Sunteți pe pagina 1din 124

ORDIN Nr.

3512 din 27 noiembrie 2008


privind documentele financiar-contabile*)
EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI I FINANELOR
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 870 bis din 23 decembrie 2008
*) Ordinul nr. 3.512/2008 si anexele nr. 1 si 4 au fost publicate n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 870 din 23 decembrie 2008 si sunt reproduse si n acest numr bis.
n temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 386/2007 privind
organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificrile si
completrile ulterioare, ale art. 4 alin. (1) si art. 25 alin. (2) din Legea contabilittii nr.
82/1991, republicat,
ministrul economiei si finantelor emite urmtorul ordin:
ART. 1
Se aprob Normele metodologice de ntocmire si utilizare a documentelor financiar-
contabile, cuprinse n anexa nr. 1.
ART. 2
(1) Se aprob Normele specifice de ntocmire si utilizare a documentelor financiar-
contabile, cuprinse n anexa nr. 2.
(2) Modelele documentelor financiar-contabile cuprinse n anexa nr. 3 pot fi adaptate
din punctul de vedere al formatului, n functie de necesitti, cu obligatia respectrii
continutului minimal prevzut n anexa nr. 2.
ART. 3
Se aprob documentele financiar-contabile cuprinse n anexa nr. 4, care se pstreaz
timp de 5 ani, cu ncepere de la data ncheierii exercitiului financiar n cursul cruia au
fost ntocmite, n arhiva persoanelor prevzute la art. 1 din Legea contabilittii nr.
82/1991, republicat.
ART. 4
Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrant din prezentul ordin.
ART. 5
(1) Prevederile prezentului ordin se aplic ncepnd cu data de 1 ianuarie 2009.
(2) Pe data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abrog Ordinul ministrului
finantelor publice nr. 1.850/2004 privind registrele si formularele financiar-contabile,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 23 si 23 bis din 7 ianuarie 2005,
cu modificrile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentului
ordin.
ART. 6
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
p. Ministrul economiei si finantelor,
Ctlin Doica,
secretar de stat
Bucuresti, 27 noiembrie 2008.
Nr. 3.512.
ANEXA 1
NORME METODOLOGICE
de ntocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile
A. Norme generale
1. Persoanele prevzute la art. 1 din Legea contabilittii nr. 82/1991, republicat,
consemneaz operatiunile economico-financiare, n momentul efecturii lor, n
documente justificative, pe baza crora se fac nregistrri n contabilitate (jurnale, fise si
alte documente contabile, dup caz).
2. Documentele justificative trebuie s cuprind urmtoarele elemente principale:
- denumirea documentului;
- denumirea/numele si prenumele si, dup caz, sediul/adresa persoanei juridice/fizice
care ntocmeste documentul;
- numrul documentului si data ntocmirii acestuia;
- mentionarea prtilor care particip la efectuarea operatiunii economico-financiare
(cnd este cazul);
- continutul operatiunii economico-financiare si, atunci cnd este necesar, temeiul legal
al efecturii acesteia;
- datele cantitative si valorice aferente operatiunii economico-financiare efectuate,
dup caz;
- numele si prenumele, precum si semnturile persoanelor care rspund de efectuarea
operatiunii economico-financiare, ale persoanelor cu atributii de control financiar
preventiv si ale persoanelor n drept s aprobe operatiunile respective, dup caz;
- alte elemente menite s asigure consemnarea complet a operatiunilor efectuate.
Documentele care stau la baza nregistrrilor n contabilitate pot dobndi calitatea de
document justificativ numai n conditiile n care furnizeaz toate informatiile prevzute
de normele legale n vigoare.
3. n cuprinsul oricrui document emis de ctre o societate comercial trebuie s se
mentioneze si elementele prevzute de legislatia din domeniu, respectiv forma juridic,
codul unic de nregistrare si capitalul social, dup caz.
4. Documentele justificative provenite din tranzactii/operatiuni de cumprare a unor
bunuri de la persoane fizice, pe baz de borderouri de achizitii, pot fi nregistrate n
contabilitate numai n cazul n care se face dovada intrrii n gestiune a bunurilor
respective.
5. n cazul n care documentele se refer la cheltuieli pentru prestri de servicii
efectuate de persoane fizice impuse pe baz de norme de venit, pentru a fi nregistrate n
contabilitate, acestea trebuie s aib la baz contracte sau conventii civile, ncheiate n
acest scop, si documentul prin care se face dovada pltii, respectiv dispozitia de
plat/ncasare.
6. n conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicat, contabilitatea se tine
n limba romn si n moneda national. Contabilitatea operatiunilor efectuate n valut
se tine att n moneda national, ct si n valut, potrivit reglementrilor elaborate n acest
sens.
Documentele justificative si financiar-contabile pot fi ntocmite si ntr-o alt limb si
alt moned dac acest fapt este prevzut expres printr-un act normativ (de exemplu,
Codul fiscal, referitor la factur).
7. Documentele contabile - jurnale, fise etc. -, care servesc la prelucrarea, centralizarea
si nregistrarea n contabilitate a operatiunilor consemnate n documentele justificative,
ntocmite manual sau prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automat a
datelor, trebuie s cuprind elemente cu privire la:
- felul, numrul si data documentului justificativ;
- sumele corespunztoare operatiunilor efectuate;
- conturile sintetice si analitice debitoare si creditoare;
- semnturile pentru ntocmire si verificare, dup caz.
8. nscrierea datelor n documente se face cu cerneal, cu pix cu past sau prin
utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automat a datelor, dup caz.
9. Regimul juridic al documentelor n form electronic, ce contin date privind
operatiunile economice de schimb sau vnzare de bunuri ori servicii ntre persoane care
emit si primesc facturi, bonuri fiscale sau chitante n form electronic, este stabilit de
Legea nr. 260/2007 privind nregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace
electronice.
