Sunteți pe pagina 1din 6

ECONOMETRIE Seminar 3 - REGRESIA LINIAR SIMPL (1) - prezentarea demersului modelrii pentru un caz real, cu variabile economice - analiza

grafic a setului de date reale - estimarea punctual i prin interval de ncredere a parametrilor modelului - estimarea indicatorilor de corelaie (coeficient, raport) - citirea analitica a outputurilor din SPSS

Problema 1: S-a observat un eantion de 5 angajai i s-a nregistrat Nivelul studiilor (ani) i Venitul lunar(lei). Datele obinute sunt prezentate n tabelul de mai jos: Angajatul A B C D E Nivelul studiilor (ani) 10 12 12 14 16 Venitul (lei) 800 1000 1200 1600 1800

Se cere: a) S se reprezinte grafic legtura dintre cele dou variabile; b) S se estimeze punctual parametrii modelului de regresie dintre cele dou variabile i s se interpreteze; c) S se estimeze prin interval de ncredere panta dreptei i ordonata la origine; d) S se estimeze coeficientul de corelaie dintre cele dou variabile i s se interpreteze; e) S se estimeze raportul de corelaie dintre cele dou variabile i s se interpreteze; f) S se estimeze raportul de determinaie dintre cele dou variabile i s se interpreteze.

Problema 2: S-a aplicat analiza de regresie liniar simpl i analiza de corelaie n SPSS pentru datele de la Problema 1. Se cere: a) S se estimeze ecuaia de regresie dintre cele dou variabile i s se interpreteze; b) S se estimeze prin interval de ncredere panta dreptei i ordonata la origine; c) S se estimeze coeficientul de corelaie dintre cele dou variabile i s se interpreteze rezultatul; d) S se estimeze raportul de corelaie dintre cele dou variabile i s se interpreteze rezultatul; e) S se estimeze raportul de determinaie dintre cele dou variabile i s se interpreteze rezultatul. Fig.1: Corelograma (Scatterplot) dintre variabilele Nivelul studiilor i Venitul
1800 1600 1400

Venit

1200 1000 800 10 11 12 13 14 R S q Linear = 0.946 15 16

S tud ii

Tab. 1: Rezumatul modelului de regresie


b Model Summary

Model 1

R R Square .973a .946

Adjusted R Square .928

Std. Error of the Estimate 110.940

a. Predictors: (Constant), Studii b. Dependent Variable: Venit

Tab. 2: Tabelul ANOVA de regresie


b ANO VA

Model 1

Regression Residual Total

Sum of Squares 651076.9 36923.077 688000.0

df 1 3 4

Mean Square 651076.923 12307.692

F 52.900

Sig. .005a

a. Predictors: (Constant), Studii b. Dependent Variable: Venit

Tab. 3: Tabelul coeficienilor de regresie


Coefficientsa Unstandardized Coefficients B Std. Error -984.615 315.291 176.923 24.325 Standardized Coefficients Beta .973 95% Confidence Interval for B Lower Bound Upper Bound -1988.011 18.781 99.509 254.337

Model 1

(Constant) Studii

t -3.123 7.273

Sig. .052 .005

a. Dependent Variable: Venit

Tab. 4: Tabelul corelaiilor


Correlations Studii Studii Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N 1 5 .973** .005 5 Venit .973** .005 5 1 5

Venit

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Problema 3: Pentru un eantion de 474 de persoane s-a nregistrat Nivelul studiilor (ani) i Salariul curent (USD). Prin prelucrarea datelor n SPSS s-au obinut urmtoarele rezultate: Fig.1: Corelograma (Scatterplot) dintre variabilele Educational level i Current Salary

$ 140,000 $ 120,000 $ 100,000

Current Salary

$80,000 $60,000 $40,000 $20,000 $0 8 10 12 14 16 18 R S q Lin ear = 0.4 36 20 22

E d u ca tio n al L evel (years)

Tab. 1: Rezumatul modelului de regresie


Model Summary Model 1 R R Square .661 a .436 Adjusted R Square .435 Std. Error of the Estimate $12,833.540

a. Predictors: (Constant), Educational Level (years)

Tab. 2: Tabelul ANOVA de regresie


b ANOVA

Model 1

Regression Residual Total

Sum of Squares 6E+010 8E+010 1E+011

df 1 472 473

Mean Square 6.018E+010 164699740.8

F 365.381

Sig. .000 a

a. Predictors: (Constant), Educational Level (years) b. Dependent Variable: Current Salary

Tab. 3: Tabelul coeficienilor de regresie


Coefficientsa Unstandardized Coefficients B Std. Error (Constant) -18331.2 2821.912 Educational Level (years) 3909.907 204.547 Standardized Coefficients Beta .661 95% Confidence Interval for B Lower Bound Upper Bound -23876.242 -12786.114 3507.971 4311.842

Model 1

t -6.496 19.115

Sig. .000 .000

a. Dependent Variable: Current Salary

Tab. 4: Tabelul corelaiilor


Correlations Educational Level (years) 1 Current Salary .661** .000 474 474 .661** 1 .000 474 474

Educational Level (years) Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Current Salary Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Se cere: a) S se estimeze ecuaia de regresie dintre cele dou variabile i s se interpreteze; b) S se estimeze prin interval de ncredere panta dreptei; c) S se estimeze raportul de corelaie dintre cele dou variabile i s se interpreteze rezultatul.

Problema 4: Pentru un eantion de 398 de autoturisme s-a nregistrat Greutatea vehicului (pounds) i Consumul de combustibil. Prin prelucrarea datelor n SPSS s-au obinut urmtoarele rezultate:
50

40

Miles per Gallon

30

20

10

R Sq Line ar = 0.65 1 0 1 000 200 0 30 00 4 000 500 0 6000

V eh icle W eig h t (lbs.)


Coefficientsa Unstandardized Coefficients B Std. Error 45.492 .841 -.007 .000 Standardized Coefficients Beta -.807 95% Confidence Interval for B Lower Bound Upper Bound 43.840 47.145 -.008 -.007

Model 1

(Constant) Vehicle Weight (lbs.)

t 54.110 -27.194

Sig. .000 .000

a. Dependent Variable: Miles per Gallon

Correlations Miles per Gallon 1 Vehicle Weight (lbs.) -.807** .000 398 398 -.807** 1 .000 398 406

Miles per Gallon

Vehicle Weight (lbs.)

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Se cere: a) S se estimeze ecuaia de regresie dintre cele dou variabile i s se interpreteze; b) S se estimeze coeficientul de corelaie dintre cele dou variabile i s se interpreteze rezultatul.