW 6,400 MW 5,616 MW 5,429 MW 2,280 MW 35 TW h 11.3 TWh 93.4 TWh 46 TWh 22.6 TWh Robert-Bourassa Canada n figura 2.7 este prezentat situaia amenajrii potenialului hidroenergetic european. n dreptul fiecrei ri sunt trecute procentul din potenial care este amenajat i producia d e energie n GWh/an. 35

36 Figura 2.7. Amenajarea potenialului hidroenergetic european

Aceleai date se regsesc n figura 2.8, ntr-o reprezentare mai sugestiv. n abscis sunt p ziionate rile n ordine alfabetic, iar n ordonat producia anual de energie. Figura 2.8. Energia electric produs i restul de potenial neamenajat al rilor europene 2.6. SCHEME DE AMENAJARE Energia hidraulic natural este distribuit destul de neuniform de-a lungul cursurilo r de ap. Ea se consum n cea mai mare parte ca energie de nvingere a rezistenelor pe c are le opune curgerii patul neregulat al rurilor. Restul energiei se consum prin a ciunea de erodare a albiei i a versanilor. Scopul amenajrilor hidroelectrice este re ducerea ntr-o msur ct mai mare a pierderilor de energie i concentrarea cderilor pe sec toare scurte, in vederea producerii de energie electric. 37

Crearea unei cderi concentrate pe un curs de ap se poate realiza pe mai multe ci (f ig. 2.9) : - prin construirea unui baraj care ridic nivelul apei i reduce viteza d e curgere pe o anumit distan n amonte (fig. 2.9, a); - prin derivarea apei din albia cursului printr-o aduciune cu pant redus, care conduce apa cu pierderi de sarcin mi ci (fig. 2.9, b); - printr-o dispoziie mixt, de ridicare a nivelului i de derivare a apei (fig. 2.9, c i d). Figura 2.9. Scheme de amenajare standard 38

n figura 2.9 se remarc i construciile principale care intervin n cadrul unei scheme d e amenajare. Astfel: Barajele de acumulare concentreaz cderea n seciunea de barare i formeaz lacuri de acum ulare importante pentru regularizarea debitelor, n timp ce barajele de derivaie (s tvilarele) ridic local nivelul apei pentru a putea fi preluat de aduciune. Prizele d e ap, dispuse n corpul barajului sau mai adesea n versani, preiau debitele ce merg ct re turbine i le dirijeaz n aduciuni, sau , dup caz, direct n conductele forate. Aduci le, care pot fi canale cu nivel liber sau galerii sub presiune, transport debitul turbinat ctre camerele de echilibru camere de ncrcare n cazul canalelor de aduciune respectiv castele de echilibru n cazul galeriilor de aduciune. Camerele de echili bru sunt dispuse ntre aduciuni i conductele sau galeriile forate. Ele au rolul de a limita suprapresiunile dinamice provocate de variaiile de sarcin de la central i de a furniza debit pentru pornirea centralei, respectiv de a nmagazina debit la opri rea acesteia. Conductele sau galeriile forate conduc apa de la camerele de ncrcare spre central, pe o diferen de nivel mare i cu viteze i presiuni mari. Centralele hidr oelectrice cuprind construciile i instalaiile care asigur circuitul hidraulic ctre i d e la turbine, gzduesc turbinele i generatorii, precum i mecanismele de reglare a sa rcinii, instalaiile conexe, panourile electrice etc. Canalele sau galeriile de fu g conduc apele turbinate ctre punctele de restituie n cursurile de ap. n cazul uzinelo r hidroelectrice care furnizeaz energie de vrf i lucreaz un numr limitat de ore pe zi , debitele turbinate sunt preluate de un bazin (lac) redresor, denumit n figura 2 .9 regularizare, din care se descarc n aval un debit cvasiconstant.

n funcie de modul de concentrare a cderii, se deosebesc trei tipuri principale de a menjari hidroelectrice: amenajri uzin-baraj (fig. 2.9, a), cnd centrala este dispus n imediata apropiere a barajului i ntreaga cdere este realizat numai prin intermediul barajului; amenjri de derivaie (fig. 2.9, b), cnd centrala este dispus la captul aval al unei derivaii i folosete cderea obinut prin reducerea pantei de curgere prin aceast derivaie fa de panta rului; amenajri mixte, cu baraj i derivaie, cnd centrala folose rea obinut att prin construcia barajului ct i prin aceea a derivaiei; schema din figur 2.9, c reprezint o soluie cu centrala situat la zi, iar schema din figura 2.9, d r eprezint o soluie tot mai des ntlnit, cu centrala situat n subteran. Se precizeaz c denumirea de uzin hidroelectric (prescurtat UHE) se nelege totalitatea lucrrilor de c onstrucie i a echipamentelor care alctuiesc o amenajare hidroelectric, de la captare i pn la punctul de restituie a apelor turbinate. Prin central hidroelectric (prescurt at CHE) se nelege numai construcia care n principal 39

adpostete circuitul hidraulic ctre i de la turbine, turbinele i generatoarele i instal aiile anexe. 2.6.1. Scheme de amenajare ale uzinelor hidroelectrice de tip baraj.

La acest tip de amenajare ntreaga cdere folosit de UHE este realizat prin construcia barajului. Cldirea centralei este aezat n acelai amplasament, n corpul barajului sau l a piciorul barajului, ori imediat n aval de baraj, pe malurile sau n versanii cursu lui de ap. Uzina are aduciuni foarte scurte sau numai conducte sau galerii forate. Cderile pentru care se construiesc aceste uzine sunt cuprinse ntre mai puin de 5 m pn la peste 200 m, limita maxim atins fiind de 300 m (UHE Nurek pe rul VahsRusia). Vo lumul lacurilor de acumulare create de barajele acestor uzine variaz de asemenea n limile foarte largi, de la volume mici, care nu pot asigura dect o compensare or ar a debitelor, pn la volume foarte mari, care permit o regularizare multianual a de bitelor. Cele mai mari acumulri din lume s-au realizat la amenajrile cu uzine bara j de pe marile fluvii (UHE Bratsk, cu 179 miliarde m3 i UHE Kariba cu 160 miliard e m3 ). Uzine-baraj de cdere mijlocie sau mare La acest tip de amenajare cldirea centralei este amplasat la piciorul barajului sau imediat n aval de baraj, pe malul cursulu i de ap sau n subteran, ntr-unul din versani. Dispoziia general depinde de limea albi de tipul de baraj. Aducerea apei la turbine se realizeaz prin conducte forate scu rte, care traverseaza barajul, sau prin galerii forate care strbat versanii.

Schema se utilizeaz pentru amenajarea fluviilor i a rurilor mari n zonele de munte, la trecerea lor prin defilee. Sunt de preferat amplasamente care nu afecteaz loca liti i ci de comunicaie importante. Pentru a crea o cdere mare se construesc baraje na te, care la rndul lor formeaz lacuri de acumulare cu volume foarte mari. Cele mai mari UHE existente sunt construite pe marile fluvii ca uzine-baraj, folosind n nu meroase cazuri baraje mai nalte de 100 m. Lacurile de acumulare ale acestor amena jri servesc mai multor tipuri de folosine, curent pentru alimentare cu ap i pentru a tenuarea viiturilor. Uneori acest tip de schem de amenajare se asociaz unor acumulr i pe ruri cu resurs energetic mai redus, realizate preponderent pentru alte folosine. n astfel de situaii se fructific doar cderea creat, dar debitul uzinat este redus i d eci i puterea centralei. Aceste amenajri nu sunt de regul importante pentru sistemu l energetic. In cazul barajelor de beton, schema de amenajare a UHE este mai sim pl, cldirea centralei fiind amplasat la piciorul barajului, sau lng unul din maluri, pentru a permite descrcarea apelor mari peste cealalt parte a barajului. Aducerea apei se face prin conducte forate scurte care traverseaz barajul, cte una pentru fi ecare turbin, cu prize de ap pe paramentul amonte al barajului (fig. 2.10). Cnd val ea este ngust, centrala se amplaseaz la mijlocul vii, iar evacuarea apelor mari se f ace printr-un deversor lateral, sau peste central printr-o trambulin. O alt soluie e ste poziionarea centralei n aval de baraj, lng unul din maluri. n acest caz 40

aducerea apei se face prin galerii de derivaie prin versani, cu prizele de ap n vers ant sub forma unor turnuri de priz. Nivelul creat prin barare BARAJ Patul rului Nivelul vechi al rului Figura 2.10. Dispunrea clasic a unei UHE-baraj n cazul barajelor din beton Situaia centralelor asociate cu bararea vilor nguste este ilustrat n figura 2.11, n care se p rezint UHE Tarnia, de pe Some, singura uzin baraj din Romnia. VEDERE N PLAN SECIUNE PRIN CHE SECIUNE PRIN GOLIREA DE SEMIADNCIME SECIUNE PRIN DESCRCTOR Clapet Baraj Grtar Centrala hidroelectric Golire de semifund Van segment UHE Tarnia constitue treapta a doua a amenajrii hidroelectrice a Someului Mic. fora Fi gura 2.11. AHE Tarnia pe Someul Mic Conduct CHE CH 41

Centrala hidroelectric are o putere de 45 MW, la o cdere de 80,50 m. Debitul insta lat este de 68 m3/s, iar producia de energie de 80 GWh/an. Barajul i centrala de l a piciorul aval s-au amplasat ntr-o zon de chei, cu condiii morfologice i geologice bune. Barajul are 97 m nlime, fiind foarte svelt. Centrala este separat structural d e baraj printr-un rost permanent. Prizele i conductele forate ale celor dou grupuri cu turbine Francis ale centralei hidroelectrice sunt plasate n dou ploturi centra le. Descrcarea debitelor maxime se face printr-un descrctor de suprafa amplasat la ma lul drept i prin dou goliri de semiadncime care au canale rapide ce bordeaz cldirea c entralei. n cazul barajelor din materiale locale priza i conductele forate nu mai p ot fi amplasate n corpul barajului. n plus, din cauza amprizei mari a barajului i a modului de evacuare a apelor mari, centrala se dispune spre aval. Mai rar i numa i pentru baraje sub 80 m s-au realizat aduciuni sub corpul barajului, sub form de conducte metalice plasate n galerii purttoare, cu prize de ap de tip turn. Uzual am plasarea centralei se face fie suprateran, la unul din maluri, sau n subteran, ntr unul din versani. Cu titlu de exemplu, n fugura 2.12 este prezentat UHE Xiaolangdi din cadrul amenajrii hidroelectrice a Fluviului Galben din China. La o cdere de 13 9 m i cu un debit instalat de 1200 m3/s, centrala subteran are o putere de 1800 MW i produce anual 5100 GWh. PLAN DE SITUAIE Lac Galerii forate CHE subteran Galerii de fug CHE Baraj PROFIL LONGITUDINAL PRIN CIRCUITUL HIDRAULIC Figura 2.12. Uzin-baraj, cu amplasarea centralei n subteran 42

n figura 2.13 este prezentat o uzin baraj de cdere medie la care blocul prizei este amplasat n frontul barat. De aceast dat cldirea centralei este suprateran, poziionat l un versant. La o cdere de 68 m centrala are o putere de 1240 MW. Conductele forat e, scurte, sunt pozate pe versant. 68 m

Figura 2.13. UHE baraj de cdere medie Pentru a evidenia dimensiunile la care pot a junge uzinele baraj realizate pe marile fluvii, n caseta urmtoare se prezint, n ordi nea intrrii lor n exploatare, cele dou uzine hidroelectrice care dein recordurile mo ndiale n ceea ce privete producia de energie i respectiv de putere disponibil. Pentru comparaie este prezentat i amenajarea hidroenergetic de la Boulder (Hoover), care l a data intrrii n exploatare a deinut recordul mondial. Uzina hidroelectric de la Itaipu pe fluviul Parana (figura 2.A1), dat n exploatare n 1984, a fost realizat n comun de Brazilia i Paraguay. Puterea instalat este de 14 0 00 MW, fiind majorat n anul 2004 de la valoarea iniial de 12 600 MW prin adugarea a d ou noi grupuri. n prezent dispune de 20 de grupuri de 700 MW fiecare. Producia reco rd a anului 2000 a fost de 93,4 TWh. Din acest punct de vedere centrala de la It aipu pstreaz primul loc n lume, depind ca producie de energie cea mai mare uzin hidroe ectic ca putere i anume Three Gorges care produce numai 84 TWh/an. Centrala are o cdere de 118,4 m, este echipat cu turbine Francis, iar debitul uzin at de fiecare turbin atinge 700 m3/s. Barajul care realizeaz cderea este un baraj e vidat, de 196 m nlime, cu o lungime la coronament de 1064 m. Descrctorul este echipat cu 14 stavile segment de 20 x 21,3 m fiecare. Debitul capabil al descrctorului es te de 62 200 m3/s. Volumul lacului este de 29 miliarde de m3, iar volumul util d e 19 miliarde de m3. Este interesant de reinut c n anul 1995 uzina de la Itaipu a f ost inclus ntre cele apte minuni ale lumii moderne de ctre American Society of Civil Engineers (ASCE). 43

Cteva date care explic alegerea: volumul de beton utilizat pentru construcia uzinei ar fi ajuns pentru construcia a 210 stadioane cu capacitate de 80 000 locuri fie care, iar cu fierul utilizat se puteau construi 380 de turnuri Eifel. VEDERE N PLAN de SECIUNE PRIN CENTRAL VEDERE DIN AVAL Figura 2.A1. Amenajarea hidroenergetic Itaipu, pe fluviul Parana 44

Uzina hidroelectric de la Three Gorge din China (figura 2. A2) deine recordul mond ial din punct de vedere al puterii instalate cu 18 200 MW. Energia electric produ s n anul mediu hidrologic este de 84,7 TWh. VEDERE IN PLAN SECTIUNE PRIN CENTRALA PROFIL LONGITUDINAL PRIN ECLUZE Descrctor Figura 2.A2. Amenajarea hidroenergetic Three Gorges pe fluviul Yangtze 45

Centrala este echipat cu 26 de grupuri de 700 MW fiecare. Cderea maxim este de 113 m, iar cderea minim de 70 m. Cldirile centralei, cte una la fiecare mal, sunt poziion ate la piciorul barajelor nedeversante. Construcia centralelor a inclus 3,45 mili oane de m3 de beton i 124 de mii de tone de armtur. Barajul principal este de beton de greutate, cu nlimea de 181 m i lungimea la coronament de 2309 m. Zona deversant a re 483 m lungime, este situat n zona central i este echipat cu 22 de stavile i 23 goli ri de fund, cu o capacitate maxim de descrcare de 102 500 m3/s. Volumul lacului es te de 39,3 miliarde de m3, din care 22,15 miliarde de m3 pentru atenuarea viitur ilor. Asigurarea mpotriva inundaiilor a zonei aval a crescut la 1%, iar la limit av alul poate tranzita viitura cu asigurarea de 0,1%. Lacul de acumulare are o supr afa de 632 km2 i a inundat 24 000 ha de teren cultivat i a impus strmutarea a cca 1 m ilion de persoane. Un element de interes este modul de rezolvare a navigaiei pe s ectorul amenajat. Capacitatea de trafic, de 10 milioane de tone dinainte de bara re va fi crescut la 50 de miloane de tone. Navigaia se face printr-o ecluz i un lift de vase. Ecluza are dou fire cu cinci trepte de ecluzare fiecare. Liftul cuprind e un container de 120 x 18 x 3,5 m ce poate acomoda vase de pn la 3000t. Uzina hidroelectric Hoover figura 2.A3 - (vechiul nume Boulder), construit pe fluv iul Colorado, n USA, a deinut la data punerii n funciune, n 1936, recordul n domeniu. Puterea instalat este n prezent de 2080 MW, iar n anul 2005 centrala a produs 3,25 TWh.

Dup cum se poate urmri n figur, barajul de greutate n arc nchide o vale ngust, de tip nion. nlimea barajului este de 221 m (un record mondial la data construciei) iar des chiderea la coronament este de numai 379m. Volumul lacului creat de baraj, de 38 ,54 miliarde de m3, constitue i astzi cel mai mare volum de lac de acumulare din U SA. Descrctorii barajului sunt n principal cele dou canale laterale echipate cu stav ile, care pot evacua 11 300 m3/s. Datorit configuraiei vii, centrala este situat ime diat n aval de baraj i nu la baza barajului i este divizat n dou uniti, fiecare la ba a cte unui versant. Dispunerea simetric a ntregii scheme se datoreaz faptului c n seci nea barat fluviul Colorado constitue grania dintre dou state americane, Nevada i Ari zona. Debitul este preluat de 4 turnuri de priz, cte dou pe fiecare parte. Dou fire de conducte forate sunt amplasate n fostele galerii de deviere. Alte dou fire de de rivaie forat au fost special excavate n versant. Ctre cele 18 turbine Francis apa est e condus de patru conducte forate, de la care pleac distribuitorii. Amenajarea disp une de o cdere de 178 m, iar debitul instalat este de 780 m3/s. Cldirile centralel or se ntind pe 217 m n lungul rului. Amenajarea de la Hoover are nu numai rol hidro energetic, ea servind i pentru atenuarea viiturilor, pentru irigarea terenurilor cu deficit de ap din zona aval, pentru asigurarea alimentrii cu ap i pentru mbuntirea vigaiei. 46

PLAN DE SITUAIE SECIUNE TRANSVERSAL PRIN CENTRALE VEDERE AERIAN Figura 2.A3. Amenajarea hidroenergetic Hoover pe fluviul Colorado 47

Uzine-baraj de cdere mic sau fluviale La acest tip de amenajri cladirea centralei e ste amplasat n albia cursului de ap, in prelungirea barajului i preia direct presiun ea apei din amonte. Cderea la care se poate adopta acest mod de amplasare a centr alei depinde de panta i configuraia rului i de condiiile de fundare, variind ntre civ etri pn la 30 ... 35 m.

In regiunile de deal sau colinare, pentru a se evita inundarea unor localiti, a un or suprafee mari de teren sau a cilor de comunicaie, se pot construi numai baraje d e inlime mic. De multe ori lacul de acumulare este conturat pe un mal, sau chiar pe ambele maluri, de baraje laterale, adesea numite impropriu diguri. Prin aceast d ispoziie n plan se menine n limite raionale inundarea terenurilor din albia major i se protejeaz aezrile (fig. 2.14). Fugura 2.14. Planul de situaie al unei uzine-baraj de cdere mic Uzinele-baraj de cdere mic cuprind n general un baraj deversor de beton cu stavile, pentru evacuarea apelor mari, cldirea centralei cu echipamentul electromecanic, staia de conexiuni si transformare i barajele laterale (digurile) de protecie a ter enurilor riverene. n aval albia rului este regularizat i adncit pe o anumit distan, u mrirea cderii disponibile. Pentru exemplificare, n figura 2.15 se prezint planul de situaie i seciuni caracteris tice ale UHE Haeg, ultima treapt a amenajrii hidroenergetice a Rului Mare. Amenajare a cuprinde un lac de acumulare de 118 ha, cu un volum de 11,5 milioane de m3, co nturat de un baraj lateral (dig) la malul stng, un baraj deversor pentru descrcare a apelor mari i centrala hidroelectric. Centrala are o cdere de 20 m, un debit inst alat de 90 m3/s i furnizeaz o putere de 15,8 MW. Este echipat cu 2 turbine Kaplan. Barajul, de tip stvilar, are o nlime de 32 m, iar barajul lateral are o lungime de 4 ,88 km, cu o nlime maxim de 15 m. De la central debitele turbinate sunt evacuate prin tr-un canal de fug de 210 m ctre albia natural. 48

PLAN DE SITUAIE fuga Baraj de nchidere SECIUNE PRIN CENTRAL SECIUNE PRIN BARAJ Figura 2.15. UHE Haeg In cazul amenajrilor fluviale, cldirea centralei este uzual amplasat lng unul dintre maluri (fig.2.16). n cazul cursurilor de ap de frontier, dac configuraia morfologic o permite, se construiete cte o central lng fiecare mal. Figura 2.16. Dispoziia general a unei UHE fluviale 49

Centralele sunt echipate cu turbine Kaplan sau Bulb. Volumul lacurilor de acumul are ale acestui tip de amenajri, dei mari ca valori absolute, sunt mici n raport cu stocul i permit numai o regularizare zilnic sau sptmnal a debitelor. i cderile sunt i n raport cu volumele. Prin barare se creaz remuuri lungi, care reduc din cdere, n special dac se impune o cot controlat n amonte. Uzinele fluviale cu cderi mai mici de 6 ... 8 m, care au acumulri reduse, funcioneaz pe firul apei i sunt utilizate numai ca uzine de baz, adic acoper baza graficului de sarcin. Pentru a realiza varietatea de dispoziii posibile pentru amenajrile hidroenergetice i de navigaie a fluviilor, n caseta urmtoare se prezint uzinele hidroelectrice de pe Dunre, xteva din amonte de Romnia i apoi cele dou sisteme hidroenergetice Porile de Fier I i II. Amenajarea hidr oenergetic a Dunrii a urmrit fructificarea integral a potenmialului hidroenergetic al fluviului. n figura 2.A4 se redau benzile energetice ale fluviului pe zona amena jat. De asemenea sunt indicate cele 3 locaii ale unor UHE de pe teritoriul austria c, sau la grania Austria Germania, care sunt prezentate n continuare, precum i ampl asamentul de la Porile de Fier, cu cele dou trepte amenajate. Potenialul hidroenerg etic natural al fluviului Dunrea a fost estimat la 52 TWh/an. Pe sectorul romno srb esc, de 229 km, de interes este zona defileului, cunoscut i ca sectorul cazane, cu un potenial energetic de 12,6 TWh/an i cu pante locale de 120 cm/km. Debitul mediu multianual pe sector este de 5540 m3/s. La o cdere amenajabil de 34 m, potenialul specific este cel mai mare din Europa: 8100 kW/km. Figura 2.A4. Potenialul liniar specific al Dunrii 50

Pentru nceput se prezint succint cele trei uzine hidroenergetice din amonte de Pori le de Fier i se fac unele comentarii privind dispoziia general a acestora. Alctuirea frontului barat (figura 2.A5) cuprinde centrala, un baraj deversor i ecluze. La primele amenajri, cum este i UHE Ybbs-Persenbeug (P = 203 MW, E = 1282 GWh/an), da t n exploatare n 1957, centrala a fost fragmentat n dou corpuri, considernd c o aseme dispoziie prezint avantajul unor pierderi de cdere mai mici fa de o dispunere grupat. Dificultile de exploatare pe care le prezint aceast dispoziie au fcut ca la urmtoarel amenajri grupurile s fie dispuse ntr-o singur central. Aa s-a format frontul barat la UHE Aschach (P = 287 MW, E = 1648 GWh/an), centrala ocupnd zona median ntre ecluze i barajul deversor. Este interesant de remarcat faptul c o dispoziie similar s-a al es i pentru UHE Jochenstein (P = 66 MW, E = 425 GWh/an), dei este o amenajare de g rani, unde de regul se prefer dispoziii simetrice. Figura 2.A5 a. UHE Ybbs-Persenbeug Figura 2.A5 b. UHE Aschach 51

Figura 2.A5 c. UHE Jochenstein Amenajarea hidroenergetic i de navigaie Porile de Fier I i II (SHEN) constitue cea ma i important amenajare, ca parametrii energetici, din Europa. Poziia lor n plan i pro filul sinoptic al sectorului amenajat sunt prezentate n figura 2.A6. Figura 2.A6. Localizare i profil sinoptic prin SHEN Porile de Fier 52

UHE Porile de Fier I (fig. 2.A7) are o e energie n anul mediu hidrologic de 2 racteristicle energetice de care dispun a central este de 34,50 m, iar cderea x 4350 m3/s.

putere instalat de 2 x 1050 MW i o producie d x 5250 GWh/an (se specific de fiecare dat ca Romnia i Serbia, cu pri egale). Cderea maxim l medie de 27,17 m. Debitul instalat este de 2

Dispoziia general este simetric, cu un baraj deversor plasat n mijlocul albiei i cte o central i o ecluz de fiecare parte a acestuia. Fiecare dintre cele dou ri are n acest fel amplasat pe teritoriul propriu jumtate din frontul barat. ROMNIA SERBIA Figura 2.A7. Sistemul hidroenergetic i de navigaie Porile de Fier I Centrala este e chipat cu 2 x 6 turbine Kaplan, iniial de 175 MW fiecare. Dup un proces de retehnol ogizare, grupurile romneti au ajuns la 190 MW pe grup. Barajul deversor are o nlime c onstructiv de 60 m, o lungime de 441 m i 14 cmpuri deversante de 24 m deschidere, e chipate cu stavile plane duble tip crlig. Debitul capabil al descrctorului este de 15 400 m3/s. Lacul de acumulare creat prin barare are un volum de 1,45 miliarde de m3, ceea ce permite o oarecare elasticitate n funcionare, centralele lucrnd la s emivrf i contribuind i la reglajul de frecven. UHE Porile de Fier II (fig. 2.A8) are o putere instalat de 2 x 270 MW i o producie d e energie n anul mediu hidrologic de 2 x 1325 GWh/an , din care 50 ... 55% este e nergie de vrf i de semivrf i 50 ... 45% energie de baz. Cderea maxim la central este 12,75 m, iar cderea medie de 7,45 m. Debitul instalat este de 2 x 4250 m3/s. Pe sectorul amenajat albia se situeaz ntr-o zon deluroas, iar cursul apei se ramific n dou brae, care cuprind ntre ele insula Ostrovul Mare. Limea insulei atinge 2 km 53

i este neinundabil. Pe braul principal au fost construite centrala echipat cu 2 x 10 turbine bulb de 27 MW fiecare, barajul deversor, barajul de nchidere din materia le locale i ecluza srbeasc. De aceast dat obiectele frontului barat sunt comune celor dou ri. Nodul principal Figura 2.A8 a. SHEN Porile de Fier II, nodul principal 54

Figura 2.A8 b. SHEN Porile de Fier II, nodul de pe braul Gogou i seciune prin central a de pe firul principal Pe braul secundar Gogou au fost construite un baraj devers or, o central i baraje de nchidere ctre cele dou maluri. Astfel, amenajarea are dou ba raje deversoare, unul pe braul principal, pentru partea srb, i unul pe braul Gogou, pe ntru partea romn. Prin cele 14 cmpuri deversoare i prin 50% din grupuri se pot evacu a 16 350 m3/s. Volumul lacului de acumulare este de 600 milioane de m3. 55

2.6.2. Scheme de amenajare ale UHE de derivaie

La acest tip de schem ntreaga cdere este realizat cu ajutorul unor lucrari de deriva re a apei (canale, galerii, conducte) de lungime mare. Prin lucrri de derivare se pot amenaja n condiii raionale sectoarele cursurilor de ap pe care, din cauza condii ilor locale, nu se pot realiza baraje de retenie. Din cauza regimului de funcionar e pe firul apei, fr posibiliti de adaptare a produciei la consumul de energie electri c, schemele de amenajare la care intreaga cdere este realizat numai prin lucrri de d erivaie sunt utilizate numai n urmtoarele situaii: - pe cursurile de ap din zona de m unte, cu pant ridicat, pe care nu sint amplasamente favorabile pentru acumulri; de obicei aceste amenajri hidroenergetice se ncadreaz n categoria microhidrocentrale (M HC), care fac obiectul capitolului 7; - pe cursurile de ap din zona de deal i cmpie , cu vi largi, pe care nu se pot realiza acumulri; - pe sectoarele cursurilor de a p care au debitele regularizate de acumulrile unor UHE din amonte. UHE de derivaie cuprind un baraj de mic nlime (de obicei un stvilar) pentru derivarea apelor, priza d e ap, canalele sau conductele de aduciune, camera de echilibru (de ncrcare), conduct a forat, cldirea centralei cu echipamentul electromecanic i canalul de fug (fig. 2.17 ). In funcie de cderea amenajat i de structura i tipul de construcie al elementelor co mponente, UHE de derivaie sempart n amenajri de cdere mic sau de cdere mijlocie sau ma e. Priz Canal Camer de ncrcare Conduct forat CHE Figura 2.17. Elementele componente ale unei scheme de derivaie 56

Uzine hidroelectrice de derivaie de cdere mic Acest tip de uzin se amenajeaz pentru cd eri relativ reduse, pe cursul inferior al rurilor mari i n zonele de deal unde ruril e au vi largi. Amenajarea cuprinde derivaii cu scurgere liber, constnd din canale de aduciune i de fug, al cror traseu se nscrie pe malurile i terasele din lungul cursuri lor de ap.

Cldirea centralei este amplasat lng camera de ap, fie formnd cu aceasta o singur const ucie de tip asemntor cu a centralelor baraj de joasa cdere, fie este legat de camera de ncrcare prin conducte forate scurte (fig.2.18). Centralele sunt echipate uzual c u turbine de tip Kaplan i pentru cderi mai mici i cu grupuri bulb. or Figura 2.18. Dispoziia n plan a unei UHE de derivaie de mic cdere Derivarea apei se f ace prin baraje de mic nlime, de tip stvilar i se preia prin prize de ap care trebuie asigure oprirea ptrunderii n canal a aluviunilor de fund. Pentru a crea posibilita tea unei compensri orare a debitelor i a reducerii pierderilor prin deversare, can alele de aduciune se realizeaz adeseori cu berme orizontale (fig.2.19). Uzinele de derivaie de cdere mic se realizeaza pe cursuri de ap care au panta mai mare de 1... 2%0 i potenialul liniar destul de ridicat pentru ca amenajarea s fie economic. Figura 2.19. Schem de principiu a unei UHE de derivaie cu canal de aduciune cu berm e orizontale, n rambleu 57

n numeroase cazuri se amenajeaz mai multe uzine n cascad, folosindu-se un singur bar aj pentru mai multe uzine aezate n serie pe un canal de derivatie. n acest caz cana lul de fug al uzinei din amonte devine canal de aduciune al uzinei din aval (fig.2 .20). Figura 2.20. Amplasarea centralelor din aval pe derivaia creat de canalul de fug al centralei amonte n cazul centralelor hidroelectrice de mic putere (CHEMP) derivaia se poate realiza i prin conducte de aduciune pozate pe mal. O asemenea schem s-a u tilizat la CHEMP ul Frasin, pe Dmbovia (fig.2.21). Captarea debitului instalat de 5 ,2 m3/s se face cu o priz de mal iar ridicarea local a nivelului printr-un prag de fund de 4,1 m. La o cdere de 15 m centrala are o putere de 0,63 MW. Figura 2.21. CHEMP Frasin 58

Uzinele de derivaie de mic cdere au avantajul simplitii, al costurilor specifice mai mici i n special al evitrii barajului de acumulare. n acelai timp aceste scheme au i o serie de dezavantaje: - pe sectoarele n care debitele cursurilor de ap sunt deriv ate albia naturala necesit lucrri de regularizare; - canalele de derivaie separ i fac mai dificil utilizarea terenurilor dintre albia natural i traseul canalelor; - can alele de aduciune lungi, n rambleu, cu diguri nalte, au un efect defavorabil asupra peisajului; - uzinele de derivaie necesit cheltuieli de exploatare i ntreinere relat iv mari. Uzine hidroelectrice de derivaie de cdere mijlocie i mare Pe cursurile de ap mijloci i i mici, din zonele colinare i de munte, avnd pante mai mari de 5... 20/00, se pot amenaja uzine hidroelectrice cu cderi de la 30 m pn la peste 200 m, prin executarea unor lucrri de derivaie realizate pe versanii vilor, sub form de canale sau conducte de coast. Pentru aduciunile din conducte se adopt regimul de scurgere sub presiune , pentru a permite o funcionare mai elastic a centralei. Centralele sunt amplasate la piciorul versantului. Dat fiind faptul c acest tip de scheme, fr baraj i lac de acumulare, pe ruri cu debit e medii reduse, au puteri mici sunt denumite microhidrocentrale. Schemele specif ice vor fi detaliate n capitolul 7. 2.6.3. Scheme de amenajare ale UHE mixte

Aa cum s-a artat, denumirea de schem mixt provine din faptul ca la formarea cderii con ribuie att barajul ct i derivaia. Aceste scheme sunt caracteristice uzinelor complex e de mare putere, care furnizeaz energie de vrf. Debitele medii folosite sunt cupr inse ntre 3 i 20 m3/s, cu un regim de curgere cu mari variaii sezoniere. Pentru reg ularizarea debitelor sunt nccesare lacuri de acumulare mari, al cror volum util e ste cuprins uzual ntre 30 i 300 de milioane de m3. Pentru schemele de amenajare cl asice, simple, ale uzinelor cu baraj i derivaie, elementele componente principale sunt (vezi figura 2.9) un baraj cu lac de acumulare, priza de ap, aduciunea sub fo rm de galerie sub presiune, un castel de echilibru, conducta sau conductele forate , centrala electric i canalul de fug. n aceast categorie se ncadreaz amenajarea hidroe ergetic a Rului Trgului, prezentat n figura 2.22. Amenajarea utilizeaz o cdere total 252 m, din care 86 m creat de barajul Ruor (H=121 m), iar restul prin derivare, pe un sector total de 11 km. Barajul formeaz un lac de acumulare de 52,4 milioane de m3 care asigur regularizarea multianual a stocului. Cderea este fragmentat n dou cent rale. n amonte CHE Lereti are o cdere de 181m , un debit instalat de 15 m3/s i o put ere de 19 MW. Treapta aval, CHE Voineti, are o cdere de 71 m , un debit instalat d e 9 m3/s i o putere de 5,2 MW. Priza de ap a centralei Voineti este situat n bazinul compensator al centralei Lereti, cu un volum de 160 000 m3. Energia livrat de cele dou centrale n anul mediu hidrologic este de 56,5 GWh/an. 59

Figura 2. 22. Amenajarea hidroenergetic a Rului Trgului Tot n categoria schemelor de amenajare simple intr i UHE Stejarul, de la Bicaz, a crei schem de amenajare este r edat n figura 2.23. Figura 2.23. Amenajarea hidroenergetic a cursului superior al rului Bistria 60

Uzina are o putere de 210 MW i o producie de energie n anul mediu de 490 GWh, obinut cu 4 turbine Francis de 27,5 MW i 2 turbine de 50 MW. Cderea brut maxim de 149 m est e realizat de baraj (94 m) i de derivaia sub presiune (55m). Barajul, de greutate d in beton, avnd o nlime maxim constructiv de 127 m, realizeaz un lac de acumulare cu un volum total de 1.230 milioane m3, iar volumul de protecie contra viiturilor este de 100 milioane m3. n aval de uzina de la Stejarul (Bicaz) sunt 12 centrale de jo as cdere, dintre care primele trei au acumulri proprii. Debitele instalate sunt de 180 ... 200 m3/s. Pentru amenajarea mai economic a cursurilor de ap confluente sau apropiate i pentru concentrarea potenialului lor intr-un numar mai mic de central e cu puteri mai mari, se folosesc scheme combinate sau conjugate de amenajare. S e prevd dou sau mai multe baraje cu aduciuni care se unesc, sau alimenteaz grupuri c u cderi diferite, n aceeai central. Un exemplu de concentrare n aceai central a debite or captate de pe dou cursuri de ap este amenajarea hidroenergetic a cursului superi or al rului Ialomia (fig. 2.24). Figura 2.24. Schema de amenajare a cursului superior al rului Ialomia 61

UHE Dobreti este prima amenajare hidroenergetic de mare putere construit n Romnia, ntr e anii 1928 i 1930. Uzina are dou captri principale, Scropoasa i Brtei. Aduciunile de la cele dou prize se reunesc n castelul de echilibru, de unde pleac spre central o c onduct forat unic. Debitul instalat este de 7 m3/s, iar cderea de 312 m. Puterea inst alat n 4 grupuri cu turbine Pelton este de 16 MW. Pe aceai schem este figurat i centra la Moroieni, construit ntre anii 1949 1954, care preia debitul imediat aval de cen trala Dobreti, fr a avea acumulare proprie. Pe traseu galeria de aduciune primete deb itele de la dou captri secundare, avnd la central debitul instalat de 8,5 m3/s. La o cdere de 233 m puterea centralei Moroieni este de 15 MW. Pe lng schemele simple de uzine cu baraj si derivaie, corespunzatoare amenajrii unui singur curs de ap, se u tilizeaz frecvent scheme de amenajare conjugate sau complexe, prin care se realiz eaz concentrarea ntr-o singur amenajare de mare putere a debitelor de pe mai multe cursuri de ap sau din vile din zona superioar a unor bazine hidrografice vecine, Sc hemele de amenajare complexe sunt concepute pe suportul unor acumulri importante, capabile s asigure o regularizare cel puin anual a debitelor, amplasate fie pe cur sul superior al unei vi principale, fie pe un afluent sau o pe alt vale din zona s uperioar, pe care se gasesc conditii de teren favorabile. n aceste acumulri sunt co ncentrate debitele unui numr mare de cursuri de ap i vi din acelai bazin i din bazinel e nvecinate, prin construirea unor sisteme lungi de aduciuni secundare. n unele caz uri, pentru colectarea apelor unor vi la cote inferioare lacului principal, se fo losesc staii de pompare cu puteri semnificative. Prin astfel de scheme s-au reali zat UHE de mare putere (ntre 100 i 500 MW), care datorit acumulrilor i a cderilor impo rtante de care dispun sunt echipate ca centrale de vrf. Ilustrarea cea mai bun a a cestor concepte o constitue amenajarea hidroenergetic a rului Lotru (fig. 2.25 a i b). Rul Lotru, afluent de dreapta al Oltului, are un curs lung de 76 km, bazinul su avnd o suprafa de 1.024 km2. Schema sa de amenajare urmrete ideea concentrrii debit lor i a cderii ntr-o acumulare principal. n lacul de acumulare Vidra se concentreaz de bitele din bazinul propriu, precum i cele ale unor cursuri de ap din bazinele limi trofe. UHE Lotru, cu o putere de 510 MW i o producie de energie de circa 900 milio ane kWh/an, reprezint cea mai mare uzin de pe rurile interioare ale Romniei. Central a utilizeaz potenialul hidraulic al rului Lotru i al rurilor nvecinate, pe o diferen nivel de 809 m. Schema de amenajare cuprinde: -firul principal, care utilizeaz cde rea sectorului de cataracte al Lotrului, ntre Vidra i Mlaia; -sistemul de captri i ad uciuni secundare, care suplimenteaz cu 11 m3/s debitul cursului principal de 4,5 m 3/s i asigur 73% din stocul de ap necesar produciei de energie. Firul principal cupr inde barajul din anrocamente cu nucleu de argil Vidra, nalt de 121 m, care realize az o acumulare total de 340 milioane m3 de ap, priza, galeria de aduciune sub presiu ne de 13.470 m, castelul de echlibru, casa vanelor, galeria forat lung de 1.320 m, centrala subteran echipat cu trei grupuri Pelton de 170 MW fiecare, galeria de fug lung de 6.500 m i instalaiile anexe. 62

63 Figura 2.25,a. Amenajarea hidroenergetic a rului Lotru vedere n plan

Figura 2.25,b. Amenajarea hidroenergetic a rului Lotru profil sinoptic Sistemul ad uciunilor secundare cuprinde reeaua gravitaional, prin care se aduc n lacul principal debitele captate la cote superioare nivelului maxim n lac, precum i reeaua de pomp aj, deservit de trei staii de pompare (Jidoaia, Balindru, Petrimanu), care trimit n lac debitele captate la cote inferioare. Sistemul este format din 86 de captri, 135 km de galerii (din care 60 km galerii betonate), 70 de apeducte, patru baraj e arcuite (Jidoaia, Balindru, Petrimanu, Galbenu), care creeaz acumulrile pentru s taiile de pompare i cele trei staii de pompare amintite, cu o putere total de 52,4 M W. Primul grup al uzinei de la Ciunget a intrat n funciune n anul 1972, capacitatea total fiind dat n folosin n 1976. Schema de amenajare a rului Lotru mai conine n av ntrala de tip baraj Mlaia cu Pi = 18 MW i Em = 34 GWh/an i centrala subteran Brdior (c u baraj n arc) avnd Pi = 115 MW i Em = 228 GWh/an. Centrala hidroelectric de la Ciun get (UHE Lotru) este poziionat ntr-o cavern subteran, la fel ca foarte multe alte cen trale ale UHE mixte de mare putere. Factorii principali care impun adoptarea une i scheme de amenajare cu centrala n subteran sunt: - condiiile morfologice dificil e pentru construcia unei centrale la suprafa n vi nguste, cu pericol de avalane sau de prabuiri de stnci, fr drumuri de acces convenabile etc. 64

- dificultile de construcie i apoi de exploatare n zonele cu altitudine ridicat i cu c imat rece; - mai multe grade de libertate la stabilirea schemei de amenajare a u zinei n cadrul condiiilor topografice ale bazinului i mrirea cderii totale amenajate prin construcia unei galeri de fug lungi; - nlocuirea conductelor forate cu galerii sau puuri forate, la care o parte din presiunea apei este preluat de roc, reducndu-se cantitatea de tol metalic; - reducerea semnificativ a impactului asupra mediului. Din punctul de vedere al schemei de amanajare, se deosebesc trei tipuri de dispu nere a centralei pe derivaie (fig.2.26): Figura 2.26. Poziia CHE subterane n cadrul schemelor de amenajare - dispoziia amont e, la care cderea este creat de baraj i de o galerie de fug lung. Traseul aduciunii i l puului forat sunt scurte i nu este necesar un castel de echilibru. Galeria de fug poate fi cu scurgere liber sau sub presiune, caz n care poate fi necesar un castel de echilibru aval de central; - dispoziia intermediar, la care cderea este creat de baraj, de galeria de aduciune i de galeria de fug. Acest tip de schem are avantajul reducerii lungimii aduciunii sub presiune i a mririi cderii amenajate cu ajutorul ga leriei de fug. Este cea mai frecvent dispoziie, adoptat la majoritatea amenajrilor hi droenergetice din Romnia; - dispoziia aval, la care cderea este creat de baraj i de g aleria de aduciune, galeria de fug fiind foarte scurt. 65

La majoritatea schemelor de amenajare mixte, de mare putere, realizarea unor acu mulri importante pe cursul superior sau mijlociu al rurilor interioare a creat con diii favorabile pentru amenajarea integral a cursurilor de ap n aval, prin construir ea de hidrocentrale de cdere mic i mijlocie n cascad, care beneficiaz de debitele regu larizate n lacurile de acumulare din amonte (fig.2.27). Acumulare amonte Cascad aval Figura 2.27. Fructificarea acumulrilor din amonte pentru exploatarea potenialului hidroenergetic din aval 2.6.4. Principii de alctuire a schemelor UHE La proiectarea schemelor de amenajare hidroenergetic a cursurilor de ap se au n ved ere urmtoarele: - includerea n schema de amenajare a bazinului hidrografic a unor lacuri de acumulare, care s permit regularizarea debitelor att n scopuri energetice, ct i pentru celelalte folosine ale apelor; - construcia de baraje nalte, cu mari lac uri de acumulare n zona superioar de munte, unde exist condiii favorabile, pentru a se putea folosi apoi debitele regularizate i n uzinele din aval; - valorificarea s uperioar a potenialului hidroenergetic disponibil prin amenajarea de UHE de mare p utere, cu funcionare la vrf; - concentrarea cderilor i a debitelor disponibile intrun numr redus de centrale, folosindu-se n acest scop galerii de aduciune mai lungi, amplasarea n subteran a centralelor i colectarea debitelor cursurilor de ap mai mi ci din acelai bazin sau din bazine nvecinate, prin aduciuni secundare i staii de pomp are auxiliare; - amenajarea n aval de uzinele cu mari lacuri de acumulare, in zon ele colinare i de cmpie, a unor uzine n cascad, care s foloseasc debitele regularizate de lacurile din amonte; - integrarea schemelor de amenajare hidroenergetice n pl anurile generale i schemele de amenajare complexe ale bazinelor hidrografice i urmr irea realizrii de UHE cu mari lacuri de acumulare, dimensionate pentru satisfacer ea cerinelor de ap a mai multor folosine; - reducerea impactului negativ asupra med iului natural i social i fructificarea efectelor pozitive colaterale. 66

2.7. PARAMETRI ENERGETICI AI UZINELOR HIDROELECTRICE Puterea i energia pe care le poate livra o uzin hidroelectric depind de debitele i v olumele de ap care pot fi folosite, de cderea disponibil la momentul turbinrii i de r andamentele de transformare a energiei hidraulice n energie electric. Din expresii le puterii i energiei prezentate n paragraful 1: P = 9,81 Qi H (kW) E = 86 000 Qi H (kWh/an) rezult c, pe lng putere i energie, principalii parametri energetici sunt: lacul de acumulare de care depinde mrimea debitului instalat Qi i gradul de utiliz are a stocului , debitul instalat Qi i cderea H (fig.2.28). Figura 2.28. Parametrii energetici ai unei UHE 2.7.1. Lacul de acumulare

Lacul de acumulare trebuie s asigure regularizarea debitelor, ntre caracterul vari abil aleator al debitelor afluente i variaiile n timp ale debitelor uzinate, care d epind de cerinele sistemului energetic. n funcie de durata ciclului de umplere / go lire al lacului se disting: - regularizarea zilnic, care corespunde unui ciclu de golire umplere de o zi; - regularizarea sptmnal, care presupune acumularea debitelor afluente pe durata maxim a unei sptmni, astfel nct acestea s poat fi uzinate n zile rele) cu cerine mai mari n sistemul energetic; - regularizarea sezonier, care presu pune acumularea unei pri din volumul afluent din perioadele cu debite mai mari n sc opul uzinrii acestuia iarna; n cazul regularizrii sezoniere modul de exploatare a u zinei depinde de faza n care se afl 67

lacul; n faza de golire uzinarea se face n regim variabil, n acord cu cerinele siste mului; n faza de umplere a lacului uzinarea se face cu turbinare continu. Volumul necesar n lac este: Vacumulare = Wafl (Stoc) Qi t umplere (2.10) - regularizarea anual sau multianual, care presupune acumularea stocului de ap care este excedentar n sezoanele ploioase n scopul uzinrii n perioadele deficitare; dac t ransferul de volume excedentare n perioadele cu deficit se realizeaz ntr-un an regu larizarea este anual; dac transferul se face din ani hidrologici bogai n ani hidrolo gici sraci regularizarea este multianual. n cazul regularizrii sezoniere sau anuale a debitelor apar dou perioade caracteristice, de umplere i de golire a lacului. Pe rioada de umplere a lacului se realizeaz n lunile cu debite mari, de primvar, iar pe rioada de golire are loc n lunile cu debit mic, de iarn, cnd consumul de energie el ectric este maxim. Pentru ca un lac s asigure o regularizare sezonier sau anual treb uie s aib un volum util important. Poziia lacului n cadrul schemei de amenajare infl ueneaz sistemul de regularizare a debitelor (fig. 2.29). Dup poziia acumulrii n cadrul schemei de amenajare se disting: Lac-d Lac-c Lac-r Figura 2.29. Poziia i tipul de regularizare pentru un lac de acumulare - acumulri d e regularizare direct, care sunt amplasate pe cursul principal i sunt proprii cent ralei hidroelectrice, fiind legate direct de aceasta; - acumulri de compensare, c are sunt amplasate fie pe aflueni fie chiar n alt bazin hidrografic; regularizarea prin compensare apare la centralele hidroelectrice n cascad, care au n amonte un l ac de acumulare mare; - acumulri de redresare (regularizare secundar sau tampon) c are sunt amplasate n aval de debuarea debitelor uzinate; rolul lor este de a redis tribui n timp debitele uzinate, care sunt variabile i pulsatorii, n debite ct mai un iforme, pentru protecia albiei rului i a folosinelor aval. 68

Capacitatea lacului de acumulare este descris de curba capacitii lacului (fig. 2.30 ), care definete variaia volumului acumulat n lac n funcie de cota apei din lac. Pe ln g exprimarea grafic se folosesc i relaii analitice care descriu aceast variaie: o rela e exponenial pentru zona volumului util: V(h) = a h n (2.11) i respectiv o relaie liniar peste nivelul normal de retenie V(h) = a0 + a1 h (2.12)

Volumele caracteristice ale lacului de acumulare sunt determinate de cotele cara cteristice asociate obiectelor constructive i regimului de exploatare a lacului: NNR Nivel normal de retenie; NME Nivel minim energetic, pn la care centrala poate f unciona n condiii normale de randament; NAE Nivelul apelor extraordinare, care se a tinge n lac atunci cnd prin acumulare se tranziteaz viitura de verificare; NMT Nive l minim tehnic, pn la care se poate prelua ap ctre turbine fr disfuncionaliti hidrau NP - Nivelul prizei energetice. Figura 2.30. Cote i volume caracteristice ale lacului de acumulare Volum util (Vu ) este delimitat de NNR i NME i reprezint volumul ce poate fi utilizat energetic n c ondiii normale de exploatare. Mrimea lacului de acumulare se raporteaz la stocul an ual (volumul de ap care curge n regim liber pe ru n timp de un an) i este definit de i ndicele de acumulare = V util / Stoc annual. Volum de atenuare (Vat) este delimi tat de NNR i NAE i reprezint volumul care se reine temporar n lac, la tranzitarea vii turilor, pentru a reduce debitul maxim evacuat n aval. 69

Volum utilizabil (Vut) este delimitat de NNR i NMT i reprezint volumul care poate f i uzinat la limit, fr a ine cont de restricii energetice. Volumul rezervei de fier (V rf) este delimitat de NME i NP i reprezint volumul care este reinut sub nivelul mini m de exploatare i care poate fi, la limit, evacuat prin central. Volumul mort (Vm) este delimitat de cota prizei i fundul lacului i nu poate fi preluat de central. Pe ntru exploatarea energetic raional a lacurilor de acumulare este bine ca n perioadel e de ape mari lacul s acumuleze ntregul volum de ap n exces, iar n lunile de var i de oamn lacul s fie meninut aproape de NNR, pentru a se obine o cantitate de energie ma xim. Prin programul de exploatare, n perioada de iarn lacul trebuie golit, astfel nct s intre n primvar gol pentru a putea prelua excesul de debit, dar intervalul de tim p ntre golire i umplere s fie ct se poate de scurt astfel nct s existe ct mai puine eri de energie datorate cderii mai mici. Exploatarea se face pe baza unui grafic dispecer, care stabilete pentru fiecare perioad caracteristic din timpul anului mrim ea debitelor care pot fi livrate din lac, n special pentru producerea de energie electric i, acolo unde este cazul i pentru alte folosine. Mrimea debitelor livrate de pinde de volumul existent n lac la nceputul perioadei respective. Graficul dispece r trebuie s asigure o funcionare optim n toate perioadele hidrologice caracteristice i, de aceea, este difereniat n funcie de hidrologia previzionat a anului calendarist ic. 2.7.2. Debitul instalat

Debitul instalat (Qi) este debitul maxim care poate trece prin derivaie i centrala hidroelectric la cderea nominal. Mrimea lui se stabilete n funcie de debitul mediu mu tianual (Qm), de regularizarea asigurat de lacul de acumulare i de eficiena energoeconomic adus de un debit instalat mai mare. Se definete coeficientul de instalare ki = Qi / Qm avnd valori uzuale: pentru AHE pe firul apei, fr lacuri de acumulare, cu ncadrare n baz - ki = 1 ...1,5 pentru AHE cu lacuri mici, cu regularizare zilnic - ki = 1,5 ... 2,5 pentru AHE cu lacuri mari, cu regularizare anual sau multianua l, care furnizeaz energie de vrf - ki = 3 ... 4,5. 2.7.3. Cderea (2.13)

La caracterizarea energetic a unei UHE se disting cderea total a sectorului amenaja t (HT), cderea brut disponibil care se obine prin lucrrile de amenajare (Hb) i cderea et utilizabil de turbine (Hn), care variaz n funcie de cderea brut i de pierderile de rcin pe circuitul hidraulic(fig. 2.31). 70

Figura 2.31. Cderile caracteristice ale unei UHE Cu notaiile din figura 2.31 se po t scrie relaiile ntre diferitele cderi. Cderea brut este dat de: Hb = h0 + hd Dat de baraj Dat de derivaie (2.14)

Diferena dintre cderea total a sectorului (HT) i cderea brut (Hb) este dat de pierdere de sarcin prin remuu Hr care apare la coada lacului la racordarea biefurilor. Pie rderea prin remuu este redus la amenajrile cu debite afluente reduse i nlimi mari de b arare, dar devine semnificativ n cazul amenajrilor de tip fluvial, cu debite mari i retenii mici. Cderea net este dat de relaia: Hn= Hb 0 r - v = (h0 - 0) + (hd - r) - v V ri ia de nivel n lac Pierderi de sarcin Variaia de nivel n bazinul redresor aval (2.15)

Datorit faptului c n timpul exploatrii uzinei nivelul n lac variaz semnificativ, prezi nt interes nu att cderea maxim dat de baraj h0, ct mai ales cderea medie dat de baraj un ciclu de golire sau de umplere. Se noteaz cu h1 i h2 nivelul apei din lac la nc eputul i la sfritul ciclului, msurat de la cota prizei. Nivelul mediu se calculeaz ca o medie ponderat, avnd ca pondere volumul uzinat, dat fiind faptul c produsul dint re cot i volumul uzinat este o msur a energiei: 71

h0, m = h2 h1 h2 h1 h dV (2.16) dV

nah = nah h1 h2 h1 h2 n h n +1 = n n 1 dh n +1 h n dh h2 = h1 n n h2 +1 h1n +1 n n + 1 h2 h1n (2.17) O situaie aparte o constitue cderea la uzinele fluviale, la care exploatarea se fa ce cu nivel amonte condiionat. n seciunea amonte a sectorului amenajat protecia mpotr iva inundaiilor impune cota maxim a apei, care trebuie respectat indiferent de debi tele afluente. La debite afluente mari remuul este mare i, ca urmare, pentru a re specta condiia de neinundabilitate, nivelul reteniei la baraj trebuie cobort. La de bite afluente mici remuul este mic i nivelul reteniei la baraj poate fi ridicat (f ig.2.32). Figura 2.32. Dependena cderii brute de debitul afluent la exploatarea cu nivel amo nte condiionat (Q1> Q2) Acest mod de exploatare este avantajos pentru debite mici care sunt uzinate la cdere maxim, dar este dezavantajos pentru debitele mari, pen tru c se pierde cdere. 72

Dac se ine seama de relaia (2.11) : V = ah n rezult : dV = nah n 1d

i deci : h0, m

Tot n situaia uzinelor fluviale, remuul extins face ca din cderea disponibil a secto rului amenajat Ht o bun parte s fie consumat de remuu, astfel nct cderea brut de care ispune centrala Hb este semnificativ mai mic (fig. 2.33). n funcie de mrimea debitul ui afluent se obin valori Hb = (0,4 ... 0,6) Ht. Figura 2.33. Fructificarea cderii sectorului prin amenajarea n trepte Pentru o mai bun fructificare a cderii sectorului, se promoveaz amenajri n trepte. Pentru acelai s ector din figura 2.33, amenajarea n dou trepte poate conduce la Hb = (0,6 ... 0,8) Ht. Costurile de investiie i de operare a dou centrale sunt mai mari, dar sunt de cele mai multe ori compensate de surplusul de putere i energie realizat. 2.7.4. Puterile caracteristice ale UHE

O uzin hidroelectric este caracterizat uzual de puterea instalat, dar de egal importa n sunt puterea disponibil i n special puterea asigurat. Puterea instalat Pi este dat de suma puterilor nominale ale grupurilor care echipe az centrala. Puterea nominal a unui grup este puterea pentru care au fost proiecta te i construite turbina i generatorul, lund ca date de baz debitul instalat al grupu lui (debit nominal) i cderea net (nominal) corespunztoare NNR i pierderii de sarcin la trecerea prin circuitul hidraulic a debitului care alimenteaz grupul: Pi = PN, i cu PN,i = 9,81 N QN HN ; (2.18) (2.19) Puterea disponibil Pd este puterea care poate fi produs de central cu toate grupuri le n funciune, atunci cnd cderea corespunde unui anumit nivel n lac i pierderea de sar cin este corespunztoare debitului uzinat. Puterea disponibil maxim Pd,max este puter ea maxim produs de central cu toate grupurile n funciune cnd apa din lac este la NNR. Dat fiind faptul c pierderea de sarcin la trecerea debitului corespunztor alimentrii tuturor turbinelor pe circuitul hidraulic al UHE este mai mare dect pierderea de sarcin la trecerea debitului nominal (al unui 73

singur grup) puterea disponibil este ntodeauna mai mic dect puterea instalat (Pd < Pi ). Putere disponibil depinde de cderea disponibil. Aparent, dac se privete superficia l relaia de calcul a puterii (P = 9,81 Q H ) aceasta depinde liniar de cdere. n rea litate, debitul nghiit de turbin depinde la rndul lui de cdere. Dac se face referire relaia (2.19) pentru calculul puterii nominale, relaia care leag debitul turbinei de cdere este: QN = (2.20) coeficient de debit, care depinde de tipul de turbina ; 2 g H N viteza de intrar e in turbina la caderea nominala ; S suprafata de intrare a apei la turbina cu aparatul director complet deschis . La o cadere H < H N debitul va fi : Q = S 2 g H , sau: Q = kq H, unde k q este capacitate a de nghitire a turbinei . Puterea disponibil l a cderea H este deci: (2.21) 3 P = 9 ,81 (H) H k q H = 9,81 (H) k q H 2 (2.22) prin care se evideniaz i dependena randamentului de cdere (H), randament care scade la cderi diferite fa de cderea nominal. Rezult deci c uzinarea la cderi mici afecteaz enial puterea disponibil, iar faptul c (H) < m x reduce i mai mult cantitatea de energ ie electric produs la acelai debit uzinat dac nivelele n lac sunt reduse. Puterea asigurat Pa este puterea cu care UHE poate contribui la preluarea sarcini i maxime din sistemul energetic n condiiile cele mai dificile de exploatare pentru central i anume n perioada (luna) n care: - la UHE pe firul apei debitele afluente sunt minime (luna n care Qafluent are asigurarea de 75 ... 80%); - la UHE cu lacu ri mari, cu regularizare anual sau multianual, n faza de golire a lacului. Relaia general a puterii asigurate este: Pa = Eafluent + El c Ta 74 (2.23) S 2 g H N unde :

unde: Eafluent este energia pe care o poate da cursul de ap n regim nebarat, cu Qa fluent n perioada dificil; El c - energia pe care o poate da debitul de golire prin turbine a lacului n perioada critic; Ta - durata (n ore) n care se utilizeaz UHE pen tru acoperirea necesarului de energie din sistem n perioada critic. Acest durat depi nde de modul de ncadrare a UHE n curba de sarcin (vrf, semivrf, baz). Din relaia (2.23 rezult c la UHE pe firul apei, la care nu exist contribuia lacului, Pa<< Pi, n timp ce la UHE cu lacuri mari Pa= Pi prin aportul lacului (El c >> Eafluent). La amena jrile hidroenergetice cu UHE n cascad Eafluent este dat de diferena de bazin, iar El c este dat de debitul evacuat n aval n faza de golire a lacului amonte, cap de cas cad. Trebuie subliniat faptul c, pentru sistemul energetic, puterea asigurat este p rimordial atunci cnd se definesc planurile de exploatare, n timp ce puterea instala t este numai o etichet a UHE, uneori fr utilitate direct n acoperirea consumului. Din est motiv schemele de amenajare pe firul apei, fr acumulri de regularizare cel puin sezonier a debitelor, nu sunt recomandabile. La fel ca i microhidrocentralele, ace stea prezint interes numai prin energia pe care o produc atunci cnd condiiile hidro logice sunt favorabile, dar nu ndeplinesc rolul de baz al energiei hidro acoperire a vrfurilor de sarcin i servicii de sistem. 2.7.5. Energia livrat de UHE Productibilitatea unei UHE ntr-un interval de timp dat este valoarea maxim a produ ciei de energie electric care se poate realiza n condiiile de exploatare optim a cent ralei, prin folosirea integral a debitelor afluente, cu funcionarea grupurilor n zo na de randament maxim i cu respectarea planurilor de exploatare. Prezint interes e valuarea energiei produse pe durata unui semiciclu de umplere sau de golire a la cului de acumulare. Nivelurile n lac (msurate ntre cota prizei energetice i cota ape i din lac) la nceputul i la sfritul semiciclului sunt h1 i h2, iar semiciclul (golire a sau umplerea, dup caz) se petrece ntre timpii T1 i T2. Energia se calculeaz prin i ntegrarea puterii livrate n intervalul de timp respectiv: E= h2 h1 P dT = 9,81 T2 T1 t Qt H n dT (2.24) unde Qt este debitul turbinat, a crui valoare este:

dh dt (2.25) 75

Qt = Qafluent

S (h)

relaie n care semnul (+) semnific golire de lac, cnd golirea se face prin turbinare, iar semnul (-) semnific umplere de lac. n relaia (2.25) notaiile sunt:

S(h) suprafaa lacului la cota h, determinat din curba suprafeelor lacului; dh vitez a de coborre sau de urcare a nivelului apei din lac. dt n expresia cderii nete H n = (h0 0 ) + ( hd r ) - vezi relaia (2.15) - primul termen (h0 0 ) se poate nloc cu cderea medie pe intervalul de cote h1 i h2: h0 , m n n h2 +1 h1n +1 = n n + 1 h2 h1n (2.17) iar cel de al doilea h d r h d se poate admite cvasiconstant, dac se ine seama de faptul c pe medie debitele turbinate difer puin. n aceste condiii energia livrat pe semiciclu se poate rescrie sub forma: E = 9,81t T2 T1

{ (2.26) Pentru a exprima energia n kWh, pentru T se utilizeaz ca unitate de msur ora, n timp ce pentru timpul t unitatea de msur este secunda. De aici intervine termenul de co recie 3600, atunci cnd se nlocuete variabila de integrare T cu t. Dac se ine seama de semnificaia integralelor din relaia (2.26): Qafluent dt =Wa - Volumul afluent n lac pe intervalul considerat; S(h) dh=V V 2 1 Variaia volumului n lac n intervalul de timp T1 ... T2,

atunci expresia simplificat a energiei produse pe durata unui semiciclu este: E =