Facturile si chitantele n form electronic, emise fr ndeplinirea conditiilor
prevzute de legea mai sus mentionat, nu au calitatea de document justificativ, n
ntelesul prevederilor Legii nr. 82/1991, republicat.
10. n documentele justificative si n cele contabile nu sunt admise stersturi,
modificri sau alte asemenea procedee, precum si lsarea de spatii libere ntre
operatiunile nscrise n acestea sau file lips.
Erorile se corecteaz prin tierea cu o linie a textului sau a cifrei gresite, pentru ca
acestea s poat fi citite, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corect.
Corectarea se face n toate exemplarele documentului si se confirm prin semntura
persoanei care a ntocmit/corectat documentul justificativ, mentionndu-se si data
efecturii corecturii.
11. n cazul documentelor justificative la care nu se admit corecturi, cum sunt cele pe
baza crora se primeste, se elibereaz sau se justific numerarul, ori al altor documente
pentru care normele de utilizare prevd asemenea restrictii, documentul ntocmit gresit se
anuleaz si rmne n carnetul respectiv.
La corectarea documentului justificativ n care se consemneaz operatii de predare-
primire a valorilor materiale si a mijloacelor fixe este necesar confirmarea, prin
semntur, att a predtorului, ct si a primitorului.
12. n cazul completrii documentelor prin utilizarea sistemelor informatice de
prelucrare automat a datelor, corecturile sunt admise numai nainte de prelucrarea
acestora, mentionndu-se data rectificrii si semntura celui care a fcut modificarea.
Documentele prezentate n listele de erori, anulri sau completri (pe baza crora se fac
modificri n fisiere sau n baza de date a unittii) trebuie s fie semnate de persoanele
mputernicite de conducerea unittii.
13. n cazul n care prelucrarea documentelor justificative se face de ctre un tert
(persoan fizic sau juridic), n relatiile dintre terti si unittile beneficiare este necesar ca
pentru efectuarea corespunztoare a nregistrrilor n contabilitate s se respecte
urmtoarele reguli:
- documentele justificative s fie ntocmite corect si la timp de ctre unittile
beneficiare, acestea rspunznd de realitatea datelor nscrise n documentele respective;
- documentele contabile, ntocmite de terti pe baza documentelor justificative, trebuie
predate unittilor beneficiare la termenele stabilite prin contractele sau conventiile civile
ncheiate, tertii rspunznd de corectitudinea prelucrrii datelor;
- n conditiile n care prestatorul de servicii de prelucrare a documentelor nu este
persoan fizic sau juridic autorizat potrivit Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind
organizarea activittii de expertiz contabil si a contabililor autorizati, republicat,
unittile beneficiare trebuie s efectueze verificarea documentelor contabile obtinute de la
terti, n sensul cuprinderii tuturor documentelor justificative predate pentru prelucrare, al
respectrii corespondentei conturilor si exactittii sumelor nregistrate.
14. n vederea nregistrrii n jurnale, fise si n celelalte documente contabile a
operatiunilor economico-financiare consemnate n documentele justificative, potrivit
formelor de nregistrare n contabilitate utilizate de unitti, se poate face contarea
documentelor justificative, indicndu-se simbolurile conturilor sintetice si analitice,
debitoare si creditoare, n conformitate cu planul de conturi general aplicabil.
nregistrrile n contabilitatea sintetic si analitic se fac pe baz de documente
justificative, fie document cu document, fie pe baza unui centralizator n care sunt
nscrise mai multe documente justificative al cror continut se refer la operatiuni de
aceeasi natur si perioad.
n cazul operatiunilor contabile pentru care nu se ntocmesc documente justificative,
nregistrrile n contabilitate se fac pe baz de note de contabilitate care au la baz note
justificative sau note de calcul, dup caz.
n cazul stornrilor, pe documentul initial se mentioneaz numrul si data notei de
contabilitate prin care s-a efectuat stornarea operatiunii, iar n nota de contabilitate de
stornare se mentioneaz documentul, data si numrul de ordine ale operatiunii care face
obiectul stornrii.
Corectarea nregistrrilor fcute n contabilitate se face numai pe baza notelor de
contabilitate ntocmite n acest scop.
nregistrrile n contabilitate se fac cronologic, prin respectarea succesiunii
documentelor dup data de ntocmire sau de intrare a acestora n unitate si sistematic, n
conturi sintetice si analitice, n conformitate cu regulile stabilite pentru fiecare form de
nregistrare n contabilitate.
nregistrrile n contabilitate se pot face manual sau utilizndu-se sistemele informatice
de prelucrare automat a datelor.
15. Factura se ntocmeste si se utilizeaz n conformitate cu prevederile Codului fiscal.
Pentru livrrile de bunuri sau prestrile de servicii pentru care persoanele impozabile
sunt scutite fr drept de deducere a taxei pe valoarea adugat si nu sunt obligate s
ntocmeasc facturi, n conformitate cu prevederile Codului fiscal si ale normelor
metodologice de aplicare a acestuia, operatiunile economice se nregistreaz n baza
contractelor ncheiate ntre prti si a documentelor financiar-contabile sau bancare care s
ateste acele operatiuni, cum sunt: aviz de nsotire a mrfii, chitant, dispozitie de
plat/ncasare, extras de cont bancar, nota de contabilitate etc., dup caz.
16. Registrele de contabilitate si formularele financiar-contabile pot fi adaptate n
functie de specificul si necesittile persoanelor prevzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991,
republicat, cu conditia respectrii continutului de informatii si a normelor de ntocmire
si utilizare a acestora. Acestea pot fi pretiprite sau editate cu ajutorul sistemelor
informatice de prelucrare automat a datelor.
Numrul de exemplare al formularelor financiar-contabile poate fi diferit de cel
prevzut n prezentele norme metodologice, n conditiile n care procedurile proprii
privind organizarea si conducerea contabilittii impun acest lucru.
n situatia n care activitatea de ntocmire a documentelor justificative si financiar-
contabile este ncredintat n baza unui contract de prestri de servicii unor persoane
fizice sau juridice, normele proprii interne de ntocmire si utilizare a formularelor
respective se adapteaz n mod corespunztor, fiind obligatoriu s se prevad n contract
clauze referitoare la ntocmirea si utilizarea formularelor n aceste conditii.
