Sunteți pe pagina 1din 2

Schitul Bran

(Bran-Şimon 280B, jud. Braşov, cod 507028; tel.: 0724828095)

Unul dintre foarte tinerele aşezăminte monahale ale Arhiepiscopiei


Sibiului, fiinţând din luna aprilie a anului 2006, Schitul Bran este aşezat
pe vârful dealului care străjuieşte satul Şimon – arondat comunei Bran –
într-o zonă de un pitoresc aparte, oferind o impresionantă panoramă
asupra celor patru importante forme de relief care îl înconjoară: Masivul
Piatra Craiului, Masivul Bucegi, Masivul Postăvaru si Măgura Codlei.
Printr-o altă fericită potrivire, locul pe care a fost ctitorit schitul este
îmbibat de sângele şi osemintele ostaşilor români căzuţi în luptele de
rezistenţă purtate de-a lungul culoarului Rucăr-Bran în Primul Război
Mondial. De altfel, întru cinstirea jertfei lor a fost înălţat şi un monument
comemorativ în imediata vecinătate a bisericii.
Spre a pune început vieţuirii călugăreşti în acest loc binecuvântat,
Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, a rânduit să
fie statorniciţi aici trei vieţuitori – monahia Taisia, rasofora Filoteia şi
ieromonahul Policarp – din obştea Mănăstirii Nera (Caraş-Severin). Cu
ajutorul lui Dumnezeu, prin strădania călugărilor şi bunăvoinţa unui
inimos nucleu de credincioşi, s-a reuşit până în ceasul de faţă ridicarea
unei biserici din lemn şi renovarea completă a unei case cu patru încăperi,
amplasată în apropierea bisericii şi pusă temporar la dispoziţia obştii
monahale de către o familie din satul Şimon. Totodată, începând cu
primăvara acestui an, au fost demarate – şi se află în plină derulare –
lucrările de construcţie la ceea ce urmează să devină ansamblul monastic
propriu-zis, care va cuprinde nouă chilii călugăreşti, trapeză, bucătărie şi
paraclis de iarnă, reunite într-un corp cu trei laturi realizat din lemn.
Pentru moment, nu există spaţii de cazare disponibile pelerinilor.
Biserica mare prăznuieşte ca hram Soborul Sfinţilor 12 Apostoli
(30 iunie), în vreme ce hramul viitorului paraclis va fi Duminica Sfintelor
Mironosiţe. Potrivit programului liturgic al schitului, slujbele se săvârşesc
zilnic începând cu orele 17 respectiv 430, iar în duminici şi sărbători de la
orele 1930 respectiv 9. Rânduiala locului a statornicit ca spovedania şi
împărtăşirea soborului să fie cel puţin săptămânale, iar în incinta
aşezământului să fie oprit consumul de carne. În afara îndeletnicirilor
obişnuite traiului monahicesc, obştea Schitului Bran este angrenată
totodată în activităţi culturale (traduceri şi diortosiri ale unor scrieri
teologice sau duhovniceşti), precum şi în felurite acţiuni caritative (mai
ales în colaborare cu Fundaţia Vasiliada a Patriarhiei Române şi cu
Spitalul de Neurologie Bran). În pronaosul bisericii schitului, sunt aşezate
spre închinare într-o răcliţă de lemn părticele din sfintele moaşte ale
Sfântului Sfinţit Mucenic Teodosie de la Brazi şi ale Sfinţilor Cuvioşi
Mucenici din Sinai.
Acces: Din Şoseaua Naţională Braşov-Piteşti, la ieşirea din
staţiunea turistică Bran, intersecţie stânga spre satul Şimon (drum
asfaltat), apoi intersecţie stânga pe Valea Tisei şi continuare pe drum
forestier până pe culmea Dealului Bălăban (Schitul este situat la 6 km de
Şoseaua Naţională şi la 7 km de Castelul Bran).