[ ] (2.27)

9,81

t (h0, m + hd ) W a

(V 2 V1 ) 3600

9,81

t (h0, m + hd ) Qafluent dt

Qafluent

S (h) dt

( h0, m + hd ) dT = S (h) dh} 3600

Energia produs de o UHE ntr-un an calendaristic se caracterizeaz de obicei prin doi indici i anume durata de utilizare (n ore) a puterii instalate, reprezentnd raport ul dintre energia produs n anul respectiv i puterea instalat a centralei T = E / Pi i coeficientul de hidraulicitate al anului respectiv, reprezentnd raportul dintre energia produs i energia pe care uzina o poate produce n anul hidrologic mediu, ene rgie care a stat la baza definirii parametrilor caracteristici i a economicitii ame najrii. 76

BIBLIOGRAFIE Breabn, V. (1997). Amenajri hidroenergetice. Universitatea Ovidius Constana. Brown J.,G. (1970). Centrale hidroelectrice de putere mare. Editura Tehnic, Bucureti. CB DB (2006). Highlights of Brazilian Dam Engineering. CE IIT, Kharagpur. (1999). L esson 1. Principles of Hydropower Engineering .New Delhi. Coglniceanu, A., Iorgul escu, F. (1967). Orientri actuale n hidroenergetic. Editura Tehnic, Bucureti. Coglnice anu, A. (1986). Bazele tehnice i economice ale hidroenergeticii. Editura Tehnic, B ucureti. Cojocar, M. (2005). Hidroconstrucia 1950-2005.Tradiie i modernitate. Davis, C.,V., Sorensen, E.,K. (1969). Handbook of applied hydraulics. McGraw-Hill. Enc arta Online Encyclopedia. (2007). Hydro-Power, http://uk.encarta.msn.com 1997-200 7 Microsoft Corporation. Microsoft Jiazhu, W. (2000). Progress at Three Gorges: the World largest water resources p roject. Hydropower and Dams, Vol.7, Issue 4. Jorde, K., Sommer, F. (2008). Lectu res in Hydropower Systems. UNESCO IHE, Delft. Kjlle, A. (2001). Hydropower in Nor way. Mechanical Equipment. Trondheim. Kolgaard, E.,B., Chadwick, W.,L. editors, (1988). Development of Dam Engineering in the United States. Pergamon Press. Law rence, S. (2007). Hydropower. Leeds School of Business, University of Colorado B oulder. Mosonyi, E. (1991). Water power development. Akademia Budapest. Pavel, D . (1933). Plan general damenagement des forces hydrauliques en Roumanie. IRE, Buc harest. Pricu, R. Bucureti. (1974). Construcii Hidrotehnice. Editura Didactic i Pedag ogic, Pricu, R. , Bogdan, S., Luca, Gh., Stnuc, A., Guja, V. (1970). Amenajri hidroenerget ice. n Manualul inginerului hidrotehnician, Volumul II, Editura Tehnic, Bucureti. 77

UPB. (2006). Hidroenergetica. schemelor hidroenergetice. www.hydrop.pub.ro / Cap.2. Generaliti asupra UPB. (2006). Hidroenergetica. www.hydrop.pub.ro / Cap.3. Lacul de acumulare UPB. (2006). Hidroenergetica. http://www.hydrop.pub.ro/vn_cap12.pdf. USBR. Power Res ources Office (2005). Hydroelectic Power. US Department of the Interior publicat ions, Denver. Wikipedia. (2008). Renewable energy. http:// Wikipedia.org. 78

3 STABILIREA PARAMETRILOR ENERGETICI I DIMENSIONAREA UHE Dimensionarea unei amenajri hidroenergetice implic alegerea variantei de schem de a menajare, stabilrea parametrilor energetici ai uzinei (nlimea barajului i volumul ut il al lacului de acumulare, debitul instalat, puterea instalat i numrul i tipul grup urilor), precum i dimensionarea circuitului hidraulic (arii de scurgere pentru ad uciuni i derivaii forate, panta i seciunea galeriei sau a canalului de fug). Scopul am najrii este fructificarea maxim, n condiii rentabile economic, a potenialului energet ic al sectorului amenajat prin producere de energie hidroelectric. Parametrii ene rgetici i dimensiunile circuitului hidraulic afecteaz direct energia hidroelectric produs, dar i costurile de realizare a lucrrii. Valorile mai mici ale parametrilor energetici i dimensiunile mai mici reduc costul investiiei dar i ncasrile din energia produs. Pe de alt parte mrirea parametrilor energetici i a dimensiunilor circuitulu i hidraulic conduce la costuri de investiie mai mari dar i la ncasri mai mari din en ergia produs, care pot compensa surplusul de cost. Stabilirea unui echilibru raion al, economic avantajos, ntre aceste dou tendine se face prin calcule energo-economi ce. 3.1. INDICATORII TEHNICO ECONOMICI AI UHE Centrala hidroelectric sau, mai general, uzina hidroelectric este caracterizat de p uterea instalat Pi i de energia produs n anul hidrologic mediu E. Indicatorii econom ici principali sunt investiia i cheltuielile anuale. Investiia (Inv) reprezint totalitatea cheltuielilor efectuate pentru realizarea uz inei hidroelectrice. Cheltuiala anual de exploatare (Cae) reprezint costurile de o perare (inclusiv salarii), de ntreinere curent a uvrajelor, reparaii curente i capita le ale echipamentelor, etc. n cazul general al unei centrale electrice care consu m combustibil pentru producerea energiei electrice, cheltuielile anuale de exploa tare se exprim sub forma: Cae = cp Pi + cc pc E (3.1) Puterea instalat Energia produs ntr-un an 79

unde: cp sunt cheltuieli anuale specifice, considerate direct proporionale cu put erea instalat (lei/kW); cc este consumul specific de combustibil convenional (ton / kWh); pc preul de cost al combustibilului convenional (lei / ton); Primul termen a l relaiei reprezint cheltuieli fixe, proporionale cu puterea instalat, iar cel de al diolea termen reprezint cheltuieli variabile, propoprionale cu energia produs. n ca zul uzinelor hidroelectrice, cel de al doilea termen este foarte mic (consumul p ropriu al centralei pentru instalaiile de rcire, climatizare, iluminat, operare et c.) i poate fi neglijat n comparaie cu celelalte cheltuieli. Cheltuielile anuale totale (Cat) includ, pe lng cheltuielile de exploatare i prelevt rile de amortizare a investiiei: Cat = A * Inv + Cae unde apare A cota de amortisment. Indicatorii tehnico-econom ici specifici se obin din indicatorii de baz: iP = Inv /P (lei /kW) reprezint inves tiia specific; (3.2) pc = Cat / E (lei/kWh) reprezint preul de cost mediu al energiei produse. Comparat iv cu celelalte tipuri de centrale electrice, centralele hidroelectrice au inves tiia specific mare, datorit volumului mare de construcii implicate n realizarea lor, dar preul de cost al energiei este mic, datorit faptului c nu este afectat de costu l pentru combustibil iar amortismentul este mai mic datorit duratei mari de via a u zinei hidroelectrice. 3.2. CONDIII PENTRU COMPARAREA VARIANTELOR

Relaiile dintre parametri i dimensiunile diferitelor elemente ale unei amenajri hid roenergetice, efectul lor energetic, costul investiiilor i cheltuielile anuale pen tru exploatere nu se pot exprima n formulri matematice exacte. Din aceast cauz, la s elecia parametrilor energetici sau a dimensiunilor obiectelor amenajrii este neces ar s se examineze, pentru fiecare parametru sau dimensiune, mai multe variante, d eterminndu-se pentru fiecare variant puterea instalat sau asigurat, cantitatea de en ergie produs ntr-un an, calitatea energiei (de vrf, de semivrf sau de baz), precum i c ostul investiiei i a cheltuielilor anuale de exploatare. Selecia se face prin compa rare de variante, dar pentru comparare variantele trebuie s fie comparabile. Anal iza comparativ a eficienei variantelor de realizare a unui proiect de investiii n en ergie comport mai multe etape: - analiza comparabilitii variantelor din punctul de vedere al puterii instalate i a cantitii i calitii energiei produse; n cazul n care v antele nu sunt comparabile, ele sunt aduse la comparabilitate prin echivalare; calculul valorii indicatorilor tehnico-economici pentru fiecare variant studiat; 80

- compararea variantelor luate n considerare i alegerea celei mai bune variante, p e baza unui criteriu de selecie, cum ar fi timpul minim de recuperare a investiiei , cheltuelile anuale totale minime, beneficiul maxim, cheltuelile actualizate to tale minime. 3.2.1. Aducerea la echivalen a variantelor Echivalarea calitii energiilor produse n f uncie de ncadrarea n curba de sarcin centrala hidroelectric poate produce energie de vrf (Ev), energie de semivrf (Esv) sau energie de baz (Eb). De cele mai multe ori n cursul unui an o UHE produce mai multe feluri de energie n funcie de sezon, de vol umul de regularizare al lacului i de debitul afluent. ntr-un sistem de reglementri raional stabilit de autoritatea energetic (sau ntr-o pia energetic liber) preurile ce trei tipuri de energie difer. Preul de achiziie al energiei de vrf (pv) este mai ma re dect preul de achiziie al energiei de semivrf (psv) i semnificativ mai mare dect pr eul de achiziie al energiei de baz (pb). Pentru a se ine seama de contribuiile diferi te n sistemul energetic ale variantelor de UHE studiate se introduce echivalentul n baz al energiei produse, care se calculeaz cu relaia: Ee,b = E b + psv Esv + pv Ev b b p p (3.3) n comparaiile implicate n procesul de selecie / dimensionare energia atribuit unei va riante este energia echivalent n baz. Echivalarea variantelor din punct de vedere al cantitii de energie produs Pentru an aliza comparativ se aleg n variante de amenajare (j= 1, n), fiecare avnd o producie anual de energie echivalent n baz (Ee,b)j i un consum propriu tehnologic (Et)j. Cons umul tehnologic corespunde energiei consumate pentru operarea uzinei (rcire, clim atizare, iluminat etc). Pe baza irurilor de valori Ee,b i Et se aleg variantele cu (Ee,b)max i (Et)min. Pen tru ca celelalte variante s devin echivalente cu varianta ideal, cu producie maxim i c u consum propriu minim, fiecrei variante j treebuie s i se ataeze cte o central de ec hivalare capabil s produc anual: (E ,b ) j , Ech = [( Ee,b ) max ( Ee,b ) j ] + [( Et ) j ( Et ) min ] (3.4) Centrala de echivalare se consider a fi o termocentral cu combustibili fosili, car e lucreaz n tandem cu centrala hidro j. Echivalarea variantelor din punct de vedere al puterii Pentru centralele pe firu l apei echivalarea se face pentru puterile asigurate, n timp ce pentru uzinele hi droelectrice cu lacuri de acumulare mari, la care puterea asigurat este practic e gal cu puterea instalat, echivalarea se face pentru puterea instalat. Notaia P semni fic n continuare, dup caz, Pa sau Pi . Se admite c puterea necesar 81

acoperirii consumului tehnologic este cu mult mai mic dect puterea centralei i deci c nu este necesar o echivalare i dup acest parametru secundar. n aceste condiii, cele n variante (j= 1, n), incluse n analiz sunt caracterizate de puterile (P)j . Se a lege dintre acestea varianta cu (P)max. Pentru ca celelalte variante s devin echiv alente cu varianta maximal trebuie s li se asocieze cte o central de echivalare cu p uterea: (P ) j , Ech = ( P) max ( P) j (3.5) i de aceast dat centrala de echivalare, care compenseaz deficitul de putere al varia ntei j, se alaege a fi o termocentral fictiv cu puterea (P ) j , Ech . n anumite sit uaii se impun i alte echivalri, legate de fiabilitatea variantelor, care are implic aii n puterea de rezerv pentru reparaii, sau legate de pierderea de energie pe linii le de transport, atunci cnd amplasamentele variantelor comparate sunt mult diferi te ca poziie n teritoriu. Detalii privind aceste echivalri sunt n referina Coglniceanu (1986) din lista bibliografic a capitolului. n figura 3.1 se prezint sugestiv conc eptul de echivalare. Variantele de UHE care intr n comparaie au cuplate centrale de echivalare. UHEj CTEj,Ech (P)j , (Ee,b)j (P ) j , Ech (E e,b ) j , Ech Figura 3.1. Ilustrarea grafic a conceptului de aducere la echivalen 3.2.2. Indicatori de comparaie Indicatorii de comparaie sunt cheltuielile de investiie i cele care decurg din recu perarea investiiei i cheltuielile anuale de exploatare. Datorit faptului c pentru co mparaie variantele de UHE analizate devin echivalente numai prin ataarea unei cent rale de echivalare, indicatorii devin: Investiia: unde: Inv = (Inv)j + (Inv)j,Ech (Inv)j,Ech = ip,Ech (P)j,Ec (3.6) (3.7) 82

n care ip,Ech este investiia specific (lei/kW) pentru realizarea unei centrale de e chivalare. Cheltuielile anuale de exploatare: Cae = (Cae)j + (Cae)j,Ech unde che ltuielile anuale de exploatare pentru centrala de echivalare sunt: (Cae)j,Ech = cp (P)j,Ec + cc pc (E ,b)j,Ec (3.9) (3.8) n relaia (3.9) au intervenit notaiile cp care reprezint cheltuielile anuale specific e pentru centrala de echivalare, considerate direct proporionale cu puterea insta lat (lei/kw) i cc i pc care reprezint consumul de combustibil convenional i respectiv preul combustibilului convenional. 3.3. CRITERII DE SELECIE I DE DIMENSIONARE 3.3.1. Criterii bazate pe durata de rec uperare a investiiei Un prim set de criterii accept un termen normat de recuperare a investiiei Tr,n , care variaz n funcie de etap i de conjuctura economic. n etapa actual (anii 2005 ... 8) termenul de recuperare normat pentru amenajrile din Romnia poate fi stabilit ntr e 15 i 25 de ani. Selecia variantei de schem de amenajare Atunci cnd pentru alegerea schemei de amena jare i a parametrilor nominali afereni se accept criteriul termenului de recuperare normat, selecia se face prin comparare de perechi de variante. Dac pentru amenaja rea sectorului de ru se propun schemele de amenajare (1) i (2), caracterizate prin : Schema 1 InvS1 = (Inv)1+ (Inv)1,Ech CaeS1 = (Cae)1 + (Cae)1,Ech i Schema 2 InvS 2 = (Inv)2+ (Inv)2,Ech CaeS2 = (Cae)2 + (Cae)2,Ech atunci schema cu investiia proprie mai mare conduce n mod normal la o reducere a c heltuielilor anuale de exploatare (prin reducerea investiiei n centrala de echival are i a cheltuielilor anuale pentru producerea energiei n centrala de echivalare c a urmare a reduceri pierderilor de putere i de energie n varianta mai scump): Dac pe ntru InvS2 > InvS1 se obine CaeS2 < CaeS1 , atunci varianta de schem 2 este prefer at fa de schema 1 dac recuprarea diferenei de cost al investiiei prin reducerea cheltu ielilor de exploatare se face ntr-un timp Tr: Tr = InvS2 - InvS1 (3.10) (Cae)1 - (Cae)2 mai mic dect timpul de recuperare normat Tr < Tr,n. 83

Dimensionarea elementelor din schema de amenajare Ariile de curgere, pantele hid raulice i alte dimensiuni ale obiectelor din schema de amenajare, care au efecte asupra energiei produse, se determin folosind unul dintre criteriile: - cheltuiel i anuale totale minime Cat = min - beneficiu maxim Benefciu = pl E Cat = max und e pl este preul de livrare al energiei produse. Pentru o variant j cheltuielile anuale totale se exprim sub forma: 1 [ (Inv)j + (I nv)j,Ech ] + (Cae)j + (Cae)j,Ech Catj = Tr,n (3.11) Raportul dintre investiia total i timpul de recuperare normat este echivalentul cot ei anuale de amortisment. Expresia (3.11), a cheltuielii anuale totale, se subst itue, dup caz, fie n criteriul Cat = min, fie n criteriul Benefciu = max. Sub aceas t form oricare dintre cele dou criterii nu in ns seama de ealonarea investiiilor, de ata diferit de via a variantelor i de rata de amortizare diferit. Neglijarea acestor aspecte nu este deranjant n cazul dimensionrii elementelor circuitului hidraulic, a cror variante nu au durate diferite de via i la care o modificare de diametru sau d e pant nu are consecine majore asupra tehnologiei sau a duratei de execuie. 3.3.2. Criteriul cheltuielilor toatale actualizate minime

Indicatorii de comparare a variantelor de amenajare - costul investiiei, rata de amortisment, cheltuielile anuale de exploatare depind de timpul de realizare a i nvestiiei, de durata de via a componentelor (echipamente i construcii) i de evoluia pr rilor n energetic i nu numai. Pentru a se putea compara valori bneti cheltuite sau nca sate la momente de timp diferite este necesar actualizarea acestora. Noiunea de actualizare Deintorul unei sume de bani (n cazul dat grupul financiar int eresat de o investiie n energetic) are dou alternative: ori i depune la banc ori i inv stete. Pentru a se justifica actul investiional, ctigul obinut n urma investiiei trebu e s fie cel puin egal cu dobnda oferit de banc.

nainte de compararea unor sume bneti ncasate sau cheltuite la momente diferite de ti mp, acestea trebuie aduse la comparabilitate prin actualizarea lor fa de un moment de referin unic. La analiza eficienei unui proiect de investiii energetic se ia ca moment de referin nceputul livrrii de energie n sistem . Orice cheltuial se face cu o rat de eficien r de pe pia, care se compar cu rata medie a dobnzii d. Depunerea unei s me de bani la banc asigur un ctig prin dobnda d , deci orice alt aciune ar trebui s a rat de eficien cel puin egal cu d. Dac operaiunea dureaz mai puin de un an, ctigu rmin prin dobnda simpl. Dac operaiunea dureaz mai mult de un an, pentru determinarea c gului se utilizeaz dobnda compus. Aceasta se calculeaz ca fiind dobnda la dobnda capit alizat succesiv, pe ntreg intervalul de operare, la care se adun dobnda la capitalul iniial (V). Acest mod de calcul conduce la expresia: 84

V = V (1+d)n sau V = V (1+r)n unde: Vreprezint valoarea de primit la sfritul perioadei de depunere; V valoarea depus iniial, d sau dup caz r rata dobnzii sau rata anual d actualizare; n numrul de ani de depunere. (3.12)

Parametrul economic care reflect creterea valorii n timp a banilor prin capitalizar e se numete rat de actualizare. Aceasta poate fi rat aparent de actualizare, care in clude i rata inflaiei f i se utilizeaz n analizele efectuate n moneda curent, sau rata real de actualizare, care nu ine seama de devalorizarea n timp a monedei, pentru c s e raporteaz la o moned forte. Relaia ntre ratele real i aparent de actualizare este: (1+r) (1+f) - 1 unde s-au utilizat notaiile: r rata aparent de actualizare, r rata re al de actualizare, f rata inflaiei. Pentru Romnia,n aceast etap, rata real de actuali e variaz n gama 8-12%. n esen, pentru investiii, actualizarea nseamn penalizarea chel elilor fcute n avans fa de momentul de referin (nceperea livrrii de energie) i bonif a cheluielilor fcute ulterior momentului de referin. Suma cheltuit cu t ani n avans e ste blocat fa de piaa de capital. Dac ar fi fost depozitat n banc, cu rata dobnzii d asta ar fi avut la momentul de referin valoarea: V-t = V (1+ d ) t (3.13)

Invers, suma celtuit cu t ani mai trziu a putut fi depozitat n banc n toi aceti ani rodus dobnd, asfel c pentru a avea la momentul investirii suma V este suficient s fi avut la momentul de referin suma: Vt = V (1+d ) t (3.14) Pentru a se realiza importana actualizrii, se consider dou exemple simple. n primul c az, pentru realizarea proiectului unei amenajri hidro studiile de teren s-au real izat conform programului, dar proiectul a devenit surs de hidroenergie cu 5 ani m ai trziu. Dac se admite o dobnd de 10% pe an, atunci costul studiilor CS raportat la momentul de referin este CS-5 = (1+0,1)5= 1,61 CS. La o amnare a realizrii proiectu lui din motive legate de autorizare, devansul studiilor fa de momentul nceperii liv rrii de energie devine 10 ani. Pentru aceleai condiii ale pieei de capital costul st udiilor CS raportat la momentul de referin este CS-10 = (1+0,1)10 = 2,59 CS . Proi ectul poate deveni chiar nerentabil dac sumele CS sunt mari. n cel de al doilea ex emplu, printr-o planificare atent, anumite cheltuieli de investiii aferente UHE, c um ar fi modernizarea drumurilor de acces ID se pot face ulterior momentului de referin (nceperea livrrii de energie). Dac suma ID se va investi cu 5 ani mai trziu, a tunci valoarea actualizat devine ID5 = ID (1+0,1)-5 = 0,62 ID. Dac se amn momentul i nvestirii cu 10 ani, atunci ID10 = ID (1+0,1)-10 = 0,39 ID. Asfel 85

de reduceri ale capitalului investit prin ealonare pot fi element determinant n pr omovarea unui proiect. Actualizarea investiiei Pntru nceput se stabilesc perioadele careacteristice n deru larea unui proiect i categoriile de cheltuieli de investiie care intr n procesul de actualizare. Cu referire la figura 3.2, perioadele caracteristice sunt: PIF ncepe rea livrrii de energie n sistem nceperea execuiei Finalul exploatrii tc tg tv,1 tf Durata de funcionare tv,2

Figura 3.2. Perioade caracteristice n construcia i exploatarea unei UHE Momentul de referin este PIF, care semnific punerea n funciune a UHE, adic nceperea livrrii de e gie n sistem. Perioada de realizare a UHE este tc + tg construcia ncepnd cu tc ani na inte de PIF i fiind finalizat (gata) cu tg ani dup PIF. Aa cum s-a amintit, o serie de lucrri pot fi realizate sau terminate dup nceperea livrrii de energie: amenajri la coronamentul barajului, injectarea cmpurilor superiore la barajele arcuite, term inarea regularizrii albiei din aval, expropieri i defriri n zona dintre NNR i nivelul maxim al lacului etc. Dup nceperea exploatrii, o serie de echipamente i termin durata de via tv nainte de durata de funcionare proiectat pentru amenajare tf. n aceast categ rie intr generatoarele, apoi turbinele, unele instalaii auxiliare etc. Dac pentru u n echipament, obiect de construcie sau instalaie tv < tf , atunci pe parcursul exp loatrii este necesar nlocuirea sau cel puin reabilitarea acestuia. Costul implicat e ste denumit investiie de nlocuire (Inl). Pe de alt parte, sunt obiecte ale amenajrii care au durata de via semnificativ mai mare dect durata de funcionare proiectat pentr u amenajare, care este o durat convenional n care se admite c se amortizeaz investiia niial. Atunci cnd tv > tf , pentru obiectul respectiv se regsete o investiie remanent Irem) care se va putea recupera prin postutilizare (utilizarea dup durata de via co nvenional a UHE). Fiecare dintre cele trei feluri de investiii trebuie actualizat. P entru investiia propriu-zis se pleac de la ealonarea acesteia pe perioada de constru cie: Inv = I1 + I2 + I3 + ..........+ Itc + Itc+1 + Itc +2 ....+ Itc +tg (3.15) 86

Din relaiile (3.13) i (3.14), folosind n loc de dobnd bancar d rata de actualizare r, rezult investiia actualizat: Inv = (1+r) tc -1 I1 + (1+r) tc -2 I2 + (1+r) tc -3 I3 + ....... + nainte de PIF + (1+ r) -1 I tc+1 + (1+ r) -2 I tc+2 + (1+ r) -3 I tc+3....... + (1+ r) tg I tc+ tg Dup PIF (3.16) Sintetic relaia (3.16) se scrie mai departe: Inv = k Inv, unde k este denumit fact or de actualizare. Investiia de nlocuire a unui obiect sau echipament j cu durata de via tv,j < tf actu alizat la momentul PIF are expresia: (3.17) Inlj = (1+r) - tv,,j Inlj (3.18) Pentru toate obiectele i echipamentele din aceast catgorie investiia de nlocuire act ualizat este: Inl = j (1+r) - tv,,j Inlj (3.19) Investiia remanent a obiectelor j, cu tv,j > tf , este dat de suma ratelor de amort isment rmase de achitat dup expirarea duratei de funcionare proiectat pentru amenaja re. Este necesar de a se stabili cota de amortizare innd i de aceast dat seama de act ualizare.

Pentru o investiie oarecare INV cu durata de via tv recuperarea capitalului investi t tv se poate face printr-o cot anual de amortizare I astfel nct INV = 1 I. Dac se ad cote egale I nu se ine ns seama de faptul c o sum I, recuperat dup n ani, are o val mult mai mic cnd se face evaluarea economic la momentul punerii n funciune. Dac suma I prelevat atunci ar fi fost investit n piaa de capital, sau s-ar fi constituit un dep ozit bancar, atunci valoarea peste n ani ar fi fost: I = (1+r) n I nul n

(3.20) Dac se face actualizarea la momentul PIF a ratelor anuale de amortisment, atunci recuperarea investiiei trebuie s se obin din valorile actualizate anuale: INV = I (1+ r)- + I (1+r)- + I (1+r)- +..............+ I (1+r)- = tv 1 (1+r)-1 I (3.21) I [progre sie geometric cu raia (1+r) ]= r 1 2 3 tv 87

Rezult deci c valoarea corect a ratei de amortizare este: r tv INV= A* INV I = 1 (1+ r)(3.22) unde factorul A depinde de durata de via a obiectului sau a echipamentului ce se a mortizeaz, dar i de rata aparent de actualizare. Importana actualizrii cotelor de amo rtisment este cu att mai mare cu ct durata de via a obiectului este mai mare. Astfel , pentru tv = 10 ani, prelevarea de cote egale ar conduce la I = INV / 10 = 0,1 I NV, adic la A = 0,1, n timp ce cota actualizat dup relaia (3.22) este A= 0,162. Pentr u tv = 50 ani, prelevarea de cote egale ar conduce la I = INV / 50 = 0,02 INV, ad ic la A = 0,02, n timp ce cota actualizat dup relaia (3.22) este A= 0,108, adic de pes te 5 ori mai mare. innd seama de actualizarea cotelor de amortisment i de faptul c i nvestiia remanent a obiectelor j cu tv,j > tf este dat de suma ratelor de amortisme nt rmase de achitat dup expirarea duratei de funcionare proiectat pentru amenajare, valoarea actualizat a investiiei remanente este pentru un obiect j: Iremj = I [ (1+r )- ( tf +1) + (1+r)- ( tf +1) + ............. (1+r)tv, j ]= r tv,,j Inv,j [progresie geometrica cu ratia (1+r)-1] = 1 (1+r)tf tv, j (1+r)- (1+r)Inv,j tv, j 1- (1+r)(3.23) Investiia remanent total este suma investiiilor remanente ale obiectelor cu tv,j > t f Irem = j Iremj (3.24) Actualizarea cheltuielilor anuale de exploatare Cheltuielile anuale de exploatar e pot avea i ele variaii importante ntr-o perioad aa de lung de timp cum este durata d e funcionare proiectat pentru amenajare tf. Pe lng inflaie mai apar schimbarea preului combustibilului, modificri salariale etc. Dac s-ar putea face o predicie asupra ac estor cheltuieli, tiind pentru anul i valoarea cheltuielii anuale de exploatare C aei , atunci actualizarea ar urma calea fireasc: tf 1 Cae = (1+r) -1 Cae ,1 + (1+r) -2 Cae ,2 + (1+r) - tf Cae , tf (3.25)

Pentru a depi ns acest inconvenient, se introduce noiunea de cheltuial anual de exploa are convenional Cae,c . Teoretic valoarea acesteia se determin din egalarea sumelor (3.25) cu tf t (3.26) Cae = Cae,c [ (1+r) -1 + (1+r) -2 + ........+ (1+r) - f ] 1 88

iar n calculele energo-economice se ia valoarea: tf -t f Cae = Cae,c 1 (1+r) 1 r (3.27) Evaluarea cheltuielilor actualizate totale Pentru o variant j cheltuielile actual izate totale n UHE, fr a include deocamdat cheltuielile aferente centralei de echiva lare, sunt: tf (3.28) CTAUHE = Inv + Inl Irem + Cae 1

Investiia total actualizat este Inv,T = Inv + Inl, iar investiia remanent se poate e a n funcie de investiia total actualizat, dac se admite c prin investiiile de nlocui eaga UHE va deine o durat de via tv > tf , aceai pentru toate obiectele. n aceste cond iii relaia (3.28) se poate scrie sub forma ( a se vedea relaiile (3.23) i (3.27)): ( 1+r)- - (1+r)1- (1+r)1 - (1+r)- tf tf tv CTAUHE = Inv,T [ 1 tv ] + Cae,c 1 (1+r)- f r t 1 (1+r)- f r t = tf = Inv,T = 1- (1+r) - tv + Cae,c = (3.29) 1 - (1+r) r [ r tv Inv,T + Cae,c ] 1 (1+r)Din expresia (3.29) se remarc faptul c pentru orice variant de UHE, indiferent de t f indicatorii de comparaie Inv i Cae, factorul [ 1 - (1+r)- ] / r nu se modific. Re zult deci c alegerea duratei de funcionare proiectate pentru amenajare tf nu este d e natur s afecteze comparaia dintre variante. Totui, este important s se aleag aceast urat suficient de mare (peste 40 ... 50 de ani) pentru a se putea pune n eviden inve stiiile de nlocuire. Formularea criteriulu CTA = min Aa cum s-a artat n paragraful 3.2, variantele de UH E analizate devin echivalente pentru comparaie numai prin ataarea unei centrale de echivalare. Chiar dac centrala de echivalare este o entitate fr realizare fizic efe

ctiv, din punct de vedere economic aceasta este tot o investiie, iar operarea ei i mplic de asemenea cheltuieli de exploatare. Actualizarea cheltuielilor totale afe rente centralei de echivalare urmeaz aceli proces cu cel descris pentru UHE. Ca ur mare, expresia cheltuielilor totale actualizate pentru centrala de echivalare CT AEch va fi identic cu relaia (3.29), intervenind de aceast dat Inv,Ech i Cae,Ech.. Dat fiind faptul c facorul [ 1 - (1+r)- ] / r din expresiile de tip (3.29) este i nvariant n procesul de selecie i de dimensionare, criteriul cheltuielilor toatale a ctualizate minime CTA = min se reduce la minimizarea expresiilor din interiorul parantezelor tv mari. Pe de alt parte, factorul care multiplic investiia i anume r / [ 1 - (1+r)- ] tf 89

este tocmai factorul de amortisment A din relaia (3.22). Ca urmare, criteriul se scrie sub forma: care are forma final: CTAUHE + CTAEch = min (3.30) (3.31) CAT = A Inv,T + Cae,c + AEch Inv,Ech + Cae,Ech. = min Dac se compar formularea (3.31) cu formularea (3.11) a criteriului cheltuielilor a nuale totale minime: Catj = 1 [ (Inv)j + (Inv)j,Ech ] + (Cae)j + (Cae)j,Ech = mi n Tr,n (3.11)

se constat c, la prima vedere, cele dou criterii CTA= min i Cat = min au structura i dentic. Din acest motiv criteriul CTA = min se rescrie sub forma CAT = min, recuno scnd c expresia (3.30) este de natura unei cheltuieli anuale actualizate. Deosebir ile sunt ns eseniale. n criteriul CAT = min intervin durata de execuie i ealonarea in tiiei, durata de via a obiectului sau a UHE i fluctuaiile prognozate ale cheltuielilo r de exploatare (pentru a depi incertitudinile privind aceste fluctuaii se fac scen arii i studii de sensibilitate). Modul de aplicare a criteriului La selecia elementelor cu variaie discret, cum ar f i scheme diferite de amenajare (ca numr de captri secundare de exemplu), numrul de grupuri n central, etc. la care numrul de variante este limitat, pentru fiecare var iant se evalueaz CAT cu relaia (3.31) i se alege varianta cu CAT = min.

La dimensionarea elementelor cu variie continu, cum sunt debitul i puterea instalat, nlimea barajului, diametrul galeriei de aduciune sau al conductei forate etc, parame trul de dimensionare (Qi , Pi , Hb , Dad, Dcf ) se noteaz cu X. Expresia (3.31) a criteriului se rescrie sub forma: CAT = CATUHE (X) + CATEch (X) = min unde se dife reniaz CATUHE (X) = A Inv,T (X) + Cae,c (X) cheltuielile aferente UHE propriuzise, c resctoare cu X i CATEch (X) = AEch Inv,Ech (X) + Cae,Ech (X) cheltuielile aferente c entralei de echivalare, descresctoare cu X, dat fiind faptul c prin creterea debitu lui instalat, a puterii, a cderii sau a ariilor de curgere varianta UHE se apropr ie de varianta maximal i deci centrala de echivalare se reduce ca putere i ca livra re de energie . n situaiile n care CATUHE (X) i CATEch (X) au exprimri analitice, cond a de minim (3.32) se impune prin anularea derivatei I n raport cu X: (3.32) 90

(3.34) n cele mai multe cazuri, definirea exprimrilor analitice este dificil sau chiar imp osibil. Ca urmare, se recurge la o rezolvare grafic. Pentru 3...5 valori ale param etrului de dimensionare X se calculeaz numeric CATUHE (X) i CATEch (X). Reprezentare a lor pe acelai grafic (fig. 3.3) i sumarea grafic permite trasarea curbei CAT(X). M inimul curbei (sau zona de minim) definete valoarea optim a parametrului X. C CATat CAT(X) CATEch (X) CATUHE (X) X Xmin Xopt Xmax Figura 3.3. Rezolvarea grafic a minimizrii cheltuielilot anuale actualizate n parag raful urmtor se prezint o serie de exemple de aplicare a criteriilor de selecie i de dimensionare la proiectarea unei UHE. 3.4. EXEMPLE DE APLICARE A CRITERIILOR ENERGO-ECONOMICE LA DIMENSIONAREA UNEI UH E 3.4.1. Determinarea puterii instalate n paragraful 2.7.4 din capitolul 2 s-au definit puterea asigurat Pa i puterea insta lat Pi a unei UHE. Se reamintete faptul c puterea asigurat este puterea cu care UHE poate contribui la preluarea sarcinii maxime din sistemul energetic n condiiile ce le mai dificile de exploatare pentru central. Relaia general pentru puterea asigura t este: Pa = unde: Eafluent + El c Ta (3.35) Eafluent este energia pe care o poate da cursul de ap n regim nebarat, la Qafluent n perioada dificil; 91

[ CATUHE ( X ) + CATEch ( X ) ] = 0 X X

El c - energia pe care o poate da debitul de golire prin turbine a lacului n perio ada critic; Ta - durata ( n ore) n care se utilizeaz UHE pentru acoperirea necesarul ui de energie din sistem n perioada critic. Acest durat depinde de modul de ncadrare a UHE n curba de sarcin (vrf, semivrf, baz). n cazul UHE cu lacuri de acumulare mari, prin aportul lacului El c >> Eafluent i ca urmare Pi = Pa . n schimb, la UHE pe fir ul apei, la care nu exist contribuia lacului Pa<< Pi. n cele ce urmeaz se prezint mod ul de determinare a puterii instalate a UHE pe firul apei, sau a UHE cu lacuri m ici, care realizeaz numai regularizri zilnice sau sptmnale. Dac puterea instalat este ai mare dect puterea asigurat (Pi > Pa) cantitatea i calitatea produciei de energie livrate de UHE n sistem cresc, prin reducerea deversrilor i prin utilizarea mai efi cient a volumului lacului de priz pentru turbinare n perioadele de vrf sau de semivrf de sarcin: E = Ev + Esv + Eb (3.36) Pentru compararea de variante, implicat n procesul de dimensionare, se utilizeaz ec hivalentul n baz a surplusului de energie produs (a se vedea relaia (3.3)): E b = Eb + psv / pb Esv + pv / pb Ev (3.37) n care intervin preurile de achiziie a energiei de vrf pv de semivrf psv i de baz pb. sistemul energetic se conteaz numai pe puterea asigurat i, ca urmare, toate variant ele cu Pi > Pa sunt egale din punct de vedere al puterii i deci direct comparabil e din acest punct de vedere. Puterea instalat minim este chiar puterea asigurat. Da c se alege o putere instalat mai mare dect puterea asigurat sunt necesare investiii s uplimentare, iar n exploatare sunt implicate cheltuieli de exploatare mai mari. C osturile suplimentare de investiie provin din creterea debitului instalat (cu efec te asupra dimensiunilor prizei, a aduciunii i a derivaiei forate) i a echipamentelor centralei (turbine, generatori, cldirea centralei etc.). Aceste costuri supliment are sunt justificate numai n msura n care sunt compensate de surplusul de energie p rodus. Pentru evaluarea costurilor suplimentare de investiie, se admite c acestea s unt direct proporionale cu creterea puterii: Invj = iH ( Pi,j Pa) (3.38)

unde Pi,j este puterea instalat n varianta j. Investiia specific iH (lei/kW supliment ar instalat) se determin studiind pentru UHE dou variante cu puterile instalate Pi ,1 i Pi,2 mai mari dect Pa . Pentru fiecare dintre acestea se evalueaz costul de in vestiie actualizat, obinndu-se Inv1 i Inv2. Raportnd diferena dintre investiiile act ate la variaia puterii rezult: 92

iH = Inv2 - Inv1 Pi,2 - Pi,1 (3.39) Pentru cheltuielile anuale de exploatare se admite, ca i pn acum, proporionalitatea cu puterea centralei. Surplusul de cheltueli anuale de exploatare specifice ca u rmare a creterii puterii instalate se determin evalund pentru variantele 1 i 2 de ma i sus cheltuielile de exploatare Cae1(c) i Cae2(c). (c) din paranteze semnific che ltuieli de exploatare convenionale. Raportnd diferena dintre acestea la creterea put erii rezult C ,H , adic cheltuielile anuale specifice (lei/kw suplimentar instalat ). Cae2(c) - Cae1(c) C ,H = Pi,2 - Pi,1 (3.40) Utiliznd indicatorii specifici, ch eltuielile anuale totale actualizate pentru varinta j propriuzis, cu puterea inst alat Pi,j > Pa au expresia: CAT = A iH ( Pi,j Pa) + C ,H ( Pi,j Pa) unde A este cot a de amortisment, dat de relaia (3.22). Avnd efecte energetice diferite variantele j nu sunt direct comparabile. Pentru a deveni comparabile, echivalarea variantel or j se face n raport cu varianta maximal, care are puterea instalat maxim Pi,M perm is de condiiile din amplasament. Centrala cu puterea instalat maxim poate produce en ergia echivalent n baz maxim Eeb,M i respectiv surplusul de energie echivalent n baz M fa de varianta cu Pi = Pa. Pentru ca variantele j s devin comparabile, diferena din tre surplusul maxim de energie E b,M , realizabil n varianta maximal, i surplusul de energia echivalent n baz E b,j din varianta j, trebuie produs de o central de echival are. Centrala de echivalare este o ipotetic central cu combustibili fosili, care a re consumul specific de combustibil convenional cc (ton / kWh) al crui pre este pc ( lei / ton). Costul anual total actualizat al unei variante j, care conine i costuri le de echivalare are expresia: CATj = A iH ( Pi,j Pa) + C ,H ( Pi,j Pa) + cc pc (E b,M - E b,j) Amortism nt la surplusul de investiie Cheltuieli de exploatare suplimentare Costu l energiei produse n centrala de echivalare (3.41) (3.42) Valoarea optim a puterii instalate corespunde condiiei CATj = min. Din expresia (3. 42) se difereniaz cheluielile suplimentare aferente uzinei hidroelectrice CATj (UHE ) = A iH ( Pi,j Pa) + C ,H ( Pi,j Pa) direct proporionale cu Pi i costurile energie i produse n centrala de echivalare CATj(Cech) = cc pc (E b,M - E b,j) 93 (3.44) (3.4 3)

care scad odat cu creterea lui Pi i apropierea acesteia de varianta maximal. Rezolva rea problemei de minim se face pe cale grafic. Dup cum se poate urmri n figura 3.4, domeniul de variaie pentru Pi este cuprins ntre Pa i Pi,M. Analiznd mai multe varian te pentru Pi , minim trei, se evalueaz de fiecare dat CATj (UHE) i CATj(Cech). Prin p unctele de calcul se traseaz dreapta aferent lui CATj (UHE) i curba aferent lui CATj(C ech). Sumarea lor grafic definete CAT(Pi) din relaia (3.42) . Minimul curbei conduce la Pi optim. CAT CAT(Pi) CAT (Cech) CAT (UHE) Pa P i, optim Pi,M Pi Figura 3.4. Determinarea puterii instalate optime Zona de minim a curbei CAT este rlativ extins. n acelai timp puterile instalate ale UHE au valori rezultate din pu terile nominale ale grupurilor, uzual rotunjite la MW. 3.4.2. Determinarea nlimii barajului

Procedeul prezentat n acest paragraf se refer la barajele care realizeaz acumulri cu utilizare predominant energetic. n cazul lacurilor de acumulare cu folosine multip le suma cerinelor de volume de ap ale folosinelor determin volumul acumulrii iar din curba volumelor caracteristic amplasamentului rezult nlimea barajului. Pentru o uzin h idroelectric, nlimea barajului are consecine energetice att prin cderea asigurat, cu ct direct asupra puterii, ct i prin volumul util creat, cu efect direct asupra can titii i calitii energiei produse n anul hidrologic mediu. Condiiile morfologice i geo ice ale amplasamentului limiteaz superior nlimea barajului la Hb,M. Exist de asemenea o nlime minim Hb,min, necesar captrii debitului turbinat. nlimea optim a barajului t n domeniul (Hb,min ... Hb,M ) i se determin prin compararea cheltuielilor din inve stiie pentru baraj i din exploatarea centralei deservite de baraj cu costul invest iiei i a producerii energiei n centrala de echivalare. Se utilizez criteriul cheltui elilor anuale totale actualizate. Pentru o nlime de baraj dat se determin puterea ins talat Pi . n cazul lacurilor cu volume utile mici se utilizeaz procedeul descris n p aragraful precedent. Pentru barajele care formeaz lacuri de acumulare mari, puter ea instalat este egal cu puterea asigurat i, dup cum se vede din relaia (3.35), depind e de volumul util al 94

lacului i de modul de ncadrare a centralei hidroelectrice n graficul de sarcin. Odat stabilit puterea instalat i ncadrarea n graficul de sarcin se determin pentru anul hid ologic mediu energia produs i echivalentul n baz al acesteia Eeb . Pentru barajul de nlime mxim Hb,M, care creaz varianta energetic maximal (reperul de echivalare a restu ui variantelor) puterea instalat este Pi,M iar cantitatea de energie echivalent b az produs n anul hidrologic mediu este Eeb,M. Un baraj de nlime Hb,j este caracterizat pe de o parte prin costul de investiie actualizat Invj = k Invj (care ine seama de valoare, de durata de execuie i de ealonare), iar pe de alt parte de efectele energ etice (puterea instalat Pi,j i cantitatea de energie echivalent baz produs n anul hid rologic mediu Eeb,j). Costurile anuale de exploatare a centralei sunt proporional e cu puterea instalat. n cadrul criteriului CAT = min se utilizeaz cheltuielile anua le de exploatare convenionale Cae(Pi ) . Datorit faptului c puterea instalat depinde la rndul ei de nlimea barajului, se stabilete dependena cheltuielilor anuale de exploa tare convenionale de nlimea barajului Cae(Hb,j ). Pentru ca varianta j a UHE, cu nlim barajului Hb,j , s poat intra n comparaia de selecie a variantei optime pentru nlimea rajului, aceasta trebuie adus la echivalen cu varianta maximal. Variantei j i se atae at o central de echivalare avnd puterea Pj, Ech = Pi,M - Pi,j i care produce anual Ej, Ec = Eeb,M - Eeb,j. Cheltuielile anuale aferente centralei de echivalare sunt: AEch Inv,Ech + cc pc (Eeb,M - Eeb,j ) = ip,Ech (Pi,M - Pi,j) + cc pc (Eeb,M - Ee b,j ) = AEch unde AEch (3.45) ip,Ech cc pc este cota de amortisment pentru centrala de echivalare; este investiia specific (l ei/kW) pentru realizarea unei centrale de echivalare; reprezint consumul de combu stibil convenional; preul combustibilului convenional. Cheltuiala anual total actualizat pentru varianta j, adus la echivalen cu varinta maxi mal este (cu AUHE amortismentul pentrun UHE): CATj = AUHE Invj + Cae(Hb,j ) + A(Hb ) +AEch ip,Ech (Pi,M - Pi,j) + cc pc (Eeb,M - Eeb,j ) (3.46)

B(Hb ) n care se pun n eviden termenul A(Hb ) care provine din investiia n baraj i est cresctor cu nlimea barajului i termenul B(Hb ) care provine din echivalarea variante i i este descresctor cu nlimea barajului. 95

Rezolvarea problemi de minim CAT(Hb ) se face pe cale grafic. Analiznd mai multe va riante pentru Hb , cel puin trei, se evalueaz de fiecare dat A(Hb) i B(Hb ). Prin pu nctele de calcul se traseaz curbele A i B. Sumarea lor grafic definete CAT(Hb ). Mini mul curbei conduce la Hb optim (fig. 3.5).

Figura 3.5. Determinarea nlimii optime a barajului Dac aceast nlime de retenie se po bine cu baraje de tipuri constructive diferite, atunci la alegerea tipului de bar aj trebuie avute n vedere pe lng costul investiiei i unele aspecte energetice. Tipul de baraj are efecte directe asupra duratei de execuie i a ealonrii alocrii fondurilor de execuie. Ambele aspecte au consecine asupra valorii actualizate a investiiei In v. Momentul de referin pentru actualizarea cheltuielilor este PIF ul. Pentru anumite tipuri de baraje nceperea turbinrii se face la cote restricionate. Este cazul bara jelor de umplutur cu masc amonte, unde ridicarea nivelului n lac se face cu paliere de cot constant pentru a permite consumarea deformaiilor induse de presiunea hidro static i acomodarea mtii cu aceste deformaii. n aceast perioadf a primei umpleri se p de energie, att prin descrcarea de debite prin golirile de fund, pentru a controla nivelul n lac, ct i prin uzinarea la cote mai joase. Aceste pierderi trebuie inclu se n calculele de optimizare. Dup ce uzina ncepe livrarea de energie electric n siste m, anumite tipuri de baraje impun restricii asupra regimului de exploatare. Astfe l, n cazul barajelor arcuite, la 2.. 3 ani de la umplerea lacului, este necesar go lirea lacului i meninerea acestuia la cote coborte pentru a se realiza reinjectarea rosturilor. i de aceast dat se nregistreaz pierderi de energie prin descrcarea de deb ite n aval i uzinarea la cderi reduse. Procedeul de stabilire a nlimii optime a baraju lui, n formularea prezentat n acest paragraf, permite recunoaterea acestor efecte en ergetice. Trebuie ns subliniat faptul 96

c primordiale n selecia tipului de baraj sunt condiiile geologice i morfologice ale a mplasamentului. 3.4.3. Determinarea diametrelor derivaiei

Derivaiile UHE mixte, care fac obiectul paragrafului, sunt alctuite din galeria de aduciune i apoi din conductele forate sau din galeria forat. Cderea brut i debitul i alat al UHE se consider cunoscute, aceti parametri energetici fiind determinai n pre alabil. Tranzitarea debitului instalat prin derivaie conduce la pierderi de sarci n i deci, prin reducerea cderii nete, la pierderi de putere i de energie. Dac se aleg diametre mici costul de investiie al derivaiei scade dar vitezele de curgere sunt mai mari, conduc la pierderi de sarcin mai mari i deci la pierderi energetice mai mari. Echilibrul raional dintre costurile anuale totale, generate de amortizarea investiiei dar i de costurile de exploatare, inclusiv cele aferente centralei de echivalare, conduce la soluia optim. Se utilizeaz criteriile bazate pe durata de re cuperare a investiiei i anume criteriul cheltuielilor anuale totale minime sau cri teriul beneficiului maxim (a se vedea paragraful 3.3.1). De oarece n cazul unei g alerii sau a unei conducte diferenele de diametru nu conduc la schimbarea timpulu i de execuie a acestora, sau la modificarea ealonri investiiei, nu este necesar actua lizarea investiiei. De asemenea n acest situaie particular investiiile de nlocuire se eglijeaz, dat fiind faptul c echipamentele hidromecanice aferente, cu timpi de via m ai redui dect ai galeriei sau ai conductei forate (grtare, vane de priz, vane de serv iciu, instalaii asociate etc) au un cost neglijabil n comparaie cu costul lucrrii pr opriu-zise. Se admite n mod curent c durata de via a derivaiei este aceai cu a UHE i d ci nu intervin investiii remanente. Fa de forma simplificat a criteriilor bazate pe durata normat de recuperare a investiiei, de aceast dat se vor utiliza rate de amort izare diferite pentru investiii de natur diferit. Diametrul optim al galeriei de aduciune Galeria de aduciune are form circular n seciun e transvesal, fiind form de coinciden pentru presiunea interioar. Alctirea constructiv este prezentat n figura 3.6. Figura 3.6. Seciuni caracteristice prin galeria de aduciune 97

n faza de excavare sprijinirea conturului excavat se realizeaz de regul cu torcret i ancore, atunci cnd nu sunt zone cu accidente geologice majore, sau cu cintre met alice, n poriunile cu risc major de surpare. n baza studiilor geologice i a cartrii t raseului, n faza de proiectare se poate estima procentual extinderea zonelor la c are se impune sprijinirea cu cintre. Cmuiala definitiv a galeriei este format dintr-u n inel de beton armat, de grosime relativ mic i o coroan de roc injectat, care realiz eaz impermeabilizarea galeriei i asigur preluarea presiunii interioare transmis de i nelul de beton armat. La tranzitarea debitului instalat Qi prin galeria de aduciu ne cu diametrul D i lungimea LGA se produc pierderile de sarcin r,GA. Ca urmare ap are o reducere a puterii uzinei cu: P = 9,81 t Q i r , GA i o reducere a energiei produse n anul hidrologic mediu de: (3.47) E = P (3.48) Tu

n relaiile (3.47) i (3.48) au intervenit notaiile: t randamentul total turbine genera tori i Tu numrul de ore de turbinare pe an, dependent de ncadrarea n curba de sarcin a uzinei (pentru uzine de vrf Tu = 1800 ore). Dat fiind faptul c alegerea diametru lui optim se face printr-un proces de comparare de variante, variantele trebuie s fie comparabile. Se consider varianta maximal varianta ideal cu pierderi de sarcin zero. Aducerea la echivalen (comparabilitate) a variantelor se face asociind fiecre i variante o central de echivalare, cu puterea P, care produce n anul hidrologic me diu energia E. Evident c diferena de putere P i de energie E depind de mrimea diametru ui propus pentru galerie. Cheltuielile anuale totale aferente galeriei de aduciun e sunt: CatGA = AGA InvGA + cp, UHE (PM P) ATG iTG P unde: este cota de amortismen t pentru investiia n galeria de aduciune InvGA; cp, UHE - cheltuielile de exploatar e specifice pentru centrala hidroelectric, proporionale cu puterea instalat; - pute rea instalat maxim, dac nu ar exista pierderi de sarcin pe PM galeria de aduciune; cota de amortisment pentru investiia n echipamentul centralei ATG (turbine i genera tori); investiia specific (lei/kW) pentru echipamentul centralei. iTG AGA Se remrc faptul c datorit pierderilor de sarcin se reduc att cheltuielile de exploatare a cen tralei (care sunt proporionale cu puterea, exprimat ca diferen (3.49) 98

dintre puterea din varianta maximal i reducerea puterii datorit pierderilor de sarc in) ct i amortismentele pentru investiia n echipamentele hidromecanice i electrice, ca re se reduce odat cu reducerea puterii. Cota de amortisment se calculeaz de fiecar e dat cu relaia (3.22): A= r 1 (1 + r ) tv (3.22)

n care tv reprezint durata de via a investiiei iar r este rata anual de actualizare (n re 8% i 12%). Cotele de amortisment AGA i ATG difer datorit duratelor de via diferite (se alege de obicei tv=50 de ani pentru galeria de aduciune i respectiv tv = 25 de ani pentru echipamente). Cheltuielile anuale totale aferente centralei de echiv alare sunt: unde: AEch iEch cp, Ech cc pc CatEch = AEch iEch P + cp,Ech P + cc pc E (3.50) este cota de amortisment pentru investiia n centrala de echivalare (din 2) cu tv = 30 de ani); - investiia specific (lei/kW) pentru centrala de ; - cheltuielile de exploatare specifice pentru centrala de echivalare; ul specific de combustibil convenional (ton / kWh); - preul de cost al lui convenional (lei / ton). relaia (3.2 echivalare consum combustibilu

Termenul cp, UHE PM care intervine n relaia (3.49) este constant n raport cu diamet rul i nu influeneaz dimensionarea pe baza criteriilor Cat = min sau Benefciu = max. Ca urmare, se reine o form redus a expresiei cheltuielilor anuale totale: Cat* = ( CatGA - cp, UHE PM) + CatEch = u Inv* GA+ v P + w E unde: u = AGA; v = - cp, UHE ATG iTG + AEch iEch + cp,Ech; w = cc pc. (3.52) (3.51) n relaia (3.51), pentru simplificare Cat* se refer la 1m liniar de galerie de aduciu ne. Aceast simplificare este posibil pentru c lungimea galeriei apare ca un factor comun n exresiile cheltuielilor anuale totale. Este evident c investiia este direct proporional cu lungimea galeriei pentru toate variantele de diametru studiate. La rndul lor P i E sunt direct proporionale cu pierderea de sarcin pe galerie. Pierderil e de sarcin longitudinale fiind preponderente, atunci pierderea de sarcin pe galer ie este proporional cu lungimea galeriei i deci la rndul lor i P i E. Ev lu r investiiei pentru galeria de aduciune se face plecnd de la alctuirea const ructiv din figura 3.6. Pentru galerii de aduciune cu diametre n gama 3 ... 5 m, rea lizate n condiii geologice medii, se pot admite, preliminar, urmtoarele elemente co nstructive: 99

grosimea inelului de beton armat = 20 ... 25 cm; garmatur consum de armtur pe m3 de beton = 40 kg/ m3; a supraprofil fa de diametrul nominal, rezultat din excavare, n medie = 10 ... 15 cm; t grosimea inelului de torcret (pri beton) = 6 ... 8 cm; gr eutatea unei ancore = 15 kg / ancor pentru ancore de 25, cu ganc lungimea de 4m, c u desimea ancorrii de o ancor pe m2; gcintru greutatea pe metru liniar de cintru = 11,2 kg / m, pentru cintre din profile I 12; se admite c intervenia cu cintre est e necesar pe cca lc = 10% din traseu; gciment consumul de ciment pentru injeciile de umplere i consolidare, pe m2 de suprafa de roc injectat = 0, 2 tone / m2. Pentru a lte situaii, rezultate din studii preliminare de schem i din investigaiile de teren, valorile orientative de mai sus se modific corespunztor. Cantitile de lucrri pe baza crora se stabilete costul investiiei pe metru de galerie sunt: excavaii torcret bet on armtur ancore cintre injecii Vexc = Vb = 4 (D + 2 + 2a)2; [ (D + 2 + 2a)2 D2]; Vsb = (D + 2 + 2a) x t; 4 Ga = garmatur Vb; 1 lc Ganc = g anc ( D + 2 + 2a) ; 100 lc Gc int re = g c int ru ( D + 2 + 2a) ; 100 Gciment = gciment (D + 2 + 2a).