Se pot stabili norme proprii de ntocmire si utilizare a formularelor financiar-contabile,
cu conditia ca acestea s nu contravin reglementrilor legale n vigoare.
Nentocmirea, ntocmirea eronat si/sau neutilizarea documentelor justificative si
financiar-contabile, conform prevederilor prezentelor norme metodologice, se
sanctioneaz potrivit dispozitiilor legale.
17. Persoanele prevzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicat, vor asigura un
regim intern de numerotare a formularelor financiar-contabile, astfel:
- persoanele care rspund de organizarea si conducerea contabilittii vor desemna, prin
decizie intern scris, o persoan sau mai multe, dup caz, care s aib atributii privind
alocarea si gestionarea numerelor aferente;
- fiecare formular va avea un numr de ordine sau o serie, dup caz, numr sau serie ce
trebuie s fie secvential(), stabilit() de societate. n alocarea numerelor se va tine cont
de structura organizatoric, respectiv gestiuni, puncte de lucru, sucursale etc.;
- persoanele prevzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicat, vor emite proceduri
proprii de stabilire si/sau alocare de numere ori serii, dup caz, prin care se va mentiona,
pentru fiecare exercitiu financiar, care este numrul sau seria de la care se emite primul
document.
B. Registrele de contabilitate
18. Potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicat, registrele de contabilitate
obligatorii sunt: Registrul-jurnal (cod 14-1-1), Registrul-inventar (cod 14-1-2) si Cartea
mare (cod 14-1-3).
Registrele de contabilitate se utilizeaz n strict concordant cu destinatia acestora si
se prezint n mod ordonat si astfel completate nct s permit n orice moment
identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate.
Registrele de contabilitate se pot prezenta sub form de registru, foi volante sau listri
informatice, dup caz.
Numerotarea paginilor registrelor se va face n ordine cresctoare, iar volumele se vor
numerota n ordinea completrii lor.
19. Registrul-jurnal (cod 14-1-1) este un document contabil obligatoriu n care se
nregistreaz cronologic toate operatiunile economico-financiare.
Operatiunile de aceeasi natur, realizate n acelasi loc de activitate (atelier, sectie etc.),
pot fi recapitulate ntr-un document centralizator, denumit jurnal auxiliar, care st la baza
nregistrrii n Registrul-jurnal.
Unittile pot utiliza jurnale auxiliare pentru: operatiunile de cas si banc, decontrile
cu furnizorii, situatia ncasrii-achitrii facturilor etc.
Orice nregistrare n Registrul-jurnal trebuie s cuprind elemente cu privire la: felul,
numrul si data documentului justificativ, explicatii privind operatiunile respective si
conturile sintetice debitoare si creditoare n care s-au nregistrat sumele corespunztoare
operatiunilor efectuate.
Unittile care utilizeaz jurnale auxiliare pot nregistra n Registrul-jurnal sumele
centralizate pe conturi, preluate din aceste jurnale.
Editarea Registrului-jurnal se efectueaz la cererea organelor de control sau n functie
de necesittile proprii.
20. Persoanele fizice care desfsoar activitti independente si conduc contabilitatea n
partid simpl, n conformitate cu prevederile legale, ntocmesc Registrul jurnal de
ncasri si plti (cod 14-1-1/b), precum si alte documente de evident prevzute de
legislatia n domeniu.
21. Registrul-inventar (cod 14-1-2) este un document contabil obligatoriu n care se
nregistreaz toate elementele de activ si de pasiv, grupate n functie de natura lor,
inventariate de unitate, potrivit legii.
Registrul-inventar se ntocmeste la nfiintarea unittii, cel putin o dat pe an pe
parcursul functionrii unittii, cu ocazia fuziunii, divizrii sau ncetrii activittii, precum
si n alte situatii prevzute de lege, pe baz de inventar faptic.
n acest registru se nscriu, ntr-o form recapitulativ, elementele inventariate dup
natura lor, suficient de detaliate pentru a putea justifica continutul fiecrui post al
bilantului.
Registrul-inventar se completeaz pe baza inventarierii faptice a fiecrui cont de activ
si de pasiv. Elementele de activ si de pasiv nscrise n Registrul-inventar au la baz listele
de inventariere sau alte documente care justific continutul acestora la sfrsitul
exercitiului financiar.
n cazul n care inventarierea are loc pe parcursul anului, n Registrul-inventar se
nregistreaz soldurile existente la data inventarierii, la care se adaug rulajele intrrilor si
se scad rulajele iesirilor de la data inventarierii pn la data ncheierii exercitiului
financiar.
22. Pe baza Registrului-inventar si a balantei de verificare de la 31 decembrie se
ntocmeste bilantul care face parte din situatiile financiare anuale, ale crui posturi, n
conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicat, si ale reglementrilor
contabile aplicabile, trebuie s corespund cu datele nscrise n contabilitate, puse de
acord cu situatia real a elementelor de activ si de pasiv stabilit pe baza inventarului.
23. Cartea mare (cod 14-1-3) este un registru contabil obligatoriu n care se
nregistreaz lunar si sistematic, prin regruparea conturilor, miscarea si existenta tuturor
elementelor de activ si de pasiv, la un moment dat. Acesta este un document contabil de
sintez si sistematizare si contine simbolul contului debitor si al conturilor creditoare
corespondente, rulajul debitor si creditor, precum si soldul contului. Registrul Cartea
mare poate contine cte o fil pentru fiecare cont sintetic utilizat de unitate. Cartea mare
st la baza ntocmirii balantei de verificare.
Registrul Cartea mare poate fi nlocuit cu Fisa de cont pentru operatiuni diverse.
Editarea Crtii mari se efectueaz la cererea organelor de control sau n functie de
necesittile proprii.
24. Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Registrul Cartea mare se pstreaz n unitate
timp de 10 ani de la data ncheierii exercitiului financiar n cursul cruia au fost
ntocmite, iar n caz de pierdere, sustragere sau distrugere, trebuie reconstituite n termen
de maximum 30 de zile de la constatare.
Persoanele fizice care utilizeaz tehnica de calcul trebuie s asigure listarea acestora n
orice moment pe parcursul celor 10 ani de pstrare.
Persoanele prevzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicat, care utilizeaz,
potrivit legii, registre si formulare specifice privind activitatea financiar si contabil,
reglementate prin actele normative n vigoare, procedeaz la nscrierea datelor n aceste
registre si formulare potrivit normelor specifice, prezentate n actele normative
respective, precum si prezentelor norme metodologice privind documentele justificative
si financiar-contabile.
C. Formele de nregistrare n contabilitate
25. Formele de nregistrare n contabilitate reprezint sistemul de registre, formulare si
documente contabile corelate ntre ele, care servesc la nregistrarea cronologic si
sistematic n contabilitate a operatiunilor economico-financiare efectuate pe parcursul
exercitiului financiar.
26. Principalele forme de nregistrare n contabilitate a operatiunilor economico-
financiare n cazul unittilor care conduc contabilitatea n partid dubl sunt: "pe jurnale",
"maestru-sah" si forma combinat "maestru-sah cu jurnale".
27. n cadrul formei de nregistrare n contabilitate "pe jurnale", principalele registre si
formulare care se utilizeaz sunt:
- Registrul-jurnal (cod 14-1-1);
- Registrul-inventar (cod 14-1-2);
- Cartea mare (cod 14-1-3);
- jurnale auxiliare;
- Balanta de verificare.
Registrul-jurnal (cod 14-1-1) se utilizeaz pentru nregistrarea cronologic a tuturor
operatiunilor economico-financiare consemnate n documentele justificative. Pentru
operatiunile care nu au la baz documente justificative se ntocmeste Nota de
contabilitate (cod 14-6-2/A).
Notele de contabilitate se ntocmesc pe baz de note justificative sau note de calcul si
se nregistreaz n mod cronologic n Registrul-jurnal.
Unittile pot utiliza jurnale auxiliare pe feluri de operatiuni, cum sunt:
1. Jurnal privind operatiunile de cas si banc (cod 14-6-5);
2. Jurnal privind decontrile cu furnizorii (cod 14-6-6);
3. Situatia ncasrii-achitrii facturilor (cod 14-6-7);
4. Jurnal privind consumurile si alte iesiri de stocuri (cod 14-6-8);
5. Jurnal privind salariile si contributia pentru asigurri sociale, protectia social a
somerilor si asigurrile de sntate (cod 14-6-10);
6. Jurnal privind operatiuni diverse (cod 14-6-17).
Lunar sau la alt perioad prevzut de lege, n fiecare jurnal auxiliar se stabilesc
totalurile sumelor debitoare sau creditoare nregistrate n cursul lunii (perioadei), totaluri
care se nscriu n Registrul-jurnal.
Contabilitatea analitic se poate tine fie direct pe aceste jurnale (pentru unele conturi),
fie cu ajutorul altor formulare tipizate comune (fisa de cont analitic pentru valori
materiale, fisa de cont pentru operatiuni diverse etc.) sau specifice, folosite n acest scop.
Pentru unele conturi, pe lng jurnalul privind operatiunile de credit se ntocmeste si
situatia privind operatiunile de debit.
nregistrrile n jurnale se fac n mod cronologic n tot cursul lunii (perioadei) sau
numai la sfrsitul lunii (perioadei), fie direct pe baza documentelor justificative, fie pe
baza documentelor centralizatoare ntocmite pentru operatiunile aferente lunii (perioadei)
respective, care sunt consemnate cronologic n acestea.
Cartea mare (cod 14-1-3) este documentul de sistematizare contabil care cuprinde
toate conturile sintetice si reflect existenta si miscarea tuturor elementelor de activ si de
pasiv la un moment dat.
Cartea mare serveste la stabilirea rulajelor lunare si a soldurilor conturilor si st la baza
ntocmirii balantei de verificare.
Pentru stabilirea rulajelor se preia n Cartea mare rulajul creditor din jurnalul contului
respectiv, iar rulajul debitor se stabileste prin totalizarea sumelor preluate din coloanele
de conturi corespondente ale jurnalelor.
Soldul debitor sau creditor al fiecrui cont se stabileste n functie de rulajele debitoare
si creditoare ale contului respectiv, tinndu-se seama de soldul de la nceputul anului,
care se nscrie pe rndul destinat n acest scop.
Balanta de verificare este documentul contabil utilizat pentru verificarea nregistrrii
corecte n contabilitate a operatiunilor efectuate si controlul concordantei dintre
contabilitatea sintetic si cea analitic, precum si principalul instrument pe baza cruia se
ntocmesc raportrile contabile stabilite potrivit legii.
Balanta de verificare a conturilor sintetice, precum si balantele de verificare ale
conturilor analitice se ntocmesc cel putin anual, la ncheierea exercitiului financiar sau la
termenele de ntocmire a raportrilor contabile, la alte perioade prevzute de actele
normative n vigoare si ori de cte ori se consider necesar.
28. n cadrul formei de nregistrare "maestru-sah", principalele registre si formulare
care se utilizeaz sunt:
- Registrul-jurnal (cod 14-1-1);
- Registrul-inventar (cod 14-1-2);
- Cartea mare (sah - cod 14-1-3/a);
- Balanta de verificare.
Registrul-jurnal (cod 14-1-1) se utilizeaz pentru nregistrarea cronologic a tuturor
operatiunilor economico-financiare consemnate n documentele justificative, la fel ca n
cazul formei de nregistrare "pe jurnale".
n vederea nregistrrii n Registrul-jurnal, documentele justificative sunt supuse
prelucrrii contabile (sortare pe feluri de operatiuni, verificare, evaluare, contare). Dac
pentru acelasi fel de operatiuni exist mai multe documente justificative, acestea se
totalizeaz cu ajutorul documentelor cumulative ntocmite fie pentru debitul, fie pentru
creditul contului care reflect asemenea operatiuni.