Dac aceste cantiti se nmulesc cu costurile unitare i apoi se sumeaz se poate explicita costul investiiei Inv* GA sub forma unui polinom de gradul 2: Inv* GA = m1 D2 + m 2 D + m3 (3.53) Evaluarea pierderilor de putere i de energie se face pornind de la pierderea de s arcin pe galeria de aduciune. Relaiile de calcul pentru un metru de galerie sunt: Q i2 r , GA = 2 (3.54) K unde modulul de debit se determin folosind relaia lui Mann ing: K = AC R = D 2 1 4 n 1/ 6 D 1 D16 / 6 = 10 / 6 4 n 4 (3.55) n care intervine rugozitatea cmuielii galeriei n = 0,011 ....0,012. 100 D 4

Puterea pierdut din cauza pierderii de sarcin este: Qi3 P = 9,81t Qi =101t n 16 / 3 2 D te E = P Tu . 2 Qi2 (3.56) Determinarea diametrului optim se face pe baza celor dou criterii enunate, fie che ltuieli anuale totale minime (Cat = min), fie beneficiu maxim ( pl Elivrat Cat = max, unde pl este preul de vnzare al energiei produse ). Particularitatea const n faptul c pentru criteriul cheltuieli anuale totale minime s-a utilizat o form redus a expresiei cheltuielilor Cat*, cu eliminarea termenului constant provenit din puterea maxim i evaluarea investiiei pentru 1 m liniar de ga lerie. Pentru consecven i cel de al doilea criteriu se modific. Termenul pl Elivrat s e rescrie sub forma pl (E-E) pentru a recunoate pierderea de energie datorat pierde rilor de sarcin. E corespunde variantei maximale, calculat cu cderea brut. Termenul pl E se neglijeaz, datorit faptului c energia livrat n varianta maximal nu depinde de diametrul galeriei i deci acest termen nu influeneaz condiia de maxim a criteriului. n aceste condiii forma redus a criteriului devine: Benefciu* = - pl E Cat* = max (3.57) Dac se ine seama de expresia (3.51) pentru Cat* i de notaiile (3.52), expresia redus a criteriului se poate scrie sub forma: Benefciu* = u Inv* GA+ v P + w E = max (3.58) care are aceai structur cu relaia (3.51) doar c factorul w devine w= w - pl. Pentru c riteriul cheltuieli anuale totale minime condiia de minim revine la anularea deri vatei I a expresiei (3.51) n raport cu diametrul: InvGA P (u InvGA + v P + wE ) = u + (v + w Tu ) =0 D D D (3.59) Primul termen al condiiei se rescrie innd seama de relaia (3.53) sub forma: InvGA u = u (2 m1D + m2 ) D iar cel de al doilea se rescrie innd seama de realaia (3.56) sub forma: (v + wTu ) Se fac notaiile: P 16 1 = (v + wTu ) 101 t n 2 Qi3 ( ) D 3 D19 / 3 (3.60) 101 1 D16 / 6 n 410 / 6

iar pierderea de

F1 ( D) = termen cresctor liniar cu diametrul i u (2m1 D + m2 ) (v + wTu ) Qi3 t (3.61) 2 ( D ) = 539 n 2

1 D 19 / 3 = 539 n 2 1 D 6,333 (3.62) termen descresctor exponenial cu diametrul. Ecuaia de determinare a diametrului opt im devine: F1 ( D) F2 ( D) = 0 (3.63)

Rezolvarea analitic a ecuaiei exponeniale este relativ dificil i ca urmare, n practic, se utilizeaz rezolvarea grafic (fig. 3.7). Se dau valori pentru D i se calculeaz F1 i F2. Se reprezint cei doi termeni ntr-un grafic avnd ca abscis diametrul, iar la int ersecia dreptei care corespunde lui F1 i a exponenialei care corespunde lui F2 se o bine soluia. F1 , F2 F2 F1 Dmin Doptim Dmax

Figura 3.7. Rezolvarea grafic a relaiei (3.63) Pentru criteriul beneficiu maxim co ndiia de maxim revine la anularea derivatei I n raport cu diametrul a expresiei (3 .58). De oarece ntre expresiile (3.51) i (3.58) singura deosebire este nlocuirea co eficientului w cu w, rezolvarea este practic aceai. Expresia lui F1(D) se va modif ica n consecin, n timp ce expresia lui F2(D) ramne neschimbat. 102

Diametrul optim al conductei forate Conducta forat are seciunea transversal circular, form de coinciden pentru presiunea interioar. Traseul conductei este de obicei recti liniu, urmrind linia de cea mai mare pant a versantului pe care este pozat. La schi mbrile de direcie n plan orizontal sau n plan vertical se prevd masive de ancoraj, n c are conducta este ncastrat. ntre dou masive traseul este rectiliniu i diametrul condu ctei este constant. Diametrul poate fi diferit de la un tronson la altul, cu ten dina de a se micora pe msur ce presiunea interioar crete (spre centrala hidroelectric) ntre masivele de ancoraj conducta st pe reazeme intermediare, care permit deplasri longitudinale ale conductei provocate de variaiile de temperatur. La fel ca i n cazul galeriei de aduciune, diametrul optim se determin din criteriile cheltuieli anuale totale minime sau beneficiu maxim. Structura termenilor care intervin n aceste criterii a fost prezentat pe larg la punctul anterior. Relaiile s tabilite pentru Cat i Beneficiu sunt n mare msur la fel i pentru conducta forat. Cat* (CatCF - cp, UHE PM) + CatEch = u Inv* CF+ v P + w E Benefciu* = - pl E Cat* = max (3.51) (3.57) Coeficienii u, v i w sunt aceai (relaiile (3.52)). Expresiile pierderii de putere P i de energie E sunt de asemenea identice (relaia (3.56)). Singura modificare major ap are la evaluarea investiiei. Se reamintete c evaluarea se face pentru 1 m liniar de conduct. Greutatea conductei cu diametrul D se exprim sub forma: GCF = 78,5 k D unde: t ( kN / m) 100 (3.64)

78,5 kN/ m3 este greutatea specific a metalului; k - coeficient de spor, care ine seama de creterea greutii conductei forate datorit mbinrilor, aparatelor de reazem, ma anelor de dilatare; uzual k = 1,2 ....1,3; t- grosimea conductei, n cm. Celelalte cantiti de lucrari terasamente, betoane, vopsitorii etc. - nu se evaluea z explicit. Se admite c un spor cu cca 30% al investiiei pentru realizarea conducte i metalice ine seama de aceste costuri suplimentare. Notnd cu cm (lei /kN) costul unui kN de confecie metalic pentru conduct, costul investiiei are expresia: Inv* CF = 1,3 cm X 78,5 k D t/100 = 3,20 cm k D t (3.65) Grosimea conductei se determin n funcie de presiunea interioar p, cu formula cazanel or: pD pD t= [m] =100 [cm] (3.66) 2 a 2 a n care a intervenit efortul admisibil a. E xpresia final va fi: 103

InvCF = 320 cm k p 2 a D2 (3.67)

Dac se folosete aceai exprimare polinomial a costului de investiie ca n cazul galeriei de aduciune: Inv* GA = m1 D2 + m2 D + m3 (3.53) ; m2 = m3 =0. Cele dou criterii a d e dimensionare au forma comun dat de relaia (3.63): se identific cu uurin coeficienii = 160 cm k p F1 ( D) F2 ( D) = 0 (3.63) unde numai prima dintre cele dou funcii din relaiile (3.61) i (3.62) se modific pentr u a ine seama de relaia (3.67): p u ( 320 cm k ) D a F1 ( D) = (3.68) (v + wTu ) Qi 3 t n timp ce a doua: F2 ( D) = 539 n 2 1 D 6,333 (3.62)

rmne neschimbat. Se reamintete faptul c relaia (3.63) corespunde criteriului cost anua total minim dar c, prin nlocuirea coeficientului w cu w= w - pl , aceai relaie cores punde i criteriului Beneficiu =max. Rezolvarea ecuaiei (3.63) se poate face de acea st dat analitic, rezultnd formula de calcul pentru diametrul optim al conductei fora te: Dopt 1,68 a n 2 t (v + wTu ) Qi3 1 (3.69) Diametrul optim depinde de presiunea din conduct i ca urmare n lungul conductei fora te diametrul se modific de la un tronson la altul, n funcie de presiune, descrescnd spre baz. Aa cun s-a artat, tronsoanele se definesc ntre masivele de ancoraj. 3.5. EVALUAREA OPORTUNITII DE INVESTIRE N UHE 7 ,333 = cm u k p

Criteriile de selecie a variantelor sau de dimensionare a elementelor unei UHE, d e tipul cheltuieli totale actualizate, sau timp de recuperare normat, servesc al egerii variantei optime a investiiei, fr a garanta ns c investiia n sine este rentabi 104

Oportunitatea investirii n UHE este dependent de profitabilitatea investiiei, ceea ce presupune o evaluare financiar. Evaluarea financiar a proiectelor de investiii s e poate face dup mai multe tipuri de criterii i anume: - Criterii de evaluare trad iionale (metode contabile), care folosesc ca indicatori rata medie a rentabilitii i termenul de recuperare ; - Criterii de evaluare bazate pe actualizare, care folo sesc ca indicatori termenul de recuperare actualizat, valoarea actual net (VNA), i ndicele de profitabilitate (IP), rata intern de rentabilitate (RIR), compararea v alorii actuale nete i a ratei interne de rentabilitate etc. Dintre acestea, se pr ezint n cadrul acestui paragraf numai criteriile VNA i RIR. 3.5.1. Criterii tradiionale n prima categorie de criterii se nscrie metoda duratei de recuperare (Tr): Tr = Inv PRmediu (3.70) n care intervin numai costul investiiei Inv i profitul mediu anual PRmed. Dac timpul de recuperare este mai mic dect timpul de recuperare limit, determinat n funcie de situaia sectorului, sau bazat pe experiena utilizatorului (Tr < Tr,lim), atunci in vestiia este profitabil. Tot n prima categorie se ncadreaz metoda ratei de recuperare a capitalului: rr = PRmed Inv (3.71) care este foarte asemntoare cu precedenta. De aceast dat rata de recuprare se compar cu rata de recuperare limit, iar dac este mai mare (rr > rr,lim) investiia este con siderat profitabil. 3.5.2. Criterii bazate pe actualizare Criteriile sintetice de analiz utilizeaz ca date de intrare elemente ale fluxului de venituri i cheltuieli ale procesului de investiie, innd seama de momentul produce rii acestora. Criteriile care utilizeaz fluxul de venituri i cheltuieli se numesc criterii cost-beneficiu. Toate criteriile de eficien absolut (intrinsec) sunt criter ii costbeneficiu. Venitul net actualizat (VNA), sau beneficiul actualizat, este dat de diferena din tre venitul actualizat i costul total actualizat: VNA = VTA CTA (3.72) Dac perioada analizat se ntinde pe n ani, care poate fi durata de operare a UHE, cr iteriul are forma: VNA = k =1 n V k Ck (1 + r ) k =

k =1 n Bk (1 + r ) k (3.73) 105

unde notaiile sunt: Vk este venitul din vnzarea energiei produse n anul k; Ck - che ltuielile anuale totale n anul k; r - rata de actualizare a capitalului; Bk - flu xul anual de bani, care, dac Vk > Ck , constitue beneficiul din anul k. Diferena V k Ck se exprim sub forma: Vk Ck = pliv,k Eeb ( Ak Inv +Caek) n care au intervenit n plus: pliv,k - preul de livrare n anul k pentru energia electric de baz; Eeb - energ ia echivalent n baz produs de UHE n anul k; Ak - cota de amortisment n anul k; Inv in estiia actualizat; Caek cheltuielile anuale de operare a UHE. Dac VNA > 0 atunci in vestiia este oportun. Se admite ca n perioada de studii, de construcie i de debut al operrii fluxul monetar s fie deficitar, dac n perioada de operare se obin ulterior be neficii ce pot compensa cheltuielile de debut. O formulare alternativ, care utili zeaz acelai concept este fluxul monetar (cash flow rates) anual. Prezentarea se fa ce cu referire la figura 3.8. (3.74) Figura 3.8. Fluxul monetar pentru un proiect hidroenergetic 106

Costul cumulat al investiiei este: I PV = I k (1 + r ) k k =1 m 1 (3.75) Beneficiile anuale actualizate i cumulate, la care se adaug i valoarea remanent a in vestiiei R, de asemenea actualizat, sunt: BC PV = k =1 n 1 V k Ck (1 + r ) k + R (1 + r ) n (3.76) Valoarea actualizat a proiectului (Present Value, sau abreviat PV), cu referire l a momentul nceperii livrrii de energie n sistem (PIF) este: PV = - IPV + BCPV Proie ctul este apreciat ca profitabil dac PV 0. Rata intern de rentabilitate (RIR) a investiiei este rata de actualizare care apli cat fluxului de venituri i costuri ale proiectului conduce la VNA= 0. RIR se deter min din relaia: (3.77) VNA = k =1 n V k Ck (1 + RIR) k =0 (3.78) O investiie poate fi promovat dac RIR este mai mare dect rata de actualizare minim (l imit). Criteriul RIR se poate utiliza la analiza comparativ a mai multor proiecte, cu condiia ca acestea s fie independente. Se va alege varianta care prezint RIR ma xim, dar cu condiia ca RIR maxim s fie mai mare dect rata de actualizare n energetic. Un indicator utilizat frecvent, fr a fi determinant n analiza profitabilitii unui pr oiect, este raportul B/C, dintre veniturile actualizate i costurile totale actual izate: B/C = k =1 n (1 + r )

n Vk k C 1 (1 + kr )k k= (3.79) Acest indicator este util n analiza comparativ a variantelor profitabile, urmnd a f i selectate variantele cu B/C >0 i promovat varinta cu raportul B/C maxim. BIBLIOGRAFIE Breabn, V. (1997). Amenajri hidroenergetice. Universitatea Ovidius Constana. 107

CE IIT, Kharagpur. (1999). Lesson 1. Principles of Hydropower Engineering .New D elhi. Coglniceanu, A. (1986). Bazele tehnice i economice ale hidroenergeticii. Edi tura Tehnic, Bucureti. Encarta Online Encyclopedia. (2007). Hydro-Power, http://uk. encarta.msn.com 1997-2007 Microsoft Corporation. Microsoft ICEMENERG (1982). Normativ pentru calculele comparative tehnico-economice la inv estiiile de producere, transport i distribuie a energiei electrice i termice. Bucuret i. Jorde, K., Sommer, F. (2008). Lectures in Hydropower Systems. UNESCO IHE, Del ft. Lawrence, S. (2007). Hydropower. Leeds School of Business, University of Col orado Boulder. Lejeune, A., Topliceanu, I. (2002). EREC 2002. Energies renouvela bles et cogeneration pour le developpement durable en Afrique. Universite de Lie ge, Faculty of Science Applied. Mosonyi, E. (1991). Water power development. Aka demia Budapest. Pricu, R. , Bogdan, S., Luca, Gh., Stnuc, A., Guja,V. (1970). Amena jri hidroenergetice. n Manualul inginerului hidrotehnician, Volumul II, Editura Te hnic, Bucureti. Stematiu, D., Scrob, E., Popescu, R. (1985). Consrucii hidroenerget ice. ndrumtor de proiectare. Editura ICB. UPB. (2006). Hidroenergetica. www.hydrop .pub.ro / Cap.5. Eficiena economic a unei investiii n energetic. Wikipedia (2008). Re newable energy. http:// Wikipedia.org. 108

4 TURBINE HIDRAULICE Dintre echipamentele hidromecanice ale unei uzine hidroelectrice, cele care au e fect semnificativ n alctuirea centralei hidroelectrice i au pondere n dimensionarea construciilor specifice sunt turbinele hidraulice. Ca urmare, un capitol este des tinat acestui subiect, n cadrul cruia se prezint principalele tipuri de turbine, cr iteriile de alegere a tipului de turbin i unele considerente privind dimensionarea preliminar. 4.1. TIPURI DE TURBINE HIDRAULICE

Energia potenial a apei este transformat de o turbin n energie mecanic de rotaie print -unul dintre cele dou moduri fundamentale: - energia potenial este convertit n energi e cinetic a apei nainte de a intra n rotorul turbinei. Un jet de ap cu vitez foarte m are lovete cupele montate pe extradosul rotorului i imprim micarea de rotaie. Dup impa ctul asupra cupelor apa cade n canalul de fug, energia remanent fiind foarte redus. Turbinele care utilizeaz acest mecanism se numesc turbine cu impuls. - presiunea apei se exercit asupra palelor rotorului, care este complet submers, circuitul hi draulic fiind sub presiune. Presiunea i viteza apei descresc pe msur ce apa parcurg e rotorul. Turbinele se numesc turbine cu reaciune. 4.1.1. Turbine cu impuls Turbina Pelton In esen, aceast turbin este o roat hidraulic l ovit tangenial de unul sau mai multe jeturi de ap. Jeturile acioneaz asupra cupelor, care au forma unor linguri i care sunt fixate la distane egale pe periferia rotoru lui (fig.4.1). Figura 4.1. Elementele componente ale unei turbine Pelton 109

Fora tangenial de impuls creeaz cuplul motor la arborele turbinei, care n continuare este cuplat cu arborele generatorului de curent electric. Jeturile de ap sunt tri mise prin injectoare. Viteza de rotaie a rotorului este determinat de viteza i debi tul jeturilor, care sunt controlate prin intermediul unei vane aciculare situat n interiorul injectorului (fig. 4.2). Turbina lucreaz eficient atunci cnd viteza per iferic a rotorului este jumtate din viteza jetului. Impactul asupra cupei Sarcin plin Jet parial deviat Jet oprit de vana acicular Figura 4.2. Rotorul unei turbine Pelton i modul de acionare al injectorului la red ucerea sarcinii Atunci cnd sarcina grupului descrete, jetul este iniial deviat paria l pn cnd vana acicular reduce corespunztor debitul. Acest mod de operare este benefic pentru regimul de presiune din circuitul de alimentare al turbinei. Dac s-ar pro ceda la nchiderea brusc a vanei aciculare s-ar induce o suprapresiune dinamic mare din lovitura de berbec. Detalii privind alctuirea injectorului sunt redate n figur a 4.3. Figura 4.3. Injectorul unei turbine Pelton Turbinele Pelton pot fi echipate cu u nul, dou, sau mai multe injectoare. Exemple sunt prezentate n figura 4.4. 110

Cu ax orizontal Cu ax vertical Figura 4.4. Turbine Pelton cu mai multe injectoare Turbina Turgo Turbina Turgo are elemente comune cu turbina Pelton, dar de aceast dat cupele au o form diferit, iar jetul de ap lovete planul rotorului la un unghi de 200. Apa intr n rotor pe o parte i iese pe cealalt (fig.4.5). Figura 4.5. Schema de principiu a unei turbine Turgo Este o turbin utilizat pentru microhidrocentrale cu cdere mai mic dect gama de cderi a turbinelor Pelton (cobornd pn la 30 m) i cu debite mai mari. Dac la o turbin Pelton d ebitul instalat este limitat de condiia ca apa reflectat de o cup s nu interfere cu apa reflectat de cupa adiacent, rotorul Turgo nu prezint asemenea probleme. Ca urma re, viteza de rotaie a rotorului este mai mare i se poate cupla direct cu axul gen eratorului, eliminnd multiplicatorii de turaie. O dispoziie general a unui ansamblu turbin generator este prezentat n figura 4.6. Rotor Generator Injector Figura 4.6. Ansamblul unei turbine Turgo 111

Turbina Cross-Flow (Banki sau Banki Michell) Conceptul turbinelor cross-flow a f ost patentat n 1903 de Michell i reinventat n 1920 de Donat Banki, de la universita tea din Budapesta. De aici i denumirile alternative pentru aceast turbin. Caracteristica principal a turbinei este c jetul de ap, dreptunghiular, traverseaz d e dou ori palele dispuse pe periferia rotorului, perpendiculare pe acesta. Jetul este direcionat de un aparat director situat n amonte de rotor. Prima dat jetul tre ce din spre periferie spre centrul rotorului i apoi, dup ce traverseaz spaiul liber din interiorul rotorului, jetul trece din interior spre exterior (fig. 4.6). Aparat director Rotorul turbinei Rotor Palele rotorului Jetul de ap Figura 4.6. Principiul turbinei cross-flow Energia cinetic a jetului este convert it n energie de rotaie a rotorului n doi timpi, odat la impactul asupra palelor la in trare i a doua oar la ieirea din rotor. Turbina este ncadrat n categoria turbinelor cu impuls dei, atunci cnd deschidrea dintre pale este mai mare i debitul crete, apa po ate umple total interiorul rotorului i turbina lucreaz ca o turbin cu reaciune. Figura 4.7. Blocul unei turbine cross-flow produs de firma Ossberger 112

n prezent, firma Ossberger din Germania este principalul productor de turbine cros sflow. Peste 7 000 de turbine produse de aceast firm sunt n exploatare n lume. Din a cest motiv, li se asociaz uneori turbinelor de tip cross-flow denumirea de turbin e Ossberger. Majoritatea sunt ansambluri monobloc, care se instaleaz cu uurin n schem ele microhidrocentralelor (fig. 4.7). Principalul avantaj al turbinelor cross-fl ow este gama larg de cderi pe care le poate acomoda, de la 2 m la 100 m i meninerea unor randamente bune la o variaie mare a debitelor. 4.1.2. Turbine cu reaciune Turbina Francis Turbina Francis (fig.4.8) are un rotor cu pale fixe, profilate pentru a induce apei o micare de rotaie fr desprinderi sau turbioane. Legtura dintre conducta forat sau distribuitor i rotor se realizeaz printr -o carcas spiral, care rapartizeaz n mod uniform debitul de ap pe periferia aparatulu i director. Din camera spiral apa este dirijat de palele aparatului director, care asigur orientarea cea mai favorabil a curgerii spre rotor. Figura 4.8. Elementele componente ale unei turbine Francis Rotorul este alctuit d intr-un butuc, pe care sunt fixate dou coroane circulare, ntre care se ncastreaz un numr de pale. Palele sunt lamelare, cu suprafaa curb n spaiu. Acestea delimiteaza n in teriorul rotorului un sistem de canale prin care circul curentul de ap (fig.4.9). Figura 4.9. Rotorul unei turbine Francis 113

Concentric cu rotorul, se afl aparatul director, alctuit si el dintr-un numr de pal e, care se pot roti ntr-un sistem de pivoi (fig.4.10); palele statorice sunt dirij ate n aa fel inct ele asigur o intrare eficient a curentului de ap in canalele rotorul ui. Palele controleaz seciunea de intrare a apei spre rotor i regleaz astfel debitul turbinat. Dup ieirea din rotor apa este evacuat spre aval de aspirator. Circulaia a pei pe tot traseul din interiorul turbinei are loc in spaiu nchis, astfel inct roto rul, sub aciunea energiei cinetice ct i aceea de presiune de care dispune curentul, creeaza un cuplu motor.

Figura 4.10. Micrile palelor aparatului director Turbinele Francis se pot folosi p entru o marje foarte larg de cderi, de la 20 m la 700 m i pentru puteri de la civa ki lowai pn la 1000 MW. Dimensiunile sunt de asemenea cuprinse ntre zeci de cm pn la 10 m . Datorit randamentelor foarte bune i a faptului c acoper o gam larg de cderi i debit turbinele Francis sunt cele mai frecvent folosite. Pentru exemplificare, n figura 4.11 se prezint una dintre cele 20 de turbine Francis de la UHE Itaipu, care are o putere de 700 MW, la o cdere de cca 120 m i un debit instalat pe turbin de 700 m 3/s. Pentru a realiza dimensiunile grupului turbin generator, pe schi este poziionat statura unui om. Figura 4.11. Rotorul turbinei Francis i rotorul generatorului de la un grup al am enajrii Itaipu 114

Turbina Kaplan Aceast turbin are rotorul de tip elice, cu arborele tubular vertica l. Rotorul este alctuit dintr-un butuc pe care se fixeaz 48 pale. Palele se pot rot i printr-un sistem comandat de o tij aflat n interiorul arborelui tubular, in funcie de debitul de ap disponibil (fig. 4.12). Pal Carcas spiral Butuc Aparat director Pale Rotor Aspirator - difuzor

Figura 4.12. Ansamblul unei turbine Kaplan ntocmai ca i la turbina Francis, curent ul de ap este repartizat pe periferia rotorului prin aparatul director, dup ce ace sta a fost alimentat prin carcasa spiral. La debite mari carcasa sau camera spira l se construiete cu seciunea de o form special, n genere poligonal, uneori din beton a mat. Spre deosebire de turbina Francis, turbina Kaplan este dublu reglabil, adic p ermite orientri convenabile att palelor rotorice ct i ale aparatului director. Dup cu m se vede din figura 4.12, palele rotorului sunt acionate de curent de-a lungul a rborelui, dup ce n prealabil curentul i-a schimbat direcia cu 90, de unde i denumirea de turbine axiale. Energia hidraulic cedat palelor face ca rotorul s creeze un cupl u motor, care prin intermediul arborelui este transformat in energie electrica d e catre generatorul cu care turbina este cuplat direct. Evacuarea apei are loc n s paiul nchis format de tubul aspirator-difuzor, care la debite mari are o forma cot ita i este construit din beton armat. Aspiratorul are o form special, cu seciune cre sctoare spre aval, pentru a decelera curentul de ap i a recupera energia cinetic. Du bla reglare, prin aparatul director i prin palele rotorului, permite meninerea uno r randamente ridicate n exploatare, de peste 90% , pentru o marje larg de debite. Din acest motiv turbinele Kaplan sunt frecvent folosite n amenajrile hidroelectric e cu cderi mici (pna la cca 30 m) i debite mari. 115

Pentru ilustrare, n figura 4.13 sunt prezentate poziiile extreme ale reglajului pa lelor rotorului, de la debite foarte mici la debitele nominale. Figura 4.13. Poziii extreme ale palelor rotorului unei turbine Kaplan Tot pentru ilustrare, n figura 4.14 se prezint ansamblul rotor turbin rotor generator pentru o central hidroelectric echipat cu turbine Kaplan.

Figura 4.14. Ansamlul rotoric al unui grup echipat cu turbine Kaplan Turbina Bulb Este de fapt o turbin de tip Kaplan (fig. 4.15) la care axul de sime trie este orizontal sau face un unghi relativ mic fa de orizontal. Se difereniaz de a semenea prin faptul c accesul apei la palele statorice i rotorice se asigur printrun sistem confuzor - difuzor, orizontal, n loc de obinuita camer spiral la intrare i tub aspirator-difuzor la evacuare. n acest mod traseul curentului urmeaz aproape o singur direcie, sau, n orice caz, un traseu fr curburi accentuate, fapt care micoreaz apreciabil pierderile hidraulice. 116

Pu de acces Confuzor Bulb Nervuri de prindere Difuzor Aparat director Rotor Figura 4.15. Schema de principiu a turbinei Bulb Butucul rotorului trece printrun rost etan (care permite rotire), ntr-o camer realizat de o manta metalic, de forma unui bulb, n interiorul creia se afl generatorul de curent, sistemul de cuplare, i nstalaiile anex etc. Aparatul director este dispus n apropierea rotorului, iar mai n amonte se fixeaz o serie de nervuri de dirijare a curentului si de susinere a ntre gului sistem. Accesul n interiorul bulbului se face printr-un pu, a crui gur de intr are se amenajeaz in sala mainilor. O imagine a ansamblului turbin bulb se poate urmr i n figura 4.16. Aparat director Rotor Generator Figura 4.16. Seciune transversal printr-o turbin bulb Turbinele bulb echipeaz centra lele hidroelectrice pe firul apei, cu cderi modeste (de la civa metri la cel mult 2 0 m) i cu debite foarte mari. Seciunile de curgere a apei ctre i de la turbin trebuie s fie foarte mari, ceea ce ar face ca n cazul turbinelor cu ax vertical s apar difi culti constructive i costuri mari pentru schimbarea direciei de curgere la intrare i la ieire. 117

Alte tipuri de turbine cu reaciune Turbina Deriaz are un rotor cu elice cu pale r eglabile, ca i turbina Kaplan, dar se deosebete de aceasta prin unghiul de atac al curentului fa de axa de rotaie (30 ... 45), astfel c traseul curentului devine diagon al. Turbina de tip Propeller este o turbin Kaplan cu palele rotorului fixe. Este folosit atunci cnd cderea este cvasi-constant i nu impune reglaje speciale. Turbina S traflo este o turbin axial la care generatorul este amplasat ntr-un spaiu aflat n afa ra curntului apei. 4.2. TURAIE SPECIFIC I SIMILITUDINE

Turaia specific ns a unei turbine caracterizeaz forma acesteia, indiferent de dimen siunile geometrice. Pe baza turaiei specifice se poate concepe prin scalare o nou turbin pornind de la o turbin cu performane cunoscute. Turaia specific este de asemen ea principalul criteriu pentru alegerea corect a unui anumit tip de turbin pentru caracteristicile energetice ale uzinei hidroelectrice. Pornind de la cderea i debi tul nominal al turbinei i cunoscnd turaia generatorului (rot/min) se calculeaz turaia specific i pe baza acesteia se alege tipul de turbin. Definiia general acceptat pent ru turaia specific este turaia unei turbine ideale, care produce o putere unitar la o cdere unitar. Turaia specific este o caracteristic furnizat de fabricantul turbinei corespunde condiiilor de funcionare la randament maxim a turbinei. Turaia specific este de asemenea mrimea pe baza creia se pot determina n etapa preliminar principale le dimensiuni ale componentelor turbinei. 4.2.1. Relaii de similitudine Proiectarea turbinelor hidraulice, la fel ca a unei mari pri a structurilor hidrau lice, se bazeaz pe studii pe modele la scar redus. Teoria similitudinii constitue b aza de trecere de la model la prototip. Modelul i prototipul trebuie s fie similar e geometric. n cazul turbinelor, cea de a doua condiie este identitatea coeficient ului de debit definit sub forma Q / A 2 gH , cu notaiile cunoscute: Q debit; A ar ie de curgere; H cdere. Similitudinea geometric se asigur dac toate dimensiunile mod elului se obin prin reducerea cu un coeficient de scar k a dimensiunilor prototipu lui. Dac coeficientul de scar se refer la lungimi, atunci raportul ariilor este k2 iar raportul volumelor este k3. Din condiia ca modelul i prototipul s aib acelai coef icient de debit rezult relaia: Q 2 gH A x = Qm 2 gH m Am H = H m 1/ 2 k2 (4.1) unde indicele m semnific modelul. Raportul puterilor furnizate de prototip i model este la rndul lui exprimat n funcie de aceleai mrimi: 118

H 3/ 2 k2 (4.2)

P HQ

= =

Pm H m Qm

H m

Unitile de msur pentru debit i cdere sunt n SI, iar puterea este exprimat n kW. Rapo vitezelor de curgere va fi: v = vm 2 gH H = 2 gH m H m

1/ 2 (4.3) iar raportul turaiilor: n v/ r H = = nm vm / rm 1/ 2 x 1 k (4.4) Revenind la raportul puterilor din relaia (4.2) i substituind pe k din relaia (4.4) rezult: P Pm H = H m 3/ 2 2 H nm H 2 = H n H m m 5/2 nm 2 (4.5) 4.2.2. Turaia specific Dac modelul testat a avut cderea de Hm = 1m i debitul Qm astfel nct puterea generat s ie de 1kW, atunci turaia modelului este denumit turaie specific nm = ns (rot/min) i p rin nlocuire n relaia (4.5) are expresia: ns = n P H 5/4 (4.6) n H m

Orice turbin care respect aceleai proporii, indiferent de dimensiunile absolute va a vea aceai turaie specific. Dac prin ncercri succesive modelul a fost perfecionat pentr a avea un randament maxim, atunci toate turbinele care au aceai turaie specific vo r avea de asemenea un randament maxim. O formulare alternativ pentru turaia specif ic se obine dac se substitue n relaia (4.5) raportul P/Pm cu raportul H Q / Hm Qm: HQ H = H m Qm H m 5/2

nm 2 (4.7)

Se introduc apoi condiiile Hm =1m i P = 9,81 x HmQm= 1kW i rezult nm= ns: n s = 0,31 9 n Q 1/ 2 H 3/ 4 (4.8) 119

Valorile uzuale ale turaiilor specifice pentru tipurile cunoscute de turbine, n fu ncie de cdere, sunt prezentate n graficul din figura 4.17. Turaia specific ns Figura 4.17. Turaia specific a unor tipuri de turbine Dependena dintre turaia specif ic i forma rotoarelor turbinelor cu reaciune este ilustrat n figura 4.18. Se poate ob serva c un rotor Francis lent corespunde unei uzine cu cdere foarte mare, n timp ce pentru cderi de cca 100 m este indicat un rotor Francis normal. Din acelai desen, corelat cu graficul din figura 4.17, rezult c pentru o cdere cuprins ntre 20 i 30 m s e impune o turbin Kaplan, cu rotor ultrarapid. Figura 4.18. Dependena dintre turaia specific i forma rotoarelor turbinelor cu reaciu ne 120

La turbinele cu impuls, de tip Pelton cu un jet, turaia specific poate varia ntre n s = 12 pentru o cdere de cca 200m i ns = 26 pentru o cdere de 100m. Turaia specific c rete cu rdcina ptrat a numrului de jeturi, astfel o turbin cu 4 jeturi, n aceleai co ca nainte, are turaiile specifice de 24 pentru o cdere de 200 m i de 52 pentru o cder e de 100m. Turaia specific a unei turbine este specificat de productor. Sunt ns o seri e de relaii empirice, bazate pe studii statistice, care sunt utile pentru dimensi onri preliminare: Turbine Pelton Turbine Francis Turbine Kaplan Turbine Cross-flo w Turbine Bulb ns = 85,49 / H0,243 ns = 3763 / H0,854 ns = 2283 / H0,486 ns = 51 3,25 / H0,505 ns = 1520 / H0,2837 4.3. DIMENSIONAREA PRELIMINAR n cadrul acestui paragraf sunt reproduse, dup manualul ESHA (European Small Hydrop ower Association) din 2004, o serie de relaii pentru dimensionarea preliminar a tu rbinelor. Relaiile sunt de natur empiric i au la baz studii statistice. Se subliniaz o dat n plus c dimensionarea unei turbine este un proces iterativ, bazat pe studii pe model i c dimensionarea ine seama de o serie de criterii adiionale, cum sunt cavitai a, viteza periferic, turaia nominal etc. Relaiile de dimensionare folosesc o definiie alternativ pentru turaia specific, n acord cu standardul IEC 60193i anume: nQE = n Q E3 / 4 (4.9) unde E este energia hidraulic specific a turbinei (J/kg). Relaia dintr turaia specif ic definit anterior i turaia specific din noul standard este: ns = 995 nQE (4.10) 4.3.1. Relaii pentru turbinele Pelton Relaiile sunt exprimate n funcie de turaia turbinei n (rot/min). n relaii mai intervin numrul de injectoare ninj, cderea nominal H i debitul turbinei Q. Diametrul cerculu i descris de axul cupelor: D1 = 0,68 Limea cupelor ( a rotorului): B2 = 1,68 Q ninj 1 H (4.12) H n (4.11) 121

Diametrul injectorului: Dinj = 1,178 Q ninj 1 gH (4.13)

Se mai specific o regul privind relaia dintre diametrul i limea rotorului i anume D1/B > 2,7. Dac condiia nu este verificat, se propune o alt turaie pentru turbin. 4.3.2. Relaii pentru turbinele Francis Notaiile corespund seciunii transversale prin rotorul turbinei din figura 4.19. D3 = 84,5 (0,31 + 2,488 nQE ) 0,095 ) D3 nQE H 60n (4.14) D1 D2 D3 D1 = (0,4 + (4.15) Figura 4.19. Seciune transversal prin rotorul unei turbine Francis D2 = D3 0,96 + 0,3781 nQE (4.16) 4.3.3. Relaii pentru turbinele Kaplan Notaiile corespund seciunii transversale prin rotorul turbinei din figura 4.20. Di ametrul exterior: De = 2 Re = 84,5 (0,79 + 1,602 nQE ) H 60 n (4.17) (4.18) Diametrul butucului: 0,0951 Di = 2 Ri = (0,25 + ) De nQE Figura 4.20. Seciune transversal prin rotorul turbinei Kaplan O relaie alternativ pentru diametrul rotorului este: Q De = 2,2 H (4.19) 122

4.4. CRITERII DE SELECIE A TIPULUI DE TURBIN Tipul, geometria i dimensiunile unei turbine sunt determinate de cderea net, de gam a debitelor turbinate i de turaia turbinei, avnd drept criterii suplimentare cavitai a i costul. 4.4.1. Selecia n funcie de cdere Primul criteriu de selecie al tipului de turbin este cderea net. Tabelul 4.1 specifi c pentru fiecare tip de turbin plaja de cderi n care opereaz. Cderea este uzual defini t pornind de la cderea geodezic, din care se scad pierderile de sarcin. O definiie al ternativ util pentru cderile mici, ale centralelor pe firul apei, este raportul din tre energia hidraulic specific a turbinei i acceleraia gravitaional. Tipul turbinei Ka plan Francis Pelton Turgo Cross-flow Tabelul 4.1 Intervalul de cderi (m) 2 <H <40 m 25 <H <350 m 50 <H<1300 m 50 <H<25 0 m 5 <H<200 m n gama cderilor mici (2 ... 20 m) se nscrie i turbina Bulb, care prezint avantajul un or randamente bune pentru o gam larg de debite turbinate i o construcie mai simpl n ca zul debitelor nominale mari. 4.4.2. Selecia n funcie de cdere i debit Domeniile de aplicabilitate a principalelor tipuri de turbine n funcie de debitul nominal i cdere sunt prezentate n figura 4.21. Cdrea (m) Debitul (m3/s) Figura 4.21. Domeniile de aplicabilitate a diferitelor tipuri de turbine 123

Uneori, un punct de coordonate (H, Q) se poziioneaz domenii corespondente unor tip uri de turbine diferite. n astfel de cazuri selecia se face innd seama de puterea in stalat i de considerente economice. Pentru o mai bun ncadrare n zonele de aplicabilit ate, debitul instalat al uzinei hidroelectrice se poate repartiza la dou sau mai multe turbine, uneori fiind mai avantajoas instalarea a mai multor grupuri mici f a de unul sau dou grupuri mari. De altfel, din raiuni de exploatare, centrala trebui e s fie echipat cu minim dou grupuri. 4.4.3. Selecia n funcie de turaia specific Selecia tipului de turbin pe baza turaiei specifice este metoda cea mai sigur. Datel e de baz sunt cderea i puterea nominal a turbinei, pe de o parte, i turaia rotorului g eneratorului, pe de alt parte. Se utilizeaz graficul din figura 4.17, care corelea z cderea cu turaia specific pentru diferite tipuri de turbine. Astfel, dac uzina are o cdere de 620 m i o putere instalat de 160 MW, cu dou grupuri avnd generatoare cu tu raia de 420 rot/ min atunci: ns = n P H 1, 25 = 420 80 x10 3 6201, 25 38 Din grafic rezult c tipul de turbin este Pelton. Tabelul 4.1 confirm ncadrarea n plaja de cderi specific turbinelor Pelton. ntr-un al doilea exemplu, se consider o uzin cu cderea de 200 m, cu puterea de 120 MW, n care se vor instala 3 grupuri cu generat oare la turaia de 600 rot/min. Turaia specific rezult: ns = n P 600 40 x103 = 160 H1, 25 2001, 25 Din graficul din figura 4.17 rezult evident c turbina potrivit este Francis. i de ac east dat tabelul 4.1 confirm ncadrarea n plaja de cderi specific turbinelor Francis. 4.5. FENOMENUL DE CAVITAIE N TURBINE Atunci cnd presiunea hidrodinamic a unui fluid n curgere scade sub presiunea de vap orizare, iau natere bule individuale, sau pungi, umplute cu vapori de ap i cu aerul dizolvat n lichid. Aceste bule dau natere la o scurgere neregulat a curentului, ia r cnd ajung n zonele cu presiuni mai mari intr n colaps, prin condensare brusc. Conde nsarea are loc cu ocuri puternice, care deterioreaz suprafeele lovite. n spaiul depre sionar apare oxigen n stare nscnd, care produce un efect de coroziune asupra pereilor care contureaz scurgerea. Fenomenul este cunoscut ca fenomen de cavitaie. Este nsoi t de zgomot i n cazul turbinelor apare senzaia c prin turbin trece un curent de nisip cu pietri. Aciunea repetat a cavitaiei conduce n scurt timp la formarea de ciupituri n metalul turbinei. Acestea degenereaz n crpturi i apoi 124

n exfolieri ale suprafeelor. n final turbina este grav avariat i necesit reparaii sau ocuire. Experiena arat c exist un coeficient, denumit coeficientul de cavitaie, sau c oeficientul lui Thoma, T, care definete condiiile n care se dezvolt cavitaia: T = H SV / H (4.20) unde HSV este nlimea pozitiv de aspiraie (Net Positiv Suction Head NPSH), iar H este cderea sub care lucreaz turbina. Definirea lui HSV este dat de relaia: ve2 H SV = H atm z H vap + + sp 2g iar notaiile care intervin se pot urmri i n figura 4.22: (4.21)

Hatm presiunea atmosferic, exprimat n metri coloan de ap; Hvap presiunea de vaporiza e; z - nlimea deasupra nivelului aval a locaiei critice privind cavitaia; ve - viteza apei n canalul de fug (la restituie din aspirator); sp pierderea de sarcin n aspir tor.

Figura 4.22. Notaii pentru definirea nlimii de aspiraie Dac se neglijeaz pierderile de sarcin din aspirator i viteza la ieirea din acesta, relaia Thoma devine: T = ( H atm H vap z ) / H (4.22) 125

Pentru a se evita cavitaia turbina trebuie poziionat la o nlime de cel puin z metri de supra nivelului aval al restituiei. Aceast cot poart numele de nlime de aspiraie ha rebuie s respecte condiia: ha > H atm H vap T H (4.23) Dac se ine seama de variaia presiunii atmosferice cu cota amplasamentului i de faptu l c la nivelul mrii Hatm = 10,33 m col ap, iar presiunea de vaporizare se neglijeaz n raport cu presiunea atmosferic, se obine relaia frecvent folosit: ha > 10,33 Cota (mdM ) T H 900 (4.24) unde raportul dintre cota amlasamentului n metri deasupra nivelului mrii (mdM) i 90 0 reprezint factorul de corecie al presiunii atmosferice. Coeficientul de cavitaie, sau coeficientul lui Thoma se obine de obicei pe baza studiilor pe model i este f urnizat de productorul turbinei. Studii statistice au stabilit relaii empirice de dependen dintre coeficientul de cavitaie i turaia specific. Sunt uzual folosite: pentru turbine Francis pentru turbine Kaplan T = 7,54 x10 5 5 (4.25) n1, 46 s n1, 41 s T = 6,40 x10

Pentru turbinele Francis coeficientul de cavitaie are valorile uzuale cuprinse ntr e 0,045 i 0,46, n timp ce pentru turbinele Kaplan coeficientul de cavitaie are valo ri cuprinse ntre 0,45 i 1,05. Trebuie menionat faptul c nlimea de aspiraie este param ul care determin cotele de baz ale centralei hidroelectrice n raport cu nivelul ava l. Dac nlimea de aspiraie calculat cu formula (4.24) rezult negativ, aa cum se ntm uzinelor hidroelectrice cu cderi mari, cota axului turbinei este poziionat sub cota apei din aval, iar turbina este cu contrapresiune. 4.6. RANDAMENTUL TURBINELOR

Randamentul unei turbine este definit ca raport dintre puterea mecanic transmis pr in arborele turbinei i puterea hidraulic absorbit, dat de produsul dintre debitul tu rbinat i cderea net. Pentru turbinele cu reaciune (Francis i Kaplan) cderea net se det rmin pornind de la cderea brut msurat ntre cotele biefurilor amonte i aval, n timp ce turbinele cu impuls (Pelton, Turgo sau Cross-flow) cderea brut se msoar ntre cota bi efului amonte i cota punctului de impact al jetului cu cupele rotorului. Pierderi le de energie din interiorul turbinelor cu reaciune se datoreaz pierderilor prin f recare produse n camera spiral, la trecerea curentului prin aparatul director i apo i printre palele rotorului. O alt parte din energie nu se poate fructifica la tre cerea prin 126

turbin, ceea ce face ca n aval curentul s mai aib energie cinetic. Diminuarea energie i remanente a curentului de ap la ieirea din turbin i deci recuperarea mai bun a ener giei hidraulice, se obine prin aspirator (sau difuzor), a crui form urmrete scderea vi tezelor. Recuperarea energiei cinetice la ieirea din turbin este extrem de importa nt, de pn la 50%, n cazul turbinelor care lucreaz la cderi mici i au turaii specifice ri i este mai puin semnificativ pentru turbinele care lucreaz la cderi mari, cum sunt turbinele Francis, unde recuperarea vizeaz 2 .. 3% din energie. Confecionarea asp iratorului, sau cel puin proiectarea acestuia, trebuie s o realizeze productorul tu rbinei, dat fiind influena pe care aspiratorul o are asupra randamentului. Din pu nct de vedere al exploatrii, este important de reinut c un randament bun al turbine i nu conduce numai la valorificarea bun a energiei hidraulice disponibile, cu efe cte economice importante, dar semnific i o funcionare bun a turbinei, fr vibraii, fr taie etc, cu efecte economice indirecte, prin prelungirea duratei de via i diminuare a interveniilor de reabilitare. Randamentul garantat de productor nu se rezum la o valoare maxim, corespunztoare valorilor nominale de debit i cdere, ci indic variaia ra ndamentelor turbinei n condiii n care turbina lucreaz la debite mai mici dect cel nom inal. Un exemplu de randamente garantate pentru diferite tipuri de turbine este prezentat n figura 4.23. Figura 4.23. Variaia randamentului cu debitul turbinat pentru diferite tipuri de turbine Turbinele sunt proiectate s opereze n zona randamentului maxim pentru cca 80% din debitul nominal, pentru a ine seama de variaiile inerente ale debitului tu rbinat odat cu variaia cderii i a sarcinii cerute de sistem. Turbinele Kaplan i Pelto n au randamente bune pentru o gam foarte larg de debite turbinate, pn la 25 ... 30 % 127

din debitul nominal. Turbinele Kaplan cu palele rotorului fixe (propeller) menin randamente acceptabile pn la 35 % din debitul nominal, n timp ce turbinele Francis pierd mult din randament dac debitul turbinat scade sub 40% din debitul nominal. Mai mult, la debite sub 40% din cel nominal turbinele Francis manifest instabilit ate, aprnd vibraii i ocuri. BIBLIOGRAFIE Brekke, H. (2005). Choice of equipment for hydro. Trondheim, Norway. Bureau of R eclamation USA. (1976). Selecting hydraulic reaction turbines. Engineering Monog raph no. 20. Denver. Davis, C.,V., Sorensen, E.,K. (1969). Handbook of applied h ydraulics. McGraw-Hill. Encarta Online Encyclopedia. (2007). Hydro-Power, http:// uk.encarta.msn.com 1997-2007 Microsoft Corporation. ESHA (2004). Guide on how to develop a small hydropower plant. Jorde, K., Sommer, F. (2008). Lectures in Hyd ropower Systems. UNESCO IHE, Delft. Lejeune, A., Topliceanu, I. (2002). EREC 200 2. Energies renouvelables et cogeneration pour le developpement durable en Afriq ue. Universite de Liege, Faculty of Science Applied. Kjlle, A. (2001). Hydropower in Norway. Norway. Mechanical Equipment. Trondheim, Microsoft Lawrence, S., (2007). Hydropower. Leeds School of Business, University of Colora do Boulder. Mosonyi, E. (1991). Water power development. Akademia Budapest. Penc he, C. (1998). Laymans handbook on how to develop a small hydrosite. European Com mision. ESHA. Vladimirescu, I. (1974). Maini hidraulice i staii de pompare. Editura Didactic i Pedagocic, Bucureti. Wikipedia (2008). Renewable energy. http:// Wikiped ia.org. 128

5 CENTRALE HIDROELECTRICE PE DERIVAIE 5.1. CONSIDERAII GENERALE

Centrala hidroelectric reprezint gruparea de cldiri i echipamente electromecanice di n cadrul unei uzine hidroelectrice, n care se realizeaz, succesiv, transformarea e nergiei poteniate i cinetice a apei n energie mecanic i apoi n energie electric. Echip mentul electromecanic cuprinde echipamentul principal, format din turbine i gener atoare, i echipamentul i instalaiile auxiliare, care constau din vane, regulatori d e vitez si presiune, instalaia de ulei sub presiune, instalaia de aer comprimat, in stalaia de climatizare, transformatoarele pentru nevoile interne, acumulatorii et c. La acestea se adaug staia de transformare, pentru conectarea cu reeaua electric, care poate fi situat in cldirea centralei sau alturi de ea. Partea de construcii a u nei centrale hidroelectrice cuprinde in principal: - sala mainilor, n care este in stalat ansamblul turbinelor i generatoarelor, n cazul grupurilor cu ax orizontal, sau generatoarele n cazul grupurilor cu ax vertical; uneori, cnd cldirea este fragm entat n mai multe nivele, n sala mainilor se afl doar excitatoarele generatoarelor. P artea din cldire situat deasupra planelui principal este denumit n mod curent suprast ructur. - infrastructura, care susine echipamentul principal i cuprinde i turbinele n cazul grupurilor cu ax vertical. Este structura situat sub planeul principal, nglo bnd echipamentele principale i construciile de susinere a acestora. n infrastructur se afl toate uvrajele de admisie i de restituie a apei, ctre i de la turbine. nfrastruct ura constitue o structur de tip monolit i se execut intotdeauna n etape, pentru a se adapta planului de montaj al turbinelor i al instalaiilor. - sala de comand, care cuprinde aparatajul de comand, de control i de semnalizare; - incperile anexe i post ul de transformare. Forma i dimensiunile infrastructurii sunt determinate n primul rnd de tipul i de gabaritul turbinelor, i numai n al doilea rnd de modul de alctuire a grupului, care include turbina, generatorul, precum i toate echipamentele auxil iare, aferente acestora. n funcie de relaia cu bieful amonte centralele se mpart in: - centrale baraj, care preiau direct presiunea apei din bieful amonte, avnd i rol de baraj; 129

- centrale pe derivaie, care nu preiau direct presiunea apei din bieful amonte, f iind poziionate la captul aval al derivaiei. n cazul centralelor pe derivaie, n funcie de poziia fa de suprafaa terenului centralele se mpart n centrale supraterane, amplasa te la suprafaa terenului i centrale subterane, amplasate n adncime, sub suprafaa tere nului. n funcie de poziia centralei n raport cu amplasamentul captrii de ap, centralel e pe derivaie pot fi situate n imediata vecintate a captului unei derivaii cu nivel l iber, de la care pleac conducte forate scurte, sau la captul unei derivaii lungi, fi nalizat cu conducte forate, n cazul centralelor supraterane, sau cu galerii forate, n cazul centralelor subterane. n cazul uzinelor de tip baraj, centrala se afl la pi ciorul aval al barajului, sau n vecintatea acestuia, dar uneori cldirea centralei p oate fi amplasat chiar in corpul barajului. 5.2. DISPOZIIA GENERAL A CENTRALELOR SUPRATERANE 5.2.1. Centrale de joas cdere echip ate cu turbine Kaplan Turbinele Kaplan sunt destinate n mod normal centralelor de cdere joas, cderile frec vent ntlnite fiind sub 30 m. Soluia cu turbine cu ax (arbore) vertical este folosit n toate cazurile. Centralele cu echipare Kaplan pe derivaie sunt situate n imediata vecintate a captului derivaiei cu nivel liber, debitul fiind adus la central prin c onducte forate scurte. n cele ce urmeaz sunt prezentate succint cteva exemple, din c are se poate constata alctuirea uzual a acestor centrale. Figura 5.1. CHE Noapte vedere n plan i seciune transversal 130

Centrala hidroelectric Noapte (fig. 5.1) este situat la avalul canalului de derivaie de 1140 m care vine de la acumularea Curtea de Arge. De la camera de ncrcare o con duct forat, de cca 40 m lungime, aduce debitele la central sub o cdere de 20,50 m. Ce ntrala este echipat cu dou turbine Kaplan, cu debitul total instalat de 90 m3/s. P uterea instalat este de 15,40 MW. Centrala hidroelectric Vaduri (fig. 5.2) i constr uciile de derivaie aferente centralei sunt compuse din: canalul de aduciune, camera de ncrcare, casa vanelor, conductele forate, canalul de splare, centrala propriu-zi s, bazinul de linitire i canalul de fug. Sunt patru conducte forate casetate, din bet on armat, cte dou pentru fiecare turbin, amplasate pe taluz, ntre casa vanelor i infr astructura centralei. Seciunile transversale ale conductelor au dimensiunea inter ioar de 4,90 x 4,50 m. Conductele sunt realizate ca o construcie bloc, cu un radie r general nclinat i pile de compartimentare (pereii conductelor).

Figura 5.2. Seciune transversal prin CHE Vaduri Construcia centralei cuprinde centr ala poropriu-zis i blocul de montaj. n infrastructura centralei sunt amplasate dou t urbine de tip Kaplan cu aspiratoarele i camerele spirale din beton armat. Intrare a n camerele spirale se face prin conductele forate, cte dou pentru fiecare turbin. G eneratorii sunt rezemai pe cte un "pahar", o construcie inelar ncastrat n planeul pes camera spiral cu transmiterea sarcinilor verticale direct prin aparatul director fix al turbinei, la umerii camerei spirale. La partea superioar a infrastructurii se afl planeul slii mainilor. Adiacent structurii centralei se afl blocul de montaj, separat printr-un rost vertical att n infrastructur ct i n suprastructur. Planeul s ainilor se afl la aceeai cot cu blocul de montaj. Suprastructura centralei i a blocul ui de montaj este realizat structural din cadre. n anumite situaii, pentru a reduce volumele de lucrri, cldirea centralei se amplaseaz parial ngropat, n umplutura taluzu lui aval amenajat. O asemenea amplasare are centrala hidroelectric Poiana Teiului (fig.5.3), de la amenajarea cursului superior al rului Bistria. 131

Figura 5.3. CHE Poiana Teiului, fotografie din aval i seciune transversal Apa este adus la central de o aduciune de cca 2 km, cu diametrul de 6,20 m, de la care pleac apoi conductele forate. Structura centralei include i casa vanelor. Din cei 37 m a i nlimii cldirii, numai 16 m sunt supraterani. Centrala este echipat cu dou turbine Ka plan, cu o cdere de 23 m, un debit instalat de 70 m3/s i o putere instalat de 10 MW . La centralele de joas cdere echipate cu turbine Kaplan, se pot folosi camere spi rale din beton armat, aa cum au centralele descrise anterior, sau carcase spirale din oel. La alegerea unei anumite soluii trebuie avute n vedere cteva considrente. Carcasele spirale din oel, care rezist ruperii la eforturi inelare, au, n sens radi al, seciuni transversale circulare. Camerele spirale din beton armat se construie sc mai uor cu seciuni transversale dreptunghiulare n sens radial. Dac nlimea este mult mai mare dect limea, suprafaa necesar n plan i distana ntre turbine pot fi mai mici, ucnd la reducerea dimensiunilor structurii centralei. n practic, pentru carcasele s pirale din beton cu seciune dreptunghiular se adopt viteze de curgere mai mici, pe 132

de o parte pentru a reduce pericolul de eroziune, iar pe de alt parte pentru a re aliza un randament hidraulic mai bun. Camerele spirale din beton nu prezint dific ulti de execuie pentru cderi sub aproximativ 15 ... 20 m. Pentru cderi care depesc cu ult 20 m se prefer uneori carcasele spirale din oel. Trebuie ns avut n vedere faptul c, n anumite cazuri, confecionarea, transportul i montajul unor carcase spiralc din oel foarte mari, precum i msurile necesare pentru a preveni deformarea i flotabilita tea lor in timpul turnrii betonului, pot sa anuleze toate celelalte avantaje ofer ite. O problem specific centralelor situate n imediata vecintate a captului derivaiei cu nivel liber este stabilitatea la alunecare a ansamblului cas de vane conduct fo rat central. Pentru a ilustra aceast problem, n acest paragraf este inserat un exempl relativ la analiza stabilitii ansamblului centralei Vaduri. Studiu de caz STABILITATEA LA ALUNECARE A ANSAMBLULUI CAS DE VANE, CONDUCT FORAT I CENTRALA HIDROEL ECTRIC VADURI Seciunea transversal a centralei i o descriere a lucrrilor au fost prezentate anteri or. Dup cum se poate urmri n figura 5.2 centrala hidroelectric i construciile aferente centralei sunt compuse din casa vanelor, conductele forate, i centrala propriu-zi s. Verificarea la stabilitate s-a fcut prin metoda echilibrului limit. S-au analiza t trei ipoteze, primele dou corespunznd reviziilor / reparaiilor grupurilor din cen tral i / sau a conductelor forate, iar ipoteza 3 corespunznd exploatrii curente. Sche ma de calcul este prezentat n figura V1. Ordinea ipotezelor corespunde severitii des cresctoare a condiiilor de stabilitate ipoteza 1 cu ambele grupuri n revizie / repa raie, cnd mpingerea apei din amonte asupra frontului barat din casa vanelor este ma xim, ipoteza 2 cu unul singur dintre cele dou grupuri n revizie / reparaie, cnd mpinge rea apei din amonte asupra frontului barat din casa vanelor este jumtate, afectnd numai 2 deschideri, i ipoteza 3, a exploatrii curente, cnd circuitul hidraulic este liber i mpingerea din presiunea hidrostatic se manifest numai asupra feelor amonte a le pilelor i culeelor casei vanelor. Subpresiunile care pot afecta casa vanelor i centrala hidroelectric s-au introdus n calcule n dou ipoteze. Prima corespunde obser vaiilor din teren, avnd drept element de control nivelul din cminul sistemului de d renaj. n aceast ipotez se manifest subpresiuni pe talpa de fundare a casei vanelor n limitele schemelor de calcul uzuale, iar pe fundaia centralei se resimte numai pr esiunea corespunztoare nivelului aval. A doua ipotez referitoare la subpresiuni co respunde valorilor evaluate pe baza calculelor de infiltraii. S-a luat n considera re ipoteza cea mai pesimist, cnd fenomenele de mbtrnire deteriorare a pereului din ca mera de ncrcare cresc cu un ordin de mrime permeabilitatea captuelii din bieful amon te. n aceast ipotez nu 133

se manifest subpresiuni pe talpa de fundare a casei vanelor, dar pe fundaia centra lei se exercit presiuni mai mari dect cele corespunztoare nivelului aval (fig. V.2) . Figura V.1. Schema de calcul a stabilitii la alunecare Caracterizarea geotehnic a t erenului de fundare a condus la urmtorii coeficieni de frcare beton teren (f br ): pentru casa vanelor f br = 0,3; pentru conductele forate f br = 0,40; pentru struct ura centralei f br = 0,45. Analiza stabilitii s-a realizat att pentru condiii statice ct i n ipoteza aciunii seismice. Stabilitatea la alunecare n caz de cutremur s-a ana lizat prin metoda pseudostatic. n calcule s-a adoptat coeficientul seismic ks = 0, 12, corespunztor zonrii seismice a teritoriului. Rezultatele calculelor de stabili tate pentru ipoteza cu seism sunt sintetizate n tabelele urmtoare. 134

360 340 320 34 18 10 SCHEMA DE CALCUL 67 146 240 316 345 359 17 380 300 9 55 31 83 198 286 238 329 379 346 317 280 260 240 220 200 180 160 140 120 21 43 68 58 20 30 53 Canal de aduciune i camera de ncrcare 7 6 H= 349.10 mdM 119 161 86 143 167 129 79 101 154 116 6 299 305 180 202 215 237 269 325 308 292 191 177 206 221 248 38 65

9 78 91 106 134 8 205 187 272 284 298 307 318 Bazin de linitire i canal de fug H= 323,00 361 335 349 327 337 357 350 368 334 343 356 367 378 27 7 21 6 26 5 32 4 200 113 178 189 140 131 157 109 122 137 197 186 132 147 160 175 103 115 124 136 196 158166 174 185 148 164 14 23 33 42 49 59 70 77 85 95 105 123 155 11 16 89 97 111 173 184 195 142 13 22 32 41 48 58 69 76 84 94 104 163 135 114 141 152 16517 2 183 194 54 125 73 19 25 37 46 81 88 12 60 138 149 159 72 96 102 117 171 182 10 8 193 130 156 15 28 40 51 64 75 87 99 139 179 190 112 201 127 107 118 170 188 17 35 57 80 150 44 71 93 133 204 110 29 52 28 100 22 25 29 128 121 151 169 217 234 263 281 295 214 220 236 256 271 283 291 212 211 210 209 208 18 26 39 47 56 12 61 92

24 1 226 246 261 279 232 253 4 268 225 245 260 278 231 252 267 224 244 259 277 230 251 266 2 13 304 303 302 301 314 324 16 377 376 375 374 290 313 312 311 323 322 321 333 332 331 342 341 340 355 354 353 366 365 364 11 13 8 14 31 23 2 222 242 257 275 228 249 3 264 223 243 258 276 229 250 265 1 4 289 288 5 30 10 9

282 287 235 255 270 213 219 294 280 262 233 216 3 14 300 297 306 310 320 330 339 352 363 15 373 12 3 27 50 74 11 98 176 10 126 153 63 CF 144 168 CHE 192 207 181 203 218 199 227 254 273 285 336 319 328 347

358 369 241 274 296 338 351 362 372 100 80 60 40 20 0 0 20 24 45 82 120 62 162 309 247 2 36 7 326 293 348 90 360 371 20 1 66 145 239 315 344 19 370 40 60 80 100 120

140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 332 .5 SPECTRUL CURGERII SUBTERANE 323 334 334.5 .5 333 3 33 Figura V.2. Calculul infiltraiilor din camera de ncrcare spre canalul de fug Tabelul V.1 Stabilitatea casei vanelor Ipoteza Presiunea hidrostatic Ph (kN) 25 100 Subpresiun ea SCV (kN) 9360 Greutate a proprie GCV (kN) 68 659 Fora seismic (kN) ks = 0.12 9 739 Factorul de stabilitat e FS 0.51 Excedent de for pentru echilibrare ECV (kN) 17 050 (1)Revizie conducte forate (2)Revizie / reparaie un grup (3)Exploata re curent 17 550 10 000

9360 9360 75 685 82 639 9 916 9 916 0.72 1.10 7579 0 135

Tabelul V.2 Stabilitatea conductelor forate Ipoteza mpingerea casei vanelor ECV (kN) 17 050 7579 0 Greutatea proprie GCF (kN) 74 936 89 048 103 160 Fora seismic (kN) ks = 0.12 8 992 10685 12 379 Factorul de s tabilitate FS 0.38 0.509 0.606 Excedent de for pentru echilibrare ECF (kN) 32 280 2 7 551 20 971 (1)Revizie conducte forate (2)Revizie / reparaie un grup (3)Exploatare curent Tabelul V.3 Stabilitatea cldirii centralei Ipoteza mpingerea conductelo r forate ECF (kN) 32 280 Greutatea proprie GCHE (kN) 2 40 000 Fora seismic (kN) ks = 0.12 28 800 Presiunea apei din aval Pav (kN) 19 075 Subpresiun e SCHE (kN) 69 000 Factorul de stabilitate FS 1.83 (1)Revizie conducte forate (2)Revizie /reparaie un grup (3) Exploatare curent 27 551 20 971 256 000 272 000 30 720 32 640 19 075 7 599 69 000 74 750 2.14 1.93 Din calculele efectuate rezult c la CHE Vaduri nu sunt probleme de stabilitate la alunecare pentru ansamblul lucrrilor. Concluzia este confirmat de comportarea de pn acum a amenajrii. 5.2.2. Centrale echipate cu turbine Pelton Exist dou tipuri principale de dispunere a turbinelor: dispoziia cu arborele turbin ei orizontal si dispoziia cu arborele vertical. Turbinele Pelton cu arbore orizon tal au arborele paralel cu axa longitudinal a centralei. Intrarea apei in central se poate asigura prin una sau prin dou conducte, orientate in sens longitudinal, de la care pleac ramificaii spre turbine, sau cu conducte individuale, separate, i n sens transversal. Dispoziia cu conducte forate i canale de restituie individuale e ste de preferat pentru o exploatare mai elastic a centralei (fig. 5.4). Canalele de restituie sunt de construcie simpl, putnd fi separate i dispuse n linie cu planul f iecrui rotor. Exist uneori i un canal colector comun de evacuare, deservind mai mul te turbine. Canalele de restituie sunt conectate la canalul de fug. n ceea ce privet e dispunerea n elevaie, cota arborelui este fixat astfel nct cupele rotoarelor s fie m eninute deasupra nivelului maxim aval. Nivelul planeului principal depinde, n conse cin, indirect de nivelul maxim aval. Generatorul i turbina sunt rnontate la nivelul planeului principal (fig.5.5). 136

Figura 5.4. Dispunerea turbinelor Pelton cu ax orizontal n sala mainilor Figura 5.5. Dispunerea n elevaie a turbinei n cele ce urmeaz sunt prezentate succint cteva exemple, din care se poate constata alctuirea uzual a centralelor echipate c u turbine Pelton cu ax orizontal. n figura 5.6 se prezint o seciune transversal prin centrala hidroelectric Kaprun. Figura 5.6. Seciune prin CHE Kaprun 137

Este o central cu o cdere foarte mare, de cca 1200 m. n central sunt montate 4 grupu ri cu turbine cu ax orizontal, dou de 45 MW i dou de 55 MW. Turbinele sunt alimenta te individual, de patru conducte forate cu diametrul variind de la amonte spre av al de la 1,25 m la 1,15 m. n cldirea centralei sunt montate att vanele de admisie l a turbine ct i casa batardourilor pentru canalul de fug. n figura 5.7 se prezint o se ciune transversal prin centrala hidroelectric Sadu V. Este echipat cu dou turbine Pel ton, de 7,7 MW fiecare, care lucreaz sub o cdere de 398 m. Debitul instalat este d e 8,25 m3/s. Turbinele sunt prevzute, fiecare, cu cte dou injectoare, care pleac de la distribuitor. Debuarea debitelor turbinate se face n bazinul de linitire, prevzut cu deversor lateral, de la care pleac canalul de fug. Suprastructura nchide sala m ainilor, iar blocul de comand este situat ntr-o cldire separat.

Figura 5.7. Seciune transversal prin CHE Sadu V Turbinele Pelton cu arbore vertica l sunt utilizate pentru centrale de putere mare. Fundaia acestor turbine este rel ativ mai complicat, deoarece rotorul si generatorul necesit lucrri de construcii sup limentare.Turbinele sunt poziionate sub planeul principal, iar generatoarele deasu pra planeului principal. Inlimea i limea total a centralei sunt relativ mai mari n r cu o central echipat cu grupuri cu ax orizontal, dar acest dezavantaj se poate co mpensa prin faptul c centrala are o lungime mai mic. Alctuirea structural i echiparea unei centrale cu turbine Pelton cu ax vertical se pot urmri n figura 5.8, n care e ste prezentat centrala Batiaz din cadrul amenajrii Rhonului. n central sun montate d ou turbine Pelton cu cte 5 injectoare. Cderea nominal este de 626 m, debitul instala t de 14,5 m3/s i puterea unui grup este de 80 MW. Turaia turbinei este de 428 rot /min. Turbinele sunt alimentate de o conduct forat unic, cu diametrul de 2,4 m, de l a care se bifurc distribuitoarele. 138

Figura 5.8. Seciuni caracteristice prin centrala hidroelectic Batiaz 139

5.2.3. Centrale echipate cu turbine Francis

Turbinele Francis sunt utilizate n mod normal la centrale cu cdere mijlocie, intre 20 i 300 m. Limita superioar tinde n prezent a se deplasa ctre cderi mai mari de 300 m. n trecut s-a folosit dispoziia cu arbore orizontal, care este n prezent limitat la instalaii relativ mici, de tipul microhidrocentralelor. Dispoziia cu arbore ver tical este folosit in toate centralele cu puteri medii i mari. Carcasa spirala a t urbinei Francis se confecioneaz din oel i numai n cazuri speciale poate fi nlocuit de camer spiral din beton armat. Carcasa spiral din oel este practic o continuare a co nductei forate, care intr n central, n general, n unghi drept fa de axa longitudinal a axei aparatului director este determinat de cota obligat a rotorului fa de nivelul minim din aval, pentru a se evita fenomenele de cavitaie. ntreg ansamblul carcas s piral aspirator constitue o structur auto portant, betonul avnd numai rolul de a mbr ircuitul hidraulic. Dimensiunile carcasei spirale, ale turbinei i ale aspiratorul ui sunt specificate de productor i sunt obligatorii pentru a se putea realiza para metri garantai. Distana ntre turbine i implicit mrimea centralei sunt determinate de mrimea carcasei spirale, pentru centralele de cdere joas, i respectiv de mrimea gener atorului, pentru centrale cu cdere mare. Cldirea centralei este suprateran sau paria l ngropat, depinznd de condiiile din amplasament. n cele ce urmeaz sunt prezentate suc cint cteva exemple de centrale echipate cu turbine Francis, din care se poate urmr i alctuirea uzual a acestora. n figura 5.9 se poate urmri o seciune transversal prin c entrala hidroelectric Stejarul de la Bicaz. Debitul turbinat este adus la central prin dou conducte forate cu diametrul variabil de la 4,20 m la 3,80 m, ncastrate n d ou masive de ancoraj. Cderea nominal este de 143,50 m, iar debitul instalat este de 178 m3/s. Figura 5.9. Seciune transversal prin CHE Stejaru 140

Centrala este echipat cu 6 grupuri cu turbine Francis, 4 cu puterea de 27,50 MW f iecare i dou cu puterea nominal de 50 MW fiecare. Cldirea centralei are n infrastruct ur vana de admisie, carcasa spiral i aspiratorul. Suprastructura cuprinde sala maini lor, cu generatorii poziionai peste planeul principal i casa vanelor la intrare. Un al doilea exemplu se refer la centrala Rstolnia (fig. 5.10), o central de putere med ie (cdere de 270 m, debit instalat de 17 m3/s i putere de 35 MW). Echiparea cuprin de dou turbine Francis cu carcas metalic, dar cu aspiratorul turnat din beton armat . Bazinul de linitire este i bazin compensator la descrcarea n Mure a debitelor turbi nate. r

Figura 5.10. CHE Rstolnia seciune transversal Pentru anumite configuraii morfologice sau geologice ale amplasamentului structura centralei nu mai este dominant supra teran ci se pozeaz ngropat n teren. Particularitile structurilor ngropate se pot desp de din exemplele urmtoare. n figura 5.11 se prezint seciunea transversal a centralei hidroelectrice Clbucet. Centrala este echipat cu dou turbine Francis, avnd puterea i nstalat total de 64 MW, la o cdere de 253 m, cu un debit instalat de 35 m3/s. Infra structura este integral ngropat, fiind realizat structural sub forma unei cuve din beton armat. Peretele amonte al cuvei este i element de preluare a mpingerii teren ului. n infrastructur este inclus i casa vanelor de acces. Nivelurile superioare ale cldirii servesc amplasrii instalaiilor anex, blocului de comand etc. Blocul de monta j se afl la cota ultimului planeu, la care se ajunge de pe drumul de acces. Apele turbinate ajung ntr-un bazin de linitire, realizat ca o cuv necat, de unde deversaz n analul de fug i apoi se descarc n rul Dmbovia. Un al doilea exemplu l ofer centrala electric Nehoiau, din cadrul AHE Buzu (fig.5.12). Centrala este echipat cu dou turbin e Francis cu ax vertical, cu puterea nominal de 21 MW pe grup. Turbinarea se face sub o cdere de 194 m, debitul instalat al centralei fiind de 32 m3/s. Beneficiin d de un stoc important al rului Buzu, energia produs n anul hidrologic mediu este de 122 GWh/an. 141

Figura 5.11. Seciune transversal prin centrala hidroelectric Clbucet i de aceast dat i frastructura este realizat sub forma unei cuve nropate din beton armat. Sala mainil or este integrat n structura cuvei, n timp ce suprastructura suprateran cuprinde spai ul de circulaie al podului rulant i blocul de montaj. Figura 5.12. Seciune transversal prin centrala hidroelectric Nehoiau 142

5.2.4. Elemente caracteristice pentru dispoziia general a centralelor Dispunerea n elevaie Poziia turbinelor n elevaie depinde n principal de nivelurile maxime si minim e ale apei in bieful aval, respectiv in canalul de fug, i de caracteristica dc cav itaie a turbinelor. Aceasta determin cota turbinei fa de nivelul aval. Condiiile de f undare influeneaz i ele dispunerea n elevaie a centralei, atunci cnd se impune fundare a pe roc sntoas. Cota de amplasare a turbinelor impune cotele de poziionare a tuturor elementelor centralei. Cota maxim a apei din bieful aval poate influena i ea, prin condiia de ne inundabilitate a slii mainilor, dispozitia pe nalime a centralei. Dup cum s-a artat n apitolul 4, dac turbina este situat la o nlime prea mare deasupra nivelului apei din canalul de fug (sau din bazinul de linitire), n turbin poate apare cavitaia. Pentru s iguran mpotriva cavitaiei turbina trebuie s fie situat la o nlime ha mai mare dect aspiraie critic hs, care este dat de formula lui Thoma ( vezi relaia (4.24) din capi tolul 4: ha > hs = 10,33 un e: Cota ( mdM ) T H 900 (5.1) Cota este cota geodezic a amplasamentului, exprimat n metri deasupra nivelului mrii; T este coeficientul de cavitaie, sau coeficientul lui Thoma; H este cderea net a ce ntalei.

Se observ c pentru anumite valori ale lui T i a cderii, nlimea de aspiraie poate dev egativ (turbinele se amplaseaz sub cota apei din aval) i n acest caz turbina se numet e cu contrapresiune (fig.5.13). Figura 5.13. Dispunerea n elevaie a centralei 143

Valoarea nlimii de aspiraie trebuie stabilit pentru toate combinaiile de sarcini ale a gregatelor, cderi i poziii ale nivelului aval. Dat fiind faptul c poziia turbinelor e ste condiionat de nivelul minim din aval, determinarea acestuia trebuie fcut riguros . Coeficientul de cavitaie depinde exponenial de turaia specific a turbinei (vezi re laiile (4.25) din capitolul 4). Ca urmare, mrirea turaiei specifice ns a turbinei m icoreaz nlimea de aspiraie, conucnd la cote mai joase pentru turbine. Pe de alt parte rin sporirea turaiei specifice se micsoreaz diametrul i greutatea agregatului i deci dimensiunile slii mainilor. La adoptarea uneia dintre cele dou dispoziii fundare jo as dar gabarite mai mici, versus cot de fundare mai ridicat dar gabarite mai mari trebuie fcut o comparaie tehnico-economic. Condiiile geologice pot avea ns o importan cisiv. Dac cota rocii bune de fundare este cobort, adoptarea dispoziiei cu cota turbi nelor mai cobort este justificat. n cazul turbinelor cu impuls, cum sunt turbinele P elton, nlimea de aspiraie nu are relevan. Cota de amplasare a turbinei rezult din cond a ca punctul cel mai de jos al cupelor rotorului s fie situat la 1,0 ... 1,5 m de asupra nivelului maxim al apei din canalul de fug. Dispunerea n plan Lungimea cldirii centralei depinde de numrul de agregate, de gaba ritele lor i, intr-o anumit msur, de faptul dac s-au adoptat carcase spirale din oel s au s-au turnat camere spirale din beton. Un criteriu util n estimarea lungimii cld irii este distana ntre axele turbinelor.

Dispoziia uzual este determinat n mare msur de considerente practice, economice i de e ploatare. Agregatele sunt amplasate aproape fr excepie n linie dreapt, la o distan opt m ntre ele. Platforma de montaj este situat la un capt al centralei, pentru a evita o manipulare dubl. Pe direcie transversal se urmrete reducerea la minim a dimensiunil or, n limitele impuse de condiiile de montaj i de ntreinere, pentru a micora deschider ea podului rulant. Trebuie asigurat spaiul necesar pentru trecerea la montaj a ro torului unui agregat printre stlpii construciei i, n cazul n care centrala are mai mu lte grupuri, printre celelalte agregate. Costul pe unitatea de volum este mult m ai mare pentru infrastructur dect pentru suprastructur. Este mai economic s se insta leze cteva grupuri mari, puine la numr, dect un numr mai mare da grupuri mici. Platfo rma de montaj se mrete n cazul grupurilor mari, dar costurile platformei de montaj sunt semnificativ mai mici dect costurile infrastructurii unui agregat. Considere nte de exploatare impun prevederea unor spaii de acces n jurul tuturor echipamente lor. Spaiile de exploatare trebuie s acomodeze cablurile, conductele i tablourile e lectrice i de comand. Sala mainilor i platforma de montaj Tipul constructiv specific al hidroagregatului i alegerea unei dispoziii cu ax orizontal sau vertical au un efect important asup ra numarului de nivele ce trebuie prevzute n central. n cazul dispoziiei cu ax orizon tal (adoptat mai des pentru 144

turbinele Pelton) este necesar un singur planeu principal, turbogeneratorul fiind montat pe fundaii speciale. n cazul unei dispoziii cu ax vertical, numrul de planee ce trebuie prevzute depinde n oarecare msur de tipul constructiv al hidroagregatului i, n special, de poziiile relative ale regulatorului ce guverneaz aparatul director i a servomotorului su. Regulatorul trebuie s fie la nivelul planeului de exploatare , iar servomotorul amplasat la nivelul inelului de reglaj al turbinei. Dac sistem ul de reglaj este de tip combinat, cu regulatorul i servomotorul ntr-o singur unita te, planeul de exploatare este la nivelul turbinei. n acest caz se prevede uneori un semiplaneu suplimentar amplasat fie la nivelul prii superioare, fie la nivelul b azei statorului generatorului. Sunt posibile dou poziii ale salii principale (fig. 5.14 a, b). In dispozitia (a), folosit la centrale de putere mijlocie i mare, sal a principal este numit sala generatoarelor, iar accesul la turbine se asigur prin g alerii amplasate la o cot inferioar. n dispoziia (b), sala mainilor are dou niveluri d iferite, de pe care se poate realiza att deservirea turbinelor ct i aceea a generat oarelor. Muchia de separaie dintre cota superioar i cea inferioar a pardoselii poate fi rectilinie (fig. 5.15, a), sau din drepte si curbe (fig. 5.15,b). n ultimul c az este posibil o amplasare mai avantajoas a echipamentului de reglaj n intrndurile dintre generatoare. n figura 5.15 este prezentat, pentru exemplificarea acestui mo d de dispunere a nivelurilor, o fotografie a slii mainilor centralei hidrorelectri ce Stejaru.

Figura 5.14. Dispunerea pe un nivel (a) sau pe dou nivele (b) a slii mainilor Platf orma de montaj trebuie s fie suficient de mare, pentru a permite unui vehicul de transport rutier s intre, transportnd piesa cea mai voluminoas, iar podului rulant al centralei s ridice sarcina i s o aeze pe planeu. Este convenabil ca platforma de m ontaj s fie dispus la nivelul cii de acces, chiar dac aceasta este mai nalt dect plan de la nivelul superior al slii turbinelor. Planeul platformei de montaj se prelun gete de obicei pe ntreaga lime a podului rulant i, ca o indicaie aproximativ, se poate considera c limea ei minim ntr-o central cu mai multe agregate este aproximativ egal c distana dintre axele turbinelor 145

Figura 5.15. Dispunerea n plan a nivelurilor slii mainilor Suprastructura nlimea cldirii centralei, pn la partea inferioar a grinzilor acoperiul este determinat de nlimea cii de rulare a podului rulant. Aceasta este determinata l a rndul ei de tipul podului rulant i de nlimea maxim de ridicare, necesar pentru crli principal. Aceasta trebuie s asigure posibilitatea podului rulant de a ridica pi esa sau ansamblul cel mai mare al hidroagregatului, deasupra planeului, sau deasu pra celorlalte maini. In cazul unui agregat cu arbore vertical, ansamblul cel mai mare este rotorul turbinei. n cazul unei dispoziii cu arbore orizontal, gabaritul necesar este mult mai mic i cldirea este mai puin nalt. Pentru a reduce costurile aferente centralei, s-au folosit uneori centrale desch ise, fr suprastructura cldirii deasupra nivelului planeului principal. n aces caz se prevd capace etane pentru fiecare generator i pentru excitatricea lui. Un exemplu d e central deschis se poate urmri n figura 5.16. Figura 5.16. Centrala hidroelectric de la piciorul aval al barajului Hiwassee 146

Centrala Hiwassee este echipat cu o turbin Francis cu ax vertical de 60 MW i o turb o-pomp de 77 MW, care lucreaz sub o cdere de 60 m. Peste nivelul turbinelor este am plasat generatorul i excitatricea, gzduite n infrastructur. Fiecare grup este protej at de o carcas metalic etane. Operaiunile de montaj sunt realizate cu ajutorul unei macarale capr cu capacitatea de 275 t. Echipamentele auxiliare i panourile cu apar atele de msur i control sunt amplasate la nivelul inferior. Pentru lucrri de ntreinere mai mari capacele generatoarelor trebuie ndeprtate, iar pentru a asigura protecia fa de agenii atmosferici se prevede acoperirea temporar. O variant intermediar este ce ntrala cu suprastructur semideschis, cu acoperiuri de nlime mic peste excitatoarele ge eratoarelor, similare cu o cldire convenional. Plafonul are deschideri cu acoperire culisabil, care permit accesul crligului macaralei capr pentru montare i demontare i pentru preluarea pieselor ctre platforma de montaj. 5.3. DISPOZIIA GENERAL A CENTRALELOR SUBTERANE 5.3.1. Consideraii generale Avantaje le dispunerii n subteran a centralei Adoptarea unei soluii cu central subteran este justificat dac se ndeplinesc una sau mai multe din urmtoarele condiii sau situaii: - l ipsa unui amplasament favorabil din punct de vedere topografic i geologic pentru conducta forat i castelul de echilibru pentru o variant cu central suprateran; - posib ilitatea de a concentra ntr-o singur treapt cderi mai mari dect ntr-o amenajare cu cen trala suprateran, prin mrirea gradelor de libertate n alctuirea schemei; - posibilit atea de a realiza o soluie mai economic pentru derivaia forat fa de o soluie cu condu forate, datorit unor condiii geologice favorabile pentru puul sau galeria forat; - re ducerea costului total al uzinei, prin realizarea unei mari pri a derivaiei prin ga leria de fug cu curgere liber i scurtarea galeria de aduciune sub presiune, care est e semnificativ mai scump dect galeria de fug, mai ales dac condiiile geologice sunt d efavorabile; - posibilitatea de a executa lucrrile de construcii i n perioada de iar n, n regiuni n care temperaturile sunt foarte coborte in sezonul rece. n afara acestor condiii tehnice avantajoase, amplasarea n subteran a centralei hidr oelectrice prezint i avantaje din punctul de vedere al impactului asupra mediului. Prezena lucrrilor de construcie se resimte numai n zona ferestrelor de atac a lucrri lor subterane, iar n exploatare impactul asupra mediului este neglijabil. La rndul ei centrala are siguran sporit, fiind ferit de alunecri de versant ce pot afecta con ductele forate i chiar cldirea centralei supraterane. n acelai timp, operarea central elor subterane iese de sub incidena condiiilor meteorologice, un avantaj important n cazul amplasamentelor montane. Din aceste motive, n ultimile decenii, majoritat ea schemelor de amenajri hidroenergetice importante s-au realizat numai ca amenajr i integral subterane. S-au construit peste 400 de centrale subterane n caverne cu deschideri ntre 15 i 30 m i nlimi de 30...40 m. 147

Ansamblul lucrrilor subterane aferente centralei Lucrrile subterane aferente centr alei cuprind, pe lng caverna care gzduete infrastructura i sala mainilor, un ansamblu de alte obiecte: casa de vane amonte, cu vanele de acces la turbine, bazinul de linitire aval, galeria batardourilor aval, puuri i / sau tunele de acces, galerii p entru cabluri, uneori caverna transformatorilor, puuri i galerii de ventilaie, etc. Cteva exempe sunt edificatoare privind complexitatea lucrrilor. Dispoziiile mai simple cuprind n cavern unic casa de vane i echipamentul hidrodinamic . Este cazul centralei subterane Ruieni din figura 5.17. Chiar i n acest caz ns, pe lng circuitul hidraulic (castel de echilibru, galerie forat, galerie de fug) apar o s erie de galerii de acces i de legtur. Figura 5.17. Ansamblul lucrrilor subterane la centrala hidroelectric Ruieni n cazul centralei subterane Turkwel (fig. 5.18), construit n gneise sntoase, centrala are t ot o cavern unic, dar condiiile hidraulice ale unei galerii de fug lungi au impus ex cavarea n subteran a unui castel de ehilibru aval. Caverna centralei se afl la 250 m sub nivelul terenului. n central sunt instalate dou turbine Francis de 2 x 56 MW . De la cldirile camerei de comand i platforma transformatorilor, accesul n central s e face printr-un tunel de 400 m lungimei pant de 13%. Cavernele utile sunt interco nectate printr-un sistem de galerii de legtur. Din cavern pleac i galeria cablurilor, ctre staia TRAFO de la suprafa. 148

Tunel de acces e Figura 5.18. Centrala subteran Turkwel Un ansamblu de lucrri subterane mult mai co mplicat are uzina hidroelectric Ertan din China (fig. 5.19). Figura 5.19. Complexul lucrrilor subterane aferente centralei hidroelectrice Erta n 149

Centrala Ertan are o putere instalat de 3300 MW, fiind cea mai mare central de der ivaie din Asia. Cderea este de 197,50 m i este creat de un baraj n arc de 240 m nlime ebitul instalat este adus la central prin 6 galerii forate cu diametrul de 9 m, cu capacitatea de 375 m3/s fiecare. Debitul turbinat este descrcat n aval de dou gale rii de fug, una dintre ele definitivat pe suportul fostei galerii de deviere. Deri vaia este scurt i nu are castel de echilibru pe amonte, dar se regsete un castel de e chilibru pe aval. Pentru a limita pierderile de putere electric pe cablurile de j oas tensiune, staia de transformare este poziionat n subteran, ntr-o cavern separat. lng lucrrile principale ale schemei se regsesc galerii de acces, galerii de ventilaie , galerii i puuri de drenaj etc. n cazul centralelor cu derivaii scurte, caverna cen tralei se poate amplasa n imediata vecintate a prizei energetice, apa fiind adus la central printr-un pu forat. Este cazul centalei Guayabo din Salvador (fig.5.20).

Figura 5.20. Ansamblul lucrrilor subterane la centrala Guayabo Centrala lucreaz su b o cdere de 56 m. La captul puului forat este montat carcasa spiral care alimenteaz o singur turbin Francis cu ax orizontal. Caverna slii mainilor cuprinde numai generato rul i excitatricea. Infrastructura centralelor subterane Toate elementele constructive ale infrastru cturii unei centrale subterane sunt analoage cu cele de la centralele aeriene. L a centralele subterane ns, costul prii de construcie este direct influenat de volumul excavaiei subterane. Exist deci o tendin mai pronunat de a reduce gabaritele utilajelo r, ca i dimensiunile spaiilor 150

de circulaie si ale ncperilor auxiliare. Cile principale de reducere a dimensiunilor infrastructurii sunt alegerea de echipamente cu gabarite minime, includerea n ca vern unic a casei de vane, dispunerea pe mai multe nivele a instalaiilor anex. Dac va nele din amonte sunt plasate n central, ele se dispun astfel nct axele conductelor s fac un unghi mai mic de 90 cu axul longitudinal al slii mainilor (fig. 5.21). Aceast msur conduce la micorarea dcschiderii slii mainilor i dcci a volumului acesteia. n fig ra 5.22 se poate urmri o faz din execuia infrastructurii centralei hidroelectrice E rtan, descris anterior, unde se remarc racordul dintre derivaia forat i carcasele spir ale ale turbinelor. Figura 5.21. Orientarea nclinat a axei longitudinale a centralei fa de derivaia forat Figura 5.22. Faz de execuie i montaj pentru infrastructura centralei subterane Erta n 151

Pentru reducerea nlimii slii mainilor se prevd poduri rulante de o construcie special are permit manevre cu gabarite minime. Protecia bolii i pereilor slii mainilor Dimensiunile seciunilor transversale ale caver elor sunt cu mult mai mari dect cele ale tunelelor sau galeriilor. n mod frecvent sprijinirile provizorii se realizeaz prin ancorare i pri-beton. Bolile cavernelor sun t iniial stabilizate prin astfel de sprijiniri, dar ulterior sunt prevzute cu prot ecii din beton armat puternice, pe ntreaga lungime a cavernei, chiar dac sprijinire a a fost dimensionat pentru a prelua singur efectele de interaciune.

Influena condiiilor geologice se manifest n special asupra modului cum trebuie s se r ealizeze protecia bolii i a pereilor excavaiei. Soluiile pot fi de la caverne cu excav aia complet necptuit, executate numai in roci masive i rezistente, pn la cmuirea in conturului excavat. Dintre cavernele realizate pn n prezent, numai 12% au rmas cu b olta nebetonat, 10% au numai fii alternante betonate, iar restul au boli din beton a rmat dimensionate pentru a prelua singure mpingerile date de eventualele instabil iti, fr a ine cont de aportul sprijinirii. Pereii laterali sunt torcretai i stabiliza in ancorare. In unele cazuri se prevede o a doua bolt interioar, mult mai subire, c are creeaz un spaiu pentru colectarea apelor de infiltraie. Pereii slii mainilor se ex ecut la o distan de circa 80 cm de roc, asigurindu-se astfel un spaiu pentru drenarea apei infiltrate i pentru circulaia aerului. n figura 5.23 se poate urmri bolta i per eii fali ai slii mainilor pentru o cavern stabilizat cu ancore simple i ancore pretens onate. Figura 5.23. Stabilizarea cu ancore a conturului excavat i crearea slii mainilor pr in bolt i perei fali 152

Definirea corect a fazelor de excavare i dimesnionarea corespunztoare a lucrrilor de sprijinire i de cmuire definitiv depind de stratificaia, direcia i cderea discontin , rezistena rocii i localizarea zonelor slabe. Datorit deschiderilor i nlimilor mari, e excaveaz iniial bolta cavernei, ntr-o succesiune care s permit permanent controlul stabilitii. Exist o mare varietate a secvenelor posibile, dar fiecare dintre acestea corespunde unei anumite situaii din teren. Rezolvrile arhitectonice ale slii mainil or trebuie s creeze impresia unui spaiu suprateran, cu iluminat natural, care s eli mine presiunea psihic a spaiilor nchise asupra personalului de exploatare. Accesele la central

La centralele subterane transportul pieselor grele ale echipamentului la platfor ma de montaj din subteran se poate face prin tunele de acces auto, prin puuri i ga lerii de racord, sau prin galerii nclinate. Alegerea soluiei este dependent de cond iiile morfologice din amplasament, iar cnd sunt posibile mai multe soluii, selecia s e face pe considerente primordial de exploatare i numai secundar de cost de inves tiie. Personalul de exploatare trebuie s aib dou accese distincte, unul dedicat (dei cte odat este comun cu galeria cablurilor) i un al doilea, de folosin curent, care asi gur i accesul echipamentului greu. Dimensiunile tunelurilor de acces se aleg n funci e de gabaritele maxime ale pieselor echipamentului i de mijloacele de transport. Seciunea este de obicei n form de potcoav sau cu perei verticali i bolt circular. n ada de execuie a centralei aceste tuneluri servesc la evacuarea sterilului i la tr ansportul betonului, astfel nct este avantajos ca panta lor s fie mai redus. Se ajun ge uneori pn la limita maxim de 14 ... 15%, avnd n vedere c, la o diferen de nivel da e platforma de la exterior a centralei i platforma de montaj, lungimea tunelului de acces, i deci i costul su, sunt invers proporionale cu panta adoptat. Tunelurile d e acces auto reprezint soluia cea mai avantajoas din punctul de vedere al condiiilor de exploatare. n cazul n care pentru accesul n central se adopt puuri i galerii de re ord, la partea superioar a puului se prevd construcii speciale dotate cu utilaje de ridicat i transportat (fig. 5.24). Figura 5.24. Accesele la centrala subteran Corbeni (Arge) 153

Utilajele de ridicat servesc la ridicarea i descrcarea echipamentului n i din mijloa cele de transport, att la suprafa ct i n subteran. n exemplul din figura 5.24 turnul d la partea suprioar a puului de acces este denumit turn de decuvare, deoarece tran sformatoarele sunt poziionate n subteran i operaiunea cea mai dificil pentru sistemul de ridicare din turn este scoaterea corpului transformatorului din cuva de ulei . Racordarea la sistem Racordarea centralei la reeaua electric de transport se face prin linii de nalt tensiune, dup ce n prealabil tensiunea furnizat de generator a fos t ridicat n staia de transformare. n cazul anumitor centrale subterane distana de la generator la platforma de la suprafa a centralei este mare i pierderile de energie pe cabluri ar fi suprator de mari. n astfel de cazuri s-ar impune amplasarea trans formatoarelor n subteran. Pe de alt parte, amplasarea subteran a transformatoarelor aduce dup sine costuri destul de mari, fiind necesar fie mrirea cavernei centralei , fie excavarea unei caverne speciale. Un criteriu de selecie a poziiei transforma toarelor este urmtorul: dac lungimea cablurilor este mai mic de 250 m transformatoa rele se amplaseaz la suprafa; dac lungimea cablurilor este mai mare dect 350 m transf ormatoarele se amplaseaz n subteran. Pentru valori intermediare ale lungimii cablu rilor, soluia se alege pe considrente energo economice. 5.3.2. Centrale subterane echipate cu turbine Pelton Alctuirea att a infrastructurii centralei ct i a interiorului slii mainilor sunt analo age cu cele de la centralele aeriene cu aceai echipare. n cele ce urmeaz sunt preze ntate dou exemple, din care se poate constata alctuirea uzual a acestor centrale. n figura 5.25 se prezint o seciune transversal prin centrala hidroelectric Montpezat. Figura 5.25. Seciune transversal prin centrala subteran Montpezat Centrala este ech ipat cu 4 turbine cu ax orizontal cu cte dou injectoare, cu puterea de 60 MW, sub o cdere de 625 m. Casa vanelor este situat ntr-o cavern separat. 154

n figura 5.26 se prezint o seciune transversal prin cavernele centralei Ciunget. Figura 5.26. Caverna slii mainilor i cavernele anex de la CHE Ciunget Caverna princi pal cuprinde sala mainilor, echipat cu trei grupuri Pelton cu ax vertical de 167,50 MW fiecare. Caverna transformatoarelor este amplasat paralel cu caverna slii maini lor, la cca 20 m de aceasta i adpostete cele trei transformatoare de 190 MVA. Casa vanelor este amplasat n amonte de sala mainilor, ntr-o cavern separat cu dimensiuni re duse. 5.3.3. Centrale subterane echipate cu turbine Francis

i n acest caz alctuirea infrastructurii centralei i a interiorului slii mainilor sunt analoage cu cele de la centralele aeriene cu aceai echipare. n cele ce urmeaz sunt prezentate cteva exemple din care se poate constata alctuirea uzual a acestor centr ale. n figura 5.27 se prezint o seciune transversal prin centrala hidroelectric Ruien i, a crei dispoziie general se poate urmri n figura 5.17. Caverna centralei are dimen siuni impresionante: 64 m lungime, 38,20 m nlime i 16,20 m deschidere. n infrastructu r sunt montate dou turbine Francis de 70 MW fiecare, care lucreaz sub o cdere nomina l de 356 m. Debitul instalat al centralei este de 55 m3/s. Carcasele spirale i asp iratorii sunt nglobate n beton. Stabilizarea excavaiei s-a fcut cu ancoraje pretensi onate i ancore pasive. Pereii cavernei sunt protejai numai cu pri beton, fiind mbrca perei fali. Aspiratoarele debueaz ntr-un bazin de linitire, prevzut cu batardouri man vrate dintr-o galerie special, legat direct de caverna principal. Accesul n central s e face printr-un tunel auto, de 885 m, cu panta de 10% O problem comun infrastruct urii centralelor echipate cu turbine Francis cu ax vertical este c, la execuie, as piratorul i carcasa spiral trebuie sa fie montate pe 155

msur ce se desfsoar lucrrile de construcie, iar planurile de montare a instalaiilor i le de lucrri de construcie trebuie s fie strns coordonate. Figura 5.27. Seciune caracteristic prin centrala subteran Ruieni n figurile 5.28 ... .5.30 sunt prezentate cele trei centrale subterane din cadrul amenajrii hidroener getice a rului Sebe. Prima, din amonte, este centrala Glceag, echipat cu dou turbine Francis. Fiecare turbin are puterea nominal de 75 MW, sub o cdere de 465 m i un debi t nominal de 20 m3/s. Galeria batardourilor Caverna centralei Figura 5.28. Seciune transversal prin CHE Glceag 156

Dimensiunea mare a galeriei batardourilor, din amonte de galeria de fug, a fost i mpus de faptul c acest galerie joac i rol de castel de echilibru aval, pentru a evita punerea sub presiune a galeriei de fug. Accesul n central se face printr-un tunel rutier de 370 m. A dou central n schem este centrala ugag (fig.5.29). Are aceai echipa re, cu dou turbine Francis de 75 MW putere nominal pe turbin. Accesul n central se fa ce prin tunel rutier. Tunel de acces L = 557 m Sala mainilor Galerie de fug 5,4 km, D = 4,3 m Figura 5.29. Seciune transversal prin CHE ugag Centrala Ssciori (fig. 5.30), cu o pu tere instalat de 42 MW este amplasat ntr-o cavern subteran pe malul drept al rului Seb e. Centrala are dou turbine Francis, cu debitul nominal de 26 m3/s i cdere nominal de 115 m. Accesul se face de asemenea prin tunel rutier. Sala mainilor Galeria batardourilor Gospodrii anexe Figura 5.30. Seciune transversal prin CHE Ssciori 157

5.3.4. Centrale n pu Sunt situaii cnd condiiile geologice din amplasament se dovedesc mai dificile dect c ele prezumate pe baza studiilor iniiale. Caverna subteran pentru amplasarea centra lei nu mai poate fi excavat i stabilizat prin lucrri inginereti raionale. Dat fiind fa ptul c o bun parte din lucrrile subterane ale viitoarei UHE sunt deja executate, po ziia centralei subterane se menine, dar ntreg complexul de lucrri aferent centralei se amplaseaz ntr-unul sau mai multe puuri. Pentru exemplificare, n figura 5.31 este prezentat o seciune printr-unul din cele dou puuri ale centralei hidroelectrice Rucr. Turn de manevr Pu, D = 13 m Derivaie forat Sala mainilor Figura 5.31. Seciune caracteristic prin centrala subteran Rucr n proiectul iniial cave rna centralei era dispus la cca 70 m sub suprafaa terenului, avnd o deschidere de 1 6,2 m i o lungime de 52 m. Sala mainilor urma a fi realizat ca o cavern unic, n timp c e grupurile urmau a fi amplasate n dou puuri independente. n faza de execuie, din mot ive direct legate de condiiile geologice, soluia a fost modificat, renunndu-se la cav ern. Ca urmare, cele dou grupuri cu turbine Francis, sunt instalate fiecare n cte un pu cu adncimea de 93,3 m i diametrul de 13 m. Puterea instalat a centralei este de 46 MW, cderea este de 152 m, iar debitul instalat de 43 m3/s. O prezentare mai de taliat a unor centrale hidroelectrice aflate n exploatare n Romnia se face n caseta u rmtoare, n intenia de a oferii mai multe detalii referitoare la rezolvrile construct ive. 158

Centrala Stejaru-Bicaz este de tip suprateran, fiind situat pe terasa superioar a rului Bistria. n sala mainilor (fig. E.1) sunt instalate 6 grupuri cu o putere total de 210 MW. Grupurile sunt Francis cu ax vertical cu urmtoarele caracteristici: 4 turbine cu Qi = 23 m3/s, Hmax = 194 m si P = 27,5 MW, - 2 turbine cu Qi = 42 m 3/s, Hmax = 194 m si P = 50 MW. La ieirea din aspiratoare apa debueaz intr-un bazin de linitire care se continu cu canalul de fug, de 1,18 km lungime, pn la rul Bistria. Fig. E.1. Centrala Stejaru - Bicaz: 1- sala mainilor; 2-grup de 27,5 MW; 3 grup d e 50 MW; 4 - platforma de montaj; 5 - turn de decuvare; 6 - atelier de lctuerie; 7 - atelier mecanic; 8 - depozit; 9 - statie trafo 35 kV; 10 - statie trafo 10 kV; 11-birouri; 12 - intrare principal; 13turbin; 14- van de admisie; 15 - conducta fo rat; 16 - aspirator; 17 - nia batardou; 18 - gospodrie de ulei; 19-pu de epuisment; 2 0 - pod rulant. 159

Funcional, construcia cuprinde urmtoarele corpuri distincte: - sala mainilor pe o su prafa construita de 130 X 28 m2, cu o nlime de 38,5 m, din care 25,50 m infrastructur; sala cuprinde turboagregatele i tot aparatajul electromecanic, precum i staia elec tric de 10 kV; - corpul atelierelor i al turnului de decuvare, necesare ntreinerii i reparaiilor echipamentelor; el se gsete pe partea dinspre versant a centralei, avnd o suprafa de 630 m2 pe trei niveluri i inlime total de 22,0 m; - corpul blocului de co mand i administrativ, n care se cuprinde i staia electric de 35 kV; pe aceeai platform u cldirea centralei este situat staia electric aerian de 110 i 220 kV. Structura centr alei este realizat din beton armat. Infrastructura slii mainilor i parial a blocurilo r de comand i a atelierelor este masiv i fundat pe roc. Rosturi de dilataie o fragment aza n cte un bloc pentru fiecare turbin. Suprastructura este format din cadre de bet on armat i zidrie de crmid. Faadele principale ale cldirii sunt placate cu piatr natu Turnul de decuvare este echipat cu o macara fix de 125 t i un pod rulant de 3 t. n central sunt dou poduri rulante de 125 t fiecare, ridicnd cuplate 250 t. n total ec hipamentul mecanic al centralei reprezint 1340 t, iar echipamentul electric 3200 t, inclusiv staiile trafo. Centrala uzinei Sadu V (fig. E.2) este amplasat pe o platform care s-a obinut prin devierea rului Sadu printr-un tunel de 135 m lungime. Cldirea centralei are lungim ea de 31,50 m, limea de 12,50 m i nlimea suprastructurii dc 13,30 m. Suprastructura es te construit din cadre de beton armat i zidrie de crmid. n central sunt amplasate dou puri de 7,7 MW, formate din cte o turbin Pelton i un generator trifazic cu ax orizo ntal. Ulterior s-a ncercat extinderea centralei prin adugarea unei turbine Francis cu ax vertical de 12 MW, dar performanele scontate nu au putut fi atinse i s-a re nunat la grupul suplimentar. Montarea i demontarea echipamentului se fac cu un pod rulant de 40/10 t. Apa uzin at se evacueaz printr-un canal de fug cu seciunea dreptunghiular de 1,60 x 1,80 m i lu ngimea de 165 m. Lng sala mainilor este amplasat blocul de comand care cuprinde: cam era de comand, podul cablurilor, staia trafo de 6 kV, laboratoarele, atelierele i c elelalte servicii. Dimensiunile n plan ale blocului sunt 14,0 X 13,8 m2, iar nlimea celor patru niveluri este de 16,0 m. Centrala Corbeni, de la AHE Arge este prima central subteran executat n Romnia. Amplas amentul este pe firul principal al rului Arge, la cca 115 m sub cota terenului. Cde rea brut a amenajrii este de 324 m. Construciile aeriene aferente sunt compuse din blocul de comand i turnul de decuvar e. Prima este o cldire cu dou etaje i cuprinde birouri i servicii. Turnul de decuvar e este plasat deasupra puului de acces n central i este dotat cu un pod rulant de 10 0/32 t care servete manevrrii pieselor mari ale agregatelor. 160

Fig. E.2. Centrala uzinei Sadu V: 1 - sala mainilor; 2 - platform de montaj; 3- tu rbin; 4 - generator; 5 -injector; 6van de admisie; 7 - distribuitor; 8 - canalul d istribuitorului; 9 - conduct forat; 10 - canal de fug; 11- gospodrii anexe: 12 - staie trafo; 13 - atelier mecanic; 14 birouri; 15 - magazie; 16 - pod rulant; 17 - um plutur. Accesele la caverna centralei Corbeni sunt n numr de dou. Accesul principal se face prin puul de echipament greu i, n continuare, prin galeria de acces, servin d echipamentului, personalului i conductelor instalaiilor auxiliare. Puul are o seci une 161

Figura E.3. Centrala subteran Corbeni: 1 sala mainilor; 2 platform de montaj; 3 caverna transformatoarelor; 4 galeria bat ardourilor; 5 galeria forat; 6 pu forat; 7 aduciune; 8 camer de expansiune; 9 de ap de rcire; 10 galerie de echipament greu; 11 galeria cablurilor; 12 galerie de fug; 13 pu de atac; 14 pavilion administrativ; 15 turn de decuvare; 16 ateliere ; 17 atelier mecanic; 18 turbin; 19 generator; 20 pod rulant; 21 camer de comand 2 gospodrii anex; 23 pod pentru cabluri; 24 van de admisie; 25 bolt fals; 26 g de acces; 27 aspirator; 28 batardou aval 162

circular cu diametrul de 7,20 m pe 150 m adncime i este captuit cu beton simplu pe c irca 60 cm grosime. Galeria de acces are o seciune de 55,0 m2 i o lungime de 130 m , permind circulaia pe platforme tip C.F. Accesul secundar este format de galeria c ablurilor, cu traseu nclinat la 30 cu orizontala, pe o lungime de 180 m i cu o seciu ne transversal de circa 8,0 m2. Prin galeria cablurilor se face legtura cu staia de transformare de 220 kV de la suprafa ct i ventilaia natural i forat a ntregului co ubteran. Centrala subteran propriuzis este de tip cavern unic nglobnd transformatoarel e, aspiratoarele i vanele. Sala mainilor ocup caverna mare, cu o lungime de 54,0 m i o laime de 16,7 m. nlimea cavernei este de 32,5 m. Sunt instalate patru grupuri Fra ncis de 56,6 MW i generatoare trifazice de 61000 kVA. Caverna slii mainilor este pr evzut cu o bolt de beton armat, dublat de o bolt metalic cu rol de protecie. Bolta se ontinu pe pereii slii mainilor cu o cptueal de beton armat de 15 cm grosime. Caverna t ansformatoarelor este situat n prelungirea slii mainilor i cuprinde cele 6 transforma toare trifazice. n ceea ce privete execuia, este de remarcat c la excavare s-a utili zat sprijinirea cu ancore, iar cptueala aplicat ulterior la perei este numai constru ctiv. Grinzile de rulare ale podului rulant fac parte din structura bolii, fiind p relungiri ale naterilor acesteia. Acest sistem a permis montarea podului rulant i mediat dup betonarea bolii i folosirea lui n perioada de execuie i montaj, independent de betonarea infra si suprastructurii. Centrala Ciunget de la uzina hidroelectric Lotru (fig. E. 4) este amplasat pe firu l rului Latoria, afluent al Lotrului, la circa 6 km de confluena cu acesta. Cderea u zinei este de 800 m iar adncimea cavernei centralei fa de teren este de 83,0 m.

Accesul principal n central se face printr-un tunel cu gabarit auto, cu o lungime de 1080 m, panta 10% i o seciune net de 32,40 m2. Seciunea lui transversal este n form de potcoav, cu o lime la baz de 6,20 m. Executat nainte de nceperea lucrrilor la caver a centralei, a servit ca principal cale de atac a excavaiilor i a condus la un ritm sporit de execuie. Accesul secundar este reprezentat de un pu orb de 140 m i seciun e de 12,0 m2, care se continu cu o galerie orizontal de 320,0 m lungime si 13,0 m2 seciune. Un al treilea acces, dar numai cu funcii tehnologice, este reprezentat d e galeria cablurilor, care are un tronson orizontal de 470 m i apoi un tronson ncl inat la 30, care debueaz la staia de transformare de 220 kV de la suprafa. Caverna pri ncipal cuprinde sala mainilor, care are 106 m lungime, 17,0 m lime i 36,0 m nlime. Ea te echipat cu trei grupuri Pelton cu ax vertical de 167,50 MW fiecare i generatoar e trifazice de 185 000 kVA. Caverna transformatoarelor este amplasat paralel cu c averna slii mainilor, la cca 20 m de aceasta i adpostete cele trei transformatoare de 190 MVA. Casa vanelor este amplasat n amonte de sala mainilor, ntr-o cavern separat c u dimensiuni reduse. Vanele sferice nchid distribuitorii. 163

Fig. E.4. Centrala subteran Ciunget: A- casa de vane; B - centrala propriu-zis; C - caverna transformatoarelor; 1platform de montaj; 2- turbin; 3 - generator; 4 - g ospodrii anexe; 5 - tunel de acces principal; 6 - panou de comand; 7 - galerie de acces la sala trafo; 8 - galeria cablurilor; 9 - galeria pentru cablurile de com and; 10 - transformator; 11 - gospodrie de ulei; 12 - conducta forat; 13 - vana de a dmisie; 14 - galerie purttoare a conductei forate: 15 - galerie de fug; 16 - spaiu p entru ventilaie; 17 - tunel de cabluri; 18 ventilaie; 19 - pod rulant; 20 - spaiu d e ventilaie pentru TRAFO 164

5.4. CONSTRUCII SPECIFICE CENTRALELOR PE DERIVAIE 5.4.1. Camere de ncrcare Poziia n am enajare i funciile camerelor de ncrcare Camera de ncrcare, numit uneori camer de pune sub presiune, face legtura ntre aduciunea cu nivel liber (de obicei canalul de deri vaie) i conductele forate. Amplasarea ei trebuie s fie ct mai aproape de central, pent ru a reduce lungimea conductelor forate i deci pierderile de sarcin, ca i valoarea s uprapresiunii din lovitura de berbec n conducte la aruncarea din sarcin a centrale i. O amplasare uzual se poate urmri n figura 5.32, la centrala hidroelectric Toteti I I. Camera de ncrcare, de 50 m lungime, realizat n rambleu cu nlimea de pn la 6,50 m onat la captul aval al canalului de aduciune, asigur alimentarea celor dou conducte f orate. Bazin de linitire Descrctor Figura 5.32. Camera de ncrcare Toteti II n cazul aduciunilor sub form de conducte cu n ivel liber (de beton, dar uneori i metalice) camera de ncrcare impiedic propagarea p e derivaie a undelor de presiune din lovitura de berbec. 165

La funcionarea centralei, volumul camerei constituie un rezervor, n care se nmagazi neaz debitul adus de derivaie cnd sarcina centralei scade i din care se iau debite cn d sarcina centralei creste rapid, pna la stabilirea unui nou regim permanent de c urgere. In afar de aceste funcii de baza, camerele de ncrcare mai asigur: - repartiza rea ntre conductele forate a debitului adus pe canalul de derivaie, dnd posibilitate a de punere n sarcin a unuia sau a mai multor grupuri in conformitate cu necesitile de exploatare; - eliminarea plutitorilor i impuritilor intrate pe canal la priz, sau antrenate n canalul de derivaie din vecintile traseului; - evacuarea excedentului de ap prin descrctori, pentru a limita ridicarea nivelului pe derivaie; - protejarea p rizelor conductelor forate de blocarea cu ghea pe timp de iarn, sau de ptrunderea ghei i plutitoare. Elemente componente Camera de ncrcare se compune din trei elemente: bazinul propri u-zis, care asigur volumul de ap necesar i permite racordul dintre canal i casa vane lor; casa vanelor, care nchide compartimentele din care pleac conductele forate; de scrctorul pentru debitele excedentare.

Bazinul de ncrcare reprezint o evazare i o adncire a canalului de aduciune pn la sec peretelui frontal al casei vanelor. La camerele de lime mic, lungimea bazinului re zult din condiia de a crea volumul necesar pentru pornirea turbinelor (fig. 5.33).

Figura 5.33. Bazinul camerei de ncrcare Casa vanelor (fig. 5.34) este o construcie de beton mprit n compartimente, cte unul pentru fiecare conduct forat. Se realizeaz rm de cuv, cu perei drepi aezai pe un radier comun. Fiecare compartiment este prevzut u o van plan, situat la intrarea in conducta forat. nchiderea vanei permite golirea co nductei pentru efectuarea controlului i reparaiilor. La intrarea n compartiment se prevd nie pentru montarea batardoului n timpul reparaiei vanelor. ntre nia batardoului i 166

van, sau n amonte de batardou, sunt aezate grtarele. Curairea grtarelor se poate face manual, pentru cele cu suprafa mai mic (adncimi sub 10 m), sau cu maina de curaat. Pen tru a limita pierderile de sarcin i a evita nfundarea grtarelor, vitezele de admisie la grtar se limiteaz la 1,0... 1,2 m/s, avind valori curente de 0,60... 0,80 m/s. Figura 5.34. Blocul casei vanelor n anumite situaii, n special la conducte forate cu diametru mare, vanele plane sunt nlocuite cu vane segment Nia batardourilor Bazinul camerei Conducte forate Van segment

Figura 3.35. Casa vanelor n cazul vanelor segment Descrctorul permite trecerea debi telor n bieful aval, ocolind centrala. Descrctorii sunt obligatorii la camerele ali mentate de canale cu berme nclinate, unde n caz de oprire a centralei apa care con tinu s soseasc pe aduciune trebuie evacuat n ru. De asemenea, camera trebuie prevzut escrctori n cazul centralelor n 167

cascad, pentru a asigura funcionarea centralelor din aval cnd centrala deservit de c amera de ncrcare este oprit i respectiv pentru a mpiedica deversarea peste bermele ca nalului de aduciune, cnd in amonte se afl o central n funciune. n primul caz descrct este ntotdeauna un deversor cu creast fix, sau un deversor sifon, atunci cnd cel cu creast fix cere o lungime prea mare a frontului deversant (fig. 5.36). Aceste tipu ri au avantajul funcionrii automate sigure.

Figura 5.36. Deversori pentru camera de ncrcare n cazul centralelor n cascad, cel mai recomandabil este descrctorul cu vane de fund (fig. 5.37), ntruct necesit cea mai mi c deschidere i asigur o ridicare minim a nivelului apei n canal, spre deosebire de de versor, care solicit pe lng un front mai mare i o supranlare a bermelor canalului pent u a acomoda lama deversant. Dup zona de admisie apa ajunge pe canalul cu pant mare al descrctorului i apoi n disipatorul de energie de unde i continu drumul spre bazinul aval al centralei sau spre ru.

Figura 5.37. Descrctor cu stavil de fund Dezavantajul descrctorilor cu vane de fund c onst n faptul c nu prezint suficient siguran n exploatare, mecanismele vanelor putnd lipsite de alimentare cu energie, sau s se blocheze. Ca msur de siguran, la centrale le echipate cu astfel de descrctori se prevd i descrctori suplimentari, sub form de si oane. 168

Componentele principale ale unei camere de ncrcare se pot urmri n figura 5.38, n cazu l camerei de ncrcare a centralei hidroelectrice Vaduri. Seciune longitudinal Clapet

Figura 5. 38. Camera de ncrcare a CHE Vaduri Camera de ncrcare are o prim zon, n lungi e de 20 m, n care canalul se evazeaz la fund de la 6 m la 13,64 m, iar cota radier ului coboar cu 2,20 m. Taluzele 169

acestei zone au nclinarea de 1:2 iar fundul canalului este cptuit cu dale de beton armat. A doua zon a camerei de ncrcare, n lungime de 30 m, a crei lime la fund variaz la 13,64 m la 25,10 m se continu cu casa vanelor. Pe ultimii 5 m radierul este d e 50 cm grosime i se leag articulat cu radierul casei vanelor. n rost este nglobat o tol de cupru sub form de lir, care asigur etanarea dintre camera de ncrcare i casa va or. La partea superiaor a peretelui camerei de ncrcare este prevzut un descrctor, care menine apa pn la nivelul maxim cu ajutorul unei clapete rabatabile. Casa vanelor e ste o construcie dispus la captul aval al canalului de aduciune i constitue zona de i ntrare pentru cele patru conducte forate. Fiecare deschidere este echipat cu grtar, batardou i van rapid. Construcia casei vanelor este de form dreptunghiular cu dimensi unile n plan de 27,50 x 12 m i este alctuit dintr-un radier general compartimentat t ransversal de pile ce se continu n plan vertical cu pereii conductelor forate. n pile sunt amenajate niele pentru batardouri i vanele rapide, iar la faa amonte a pilelo r este prins grtarul fix. Suprastructura conine spaiu de acces la echipamentul hidr omecanic i spaiu de adpostire a instalaiilor de manevr (grupurile de ulei sub presiun e pentru acionarea vanelor rapide etc.). Schemele camerelor de ncrcare Schema de alctuire a unei camere de ncrcare stabilete mo dul de micare a apei ctre instalaiile de la casa vanelor i ctre deversor i depinde de caracteristicile topografice i geologice ale amplasamentului. n figura 5.39 sunt p rezentate patru scheme posibile de dispunere a elementelor camerei, difereniate n special prin poziia descrctorilor i a admisiei n conductele forate. Figura 5.39. Scheme de alctuire a camerelor de ncrcare 170

n schema (a) axele conductelor forate sunt paralele cu axul canalului de derivaie. Se realizeaz o intrare favorabil a apei n grtare, datorit devierii reduse a liniilor de curgere, ceea ce conduce la pierdcri de sarcin reduse. Frontul deschiderii de splare este paralel cu direcia grtarelor, ceea ce produce o zon de ap moart n faa pri or i deci condiii dezavantajoase de splare. n schema (b) axele conductelor forate fac un unghi sub 90 cu direcia canalului de aduciune. Intrarea apei la grtare se face n condiii mai puin bune ca n dispoziia (a), dar fr pierderi de sarcin mari. Splarea din prizei este mai bun datorit modului de orientare a frontului deschiderilor de spla re. n schema (c) amplasarea frontului deschiderilor de splare realizeaz descrcarea i splarea depunerilor din faa grtarelor n condiii optime. Dirijarea axelor conductelor forate la 90 fa de axul canalului de aduciune creeaz ns pierderi de sarcin mai mari de ap moart n bazinul camerei. n schema (d) conductele forate sunt amplasate la captu l bazinului, avnd o deviere fa de canalul de aduciune sub 90 i deci condiii favorabile la intrare. Evazarea n plan a pereilor i realizarea bazinului n contrapant micoreaza v iteza la intrarea n grtare. Descrcarea i splarea se fac prin stavila i orificiul de fu nd situate ntr-unul din pereii laterali ai camerei. Faptul c apa trece paralel cu d eschiderea de splare n drumul ei spre prize face ca splarea s fie mai puin eficient. S tvilarul din amontele camerei i canalul de ocolire asigur trecerea n aval a debitulu i atunci cnd centrala nu funcioneaz. Racordarea cu canalul de aduciune ntre seciunea final a derivaiei i peretele frontal a l camerei de ncrcare se asigur o cretere gradual a limii i adncimii, pentru a produc rarea corespunztoare a vitezelor. Accesul rectiliniu spre prize i respectarea valo rii unghiului de evazare n limitele a 8...10 duce la pierderi de sarcin reduse i per mite recuperarea sub form de cdere la central a 60...70% din energia cinetic din seci unea de intrare. Ctigul este important n cazul canalelor sau al galeriilor cu nivel liber, unde viteza are valori de 2,5 ... 3 m/s. Unghiul de coborre a fundului ca nalului este i el limitat la 10 pentru a evita apariia circulaiei transversale n bazi nul camerei. Atunci cnd condiiile din amplasament impun scurtarea lungimii bazinului camerei, l ungimea zonei de racord se poate reduce prin creterea unghiului de evazare, dar n acest caz se impune intercalarea unui sistem de perei de ghidare, a cror dispunere se determin de obicei prin ncercri pe model. Controlul depunerilor aluvionare Viteza redus din camera de ncrcare favorizeaz depun erea aluviunilor n suspensie. Din aceast cauz, la intrarea n casa vanelor se prevede un prag pentru a reine aluviunile. Evacuarea depunerilor din faa pragului se face cu ajutorul galeriilor de splare, dispuse n prag (vezi fig. 5.34), sau prin desch ideri de splare prevzute cu vane de fund. Seciunea conductelor de splare trebuie s fi e suficient de mare, pentru a permite vizitarea, iar viteza apei trebuie s fie ma i mare de 2,50 m/s. Cnd mijloacele de splare nu sunt eficiente se produc nnmoliri lo cale sau pe toat zona 171

bazinului. n astfel de situaii se fac dragaje periodice, concomitent cu manevrele de splare. Stabilitatea general a camerei n cazul camerelor de ncrcare de la captul canalelor de aduciune nscrise n relief, amplasamentul se afl n imediata apropiere a versanilor abr upi pe care sunt pozate conductele forate. O asemenea amplasare pune probleme deos ebite n ceea ce privete stabilitatea de ansamblu. Un pericol suplimentar l constitu e infiltraiile de ap din camera de ncrcare, care, datorit cilor prefereniale de curger i a drumului scurt, afecteaz la rndul lor stabilitatea. Mecanismele posibile de in stabilitate sunt prezentate n figura 5.40.

Figura 5.40. Mecanisme de instabilitate n cazul camerelor de ncrcare Exfiltraiile di n camer pot induce fenomene de eroziune intern (sufozie) dac terenul prezint condiii de antrenare hidraulic a particolelor fine. Saturarea cu ap a terenului de fundare al camerei contribuie la apariia unor contururi de alunecare sub radierul camere i, periclitndu-se stabilitatea generala a construciei. Se pot produce fie alunecri n direcia conductelor forate (fig. 5.40,a), fie spre lateral (fig. 5.40,b). Pentru a se nltura aceste inconveniente camera se cptuete cu plci groase i etane de beton ar , iar n adncime se execut ecrane, sau injecii cu lapte de ciment, dup caz. ntotdeauna se asigur drenarea fundaiei camerei i a versantului potenial instabil. Calcule hidraulice n cazul manevrelor de la turbine, impuse de cerinele sistemului energetic la care este racordat centrala, n camera de ncrcare i n bazinul de linitire al centralei, ca i pe canalele de derivaie, iau natere oscilaii n mas ale apei. Aceste a se amortizeaz n timp, datorit frecrilor, pn cnd se stabilizeaz noul regim de funci , corespunztor noului debit uzinat. n primele momente, supranlarea nivelului la reduc ere de sarcin, respectiv scderea acestuia la cretere de sarcin, se propag pe canal su b form de unde, care se reflect i se interfer, modificnd cotele de curgere pe ntreaga derivaie. 172

Undele care iau natere la porniri sau opriri ale turbinelor centralei sunt de pat ru feluri, dupa cum se poate urmri in figura 5.41. La scdere de sarcin apare unda p ozitiv invers I (und de remuu) spre amonte i unda negativ direct II (und de golire). L cretere de sarcin apare unda negativ invers III (de vrsare) i unda pozitiv direct IV e umplere). nlimea frontului i viteza undelor depind de seciunea canalului, de geomet ria camerei de ncrcare i de amploarea manevrei.

Figura 5.41. Tipuri de unde care apar la manevrele de la central La proiectarea c amerelor de ncrcare i a canalelor de aduciune n vecintatea camerei, trebuie determinat e elementele micrii nepermanente. Intereseaz n mod special determinarea cotelor maxi me i minime ale apei n camera de ncrcare i pe canale i determinarea volumului camerei. In funcie de schema uzinei exist dou situaii: - canale alimentate n amonte de un lac de acumulare, n care nivelul se pstreaz practic constant pe timpul micrii nepermanen te; n dreptul lacului unda de nivel are o reflectare cu schimbare de semn, i deci supranlrile sunt limitate; - canale alimentate n amonte de o alt central, cazul frecve t al uzinelor n cascad; dac centrala din amonte continu s uzineze, independent de man evra aprut la centrala din aval, pe canalul de aduciune sosete n permanen un debit con tant i nu are loc reflectarea cu schimbare de semn a undei de nivel. n cazul camer elor de ncrcare i al canalelor de la uzinele n cascad, este necesar s se calculeze i t mpul dup care trebuie asigurat descrcarea n bieful urmtor a debitului afluent, n cazul opririi centralei din aval, sau timpul dup care trebuie pornit centrala din amont e, n cazul pornirii centralei din aval, pentru a se evita deversarea peste corona mentul canalului sau golirea acestuia sub nivelurile permise. Determinarea volumului i a cotelor camerei de ncrcare Volumul camerei de ncrcare treb uie s asigure nmagazinarea unei cantiti de ap egal cu volumul undei de remuu provocat e o oprire brusc a centralei (aruncare din sarcin). n acelai timp, volumul camerei t rebuie s furnizeze cantitatea de ap necesar creterii debitului uzinat cu Q la o creter e a sarcinii, pn cnd se produce creterea corespunzatoare a debitului pe aduciune. Din ambele condiii rezult c volumul camerei este cu att mai mare cu ct debitul instalat la central este mai mare. 173

La canalele cu berme orizontale (care au coronamentul rambleului canalului orizo ntal) volumul camerei de ncrcare se reduce foarte mult. n situaia creterii sarcinii, volumul necesar se regsete ntre curbele suprafeei libere a apei corespunztoare diferi telor debite. La cderea de sarcin, volumul necesar acumulrii debitelor care continu s vin pe canal se regsete n prismul cuprins intre nivelul de regim i cota maxim admisi il n canal. Influena volumului camerei asupra reducerii amplitudinii undelor este f oarte mic, dat fiind faptul c volumul camerei este mic n comparaie cu cel care poate fi acumulat pe canal. Ca urmare, n cazul bermelor orizontale camera de ncrcare se reduce la o simpl evazare a canalului i o coborre a radierului, spre a asigura fron tul necesar pentru admisia apei la casa vanelor. Calculul nivelurilor maxime i mi nime se face prin integrare numeric a ecuaiilor micrii nepermanente. Calculele se re iau pentru diferite volume ale camerei, pn cnd se obin valorile impuse. La canalele cu berme nclinate (la care coronamentul rambleului canalului are aceai pant cu a fu ndului canalului), acumularea pe canalul de aduciune este neglijabil, iar volumul camerei ar rezulta uneori foarte mare, n special dac debitele instalate sunt mari. n aceste situaii se prevd descrctori la camera de ncrcare, care evacueaz surplusul d ebit cnd nivelul crete i amenin s treac peste bermele canalului. Creasta deversorului e alege astfel nct supranlarea apei s ajung pn la maximum 10 cm sub berm. In acest e ultima poriune bermele se supranal, devenind orizontale. Uneori se introduc devers oare laterale i n lungul canalului, care evacueaz pe traseu surplusul de debit. Vol umul camerei, necesar pentru a asigura surplusul de debit la creterea de sarcin n c azul canalului cu berme nclinate, se determin din condiia ca volumul s furnizeze spo rul de debit Q pn ce debitul n canal ajunge la noua valoare: Vcamera = unde: L Q v (5.2) Q este creterea de debit (m3/s); L - lungimea canalului, in m; v - viteza n regim u niform pentru noul debit uzinat, in m/s. Dac acest volum rezult prea mare, atunci creterea sarcinii centralei (n special la p ornire) se face dup un anumit program, debitul din amonte urmnd s ajung la noua valo are cu un decalaj de timp dat fa de momentul mririi sarcinii la central. Diferena de timp este: t= cu notaiile dinainte. L v (5.3) Trebuie subliniat faptul c amenajrile cu canale cu berme nclinate nu sunt elastice n exploatare, producnd pierderi de ap i deci de energie. Ele nu sunt recomandate dect pentru debite instalate mici i lungimi reduse ale canalului de aduciune. 174

5.4.2. Castele de echilibru Criterii de includere a unui castel n schema de amena jare Aparatul director controleaz i regleaz puterea turbinei, prin reglarea debitul ui turbinat, pentru a menine egalitatea dintre puterea livrat i puterea cerut de sis temul energetic. n condiiile variaiilor curente ale puterii cerute, reglajul urmrete meninerea constant a turaiei turbinei i trecerea ct mai rapid de la un regim permanent la altul. Probleme deosebite apar la aruncarea din sarcin a centralei, sau la opriri brute a ccidentale. Deconectarea generatorului de sistemul energetic (aruncare din sarci n), conduce la dispariia cuplului rezistent i, ca urmare, cuplul motor al turbinei, care continu s existe imediat dup deconectare, produce creterea rapid a turaiei grupu lui (ambalarea). Se impune intervenia aparatului director. Accesul debitului la t urbine trebuie nchis ct mai rapid, pentru a evita ambalarea grupului turbin generat or peste limitele admise i, n acelai timp, nu excesiv de rapid, pentru a limita amp loarea undelor de suprapresiune care sunt generate de nchiderea accesului apei la turbine i care pot afecta turbinele i derivaia forat. Fenomenul de formare a undelor de suprapresiune la nchiderea accesului apei la turbine este denumit lovitur de b erbec. Mrimea suprapresiunilor dinamice depinde de caracteristicile derivaiei forat e i de timpul de nchidere al aparatului director. Pentru simlificare, se consider u nda direct i nchiderea liniar uniform a accesului apei. Notaiile sunt cele din figura 5.42. Figura 5.42. Efectul castelului de echilibru asupra suprapresiunilor dinamice 175

Suprapresiunea maxim p, n dreptul turbinei, este dat de relaia:

(5.4) = un e: L vd g Tid H 0 (5.5)

H0 este cderea brut a centralei; Ld - lungimea de propagare a undelor, egal cu lung imea derivaiei; vd - viteza apei pe derivaie; Ti d - timpul de nchidere al aparatul ui director. Proiectanii i fabricanii de turbine limiteaz, din considerente de fiabi litate, suprapresiunea maxim ce poate aciona asupra echipamentului. Din relaia (5.4 ) se observ c suprapresiunea se reduce odat cu reducerea coeficientului . Dat fiind faptul c diametrul derivaiei i implicit i viteza pe derivaie sunt definite din consid erente energo economice, iar cderea centralei este un parametru al amenajrii, sing urele intervenii posibile sunt creterea timpului de manevr i respectiv reducerea lun gimii de propagare a undelor. Reducerea timpului de manevr este posibil numai n anu mite limite, impuse de condiia de limitare a ambalrii grupului. i de aceast dat, furn izorii echipamentului stabilesc limita creterii turaiei, la cel mult 20% ... 30% d in turaia nominal. n funcie de creterea acceptat a turaiei se determin timpul maxim d anevr din relaiile: Tid , max = Ta cu notaia: 2 n 2 nn 1 2 nn P (1 Y ) (5.6) Ta = unde: nI 30 Pn = n GD 2 30 Pn (5.7)

n este turaia maxim admisibil (n = nn + n, cu n turaia nominal i n creterea turaiei alare); Pn - puterea nominal a grupului; P - puterea la momentul manevrei impuse de aruncarea din sarcin; I - momentul de inerie al maselor n rotire, aproximat ca G D2, cu G i D greutatea i diametrul rotorului generatorului; Y - un coeficient nume ric care ine seama de cderea centralei: pentru H0 > 300 m Y = 0,30 pentru 150 m <H 0 < 300 m Y = 0,20 pentru H0 < 150 m Y = 0,15 176

cu notaia: p = ( 4 + 2 ) H0 2

Reducerea lungimii de propagare a undelor de suprapresiune se poate obine prin in tercalarea pe derivaie a unui castel de echilibru, undele fiind de aceast dat refle ctate de castel. Lungiea deriviei devine Ld (vezi figura 5.42). Lungimea limit a ad uciunii la care nu este necesar un castel este dat din condiia de limtare a suprapr esiunilor, care, innd seama de relaiile (5.4) i (5.5) are forma: Ld vd g Tid p 1+ p H0 (5.8) n care s-a notat p = p/ H0 creterea relativ a presiunii. Pentru valorile curent ntlnit e n practic condiia (5.8) se poate rescrie sub forma: Ld vd ( 7,5....20) H 0 (5.9) Relaia (5.8) impune prezena castelului atunci cnd lungimea i diametrul derivaiei ener getice nu asigur respectarea inegalitii. Un criteriu suplimentar, care poate impune prezena castelului este dat de evitarea apariiei cavitaiei pe derivaia forat n cazul ndelor de depresiune produse la pornirea centralei. Dup cum se poate urmri n figura 5.43, dac se pornete centrala cnd nivelul n lac este la nivelul minim energetic, ia r pe derivaie nu exist castel, linia piezometric corespunztoare undei de depresiune coboar sub cotele aduciunii i poate produce cavitaie. Figura 5.43. Linii piezometrice la pornirea centralei cu i fr castel pe derivaie Int ercalarea unui castel limiteaz semnificativ amploarea undelor de depresiune, care se reflect n castel (de la p la pc ) i astfel se nltur riscul de cavitaie. 177

Funcionarea hidraulic a castelului de echilibru Fenomenul de lovitur de berbec, con cretizat n formarea, propagarea, reflexia i interferena undelor de suprapresiune / depresiune dureaz un timp relativ scurt, de ordinul zecilor de secunde, undele clto rind cu viteze mari, de peste 1000 m/s. Manevrele de la central, n special manevre le extreme, de tipul opririi brute sau pornirii din repaos, impun modificarea reg imului de curgere pe aduciune. Masa foarte mare de ap din aduciune trebuie s fie frna t, sau, dup caz, accelerat pentru a se nscrie n noul regim. Datorit ineriei acestei ma e, modificarea regimului de curgere nu se face gradual variat ci n regim oscilato riu. Se considera o amenajare ca aceea din figura 5.44, n care turbina este alimentat p rin aduciune i derivaia forat, iar la legatura dintre ele este plasat castelul de ech ilibru. Dac turbina funcioneaza la sarcin nominal, nivelul apei n castel este sub cel din lacul de acumulare, diferena fiind reprezentat de nlimea cinetic i de pierderile e sarcin pe aduciune.