Pentru operatiunile care nu au la baz documente justificative se ntocmeste Nota de
contabilitate (cod 14-6-2A).
Cartea mare (sah - cod 14-1-3/a) este documentul de sistematizare a nregistrrilor
contabile n conturile sintetice.
nregistrrile n Cartea mare (sah) se fac pe baza documentelor justificative, a
documentelor cumulative si a notelor de contabilitate, cronologic, zilnic, lunar sau ori de
cte ori este nevoie. nregistrarea n acest document, deschis pentru fiecare cont sintetic,
este precedat de nregistrarea n Registrul-jurnal.
La sfrsitul lunii (perioadei), pentru fiecare cont sintetic din Cartea mare (sah) se
stabilesc totaluri ale rulajului contului debitor sau creditor si ale conturilor corespondente.
Totalul sumelor conturilor corespondente trebuie s fie egale cu rulajul debitor sau
creditor al contului respectiv.
Contabilitatea analitic se tine cu ajutorul formularelor comune (fisa de cont pentru
operatiuni diverse, fisa de cont analitic pentru valori materiale) sau cu ajutorul
formularelor specifice folosite n acest scop.
Balanta de verificare se ntocmeste pe baza totalurilor preluate din Cartea mare (sah),
respectiv din fisele deschise distinct pentru fiecare cont sintetic.
Pentru verificarea nregistrrilor n contabilitatea analitic se pot ntocmi balante de
verificare analitice. La institutiile publice, balantele de verificare sintetice se ntocmesc
lunar, iar balantele de verificare analitice, cel mai trziu la sfrsitul trimestrului pentru
care se ntocmesc situatiile financiare.
29. n cazul utilizrii formei de nregistrare combinat "maestru-sah cu jurnale", pe
lng formularele mentionate la forma de nregistrare "maestru-sah" se utilizeaz
jurnalele auxiliare specifice formei de nregistrare "pe jurnale".
n Cartea mare (sah), pentru fiecare cont sintetic, totalurile lunare stabilite n jurnal se
nscriu att n coloana destinat rulajului debitor sau creditor, ct si n coloanele
conturilor corespondente.
La institutiile publice si persoanele juridice fr scop patrimonial se poate folosi forma
de nregistrare n contabilitate "maestru-sah simplificat". n acest caz, contabilitatea
sintetic se tine pe fise de cont pentru operatiuni diverse (cod 14-6-22 si 14-6-22/a),
deschise pentru fiecare cont sintetic n Cartea mare (sah), iar contabilitatea analitic se
tine pe fisele mentionate la forma de nregistrare "maestru-sah".
D. Metodele de conducere a contabilittii analitice a bunurilor
30. Contabilitatea analitic a bunurilor se poate tine pe baza uneia dintre urmtoarele
metode: operativ-contabil, cantitativ-valoric, global-valoric.
Metoda operativ-contabil se poate aplica pentru contabilitatea analitic a materiilor
prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar,
semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, mrfurilor si ambalajelor.
Metoda cantitativ-valoric se poate folosi pentru contabilitatea analitic a materiilor
prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar,
semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, mrfurilor, animalelor si
ambalajelor.
Metoda global-valoric se poate utiliza pentru contabilitatea analitic a mrfurilor si
ambalajelor din unittile de desfacere cu amnuntul, rechizitelor de birou, imprimatelor,
materialelor folosite la ambalare, materialelor de natura obiectelor de inventar,
echipamentelor de protectie n folosint, precum si a altor categorii de bunuri.
31. Metoda operativ-contabil const n tinerea, n cadrul fiecrei gestiuni, a evidentei
cantitative a bunurilor, pe feluri, cu ajutorul fiselor de magazie. n contabilitate, aceast
metod const n tinerea evidentei valorice pe conturi de materiale, desfsurate valoric pe
gestiuni, iar n cadrul gestiunilor, pe grupe sau subgrupe de materiale, dup caz.
Controlul exactittii nregistrrilor din evidenta gestiunilor si din contabilitate se
asigur prin evaluarea stocurilor cantitative, transcrise din fisele de magazie n registrul
stocurilor.
n metoda operativ-contabil se pot folosi urmtoarele formulare comune pe economie:
- Fis de magazie (cod 14-3-8 si 14-3-8/a, dup caz);
- Fis de cont pentru operatiuni diverse (cod 14-6-22);
- Registrul stocurilor (cod 14-3-11 si 14-3-11/a).
Fisele de magazie servesc pentru evidenta cantitativ, pe feluri de stocuri, la locul de
depozitare, iar n contabilitate, pentru controlul operatiunilor nregistrate de gestionar sau
persoana desemnat, pentru preluarea n registrul stocurilor a cantittilor aflate n stoc,
precum si pentru calculul valorii bunurilor existente n stoc la sfrsitul lunii (perioadei),
n scopul confruntrii cu datele din contabilitatea sintetic.
La gestiune, fisele de magazie se tin n ordinea n care sunt nscrise materialele n
registrul stocurilor. n aceste fise cantittile se nregistreaz zilnic de gestionar sau
persoana desemnat, pe baza documentelor de intrare (factur, aviz de nsotire a mrfii,
not de receptie si constatare de diferente etc.) si a documentelor de iesire (bon de
consum, fis limit de consum, aviz de nsotire a mrfii, factur, bon de transfer etc.),
pozitie cu pozitie. De asemenea, n fisele de magazie se nscriu plusurile de la inventar pe
coloana "Intrri" si minusurile de la inventar pe coloana "Iesiri".
Erorile constatate n evidenta gestiunilor se corecteaz n prezenta persoanei care
rspunde de nregistrrile efectuate n fisele de magazie, iar abaterile de la regulile de
ntocmire si utilizare a documentelor se aduc la cunostinta conductorului
compartimentului financiar-contabil sau a persoanei desemnate s conduc contabilitatea,
dup caz, pentru stabilirea msurilor care se impun.
Semntura persoanei desemnate pentru evidenta stocurilor n fisele de magazie
constituie dovada verificrii nregistrrilor efectuate si prelurii documentelor de intrare
si de iesire a materialelor.
n contabilitate, documentele privind miscarea stocurilor se grupeaz pe gestiuni, surse
de aprovizionare (de la furnizori, din prelucrare la terti, consum intern etc.) si, n cadrul
acestora, pe conturi de materiale si gestiuni, iar n cadrul gestiunilor, pe grupe sau
subgrupe de materiale, dup caz.
Intrrile sau iesirile de bunuri de natura stocurilor se nregistreaz n contabilitatea
sintetic si analitic, fie direct pe baza acestor documente, fie cu ajutorul unor situatii
ntocmite zilnic sau la alte perioade stabilite de unitate prin centralizarea datelor din
documentele privind miscarea stocurilor.
Verificarea nregistrrilor efectuate n conturile de stocuri si fisele de magazie se face
cu ajutorul Registrului stocurilor (cod 14-3-11 si 14-3-11/a). n acest scop, n Registrul
stocurilor, la sfrsitul fiecrei luni (perioade), se nscriu pe feluri de stocuri, grupate pe
magazii (depozite), conturi, grupe, eventual subgrupe, stocurile cantitative din fisele de
magazie, se calculeaz valoarea cantittilor aflate n stoc pe baza preturilor de nregistrare
si se totalizeaz valoarea acestora pe pagini ale Registrului stocurilor, pe subgrupe de
materiale, grupe de stocuri, conturi si magazii (depozite).
n cazul n care se constat c exist frecvente diferente ntre soldurile conturilor de
stocuri din Registrul stocurilor si cele din contabilitate, provenind din nregistrarea
operatiunilor, evaluarea cantittilor de stocuri din documentele de intrare si de iesire,
prelucrarea acestora etc., diferentele respective pot fi localizate printr-o nou centralizare
a intrrilor si iesirilor valorice de materiale, pe grupe sau feluri de materiale, iar totalurile
obtinute se confrunt cu datele din Registrul stocurilor.
32. Pentru produse finite si produse reziduale, metoda operativ-contabil se aplic n
acelasi mod ca si pentru stocuri de materii prime si materiale consumabile. n acest caz,
evidenta cantitativ pe feluri de produse se tine la magazie (depozit) cu ajutorul fiselor de
magazie, iar evidenta valoric se tine n contabilitate cu ajutorul contului sintetic de
produse, desfsurat n analitic pe gestiuni, n care nregistrrile se fac pe baza datelor
obtinute prin centralizarea zilnic a documentelor de miscare a produselor respective.
Verificarea nregistrrilor la sfrsitul lunii (perioadei) se face, de asemenea, cu ajutorul
registrului stocurilor n care se stabilesc soldurile pe feluri de produse si pe total cont,
prin transcrierea cantittilor n stoc din fisele de magazie si evaluarea acestora pe baza
preturilor de nregistrare.
33. Metoda cantitativ-valoric pentru materii prime, materiale consumabile, materiale
de natura obiectelor de inventar n depozit, semifabricate, produse finite, produse
reziduale, mrfuri, animale si ambalaje const n tinerea evidentei cantitative pe feluri de
stocuri n cadrul fiecrei gestiuni, iar n contabilitate a celei cantitativ-valorice. Conturile
sintetice care reflect stocurile de valori materiale se desfsoar n analitic pe gestiuni.
Verificarea exactittii nregistrrilor din evidenta de la locurile de depozitare si din
contabilitate se efectueaz prin punctajul periodic dintre cantittile operate n fisele de
magazie si cele din fisele de cont analitic din contabilitate.
n metoda cantitativ-valoric se pot folosi urmtoarele formulare:
- Fis de magazie (cod 14-3-8 si 14-3-8/a, dup caz);
- Fis de cont pentru operatiuni diverse (cod 14-6-22 si 14-6-22/a);
- Balanta analitic a stocurilor (cod 14-6-30/c).
Evidenta cantitativ a materialelor se tine la gestiune cu ajutorul fiselor de magazie,
care se tin n ordinea fiselor de cont analitic din contabilitate. n fisele de magazie,
nregistrrile se fac zilnic, de ctre gestionar sau de ctre persoana desemnat, pe baza
documentelor de intrare si de iesire a materialelor. Dup nregistrare, documentele
respective se predau la contabilitate pe baz de borderou. n contabilitate, documentele se
nregistreaz n fisele de cont analitic pentru valori materiale si se stabilesc stocurile si
soldurile, dup ce n prealabil s-a verificat modul de emitere si completare a
documentelor privind miscarea materialelor. De asemenea, pe baza acelorasi documente,
se ntocmesc situatiile centralizatoare privind intrrile si iesirile de materiale, pentru
nregistrare n contabilitatea sintetic.
Controlul nregistrrilor din conturile sintetice si cele analitice ale stocurilor se asigur
cu ajutorul balantei de verificare analitice, ntocmit separat pentru fiecare cont de stoc.
n vederea ntocmirii balantei de verificare este necesar s se efectueze controlul
asupra concordantei stocurilor scriptice din fisele de magazie cu cele din fisele de cont
analitic pentru valori materiale.
n cazul institutiilor publice cu mai multe gestiuni distincte, precum si n cazul
institutiilor care au subunitti cu una sau mai multe gestiuni, dar care nu au
compartimente proprii de contabilitate, contabilitatea analitic a stocurilor se poate
asigura, n cadrul compartimentului financiar-contabil al institutiei al crei conductor are
calitatea de ordonator de credite, cu ajutorul Fisei de evident a materialelor si a
materialelor de natura obiectelor de inventar pe locuri de folosint (cod 14-3-9).