Figura 5.44. Oscilaiile apei n catelul de echilibru la reducere de sarcin La o redu cere brusc a sarcinii centralei, regulatorul turbinei va comanda o nchidere rapid a aparatului director, pentru meninerea regimului sincronizat al turaiei. Manevra a re ca rezultat o reducere brusc a debitului, ceea ce produce, pe de o parte, o lo vitur de berbec, ale crei unde de presiune se reflect ntre turbin i castelul de echili bru, iar pe de alt parte, oscilaii ale ntregii mase de ap din aduciune i castel. Dup c m s-a artat, fenomenul de lovitur de berbec este ns de scurt durat i se amortizeaz f idicarea nivelului apei n castel s fie prea nsemnat. Din aceast cauz, se obinuiete de lte ori s se trateze saltul n castel i lovitura de berbec ca dou fenomene separate, neglijnd efectul undelor de presiune la determinarea saltului maxim. n sistemul ad uciune - castel de echilibru, debitul rmne n prim faz cel din situaia de regim, iar ex edentul de ap este acumulat de castel. Ca urmare, se produce o cretere a nivelului apei n castel. Cnd acest nivel depete nivelul de regim, la extremitatea aduciunii apa re o for de contrapresiune care frneaz, oprete i apoi inverseaz curgerea. Noua direci e micare a apei din aduciune se menine pn cnd nivelul din castel coboar sub cel din la . Curgerea este acum frnat de 178

contrapresiunea dat de lac, oprit i apoi inversat. Fenomenul se repet ciclic, pn la am rtizarea lui complet, provocat de frecrile din sistem. Oscilaiile nivelului apei din castel la o intrare brusc n funciune a centralei se pot urmri n figura 5.45.

Figura 5.45. Oscilaiile apei n catelul de echilibru la creterea de sarcin Apa din ad uciune este iniial n situaie de repaus, iar pentru a asigura necesarul de ap n derivai forat spre turbine nivelul apei din castel scade brusc. Ca urmare, pe baza difere nei de nivel dintre lac i castel, se produce accelerarea masei de ap din aduciune. A ceast diferen de nivel trebuie s fie mai mare dect pierderea de sarcin pe aduciune la uncionarea n regim. Debitul de pe aduciune crete pn cnd atinge o valoare mai mare dec ebitul uzinat. Surplusul de debit este acumulat de castel i ca urmare nivelul ape i n castel crete pn cnd egaleaz i apoi depete nivelul din lac. Apare o contrapresiu xtremitatea aduciunii, care frneaza i apoi inverseaz curgerea. Ca urmare nivelul din castel scade din nou sub nivelul din lac i fenomenul se repet ciclic, cu o perioa d relativ mare (sute de secunde), pn cnd are loc stabilizarea curgerii din aduciune l a debitul de regim. Nivelul apei din castel va fi sub cel din lac cu nlimea cinetic i pierderile de sarcin de pe aduciune. La variaii pariale ale sarcinii centralei, adi c la descreteri sau creteri ale puterii solicitate de sistem, fenomenele sunt simil are, iar modul de lucru al castelului este identic. n aceste situaii, valorile sal tului sunt mai reduse dect cele de la variaiile totale ale sarcinii, dar frecvena o scilaiilor este mai mare i uneori se pun probleme legate de amortizarea lor n timp. Pentru castelele de echilibru plasate aval de central, pe galeriile de fug sub pr esiune, modul de comportare este invers fa de cel al castelelor din poziia amonte, caracterul fenomenelor fiind ns similar. Funciile castelului de echilibru n cadrul uzinei hidroelectrice Sintetiznd aspectel e legate de protecia mpotriva loviturii de berbec, precum i cele legate de regimuri le tranzitorii la manevrele de la central, se pot evidenia urmtoarele funciuni ale c astelului: - micoreaz suprapresiunea dinamic ce acioneaz asupra aparatului director a l turbinei i pe derivaia forat, prin crearea undei reflectate i scurtarea traseului d e propagare; 179

- micoreaz sau anuleaz complet suprapresiunea dinamic care se transmite pe aduciune s au pe fug, unda reflectat la jonciunea dintre castel i aduciune fiind n general de foa rte mic amplitudine; - asigur aportul de debit la turbine i protejeaz derivaia mpotriv a ptrunderii aerului, cnd crete sarcina centralei (pentru castelul situat pe fug, cnd scade sarcina centralei); - acumuleaz excesul de debit cnd scade sarcina centrale i (pentru castelul situat pc fug, cnd crete sarcina centralei); - amortizeaz oscilaii le nivelului apei aprute ca urmare a variaiei sarcinii centralei i asigur stabilitat ea reglajului. Ecuaiile oscilaiilor In conformitate cu figura 5.46 se introduc urmtoarele notaii: L - lungimea galeriei de aduciune, in m; Aa - aria aduciunii, n m2; Ac - aria castel ului, in m2, care poate varia pe nlime n funcie de z; QT - debitul turbinat, in m3/s, identic cu debitul conductelor forate; v - viteza apei n aduciune, n m/s, pozitiv n s pre aval; z - cota nivelului apei n castel, in m, msurat de la nivelul static i pozi tiv n sus; ha - pierderea de sarcin pe aduciune, in m, cu acelai semn ca viteza pe ad uciune; vc - viteza planului apei n castelul de echilibru, in m/s, pozitiv n sus; Hn - cderea net, in m; t - timpul, in s; N - puterea solicitat centralei. vc Figura 5.46. Schem de calcul pentru ecuaiile oscilaiilor Mrimile variabile n timpul o scilaiilor sunt v, ha, pentru aduciune, z pentru castel i QT pentru turbine. Relaiil e care permit determinarea acestor mrimi la orice moment de timp t sunt relaia de echilibru dinamic dAlambert, relaia de continuitate i ecuaia de reglaj. 180

n seciunea aduciunii de la baza castelului se scrie egalitatea dintre fora de inerie a masei de ap de pe aduciune i fora de presiune determinat de nivelul apei din castel : L Aa care se rescrie sub forma: dv = g Aa ( z + ha ) dt (5.10) L dv + z + ha = 0 g dt (5.11) La jonciunea aduciune- castel de echilibru - conduct forat se scrie ecuaia de continui tate: Aa v = Ac vc + QT care se poate rescrie n funcie de cota apei din castel ( vc = dz / dt): (5.12) Aa v = Ac ( z ) dz + QT dt (5.13) Ecuaia de reglaj leag debitul turbinat de puterea pe care trebuie s o livreze turbi na: QT = N g (H b + z) (5.14) n relaia (5.14) au mai intervenit Hb cderea brut a centralei i randamentul centralei. Integrarea sistemului de ecuaii se face numeric, utiliznd metoda diferenelor finit e i algoritmi de iterare. Ipoteze i cerine privind saltul n castel Dimensiunile principale ale castelului se determin prin calcule hidraulice, pe baza urmtoarelor condiii: - s limiteze la o anu mit valoare, fixat prin calcule tehnico-economice, mrimea saltului (salt maxim); s nu permit ptrunderea aerului n derivaie, ceea ce revine ca nivelul minim la care co boar apa din castel s fie cu 2 ... 3 m deasupra cheii aduciunii (salt minim); - seci unea transversal a castelului s asigure un reglaj stabil al turbinelor. Pentru calculul saltului maxim se consider nivelul maxim n lac, pierderi de sarcin minime pe aduciune i aruncare din sarcin a tuturor grupurilor de la central. Pentru calculul saltului minim se consider nivel minim n lac, pierderi de sarcin maxime pe aduciune i urmtoarele manevre la central: pentru centrale cu Pi < 30 MW - creterea s arcinii cu puterea corespunzatoare unui grup, dar nu mai pujin de 33% din putere a centralei; pentru centrale cu Pi > 30 MW - creterea sarcinii cu 181

puterea corespunztoare a dou grupuri, dar nu mai puin de 50% din puterea centralei; pentru centralele care particip la reglajul frecvenei n sistem - creterea sarcinii cu 100% din puterea centralei, sau cu o valoare care rezult din condiiile de funcio nare n sistem. Seciunea transversal minim a castelului se determin din condiia de stab ilitate hidraulic la oscilaiile mici provocate de reglaj. Dup predimensionare se im pune o verificare riguroas a respectrii condiiilor de funcionare, n special de amorti zare a oscilaiilor, care const n simulri numerice a unor manevre diverse, provocate n cele mai dezavantajoase situaii pentru creteri sau descreteri ale sarcinii. Stabilitatea hidraulic a castelelor Funcionarea n regim a unei uzine hidroelectrice se realizeaz printr-un reglaj automat, care urmrete s menin constante cele dou caract ristici ale curentului electric, frecvena i tensiunea. Variaia ncrcrii reelei la care ste conectat uzina antreneaz variaia cuplului rezistent. Dispozitivul de reglaj acio neaz pentru a adapta cuplul motor la aceste variaii, prin deschiderea sau nchiderea aparatului director al turbinelor.

Schimbarea de sarcin N N+N = N la Hn constant impune modificarea debitului Q Q+Q (fi g.5.47). Creterea debitului turbinat Q conduce iniial la coborrea nivelului n castel (z) , apoi debitul care vine pe aduciune crete prin reducerea contrapresiunii de l a baza castelului. Ca urmare, cota apei din castel crete i aparatul director inter vine pentru a reduce debitul uzinat. Variaia de nivel z impune corecia lui QT prin schimbarea deschiderii aparatului director, care devine surs de oscilaii n sistem. Oscilaiile de nivel n castelul de echilibru se traduc n variaii ale cderii la turbin e. Variaiile de cdere provoac ele nsi intervenia sistemului de reglaj. n ansamblul de aie forat castel de echilibru se produc oscilaii forate. Dac pierderile de energie pr n frecare conduc la atenuarea oscilaiilor ntr-un interval de timp rezonabil, atunc i castelul este stabil hidraulic. Dac oscilaiile apei din castel sunt ntreinute, sau , mai ru, se amplific, atunci castelul este considerat instabil hidraulic i poate a fecta funcionarea uzinei. Q N Figur 5.47. Definirea grafic a stabilitii hidraulice 182

Condiia de stabilitate hidraulic Se examineaz situaia micilor oscilaii, care reprezin t de altfel cazul cel mai defavorabil. Oscilaiile de mare amplitudine antreneaz micri ale unor mase mari de ap, pentru care pierderile de sarcin sunt mari i favorizeaz a mortizarea. In cele ce urmeaz nu se ine seama de efectul factorilor secundari (pie rderea de sarcin pe conductele forate, variaia randamentului, factorul cinetic) i pe ntru amortizare se ia in considerare numai pierderea de sarcin pe aduciune.

Ecuaiile de baz ale oscilaiilor, stabilite la punctul precedent, sunt (5.11), (5.13 ) i (5.14). Pierderea de sarcin pe aduciune se expliciteaz n funcie de viteza pe aduci ne:

2 (5.15)

ha 0 este pierderea de sarcin pentru debitul nominal; v0 - viteza pe aduciune pent ru debitul nominal. n cazul micilor oscilaii zona de variaie a nivelurilor este lim itat i se poate admite c, indiferent de forma castelului, aria acestuia este consta nt n zona oscilaiilor. Prin diferenierea ecuaiei de reglaj (5.14) i a ecuaiei de conti uitate (5.13) i egalarea lor rezult: dQT N dz dv d 2z = = Aa Ac 2 , dt dt g ( H + z ) 2 dt dt care ia forma finala : N dz dv Ac d z 1 = 2 2 g Aa ( H + z ) dt dt Aa dt 2 (5.16) n ecuaia (5.11) se nlocuesc relaiile (5.15) i (5.16), dup care se face o schimbare de variabil z = z1 ha 0 . Rezult n final o ecuaie diferenial de forma: d 2 z1 dt 2 + ( z1 )

dz1 + ( z1 ) z1 = 0 dt 2 (5.17) dz Fiind vorba de mici oscilaii se neglijeaz z12 n raport cu z1 i dz1 dt . Ecuaia (5.17) se simplific: d 2 z1 dt 2 dz1 gAa H 3ha 0 2 g ha 0 C C + c H ha 0 (5.18) unde C = N / . Ecuaia (5.18) are forma: 183 + z1 = 0 2 2 Aa L v0 ( H ha 0 ) Ac ( H ha 0 ) 1 n raport cu

v ha = unde:

ha 0

d 2 z1 dz + 2 a 1 + b z1 = 0 dt2 dt (5.19) care este o ecuaie diferenial cu coeficieni constani, de ordinul 2. Dac b > 0, ceea ce revine la ha0 < H/3 i este ndeplinit de toate uzinele hidroelectrice, ecuaia coresp unde unei micri oscilatorii. Pentru ca oscilaiile nivelului apei din castel s fie am ortizate este necesar ca a 0. Condiia se transform n impunerea unei arii minime pen tru castel: Ac,min ATh = 2 v0 L Aa 2 g ha 0 ( H ha 0 ) (5.20) Coniia (5.20) a fost stabilit de Thoma, iar aria ATh se mai numete aria Thoma. La d imensionarea castelelor se utilizeaz relaia: Ac, min = FS ATh (5.21)

n care intervine un factor de siguran FS, denumit i coeficient de siguran. Pentru prud en factorii de siguran se aleg n domeniul 1,5 ... 1,8, datorit incertitudinii evalurii pierderii de sarcin ha0 care are o pondere mare n relaia (5.20). Factorii de sigura n pot fi redui atunci cnd centrala este interconectat cu alte centrale cu putere mai mare care contribuie de asemenea la servicii de sistem. Influena interconectrii mai multor centrale Dac amenajarea prevzut cu castel de echil ibru este cuplat n paralel cu alte centrale, seciunea minim a castelului respectivei amenajri este considerabil micorat prin aportul celorlalte centrale la preluarea a celorai cerine din reea. Notind cu Ns puterea total a centralelor care preiau variaiile de sarcin i cu N pute rea centralei studiate prevzut cu castel, contribuia acesteia este K = N / Ns. Se p oate demonstra c pentru cazul micilor oscilaii seciunea minim a castelului, ce asigu r stabilitatea oscilaiilor, capt urmatoarea expresie: Ac, min 2 v0 L Aa (5.22) 3 1 2 (1 K ) 2 g ha 0 ( H ha 0 )

Pentru K=1 (o singur central pe reea), se regsete rezultatul Ac,min = ATh. Cu ct K est e mai mic, adic influena centralelor exterioare crete, aria minim crete i ea, iar la K = 1/3 nu se mai impune condiia de arie minim. Apare avantajoas posibilitatea ca an umite centrale cu castele de echilibra foarte mici sa fie totui stabile cnd sunt c uplate cu grupuri de centrale stabile. In acelai timp, trebuie remarcat faptul c a legerea dimensiunilor castelului trebuie fcut cu att mai mult pruden cu ct centrala es e de putere mai mare. 184

Eficacitatea hidraulic i tipuri de castele Eficacitatea hidraulic a unui castel se definete prin rata de accelerare sau de frnare a micrii apei pe aduciune n cazul manev relor de reducere sau de cretere a debitului turbinat. Un castel de echilibru est e cu att mai eficace cu ct rata de frnare / accelerare este mai mare. Urmarea direc t este reducerea volumului da ap care trebuie nmagazinat sau, dup caz, furnizat de c astel. Rezult deci c volumul castelului este mai mic, cu efect favoarabil asupra c osturilor de investiie. Eficacitatea hidraulic a castelului are efect favorabil i n operarea centralei, prin reducerea amplitudinii i a duratei regimului tranzitoriu de trecere de la un regim de funcionare la altul. n cele ce urmeaz, se prezint prin cipalele tipuri de castele care sunt utilizate n amenajrile hidroenergetice, punnd n eviden de fiecare dat eficacitatea hidraulic a respectivului tip de castel. Castelu l cilindric simplu Acest tip de castel este alctuit dintr-un pu cilindric sau un t urn cilindric, legat la partea inferioar cu aduciunea, prin intercalare pe aduciune sau printr-o conduct scurt (fig. 5.48). n multe situaii castelul se realizeaz parial pu, avnd o zon aerian sub form de turn. Camera castelului Conduct de legtur Aduciune Figura 5.48. Scheme pentru castelul cilindric simplu Diametrul puului castelului se alege din condiia de limitare a salturilor maxime i minime i din condiia de a ave a asigurat stabilitatea la micile oscilaii. Condiia de stabilitate determin diametru l castelului n cazul amenajrilor cu cderi mici i aduciuni scurte, iar condiia de limit are a saltului determin diametrul castelului n cazul amenajrilor cu cderi mari, sau aduciuni lungi. Dezavantajul acestui tip de castel const n faptul c necesit volumul c el mai mare comparativ cu celelalte tipuri. Accelerrile sau frnrile masei de ap se p roduc n timp relativ ndelungat, iar aciunea castelului este o aciune lent. Din aceste motive castelul cilindric simplu se utilizeaz numai n cazul amenajrilor cu aduciuni scurte cu diametre mici i cderi mici. Avantajul castelului simplu provine din fap tul c oscilaiile relativ lente ale nivelului apei n castel sunt favorabile pentru r eglajul turbinelor. Pentru exemplificare, n figura 5.49 este prezentat castelul c ilindric de la UHE Dobreti. Pe primii 19 m construcia este subteran, sub form de pu, avnd 185

cmuiala format dintr-un inel de beton exterior de 30 ... 35 cm i un inel interior de beton armat cu aceleai grosimi. Radierul are forma unei plnii, pentru a colecta ev entualele depuneri aluvionare provenite de la apa din castel. Pe ultimii 11m cas telul este suprateran, sub forma unui cilindru de beton armat, cu o platform pent ru mecanismele de manevr ale vanelor. Figura 5.49. Castelul de echilibru de la UHE Dobreti n cazul unor centrale de pute re mic, de tipul microhidrocentralelor, castelele cilindrice simple se pot realiz a i sub forma unor conducte metalice pozate pe versant (fig.5.50). Dac castelul ci lindric cu diametrul D este nclinat fa de orizontal cu unghiul , aria suprafeei apei, care conteaz ca arie a castelului, va crete pn la D 2 1 . 4 cos ig ura 5.50. Castel cilindric pozat pe versant

186

Castelul cu camere Castelul cu camere este alcatuit dintr-un pu central, numit co loana castelului, i dou lrgiri, numite camere, situate n zonele saltului maxim i resp ectiv minim. n figura 5.51 este prezentat modul de funcionare al castelului cu cam ere, comparativ cu un castel cilindric simplu. V CCS ac CC Vac CCS t CC CCS t F F CC Figur 5.51. Comparaie ntre funcionarea castelul cilindric simplu i a castelului cu camere La funcionarea n regim a uzinei nivelul apei se gasete n coloana castelului. La o scdere brusc a sarcinii centralei, apa se ridic rapid n coloan i umple camera sup erioar. Creterea nivelului se face repede n limitele coloanei, dar se ncetinete semni ficativ n dreptul camerei. La creterea sarcinii centralei, nivelul coboar rapid n co loan, pn cnd ajunge n dreptul camerei inferioare, care furnizeaz preponderent necesaru l de debit pn la realizarea noului regim de curgere n aduciune. Energia cinetic a ape i din aduciune se transform n energie potenial la trecerea n castel, prin ridicarea ni velului apei. Invers, la curgerea din castel spre aduciune, energia potenial a volu mului de ap din castel se transform n energie cinetic a apei din aduciune. La o manev r de aruncare din sarcin, n cazul castelului cu camere centrul de CC greutate al vo lumului de ap acumulat n castel Vac este aezat mai sus dect centrul CCS de greutate al volumului Vac din cazul castelului cilindric simplu, ceea ce revine la faptul c aceeai cantitate de energie poate fi nmagazinat ntr-un volum mai m ic CC CCS ( Vac < Vac ). Reducerea de volum este important, aducnd economii de cos t de investiie. Castelul cu camere se adopt n cazul amenajrilor la care nivelul de ap din lacul de a cumulare variaz n limite foarte largi. Camera superioar se dispune deasupra nivelul ui maxim din lac, pentru a limita amplitudinea saltului produs de o manevr de nchi dere brusc la lac plin. Camera inferioar se plaseaz sub cota nivelului dinamic 187

corespunztor nivelului minim energetic, pentru a limita amplitudinea saltului pro dus de o manevr de pornire la nivel minim n lac. Aria coloanei castelului se alege din condiia de stabilitate la micile oscilaii, respectnd condiia Thoma: Ac , min ATh 2 v0 L Aa = 2 g ha 0 ( H ha 0 ) (5.20)

Se observ c aceast condiie face ca un castel cu camere s devin economic n cazul cderi mari, pentru c aria minim impus este relativ mic i deci volumul coloanei este mic. C astelul cu camere devine mai puin indicat pentru cderi mici, pentru c diametrul puul ui coloanei, impus de condiia de amortizare a micilor oscilaii, poate deveni foart e mare i volumul coloanei ajunge de acelai ordin de mrime cu cel al camerelor. Cast elul cu camere se poziioneaz parial sau chiar total n subteran. Camera inferioar ia f orma uneia sau mai multor galerii dispuse radial fa de pu, iar camera superioar este realizat suprateran, ca un rezervor de diametru mare, deschis la partea superioa r. Atunci cnd situaia topografic nu permite o asemenea dispoziie, camera superioar se realizeaz ca o galerie. Rezolvrile constructive sunt prezentate n cele ce urmeaz pe baza unor exemple caracteristice. Castelul uzinei hidroelectrice Some (fig. 5.52) are o dispoziie clasic, camera inferioar fiind radial dispus fa de puul castelului, i r camera superioar fiind un rezervor clindric. Figura 5.52. Castel de echilibru cu camere 188

Se remarc dispunerea special a camerei inferioare, sub forma a dou galerii mai scur te n loc de o galerie unic. Castelul fiind amplasat pe un bot de deal, galeriile c are formeaz camera inferioar s-au orientat spre interiorul masivului, pentru a ave a acoperirea de roc corespunztoare. Realizarea camerei inferioare sub forma uneia sau mai multor galerii dispuse radial fa de pu, galerii n fund de sac, implic o serie de inconveniente. Pentru a se asigura scurgerea apei la golirea camerei, radier ul trebuie s aib o pant ctre pu de minim 0,10 ... 0,15 %. Pentru a asigura evacuarea aerului la reumplerea camerei, cheia galeriei trebuie s aib o contrapant de la pu sp re extremitatea din spre masiv. Rezult deci o seciune variabil pentru galeria camer ei inferioare, cu arie descresctoare de la pu spre extremitatea acesteia. Excavare a, dar mai ales betonarea unei galerii cu seciune variabil complic i scumpete lucrare a. Pentru a se evita acest inconvenient, camera inferioar se plaseaz n circulaia ape i dintre aduciune i pu (fig. 5.53). Camera devine o galerie de legtur ntre galeria de aduciune i puul castelului, cu o uoar pant ctre aduciune. Seciunea galeriei camerei constant, facilitnd execuia.

Figura 5.53. Castel cu camera inferioar n circulaie n ceea ce privete camera superioa r, dispus suprateran, soluia poate fi un rezervor cilindric (ca n fig.5.52), sau un rezervor tronconic (ca n figura 5.53). Rezervorul cilindric are o execuie mai simp l, dar este mai puin economic. Mai nti volumul unei camere cilindrice este mai mare dect volumul unei camere tronconice. Dup cum se poate urmri n figura 5.54, utiliznd c oncepul energetic, la salt maxim (Ec) aduciune = (Ep) castel, adic energia cinetic a apei care intr n castel este egal cu energia potenial a apei nmagazinate n camera su rioar (mv2/2 = mgh). Prin forma tronconic h2 > h1 , ceea ce conduce la m2 < m1. Re zult deci c n cazul camerei tronconice, prin ridicarea centrului de greutate al ape i nmagazinate, eficacitatea crete, deci volumul camerei superioare scade. 189

CG Figura 5.54. Comparaie ntre eficacitatea hidraulic a camerei tronconice fa de camera cilindric Un al doilea argument n favoarea formei tronconice a camerei superioare este furnizat de comportarea structural. Cu notaiile din figura 5.55, dac se consid er c stabilirea grosimii i armrii peretelui camerei se face pentru eforturile inelar e i admind, pentru simplificare, valabilitatea relaiei cazanelor atunci efortul inel ar este pr pr z r = , de unde rezult c grosimea peretelui t = = crete liniar spre ba z. t n cazul camerei tronconice produsul p r ( z ) = const. dac raza scade liniar s pre baza camerei i deci grosimea peretelui camerei se poate menine constant, situaie avantajoas pentru execuie.

Figura 5.55. Notaii privind solicitrile camerei superioare O problem specific camere i superioare supraterane o constitue legtura structural dintre peretele camerei i r adier. La umplerea camerei apar variaii foarete mari de temperatur n peretele camer ei. n regim de var, cnd camera este goal i insolat, temperatura peretelui ajunge la = 40 ... 500C. Cnd, datorit unei manevre de 190

reducere de sarcin, apa rece de pe aduciune se ridic n camer, temperatura pereilor cob oar brusc la = 6 ...80C. Datorit variaiei de temperatur apare tendina de deplasare ra dial a peretelui. Dac acesta ar fi ncastrat n radier ar apare momente ncovoietoare fo arte mari. Pentru a elimina aceste solicitri extreme, rostul trebuie s permit depla srile radiale (fig. 5.56). De fapt nu este vorba de o eliminare total a efectelor de ncovoiere ci numai de o reducere semnificativ, pentru c frecrile mpiedic parial dep asrile.

Figura 5.56. Rostul camer superioar radier Dup cum s-a artat, atunci cnd situaia topo rafic nu permite amplasarea unei camere supraterane, camera superioar se realizeaz sub forma unei galerii. n figura 5.57 este prezentat un astfel de castel, adoptat la UHE Sebe, treapta ugag. Figura 5.57. Castelul treptei ugag, cu camera superioar sub form de galerie 191

Castelul cu diafragma Castelul cu diafragm este un castel cilindric cu seciune con stant, la care orificiul sau conducta de legatur cu aduciunea are o arie redus, care hidraulic creaz un efect de diafragm (fig. 5.58). Vd p Figur 5.58. Principiul de funcionre a castelului cu diafragm n situaia reducerii sa rcinii la central, excedentul de debit este nmagazinat n castel. nainte de manevr, n p unctul de legatur presiunea din aduciune i presiunea dat de apa din castel sunt egal e, iar nivelul n castel este stabil. La trecerea apei din aduciune n castel nivelul din castel crete, iar n diafragm se produce pierderea de sarcin hd = d 2 vd . Variaia presiunii la baza castelului este: 2g p = ( z + ha ) + hd ; (5.23)

Se creaz o diferen important ntre presiunea din galerie i cea dat de castel, i, dei ea nivelului n castel este redus, contrapresiunea total p ia valori mari. Ca urmare, se produce o frnare a masei de apa din aduciune mult mai energic dect n cazul n care nu ar fi fost diafragma. Datorit eficacitii hidraulice sporite volumul castelului s e reduce semnificativ. n situaia creterii sarcinii la central, apa este preluat n prim faz din castel. La tecerea prin diafragm se produce o pierdere de sarcin care creea z o diferen important de presiune la baza aduciunii i ca urmare crete efectul de accel rare a apei din aduciune. De obicei, datorit condiiilor mai puin severe la pornire, care se face controlat, fa de situaia aruncrii din sarcin, diafragma este asimetric, c u pierderi de sarcin mai mari la intrarea n castel. Dac aria diafragmei este mare, efectul pierderilor de sarcin este redus i comportarea castelului cu diafragm devin e asemntoare cu aceea a castelului simplu. Dimpotriva, dac aria diafragmei este foa rte mic, contrapresiunile sau depresiunile sunt mari, dar prin reflexiile produse n diafragm undele de suprapresiune din lovitura de berbec se propag pe aduciune cu valori aproape neinfluenate de castel. Un criteriu de stabilire a ariei diafragme i este acela ca la pornirea centralei, pierderea de sarcin s nu fie mai mare dect c oloana de ap din 192

castel n ipoteza nivelului minim, spre a evita apariia cavitaiei. Datorit interferene i dinte undele de suprapresiune i fenomenul de oscilaie n mas, nu este recomandabil a doptarea acestui tip de castel la centrale cu cderi mari i condiii severe de reglaj . Pentru exemplificare, n figura 5.59 este prezentat castelul uzinei hidroelectri ce Bicaz, care are diafragm la racordul cu galeria de aduciune. Diafragma este dis pus la partea inferioara a aduciunii, acolo unde aceasta strbate puul castelului.

Figura 5.59. Castelul de la UHE Bicaz Constructiv diafragma este format din 2x3 o rificii de 0,7 X 3,0 m practicate n galeria de aduciune, n zona de trecere a aceste ia prin cuva castelului. Hidraulic, diafragma este asimetric, realiznd o pierdere de sarcin local de 12 m la intrarea apei i de 10 m la ieirea apei din castel. nlimea t tal a castelului este de 80 m, din care 17,0 m sub forma de camer suprateran. O ins talaie de telelimnigraf transmite n camera de comand a ccntralei variaia nivelului d in castel. Una dintre diagramele oscilaiilor nregistrate se poate urmri n figura 5.6 0. Utilizarea diafragmei pentru creterea eficacitii castelului se poate face i n cazu l castelului cu camere, n special atunci cnd sunt cderi foare mari i efectul camerei superioare se manifest numai la cote ridicate n lac. Pentru exemplificare, n figur ile 5.61 i 5.62 sunt prezentate castelele de echilibru de la centralele Ciunget, din Romnia i Grand Maison din Elveia. n cazul centralei Ciunget, de la AHE Lotru, cde rea este de 809 m. Diafragma intercalat ntre galeria de aduciune i puul castelului co ntribuie semnificativ la amortizarea mai rapid a oscilaiilor, favoriznd reglajul. 193

Figura 5.60. Diagrame de oscilaii nregistrate la castelul de la UHE Bicaz Figura 5.61. Castelul de echilibru de la centrala Ciunget Lotru, cu camere i diaf ragm 194

n cazul centralei Grand Maison cderea este de 926 m. Castelul are numai camer super ioar, cu efect diferenial (ale crui avantaje se vor discuta la punctul urmtor) iar e ficacitatea hidraulic este asigurat i de diafragm. Din punct de vedere constructiv s e remarc sistemul de drenaj destinat controlului presiunilor interstiiale din masi vul de roc. Fr drenaj s-ar fi putut crea presiuni mari pe extradosul cmuelii puului la salt minim, cnd nivelul din pu scade rapid, dar ar fi putut fi afectat i stabilitate a general a versantului. Figura 5.62. Castelul de echilibru de la amenajarea hidroenergetic Grand Maison Castelul diferenial (tip Johnson) Constructiv acest tip de castel este format din camera castelului i dintr-o coloan de diametru redus, de acelai ordin de mrime cu a l aduciunii, care este plasat n interiorul camerei castelului (fig. 5.63). La baz, c oloana comunic cu camera, iar la partea superioar are prevzut un deversor. Poziia co loanei n interiorul castelului poate fi central sau lateral. Comunicarea dintre cam era castelului i aduciune se face printr-un orificiu inelar cu o seciune redus, cu e fect de diafragm. 195

Funcionarea castelului cu diafragm este przentat comparativ cu aceea a castelului c ilindric simplu, fa de care se evideniaz surplusul de eficacitate hidraulic. La reduc erea sarcinii centralei apa se ridic rapid n coloana interioar, realiznd o contrapre siune care produce frnarea apei din aduciune. O parte mic din debitul care intr n cas tel ptrunde i prin orificiul inelar n camera propriu-zis, dar umplerea acesteia se p roduce dup ce nivelul din cloan depete cota superioar a acesteia i apa deverseaz n c Fa de un castel cilindric simplu, ridicarea nivelului i deci formarea forei de contr apresiune la baza aduciunii se produce suficient de rapid pentru a asigura o bun e ficacitate, permind in acelasi timp un reglaj convenabil.

Figura 5.63. Comportarea la salt maxim a castelului diferenial comparativ cu comp ortarea la aceai manevr a castelului cilindric simplu La creterea sarcinii centrale i se produce o coborre rapid a nivelului n coloan, realiznd n timp scurt diferena de p esiune pentru accelerarea apei din aduciune. Nivelul din camer coboar mai lent, dat orit rezistenei hidraulice a legturii cu coloana, alimentnd surplusul de debit prin orificiul inelar de la baza acesteia. Castelul diferenial reprezint tipul cel mai potrivit pentru castelele supraterane, la centrale cu cderi medii sau mici. Aria minim a castelului care asigur ndeplinirea condiiei de stabilitate hidraulic, i care r ezult relativ mare pentru aceste centrale, nu mai constitue o limitare. Aria mini m se refer de aceast dat la aria camerei, dat fiind faptul c la micile oscilaii viteze le apei prin orificiile de legtur ale camerei cu aduciunea nu induc pierderi de sar cin semnificative. Efectul diferenial se utilizeaz frecvent la camera superioar a ca stelului cu camere. Un dezavantaj al castelului cu camere provine din faptul c ri dicarea nivelului n castel se face lent n zona camerei superioare, respectiv coborr ea se face lent n zona camerei inferioare. Rezult o scdere a eficacitii castelului i m irea perioadei oscilaiilor. Inconvenientul se poate nltura prin prevederea n camera superioar a unei coloane, legat direct cu puul castelului i prin orificii cu camera superioar. La salt maxim nivelul crete rapid, de data asta pna la cota superioar a c oloanei, care poate depi cota superioar a camerei. Camera superioar se umple prin de versare. La coborrea nivelului apa din camer se scurge n pu prin orificii. 196

n figura 5.64 este prezentat castelul cu efect diferenial construit la uzina hidro electric Moroeni. Efectul difereial realizat la partea superioar are o deosebit efic acitate la limitarea saltului maxim. Puul vertical de 2,20 m diametru se continu l a partea superioar cu o coloan circular de beton armat do 4,20 m nlime, prevazut cu cr ast deversant. La partea inferioar puul are o camer orizontal cu diametrul mediu de 3, 85 m i lungimea de 39,0m. Datorit condiiilor geologice bune i a presiunii de lucru r eduse, cptueala castelului s-a realizat n ntregime din beton simplu de 30 cm grosime . La interior betonul este protejat cu un torcret sclivisit de 6 cm.

Figura 5.64. Castel cu efect diferenial n camera superioar Castele de tipuri combinate n aceast categorie se nscriu castele de echilibru care combin elemente de la tipurile de castele tradiionale, n msur s contribuie sinergetic la creterea eficacitii hidraulice. Exemplul oferit de castelul de la uzina hidroele ctric Retezat, pe Rul Mare este concludent (fig. 5.65). Este un castel cu camere, care are camera inferioar n circulaie, camera superioar suprateran de form form tronco ic, cu efect diferenial, iar legtura dintre puul castelului i camera inferioar se face printro diafragm asimetric. Galeria care formeaz camera inferioar are o lungime de 200 m i un diametru de 6,30 m, contribuind esenial la funcionarea eficace la nivele reduse n lac. Orientarea ca merei inferioare este la 450 fa de galeria de aduciune, pentru a evita interaciunea dintre goluri la execuie. 197

Diafragm Figura 5.65. Castelul de echilibru de la UHE Retezat Poziii alternative ale castelelor de echilibru n cazul uzinelor hidroelectrice sub terane, fenomenele legate de regimul nepermanent indus de manevrele la central se pot manifesta pe circuitul hidraulic, att pe aduciune, ct i pe galeria de fug (fig.5 .66). Curgere libera Figura 5.66. Poziia castelelor de echilibru n cadrul uzinelor subterane 198

n funcie de lungimile relative ale acetora i de regimul de curgere din galeria de f ug castelul de echilibru se poziioneaz la captul aduciunii, nainte de galeria forat, n aval, imediat dup ieirea din turbine. n figura 5.66 se prezint, cu titlu informati v, alternativele de amplasare a castelelor de echilibru pentru diferite configur aii ale firului principal al amenajrii. Pentru derivaia amonte castelul se impune n umai n cazul aduciunilor lungi, la care suprapresiunile dinamice din lovitura de b erbec trebuie limitate prin reflexie n castel (cazurile b i e din figur). Pentru ga leria de fug, castelul intervine atunci cnd lungimea galeriei este mare i /sau regi mul de curgere est sub presiune. 5.4.3. Case de vane

Pe circuitul hidraulic al unei uzine hidroelectrice se intercaleaz o succesiune d e organe de nchidere, de la priz pn la turbine (fig. 5.67). Din amonte spre aval se n tnesc mai nti vanele de la priza energetic. Acestea nchid accesul apei pe aduciune n p rioadele de revizii sau reparaii. La funcionarea curent a uzinei vanele de la priz s unt deschise. Casa de vane care le adpostete face parte din construcia prizei i nu f ace obiectul acestui paragraf. E priz Vana de admisie la turbine Figura 5.67. Dispunerea vanelor pe circuitul hidraulic al UHE Vanele care nchid a ccesul apei la turbine sunt poziionate fie nainte de cldirea centralei, cnd au o ncper e sau o cavern proprie, fie chiar n cldirea sau caverna centralei. Despre dispunere a acestor vane s-a discutat n paragrafele privitoare la structura centralelor hid roelectrice. La funcionarea curent aceste vane sunt deschise, reglajul debitului i n chidrea accesului apei la turbine fiind asigurate de aparatul director. Vana se n chide cnd grupul este n repaos pentru un timp mai ndelungat, sau cnd se fac revizii sau intervenii la turbine. Conducta sau galeria forat este prevzut, imediat n aval de castel, cu vane cu nchidere rapid. Denumirea provine de la condiia de a nchide rapid conducta sau galeria n cazul unei avarii. Aceste vane mai servesc la nchiderea ac cesului apei n 199

derivaia forat la reparaii i revizii, i la reglarea debitului la umplcrca conductei fo rate. Vanele cu nchidere rapid sunt dispuse n casa vanelor, care este o ncpere special amenajat pentru a asigura protecia fa de intemperii a vanelor i a dispozitivelor de manevr (fig. 5.68 i 5.69). n casa vanelor se asigur i spaiile necesare montrii i demo i vanelor i a mecanismelor pentru revizii i reparaii. Fig. 5.68. Casa vanelor n cazul conductelor forate Echipamentul din casa vanelor c uprinde: - Vana principal (vana de serviciu), care nchide i deschide acccsul apei p e conductele sau galeria forat. Aceast manevr se produce destul de rar, la revizii s au n cazul avariei conductei sau galeriei forate sau n cazul ieirii din funciune a tu rbinei, cnd vana se nchide automat. Pentru vana principal se aleg vane mai simple i mai robuste, cele mai folosite fiind vanele fluture sau vanele plane n carcas. Com anda de nchidere automat este dat la depirea vitezei de regim pe derivaie. - Vana auxi liar (vana batardou), care este dispus n amonte de vana principal. Este de obicei o van fluture sau o van plan care se comand electromecanic. - By-passul (conducta de o colire), prin care se realizeaz umplerea conductei forate cu un debit redus ( cca 1/20 din debitul instalat), pentru a evita ocul unei mase mari de ap n cdere. By-pas sul mai folosete la egalarea presiunii pe cele dou fee ale vanei principale, pentru deschideri comode sau deblocri. -Ventilele de aerisire, dispuse n aval de vane, c are evit apariia depresiunilor n conduct la nchideri brute i permit evacuarea aerului a umplerea conductei. 200

n cazul conductelor forate, casa de vane este dispus la zi. De multe ori face corp comun cu portalul de ieire al tronsonului subteran care vine de la castel si repr ezint n acelai timp primul masiv de ancoraj al conductei fortate (fig. 5.68). Dimen siunile interioare sunt determinate de gabaritele echipamentului, iar partea mas iv de beton rezult din condiia de stabilitate sub aciunea forelor transmise de conduc t. Fundarea se face n mod obligatoriu pe roc sntoas. La centralele subterane casa vane lor se execut n subteran (fig. 5.69), ntr-o cavern proprie pe traseul galeriei forate . Bolta i pereii casei vanelor se realizeaz prin simpla captuire a conturului excava t. Figura 5.69. Cas de vane pe galeria forat Accesele sunt asigurate de obicei de gale riile care au servit la execuia ansamblului de presiune. Probleme speciale sunt r idicate de climatizarea sau cel puin ventilarea cavernei, pentru a asigura condiii normale pentru vane i echipament. BIBLIOGRAFIE Brekke, H. (2005). Choice of equipment for hydro. Trondheim, Norway. Brown J.,G. (1970). Centrale hidroelectrice de putere mare. Editura Tehnic, Bucureti. Bl, M., P opa, Gh., Ion, M. (1981). Construcii hidrotehnice subterane. Editura Tehnic, Bucur eti. Cochet, P. (1991). The Turkwel multipurpose scheme reaches commissioning in Kenya. Water Power and Dam Construction, Volume 43, Number 3, March. Cojocar, M. (2005). Hidroconstrucia 1950-2005.Tradiie i modernitate. 201

Coglniceanu, A., Iorgulescu, F. (1967). Orientri actuale n hidroenergetic. Editura T ehnic, Bucureti. Davis, C.,V., Sorensen, E.,K. (1969). Handbook of applied hydraul ics. McGraw-Hill. Electricite dEmosson. (1971). Usines hydro-electrique dEmosson. Chamonix. Jorde, K., Sommer, F. (2008). Lectures in Hydropower Systems. UNESCO I HE, Delft. Kjlle, A. (2001). Hydropower in Norway. Norway. Mechanical Equipment. Trondheim,

Lawrence, S. (2007). Hydropower. Leeds School of Business, University of Colorad o Boulder. Mosonyi, E. (1991). Water power development. Akademia Budapest. Phili pp Holzmann AG (1997). Underground works for the Ertan hydroelectric power plant in China. Frankfurt. Popescu, M. (2008). Uzine hidroelectrice i staii de pompare. Funcionarea hidraulic la regimuri tranzitorii. Editura Universitar, Bucureti. Press , H. (1954). Stauanlagen und Wasserkraftwerke. III Teil: Wasserkraftwerke. Verla g von Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin. Pricu, R. (1974). Construcii Hidrotehnice. Edi tura Didactic i Pedagogic, Bucureti. Pricu, R., Bogdan, S., Luca, Gh., Stnuc, A., Guja V. (1970). Amenajri hidroenergetice. n Manualul inginerului hidrotehnician, Volum ul II, Editura Tehnic, Bucureti. Stematiu, D. (2008). Mathematical models for larg e underground structures. Scientific Bulletin Series: Mathematical Modelling in Civil Engineering, no.2. Stematiu, D. (2006). Evaluarea strii de siguran pentru can alul de aduciune, camera de ncrcare conductele forate i centrala hidroelectric Vaduri. Raport ctre Hidroelectrica. Bucureti. Wikipedia. (2008). Renewable energy. http:/ / Wikipedia.org. 202

6 CENTRALE HIDROELECTRICE N FRONTUL BARAT 6.1. ELEMENTE CARACTERISTICE

Dup cum s-a artat i n capitolul precedent, centrala hidroelectric reprezint corpul de cldiri si echipamente electro-mecanice, din cadrul unei uzine hidroelectrice, n ca re se realizeaz transformarea energiei hidraulice n energie electric. Echipamentul electromecanic cuprinde echipamentul principal, format din turbine i generatoare, i echipamentul i instalaiile auxiliare. Centralele din frontul barat prezint o seri e de caracteristici proprii, care le deosebesc de centralele pe derivaie, la care construcia este doar gazdaechipamentului. O imagine concludent a poziiei i a condiiil r structurale a unei centrale din frontul barat se poate urmri n figura 6.1. Baraj deversor Baraj de nchidere Centrala hidroelectric

Figura 6.1. Frontul barat al unei uzine hidroelectrice cu centrala n front n primu l rnd, structura centralei este un veritabil baraj, care trebuie s rmn stabil i s rezi te forelor ce provin din prezena apei n cele dou biefuri, amonte i aval de central. Tr atarea fundaiilor, analiza structural, exigenele de siguran sunt la fel ca pentru bar aje. 203

Cderile pentru care se adopt acest tip de central sunt limitate la 25 ... 30 m, i ca urmare a presiunilor mai mici ale apei din circuitul hidraulic, priza, camera s piral i aspiratorul sunt realizate ca parte a structurii de beton armat a centrale i. n situaii speciale parte din circuitul hidraulic poate fi blindat, dar de regul suprafeele de curgere sunt din beton. Echiparea centralelor din frontul barat cor espunde i ea cderilor mici i medii la care lucreaz, fiind cu turbine Kaplan sau Bulb , sau variante ale acestora. Circuitul hidraulic, care definete centrala, este di ctat de tipul de turbin i deci alctuirea constructiv depinde esenial de echipare. Cea de a doua condiie care influeneaz alctuirea constructiv este stabilitatea la aluneca re a centralei, care la rndul ei depinde de caracteristicile terenului de fundare . Fiind construcii masive i grele, centralele se fundeaz n majoritatea cazurilor pe roc. Ca urmare a acestor condiionri, cldirile centralelor baraj sunt construcii spaial e complexe, alctuite dintr-un numr mare de elemente cu contur complicat i rigiditat e variabil, legate monolit. Spre deosebire de suprastructur, care i de aceast dat con stitue o hal industrial obinuit, infrastructura are deschideri variabile i contururi curbe. 6.2. DISPOZIIA GENERAL A CENTRALELOR BARAJ ECHIPATE CU TURBINE KAPLAN 6.2.1. Eleme nte componente i particulariti constructive Dispoziia general Dispoziia general a unei centrale echipate cu turbine Kaplan i elementele sale componente se poate urmri n f igura 6.2. Fiecare central are ns alctuire constructiv proprie, depinznd de cdere, de ondiiile de fundare i de integrarea n frontul barat. Aceste particulariti vor fi evid eniate pe baza unor exemple specifice. Revenind la figura 6.2, se disting trei co mponente principale: priza, centrala propriuzis i spaiile anex. Priza centralei, cuprins ntre frontul grtarului i camera spiral, are aceleai elemente componente ca orice priz de barare. Grtarul sprijin n partea superioar pe un timpan, care are i rolul de a mpiedica plutitorii s ptrund la turbine. Curirea periodic a gr ui se face cu o main de curire care menine liber seciunea de intrare i previne crete ierderilor de sarcin. Niele de batardou permit, prin montarea elementelor de batar dou, punerea la uscat a centralei pentru revizii sau intervenii. Datorit seciunii d e acces mari, n camera prizei se prevd pile de dirijare, care asigur o curgere fr cir culaie transversal sau desprinderi, cu zone de ap moart. n acelai timp pilele de dirij are fragmenteaz deschiderea pentru batardouri i conduc la reducerea dimensiunilor elementelor de batardou i la creterea manevrabilitii. Centrala propriu-zis este forma t din infrastructur i suprastructur, a cror delimitatare n elevaie o face planeul sl nilor. Infrastructura cuprinde circuitul hidraulic al centralei, care, pentru un grup, este format din camera spiral i aspirator, i elementele de susinere a turbine i i generatorului. n cazul seciunilor de curgere mari, n cotul aspiratorului se intr oduc aripi de dirijare a curgerii. 204

VEDERE N PLAN I SECIUNE ORIZONTAL Bloc de montaj Pil intermediar Camera spiral SECIUNE TRANSVERSAL Suprastructur Main de curat grtarul Sala mainilor Nie batardou Aspirator Infrastructur Figura 6.2. Dispoziia general a unei centrale baraj echipat Kaplan 205

Suprastructura cuprinde sala mainilor, n care se afl excitatricea, panourile de com and, panourile electrice etc. Tot ca parte a infrastructurii se consider i podul ru lant, care asigur montajul i transportul n central a componentelor echipamentului me canic i electric. ntr-una din extremitile slii mainilor se afl blocul de montaj, o pla form realizat de obicei la aceai cot cu a slii mainilor, pe care se realizeaz operaiu de montaj, revizii, reparaii. Spaiile anex se dezvolt pe seama extinderilor impuse d e circuitul hidraulic. De regul, dup cot, aspiratorul are lungime mare, ceea ce cr eaz posibilitatea de amenajare a unor platforme aval de sala mainilor, pe care se pot plasa transformatoarele sau parte a gospodriilor anex. La ieirea din aspirator sunt prevzute nie de batardou, pentru punerea la uscat a centralei. Aspiratorul es te prevzut cu o pil intermediar, cu dublu rol: asigur curgerea apei spre bazinul de linitire fr circulaie transversal i zone de ap moart i n acelai timp fragmenteaz batardourilor, cu efectele favorabile menionate anterior. Pe spaiile adiacente se pot amplasa i alte construcii de deservire a centralei, cum ar fi blocul de comand, atelierele mecanice, spaiile de depozitare etc. Influena cderii Seciunea transversal a centralei se dispune conform cerinelor circuit ului hidraulic, care tranziteaz prin turbin apa ntre cele dou biefuri. La cderi mari blocul prizei este plasat la cote semnificativ mai mari dect cota aspiratorului ( fig. 6.3). Pentru a mbunti condiiile de stabilitate, pragul amonte al radierului priz ei se adncete. Pe seama gabaritelor mai mari, n prag se pot instala capcane pentru aluviunile trte. Max Figura 6.3. Seciune transversal printr-o central cu cdere mare 206

O dispoziie constructiv deosebit o prezint centrala de la UHE Someul Cald (fig. 6.4), care se afl n frontul barat al barajului de beton ce are nlimea de 33,50 m. Cderea ce ntralei este de 21 m. Puterea centralei este de 12 MW, cu dou turbine Kaplan cu d ebitul instalat de 35 m3/s fiecare. Figura 6.4. Seciune transversal prin CHE Someul Cald Blocul prizei cuprinde un radi er masiv, extins mult spre amonte, pentru a asigura aportul presiunii verticale a apei la stabilitate. Galeria de injecii i drenaj este n continuarea galeriei omol oage din baraj. La fel i voalul de etanare. n cazul centralelor cu cderi mici radier ul prizei este la o cot apropiat de cota radierului aspiratorului. Dup cum se poate urmri n figura 6.5, n care apare o seciune transversal prin CHE Movileni (12 m cdere, 36 MW n 4 grupuri), structura este mai svelt, cu o construcie monobloc. Figura 6.5. Seciune transversal prin CHE Movileni n cazul centralei de la Movileni, seismicitatea ridicat a amplasamentului i fundarea pe argile, cu coeficieni de fre care beton teren redui, au impus extinderea spre amonte a radierului prizei. 207

Influena condiiilor de fundare Condiiile de fundare afecteaz direct stabilitatea la alunecare a centralei. Prin alctuirea constructiv impus de racordarea celor dou bief uri, structura centralei are un contur de fundare cu nclinare ctre aval, de la cot ele mai ridicate ale fundaiei radierului prizei ctre cotele mai joase ale fundaiei radierului aspiratorului. n cazul terenurilor de fundare bune, cu rezisten la forfecare mare, conturul de fun dare urmrete conturul circuitului hidraulic, fr alte corecii. Un exemplu l constitue c entrala Crneti (fig.6.6), o central pe canal de derivaie, dar care asigur retenia apei , avnd rol de baraj. Terenul de fundare este format din gresii cenui, care nu au r idicat probleme de stabilitate. Centrala are o cdere de 15 m, un debit instalat d e 90 m3/s i o putere de 11,5 MW.

Figura 6.6. Seciune transversal prin CHE Crneti n cazul terenurilor cu rezisten la for ecare mai redus i cu coeficieni de frecare beton roc mici, structura centralei trebu ie astfel alctuit nct s atenueze din efectul defavorabil al orientrii conturului de fu ndare, fie prin adncirea radierului prizei, fie prin aport de fore stabilizatoare create de lestare cu beton sau cu greutatea apei amonte. n figurile 6.7 i 6. 8 sun t prezentate dou centrale a cror dispoziie pe vertical a fost impus de asigurarea sta bilitii la alunecare. Centrala UHE Rmnicu Vlcea, pe Olt (fig. 6.7), este fundat pe ma rne argiloase, acoperite de depozite aluvionare cu grosimi mari. Cderea de 16,5 m creaz o diferen ntre biefuri de natur s conduc la un contur de fundare puternic ncli spre aval. Condiia de a asigura stabilitatea la alunecare a impus realizarea unu i bloc de priz extrem de masiv, cu cota de fundare cu cca 10 m sub cota terenului . Prin aceast dispoziie conturul de fundare efectiv realizat este mult mai puin ncli nat spre aval. Extinderea spre amonte a radierului prizei a adus un aport la sta bilitate, att prin greutatea proprie ct i prin greutatea apei de pe radier. 208

Figura 6.7. Seciune transversal prin CHE Rm. Vlcea Centrala UHE Bascov, pe Arge (fig . 6.8), este fundat pe marne argiloase. n profunzimea fundaiei, alctuit din marne, su nt mai multe orizonturi de nisipuri n care este cantonat ap freatic. Figura 6.8. Seciune transversal prin CHE Bascov Cderea centralei este de numai 10,5 0 m i ca urmare nu ar fi implicat dificulti privind conturul de fundare. De aceast d at masivitatea blocului prizei, impus de condiia de stabilitate la alunecare, este dat de ridicarea cu aproape 10 m a pragului amonte peste nivelul terenului. Soluia este identic cu aceea aplict pentru barajul deversor din frontul barat, la care c ota pragului deversor este mult peste cota terenului. Prin mpiedicarea tranzitrii viiturilor la nivelul talvegului, soluia cu prag nalt a condus la colmatarea rapid i excesiv a acumulrii amenajrii. 209

6.2.2. Elemente caracteristice ale dispoziiei generale Dispunerea n elevaie La cent ralele baraj cu echipare Kaplan, nlimea de aspiraie se determin dup procedura i relai prezentate n paragrafele 4.5 i 5.2.4. La cderi mai mari turbinele pot lucra cu con trapresiune. Trebuie ns avut n vedere faptul c, n timp, la multe cursuri de ap s-a pro dus coborrea semnificativ a talvegului. Extragerile de balast din albie n aval i red ucerea prin barare a coninutului n aluviuni a debitelor accelereaz acest proces, nre gistrndu-se coborri de 6 ... 8 m a albiei rului. O asemenea evoluie poate afecta con diiile de aspiraie i deci funcionarea normal a centralei. n raport cu nivelul amonte, cota de amplasare a turbinelor se gsete sub nivelul min im al biefului amonte (fig. 6.9, stnga). Sunt ns situaii cnd, din dorina de a reduce e xcavaiile pentru fundarea centralei i de ridicare a cotei blocului prizei, se ridi c camera turbinei peste nivelul minim amonte (fig. 6.9, dreapta). In acest caz ca mera turbinei se realizeaz sifonat, fapt care aduce n plus i o simplificare a dispoz iiilor constructive la intrarea in turbin. Figura 6.9. Dispunerea n elevaie a centralei fa de nivelul amonte Dispunerea n plan Dac lungimea pe direcie longitudinal, n lungul coronamentului front ului barat, depete 40 m, construcia centralei se fragmenteaz n blocuri, separate de ro sturi de dilataie permanente (fig. 6.10). De obicei, se instaleaz dou grupuri n fiec are bloc. Pentru centralele mici, cu unu sau dou agregate, care nu depesc 40 ...45 m lungime, nu sunt necesare rosturi de dilataie n infrastructur. Combinarea blocuri lor agregatelor intr-un singur bloc monolit implic construirea lor simultan. Pentr u c formeaz o construcie unitar, rosturile verticale i orizontale de betonare, pe faz e, sunt astfel prevzute nct s asigure realizarea unei construcii monolite.

Sunt situaii cnd se prevd rosturi de dilataie n infrastructur i la distane mai mici d 0 ... 45 m. Ele sunt determinate fie de o denivelare important ntre cotele de fund are ale blocurilor agregatelor, fie din motive de ealonare a execuiei. Rosturile s uplimentare complic constructiv execuia, mresc consumul de armatur i reduc rigiditate a general a construciei. 210

40 m 40 m Figura 6.10. Fragmentarea n blocuri a centralei Platforma sau blocul de montaj al centralei trebuie s asigure condiiile necesare p entru montarea i demontarea utilajului principal i auxiliar din central. ntruct platf orma de montaj este deservit de aceleai poduri rulante care deservesc i blocurile a gregatelor, laimea acesteia se alege identic cu cea a blocurilor agregatelor. Lungimea cldirii depinde de numrul de agregate i de spaiul repartizat unui agregat. Spaiul pentru un grup poate fi determinat de unul din urmtorii factori: laimea cana lului de intrare sau a panoului grtarului plus grosimea unei pile; limea camerei sp irale plus grosimea unuia dintre pereii despritori; limea aspiratorului plus grosimea unei pile de dirijare aval; diametrul generatorului plus spaiul necesar pentru e xploatare. La centralele de joas cdere unul dintre primii trei factori poate fi de terminant, de obicei limea camerei spirale atunci cnd debitul instalat este mare. I n cazul cderilor mijlocii hotrtoare sunt dimensiunile generatoarelor. n figura 6.11 este prezentat schema dimensiunilor principale ale cldirii. Distana dintre axele ge neratoarelor lD este determinat de mrimea deschiderii dintre generatoare ldesch , care depinde de limea circuitului hidraulic i de condiiile dc exploatare. Distanele m inime b1 i b2 , care determin limea centralei, depind de spaiile impuse de furnizor s au de exploatare, sau de lungimea drumului de trecere a apei de la acces la rest ituie, pentru a asigura condiii hidraulice favorabile. Figura 6.11. Dimensiunile unei centrale monobloc 211

Lungimea platformei de montaj lm crete cu numrul agregatelor. Cnd platforma de mont aj i sala mainilor sunt la aceeai cot se poate utiliza o parte din planeul slii ca pla tform suplimentar de montaj. Lungimea platformei se ia egal cu distana dintre grupur i lD independent de numrul lor. Dac cota platformei de montaj este diferit de cota slii mainilor, pentru un numr mai mare de grupuri (4 ... 6) lungimea platformei se ia 1,20 ... l,50 distana dintre grupuri. Sala mainilor La fel ca i n cazul centralelor pe derivaie, nlimea slii mainilor este rminat de cota cii de rulare a podului rulant. Aceasta este determinat la rndul ei d e nlimea maxim de ridicare, necesar pentru crligul principal. Gabaritul trebuie s asig re posibilitatea podului rulant de a ridica piesa, sau ansamblul cel mai mare al hidroagregatului (de obicei rotorul turbinei), deasupra planeului, sau deasupra celorlalte maini (fig. 6.12).