34. Metoda cantitativ-valoric pentru evidenta analitic a produselor finite si
produselor reziduale se aplic n acelasi mod ca si pentru celelalte stocuri, cu urmtoarele
particularitti:
- att intrrile, ct si iesirile valorice pot fi nregistrate n fisele de cont analitic pentru
stocuri numai lunar, prin nmultirea cantittilor totale de produse finite si produse
reziduale cu preturile unitare respective, fr a mai fi necesar evaluarea cantittilor de
produse n documente;
- pentru controlul nregistrrilor din contabilitatea sintetic si cea analitic a produselor
finite, n locul balantei de verificare se poate folosi Registrul stocurilor.
35. Metoda global-valoric se aplic pentru evidenta mrfurilor si ambalajelor aflate n
unittile de desfacere cu amnuntul (magazine, restaurante, bufete etc.), folosindu-se
formularul comun "Fisa de cont pentru operatiuni diverse" (cod 14-6-22) si raportul de
gestiune, dup caz.
Potrivit acestei metode, contabilitatea analitic a mrfurilor si ambalajelor se tine
global-valoric, att la gestiune, ct si n contabilitate, iar verificarea concordantei
nregistrrilor din evidenta gestiunii si din contabilitate se efectueaz numai valoric, la
perioade stabilite de unitate.
Raportul de gestiune se completeaz pe baza documentelor de intrare si de iesire a
mrfurilor si ambalajelor si de depunere a numerarului din vnzare, iar n fisele valorice
(tinute pe gestiuni n cadrul conturilor de mrfuri si ambalaje din contabilitate)
nregistrrile se fac pe baza acelorasi documente.
Soldurile valorice ale mrfurilor si ambalajelor aflate n gestiune se verific pe baza
raportului de gestiune predat la contabilitate sau cu ocazia inventarierii, dup caz.
36. Metoda global-valoric se foloseste, de asemenea, pentru evidenta rechizitelor de
birou, imprimatelor, materialelor destinate ambalrii, precum si la alte categorii de
bunuri. n acest caz, evidenta cantitativ se poate tine pe feluri de rechizite, imprimate,
materiale pentru ambalare etc., la locurile de gestionare, cu ajutorul fiselor de magazie
(cod 14-3-8 si 14-3-8/a), care se completeaz de gestionar sau de ctre persoana
desemnat.
Evidenta valoric a miscrilor se tine n contabilitate, pe gestiuni, n cadrul contului de
materiale consumabile, cu ajutorul fiselor de cont pentru operatiuni diverse (cod 14-6-22
si 14-6-22/a). nregistrrile n fisele de magazie se fac pe baza documentelor de intrare si
de iesire a materialelor consumabile respective si se preiau de ctre contabilitatea
stocurilor, n prealabil fcndu-se verificarea nregistrrilor din fisele de magazie. Prin
centralizarea datelor din documentele respective se asigur nregistrarea acestora att n
fisele valorice pe gestiuni, ct si n conturile sintetice de stocuri.
37. Pentru materialele de natura obiectelor de inventar n folosint se tine numai
evidenta cantitativ cu ajutorul formularului Fisa de evident a materialelor de natura
obiectelor de inventar n folosint (cod 14-3-9).
n contabilitate, evidenta valoric se tine cu ajutorul Fisei de cont pentru operatiuni
diverse (cod 14-6-22 si 14-6-22/a), pe sectii (locuri de munc, unitti etc.), n care
nregistrrile se fac valoric n functie de intrri si iesiri (scoateri din uz).
n situatia returnrii obiectului de inventar uzat, operatiunea nregistrat n Fisa de
evident a materialelor de natura obiectelor de inventar n folosint (cod 14-3-9) nu
presupune nregistrarea unei intrri n evidenta magaziei (depozitului). Datele din
procesele-verbale pentru scoaterea din functiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor
bunuri materiale (obiecte de inventar) se confrunt cu datele privind restituirile de obiecte
de inventar uzate, consemnate n Fisa de evident a materialelor de natura obiectelor de
inventar n folosint (cod 14-3-9).
Controlul exactittii nregistrrilor se efectueaz la perioadele stabilite de unitate si cu
ocazia inventarierilor, evalundu-se stocurile existente pe baza listelor de inventariere
(cod 14-3-12, 14-3-12/a si 14-3-12/b) si confruntndu-se soldul astfel obtinut cu soldul
conturilor respective din contabilitate.
38. Contabilitatea analitic a SDV-urilor speciale si AMC-urilor se tine la gestiunea de
SDV-uri si AMC-uri, cantitativ, pe persoanele sau comenzile pentru care sunt destinate,
cu ajutorul Fisei de magazie (cod 14-3-8 si 14-3-8/a), iar n contabilitate, global-valoric,
la nivel de produs.
39. Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric sau numai valoric prin folosirea
inventarului permanent ori a inventarului intermitent.
40. Entittile care utilizeaz metoda inventarului intermitent efectueaz inventarierea
faptic a stocurilor n cursul perioadei, anual, trimestrial sau lunar, dup caz, dar nu mai
trziu de finele perioadei de raportare pentru care are de determinat obligatii fiscale.
Metoda inventarului intermitent const n faptul c intrrile de stocuri nu se
nregistreaz prin conturile de stocuri, respectiv conturile din clasa 3, ci prin conturile de
cheltuieli, respectiv conturile din clasa 6.
Stabilirea iesirilor de stocuri n cursul perioadei are la baz inventarierea faptic a
stocurilor la sfrsitul perioadei. Iesirile de stocuri se determin ca diferent ntre valoarea
stocurilor initiale, la care se adaug valoarea intrrilor, si valoarea stocurilor la sfrsitul
perioadei stabilite pe baza inventarului, respectndu-se relatia
E = Si + I - Sf,
unde:
E - iesiri;
Si - stoc initial;
I - intrri;
Sf - stoc final.