Figura 6.12. Stabilirea nlimii slii mainilor n funcie de gabaritul maxim al componente or echipamentului la montaj Pentru a reduce costurile aferente centralei s-au fo losit uneori centrale deschise sau semideschise (fig. 6.13). Varianta semideschi s are acoperiul la o nlime mic peste excitatoarele generatoarelor. Plafonul are acoper ire culisabil, care permite accesul crligului macaralei capr pentru demontarea i pre luarea pieselor ctre platforma de montaj. Varianta deschis nu are o cldire deasupra nivelului planeului principal, dar se prevd capace etane pentru fiecare generator i pentru excitatricea acestuia. Un exemplu de central cu sala mainilor de tip desch is este prezentat n figura 6.14. Figura 6.13. Variante de rezolvare a suprastructurii 212

Macara portal Main de curat grtarul NNR Sala mainilor Batardou Grtar Galerie de vizitare Turbin Kaplan Figura 6.14. Sala mainilor de tip deschis la o central cu echipare Kaplan Dimensiuni relative Pentru predimensionri orientative, n figura 6.15 sunt specific ate dimensiunile unei centrale etalon, exprimate n funcie de dimensiunile rotorulu i turbinei. Figura 6.15. Dimensiuni orientative pentru o central cu echipare Kaplan 213

6.2.3. Centrale n pile n aceast dispoziie, aplicabil la centralele fluviale, grupurile centralei sunt ampla sate n pilele stvilarului (fig. 6.16). Dimensiunile fiecrei pile se modific astfel nct s asigure gabaritele necesare amplasrii grupului. n acelai timp, pilele trebuie s pr eia mpingerile stavilelor, ceea ce conduce la structuri masive. Nu mai se poate v orbi de o sal a mainilor unic, acesta fiind fragmentat n fiecare pil. VEDERE N PLAN SECIUNE TRANSVERSAL SECIUNI ORIZONTALE PRIN PILA / SALA MAINILOR Fotografie din aval Figura 6.16. Soluie cu amplasarea n pile a centralei la UHE Lavamnd 214

Avantajul principal al acestei dispoziii este dat de faptul c apele mari au o seciu ne de tranzitare spre aval neobturat parial de cldirea centralei. Condiiile hidrauli ce pentru central sunt de asemenea favorabile, spre deosebire de amplasarea tradii onal, spre unul dintre maluri, unde deversarea interfer cu debitele turbinate, con centrate spre malul de amplasare. Dezavantajul major l constitue condiiile dificil e de exploatare. Un al doilea exemplu de amplasare a centraei n pile poate fi urmr it n figura 6.17. Este o variant propus, fr a fi fost aplicat, pentru centrala Ybbs Pe rsenbeug, prima central hidroelectric construit de Austria pe Dunre. Figura 6.17. Variant de amlasare n pile a centralei hidroelectrice Ybbs Persenbeug 6.3. DISPOZIIA GENERAL A CENTRALELOR BARAJ ECHIPATE CU TURBINE BULB 6.3.1. Element e componente i particulariti constructive Dispoziia general a unei centrale echipate cu turbine Bulb i elementele sale compon ente se pot urmri n figura 6.18. La fel ca i la centralele echipate cu turbine Kapl an, construcia centralei are trei componente principale: priza, centrala propriuz is i spaiile anex. Se pot dispune un grup sau dou grupuri pe bloc. n exemplul din figu r, fiecare grup dispune de structur proprie, care este desprit de structurile vecine prin rosturi permanente. Ca urmare, limitele laterale sunt formate de semipile. 215

Priza centralei cuprinde grtarele,

Figura 6.18. Dispoziia general a unei centrale echipate cu turbine Bulb Priza cuprinde grtarul, prevzut cu main de curat, care descarc plutitorii colectai n la de deasupra timpanului, timpanul, care mpiedic ptrundrea plutitorilor spre turbi ne i niele pentru elementele de batardou. Circuitul hidraulic asigur o curgere axial a apei din bieful amonte spre cel aval, avnd forma unui confuzor pn n seciunea rotorului i apoi de difuzor spre aval. Rotorul turbinei este dispus orizontal (uneori puin nclinat), paralel cu direcia de curger e a apei. Generatorul este montat ntr-un carter metalic de forma unui bulb hidrod inamic, plasat n mijlocul curentului de ap ce curge spre rotorul turbinei. n mod ob inuit se instaleaz turbine bulb capsulate, cu acces la generator i la echipamentele anex. Accesul n bulb se face fie prin nervura superioar de susinere, fie prin parte a inferioar. Acest aranjament este posibil n cazul unor diametre ale rotorului gen eratorului de cel putin 2,5...3,0 m, pentru a asigura spaiul de micare necesar unu i om. Agregatele de mare putere, la cderi de peste 6 m, se realizeaz cu transmisie direct ntre turbin i generator. 216

Pentru puteri reduse, se pot utiliza i turbine bulb capsulate fr acces. n caz de rev izii sau reparaii intregul agregat este scos din amplasament. La diametre mai mic i de 2 m se realizeaz turbine de construcie monobloc, care se pot transporta i mont a uor. Dup seciunea rotorului turbinei urmeaz un difuzor, care, prin analogie cu cel de la celelalte turbine cu reaciune, se denumete frecvent tot aspirator. mbuntirea co ndiiilor de curgere a apei n circuitul hidraulic se obine prin studii pe modele n la borator, prin care se urmrete ridicarea randamentului. La limita aval a difuzorulu i (aspiratorului) sunt prevzute nie de batardou, pentru punerea la uscat a central ei. Sala mainilor nu cuprinde de fapt nici un echipament din secvena de transforma re a energiilor din hidraulic n mecanic i apoi n electric. Peste cota superioar a plan lui circuitului hidraulic sunt dispuse ns instalaiile anex, panouri electrice, panou ri de comand etc. n sala mainilor circul podul rulant care servete la montajul i ulter ior la reviziile i reparaiile echipamentului principal. ntr-una dintre extremitile sli i mainilor se dispune blocul / platforma de montaj. Particularitile constructive al e centralelor cu echipare Bulb sunt impuse de modul de rezolvare a circuitului h idraulic, de poziia centralei n frontul barat i de condiiile de fundare. Aceste part iculariti sunt evideniate n continuare pe baza unor exemple specifice. Influena lungimii circuitului hidraulic n figurile 6.19 i 6.20 sunt prezentate seciu nile transversale a dou centrale echipate cu turbine bulb, a cror circuite hidraul ice difer total. Prima, CHE Champagneux, are un bloc al prizei foarte extins n amo nte, fundat pe aluviuni, iar difuzorul este extrem de lung, pentru a recupera en ergia cinetic cu pierderi minime i fr desprinderi ale curgerii. Figura 6.19. Seciune transversal printr-o central echipat Bulb, cu circuit hidraulic lung 217

Macara portal Sala mainilor Main de curat grtarul NNR NNR Instalaii anexe Batardou aval Grtar Galerie de drenaj Turbin Bulb

Figura 6.20. Seciune transversal printr-o central echipat Bulb, cu circuit hidraulic foarte scurt Cea de a doua central, construit pe zona austriac a Dunrii, are o cons trucie extrem de compact, att pe direcie amonte aval ct i n elevaie. Bulbul se afl c blocul prizei. Pe seama lungimii difuzorului, care are totui o dezvoltare longit udinal impus de unghiul limit pentru evitarea desprinderilor, s-au realizat umplutu ri de lestare pentru a asigura stabilitatea la alunecare. Sala mainilor este limi tat la gabaritele necesare montajului, podul rulant fiind nlocuit cu o macara port al. Influena ncadrrii n frontul barat Dac construcia centralei constitue o structur indepe dent de celelalte elemente ale frontului barat, rezolvrile constructive sunt mai s imple. Pentru exemplificare, n figura 6.21 se prezint seciunea transversal prin cent rala Frunzaru, pe rul Olt. Figura 6.21. Seciune transversal prin CHE Frunzaru 218

Centrala este echipat cu 4 grupuri bulb reversibile, fiecare avnd o putere nominal de 13,25 MW i un debit instalat de 125 m3/s la o cdere de 13,5 m. Pilele sunt mult lansate spre amonte, pentru a acomoda podul rutier, dar structura centralei est e n principal dictat de circuitul hidraulic. Atunci cnd pintenul amonte, voalul de etanare i galeria de injecii i drenaj din baraj continu n acelai aliniament i la cent structura centralei se adaptaeaz acestor cerine. O astfel de situaie caracterizeaz centrala hidroelectric Petreti (fig. 6.22). Cderea centralei este de 10 m, fiind ec hipat cu dou grupuri de 2 MW fiecare. VEDERE N PLAN SECIUNE TRANSVERSAL CARACTERISTIC Figura 6. 22. Dispoziia general a CHE Petreti Din cauza pragului prizei, aliniat cu pragul deversant al barajului, curgerea nu mai este axial, ci face un unghi pn n se ciunea amonte a bulbului. Suprastructura este mult simplificat, renunndu-se la podul rulant. 219

6.3.2. Comparaie ntre dispoziiile generale ale echiprilor Bulb i Kaplan Amenajrile hidroelectrice de cdere mic echipate cu turbine Kaplan conduc la dimensi uni relativ mari i la greuti unitare (kg echipament/kW) nsemnate ale grupurilor, dat orit turaiei reduse a turbinelor. Contrapresiunea pe care o necesit n multe cazuri t urbinele impune execuia unor infrastructuri adnci, ceea ce mrete sensibil costul. Pe ntru eliminarea acestor inconveniente se prefer echiparea centralelor de cdere mic cu turbine Bulb. Avantajele utilizrii turbinelor bulb pentru astfel de situaii a s unt numeroase. Simplificarea traectoriei particulelor de ap, prin renunarea la cam era spiral i la aspiratorul curb, reduce pierderile de sarcin i permite, la pierderi de sarcin egale, turbinarea unui debit mai mare. Din aceast cauz, la diametre egal e ale rotoarelor, turbina Bulb realizeaz o putere mai mare dect turbina Kaplan sau , la puteri egale, diametrul rotorului turbinei bulb este mai mic. Din punct de vedere al dispoziiei generale, principalul avantaj al echiprii cu grupuri Bulb, n c omparaie cu echiparea cu turbine Kaplan, l constituie reducerea i simplificarea luc rrilor de construcie a structurii centralei, ca urmare a eliminrii camerei spirale i a cotului aspiratorului. O consecin de asemenea favorabil este reducerea distanei nt re axele grupurilor. n figura 6.23 se prezint, comparativ, gabaritele slii mainilor pentru dou centrale similare de pe Mosela, dintre care una echipat cu turbine Kapl an (UHE Koblenz) i a doua cu agregate bulb (UHE Trier). Figura 6.23. Comparaie ntre despoziiile generale ale unor centrale echipate cu turb ine Kaplan (stnga, UHE Koblenz) i respectiv turbine Bulb (dreapta, UHE Trier) 220

Puterile, cderea i debitul instalat sunt foarte apropiate, practic aceleai, iar numr ul de grupuri este identic. n cazul echiprii cu turbine Bulb, se remarc reducerea s emnificativ a lungimii centralei din frontul barat, cu cca 50%, ceea ce permite o mai bun amplasare reciproc a centralei i a barajului deversor. Defurata amonte aval se reduce de asemenea, iar suprastructura se simplific. Studiile efectuate n Frana pentru amenajrile de pe Rin i Rhon au pus n eviden economii de 30...35% n partea de co nstrucie, n favoarea echiprii centralei cu agregate bulb, fa de soluia clasic cu turbi e Kaplan. Avantajele echiprii cu turbine Bulb scad ns odat cu creterea cderii, limita de aplicabilitate rentabil fiind de cca 15 m. Dezavantajul principal const n ineria mai redus a agregatului, ceea ce face ca centrala s fie inapt pentru reglajul frecv enei. Centralele sistemului hidroenergetic i de navigaie Porile de Fier I i II Centralele uzinei Potile de Fier I fac parte dintr-un ansamblu ce cuprinde baraju l deversant, amplasat n zona central a Dunrii, pe un front de 441 m, centralele hid roelectrice, una la malul srbesc, cealalt la malul romnesc i ecluzele cu porturile d e ateptare aferente, cte una la fiecare mal. Centralele hidroelectrice sunt de tip fluvial, amplasate n frontul de retenie al D unrii, ntre barajul deversor i ecluze. Puterea instalat i dimensiunile constructive a le celor dou centrale au fost identice la darea n exploatare. Retehnologizarea gru purilor din centrala romneasc a condus la creterea puterii nominale a acestora. Cen trala romneasc (fig. 6.A1) este echipat cu ase grupuri turbin-generator, cu puterea n ominal iniial de 178 MW fiecare, crescut prin retehnologizare la 190 MW. Turbinele, de tip Kaplan, se situeaz prin puterea nominal, prin greutate i prin diametrul roto rului (9,5 m) printre cele mai mari din lume, reprezentnd la data montrii lor reco rdul mondial de putere pentru acest tip. Debitul instalat este de 4 320 m3/s, re venind la 720 m3/s pentru fiecare turbin. Lungimea frontului centralei (incluznd b locul de montaj) este de 210 m, iar nlimea maxim msurat de la cota de fundare este de 78,0 m. Limea amonte - aval, n care sunt cuprinse i aspiratoarele, atinge 84,20 m. C onstrucia este fragmentat prin rosturi de dilataie permanente n patru blocuri. Trei dintre ele conin grupurile, cte dou grupuri pe bloc, iar al patrulea cuprinde blocu l de montaj. Distana dintre axele grupurilor variaz din aceast cauz, fiind alternati v 29 i 31 m. n aval de centrala propriu-zis s-a construit bazinul de linitire i disip atorul de energie pentru golirea de fund, separate ntre ele de o pil de dirijare. Pentru a spori cderea la central, bieful din aval de baraj a fost adncit pe o dista n de 350 m. n zona amonte a pilelor centralei, ca i la barajul deversor, s-a constru it un pod rutier care asigur legatura dintre cele dou maluri. 221

Figura 6.A1. Centrala uzinei Porile de Fier I: 1- priz; 2- macara portal; 3- sala mainilor; 4- generator; 5- aspirator; 6- nie batardou aval; 7- cap amonte; 8- alim entarea ecluzei; 9- cap aval; 10- cap intermediar; 11- baraj deversor Centralele uzinei Potile de Fier II cuprind dou centrale de baz cu 2 x 8 agregate, amplasate pe braul principal al Dunrii i dou centrale, denumite suplimentare, cu 2 x 2 agregate, amplasate pe braul principal i respectiv pe braul Gogou. Toate centrale le sunt identice ca dispoziie interioar si soluii constructive. 222

SECIUNE A - A Macara portal 223 Figura 6A.2. Localizare n plan i seciune caracteristic prin centrala hidroelectric Po rile de Fier II

Centralele sunt echipate cu acelai tip de agregat, bulb orizontal de 27 MW, i cupr ind aceleai tipuri de echipamente hidromecanice. Structura centralei pe firul pri ncipal cuprinde patru blocuri cu cte dou agregate pe bloc i un bloc de montaj. Cent ralele suplimentare au cte un bloc cu dou agregate i cte un bloc de montaj. Cderea no minal este de 7,45 m, dar regimul de exploatare se face n domeniul maxim 12,75 m . ... minim 5,00 m. Debitul instalat este de 425 x 20 = 8500 m3/s, ceea ce conduce la o putere instalat de 27 x 20 = 540 MW. Infrastructura conine circuitul hidraul ic cu zona prizei i zona aval, pe lungimea creia sunt amplasate podul rutier i stru ctura pentru mecanismul de manevr al batardourilor aval. Suprastructura conine cad rele de susinere a cilor de rulare pentru podurile rulante i a acoperiului, precum i anexele amonte si aval, n care sunt amplasate echipamentele mecanice i electrice a uxiliare ale agregatului. Radierul infrastructurii, de grosime variabil, are un p inten amonte adnc, care contribuie la obinerea stabilitii la alunecare a blocului de agregate. n radier sunt amplasate galeria de drenaj amonte, galeria vanelor de g olire i galeria de golire a circuitului hidraulic. Zona prizei cuprinde pilele, n ia comun pentru grtar si batardou i timpanul pentru grtar. Zona de racord ntre priz i na agregatului face trecerea de la seciunea dreptunghiular a seciunii vanei de intr are, la seciunea circular din dreptul bulbului. Zona agregatului cuprinde puul cu c apac etan al generatorului i puul turbinei, care este fr capac. Pe radier, n dreptul g olului de acces al generatatorului, se afl pila pe care reazem bulbul. Zona aspira torului are o lungime de cca. patru ori diametrul rotorului turbinei. Zona aval conine nia batardoului aval cu mecanismul de manevr. Blocul de montaj este amplasat n captul dinspre mal al centralei, n zona de taluz , n afara albiei fluviului. Bloc ul cuprinde staia de pompare a apelor din central, platforma de montaj cu anexele amonte i aval, depozitul de batardouri amonte i blocul de comand al centralei. 6.4. DIMENSIONAREA HIDRAULIC La proiectarea unei centrale hidroelectrice intervin, n afara calculelor hidrauli ce curente, i o serie de calcule specifice, n special la centralele de joas cdere cu camera spiral din beton armat. Calculele hidraulice specifice cuprind calculul p rizei, calculul camerei spirale i calculul aspiratorului. 6.4.1. Calculul prizei Priza trebuie s asigure condiii bune de curgere de la intrare pn n camera spiral. O al catuire corect a prizei provoac pierderi de sarcin reduse. Pierderea de sarcin la in trarea n priz se evalueaz cu formula pierderilor locale: i = v2 2g (6.1) 224

unde v reprezint viteza medie raportat la seciunea brut din amonte de grtar, iar un c oeficient care depinde de alctuirea constructiv a prizei. Pierderea se datoreaz con traciei provocate de pilele de dirijare, de pereii laterali ai prizei i de prag, da c acesta exist. Pragul se prevede n cazul centralelor de tip fluvial pe ruri cu tran sport masiv de aluviuni trte, pentru a mpiedica ptrunderea acestora n priz, dei afecte z condiiile de curgere. nlimea curent a pragului este de 0,5 ... 1,5 m. n funcie de g ul de contracie pe vertical a curgerii coeficientul pierderii de sarcin se ia = 0,0 5 ... 0,15 la prizele fr prag i = 0,10 ... 0,20 la prizele cu prag. Un criteriu emp iric pentru slabilirea seciunii de intrare n priz recomand ca viteza apei la intrare s fie: v = 0,12 2 gH unde H este cderea centralei, n m. Pierderea de sarcin la trecerea apei prin grtar s e evalueaz cu formula: 2 s 3 v g = sin b 2g 4 (6.2) (6.3) unde (fig.6.24): s este grosimea barelor grtarului; b - lumina dintre bare; v - v iteza de curgere imediat n faa grtarului; - unghiul pe care l fac barele grtarului cu orizontala; - coeficient care depinde de forma barelor, cu valori ntre 0,76 i 2,4 2. Figura 6.24. Notaii pentru calculul pierderii de sarcin la trecerea prin grtar Cea mai mare pierdere de sarcin pe tot ansamblul prizei se produce la grtar, ceea ce f ace ca alegerea tipului de grtar s fie o problem important. nclinarea grtarului se ale ge intre 50 si 80, nclinri mai mici favoriznd condiiile de curgere dar 225

ngreunnd curirea. Viteza nainte de grtar este cuprins n gama v = 0,9 ... 1,20 m/s la re cu curire mecanic i respectiv v = 0,60 ... 0,75 m/s la grtare cu curire manual. Pi erea de sarcin datorit nielor pentru stavile i pentru batardouri este cu mult mai re dus dect cea prin grtar. Aceasta se poate calcula cu relaia stabilit de Mosonyi: v2 n = 1,2 2g unde: 2 (6.4) = i Bh Bh + 2 y2 h + y1 B

= 0,63 + 0,37 3 Notaiile din formule sunt (fig.6.25): v - viteza n camera prizei, msurat nainte de ni; B - limea canalului prizei; h - adncimea apei pe radierul prizei; y1 = 0,2 e; 0 , 2 e pentru d > 0, 2 e y2 = d pentru d 0 , 2 e Figura 6.25. Notaii pentru calculul pierderilor de sarcin datorit nielor Pierderea d e sarcin pe traseul dintre priz i camera spiral se calculeaz ca pierdere longitudinal, innd seama c seciunea are o reducere continu ca urmare a faptului c viteza la intrare a n camera spiral poate fi de 1,5 ... 2 ori mai mare dect la ntrarea n priz. 226

(1 ) +

( m)

6.4.2. Calculul camerei spirale

Calculele hidraulice vizeaz stabilirea formei camerei spirale, innd seama de faptul c trebuie asigurat un acces uniform al apei la turbin. Pentru simplificare, cu er ori destul de mici, se poate admite ipoteza fluidului perfect. De asemenea, se a dmite c nlimea camerei spirale rmne constant. Condiia intrrii uniforme a apei n tur xprim ntr-o seciune x-x a carcasei corespunzatoare unghiului , sub forma (fig. 6.26) : q= 360 Q (6.5) unde unghiul este msurat n sens invers acelor ceasornicului cu origina la ciocul s piralei, iar q este debitul specific pe circumferinta corespunzator debitului to tal Q. Figura 6.26. Seciune orizontal prin camera spiral Vectorul vitez v are n orice punct dou componente, una radiala vr , care depinde de capacitatea de nghiire a turbinei, i una tangenial vt. innd seama de legea constanei momentului cantitii de micare k, t vitez se poate exprima sub forma: vt = k r (6.6) Debitul elementar care trece printr-o fie de lime dr dintr-o seciune corespunztoare un ghiului are expresia: dq = vt b dr = k b dr r (6.7) undc r este raza curent iar b este nlimea camerei. Debitul total n seciunea respectiv ezult prin integrare: q= kb r0 R dr R = k b ln r r0 (6.8) 227

innd seama de condiia (6.5), rezult relaia care definete raza local R a camerei spiral n funcie de unghiul al seciunii radiale respective: ln R Q = = c r0 360 k b

(6.9) Relaia (6.9) reprezint o spiral logaritmic n coordonate polare. Pentru calculele prel iminare se admite c viteza de intrare v0 se menine constant pe ntreg parcursul camer ei spirale. Rezult aria de curgere Ai a camerei la fiecare unghi i , ceea ce permi te trasarea geometriei camerei spirale: Ai = i Q 360 v0 (6.10)

Dup unele recomandri v0 = 0,20 2 g H , H fiind cderea centralei. Studiile de labora tor au artat c forma seciunii transversale a camerei are o influen redus asupra pierde rilor de sarcin, aa nct n practic forma seciunii transversale a camerei se alege drept nghiular, sau trapezoidal-nesimetric. 6.4.3. Calculul aspiratorului

n cadrul centralei, aspiratorul trebuie s asigure recuperarea unei pri din energia c inetic a apei de la ieirea din rotor, pentru a fi valorificat n bilanul energetic. n a fara aspectului energetic, aspiratorul (denumit uneori aspirator / difuzor) are rolul de a face o racordare hidraulic ntre curentul de ap care iese din turbin i acel a din bieful aval. Denumirea de aspirator / difuzor deriv din faptul c n interiorul su, dup rotorul turbinei, sunt zone cu presiune mai mic dect presiunea atmosferic (a spirator), iar pe de alt parte, din nsi geometria sa, care are seciune de curgere pro gresiv cresctoare (difuzor). La centralele mici se utilizeaz tuburi de aspiraie ver ticale, de forma unui difuzor vertical metalic. La centralele hidroelectrice pro priu-zise, pentru a reduce adncimea infrastructurii, se utilizeaz tuburi de aspirai e cotite, din beton armat (fig. 6.27). Acestea au trei zone distincte: - zona ve rtical, cu seciune circular uniform cresctoare; - zona cotului, astfel proiectat nct s vite desprinderile curentului i s provoace pierderi de sarcin minime prin schimbare a direciei de curgere; - zona orizontal. ntre cele trei zone seciunea trece de la o form circular la una orizontal rectangular. Pentru relaiile de bilan energetic se ale ge drept plan de referin planul ce corespunde axului seciunii de ieire din aspirator (PR n figura 6.27). Se aplic teorema lui Bernoulli, cu notaiile din figur: 228

p + 2 c1 p c2 + hs + y = 0 + 2 + y + 2g 2g 2g (6.11)

p = p0 hs 2 2 c1 c 2 + 2g (6.12) PR Figura 6.27. Notaii referitoare la hidraulica aspiratorului Diferena dintre energi a potenial din bieful amonte E0 i cea de la ieirea din turbin Ef este energia utiliza t de turbin: E0 E f = ( p0 + H)(

+ 2 c1 ) 2g , care, prin nlocuirea lui p/ din (6.12) devine: 2 c2 E0 E f = H + hs 2g (6.13) Se observ imediat c energia mecanic convertit din energia hidraulic disponibil este cu att mai mare cu ct sunt mai reduse pierderile de sarcin n aspirator i cu ct viteza de ieire c2 este mai redus. Energia dinamic recuperat de aspirator este:

unde hs este nlimea de aspiraie, iar e poate rescrie sub forma:

este pierderea de sarcin din aspirator. Relaia

c2 c2 E d = 1 2 , 2g 2g iar randamentul aspiratorului se exprim ca raport ntre energia recuperat i energia d inamic la ieirea din rotor: 229

(6.14) Randamente bune se obin dac se reduce viteza de ieire c2 i dac pierderile de sarcin n spirator sunt minime. Pentru aceasta curgerea trebuie s aib loc fr cureni transversal i sau vrtejuri. Forma ideal a aspiratorului corespunde micrilor poteniale axisimetric e. Viteza de ieire din aspirator se ia de obicei c2 = (1 ...2) m/s, iar randament ul aspiratorului are valoarea optim 0,85. Unghiul teoretic al difuzorului este de 4 ... 5, pentru a produce pierderi de sarcin minime i a evita dezlipirile. 6.4.5. Dimensiuni orientative ale circuitului hidraulic n figura 6.28 sunt sintetizate recomandrile pentru dimensionarea preliminar a camer ei spirale i a aspiratorului. Dimensiunile sunt exprimate n funcie de diametrul rot orului turbinei. Raza cotului trebuie s fie mai mare dect 0,6 D3. Figura 6.28. Dimensiuni orientative pentru circuitul hidraulic al centralei Dime nsiunile finale se stabilesc n funcie de caracteristicile echipamentului. n cele ma i multe cazuri dimensiunile camerei spirale i a aspiratorului sunt stabilite de f urnizorul turbinei. 230

2 2 g

d = 2 = 1

+ 2

c2

c1 c1

2g Ed

6.5. ALCTUIREA CONSTRUCTIV I CALCULE DE REZISTEN 6.5.1. Elemente constructive Centrale din frontul barat, care preiau presiunea apei din amonte, sunt structur i tridimensionale complexe. Pentru a se nelege mai bine comportarea structural se o binuiete descompunerea conceptual a construciei intr-un numr mare de de elemente cons tructive, legate monolit. O astfel de descompunere este prezentat n figura 6.29. SECTIUNE AMONTE - AVAL spirale P aval aspiratorului Pila Pila intermediar presiune aval presiune aval siune aval val Figura 6.29. Elemente constructive ale structurii centralei 231

6.5.2. Calcule de rezisten Analiza structural se refer la ntreg ansamblul spaial i se bazeaz pe metoda elementelo r finite. Pentru calcule preliminare i pentru dispunerea armturii se admit ns aproxi maii de diferite grade, privind comportarea static a elementelor construciei. Dispo ziia general i dimensiunile principale ale unei centrale hidroelectrice sunt determ inate de condiiile hidraulice i de amplasare a echipamentului mecanic i electric. A naliza static nu are dect un caracter de verificare i determin armarea necesar. Dac an umite dimensiuni ale elementelor nu corespund condiiilor de rezisten se reconsider d imensiunilor lor, dar ntotdeauna fr a afecta condiiile funcionale. De exemplu, grosim ea peretelui dintre tuburile de aspiraie se poate mri, dac apare necesar, dar nu n d etrimentul seciunii transversale a aspiratorului, care este determinat din conside rente hidrodinamice, ci prin mrirea corespunztoare a limii infrastructurii. n mod ase manator, dac lungimea cldirii centralei, determinat de lungimea aspiratorului, face ca ntr-o anumit ipotez de ncrcare rezultanta s aib o excentricitate nepermis de mare terenul de fundare este slab, se va lungi talpa de fundare printr-un postradier, dar nu prin modificarea dimensiunilor aspiratorului (fig. 6.30). Postradier Figura 6.30. Eliminarea tendinei de desprindere la piciorul amonte prin includere a unui postradier Verificrile trebuie fcute pentru toate ipotezele de exploatare, de construcie i de reparaie. Condiiile de exploatare normal corespund nivelului reteni ei normale n bieful amonte i nivelului minim n bieful aval, cu turbinele n funciune i condiii normale de drenaj. In ipoteza de reparaie, sau de revizie, se ia n consider aie scoaterea din poziie a unuia sau a dou agregate. Ipotezele excepionale se refer l a ridicarea nivelului n bieful amonte la viituri, la mrirea accidental a subpresiun ilor, la depresionri n aspirator etc. Trebuie menionat c influena acestor ipoteze est e diferit pentru diferitele elemente de construcie. De exemplu, golirea circuitulu i hidraulic al unui 232

agregat reprezint ipotez de calcul pentru pilele amonte, dar nu i pentru planeul i zi durile camerei spirale. Ridicarea la nivel maxim a apei din bieful aval este ipo tez de verificare pentru zidul de presiune aval i pentru planeul aspiratorului, ins, datorit reducerii generale a cderii, este avantajoas pentru condiiile de lucru ale radierului de fundaie. n condiii de execuie se face verificarea structural pentru sta dii intermediare, cum ar fi calculul eforturilor din placa de fundaie incrcat numai cu greutatea pilelor i a planeului aspiratorului, nainte de ntrirea betonului din pl aneu. Scopul accstor calcule este s verifice dac armtura prevazut n ipotezele de explo atare satisface i n condiiile unor solicitri temporare n anumite faze de execuie. Ceri nele punerii sub sarcin a unor grupuri nainte de ncheierea lucrrilor, precum i prezena anumitor goluri din blocurile agregatelor, practicate pentru devierea apelor n ti mpul execuiei, sunt de asemenea ipoteze de ncrcare care trebuie avute n vedere, pent ru c duc uneori la mrirea armrii. 6.5.3. Stabilitatea la alunecare Dat fiind faptul c centrala este parte a frontului barat, aceasta trebuie s rmn stabi l sub mpingerea apei din bieful amonte n toate ipotezele de calcul. Stabilitatea la alunecare este problema cea mai dificil pentru aceste centrale, n special pentru centralelele echipate cu turbine Kaplan, la care conturul de fundare are o nclina re general defavorabil, ctre aval. Ipotezele de ncrcare pentru care se face verificar ea sunt: - ipoteza exploatrii normale, cnd intervin greutatea proprie a centralei, presiunea apei la nivelul reteniei normale, subpresiunea n ipoteza funcionrii dispo zitivelor de drenare, mpingerea pamntului, inclusiv a aluviunilor dup colmatarea bi efului amonte, presiunea valurilor, presiunea vntului (fig. 6.31); G, construcie G, echipament P Figura 6.31. Ipoteza exploatrii normale 233

-ipoteze corespunztoare exploatrii n condiii extraordinare, cnd intervin n plus, dup c z, solicitrile seismice (la cutremur), presiunea apei la nivele maxime amonte i av al (la viituri), subpresiunea majorat (n cazul perturbrii dispozitivelor de drenaj) . - ipoteza de revizie sau de reparaie, cnd batardourile amonte i aval sunt lansate , apa este evacuat din central, iar echipamentul (turbinele i generatoarele) sunt d use pe blocul de montaj (fig. 6.32). G, construcie

Figura 6.32. Ipoteza de revizie / reparaie Verificarea stabilitii la alunecare a ce ntralei se face prin metoda echilibrului limit. Calculul stabilitii se face pentru un bloc al centralei. Nu este posibil de a apela la simplificri 2D, pentru c struc tura deosebit de variat a centralei pe direcie longitudinal nu permite definirea un ui metru liniar caracteristic. O prim abordare admite c suprafaa de alunecare este conturul de fundare i c deplasarea de alunecare este amonte aval. Eforturile tange niale de frecare pe contur se consider uniform distribuite pe proiecia orizontal a f undaiei. Este un calcul pur convenional, dat fiind faptul c nu este posibil o asemen ea cinematic a alunecrii. Cu toate acestea, acest mod de calcul se practic curent, pentru c exist experiena lucrrilor verificate prin aceast metod care s-au dovedit stab ile. Este de ateptat ca i centrala n cauz, verificat prin acest procedeu, s aib asigur t stabilitatea. Condiia de stabilitate la alunecare este dat de relaia: k H f (V S) (6.15) unde: H este suma forelor orizontale; V - suma fortelor verticale datorit greutii elementelo r centralei; f - coeficientul de frecare static dintre talp i terenul de fundare; k - coeficientul de siguran; S - rezultanta subpresiunilor. 234

Coeficienii de siguran la alunecare sunt prezentai n tabelul 6.1. Tabelul 6.1 Coefici enii de siguran k Combinaia de ncrcri Grupri fundamentale Grupri fundamentale i extraordinare Clasa cons ruciei I II III 1,30 1,20 1,15 1,05 1,05 1,00 Coeficienii de frecare f se determin prin ncercri de forfecare beton roc, dar pot fi luai i dup recomandri generale, n funcie de natura terenului de fundare. O abordare ma i corect admite formarea suprafeelor de alunecare n interiorul terenului de fundare , n acord cu geometria conturului de fundare al centralei , dar i cu caracteristic ile geologice ale terenului. Cel mai adesea suprafaa de alunecare este definit de dou planuri cu orientare dictat de stratificaie sau de istuozitate (fig. 6.33). Figura 6.33. Mecanismul de alunecare pe un contur decupat n terenul de fundare Se gmentele 1 i 2 materializeaz n seciune suprafeele planurilor ce formeaz conturul de al unecare. La amonte decupajul este amorsat de o fisur de ntindere. Un plan vertical , care trece prin punctul de intersecie al planurilor conturului de alunecare, mpa rte volumul n dou prisme. Forele active sunt G1, care cumuleaz toate forele verticale ce acioneaz n prismul 1 (greutatea construciei, greutatea terenului dintre conturul fundaiei i planul de alunecare, greutatea apei de pe radierul 235

prizei etc.) i P0, presiunea apei din amonte. Factorul de stabilitate FS este dat de relaia: 2 1 [ci Ai + (Gi Si cos i ) tan i ] i n i 1 FS = (6.16) 2 P0 Gi tan i 1 unde s-a notat: n i = 1 1 tan (6.17) i - unghiul de frecare intern pe segmentul i; ci - coeziunea pe conturul de alunecare (segmentul) i; Ai - aria segmentului i; i - unghiul dintre planul nclinat (segmentul) i i orizont al ( > 0 pentru alunecare n susul pantei, < 0 pentru alunecare n josul pantei); Gi - suma forelor verticale ce acioneaz n/ asupra prismului i. i tan i FS 1 + tan 2 i

Ecuaia (6.16) este implicit n FS, deoarece n este o funcie de FS. Ca urmare rezolvar ea se face iteratv. O valoare iniial se propune pentru FS n termenul n i o prim estim are rezult din (6.16). Valoarea calculat FS este reintrodus n n i procesul se repet p d valorile succesive FS devin suficient de apropiate. Verificarea stabilitii la al unecare este important mai ales dac centrala este fundat pe argile sau isturi argilo ase, la care coeficientul de frecare poate avea valori reduse. n situaia terenuril or de fundare stratificate, unde exist alternane de planuri slabe ntre straturi mai groase de teren compact, suprafaa de alunecare poate s apar la contactul dintre do u straturi. Se impune in aceste cazuri verificarea la alunecare a ansamblului for mat din construcie i terenul de fundare, pe asemenea planuri. Dac verificarea la st abilitate general arat c volumul de beton nu este suficient pentru a se asigura sta bilitatea, se fac modificri n dispunerea centralei prin: - adncirea infrastructurii ; - prevederea unor pinteni mai adnci la extremitatea amonte a prizei; - legarea centralei de un avanradier ancorat; - ncarcarea suplimentar cu lest de umplutur pe planeul aspiratorului, prin crearea de platforme; - reducerea subpresiunilor prin suplimentarea drenajului etc. n ceea ce privete tratarea fundaiei, la centralele b araj se iau aceleai msuri constructive ca n cazul barajelor de greutate. Calculele de stabilitate trebuie precedate de un studiu privind infiltraiile i subpresiunile . Se determin spectrul curgerii pe sub i pe lng cldirea centralei, din 236

care rezult presiunile din teren i pe talpa de fundaie, precum i gradienii maximi. St ratele necoezive cu particule fine se verific la afuiere. De asemenea, se determi n distribuia subpresiunilor pe talpa de fundaie pentru diferite ipteze privind dren ajul i eficiena acestuia. BIBLIOGRAFIE Brekke, H. (2005). Choice of equipment for hydro. Trondheim, Norway. Brown J.,G. (1970). Centrale hidroelectrice de putere mare. Editura Tehnic, Bucureti. Cojocar , M. (2005). Hidroconstrucia 1950-2005.Tradiie i modernitate.Bucureti. Coglniceanu, A ., Iorgulescu, F. (1967). Orientri actuale n hidroenergetic. Editura Tehnic, Bucureti . Companie Nationale du Rhone (1995). Amenagement de la chute de Bregnier Cordon . Lyon. Davis, C.,V., Sorensen, E.,K. (1969). Handbook of applied hydraulics. Mc Graw-Hill. HIDROELECTRICA, SH Porile de Fier (2000). Sistemul Porile de Fier II. T urnu Severin. Jorde, K., Sommer, F. (2008). Lectures in Hydropower Systems. UNES CO IHE, Delft. Kjlle, A. (2001). Hydropower in Norway. Norway. Mechanical Equipment. Trondheim, Lawrence, S., (2007). Hydropower. Leeds School of Business, University of Colora do Boulder. Lejeune, A., Topliceanu, I. (2002). EREC 2002. Energies renouvelable s et cogeneration pour le developpement durable en Afrique. Universite de Liege, Faculty of Science Applied. Mosonyi, E. (1991). Water power development. Akadem ia Budapest. Press, H. (1954). Stauanlagen und Wasserkraftwerke. III Teil: Wasse rkraftwerke. Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin. Pricu, R. (1974). Construcii Hidrotehnice. Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti. Pricu, R., Bogdan, S., Luca, G h., Stnuc, A., Guja, V. (1970). Amenajri hidroenergetice. n Manualul inginerului hid rotehnician, Volumul II, Editura Tehnic, Bucureti. 237

Stematiu, D. (2006). Dam Engineering. Editura UNESCO-IHE Delft. Vladimirescu, I. (1974). Maini hidraulice i staii de pompare. Editura Didactic i Pedagogic. Bucureti. ikipedia. (2008). Renewable energy. http:// Wikipedia.org. 238

7 MICROHIDROCENTRALE 7.1. DEFINIII I ELEMENTE CARACTERISTICE

O prim definiie pornete de la nsi denumirea curent utilizat, micro fiind asociat puter i centralei. Definiia microhidrocentralelor (MHC) plecnd de la limitarea puterii i nstalate nu are o ns o abordare unitar. n cele mai multe ri europene microhidrocentral ele sunt centrale a cror putere instalat este mai mic de 10 MW. Sunt ns i alte limite, cum ar fi 3 MW n Italia, 8 MW n Frana, 5 MW n Anglia. Comisia European, ESHA (Europe an Small Hydro Association) i UNIPEDE (International Union of Producers and Distr ibutors of Electricity) definesc microhidrocentrale ca fiind centralele hidroele ctrice a cror putere instalat nu depete 10 MW. Definiia microhidrocentralelor n funci e puterea instalat este ns neconcludent i conjunctural. n ultima decad a fost evident dina de a mri limita superioar a puterii instalate, pentru c pn de curnd numai microhi rocentralele erau acceptate ca productori de energie regenerabil.Ultimile evoluii din cadrul reglementrilor europene, care includ n rndul productorilor de energie regene rabil toate centalalele hidroelectrice, independent de puterea instalat a acestora , vor produce probabil reconsiderri ale definiiei legate de putere. Definiia corect pornete de la caracteristicile puterii i energiei livrate. Microhidrocentralele pr opriu-zise sunt uzine hidroelectice de mic putere, care valorific energia hidrauli c a unui sector de ru, fr a modifica ns regimul de curgere al acestuia. Prin modul de operare, hidrocentrala folosete doar apa disponibil din curgerea natural a rului. Mi crohidrocentralele intr n categoria amenajrilor pe firul apei, la care nu exist acum ulri, iar puterea livrat fluctueaz odat cu debitul rului. Pentru c o astfel de amenaja re nu dispune de o putere asigurat semnificativ, puterea instalat este i ea redus i, c a urmare, se ncadreaz n categoria micro. Exist i o a doua categorie de microhidrocent rale, care au producerea de energie electric subordonat altor folosine cum ar fi: i rigaiile, alimentarea cu ap a populaiei sau a industriei, evacuarea apelor uzate et c. n aceeai categorie se includ i centralele care valorific cderea debitului de servi tute descrcat din acumulri. Dei util, producia de energie nu reprezint principalul obi ectiv al acestor amenajri. n general, puterea instalat este de pn la 100 ... 300 kW i de aceea sunt denumite microhidrocentrale. n figurile 7.1 i 7.2 sunt prezentate, p entru ilustrare, dou exemple de microhidrocentrale asociate altor folosine. 239

Alimentare cu ap Debit de servitute Figura 7.1. Microhidrocentral (MHC) care valorific debitul de servitute La acumulri le prin barare, un anumit debit trebuie descrcat din lac pe ru, pentru a se menine echilibrul ecologic n aval i a nu fi afectate celelalte folosine (denumit frecvent debit de servitute). Acest debit se descarc prin by-pass-uri din golirea de fund, ca n figura 7.1, sau direct din aduciune. Diferena de nivel dintre nivelul apei di n lac i cota aval face ca acest debit s aib potenial energetic, care se valorific dac pe circuitul de descrcare se introduce o MHC. Figura 7.2. Microhidrocentral care valorific o parte din debitul derivat pentru ir igaii n perioadele n care irigaiile se ntrerup, sau cnd debitul folosit scade sub cel derivat pe aduciune, apa din canalele magistrale de irigaii se descarc n ru, pentru a evita deversarea peste bermele canalului. Cderea dintre canal i ru se poate valori fica intercalnd o microhidrocentral. 240

n cadrul acestui capitol se trateaz numai microhidrocentralele propriu-zise, care sunt amenajri hidroenergetice de sine stttoare. Schema de principiu a unei asemenea MHC este prezentat n figura 7.3. Figura 7.3. Schema de principiu a unei microhidrocentrale Schema cuprinde un bar aj de priz, fr acumulare, o aduciune care poate fi canal de coast, ca n figura 7.1, da r poate fi i conduct de aduciune, la zi sau ngropat, o camer de ncrcare, una sau mai te conducte forate, centrala hidroelectric i apoi returul n ru. Schema poate s se modi fice n funcie de morfologia terenului, dar principiul de alctuire se conserv. Microh idrocentralele "pe firul apei" implic construirea unei derivaii, prin care se diri jeaz o parte a apelor rului. Devierea este necesar pentru a se putea concentra cdere a de pe sectorul amenajat. Debitul derivat conduce la o reducere a debitului rulu i ntre priza de ap i centrala propriu-zis. De regul, pentru a asigura intrarea debitu lui ctre priza de ap, este necesar un prag deversant sau un stvilar. n cazul microhi drocentralelor de obicei nu este fezabil, din punct de vedere economic, crearea u nor lacuri de acumulare, poate doar cu excepia amplasamentelor izolate unde valoa rea energiei este foarte mare. Pentru o microhidrocentral stocarea este limitat la mici volume de ap, reinute ntr-un lac de acumulare creat la priz sau lateral aduciun ii. Termenul folosit pentru a descrie aceste acumulri cu volume mici de ap este ba zin compensator. Acestea pot aduce beneficii microhidrocentralelor prin creterea produciei de energie i deci a veniturilor. Microhidrocentralele pot fi de cdere mar e sau de cdere mic, depinznd de caracteristicile geografice ale zonei disponibile. Pentru un sector de ru care parcurge un relief abrupt, diferena de nivel poate fi utilizat prin devierea parial a debitului i 241

returnarea acestuia n albia natural dup ce a trecut prin turbin. n cazul amplasamente lor de deal sau din zone colinare, unde energia fructificabil este dat majoritar d e debit, dar cu cderi mici, microhidrocentrala se amplaseaz direct n albie, sau pe un canal de deviere scurt, alturat albiei rului. Schemele de amenajare corespunztoa re sunt prezentate n paragraful urmtor. Din punct de vedere al utilizrii energiei p roduse, microhidrocentralele pot livra energie unor consumatori izolai, nelegai la sistemul energetic (fig.7.4), sau pot livra energia n reelele electrice ale siste mului energetic (fig. 7.5). Figura 7.4. MHC pentru utilizatori izolai Alimentarea cu energie electric din surs e independente este ntodeauna mai scump dect energia livrat de sistemul energetic. E xcepie fac amplasamentele izolate, pentru care construcia unor linii de transport ar fi foarte scump. n aceste cazuri energia hidroelectric devine o variant interesan t economic, prin comparaie cu generatoarele diesel, dac se introduc n comparaie, pe ln g costul investiiei, costurile pentru operare, durata de via, uzura i piesele de schi mb. Puterea produs de microhidrocentralele pe firul apei fluctueaz odat cu cicluril e hidrologice, astfel nct ele sunt mai potrivite pentru a da energie ntr-un sistem energetic mai mare. Individual, ele nu dispun, n general, de o putere asigurat sem nificativ. De aceea, comunitile izolate care folosesc microhidrocentrale au nevoie deseori de o putere suplimentar, dat de alte forme de generare, cum ar fi cele cu motoare diesel. O central pe firul apei poate acoperi toate nevoile de electricit ate ale unei comuniti izolate, sau ale unei industrii, numai dac debitul minim al ru lui este suficient pentru a satisface cerinele vrfului de consum de energie electr ic. Promovarea intens a microhidrocentralelor ca surse de energie regenerabil s-a d atorat i faptului c sunt considerate soluii energetice care nu afecteaz mediul, n tim p ce amenajrile hidroenergetice cu puteri instalate mai mari au un impact negativ . Lucrul este numai n parte adevrat, dat fiind faptul c i microhidrocentralele au 24 2

Figura 7.5. MHC cu livrare a energiei n sistem efecte asupra mediului, care trebu ie avute n vedere atunci cnd se autorizeaz realizarea lor. Dintre acestea se evideni az: - impactul ecologic al debitul de ap deviat i riscul de a nu menine un debit suf icient prin albia natural a rului; - efectele asupra petilor sau a altor organisme care trec prin turbine odat cu apa prelevat la priz; - impactul vizual, uneori nega tiv, al prizei de ap, al pragului (sau stvilarului) i al cldirii centralei, n funcie d e soluiile de arhitectur alese; - impactul din perioada de construcie, cnd sunt real izate drumuri tehnologice, devieri ale apelor din viitorul amplasament, perturba rea sedimentelor de pe patul rului i/sau depozitarea materialelor de construcii n ap etc. 7.2. SCHEME DE AMENAJARE 7.2.1. Microhidrocentrale de cdere medie sau mare

Schemele microhidrocentralelor de cdere mare sau mijlocie preiau apa din amontele sectorului amenajat printr-o priz, utiliznd cderea local creat de un prag deversant sau de un stvilar, i o conduc spre turbine, printr-o derivaie. De la turbine apa es te returnat n ru printr-un canal de fug. Pentru simplitatea schemei, derivaia este re alizat ca o conduct, denumit uneori aduciune, alteori conduct forat (fig. 7.6). n caz derivaiilor de lungime mare, varianta cu conduct forat devine neeconomic. Suprapresiu nile generate de lovitura de berbec sunt cu att mai mari cu ct lungimea conductei este mai mare, iar grosimea pereilor conductei este dictat de presiunea maxim la ca re este supus. Costul conductei crete n consecin. O variant care este preferabil pentr cderi mari, este realizarea derivaiei parial prin curgere liber, printr-un canal de aduciune. Canalul are pant redus i urmrete 243

curbele de nivel. La captul canalului se realizeaz o camer de ncrcare de la care plea c conducta forat spre turbine (fig. 7.7). Priz i bazin compensator Conduct forat CHE

Figura 7.6. Schem cu derivaia realizat de conducta forat Aceast schem este avantajoas c morfologia terenului permite nscrierea cu excavaii raionale a canalului de aduciune i dac nu exist resticionri de mediu. n zone n care mediul este protejat, o conduct at este singura alternativ la canalul deschis. Priz Canal de aduciune Camer de ncrcare Conduct forat CHE

Figura 7.7. Schem cu derivaia realizat de canalul de aduciune La alegerea variantei de schem trebuie avute n vedere i condiiile de exploatare. Canalul necesit curire sist matic, fiind expus colmatrii cu frunze i cu material splat adus n canal. Conducta tre buie protejat anicoroziv. n regim de iarn, conductele supraterane sunt expuse peric olului de nghe atunci cnd centrala nu funcioneaz i conducta rmne plin. 244

Indiferent de modul de realizare a derivaiei, este util includerea n schem a unei mi ci acumulri, capabile s stocheze debitul derivat n perioadele n care centrala nu fun cioneaz, fr a pierde apa prin deversare. Acumularea se poziioneaz n afara cursului ru , sub forma unui bazin lateral. Amplasamentul poate fi n vecintatea prizei, asocia t cu un deznisipator, sau la finalul aduciunii, sub forma unei camere de ncrcare. A doua variant este favorabil n cazul n care aduciunea este realizat cu conducte, pentr u c diametrul acestora se va dimensiona pentru un debit uniform prelevat din ru, m ai mic dect debitul instalat al centralei. 7.2.2. Microhidrocentrale de joas cdere

Schemele microhidrocentralelor de joas cdere pot fi de derivaie sau de tip baraj. S chemele de derivaie creaz cderea prin construcia n albia major a cursului de ap a unui canal de derivare, cu pant redus i rugozitate mic (fig. 7.8). Canalul este construit n rambleu, iar la extremitatea aval este poziionat centrala. Returnarea la ru a ape lor turbinate se face printr-un canal de fug, realizat n sptur. Diferena de nivel dint re bieful amonte, constituit din avalul canalului de derivare i bieful aval, core spunztor amontelui canalului de fug, constitue cderea centralei. Priz Canal de derivare n rambleu CHE Canal de fug n debleu Figura 7.8. Schema unei MHC de joas cdere realizat prin derivare Microhidrocentrale le de tip baraj sunt amplasate n albia minor a unor cursuri de ap cu debite importa nte. Cderea se realizeaz prin ridicarea local a nivelului apei, prin construcia unui prag deversant sau a unui stvilar. O parte din seciunea barat o ocup descrctorul de a pe mari, iar cealalt o ocup centrala. Din punct de vedere conceptual schema este s imilar cu aceea a uzinelor hidroelectrice fluviale, dar partea de construcie este mult simplificat, n conformitate cu condiiile mai puin severe privind echipamentul, asigurrile de calcul, acomodarea altor folosine etc. Schema cea mai simpl poziioneaz centrala alturi de zona deversant (fig. 7.9). Descrcarea debitelor ce depesc debitul instalat al MHC, ca i controlul nivelului amonte, se face prin deschideri echipat e cu stavile plane, de obicei cu acionare 245

manual. n frontul barat se prevede i o scar de peti pentru a nu fi afectat ihtiofauna. Stvilar CHE Bief amonte Scar de peti Bief aval Figura 7.9. Schema unei MHC tip baraj Schemele microhidrocentralelor de tip bara j se pot asocia i unor baraje sau praguri de fund existente. Dac nu exist goliri de fund care s se preteze includerii unor turbine, peste prag se poate instala un s ifon, care are n interior o turbin Kaplan, iar generatorul este scos pe o pasarel d e traversare a pragului (fig. 7.10). Generator H Aspiraie Figura 7.10. Fructificarea energetic a cderii de la prag prin sifonare Dac limea albi ei nu permite integrarea centralei n frontul barat, atunci se poate recurge la am plasarea acesteia n interiorul pragului deversant (fig.7.11). O deschidere suplim entar, mult mai ngust, echipat cu stavile, asigur att splarea aluviunilor reinute de g, ct i descrcarea n aval a debitelor de servitute, atunci cnd centrala nu turbineaz. 246

SECIUNE VERTICAL Generator Grtar Turbin Kaplan cu ax nclinat SECIUNE ORIZONTAL Deschidere de splare i by - pass Figura 7.11. Amplasarea MHC n pragul deversant Odat cu creterea interesului pentru micro hidro, generat de angajamentele rilor europene de a promova sursele de energi e regenerabil, au aprut i scheme inovative de realizare a MHC-urilor. Cu titlu de e xemplu, se prezint sistemul MATRIX, promovat de VA TECH HIDRO, din Austria, pentr u microhidrocentrala ataat ecluzelor de la amenajarea Freudenau, pe Dunre.

Figura 7.12. Principiul MATRIX i blocul de turbine de la ecluzele amenajrii Freude nau n aceast schem, grupuri mici i identice turbin generator sunt montate ntr-un cadr de forma unei matrici (fig. 7.12). Turbinele sunt de tip propeller (Kaplan cu p ale fixe), cuplate axial cu generatoare asincrone. Generatorul este capsulat i im ersat. Fiecare unitate turbin generator se opereaz independent. Dimensiunea unei u niti este de 1x1x3m, iar puterea nominal a acesteia este de 200 kW, la o turaie de 5 00 rot/min. Turbinele lucreaz la la cderi ntre 0,5 i 10 m. 247

Pentru o microhidrocentral de tip baraj, una sau mai multe deschideri ale stvilaru lui pot fi echipate cu cadre cu turbine montate n sistem martix, eliminnd centrala din frontul barat (fig.7.13). Panouri MATRIX Figura 7.13. Echiparea cu panouri MATRIX a deschiderilor unui stvilar 7.3. DIMENSIONARE ENERGETIC I EVALUARE ECONOMIC 7.3.1. Debitul i puterea instalat Pentru a decide dac pe un sector de ru dat este fezabil realizarea unei microhidroc entrale, trebuie evaluat mai nti resursa de ap disponibil.. Potenialul energetic al sc hemei este proporional cu produsul debitului i al cderii: P = 9,81 Qm h t g H br Pi = 9,81 G Qi H br (7.1) unde apar notaiile: P = puterea hidroelectric fructificabil; Pi = puterea instalat n MHC; = coeficientul de utilizare a debitului innd seama de deversri i de debitele de servitute care nu pot fi prelevate pentru turbinare; Hbr = cderea brut pe sector; = randamentul hidraulic: = hr H u H br = ; H br H br (7.2) cu hr pierderile de sarcin pe circuitul hidraulic. n relaii mai intervin t randament ul turbinei, g randamentul generatorului i G randamentul global, dat de produsul ra ndamentelor G = t g. Dimensionarea energetic are n vedere determinarea debitului ins talat, stabilirea ariilor de curgere pentru circuitul hidraulic i a alegerea pute rii instalate a centralei. 248

Cderea brut poate fi considerat, n general, constant, dar debitul variaz n cursul anul i. Pentru a alege cel mai potrivit echipament hidraulic, pentru a se estima pote nialul i pentru a calcula producia anual de energie este nevoie de o curb de durat a d ebitelor. Curba de durat evideniaz, n procente, durata dintr-un an n care debitul est e egal sau depete o anumit valoare. Ea ofer un mijloc de determinare rapid a cantitii n resursa de ap disponibil care poate fi folosit de turbine de diferite dimensiuni (fig. 7.14). Debit (m3/s) Debitul limit la care poate func i ona turbina Qi din durata unui an

Figura 7.14. Curba de deurat a debitelor pentru amplasamentul unei MHC Fcnd referir e la figura 7.14, care este curba de durat a debitelor unui ru ntr-un amplasament p osibil pentru o amenajare hidroenergetic, puterea P disponibil a rului variaz n timp odat cu variaia debitului Q. Nu toat puterea poate fi folosit. Mai nti trebuie nltura n curba de durat a debitelor debitul care trebuie lsat pe albie (debitul de servit ute), avnd n vedere faptul c rul trebuie s i continue existena n albia natural. Ha blic de la baza curbei de durat din figura 7.14. reprezint aceast curgere. Debitul u tilizabil rmne n suprafaa de deasupra servituii. Pentru a turbina toat resursa disponi bil, ar fi necesar o turbin att de mare nct s preia i debitele extreme din partea dre a curbei, care au durat de curgere de cteva procente din durata unui an. O astfel de turbin ar fi foarte scump i ar funciona la ntreaga ei capacitate pentru o foarte s curt perioad de timp. Ca urmare, se determin un debit instalat Qi a crui valoare se regsete pe o perioad de timp semnificativ din an. Alegerea se face astfel nct energia ctigat, n comparaie cu unele capaciti mai mici, s justifice costurile adiionale ale amentelor i conductelor. Mai exist un motiv pentru care debitul instalat trebuie l imitat: nici o turbin nu poate funciona de la un debit zero la debitul instalat. M ulte pot funciona doar pn la valori de minim 60% din debitul instalat, iar chiar ce le mai bune, nu pot fi folosite sub 50%. De aceea, 249

cu ct este mai mare debitul instalat ales, cu att va fi mai mare ntreruperea funcionr ii datorit debitelor mici. Pentru evaluri preliminare se admite c debitul instalat este egal cu diferena dintre debitul mediu anual i debitul de servitute. Determina re final a debitului instalat trebuie fcut prin calcule energoeconomice, utiliznd me todologia descris n capitolul 3, paragraful 3.3.1. La alegerea debitului instalat trebuie avut n vedere i modul n care se fructific energia produs de MHC. Dac centrala alimenteaz cu energie un consumator izolat sau o reea mic, debitul instalat trebuie ales astfel nct s permit producerea de energie n aproape tot cursul anului. Dac centr ala este conectat la o reea de distribuie a sistemului energetic, debitul instalat trebuie ales astfel nct venitul net obinut din vnzarea energiei electrice produse s f ie maxim. Determinarea curbei de durat a debitelor se face pe baza unor nregistrri cu privire la regimul precipitaiilor pe suprafaa bazinului hidrografic de interes i la debitul rului, pentru o perioad de timp ct mai lung. Cu ajutorul unui hidrograf mediu multianual al debitelor, furnizat de ctre un for autorizat, i prin aranjarea datelor n ordine descresctoare i nu cronologic, poate fi obinut o curb de durat a deb telor ca n figura 7.15. Pe baza curbei este posibil estimarea potenialului amplasam entului. Hidrograful anual zile Curba de durat a debitelor Debit natural Disponibil MHC DEBIT (m3/s) Debit de servitute 0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% % din durata unui an Figura 7.15. Construcia curbei de durat a debitelor 250

Atunci cnd nu se dispune de nregistrri de debite, irul cronologic al acestora se poa te construi prin modele hidrologice, pornind de la nregisrrile de precipitaii de la o staie meteorologic aflat n vecintate. Dac debitele maxime ale cursului de ap sunt c cteva ordine de mrime mai mari dect debitele minime, atunci este mai convenabil ca ordonata curbei de durat s fie exprimat logaritmic (ln Q n loc de Q). O reprezentar e alternativ a curbei de durat a debitelor este aceea n care ordonata Q se nlocuete c u raportul Q/Qm, unde Qm este debitul mediu multianual al cursului de ap. Ordonat a adimensional permite compararea regimurilor de curgere ale unor cursuri de ap cu debite mult diferite. Reprezentarea este util pentru c permite construcia curbei d e durat pentru un ru fr nregistrri de debite, dac se cunoate sau se esimeaz debitul iu, utiliznd aceai distribuie adimensional cu aceea a unui ru vecin, cu caracteristic i bazinale similare, pentru care sunt debite nregistrate. 7.3.2. Alegerea tipului de turbin Dup stabilirea debitului instalat se alege tipul de turbin, n funcie de parametrii e nergetici debit nominal i cdere. Alegerea se face pe baza graficelor care definesc domeniile de funcionare ale diverselor tipuri de turbine, cum este graficul din figura 7.16. 0 0,2 0,5 1 2 3 4 5 7 10 20 30 50 Debit ( m3 /s) 100 Figura 7.16. Delimitarea domeniilor de aplicabilitate a tipurilor de turbin n funci e de debitul i cderea nominal 251

n figura 7.17 se prezint variaia randamentului turbinelor n funcie de debitul turbina t. O turbin este proiectat s funcioneze ct mai aproape de punctul ei de randament max im, de regul pe la 80% din debitul nominal, iar pe msur ce debitul se deprteaz de ace st punct, randamentul turbinei hidraulice scade. Scderea devine accentuat sub o an umit valoare limit, dependent de tipul de turbin. % Pelton Tu go Randament (%) Kaplan Propeller Francis Q/QN (%) Figura 7.17. Dependena randamentului turbinei de raportul dintre debitul turbinat i debitul nominal La alegerea tipului de turbin trebuie avut n vedere i elasticitate a n funcionare a centralei. Turbinele Kaplan i Pelton cu dublu reglaj pot funciona s atisfctor ntr-o gam mult mai mare de debite (de la aproximativ o cincime din debitul instalat n sus). Turbinele Kaplan cu simplu reglaj au randamente acceptabile ncepn d de la o treime, iar turbinele Francis de la o jumtate din debitul nominal n sus. Cnd debitul scade sub 40% din debitul nominal funcionarea turbinelor Francis ar p utea deveni instabil, cu vibraii sau ocuri mecanice. Turbinele cu aparat director f ix i pale fixe pot funciona satisfctor doar ntr-o plaj foarte redus de debite. 7.3.3. Evaluarea energiei produse n anul hidrologic mediu

Evaluarea se face pornind de la curba de durat a debitelor, pe care sunt figurate , ca n figura 7.14, debitul instalat, debitul de servitute i debitul minim la care se mai poate face turbinare. Suprafaa haurat este o msur a debitelor care contribuie la producerea de energie. Pentru calcul, se mparte aceast suprafa n fii cu baza egal 5%, ncepnd din origine. Ultima fie va avea o baz mai mic, corespunztoare limitei graf cului dat de debitul minim turbinat (ca n figura 7.14), sau, dup caz, de debitul de servitute, dac acesta este mai mare dect debitul minim turbinat. 252

Contribuia n energie a unei fii este dat de relaia: E = w T Qmedian ( H br ) turb gen trans TRAFO unde: (7.3)

w este baza fiei, de 5% pentru toate fiile mai puin ultima; greutatea specific a apei (9,81 kN/m3); Tnumrul de ore dintr-un an (8760 ore); Qmedian debitul ce corespund e medianei fiei n curba de durat a debitelor; Hbr - cderea brut a centralei; - pierd rea de sarcin pe circuitul hidraulic al centralei la trecerea debitului Qmedian ; tu - randamentul turbinei pentru Qmedian, determinat n funcie de raportul Qmedia n / QN. n relaie mai intervin randamentele generatorului (gen), ale multiplicatorul ui de turaie (t an ) i al transformatorului (TRA O). Energia produs ntr-un an este sum a energiilor tuturor fiilor: Eanual = E (7.4) P baza energiei produse anual se determin i factorul de ncrcare CF (Capacity Factor ), care exprim cum i ct de mult lucreaz turbina n decursul unui an: CF = unde Pi este puterea instalat. Eanual (kWh / an) Pi ( kW ) (7.5) Pentru o prim estimare, factorul de ncrcare se poate determina n funcie de raportul d intre debitul instalat i debitul mediu multianual: Qi / Qmediu multianual Factoru l de ncrcare CF 1 40% 0,75 50% 0,50 60% 0,33 70% 8760ore / an

Din experiena microhidrocentralelor realizate pn n prezent, facorul de ncrcare CF este cuprins ntre 50% i 70%. 7.3.4. Aspecte economice Investiia iniial n comparaie cu alte tehnologii, microhidroc entralele sunt caracterizate printr-un cost de capital iniial foarte mare. Costul investiiei are variaii mari i depinde n mare msur de amplasament i de condiiile clim ce. Costurile pentru investie includ construciile (priz, aduciune, cldirea centralei, etc), echipamentele (turbina, generatorul, transformatorul, liniile de transport ) i costurile pentru studiile de teren, proiectare, achiziii de teren, concesiune i avize. 253Microhidrocentralele de mare cdere sunt mai puin costisitoare din moment ce, la ac eai putere instalat, cu ct este mai mare cderea cu att debitul instalat este mai mic. Se pot lua n considerare, cu caracter orientativ, urmtoarele valori de investiii s pecifice: ntre 1500 i 9000 Euro/kW instalat pentru cderi ntre 2,3 i 13,5 m; ntre 1000 000 Euro/kW instalat pentru cderi ntre 27 i 350 m. Pe de alt parte trebuie avut n ved ere c microhidrocentralele cu cderi mari se construiesc n amplasamente montane, cu densitate mic a populaiei. Pentru furnizarea energiei ctre utilizatorii locali, imp edimentul pleac de la faptul c cerinele locale de energie sunt mici. Pentru furniza rea n reeaua sistemului, dificultatea pleac de la faptul c uneori este necesar trans portul la distane mari, ctre principalele linii de transport. Aceste impedimente p ot anula avantajul costurilor sczute ale MHC-urilor izolate cu cderi mari. Echipam entele pentru cderi i debite mici sunt costisitoare, iar costurile echipamentelor reprezint ntre 40 i 50% din costul total al instalaiilor hidroenergetice convenionale . Ct privete partea de costuri ale construciilor civile, acestea pot fi foarte dife rite de la un amplasament la altul. Soluiile constructive depind foarte mult de t opografie i geologie, i, de asemenea, de metoda de construcie aplicat i de materialel e utilizate. Din experiena german proporia costurilor n investiia total rezult de: 35% construcii civile, 50% echipamente, 15% altele. Costuri de exploatare n fluxul de venituri i cheltuieli intervin, pe lng costurile g enerate de amortisment, i costurile medii anuale de exploatare (salarii, ntreinere, consumuri proprii etc). Pentru o investiie rentabil, acestea ar trebui s s se situe ze n intervalul 0,8 1,5 % din investiie. Oportunitatea de investire Rentabilitatea unei investiii n MHC se apreciaz innd seama de veniturile i cheltuielile din perioada de exploatare (de via) a investiiei. Cheltuielile au o parte predefinit cunoscut (cos turi generate de investiie, de taxele de concesiune etc.), i o component care varia z n decursul exploatrii (nteinere, reparaii, salarii etc.). La terminarea exploatrii, are este finalul perioadei de valabilitate a concesiunii sau autorizrii, Venitul Net Actualizat (VNA), sau beneficiul actualizat, dat de diferena dintre venitul a ctualizat i costul total actualizat trebuie s fie pozitiv (vezi capitolul 3). Vari antele analizate trebuie s ndeplineasc aceast condiie, iar varianta optim este aceea c are conduce la valoarea maxim a VNA. Exemplu de analiz a oportunitii de investire Se consider o microhidrocentral ntr-o zon montan, care va livra energia n sistemul ene rgetic. Caractristicile principale ale proiectului sunt: Putere instalat: Producia de energie anual 1000 kW 3 210 MWh Costurile de investiie estimate (EUR): 254

1. Studiul de fezabilitate 2. Proiectare i urmrirea execuiei 3. Construcii 4. Echipa ment 5. Instalaii electrice i conexe Total Cheltuieli neprevzute (3%) Total investm ent 6 100 120 000 576 900 537 300 137 400 1 377 700 451 331 1 419 031 EUR Investiia specific este: 1 419 031 / 1000 = 1 419 EUR / kW Costul de investiie pent ru kWh produs anual: 1 419 031 / 3 210 = 442 EUR / MWh Cheltuielile de exploatar e i ntreinere sunt estimate la 4% din investiia total: 1 419 031 x 0.04 = 56 761 EUR Pentru analiza de rentabilitate se admite c durata de realizare a microhidrocentr alei este de 4 ani. n primul an se ntocmete studiul de fezabilitate i se obin autorizr ile. La finalul primului an se cheltuiete suma pentru fezabilitate i din suma pent ru proiectare. La finalul celui de al doilea an sunt cheltuii banii pentru cealal t jumtate din costul proiectrii. La finalul anului trei sunt cheltuii banii pentru 6 0% din construcie i 50 % din banii de procurare a echipamentului. La finalul anulu i patru se cheltuiesc restul sumelor pentru realizarea MHC. Punerea n funciune se face la finalul anului patru, devenind operabil la nceputul anului cinci. Venituri le din energia vndut i cheltuielile de exploatare se contabilizeaz la finalul fiecrui an. Durata autorizaiei de gospodrire a apelor (de concesionare) este de 35 ani, nc epnd cu anul doi de realizare a proiectului. Rata de actualizare a capitalului es te de 8%. Valoarea net actualizat se calculeaz cu relaia: VNA = k =1 33 V k (Ok + M k ) (1 + r ) k (1 + r ) k =1 3 Ik k

unde: Ik = investiia n anul k (durata total 3 ani); Vk = venitul din vnzarea energie i n anul k (durata de exploatare 35 2 ani); Ok = cheltuieli de operare anuale; Mk = cheltuieli de mentenan anuale (ntreinere i reparaii); Calculul VNA trebuie s in s de variaia anticipat a preului de achiziionare a energiei produse (dac nu exist un pre ferm stabilit prin autorizri) i de creterea cheltuielilor de operare i ntreinere n aco d cu rata inflaiei. Caculul se face tabelar, an de an, valoarea final fiind elemen tul de decizie. Pentru microhidrocentrala din acest exemplu a rezultat VNA = 108 964 EUR. Rata intern de revenire RIR se calculeaz printr-un proces iterativ, prop unnd diferite rate de actualizare a capitalului r i calculnd pentru fiecare VNA. Va loarea lui r pentru care VNA devine zero este RIR. Pentru microhidrocentrala din acest exemplu a rezultat RIR = 8,8%. Pentru c VNA > 0 i RIR > r rezult c investiia e ste oportun. 255

Riscuri financiare asociate Se admite c studiile care au stat la baza proiectului au fost complete i corecte i c durata de execuie a fost respectat. Pe parcursul expl oatrii se pot produce ns evenimente sau situaii care afecteaz concluziile studiului d e oportunitate.

n timpul operrii MHC, o serie de aspecte tehnice pot avea un impact major asupra f luxului de venituri i cheltuieli. Acestea sunt: - reducerea produciei de energie f a de media stabilit n etapa de proiectare, din cauza unor perioade secetoase (precip itaii reduse); - nerealizarea parametrilor garantai pentru echipament (putere, ran dament, comportament pe termen lung la funcionare, costuri mari pentru ntreinere, r eparaii ale stricciunilor etc.); - uzura prematur a echipamentelor care intr n contac t cu apa, n prezena unor eroziuni produse de sedimentele solide sau cauzate de ctre agresiuni chimice ale apei. Pentru a stabili riscul proiectului respectiv, sunt necesare calculede sensibilitate, care s examineze modul cum variaia fiecrui facto r influeneaz economicitatea proiectului respectiv, precum i situaia n care se pot mod ifica simultan mai muli factori independeni. De exemplu, este posibil prelungirea d uratei de execuie datorit unor accidente geologice neprevzute iniial, iar dup termina rea execuiei s urmeze o perioad hidrologic deficitar. Evident c n acest caz returnarea banilor mprumutai devine dificil, se pot plti dobnzi penalizatoare etc. i, n consecin ntabilitatea proiectului poate scade, sau, la limit, proiectul poate deveni neren tabil. 7.4. ECHIPAMENTUL HIDROMECANIC I ELECTRIC

Principalele componente mecanice i electrice ale unei microhidrocentrale sunt tur bina (turbinele) i generatorul (generatoarele). Aa cum s-a artat, alegerea turbinei depinde n principal de cderea disponibil i de debitul instalat n microhidrocentral. n tabelul 7.1 sunt sintetizate caracteristicile turbinelor cu care se echipeaz uzua l microhidrocentralele. Tabelul 7.1. Recapitulaie a tipurilor de turbine Tipul turbinei Turbine cu impuls Turbine cu reaciune Mare (>150m) Pelton sau Turg o Cderea (m) Medie (50...150 m) Banki sau Turgo Francis Mic (3...50m) Banki Kaplan sau Propeller

Detalii privind tipurile de turbine sunt prezentate n capitolul 4. n figura 7.18 s e prezint o turbin propeller, frecvent utilizat n MHC uri, care nu a fost detaliat n c pitolul 4. Datorit faptului c o turbin poate opera normal numai ntre debitul nominal i debitul minim, de la care randamentele scad drastic, este uneori avantajos s se instaleze mai multe turbine mici dect o turbin mare. n acest caz turbinele pot fi pornite sau oprite secvenial, astfel nct fiecare s turbineze la debite ct mai apropia te de debitul nominal i deci s opereze cu randamente mai bune. 256

Figura 7.18. Echipare cu o turbin tip propeller Dimensiuni mai mici ale turbinelo r nseamn i greuti mai mici i deci costuri mai mici de transport i montaj. Diametrele r toarelor vor fi i ele mai mici i turaia turbinelor va fi mai mare. Ca urmare, este posibil s nu mai fie nevoie de regulator de turaie ntre turbin i generator. Pe de alt parte, mai multe turbine nseamn mai multe generatoare, mai multe sisteme de comand i per ansamblu costuri mai mari. Generatorul Exist dou tipuri de generatoare folosite n microhidrocentrale i anume ce le sincrone i cele de inducie (asincrone). Un generator sincron poate fi operat iz olat n timp ce unul de inducie trebuie operat legat n reea. Generatoarele sincrone s unt mai scumpe dect cele asincrone i sunt utilizate numai atunci cnd microhidrocent rala acoper n cea mai mare msur, sau n totalitate, consumul. Randamentul generatoarel or asincrone este cu 2...4 % mai mic dect cel al generatoarelor sincrone i, ca urm are, sunt alese numai pentru puteri sub 5000 kVA. Tensiunea de lucru a generatoarelor variaz cu puterea. Valorile uzuale sunt 380 s au 430 V pentru puteri de pn la 1400 kVA i de 6000 V pentru puteri instalate mari. Tensiunile mari necesit ns un transformator independent pentru a alimenta cu energi e centrala. Multiplicatorul sau regulatorul de turaie Dac turbina i generatorul au aceai turaie, cuplarea axului turbinei se face direct cu axul rotorului generatorului. Se evit pierderi de energie mecanic i ntreinerea este simpl. Sistemul de cuplare este stabili t de furnizorul de echipament, fiind recomandabil o cuplare flexibil, care poate a comoda eventuale nealinieri. Sunt ns numeroase situaii cnd turaia turbinei este mai m ic dect 400 rot/min. Pentru c generatoarele standard au turaia de 1000 ... 1500 rot/ min este necesar intercalarea ntre turbin i generator a unui multiplicator de turaie (speed increaser). Soluia este mai convenabil dect realizarea unui generator specia l, care ar avea costuri mari. Alte componente mecanice i electrice Microhidrocent rala mai include o serie de alte componente pentru circuitul hidraulic, pentru s istemul de control, pentru partea electric etc. ntre acestea se amintesc: vane de nc hidere a accesului apei la turbine; sistem de control hidraulic pentru turbine i v ane; sistem de control i de protecie electric; comutator electric; 257

transformatoare pentru serviciile interne i pentru transmiterea puterii; serviciile interne care includ: iluminatul, nclzirea i sursa necesar funcionrii sistemelor de co ntrol i a comutatorului; sisteme de rcire i de lubrefiere (dac este necesar); surs de utere de rezerv; sistem de telecomunicaii; sisteme de alarm mpotriva incendiilor i de iguran (dac sunt necesare); sistem de interconectare sau de transmitere i de distribui e. 7.5. PARTICULARITI CONSTRUCTIVE 7.5.1. Consideraii generale Pentru ca proiectul unei microhidrocentrale s aib costuri minime, cele mai importa nte preocupri se ndreapt ctre simplitatea proiectului, punndu-se accent pe construcii civile practice i uor de executat. Pragul deversant sau stvilarul au o alctuire mai simpl. Construcia poate fi din beton, din lemn, din piatr, din materiale locale sau dintr-o combinaie a acestor materiale. O parte important din costuri revine const ruciilor aduciunii. Canalele trebuie realizate n debleu, urmrind conturul terenului. Conductele care transport ap sub presiune pot fi nu numai din oel, dar i din fibr de sticl, polimeri, beton sau lemn. Stavilele i porile necesare opririi accesului ape i ctre turbin, pe perioada opririi centralei i reviziilor tehnice, pot fi fabricate nu numai din metal, dar i din lemn. Cldirile microhidrocentralelor sunt, de regul, realizate la dimensiuni ct mai mici posibile, avnd totui o fundaie puternic, acces p entru ntreinere i siguran. Construcia poate fi din beton, dar i din alte materiale de onstrucie. Nu face obiectul prezentului capitol detalierea elementelor constructi ve ale structurilor hidrotehnice, dar, n cele ce urmeaz, se fac unele referiri la particulariti constructive caracteristice MHC. 7.5.2. Priza de ap O construcie separat pentru priz intervine n schemele cu derivaie amplasate n zona mon tan. Aproape fr excepie se realizeaz prize de fund (de tip tirolez), care nu modific r egimul de curgere al rului (fig. 7.19). Ele sunt construcii simple, care pot funcio na i fr personal de exploatare. Rurile de munte pe care le capteaz sunt caracterizate prin pante mari i foarte mari, de peste 0,1 ... 0,3 %, cu regim de scurgere tore nial, cu viituri violente i de scurt durat. Capacitatea de antrenare este mare, albi ile fiind formate din bolovni i blocuri mari. n regim de iarn, datorit vitezelor mari, nu se formeaz pod de ghea dar apare zai. innd seama de aceste caracteristici funciona rea prizelor de fund trebuie s asigure captarea i la adncimi mici pe ru, precum i pro tejarea aduciunii de bolovani, pietriuri i plutitori mari. Construciile trebuie s fie robuste, simple ca alctuire, fr a necesita reparaii frecvente. 258

SECIUNE x-x PLAN

Figura 7.19. Priz de fund Fa de alctuirea tradiional, prizele MHCurilor moderne au o s rie de mbuntiri la grtarul de fund. Dac priza alimenteaz direct aduciunea, lumina gr or se alege egal cu dimensiunea corpurilor care pot trece prin turbine. Dac restri ciile sunt mai severe i prin reducerea luminii exist riscul nfundrii grtarului, atunci ntre galeria colectoare i aduciune se intercaleaz un desnisipator. Barele grtarelor sunt orientate n direcia scurgerii. O variant cu rezultate bune n evitarea blocrii cu bolovani este acea promovat de EDF, cu barele sub form de console (fig.7.20).

Figura 7.20. Grtar de fund cu bare n consol Un progres n domeniu s-a realizat prin p romovarea grtarelor tip Coand (fig. 7.21), care incorporeaz efectul Coand pentru a s epara aluviunile i petii din apa captat. Grtarul este format din fire de oel inoxidab il, cu profil triunghiular, dispuse perpendicular pe direcia curgerii. La partea superioar este o plac cu pant mare, pentru accelerarea curgerii. Profilul deversant i orientarea plcii de accelerare trebuie s creeze o curgere laminar peste grtar, cu o vitez n acord cu lumina firelor grtarului. Firele grtarului sunt astfel asamblate n ct bordul de atac (colul amonte) al fiecrui fir ptrunde n lama de ap i separ curgerea -un strat inferior, care intr n galeria de captare, i un strat superior care conduc e spre aval particolele 259

solide. Grtarul tip Coand reine 90% din particolele de pn la 0,5 mm. Datorit eficacit reinerea particolelor, dup captare nu mai este necesar un desnisipator. Debit tranzitat Plac de accelerare Separarea curgerii Debit captat Figura 7.21. Principiul grtarului tip Coand n cazul cursurilor de ap cu debite mai m ari, seciunea de intrare n priz se dispune la 900 fa de direcia curgerii, pentru a evi ta intrarea direct a aluviunilor n priz i pentru a permite splarea, la ape mari, pest e deversor, a aluviunilor acumulate n faa prizei (fig. 7.22).

Figura 7.22. Priz cu intrare lateral fa de direcia de curgere Dac n bazinul de ncrca nde s ptrund o cantitate mare de aluviuni, este necesar o capcan de aluviuni asociat b azinului. Capcana trebuie s rein particolele mai mari de 0,2 mm. 7.5.3. Conducta de derivaie O prim problem de interes direct, pentru c se reflect n costuri, o constitue alegerea materialului din care este confecionat conducta. Pentru conducte de 260

diametru mare i cderi foarte mari oelul sudat este opiunea cea mai bun. Pentru cderi m edii i mici, conductele de oel nu mai sunt o soluie economic. Presiunea fiind mai mi c grosimea peretelui ar putea scade, dar straturile proteciei anticorozive nu depi nd de grosimea peretelui conductei i, n plus, este necesar o grosime minim a peretel ui conductei pentru a nu se avaria la transport i montaj. Pentru diametre mici se pot folosi tuburi de oel mbinate cu mufe sau flane, care elimin sudura de mbinare. n egal msur sunt folosibile conductele de beton precomprimat (dar cu dificulti de trans port i montaj datorit greutii mari), cele din PVC, sau din polyetilen (PE). Conductel e din PVC trebuie ngropate, cu o acoperire de minim 1m, ele neputnd fi expuse radi aiilor UV. Conductele din polyetilen de nalt rezisten pot fi poziionate i suprateran, port coturi cu raze mici, de pn la 20 ... 40 ori diametrul conductei, i se mbin n situ prin sudur special. Stabilirea diametrului conductei se face dup metodologia preze ntat n capitolul 3, paragraful 3.4.3. Pentru dimensionarea preliminar se admite o p ierdere de sarcin pe aduciunea sub presiune de 4% din cderea brut. Ca urmare, relaia de dimensionare preliminar pleac de la relaia Manning pentru pierderea de sarcin ( ): = 10,3 unde: n este coeficientul de rugozitate; Q - debitul tranzitat; D - dia metrul conductei; L - lungimea conductei. Dac se nlocuete cu 4H /100, unde H este cderea centralei, rezult diametrul conductei pentru evaluarea preliminar: n2 Q2 D 5 ,333 L (7.6) n2 Q2 L 0,1875 (7.7) Grosimea peretelui conductei t se determin utiliznd formula cazanelor, n care inter vin efortul de ntindere admisibil, t , dependent de materialul din care este fcut co nducta, presiunea interioar p i diametrul conductei D: t= pD + tr 2 t k (7.8) D = 2,69 H

n relaia (7.8) au mai intervenit un coeficient al condiiilor de lucru k , cu valori ntre 0.9 i 1, n funcie de tehnologia de sudur i sporul de rugin tr , aplicabil la con uctele expuse corodrii. Conducta trebuie s fie suficient de rigid pentru a putea fi manevrat la montaj. Conform recomandrilor, grosimea peretelui conductei (n mm) tre buie s fie de 2,5 ori diametrul conductei (n m), plus 1,2 mm. 261

Presiunea p, pentru care se face dimensionarea, este presiunea maxim, incluznd sup rapresiunea dinamic, din lovitura de berbec. n condiii normale, suprapresiunea este limitat de furnizorul turbinei (25% din cderea brut la turbine Pelton, 25% ... 50% pentru turbinele cu reaciune). n condiii speciale, cum ar fi avarierea sistemului de control al centralei, creia i urmeaz o nchidere brusc a vanei, suprapresiunea poat e fi ns de cteva ori mai mare dect presiunea static. Mrimea suprapresiunii accidentale depinde direct de viteza de propagare a undelor n conduct, dependent la rndul ei de diametru, de grosimea peretelui, i de modulul de elasticitate al materialului di n care este confecionat conducta. Aceast dependen de caracteristicile elastice devine un criteriu important la alegerea materialului din care este confecionat conducta . Astfel, suprapresiunea dinamic n cazul conductelor de oel este de peste trei ori mai mare dect suprapresiunea n cazul conductelor din polyetilen. 7.5.4. Cldirea centralei Cldirile microhidrocentralelor pe derivaie sunt simple construcii de adpostire a ech ipamentului hidromecanic i electric. Pentru puteri mici, cum sunt cele ale MHCuri lor, echipamentul este mai simplu i mai uor. Nu mai sunt necesare multe instalaii a nex, iar pentru montaj i revizie nu mai sunt necesare poduri rulante sa macarale p ortal grele. Construcia se simplific corespunztor, iar gabaritele se menin la minim (fig.7.23). Masiv de ancoraj Conduct forat Aspirator Generato Propeller Figura 7.23. Cldire simpl pentru adpostirea echipamentului Soluiile au o varietate m are, depinznd de condiiile locale. Cu titlu de exemplu, n figura 7.24 este prezenta t centrala MHC Frasin, de pe Dmbovia, care a fost amenajat subteran, ntr-o fereastr de atac a galeriei de fug de la CHE Rucr. Modificri importante n raport cu rezolvrile t radiionale apar la cldirile MHC-urilor de tip baraj. n cazul centralelor hidroelect rice propriu-zise, structura centralei asigura i circuitul apei la i de la turbine . Camera spiral i aspiratorul erau construcii complicate din beton armat, cu forme curbe. n cazul microhidrocentralelor ntreg ansamblul se simplific. Turbinele se pla seaz n camer deschis i nu mai apare camera spiral. 262

Figura 7. 24. Amplasare subteran pentu MHC Frasin La rndul lui aspiratorul are o f orm mult mai simpl, fr cot, i se confecioneaz din metal (fig.7.25). Partea inferioar ldirii se comfund cu bazinul de linitire. Figura 7.25. MHC cu camer deschis: 2- nie batardou; 3- nie grtar O simplificare i mai mare a structurii centralei se realizeaz atunci cnd ntreg circuitul hidraulic este metalic i autoportant (fig. 7.26). Figura 7.26. MHC cu circuit hidraulic autoportant 263

n funcie de echipare i caracteristicile turbinelor sunt posibile dispoziii generale foarte diverse. n figura 7.27 sunt prezentate variante de amplasare n central pentr u turbinele Kaplan de mic putere. Ax orizontal, circuit n S, curgere axial Ax nclinat, curgere axial, Reductor i genera tor la 900 Ax nclinat, reductor n bulb Ax nclinat, curgere axial Reductor i generator axial Ax vertical, curgere radial, turbin n curent Ax vertical, curgere radial, circuit sifonat Ax vertical, curgere ascendent, circuit sifonat Ax nclinat, curgere axial, circuit sifonat Figura 7.27. Variante de amplasare a turbinelor Kaplan 264

Cldirea centralei trebuie s fie simpl i ieftin, dar n acelai timp se impune ncadrarea monioas n peisaj (fig. 7.28) Figura 7.28. Cldire din zidrie de piatr la MHC Voineasa II Soluiile cu materiale loc ale, din piatr sau din lemn, sunt ntodeauna de preferat n raport cu betonul. De alt fel autorizaia de mediu poate impune anumite condiionri arhitectonice dac amplasamen tul se afl ntr-o zon cu valoare turistic. BIBLIOGRAFIE Blank, J. (2008). Micro-Hydropower for Municipal Water and Wastewater Systems in Oregon. Oregon APWA Spring 2008 Portland Conference BHA (2005). A Guide to UK M ini-Hydro Developments. O/MINI HYDRO WEB GUIDE - Download v1.2 Bobrowicz, W. (20 06). Small Hydro Power Investor Guide. Leonardo Energy. Boyle, G. (Ed.). ( 2004) . Renewable Energy: Power for a Sustainable Future (Second Edition). Oxford Univ ersity Press / Open University. Breabn, V. (1997). Amenajri hidroenergetice. Unive rsitatea Ovidius Constana. Brekke, H. (2005). Choice of equipment for small hydro . Trondheim, Norway. CE IIT, Kharagpur. (1999). Lesson 1. Principles of Hydropow er Engineering. New Delhi. 265

Cojocar, M. (2005). Hidroconstrucia 1950-2005.Tradiie i modernitate. Douglass, S. ( 2007). Coanda Water Intake Basics. www.coandaintakes.com. Encarta Online Encyclop edia. (2007). Hydro-Power. Microsoft Corporation. ESHA (2004). Guide on how to d evelop a small hydropower plant. Jorde, K., Sommer, F. (2008). Lectures in Hydro power Systems. UNESCO IHE, Delft. Krieger, G. (2007). Renewable energy for the f uture. VDMA - Power Systems. Frankfurt/Main, Germany. Conference on Renewable En ergies for Embassies in Germany, Berlin. Lawrence, S. (2007). Hydropower. Leeds School of Business, University of Colorado Boulder. Penche, C. (1998). Laymans ha ndbook on how to develop a small hydrosite. European Commision. ESHA. Press, H. (1954). Stauanlagen und Wasserkraftwerke. III Teil: Wasserkraftwerke. Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin. Pricu, R. Bucureti. (1974). Construcii Hidrotehnice. Editura Didactic i Pedagogic, UPB. (2006). Hidroenergetica. www.hydrop.pub.ro / Cap.6. MHC. Bucureti. USBR-Powe r Resources Office (2005). Hydroelectric Power. Denver. Wedam, G., Kellner, R. ( 2004). Innovative Hydropower Development in an Urban Environment.VERBUND-Austria . 266

8 UZINE HIDROELECTRICE CU ACUMULARE PRIN POMPAJ 8.1. CONSIDERAII PRELIMINARE Dup cum s-a artat i n capitolul introductiv, uzinele hidroelectrice cu acumulare pri n pompaj (UHEAP) sunt alctuite dintr-un rezervor inferior, care poate fi i lacul d e acumulare al unei UHE clasice i un rezervor superior (aflat la o cot superioar), n care apa este acumulat prin pompare din rezervorul inferior. Pomparea se face at unci cnd n sistemul energetic exist un surplus de putere disponibil, aa cum se ntmpl rsul nopii sau n zilele de weekend. Din rezervorul superior apa este descrcat n rezer vorul inferior prin turbine, producnd energie electric n perioadele de vrf de sarcin (fig. 8.1). Figura 8.1. Principiul de funcionare a uzinelor hidroelectrice cu acvumulare prin pompaj Pierderile de energie pe circuitul hidraulic dintre rezervoare, pierderi le de energie la transformarea energiei hidraulice n energie mecanic i apoi electri c i invers, precum i pierderile de ap prin evaporare i exfiltraii fac ca prin furnizar ea de energie n sistem s se recupereze numai 75 ... 80% din energia de pompare pre luat din sistem. Randamentul este considerat foarte bun, cu att mai mult cu ct acum ularea prin pompaj este singurul sistem viabil de acumulare a energiei la scar in dustrial. 267

Acumularea specific este relativ modest, de numai 0,272 kWh pentru 1 m3 ap ridicat la 100 m, ceea ce face ca la aceste amenajri asigurarea unor parametri energetici semnificativi (putere i energie livrat) s se realizeze numai dac volumele acumulate prin pompare sunt mari, sau dac diferena de nivel ntre bazinul superior i cel infer ior este foarte mare. Pentru reducerea costurilor specifice de investiie i creterea raportului beneficiu/cost au fost i sunt promovate UHEAP-uri cu puteri i cderi mar i. Sunt folosite grupuri reversibile turbin-pomp cu puteri pn la 350 MW/grup n centra le cu puteri foarte mari - 1000...1800 MW. Cderile medii sunt n jur de 400 m, cu r ecorduri n zona 750 m. Economicitatea uzinelor hidroelectrice cu acumulare prin p ompaj este dat nu numai de transformarea energiei de baz n energie de vrf, dar i de m odificarea favorabil a regimului de funcionare a centralelor termo i nuclear electr ice care furnizeaz energia de baz n sistem. Energia preluat de UHEAP n faza de pompar e mrete cerina de energie din perioadele cu gol de sarcin i astfel centralele termo i nuclear electrice pot funciona la capacitate maxim i cu randamente bune i n aceste pe rioade. n plus, UHEAP pot contribui, alturi de uzinele hidroelectrice clasice, la reglajul de frecven i tensiune pentru c rspund n timp foarte scurt la modificrile de s rcin. Este, de asemenea, extrem de favorabil preluarea prin pompaj a surplusurilor accidentale de putere din sistem, care altfel ar conduce la perturbaii n furnizar ea energiei la parametri nominali. n figura 8.2 se prezint un grafic zilnic al bil anului de putere pe care o preia, respectiv o furnizeaz o UHEAP. (+) Putere (MW) + Turbinare - Pompare Energie livrat Energie acumulat (-) Ora din zi

Figura 8.2. Bilanul de putere la o UHEAP Acumularea energiei prin pompaj s-a util izat pentru prima dat n 1890 n Elveia i n Italia. n 1930 au aprut primele grupuri rev ibile. Progresele cele mai recente se refer la realizarea turbo pompelor cu turaie variabil, care genereaz sincronizat cu frecvena din reea dar opereaz asincron (indep endent de frecvena reelei) la pompe. La UHEAP de la Goldisthal, din Germania, cu P i = 1060 MW i Qi = 103 m3/s la o cdere de 301m, dou grupuri sunt clasice i dou au tur aie variabil, ceea ce permite randamente crescute i la operarea n regim de turbin la sarcin parial. 268

O folosin de dat recent a uzinelor cu acumulare prin pompaj este preluare energiei d ebitate la vrf de producie de ctre sursele de energie intermitente. Spre exemplu, p e durata unei furtuni energia eolian este n anumite intervale de timp n exces fa de s arcina cerut de sistem i se poate valorifica numai prin preluarea acesteia de pomp ele unui UHEAP. n Uniunea European, puterea instalat n anul 2000 n uzine hidroelectri ce cu acumulare prin pompaj era de 32.000 MW din totalul de 188.000 MW putere hi dro instalat, reprezentnd 5,5% din totalul puterii electrice instalate din toate s ursele. n acelai an, n Statele Unite ale Amercii puterea instalat n uzine hidroelectr ice cu acumulare prin pompaj era de 19.500 MW, reprezentnd 2,5% din totalul puter ii electrice instalate din toate sursele. n lume, 40 de ri deineau peste 300 UHEAP c u puterea instalat total de 74.000 MW. Liderul mondial este Japonia cu 44 UHEAP avn d peste 24.300 MW putere n exploatare. Este urmat de USA cu 38 UHEAP cu o putere t otal de cca 19.500 MW. n ultima decad piaa energetic s-a liberalizat n multe ri, iar dina pare a fi ctre o pia european deregularizat. Noile reglementri permit o mai corec evaluare a preului energiei produse i aduc beneficii consumatorilor. Problema majo r care apare din punct de vedere tehnic este fiabilitatea sistemului energetic i p revenirea propagrii n lan a cderii n sistem. n acest context rolul energiei disponibil e din acumulrile prin pompaj crete semnificativ, devenind furnizoare a serviciilor de sistem: controlul frecvenei, reglarea tensiunii, rezerv operaional. Ca urmare ap ar i modificri n concepia acestora. Ca argumente n favoarea promovrii UHEAP se menione z: - capacitatea de a furniza energie de vrf n condiiile creterii continue a vrfului d e sarcin, odat cu creterea economic i a nivelului de trai; - posibilitatea de a atenu a variaia mare ntre vrfurile i golurile de sarcin zilnice, sptmnale i intersezoane; erea rolului de furnizare de servicii n sistem (controlul automat al frecvenelor, rezerv de avarie etc.) potenat i de dezvoltarea sistemelor cu turaie variabil, cu apo rt major n reglajul de frecven; - rentabilitatea n furnizarea energiei de vrf n raport cu centralele cu ciclu combinatgaz-turbin. 8.2. ROLUL I FUNCIILE UHEAP

Uzinele hidroelectrice cu acumulare prin pompaj au aceleai caracteristici tehnice i economice de funcionare cu ale uzinelor hidroelectrice clasice, cum sunt: porni re i oprire rapid pentru acoperirea vrfurilor de sarcin, vitez mare de ncrcare, randam nte ridicate la sarcini pariale. Ele prezint ns n plus i o serie de avantaje supliment are, dintre care se evideniaz: - Puterea reglant cu care UHEAP pot interveni n siste m este mai mare dect a AHE gravitaionale, fiind egal cu suma puterilor nominale ale turbinelor (livrare la vrf de sarcin) i pompelor (preluare a excedentului la gol d e sarcin); - Puterea UHEAP depinde n mic msur de variaiile debitului afluent; - UHEAP pot fi amplasate mai uor dect AHE n apropierea centrelor de consum i ca urmare ofer c ondiii mai bune pentru a fi folosite ca centrale de rezerv i de intervenie; 269

- Funcionarea UHEAP n regim de pompare, n orele de sarcin minim, mbuntete condiiil i economice de exploatare ale centralelor termo i nuclearoelectrice. Unele din fu nciile UHEAP, cum ar fi acoperirea prii variabile a consumului, reglajul frecvenei, rezerv de avarie etc. pot fi ndeplinite i de alte tipuri de centrale electrice. Alt e funcii ns, cum ar fi ridicarea sarcinii minime de noapte, sunt proprii nnmai UHEA P, neputnd fi ndeplinite de alte tipuri de centrale electrice. Prin regimurile de funcionare pe care le pot avea (turbinare, pompare, compensator sincron) i posibil itatea de a le schimba n timp scurt UHEAP s-au impus n energetica modern ca un mijl oc deosebit de eficace de optimizare i de ridicare a fiabilitii ntregului sistem ele ctroenergetic. Valorificarea integral a rolului atribuit UHEAP este afectat ns de un ele restricii. Restriciile n asigurarea rspunsului rapid al UHEAP la cerinele din sis tem sunt de natur hidraulic i mecanic. Cele hidraulice sunt date de rspunsul sistemul ui hidraulic, n special de oscilaiile apei n castelele de echilibru. Tot n categoria restriciilor hidraulice se ncadreaz condiia de meninere a regimurilui de curgere sub presiune n galeria de fug n cazul undei de golire. Din aceste motive, la UHEAP cu circuite hidraulice lungi timpul de reacie se menine moderat, n jur de 3 minute pen tru pornire, pentru a asigura ncadrarea saltului n castel n limitele constructive. Sistemele automate de control sunt destinate reducerii oscilaiilor n mas din sistem ul hidraulic la schimbarea regimului de operare. Tendina din ultimile decade este chiar de a omite castelele de echilibru, dei lungimea sistemului hidraulic sub p resiune este uneori mare. Efectele de und din sistem, la schimbrile rapide ale reg imului de operare, sunt studiate prin modelare matematic i sunt uneori verificate chiar pe modele fizice. 8.3. CLASIFICAREA UHEAP

Clasificarea se poate face dup mai multe criterii, conceptuale, funcionale, mod de echipare etc. n cele ce urmeaz se face o succint trecere n revist a unora dintre sis temele de clasificare. Dup modul de folosire a volumului de ap pompat Acest criteriu clasific UHEAP n dou ti puri principale : - UHEAP n circuit deschis, la care volumul de ap este pompat n la cul de acumulare a unei UHE gravitaionale, din care este turbinat o singur dat la o cdere mai mare dect nlimea de pompare (fig. 8.3). - UHEAP n circuit nchis, care recir ul acelai volum de ap, cderea brut la turbinare fiind egal cu nlimea gravitaional e (fig. 8.4). Problema clasificrii UHEAP dup acest criteriu este controversat, unele opinii fiind n favoarea includerii n categoria UHEAP i a celor n circuit deschis, iar altele, ma i numeroase, de a considera c instalaiile de pompare n circuit deschis sunt auxilia re ale UHE gravitaionale (fiind de fapt captri secundare). n aceste cazuri, pompare a se face n scopul valorificrii superioare a potenialului hidroenergetic al rurilor din bazinul hidrografic i mbuntirii indicatorilor tehnico-economici ai UHE. 270

Lac de acumulare Baraj Centrala hidroelectric Captare secundar Staie de pompare Ru din bazin hidrografic vecin Figura 8.3. Pompare n circuit deschis UHE cu captare secundar prin pompaj Bazin superior Derivatie fortata Bazin inferior Centrala hidro Figura 8.4. UHEAP n circuit nchis n cele ce urmeaz, sunt reinute ca amenajri cu acumul are prin pompaj numai UHEAP n circuit nchis. Un caz deosebit de UHEAP, care se ncad reaz numai parial n categoria celor cu circuit nchis, l constitue amenajrile tip baraj cu lac compensator n aval, la care pomparea se face n gol de sarcin din lacul comp ensator n acumularea amonte, iar turbinarea se face pe sensul normal amonte-aval. n afara perioadelor de pompaj, prin turbinele centralei este tranzitat, cu produ cere de energie, att volumul pompat ct i volumul acumulat din debitul afluent al cu rsului de ap (fig. 8.5). Dup modul de realizare a rezervoarelor amonte i aval Rezervoarele amonte i aval se realizeaz constructiv n funcie de configuraia terenului din amplasament. Soluia teore tic este aceea din figura 8.4, n care ambele rezervoare sunt create prin diguri de contur, pe platouri situate la cote mult diferite. 271

Lac de acumulare amonte Baraj Centrala hidro Lac de acumulare aval Stavilar Figura 8.5. Uzin hidroelectric cu acumulare parial prin pompaj Mai frecvent, cel puin unul dintre rezervoare, de obicei cel inferior, este un lac de acumulare, creat prin bararea unui curs de ap (fig. 8.6). Bazin superior Derivatie fortata H H Lac de acumulare Centrala hidro Figura 8.6. UHEAP cu bazin superior i lac de acumulare H Lac de acumulare amonte Bazin superior Lac de acumulare amonte Baraj Derivatie fortata Derivatie fortata H H Lac de acumulare aval Baraj Centrala hidro Figura 8.7. UHEAP cu lacuri de acumulare 272

Dac condiiile de relief o permit, o variant eficient economic este aceea n care ambel e rezervoare sunt create prin bararea unor cursuri de ap (fig. 8.7). Debitele afl uente contribuie i ele la producerea de energie, existnd cel puin la una dintre acu mulri i o central gravitaional, cu debuare n aval. Exist i alte soluii de realizare rvoarelor, n funcie de condiiile locale. Rezervorul inferior poate fi un lac natura l, o incint nduiguit sau chiar oceanul. Dup durata ciclului de pompare Dupa durata ciclului de pompare UHEAP se pot clasi fica in urmtoarele 3 categorii: - UHEAP cu ciclu zilnic, la care pomparea apei se face n orele de sarcin minim din fiecare zi, iar turbinarea n orele de vrf din fieca re zi. - UHEAP cu ciclul sptmnal la care, pentru umplerea lacului superior, se folo sete pe lng pompajul din orele de sarcin minim din fiecare zi i puterea disponibil n ioadele de sarcin scazut din zilele de repaus. Apa astfel acumulat este apoi utiliz at n orele de sarcin maxim din zilele lucrtoare ale sptmnii. Ciclul sptmnal necesi re cu volume mai mari dect cele corespunztoare ciclului zilnic, dar mrete sarcina mi nim din zilele de repaus, care pune probleme dificile de exploatarepentru central ele care furnizeaz energie de baz. - UHEAP cu ciclu sezonier, la care pomparea are loc n perioada de debite mari a anului, cnd exist disponibil de energie electric pr odus de centralele hidroelectrice pe firul apei. Volumele de ap acumulate n acest m od sunt turbinate n perioadele de ape mici i consum mare de energie electric, n gene ral iarna. Ciclul sezonier necesit lacuri mari de acumulare. UHEAP cu ciclu sezon ier pot fi utilizate i pentru pompajul zilnic i sptmnal, n afara perioadelor de ape ma ri. Dup tipul de grupuri utilizat. n funcie de grupurile de pompare i turbinare folo site, UHEAP sunt de 3 feluri: - UHEAP cu grupuri indepenente pentru turbinare i p ompare. La aceste amenajri pompa este antrenat de un motor electric, iar generator ul este antrenat de turbina hidraulic. - UHEAP cu grupuri ternare (3 maini pe acel ai ax). n acest caz, pompa, turbina i maina electric sunt situate pe acelai ax. Maina lectric, atunci cnd este antrenat de turbin are rol de generator, iar cnd este alimen tat din sistem, funcioneaz ca motor electric de antrenare a pompei. - UHEAP cu grup uri binare (reversibile). La aceste uzine cele dou maini sunt reversibiie : maina h idraulic poate funciona att ca pomp ct i ca turbin, iar maina electric att ca motor generator electric. Datorit progreselor din ultima decad n domeniul mainilor hidraulice reversibile, gru purile binare au o larg rspndire, nlocuind practic grupurile ternare pentru cderi de pn la 600 m. 8.4. TENDINE N DOMENIUL GRUPURILOR UHEAP n acest paragraf se fac numai unele referiri la stadiul actual i la progresele nreg istrate n realizarea echipamentelor hidroelectrice ale uzinelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj. Aa cum s-a artat, echiparea poate fi cu grupuri separate p entru pompare (motor electric i pomp) i pentru producere de energie (turbin i generat or), sau cu grupuri reversibile. 273

Amenajrile moderne sunt echipate n mod curent cu grupuri reversibile. Turbinarea i respectiv pomparea se face cu turbo pompe, care i schimb sensul de rotaie dup cum luc reaz ca turbine sau ca pompe. Maina hidraulic este cuplat cu o main electric reversibi care lucreaz fie ca motor, cnd antreneaz pompele, fie ca generator atunci cnd este antrenat de turbine. Cele mai multe grupuri reversibile sunt de tip Francis, dar cu o compexitate mult mai mare dect aceea a unei turbine simple (fig. 8.8 ). Mult e dintre UHEAP echipate astfel au un singur etaj de pompare chiar la cderi mai ma ri dect 500 m. n prezent sunt n funciune numeroase grupuri reversibile mono-etajate la UHEAP uri cu cderi de peste 600 m. Se menioneaz numai amenajrile din ri vecine, cu sunt Serbia, cu amenajarea Bajna Basta, la o cdere de 630 m i 316 MW/grup i Bulgar ia cu amenajarea Ciaira, la o cdere de 701 m i 210 MW/grup. Randamentele grupurilo r reversibile au crescut cu 2 4% n ultimile decade. Un progres major l constitue p osibilitatea de funcionare cu turaie variabil, care crete randamentele globale. Avan tajele sunt nu numai n domeniul randamentelor ci i n domeniul serviciilor de sistem , dintre care se amintete posibilitatea de reglaj al frecvenei n regim de pompaj. 1 10 100 1000 Figura 8.8. Grup reversibil i domeniul de aplicare La cderi medii, unele UHEAP uri au fost echipate cu turbine de tip Deriaz (asemntoare turbinelor Kaplan cu rotor c u pale reglabile, dar cu unghiul de atac al curentului la 30 ... 400 fa de axa de rotaie) pentru uurina cu care se convertesc din turbine n pompe prin reglarea palelo r. Conceptul mai vechi, cu grupuri separate de pompare i respectiv turbinare poat e fi nc promovat atunci cnd se impune o schimbare foarte rapid din regim de turbinar e n regim de pompare. n acest configuraie sensul de rotaie se menine acelai 274

indiferent de regim. Turbinele pot fi de tip Pelton sau Francis. Turbina i pompa pot fi dimensionate fiecare la parametri lor optimi, ceea ce permite obinerea uno r randamente ridicate att n regim de turbinare ct i n regim de pompare i deci, n ansam lu, crete eficiena ciclului turbinare-pompare. Dac la grupurile ternare turbinele s unt de tip Pelton, atunci schimbarea de regim de la turbinare la pompare se poat e face n cteva secunde. Exist ns i un dezavantaj, i anume c arborele dintre pomp si n rezult foarte lung, din cauz ca rotorul turbinei trebuie amplasat deasupra nivelu lui maxim aval, iar rotorului pompei trebuie s i se asigure contrapresiune la niv elul minim aval. 8.5. SCHEME DE AMENAJARE Principial schemele de amenajare a uzinelor hidroelectice cu acumulare prin pomp aj nu difer prea mult. Toate au un rezervor superior, n care se acumuleaz apa, i un rezervor inferior, din care se face pomparea. Varietatea schemelor este dat de va rietatea condiiilor din amplasamente. Pentru ilustrare, sunt prezentate n continua re o serie de scheme de amenajare. UHEAP Bath County, a crei schem de amenajare este prezentat n figura 8.9, intrat n exp loatare n 1985 n SUA, este cea mai mare amenajare cu pompaj n funciune n momentul de fa (anul 2008). Puterea instalat este de 2100 MW, n 6 grupuri de 350 MW fiecare. Deb itul instalat este de 915 m3/s, iar cderea este de 385 m. Figura 8.9. Schema de amenajare a UHEAP Bath County 275

Sunt trei circuite hidraulice, interconectate n amontele galeriilor forate, care c onduc apa la i de la cele 6 grupuri din central. Distribuitorul este frontal cldiri i centralei. Amenajarea este subteran, dar centrala hidroelectric este suprateran. n bazinul superior variaia de nivel la un ciclu de pompare turbinare este de cca 2 0 m, ceea ce impune condiii dificile de stabilitate. Un sistem extins de drenaj, cu dou galerii de contur, la dou nivele diferite, controleaz presiunile interstiiale din versant, imediat sub rezervorul superior. La baza versantului, amonte de ce ntral, un al doilea sistem de foraje de drenaj descarc eventualele exfiltraii din a nsamblul lucrrilor subterane. Lungimea mare a circuitului hidraulic a impus inter calarea ntre galeriile de aduciune i galeriile forate a trei castele de echilibru. S chema asigur o mare flexibilitate n exploatare, constnd n fapt n 3 uzine cu pompaj in dependente funcional. UHEAP Dinorwig, intrat n funciune n 1983 n Marea Britanie, este cea mai mare amenajar e cu pompaj n funciune n Europa (Fig.8.10). Puterea instalat este de 1728 MW, cu 6 g rupuri reversibile. Fiecare grup are o putere nominal de 288 MW la turbinare i de 275 MW la pompare. Intrarea n regim din stare de repaos se face n mai puin de 2 min ute, iar din rezerv cald n regim n mai puin de 20 s. Energia total nmagazinat pe cicl ste de 9 GWh. Randamentul ciclului este de 74 ... 75%. Amenajarea este integral subteran. Datorit lungimii mari a derivaiei, de peste 2300 m, uzina este prevzut cu castel de echilibru. n aval de castel este un pu forat, con tinuat cu o galerie blindat. Galeria de fug are o contrapant semnificativ pentru a a sigura contrapresiune, n special pentru regimul de pompare. Vane amonte Aduciune Castel de echilibru Rezervor superior Galerie blindat CHE AP H = 542 m Galerie de fug Rezervor inferior 1695 m 700 m 470 m Figura 8.10. Profil sinoptic prin UHEAP Dinorwig 276

UHEAP Goldisthal, dat n exploatare n 2004 n Germania, este cea mai modern uzin cu acum ulare prin pompaj din Europa. Puterea total este de 1060 MW, echiparea fiind cu 2 grupuri reversibile de 270 MW i turaia de 333 rot/min i alte dou grupuri cu turaie v ariabil (300 ... 346 rot/min) cu puterea nominal de 265 MW. Cderea maxim este de 325 m, iar cea minim de 280 m. Debitul instalat este de 103 m3/s la turbinare i de 80 m3/s la pompare. Dup cum se poate urmri n figura 8.11, schema se amenajare este tradiional: rezervor s uperior, priz, galerie forat, caverna centralei, galerie de fug, aspiraie. Rezervorul superior are o suprafa de 55 ha i un volum util de 12 mil m3. Lungimea barajului d e contur este de 3 370 m. Rezervorul inferior are o suprafa de 78 ha i un volum tot al de aproape 19 mil m3. Este de fapt un lac de acumulare, realizat de un baraj de 67 m nlime i o lungime la coronament de 220 m. Lac de acumulare Rezervor superior Baraj Figura 8.11. Schema de amenajare a UHEAP Goldisthal Caverna slii mainilor, la care accesul se face printr-un tunel, are o lime de 25 m, o nlime de 49 m i o lungime de 1 37 m. n vecintate este caverna trafo. Derivaia forat are dou galerii blindate cu diame trul de 6,20 m fiecare. La intrarea n central sunt dou distribuitoare care aduc apa la cele patru grupuri. Galeriile de fug sunt tot n numr de dou, cu diametrul de 8,2 0 m fiecare. Ieirea din central are patru zone de linitire, cte una pentru fiecare g rup, iar lungimea galeriilor de fug este de cca 275 m. 277

UHEAP Revin este una dintre primele uzine cu acumulare prin pompaj la care s-au utilizat grupuri reversibile. Uzina a intrat n exploatare n 1972. Cderea este modes t, de 240 m, iar echiparea cuprinde 4 grupuri de 188 MW fiecare. Schema, prezenta t n figura 8.12, nu cuprinde elemente deosebite. Din bazinul superior, de la o pri z turn, apa este adus la central printr-un pu forat continuat cu o galerie forat. Cave na centralei este poziionat la o cot mult inferioar fa de bazinul (lacul de acumulare) inferior, pentru a asigura contrapresiunea. Figura 8. 12. Profil sinoptic prin UHEAP Revin UHEAP Ludington (construit ntre 1969 i 1973) face parte din aceai generaie, a primelo r grupuri reversibile, dar are o serie de particulariti. Dei cderea este relativ mic, de numai 121 m, puterea uzinei este foarte mare, de 1872 MW. Rezervorul inferio r este lacul Michigan, ceea ce asigur volume mari de pompare. Rezervorul superior are o lungime de cca 4 km, o lime de 1600 m i o adncime de 33 m. Circuitul hidrauli c este format din 6 conducte forate cu debit capabil de peste 260 m3/s fiecare. Bazin superior Lacul Michigan Figura 8.13. Schema de amenajare a UHEAP Ludington 278

UHEAP Pacatuba este un proiect propus n Brazilia, care are cteva particulariti inter esante (fig. 8.14). Puterea instalat este de 500 MW, la o cdere de 551 m. Rezervor ul superior este realizat prin nchiderea cu baraje transversale a unor chei. Bazi nul inferior, de form semieliptic, este realizat ca un rezervor de coast, cu dig de contur. Parial este excavat n terenul natural. Sistemele de etanare i drenaj sunt s imilare cu cele ale rezervoarelor superioare. Circuitul hidraulic cuprinde o gal erie forat de 4,5 m diametru i o lungime de 1000 m i o galerie de fug cu diametrul de 6 m. Figura 8.14. Schema de amenajare propus pentru UHEAP Pacatuba 279

UHEAP Kunigami, construit n Japonia, este prima uzin hidroelectric cu pompaj care fo losete ap de mare (fig. 8.15). Soluia a fost promovat ca pilot pentru numerose alte amplasamente favorabile pe costele Japoniei. Utilizarea mrii ca rezervor inferior este considerat ca fiind mult mai acceptabil din punct de vedere al impactului as upra mediului, pentru c nu mai sunt afectate cursurile naturale de ap. Centrala are o putere instalat relativ mic, de numai 31,8 MW, la o cdere net de 141 m i o nlime de pompare de 160 m. Debitul instalat este de 26 m3/s la turbinare i de 2 0,2 m3/s la pompare. Pentru a rezista atacului apei saline suprafeele udate ale c ircuitului hidraulic i ale echipamenteleor sunt confecionate din oel inoxidabil aus tenitic, cu coninut redus de carbon. Rezervorul superior este de form octogonal, cr eat prin dig de contur, iar rezervorul inferior este conturat de o aprare costier cu tetrapozi protejnd construciile de debuare a circuitului hidraulic. Bazin superior Oceanul Pacific Figura 8.15. UHEAP Kunigami, avnd oceanul Pacific drept bazin inferior 280

UHEAP Tarnia Lputeti este proiectul primei centrale hidroelectrice cu pompaj care ur meaz s fie construit n Romnia. n cele ce urmeaz se prezint o variant dintre cele stu n diverse etape. Schema de amenajare se compune dintr-un rezervor superior lacul Lputeti derivaia, centrala subteran i rezervorul inferior lacul Tarnia. Integrare hem a lacului de acumulare existent este avantajoas economic i nu perturb major funci onarea centralei hidroelectrice de la piciorul barajului. Prismul util pentru po mpaj este de cca 10 mil m3 fa de 74 mil m3 ct are lacul.

Parametri energetici preconizai, realizabili ntr-o etap sau n dou etape, sunt: putere instalat de 1000 MW, n 4 grupuri reversibile de 250 MW fiecare, la o cdere de 565 m. Rezervorul superior este amplasat pe un platou de pe versantul stng al lacului Tarnia. Rezervorul este creat de un dig de contur cu nlimea de pn la 35 m i are un vo um de 10 mil m3. Etanarea fundului se va face cu un covor asfaltic. Problema etanri i i drenrii rezervoarelor superioare realizate prin diguri de contur este dezvolta t n acest paragraf pe baza unui studiu de caz. Figura 8.16. Proiectul UHEAP Tarnia Lputeti 281

Priza de ap din rezervorul superior este situat pe fundul rezervorului, la cca 60 m de piciorul digului. Derivaia are un fir unic pentru galeria forat, cu diametrul de 6 m i dou fire pentru galeria de fug, cu diametrul de 6,2 m fiecare. Centrala su bteran este amplasat ntr-o cavern cu o acoperire de 500 m, avnd dimensiunile 23 x 45 x 115 m. Transformatoarele sunt de asemenea amplasate n subteran, ntr-o cavern sepa rat. Priza de ap pentru pompaj din lacul Tarnia, care este i debuare pentru regimul d e turbinare, este o priz de versant, situat la o cot sub nivelul minim de exploatar e al lacului. UHEAP cu rezervoare subterane este o propunere lansat n SUA, pentu compania energe tic Edison. n figura 8.17 este prezentat conceptul de amplasare a rezervoarelor. C entrala are dou trepte, cu cca 530 m cdere pe fiecare treapt, cu o putere instalat nt re 2000 i 3000 MW. Rezervorul inferior, ca i rezervorul intermediar sunt realizate ca o reea de galer ii interconectate. Soluii similare sunt n studiu pentru valorificarea galeriilor d e la unele mine care se nchid. Figura 8.17. UHEAP cu rezervoare inferioare realizate n subteran. 282

Etanarea i drenarea rezervoarelor superioare. Studiu de caz Bazinele superioare al e centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj sunt uzual realizate n prof il mixt, prin excavare n zona platourilor nalte din amplasament i bordare a conturu lui excavaiei cu baraje perimetrale construite din materialul derocat. Datorit sch imbrilor rapide i frecvente ale nivelurilor (adesea bazinele se golesc integral in 4 ... 10 ore) problema etanrii i drenrii acestor bazine este de prim importan. In caz l unor pierderi de ap excesive i necontrolate, consecinele sunt deosebit de grave: reducerea randamentului global al uzinei; distrugerea etanrii fundului i paramentel or datorit forelor de subpresiune n exces, iar n condiii de iarn, i a ngheului; peri rea stabilitii versanilor i a golurilor subterane funcionale (galerii, caverna centra lei) datorit presiunilor interstiiale induse.

La majoritatea UHEAP-urile aflale in exploatare s-a adoptat etanarea cu beton bit mninos a fundului i paramentelor bazinului, concomitent cu o reea de drenaj foarte extins, care permitea localizarea i colectarea debitelor pierdute. n ultima decad c a soluie alternativ de etanare sunt aplicate i geomembranele. Ponderea investiiei cer ute de lucrrile de etanare-drenare, n cazul aplicrii betonului bituminos, sau a geom embranelor, este mare n ansamblul investiiei unei UHEAP. Din acest motiv s-a anali zat posibilitatea de nlocuire a acestei soluii cu o rezolvare tipic lucrrilor de bar are, cu masc pe parament i voal de injecii. n cele ce urmeaz se prezint o comparaie en rgo-economic a soluiilor de etanare menionate, pentru cazul concret a unei scheme pr econizate in bazinul superior al Argeului. Schema UHEAP Stna Mare - Topolog (fig. A.1) are rezervorul superior amenajat ca bazin pe platoul Stna Mare, situat pe in terfluviul rului Topolog i Topologel i rezervorul inferior realizat prin barare pe rul Topolog, la circa 4 ... 5 km n amonte de confluen. Legtura dintre cele dou acumulr se realizeaz printr-o galerie de circa 2 km lungime, centrala fiind amplasata in subteran. Principalele caracteristici ale amenajrii sunt: putere instalat 500 MW, cdere medie brut 650 m i debit instalat de 95 m3/s. Figura A.1. Vedere n plan a schemei de amenajare 283

Morfologic, platoul Stna Mare constitue o platform de eroziune cu pante foarte red use. Roca de baz este format din micaisturi cuaritice i paragneise, cu zone alterate de circa 3 m grosime acoperite de depozite de 0,5 . . . 6 m grosime. In figura A .2 este prezentat sistemul de etanare propus pentru bazinul superior al amenajrii. Covorul asfaltic are dou straturi de beton asfaltic compactat, protejate cu emul sie de bitum cationic i vopsea de bronz-aluminiu, aezate pe un beton semicompactat, piatr spart i savur. Fundaia etanrii este alctuit din balast argilos. PROFIL TIP DETALIU DE ETANARE Figura A.2. Etanarea bazinului superior Etanarea cu masc de parament i voal de etanar e nu este detaliat aici, soluia urmnd alctuirile constructive uzuale aplicate la bar ajele de anrocamente cu masc. Sistemul de drenaj este astfel conceput nct s asigure colectarea i localizarea debitelor exfiltrate n suprafaa radierului i respectiv a pa ramentului (fig. A.3). Reeaua de drenuri colectoare debueaz ntr-o galerie perimetral vizitabil, care este scoas pe sub barajul perimetral n afara rezervorului. Debuarea se face ntr-un bazin colector, de unde apa este repompat n rezervorul superior n per ioada golurilor de sarcin. Detaliile drenajului se pot urmri n aceai figur. 284

VEDERE N PLAN A A SECIUNE A-A Figura A.3. Sistemul de drenaj al bazinului superior Alegerea soluiei de etanare n u se poate face numai pe considerente funcionale sau de cost, fr a lua n consideraie spectrul de infiltraie i debitele pierdute. Deoarece etanarea cu covor asfaltic a f undului i a paramentelor udate ale bazinului asigur teoretic eliminarea integral a pierderilor, estimarea debitelor exfiltrate s-a fcut pe baza experienei de la alte lucrri similare, utiliznd datele disponibile n literatura tehnic consultat. S-au sel ectat cele mai mari valori nregistrate pentru debitele pierdute, considerate ns acc eptabile la alte amenajri cu pompaj prevzute cu etanri bituminoase : centrala Egberg = 4 ... 6 1/s la o suprafa, etanat de 120.000 m2; centrala Iril Enda = 2 ... 4 1/s la 66.000 m2; centrala Turlough Hill = 1... 4 1/s la 80.000 m2. Pe baza acestor date s-a adoptat, pentru soluia de etanare propus, o pierdere specific de 1,5 1/zi, m2. In cazul etanrii cu masc de parament i voal, evaluarea debitelor pierdute s-a fcu t prin calcul, utiliznd metoda elementelor finite. S-a inut seama de morfologia am plasamentului i s-a admis ipoteza infiltraiei plan verticale pentru o seciune 285

transversal caracteristic. Pe baza investigaiilor geologice, s-a admis c roca este o mogen, fr discontinuiti majore sau sisteme prefereniale de fisuri. n figura A.4 este p ezentat discretizarea utilizat n calcul. Domeniul cuprinde masivul de roca pna la li mita vilor adiacente, care asigur drenarea debitelor pierdute. S-a considerat c deb itele exfiltrate sunt canalizate dominant ctre cele dou vi care marcheaz interfluviu l, valea Stna Mare n stnga, la 280 m mai jos fa de fundul bazinului i valea Topolog n reapta, la 630 m mai jos fa de fund. Condiiile de margine au fost introduse sub for ma sarcinilor hidraulice impuse pe fundul bazinului i pe albia rurilor din vile adi acente.

Figura A.4. Discretizarea i spectrul curgerii din bazinul superior Pentru roc s-a admis o conductivitate hidraulic de 5x10-4 cm/s, iar efectul voalului s-a modelat printr-o reducere de 10 ori a permeabilitii rocii intacte. Pentru zona de fund a bazinului s-a considerat c eventualele injecii de consolidare nu produc modificri a le conductivitii hidraulice a rocii. S-a analizat efectul adncimii voalului preconi zat, calculele fcndu-se pentru voaluri cu adncimea de 50, 100 si 200 m. Dup cum se p oate urmri n figura A.4, datorit exfiltraiilor, pe versant, apar zone de izvorre cu e xtindere mare, care impun msuri de drenare suplimentare. Debitele pierdute n cazul voalului de 50 m adncime au rezultat a fi de 0,053 l/s,ml. Extinderea adncimii vo alului are efecte reduse asupra spectrelor de curgere i a debitelor pierdute dato rit faptului c infiltraia se produce predominant prin zona de fund i nu prin voal sa u prin ocolirea voalului. Astfel, la creterea adncimii voalului de la 50 la 200 m debitele pierdute scad cu numai 5%. Pentru alegerea variantei de etanare (covor a sfaltic sau masc i voal) s-a adoptat drept criteriu costul unui kWh produs in UHEA P, cost n care se evideniaz att amploarea i costul lucrrilor de etanare-drenare, ct rderile de energie prin exfiltraii. Expresia costului kWh produs este: pc = ( A I + Aed I ed + peb E ) 1 VT VT + Vinf c E unde: 286

A este amortismentul investiiei de baz; - valoarea actualizat a investiiei n UHEAP, m ai puin investiia I pentru etanarea i drenarea bazinului superior; - amortismentul pe ntru lucrrile de etanare i drenaj ale bazinului Aed superor; I ed - valoarea actu alizat a investiiei pentru etanarea i drenarea bazinului superior; E - energia de po mpaj utilizat ntr-un an; - preul energiei de pompaj, considerat ca energie de baz; pe b - volumul de ap turbinat ntr-un an; VT Vin - volumul de ap pierdut prin exfiltraii din bazinul superior n timp de un an; - randamentul ciclului de pompare turbinar e; c c E - energia produs prin turbinare. Preurile de producie evaluate cu relaia de m ai sus au rezultat de 0,299 lei/kWh n cazul etanri cu covor asfaltic i de 0,302 lei/ kWh n cazul etanrii cu masc i voal. Comparaia acestor costuri arat c soluia cu covor ltic este de preferat. Evaluarea energo-economic evideniaz c reducerea costului de i nvestiie n varianta cu masc i voal nu compenseaz pierderile energetice din exploatare . Se menioneaz c diferenele n favoarea acestei soluii se majoreaz semnificativ dac n ul de investiie se introduce i costul lucrrilor de drenare a versanilor. 8.6. RANDAMENTUL CICLULUI POMPARE TURBINARE 8.6.1. Randamentul tehnic Randamentul ciclului de pompare - turbinare este dat de raportul dintre energia ET produs prin turbinare din bazinul superior a unui volum de ap V i energia EP con sumat pentru pomparea aceluiai volum de ap pe diferena de nivel dintre bazinul infer ior i bazinul superior: c = ET EP (8.1) Energia produs prin turbinare este dat de relaia: ET = 1 9,81 V ( H br T )t g [kWh] 3600 (8.2)

n care unitile de msur sunt n SI iar notaiile sunt: Hbr T t g diferena de nivel g ntre nivelul apei din bazinul superior i cel inferior; pierderea de sarcin la tran zitarea apei prin circuitul hidraulic la turbinare; randamentul turbinei; randam entul mainii electrice cnd lucreaz ca generator. 287

Energia consumat pentru pompare este dat de relaia: EP =

[kWh] (8.3) unde intervin n plus notaiile: P g pierderea de sarcin la tranzitarea apei prin circ uitul hidraulic la pompare; randamentul mainii electrice cnd lucreaz ca motor al po mpei. Dac se introduc randamentele hidraulice: pentru turbinare H ,t = H br T H br si respectiv pentru pompare H , p =

, i noiunea de randament total pe fiecare component a ciclului se obin: pentru turbina re: ET = pentru pompare: 1 V H br V H br h , t t g =T , t 367 367 (8.4) EP = 1 1 1 V H br = V H br 367 H , p p m P ,t 367 (8.5) unde T,t este randamentul total la turbinare, iar P,t este randamentul total la po mpare. Randamentul ciclului de pompare turbinare se exprim atunci sub forma: c = 8.6.2. Eficiena energetic ET = T ,t P ,t EP (8.6)

Randamentul ciclului pompare turbinare prezentat n paragraful anterior se refer nu mai la aspectele cantitative ale produciei i consumului de energie electric, fr a lua n considerare calitatea energiei electrice implicate . De regul, uzinele cu acumu lare prin pompaj produc la turbinare energie de vrf i consum pentru pomparea apei e nergie de baz. Pentru a pune n eviden eficiena energetic a amenajrii, cele dou energi rebuie s fie aduse la echivalen. Echivalentul n baz al energiei prodse la turbinare s e calculeaz n funcie de preurile energiei livrate pv i respectiv al energiei consumat e pb: ET,eb = pv / pb ET (8.7) 288

H br H br +

1 9,81 V ( H br +

P ) p m 3600

n relaie s-a considerat c ntreaga energie prods este energie de vrf. Eficiena energeti rezult ca raport ntre energii echivalente: c =

inf = VT VT + Vinf (8.9) Randamentul tehnic corectat este n acest caz: c =inf c =inf T ,t P,t (8.10) Co ecii suplimentare sunt date de consumul propriu al uzinei i de fluctuaiile cderii la uzinare i respectiv la pompare date de variaia nivelurilor apei n rezervoare. BIBLIOGRAFIE Bogenrieder, W., Groschke, L. (2000). Design and construction of Germanys Goldist hal pumped-storage scheme. Hydropower and Dams, Volume 7, Issue one. CE IIT, Kha ragpur. (1999). Lesson 1. Principles of Hydropower Engineering .New Delhi. Coglni ceanu, A., Iorgulescu, F. (1967). Orientri actuale n hidroenergetic. Editura Tehnic, Bucureti. Coglniceanu, A. (1986). Bazele tehnice i economice ale hidroenergeticii. Editura Tehnic, Bucureti. 289

ET , eb EP

pv T , t P , t pb (8.8)

unde c este eficiena ciclului pompare turbinare. De aceast dat nu se mai poate vorb i de un randament, care prin definiie este subunitar, ci de eficien. Astfel, la un randament tehnic de c = 0,78 i un raport al preurilor pv / pb = 3, eficiena energeti c este de c = 2,34. Desigur c aceast evaluare simpl justific numai oportunitatea incl uderii n sistem a centralelor cu pompaj. Eficiena energetic real trebuie s includ i sc rea pierderii de energie la transport n cazul turbinrii i respectiv creterea pierder ii de energie la transport n cazul pomprii. Corecii mai intervin i din includerea n a naliz a recunoaterii financiare a serviciilor de sistem pe care le asigur centrala. 8.3. Corecii ale randamentului tehnic


n cazul UHEAP cu bazinul superor amenajat cu diguri de contur pe platouri natural e, i chiar n cazul bazinelor superioare realizate prin barare, au loc pierderi de ap prin exfiltraii. Pierderile de ap conduc la reducerea randamentului global al uz inei. Dac volumul de ap pierdut este Vin (m3/an) iar volumul total turbinat intr-u n an este VT apare o component suplimentar a randamentului:

Davis, C.,V., Sorensen, E.,K. (1969). Handbook of applied hydraulics. McGraw-Hil l. Fujihara, T., Imano, H., Oshima, K. (1998). Development of Pump Turbine for S eawater Pumped-Storage Power Plant. Hitachi Review Vol. 47, No. 5. Houdeline & c ol. (2006). Reversible Pump-Turbine and Motor-Generatores Design. A large pumped storage power plant experience. Hydrowater, Beijing, China. Hydropower and Dams (2002). Pumped-storage projects update. Volume 9, Issue 5. Jenkinson, P. (2005) . Dinorwig the largest pumped storage plant in Western Europe First Hydro Analys ts Conference. Krieger, G. (2007). Renewable energy for the future. VDMA - Power Systems. Frankfurt/Main, Germany. Conference on Renewable Energies for Embassie s in Germany, Berlin. Mosonyi, E. (1991). Water power development. Akademia Buda pest. Mosonyi, E. (1991). Leakage and seepage from upper reservoirs. Water Power and Dam Construction, January. Popescu, M. (2008). Uzine hidroelectrice i staii d e pompare. Funcionarea hidraulic la regimuri tranzitorii. Editura Universitar, Bucu reti. Stematiu, D., Scrob, E., Popescu, R. (1985). Construcii hidroenergtice. ndrumt or de proiectare. ICB. Stematiu, D., Ivnescu, G. (1990). Consideraii privind soluii le de etanare a bazinelor superioare a centralelor hidroelectrice cu acumulare pr in pompaj. Hidrotehnica, Vol. 35, Nr. 1. UPB. (2006). Hidroenergetica. www.hydro p.pub.ro / bcap4. USBR. Power Resources Office. (2005). Hydroelectic Power. US D epartment of the Interior publications, Denver. VA TECH Hydro & MCE Voest. (2003 ). Pumped storage plant Goldisthal. Vladimirescu, I. (1974). Maini hidraulice i st aii de pompare. Editura Didactic i Pedagocic, Bucureti. VOITH Siemens (2002). Pumped storage. Tecnical paper. Water Power and Dam Construction (1993). The worlds pump ed-storage plants. Volume 45, Nr. 8. 290

9 RESURSE NECONVENIONALE DE ENERGIE HIDRAULIC 9.1. CONSIDERAII PRELIMINARE n afar de energia debitelor rurilor i a fluviilor, care constitue forma cea mai cuno scut i utilizat de energie hidraulic, sunt alte dou resurse de energie hidraulic care prezint interes, i anume energia valurilor i a curenilor marini i energia oscilaiilor periodice ale mareelor. Acestea au cptat denumirea de resurse neconvenionale de ene rgie hidraulic, pentru c nu mai sunt legate de circuitul apei n natur, dei provin i se regenereaz continuu tot datorit energiei solare. 9.1.1. Consideraii privind valurile marine Valurile marine reprezint o resurs de energie promitoare ntre cele regenerabile, fiin d semnificativ cantitativ i acesibil n numeroase zone ale globului. Energia valurilo r marine este o form indirect de energie solar. nclzirea diferit a unor mase mari de a p din oceanul planetar i din suprafaa uscatului conduce la apariia vnturilor. Vnturile care sufl peste mari ntinderi de ap transmit o parte din energia lor acestora, gen ernd valurile care se formeaz la suprafaa mrilor i oceanelor i se ndreapt spre rm. ul teoretic global este de 8x105 TWh/an, ceea ce reprezinz de 100 de ori cantitat ea de energie care ar putea fi produs anual de amenajrile hidroenergetice convenion ale. Dac acest potenial ar putea fi valorificat integral, s-ar evita emisia n atmos fer a 2 milioane de tone de CO2 care ar fi degajate prin arderea combustibililor fosili pentru a da aceai cantitate de energie. Potenialul mondial, exprimat ca put ere disponibil, este de cca 2 TW, cu 320 GW n Europa. Din acest potenial teoretic s -ar putea valorifica sub form de energie electric cam 10 ... 12 %. Chiar n aceste c ondiii ns, energia valurilor marine tot ar fi suficient pentru acoperirea necesarulu i planetar de energie electric. Potenialul liniar, referitor la metru de coast, est e cel care definete locaiile n care se pot amenaja eficient instalaii de preluare a energiei valurilor. Potnialul liniar, ca i potenialul de suprafa asociat, depind de pt ratul nlimii valului, care difer foarte mult de la o zon la alta. Ca urmare, harta po tenialului exprimat n kW/m din figura 291

9.1 este n msur s pun n eviden zonele de pe glogb unde pot fi amenajate instalaii cu cter industrial. 00 Kw / m coast 70 kW/m Figura 9.1. Repartiia pe glob a energiei specifice a energiei din val Resursele e nergetice din valuri sunt foarte diferite ntre diferite rmuri. Valorile maxime ale densitii de energie din valuri sunt de cca 30 MW pe km2 pe costele europene i de cc a 40 ... 45 MW / km2 n cele mai favorabile locaii. n ceea ce privete valorificarea e fectiv a acestei resurse de energie, situaia este ns diferit. Tehnologiile de transfo rmare a energiei valurilor n energie electric nu au ajuns nc la stadiul de instalaii industriale performante, iar costurile pe kWh sunt nc mari. Exist numeroase cercetri n domeniu, sunt patentate numeroase dispozitive i unele dintre acestea sunt, dup c um se va vedea n paragrafele urmtoare, pe cale de a deveni instalaii cu caracter in dustrial. 9.1.2. Consideraii privind mareele i curenii marini

Ridicarea i coborrea periodic a nivelului mrilor sau oceanelor este cunoscut ca feno menul de maree. Acesta se produce ca urmare a forelor de atracie exercitate de soa re i n special de lun. Datorit rotaiei pmntului frontul de und creat de ridicarea / ea de nivel se deplaseaz spre vest, cu o nlime mai mic de 1m i o perioad de 12 ore i de minute, adic intervalul de timp dintre flux (ridicare de nivel) i reflux (coborr e de nivel). Fazele lunii fac ca diferena de nivel dintre flux i reflux s varieze n timp, ntre un maxim i un minim, cu perioada de 14 zile. Configuraiile diferite ale mrilor i oceanelor creeaz mari diferene ntre diferitele locaii n ceea ce privete dife dintre nivelul apei la flux i nivelul de la reflux. Sunt maree mari, cu diferene denivel de peste 4 m, maree medii, cu valori ntre 2 i 4 m, i maree mici, cu valori sub 2 m. O imagine a repartiiei pe glob a nlimii mareelor este redat n figura 9.2. 292

Maree mari > 4m Maree medii 2... 4 m Maree mici < 2

Figura 9.2. Reapartiia nlimii mareelor pe coastele continentelor Potenialul global al energiei mareelor este estimat la 200 TWh/an, dar sunt i evaluri mai optimiste, d e pn la 450 TWh/an. n amplasamente foarte favorabile, cum sunt strmtorile, estuarele i golfurile densitatea de energie atinge 500 ... 1000 W/m2. Potenialul amenajabil , exprimat n putere, este estimat la 120 ... 400 GW. Fructificarea energiei maree lor sub form de energie mecanic dateaz din secolul 11, la mori de cereale n Frana i Ma rea Britanie. Fructificarea ca energie electric dateaz din a dou jumtate a secolului XX. n principiu, o incint nchis, care poate fi un golf sau un estuar barat, sau o i ncint creat prin diguri de contur, nmagazineaz apa la flux i o red oceanului la reflux . Accesul apei n incint se face atunci cnd nivelul mrii este ridicat i incinta este c u nivel minim, iar restituia se face cnd nivelul mrii este cobort i nivelul n incint e te maxim. Schimbul de ap dintre incint i mare se face prin turbine, care fructific d iferenele de nivel create ntre incint i larg. Sunt o serie de probleme nc neclarificat e privind durabilitatea amenajrilor i n special impactul creat asupra mediului mari n. Din acest motiv n lume sunt numai cteva uzine mareo electrice cu puteri semnifi cative. Energia curenilor asociai mareelor este o a doua resurs interesant pentru va lorificare energetic. Fructificarea acestei energii se face prin elice submarine, organizate n ferme similare cu fermele eoliene. Acestea sunt amplasate n zone din vecintatea insulelor sau coastelor unde vitezele curenilor mareici (provenii din m aree) sunt mai mari. Tehnologiile de preluare a energiei curenilor sunt relativ s imple i verificate la nivel de prototip. Nu sunt ns finalizate amenajri energetice l a scar industrial i contribuia lor la sisteme energetice este nc nesemnificativ. Pentr viitorul apropiat se apreciaz c energia curenilor marini va deveni, n locaiile favor abile, o surs important de energie. 293

9.2. HIDROENERGIE DIN VALURI MARINE 9.2.1. Puterea i energia valurilor marine Valurile marine sunt rezultatul combinaiei dintre aciunea vnturilor, a gravitaiei i a tensiunii superficiale a suprafeei mrii. Figura 9.3. ilustreaz formarea valurilor marine n cazul unei furtuni. Mrimea valului este determinat de viteza vntului i de fe tch, dar i de adncimea i relieful fundului mrii, care pot disipa sau concentra energ ia valurilor. Direcia de propagare

Figura 9.3. Formarea i caracteristicile valurilor Particolele de ap excitate de vnt au traiectorii circulare, cele de la suprafa avnd diametrul maxim, iar cele din sp re fund diametre care scad exponenial cu adncimea. Compunerea acestor traiectorii conduce la formarea crestelor i golurilor de val i respectiv la propagarea valuril or. Distana dintre dou creste consecutive este denumit lungime de und . nlimea valulu este distana dintre golul i creasta valului. Perioada valului T este intervalul d e timp necesar valului s parcurg o distan . Ca urmare relaia care definete viteza valu ui este v = /T. 294

Va u i e transport energie mecanic. Puterea pe unitate de lungime transversal direci ei de propagare a unui val cu nlimea H i lungimea de und este: 1 P = g H 2 [W / m] 2 (9.1)

unde este densitatea apei de mare iar g este acceleraia gravitaional. Toate mrimile sunt exprimate n SI. La formarea valurilor n larg acestea au nlimi mici H1 i lungimi d e und mari 1 (figura 9.4). La apropierea de rm puterea rmne aproape neschimbat, except unele pierderi prin frecare, dar lungimea de und scade la 2,. nlimea valului crete pt atic, corespunztor condiiei de putere constant din relaia (9.1). Aceste valuri mari au efectul distrugtor asupra plajelor. H1 H2 Figura 9.4. Evoluia caracteristicilor valului de la larg spre rm Pentru valuri nere gulate, de nlime H (m) i peroad T (s), expresia puterii pe unitatea de lungime de fro nt de val este: Pi 0,42 H2 T [kW / m] (9.2)

Este de reinut faptul c puterea valului depinde de ptratul nlimii valului. Cu excepia alurilor create de furtuni excepionale, valurile cele mai mari au nlimea de cca 15 m i perioada de cca 15 s. Conform relaiei (9.2) astfel de valuri poart cca 1700 kW d e putere pe fiecare metru din frontul valului. Un amplasament socotit ca fiind f oarte favorabil pentru fructificarea energiei valurilor are o putere specific cu mult mai mic, de cca 50 kW/ml. Valurile pe coasta nord-vestic a oceanului Atlantic au o putere specific medie de 40 kW/ m. Energia pe unitatea de suprafa a valurilor gravitaionale este de asemenea proporional cu ptratul nlimii valului: 1 2 E = g H m J / m 2 ] (9.3) 8 295

  

unde H m 0 este nlimea semnificativ a valului, n metri. nlimea semnificativ este def a fiind de patru ori devierea standard a denivelrilor suprafeei apei. 9.2.2. Soluii de valorificare a energiei valurilor

Un impediment semnificativ n valorificarea energiei valurilor este dat de faptul c n multe zone ale rmurilor energia valurilor este difuz. Sunt puine locaii cu nivele emnificative de energie i unde energia valurilor poate contribui n sistemul energe tic. Din acest motiv, de-alungul timpului, au fost numeroase preocupri pentru cre area unor sisteme sau dispozitive de convertire a energiei valurilor n energie el ectric. Sunt peste 40 de tipuri de mecanisme propuse, dintre care numai unele sun t funcionale. Mecanismele se difereniaz dup poziia fa de coast, fiind amplasate n ntatea coastei sau n larg. O prim clasificare mparte aceste sisteme de valorificare a energiei valurilor n sisteme cu coloan oscilant de ap, sisteme cu acumulatoare de ap i sisteme cu plutitori antrenai de val (fig. 9. 5). Coloan oscilant de ap Acumulatoare de ap Plutitori antrenai de val Figura 9.5. Sisteme de valorificare a energiei valurilor

Sistemele cu coloan oscilant de ap constau dintr-o camer realizat de o copertin de bet on, care are planeul peste nivelul maxim al apei. Camera are deschideri la partea inferioar, sub nivelul minim al apei, care permit intrarea valurilor n interiorul camerei. Ridicarea i coborrea periodic a nivelului apei comprim i decomprim succesiv volumul de aer din interiorul camerei. O turbin de aer, situat pe o conduct de ieire din camer, este pus n micare de aerul expulzat din, sau aspirat n camer. Axial cu tur bina este generatorul, care transform energia mecanic a turbinei n energie electric. Densitatea i vscozitatea aerului sunt mult mai reduse comparativ cu cele ale apei , ceea ce face ca turbina s lucreze la turaii mari (pn la 4000 rot/min), i ca urmare gabaritele generatoarelor sunt mai mici. Sistemele cu acumulatoare de ap sunt cel e mai apropiate ca mecanism de producere a energiei electrice de centralele elec trice convenionale. Micarea apei din val este dirijat spre o ramp artificial, care nal ivelul valului, i apoi valul este preluat prin deversare de un bazin plutitor. Re turul apei din bazin spre mare, sub cderea astfel creat, pune n micare turbine Kapla n de joas cdere. Plutitorii antrenai de val stau la baza principalelor mecanisme im aginate pentru captarea energiei valurilor. Un corp plutitor, pus n micare de valu ri, antreneaz un 296

sistem de generare, fie direct, ca n cazul generatoarelor liniare, fie prin inter mediul unor sisteme de convertire a oscilaiilor n micare de rotaie, fie prin interme diul unor articulaii ce leag ntre ele mai muli plutitori. Sisteme amplasate n rm ntre sistemele amplasate n rm cel mai cunoscut este cel cu colo n oscilant de ap. Pentru exemplificare, n cele ce urmeaz se prezint sistemul denumit L IMPET (Land Installed Marine Power Energy Transmitter), care a funcionat ntre anii 2000 i 2007 pe coaste de vest ale Scoiei. Sistemul de conversie a constat din dou turbine de aer Wells, cu diametrul de 2,6 m, conectate fiecare cu un generator d e 250 kW, puterea total instalat fiind de 0,5 MW. Energia furnizat a fost preluat de sistemul energetic.

Construcia camerei este poziionat cu 17 m n interiorul rmului i cuprinde o coloan osc nt de ap cu limea de 21m (fig.9.6). n amplasament adncimea apei este de 6 m. n figura .7 se poate urmri o fotografie cu vedere din spre rm a instalaiei. Turbin de aer Sparge val Ridicare val 12,5 Copertin Nivel minim - 7,0 Buz de intrare Generator Camera de aer Figura 9.6. Seciune transversal prin camera sistemului LIMPET Figura 9.7. Vedere din spre rm a instalaiei 297

Peretele copertinei i pereul de placare a taluzului rmului sunt paralele, fcnd un ung hi de 400 cu orizontala. La intrare unghiul se modific, pentru a reduce seciunea l a numai 4,5 m x 21 m. Buza de intrare este circular, cu un diametru de 1,5 m, pen tru a reduce pierderile prin turbulen. O alt dispunere a sistemului, bazat tot pe pr incipiul coloanei oscilante de ap i aplicat n Pico Island, din Insulele Azore, este prezentat n figura 9.8.

Figura 9.8. Sistem cu coloan oscilant de ap la Pico Island: seciune transversal i foto grafie din spre rm Sistemul cu panou oscilant, din figura 9.9, este de asemenea de stinat amplasrii n rm. O cutie din beton armat are o latur liber ctre mare, Un panou b tant este articulat de cutie, la partea superioar. Sub aciunea valurilor panoul oc ileaz, iar micarea este transmis unei pompe hidraulice care la rndul ei antreneaz un generator. Figura 9.9. Sistemul cu panou oscilant 298

Sisteme cu amplasare n apropierea rmului Dintre sistemele propuse de diferite firme , n cele ce urmeaz se prezint sistemul denumit Wave Dragon, primul sistem de fructi ficare a energiei valurilor care a furnizat energie n reeaua unui sistem energetic . Schema de principiu a sistemului i o fotografie a instalaiei n funciune sunt preze ntate n figura 9.10.

Figura 9.10. Instalaia Wave Dragon pentru captarea energiei valurilor Instalaia ar e dou rampe largi, special profilate, care nal local valurile i le dirijeaz n rezervor Din rezervor apa se rentoarce n mare prin gravitaie, printr-o turbin, care este con ectat cu un generator. Construcia este foarte simpl i numai turbina i generatorul au pri n micare. Costurile iniiale sunt reduse, dar costurile de exploatare, datorit loca ei n afara rmului sunt mai mari. Sisteme cu amplasare n larg Un prim sistem const n utilizarea unor plutitori tip ge amandur, care se ridic i se coboar odat cu valurile. Micarea creaz energie mecanic, c se transform n energie electric. Energia electric este transportat apoi la rm (fig. 9 11). O unitate plutitor-convertor, de tipul celor promovate de OPT (Ocean Power Techn ologies), are o putere de 40kW. Diametrul geamandurii este de 4 m, nlimea de 16 m, din care cca 4 m peste nivelul mrii. Partea fix este realizat sub forma unui trepie d aezat pe fundul oceanului. Sistemul este amplasat la 2...8 km de rm, la adncimi de 40...60 m. Pentru utilizare industrial, la Reedsport, Oregon (SUA) este prevzut o grupare de geamanduri cu o putere instalat de 10 MW, care va ocupa 12,5 ha din su prafaa oceanului. 299

Convertor Geamandur Figura 9.11. Sistemul cu geamandur Un al doilea sistem se bazeaz tot pe oscilaia un ui plutitor antrenat de valuri, dar de aceast dat sistemul este imers. Un corp cil indric plutitor este ancorat de fund. Un al doilea cilindru, care este pus n osci laie de valuri, este susinut de aerul captiv ntre cilindrul inferior i cel superior (fig. 9.12). Energia mecanic de oscilaie n plan vertical a cilindrului superior est e transformat n energie electric prin intermediul unui generator liniar. Statorul e ste fixat de cilindrul inferior, n timp ce miezul, care este un magnent permanent , este fixat de plutitorul oscilant. Variaia fluxului magnetic produce, n acord cu legea lui Faraday, o tensiune electromotoare e(t). Propagarea valurilor Cilindru oscilant Ax legat de plutitor Magnet permanent Cilindru fix Fundul mrii nfurare e(t) Figura 9.12. Obinerea de energie electric prin variaia fluxului magnetic dat de depl asarea de translaie a miezului magnetic antrenat de valuri 300

Sistemul prezentat este cunoscut sub denumirea Archimedes Wave Swing. Este socot it un sistem eficient, pentru c aria ocupat este relativ redus n raport cu energia p rodus. De asemenea, capacitatea de a supravieui furtunilor este mai mare comparati v cu a altor sisteme. Nu exist n prezent instalaii industriale bazate pe acest meca nism de conversie, dar se ateapt ca la finalul anului 2010 s fie instalate astfel d e sisteme n Scoia, Portugalia i Spania. Un al treilea sistem propus folosete princip iul panourilor batante, antrenate de val (fig. 9.13). Un panou carcasat, articul at de o fundaie de beton pe fundul mrii, transmite micarea de dute-vino unui piston . Pistonul comprim uleiul din cilindru care la rndul lui antreneaz un generator. Panou batant articulaie Figura 9.13. Sistemul cu carcase tante este interesant, pentru c parativ cu micarea valurilor la 15 kW. Ultimul sistem prezentat tor, denumit i cilindru Bristol Nivelul mrii Valuri Cilindru plutitor Generator electric Figura 9.14. Sistemul cu cilindru Bristol Convertor al micrii 301 batante ancorate de fund Sistemul cu panouri ba n adncime micarea indus de valuri este mai continu com suprafa. Proiectele prevd o putere unitar pe panou de n acest paragraf este sistemul cu cilindru pluti (fig. 9.14).

Cilindrul plutitor este conectat mecanic de convertor printr-un sistem de bare i articulaii. Micarea oscilatorie a cilindrului antrenat de valuri este transmis prin sistemul de bare care transform aceast micare ntr-una de rotaie. Un generator cu vit ez mic de rotaie este conectat cu convertorul de micare. La fel ca n cazul altor sist eme, o instalaie industrial necersit formarea unui parc de asemenea dispozitive. 9.2.3. Convertorul Pelamis Sistemul Pelamis, denumit i convertorul de energie a valurilor Pelamis, este baza t pe un concept revoluionar, fiind primul sistem de colectare a energiei valurilo r de larg cu aplicaii industriale. Sunt ase cilindri articulai, cu diametrul de 3,5 m, dintre care trei sunt flotori cu lungimea de 30 m fiecare i trei, cu lungimea de 5 m, conin sistemul de convesie i sunt denumii moduli de putere (fig. 9.15).

Figura 9.15. Schema sistemului Pelamis Structura este semi-submers. Sub aciunea va lurilor elementele articulate au micri sus-jos i dreapta-stnga, la fel ca un arpe de mare. De aici vine i denumirea de Pelamis, care n limba greac nseamn arpe. Micarea din articulaii este transmis unor cilindri hidraulici, care pompeaz ulei la presiune fo arte mare ctre motoarele hidraulice. Motoarele hidraulice pun n micare generatorul electric. Energia produs de fiecare dintre modulele de putere este trimis prin ace lai cablu ctre o conexiune pozat pe fundul mrii. Elementele cuprinse n modulul de put ere sunt prezentate n figura 9.16. Rost articulat cu axa vertical Cilindru hidraulic Acumulator de mare presiune Set motor-generator Amplificator Rezervor Rost articulat cu axa orizontal Figura 9.16. Modulul de putere al convertorului Pelamis 302

n figura 9.17 se poate urmri modul de lucru al sistemului i principiul de conversie a oscilaiilor din val n energie de presiune i apoi n energie electric. Direcia valurilor ancorare Cablu electric

Figura 9.17. Conversia oscilaiilor din val n energie electric Modulul de putere al convertorului Pelamis P-750 are o putere instalat de 250 kW, iar o unitate are pu terea de 750 kW. Convertoarele Pelamis sunt amplasate n zone litorale la cca 5... 10 km de rm, la adncimi de 50... 70 m. Un sistem special de configurare i cuplare a rosturilor permite obinerea unui rspuns rezonant, ceea ce face ca sistemul s poat c apta i energia valurilor mici, de ap linitit. Presiunea de lucru la pistoanele capta toare este n domeniul 100... 350 bari, fiind conectate cu dou motoare cu generatoa re de 125 kW, cu o turaie de 1500 rot/min. Un transformator trifazic de 10kV este plasat n flotor, de la care pleac cablul electric. Cablurile tuturor modulelor su nt conectate la un cablu principal submarin, care transport energia la mal. n figu ra 9.18 este prezentat fotografia unei uniti Pelamis i a cmpului de uniti Pelamis care produc energie pe coasta de nord a Portugaliei, la Aguadora Wave Park, la cca 5 k m de rm. Ferm de uniti Pelamis din Portugalia cuprinde trei uniti, cu o putere de 2,25 MW. n Scoia, pe coasta de nord, la Orkneys, este o grupare de 4 uniti cu puterea de 3 MW. Pe coasta de nord a Angliei este n curs de realizare o ferm de uniti Pelamis c u puterea de 20 MW. O singur unitate Pelamis amplasat ntr-o zon a mrii cu puterea spe cific medie, pe unitatea de lungime, de 55 kW/m produce ntr-un an 2,2 x 106 kWh. 303

a mooring system, comprising of a combination of floats aa mooring system, comprising of a combination of floats and weights which preve nt the mooring cables becoming taut. It maintains enough restraint to keep the P elamis positioned but allows the machine to swing head on to oncoming waves. Ref erence is achieved by spanning successive wave crests. The Pelamis is designed t o be moored in waters approximately 50-70m in depth (typically 5-10km from the s hore) where the high energy levels found in deep swell waves can be accessed. Th e design of the Pelamis has been independently verified by WS Atkins according t o (DNV) offshore codes and standards. nd weights which prevent the mooring cable s becoming taut. It maintains enough restraint to keep the Pelamis positioned bu t allows the machine to swing head on to oncoming waves. Reference is achieved b y spanning successive wave crests. The Pelamis is designed to be moored in water s approximately 50-70m in depth (typically 5-10km from the shore) where the high energy levels found in deep swell waves can be accessed. The design of the Pela mis has been independently verified by WS Atkins according to (DNV) offshore cod es and standards.

Figura 9.18. Ferm de uniti Pelamis i vedere frontal a unei uniti Factorul de ncrcare lt din raportul dintre energia efectiv produs i energia care ar putea fi livrat dac s istemul ar lucra continuu la puterea instalat: 2,2 x106 kWh = 0,34 , 750kW x 365 zile x 24 ore Rezult un factor de ncrcare semnifi cativ mai mare dect valorile curente ale sistemelor de convesie a energiei valuri lor, care sunt de cca 0,25. n plus, sistemul este fiabil, uor de amplasat i are imp act redus asupra mediului. = ist mul de captare a energiei valurilor de pe litoralul romnesc al Mrii Negre. Po tenialul energetic al valurilor de pe ntreaga coast a litoralului romnesc este estim at optimist la 2 TWh/an, cu randamente de valorificare de cca 25%. Cifra brut est e comparabil cu aceea a MHC urilor, dar valorificarea acestei resurse este posibil numai pe zone limitate, asociat cu aprri costiere. Potenialul specific pe metru fron tal de val la Marea Neagr este de cca 5 kW/ m val, de cca 10 ori mai mic dect cel din oceanul Atlantic. n Romnia au fost studiate pe modele de laborator urmtoarele soluii: plutitorul cu ge nerator liniar extern (1974); elicea unisens (1980); turbina cu rotor orizontal n carcas (1984-1985); plutitorul cu generator rotativ (1984-1985). n natur au fost 3 04

experimentate doar dou dintre ele: elicea unisens i turbina cu rotor orizontal n ca rcas. Numeroasele ncercri au artat n cele din urm c echipamentul de captare a energiei valurilor care corespunde cel mai bine valurilor neregulate, ca cele din Marea N eagr, este captatorul cu plutitor i generator rotativ cunoscut i sub numele de capt atorul plutitor captiv, ale crui componente principale sunt prezentate n figura 9. A.1. Figura 9.A.1. Alctuirea captatorului plutitor captiv Soluia const n ridicarea de ctre val a unui flotor care, ajuns n punctul superior al cursei, rmne sechestrat de un me canism de sens unic care nu-i mai permite s coboare odat cu valul. Dezgolit parial sau total de ap, flotorul, sub greutatea proprie, acioneaz un volant, care atunci cn d ajunge la turaia de serviciu, printr-un cuplaj hidraulic antreneaz un al doilea volant care prin intermediul unui cuplaj elastic acioneaz generatorul electric. Fo rme simplificate ale acestui procedeu de captare pot elimina unele organe cum su nt cuplajul hidraulic i al doilea volant. Cuplajul hidraulic servete la demararea generatorului electric, deoarece la turaii sczute cuplajul nu transmite moment. De asemenea, acest cuplaj hidraulic servete i ca dispozitiv de protecie a instalaiei, deoarece limiteaz cuplul rezistent maxim. Prin ridicarea i coborrea plutitorului su b aciunea valurilor, sistemul de prghii transmite impulsuri volantului, care nmagaz ineaz plusul de lucru mecanic din timpul activ (cnd coboar) i pe care-l restituie n p auzele fiecrui ciclu de val, uniformiznd astfel micarea. Maina funcioneaz ciclic, n 4 impi, datorit valului care face parte din categoria micrilor hidraulice ondulatorii cu perioade relativ scurte, de ordinul secundelor: 305

Timpul 1 ncepe cnd flotorul se afl n punctul cel mai de sus al cursei, iar apa se re trage de pe flotor, favoriznd coborrea lui n sarcin; Timpul 2 flotorul continu s cobo re n sarcin, complet dezgolit de ap; Timpul 3 apa ncepe s urce pe flotor, dar acesta continu s coboare n sarcin pn se ajunge la echilibru; Timpul 4 timpul mort cnd val iber flotorul. Multiplicator de turaie Cuplaj de sens unic Volant 1 Volant 2 Cuplaj elestic Generator Cuplaj hidraulic

Figura 9.A.2. Componentele mainii Rezult deci c flotorul acestei maini de valuri, es te reinut n punctul cel mai de sus al cursei de un cuplaj de sens unic, care-l obl ig s coboare numai n sarcin, adic producnd lucru mecanic util. Cei doi volani cu care ste utilat maina acioneaz ca acumulatori de energie i regulatori ai micrii de rotaie. easta face ca maina s porneasc n gol, fiind iniial antrenat doar primul volant. Cnd ac esta ajunge la turaia de serviciu i este capabil s depeasc rezistena opus de restul m i, cuplajul hidraulic acioneaz automat punnd n micare cel de al doilea volant i odat c el cuplajul elastic, prin intermediul cruia micarea se transmite generatorului de curent electric. Pentru flotor se prefer forma de cilindru circular drept, dar i ndiferent de forma geometric adoptat, se impune definirea poziiei superioare (punct ului), pn la care se urc apa ca pentru o fraciune de timp s se realizeaz echilibrul fo relor n poziia cea mai de jos a cursei. Variaia poziiei acestui punct n timp i a celui de pe suprafaa liber a apei cu care intr periodic n coinciden, stau la baza dimensionr i flotorului. Rezumnd, captatorul plutitor captiv reprezint o main pentru fructifica rea energiei valurilor care transform micarea predominant vertical a suprafeei apei n micare de rotaie, cu ajutorul unui flotor. Remarcabil pentru acest dispozitiv est e randamentul foarte bun al transformrii energetice. 306

9.2.4. Impactul asupra mediului Energia valurilor este direct legat de coastele marine. Locaiile cele mai favorabi le sunt situate n zone slbatice, slab populate. Dezvoltarea unei surse de energie n imediata vecintate a unor asemenea zone poate schimba tendina de dezvoltare regio nal, schimbnd densitatea de locuire i afectnd indirect ecosistemele existente. n ansa mblu, impactul social favorabil, prin renaterea economic a zonei de litoral, este de natur s compenseze unele schimbri n ecosisteme. Fa de majoritatea tehnologiilor de producere a energiei, captatorii de energie a valurilor au un impact redus asupr a mediului. Prin locul i modul de amplasare aceste instalaii au un impact vizual m inim. Instlaiile din larg, de tip plutitori, interfer foarte puin cu flora i fauna m arin. Toate tipurile de instalaii de captare nu las efecte remanente n zonele n care au fost instalate. Date certe s-au obinut numai de la instalaiile care sunt n faz in dustrial i mai puin de la prototipuri. Sunt unele impacturi deranjante, cum ar fi z gomotul turbinei cu aer de la instalaiile montate n rm. Sunt interferene cu marea lib er pentru navigaie, dar minore i imediat rezolvabile prin balizare. Un efect benefi c pentru eroziunea costier se ateapt de la sistemele de captare a energiei valurilo r. Promovarera lor n zone cu eroziune puternic a plajelor poate diminua substanial procesul erozional i astfel se atenueaz impactul negativ asupra turismului local. 9.3. HIDROENERGIE DIN MAREE 9.3.1. Soluii de recuperare a energiei asociate maree lor

Aa cum s-a artat, forele de atracie exercitate de lun asupra oceanului planetar produ c ridicri periodice ale nivelului apei i cureni mareici generai de aceste variaii de nivel. Ca urmare, energia asociat mareelor are att o component cinetic, corespunztoar e micrii apei din curenii mareici, ct i o component potenial, corespunztoare ridicr lului apei fa de un nivel de referin. Soluiile de preluare a energiei mareelor n veder ea producerii de energie electric se difereniaz n funcie de categoria de energie creia i se adreseaz. Componenta cinetic este recuperat prin elice puse n micare de curenii mareici, similare cu elicele din instalaiile eoliene care sunt puse n micare de vnt. Soluiile sunt denumite de tip curent mareic. Aceste soluii sunt considerate n prez ent ca fiind cele mai promitoare, datorit costului relativ redus i a impactului mode rat asupra mediului marin. Componenta potenial este recuperat crend prin barare o cde re ntre nivelul maxim al apei la flux i nivelul minim al apei la reflux. Generarea de energie electric se obine pe seama deplasrii prin turbine a unei mase de ap pe d iferena de nivel obinut prin barare. Soluiile sunt denumite de tip barare, dei mai de grab sunt cunoscute ca centrale hidroelectrice mareo-motrice. 307

9.3.2. Elice n cureni mareici

Soluia este similar cu aceea utilizat la elicele eoliene. Din punct de vedere energ etic, deosebirea semnificativ provine din diferena de densitate a mediului care pu ne n micare elicea. Energia cinetic a masei fluidului n micare este direct proporional cu densitatea acestuia. Apa de mare are o densitatede 832 de ori mai mare dect a aerului, ceea ce face ca o elice submers s produc energie i la vitezele mai mici ale curenilor mareici. n figura 9.19 se prezint alctuirea elicelor pentru cureni marini. n principiu sunt dou variante, elice cu ax orizontal i elice cu ax vertical. Soluii le cu ax orizontal sunt cele curent folosite. Soluia cu ax vertical din figura 9. 19 dreapta, este un prototip eficient care utilizeaz elice cu pale helicoidale, c u profil similar cu cele de avion. Palelele asigur prin inerie o vitez de rotaie mai mare dect viteza curentului. Axul este perpendicular pe curent, iar datorit simet riei axiale elicea are acelai sens de rotaie indiferent de direcia curentului, la f lux i la reflux. Elice cu ax orizontal Elice cu ax vertical Figura 9.19. Elice pentru cureni mareici La fel ca n cazul fermelor eoliene, alege rea amplasamentului elicelor mareice se face n locaii cu viteze mari ale curentulu i, amplificate datorit configuraiilor de relief. Sunt de preferat intrrile n golfuri , zonele vecine unor promontorii stncoase, strmtorile etc. Variantele de amplasare a elicelor n curent i modul de ancorare de fundul mrii sunt foarte diferite. Soluii le curente folosesc fie stlp de susinere ancorat / ncastrat pe fundul mrii, fie prin dere de flotori. Mai eficient este elicea dubl pe pilon unic. n figura 9.20 este pr ezentat o posibil ferm cu elice duble, cu puterea unitar pe pilon de 1 MW. Prototipu l a fost testat n anul 2003. 308

Figura 9.20. Ferm de elice mareice cu elice duble O elice ataat de flotori i ancorat de fund a fost propus de NEL (National Engineering Laboratory) din Marea Britanie (fig. 9. 21). Prototipul aflat n testri are o elice cu un diametru de 4 m i poate fi antrenat de un curent de 2 m/s. Varianta industrial va avea un grup de 1 MW. Figura 9.21. Grup elice - generator suspendat de un plutitor ancorat Un progres semnificativ l-au adus elicele n tub Venturi. Aprtoarea n form de confuzor difuzor re alizat n jurul elicei creaz un curent prefernial, potenat de presiunea redus (depresio narea) creat n aval de elice. Energia produs de o elice poziionat n tub Venturi este d e 3 ... 4 ori mai mare dect energia produs de aceeai 309

elice n cmp liber. Eficien sporit se poate obine dac sistemul, prin forma tubului i p sistemul constructiv, permite ca elicea s produc energie pe ambele sensuri de mica re. Tubul Venturi produce creterea vitezei apei care pune n micare turbina. Puterea recuperat de o elice este proporional cu cubul vitezei curentului. Expresia puteri i este: unde: P = 0,5 x Cp x x A x v3 (Watt) (9. 4) Cp este randamentul (coeficientul de eficien) al turbinei; - densitatea apei de ma re (1025 kg/m3); A - aria aferent (ampriza) elicei n micare; v - viteza curentului (m/s). Prin efectul de suciune aval de elice, creterea vitezei curentului duce la creterea puterii recuperate de elice i permite reducerea diametrului elicei. n figura 9.22 este prezentat un prototip al celei mai mari elice n tub Venturi dezvoltat de com pania britanic Lunar Energy i firma corean Midland Power. Caracteristicile tehnice sunt rezumate n caseta din figur. i Putere Diametrul tubului lungimea tubului 1 Diametrul elicei 1 MW 15 m 9,2 m 11,5 m Figura 9.22. Prototipul unei elice n tub Venturi de 1MW Cele dou firme au convenit construcia unei ferme gigant, de 300 de uniti, n Corea de Sud, pe coasta Wando Hoen ggan Water Way. Puterea total va fi de 300 MW, anul intrrii n funciune fiind 2015. O imagine a viitoarei ferme este redat n figura 9.23. Avantajul major al elicelor n tub Venturi este dat de faptul c acestea opereaz i n zone cu adncimi mai mici i viteze reduse ale curentului, avnd diametrul elicei mult mai mic. Fronturi de elice n tu b Venturi amplasate n apropierea rmului pot fi conectate cu reeaua de transport a si stemului energetic. 310

Figura 9.23. Imaginea viitoarei ferme de elice mareice din Wando Hoenggan Sunt i alte avantaje ale soluiei cu elice n tub Venturi. Fiind protejat de aprtoare, elicea este mai puin expus deteriorrii mecanice, n special pe timp de furtun. Fixarea de sco ici sau alte organisme marine pe pale i pe butucul elicei este mult mai puin proba bil, datorit vitezelor mai mari din tub. Dezavantajul soluiei este dat de faptul c o rientarea tubului Venturi este fix i deci elicea valorific cu randament bun numai u n curent unidirecional. De asemenea, dispozitivul nu se poate roti cu 1800 pentru ca elicea s preia frontal curentul att la flux ct i la reflux, aa cum se ntmpl cu el le libere n curent. 9.3.3. Centrale mareo-motrice Centralele mareo-motrice reprezint soluia cea mai veche de recuperare a energiei m areelor. n amplasamentele n care diferena de nivel ntre flux i reflux este mare, se nc hide un golf sau un estuar prin construcia unui baraj (fig. 9.24). Se formeaz un s paiu nchis n care nivelul apei este controlat de baraj. Barajul are o zon echipat cu stavile. Tot n frontul barat se afl o central hidroelectric de tip convenional, echip at cu turbine i generatori. Centrala mareo-motrice Golf Baraj stvilar Figura 9.24. Schema unei uzine mareomotrice cu barare 311

Sistemul clasic de operare este cu generare de energie la reflux. Golful sau est uarul barat sunt umplute cu ap la flux, apa intrnd prin cmpurile deversante ale bar ajului care are stavilele deschise. Accesul apei prin turbine este oprit. Cnd niv elul apei mrii coboar la reflux, apa este descrcat din golf spre larg prin turbinare , fructificndu-se diferena de nivel creat.. La egalarea nivelurilor stavilele baraj ului se deschid din nou, pentru a permite reumplerea golfului sau a estuarului l a fluxul care urmeaz. Valorificarea maxim a energiei mareei se obine dac turbinarea se face la diferena maxim de nivel dintre golful barat i mare. Debitul instalat n tu rbine trebuie s fie foarte mare, pentru a goli rapid bazinul, pn nu se reduce prea mult cderea prin ridicarea nivelului din larg, ca urmare a fluxului care succede. Debitarea de energie ar fi ns foarte neuniform n timp, cu ocuri (vrfuri) care ar treb ui preluate de sistem. Pentru a se elimina din acest dezavantaj se poate uniform iza debitul de energie produs prin asocierea centralei mareo-motrice cu o uzin cu acumulare prin pompaj. n anumite proiecte se preconizeaz utilizarea turbinrii att la reflux, aa cum se ntmpl n sistemul clasic de operare, dar i la flux, cnd umplerea gol ului barat s-ar face cu trecerea apei tot prin turbine (fig. 9.25). Mare CHE Mareo - motrice Golf Flux Golf Mare CHE Reflux Mare Golf CHE Figura 9.25. Central mareo-motrice cu turbinare att la flux ct i la reflux 312

O cretere a eficienei amenajrii mareo-motrice se poate obine prin asocierea pompajul ui pentru umplerea suplimentar a bazinului creat prin barare. Dac centrala este co nectat la sistem, energia din sistem se poate utiliza pentru umplerea bazinului l a un nivel mai mare dect cel dat de flux. Turbinarea se face la cderea nou creat, s porind energia produs pe ciclu (fig.9.26). H maxim la flux; L minim la reflux Mareea Nivelul n bazin Max Min Energie produs Pompare Turbinare consumat Pompare Turbinare Figura 9.26. Creterea eficienei energetice prin pompare De exemplu, dac la o centra l mareo-motrice care lucreaz la o cdre dat de maree de 7 m se realizeaz prin pompare un nivel n bazin cu 0,5 mai mare, turbinarea volumului pompat se va face la o cder e de 7,5 m. Energia consumat prin pompare pentru ridicarea cu 0,5 m a nivelului n bazin corespunde ridicrii unui volum V, pe nlimea de pompare de 0,5 m (diferena de ni vel dinte apa din bazin i nivelul apei mrii la flux, cnd se face pomparea). Returna rea n mare a aceluiai volum V se face la reflux, prin turbinare pe cderea de 7,5 m. Costul pomprii pe nlimea de 0,5 m este recuperat prin beneficiul turbinrii pe cderea de 7,5 m. Schema cu lagun creat prin ndiguire este o alternativ a soluiei cu barare, care elimin impactul negativ asupra mediului produs de nchiderea unui estuar sau u n golf. n principiu, prin diguri de contur se creaz n larg o lagun cu dou bazine, nu foarte departe de rm pentru a facilita transportului energiei la uscat (fig. 9.27) . Figura 9.27. Schema de principiu a soluiei cu lagun i dou bazine 313

ntre cele dou bazine se amplaseaz cldirea centralei. Unul dintre bazine se umple la flux iar cellalt bazin se golete la reflux. ntre bazine se formeaz astfel cderea hidr aulic sub care se turbineaz apa care trece dintr-un bazin n cellalt. Schema prezint a vantaje funcionale, dat fiind faptul c programul de turbinare poate fi disociat de fazele de flux i reflux. Sunt de asemenea eliminate multe dintre impacturile neg ative asupra mediului. Soluia este ns cu mult mai scump datorit costurilor mari ale d igurilor de contur ale lagunei. O compararaie dintre soluia cu barare i soluia cu la gun creat prin diguri de contur este prezentat n caseta de la finalul paragrafului, pentru amplasamentul din estuarul Severn din Marea Britanie. Dezavantajul, din p unct de vedere energetic, al tuturor schemelor mareo-motrice este dat de faptul c sunt surse de energie cu producere intermitent. Din cele 24 de ore ale zilei ace ste centrale produc energie numai 6 ... 12 ore. Ciclul mareelor este dat de peri oada de rotaie a Lunii, de 24,8 ore, diferit de aceea a Pmntului, de 24 ore. Variaia zilnic a sarcinii din sistemul energetic se produce n intervalul celor 24 de ore, iar perioadele de producere a energiei din centrala mareo-motrice sunt definite n intervalul de 24,8 ore, ceea ce conduce la defazaje fa de ciclul de variaie al sar cinii sistemului. La nivelul anului 2008, n lume erau n exploatare numai dou centra le mareo-motrice cu puteri industriale semnificative. Una este centrala de la Ra nce, din Frana, construit prin bararea golfului cu acelai nume. Centrala are o pute re de 240 MW i este n funciune din 1966. Cea de a doua este situat n Canada, la Annap olis Royal, realizat prin bararea golfului Fundy. Puterea instalat este de 16 MW. Mareele din golful Fundy sunt unele dintre cele mai mari de pe glob, avnd o ampli tudine ntre 16 i 17 m. Centrale de mic putere, cu caracter de prototip, mai sunt n R usia, n golful Kislaya, la Marea Alb (0,4 MW, cu o maree de 2,4 m) i n China, la Jia ngxia (3,2 MW, cu o maree de 7,1 m). n figura 9.28 se prezint o vedere aerian, iar n figura 9.29 o seciune transversal caracteristic prin centrala mareo-motrice La Ran ce. Centrala este echipat cu grupuri Bulb reversibile, ceea ce permite operarea a tt la flux ct i la reflux. Producia anual este de 600 GWh/an, cu o putere medie de 68 MW. Golf Golf Mare liber Mare liber Figura 9.28. Vedere aerian a centralei mareo-motrice La Rance 314

34,20 52,24

Figura 9.29. Seciune transversal prin cldirea centralei La Rance Studiu de caz: Estuarul Severn Estuarul Severn, din Marea Britanie, este o arie protejat. Cu o suprafa de cca 500 km2 acesta asigur hran psrilor migratoare, fiind sit at pe una dintre rutele majore de migraie. Ecosistemul propiu este de asemenea ex trem de bogat. Din punctul de vedere al resursei energetice, amplitudinea mareei din estuarul Severn este de cca 13 m, fiind a doua din lume. Valorificarea aces tei resurse prin producere de energie electric a fcut obiectul unor proiecte de ba rare a estuarului nc din anii 80 (fig. 9.A.3). La vremea respectiv cerina pentru ener gie curat i regenerabil nu era nc stringent, iar restriciile de mediu au fcut ca sche de amenajare s fie considerat neatractiv, n pofida faptului c putea asigura 7% din en ergia consumat de Anglia i ara Galilor la un loc. Barare Figura 9.A.3. Soluia de barare a estuarului Severn n anul 2004 s-a reluat proiectu l de fructificare energetic a resursei deosebite pe care o posed estuarul Severn. S-a propus ca soluie alternativ, cu mult mai puin impact negativ asupra mediului, s oluia cu o lagun de form oval, imprit n dou sau trei 315

bazine. Laguna urmeaz s fie construit n exteriorul estuarului, ntr-o zon cu adncimi re use. Constructiv, digurile de contur ale lagunei i digurile de compartimentare su nt similare cu digurile marine de larg. Apa adus la flux este stocat n lagun i return at n mare prin turbine amplasate n centrale incluse n digurile de contur. Pentru sel ecia variantei optime s-au comparat soluia cu barare cu soluia cu lagun, ambele solui i fiind aduse la parametri energetici comparabili. Comparaia s-a fcut avnd drept cr iterii costul investiiei, energia livrat, efectele asupra mediului, tehnologia de execuie i consideraii complementare. Barajul ar avea o lungime de cca 16 km, nchiznd o arie de cca 470 km2. Centrala ma reo-motrice, care face parte din frontul barat, ar avea o putere de 8600 MW. Ene rgia produs ar atinge 17...18 TWh/an. Energetioc, amenajarea ar echivala cu 2... 3 centrale nucleare. n corpul barajului este prevzut i o ecluz, pentru a permite acce sul navelor n portul Bristol. Ciclurile de funcionare a centralei asociate barajului sunt redate n figura 9.A.4. Este preconizat creterea eficienei prin pompare, dup conceptul prezentat mai nainte. Nivelul apei Nivelul n bazin Nivelul mrii Timpul (ore) umplere pompare reinere turbinare reinere Figura 9.A.4. Ciclurile de umplere-pompare-turbinare n cazul soluiei cu barare Laguna creat prin diguri de contur ar urma s ocupe o suprafa de cca 300 km2. Amplasa mentul ar urma s fie la cca 1,5 km de rm. nlimea digului de contur al lagunei este sta bilit astfel ca la nivelul maxim de la flux coronamentul s fie la limit imersat. Pa ntele paramentelor digului de contur sunt de 1:2. Alctuirea constructiv corespunde digurilor de larg de la amenajrile costiere ale zonei. Digurile de compartimenta re sunt mai suple, n concordan cu ncrcrile mult mai mici. Puterea instalat ar fi de 4500 MW, cu o putere medie anual de 2750 MW i cu o produci e de 24 TWh/an . Ciclul de operare al soluiei cu lagun este prezentat n figura 9.A. 5. 316

Flux. Laguna plin H Reflux. Se creaz cdere TURBINARE Reflux. Laguna goal H Flux. Se creaz cdere TURBINARE Flux. Lagun plin Figura 9.A.5. Ciclul de operare al soluiei cu lagun Comparaia variantelor indic soluia cu lagun ca fiind net favorabil. Caracteristicile variantelor sunt rezumate n tabelul 9.A.1. Soluia cu lagun afecteaz o arie mai restrn s, impactul asupra mediului este considerabil mai mic i este mai eficient economic. Producia de energie raportat la aria ocupat este de 2 ori mai mare n cazul soluiei c u lagun. Tabelul 9.A.1 Tabelul comparativ al variantelor Soluia cu baraj Soluia cu lagun Energie produs 17-19 TWh/an 24 TWh/an Puterea medie 1.95 -2.17 GW 2.75 GW Puterea instalat 8.64 GW 4.50 GW Factorul de ncrcare 26% 61% Suprafaa ocupat 473 km2 294 km2 Lungimea barrii 15,6 km 152 km Cantitate de anrocam ente 13 mil. tone 200 mil. tone Durata de exploatare Min 120 ani Min 120 ani Cos tul de producie 7,7 Eurocent /kWh 2,8 3 Eurocent/ kWh

Eficiena energetic a soluiei cu lagun provine i din faptul c acomodeaz dou turbinri clu. Factorul de ncrcare este de asemenea foarte favorabil, de 61%, mult superior factorilor de ncrcare de la elicele din cureni mareici, de 33% i ai fermelor eoliene , de 30%. Comparaia variantelor a mai inclus aspecte legate de transport (barajul afecteaz navigaia liber, dar creaz o legtur ntre malurile estuarului), aspecte legate de execuie (dificultatea de procurare i transport a 91 mil. m3 de piatr i balast pen tru digul de contur al lagunei) i aspecte privind dezvoltarea regional (surplusul de energie ntr-o zon ce va intra curnd n dificultate ca urmare a ncheierii perioadei de exploatare a trei centrale nucleare). 317

9.3.4. Impactul asupra mediului

n raport cu alte surse de energie, bazate pe arderea combustibililor, energia mar eelor este net favorabil, deoarece este regenerabil, nu consum combustibili, nu pro duce emisii, nu produce deeuri. Singurul impact negativ se produce asupra ecosist emelor marine. Elicele n cureni mareici pot rni petii i mamiferele din zonele de oper are. Prelund difereniat o parte din energia curenilor pot modifica evoluia rmului i ha itatul costier. Pentru a evita fixarea de alge i nevertebrate de elementele insta laiei energetice sunt utilizate materiale care pot fi toxice mediului. Efectele s unt ns reduse i n parte se pot evita. Dirijarea acustic a petilor i mamiferelor poate vita contactul cu elicea. Bilanul energetic al rmului depinde relativ puin de energi a curenilor de flux i reflux. Sistemele cu barare produc un impact semnificativ ma i mare. Bararea afecteaz circulaia petilor ntre zona barat i mare. Petii pot circula l ber prin deschiderile barajului cnd stavilele sunt deschise, dar la turbinare sun t atrai de curentul spre turbine i sunt rnii cnd ncearc s nnoate prin acestea. Turbi ea din zona barat scade n timp, i ca urmare razele soarelui penetreaz pn la adncimi ma mari. Fitoplanctonul se dezvolt dezechilibrat i apoi ntreg lanul trofic. Bilanul sed imentelor este de asemenea afectat, n special dac este vorba de bararea estuarelor unde intervine i debitul rului. Cea mai mare parte dintre efectele negative sunt n s eliminate dac soluia cu barare este nlocuit de soluia cu lagun, creat n largul r n diguri de contur. BIBLIOGRAFIE

Crumpton, N. (2004 ). A Severn barrage or tidal lagoons? A comparison .Friens of the Earth Cymru. EPRI. (2007). Primer: Power from Ocean Waves and Tides. www.ep ri.com. Gorlov, A. M. (2001). Tidal Energy. Northeastern University, Boston, Aca demic Press. Iulian, C. (2003). Marine hydraulics. Aquaproiect, Bucharest. Iulia n, C. (2005). Combaterea eroziunii marine. Fundaia pentru Reconstrucie Ecologic i De zvoltare Durabil, FREDD. Iulian, C. i alii. (2005). Construcie hidrotehnic uoar pentru protejarea i refacerea plajelor marine. Brevet de invenie RO 120279 B1. Jennings, Ph. (2004). Fact Sheet 10: Tidal Energy. Ausralian Institute of Energy. Murdoch University. Lemperire, F. (2007). World potential for tidal power and offshore en ergy storage. Hydrocoop France. 318

PowerPedia (2008). Tidal Power. PESWiki Queens University of Belfast (2002). Isla y Limpet Wave Power Plant. JOR3-CT980312 Report. Rodrigues, L. (2008). Wave powe r conversion systems for electrical energy production. Nova University of Lisbon . Temeev, A., A., Victor, P., Belokopitov, V.,P., Sergey, A., Temeev, S., P. (20 04). Floating wave energy converter and electrolytic hydrogen producer integrate d system. World Renewable Energy Congress VIII. Denver, Colorado, USA. Thorpe, T . (2003). A Brief Overview of Wave & Tidal Energy. PPT presentation. Weilepp, J. (2007). Progress on wave power at Voith Siemens Hydro Power Generation. Voith S iemens Hydro. Wikipedia. (2007). Tidal stream generators. www.wikipedia.com. www . pelamiswave.com. (2008). Pelamis wave power. Patents US6476511, AU754950ZA 200 1, 2008. 319