La nceputul exercitiului, respectiv al perioadei, dup caz, se anuleaz stocul existent
ca o iesire de stoc prin nregistrarea acestuia n clase de cheltuieli privind materiile prime,
materialele etc.
articol contabil 6xx = 3xx.
La sfrsitul perioadei stocurile determinate n baza inventarierii efectuate, respectiv
cele care nu au fost consumate n procesul de productie sau vndute, dup caz, se
nregistreaz ca o intrare de stoc
articol contabil 3xx = 6xx.
Inventarierea stocurilor la sfrsitul perioadei se face n conformitate cu normele
metodologice emise de Ministerul Economiei si Finantelor privind organizarea si
efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv.
n conditiile n care comisiile de inventariere nu constat existenta de stocuri faptice,
vor mentiona acest fapt n procesul-verbal al comisiei de inventariere.
La locul de depozitare sau de utilizare n procesul de productie a stocurilor se tine o
evident tehnic operativ a stocurilor pe baz de fis de magazie sau alte documente
stabilite de unitate, n conformitate cu procedurile proprii elaborate de conducerea
acesteia.
Iesirile de stocuri aferente unei perioade, nregistrate n contabilitatea financiar, vor fi
corelate cu cheltuielile evidentiate n contabilitatea de gestiune, pe comenzi, produse etc.,
dup caz, n functie de consumurile tehnologice normate.
Inventarul intermitent nu se utilizeaz n comertul cu amnuntul n situatia n care se
aplic metoda global-valoric.
Perioada la care se efectueaz inventarierea faptic a stocurilor se alege astfel nct s
poat fi stabilite corect obligatiile legale (contabile, fiscale etc).
E. Reconstituirea documentelor financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruse
41. Pentru a putea fi nregistrate n contabilitate, operatiunile economico-financiare
trebuie s fie justificate cu documente originale, ntocmite sau reconstituite potrivit
prezentelor norme metodologice.
Pentru acele situatii n care prin alte reglementri speciale se prevede c formularul
original trebuie s fie pstrat la alt unitate, atunci la nregistrarea n contabilitate este
folosit copia documentului respectiv.
42. Orice persoan care constat pierderea, sustragerea sau distrugerea unor documente
justificative sau contabile are obligatia s aduc la cunostint, n scris, n termen de 24 de
ore de la constatare, conductorului unittii (administratorului unittii, ordonatorului de
credite sau altei persoane care are obligatia gestionrii unittii respective).
n termen de cel mult 3 zile de la primirea comunicrii, conductorul unittii trebuie s
ncheie un proces-verbal, care s cuprind:
- datele de identificare a documentului disprut;
- numele si prenumele persoanei responsabile cu pstrarea documentului;
- data si mprejurrile n care s-a constatat lipsa documentului respectiv.
Procesul-verbal se semneaz de ctre:
- conductorul unittii;
- conductorul compartimentului financiar-contabil al unittii sau persoana
mputernicit s ndeplineasc aceast functie;
- persoana responsabil cu pstrarea documentului; si
- seful ierarhic al persoanei responsabile cu pstrarea documentului, dup caz.
Cnd disparitia documentelor se datoreaz nsusi conductorului unittii, msurile
prevzute de prezentele norme metodologice se iau de ctre ceilalti membri ai consiliului
de administratie, dup caz.
n conditiile n care documentul pierdut a fost ntocmit de ctre unitate ntr-un singur
exemplar, reconstituirea acestuia se face urmnd aceleasi proceduri prin care a fost
ntocmit documentul original, mentionndu-se n antetul documentului c este
reconstituit, si st la baza nregistrrilor n contabilitate.
43. Ori de cte ori pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor constituie
infractiune, se ncunostinteaz imediat organele de urmrire penal.
44. Reconstituirea documentelor se face pe baza unui "dosar de reconstituire", ntocmit
separat pentru fiecare caz.
Dosarul de reconstituire trebuie s contin toate lucrrile efectuate n legtur cu
constatarea si reconstituirea documentului disprut, si anume:
- sesizarea scris a persoanei care a constatat disparitia documentului;
- procesul-verbal de constatare a pierderii, sustragerii sau distrugerii;
- dovada sesizrii organelor de urmrire penal sau dovada sanctionrii disciplinare a
persoanei vinovate, dup caz;
- dispozitia scris a conductorului unittii pentru reconstituirea documentului;
- o copie a documentului reconstituit.
45. n cazul n care documentul disprut a fost emis de alt unitate, reconstituirea se va
face de unitatea emitent, prin realizarea unei copii de pe documentul existent la unitatea
emitent. n acest caz, unitatea emitent va trimite unittii solicitante, n termen de cel
mult 10 zile de la primirea cererii, documentul reconstituit.
46. Documentele reconstituite vor purta n mod obligatoriu si vizibil mentiunea
"DUPLICAT", cu specificarea numrului si datei dispozitiei pe baza creia s-a fcut
reconstituirea.
Documentele reconstituite conform prezentelor norme metodologice constituie baza
legal pentru efectuarea nregistrrilor n contabilitate.
Nu se pot reconstitui documentele de cheltuieli nenominale (bonuri, bilete de cltorie
nenominale etc.) pierdute, sustrase sau distruse nainte de a fi nregistrate n contabilitate.
n acest caz, vinovatii de pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor suport
paguba adus unittii, salariatilor sau altor unitti, sumele respective recuperndu-se
potrivit prevederilor legale.
47. n cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii exemplarului original al facturii,
emitentul trebuie s emit un duplicat al facturii pierdute, sustrase sau distruse.
Duplicatul poate fi:
- o factur nou, care s cuprind aceleasi date ca si factura initial, si pe care s se
mentioneze c este duplicat si c nlocuieste factura initial; sau
- o fotocopie a facturii initiale, pe care s se aplice stampila societtii si s se
mentioneze c este duplicat si c nlocuieste factura initial.
48. Pentru pagubele generate de pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor se
stabilesc rspunderi materiale, care cuprind si eventualele cheltuieli ocazionate de
reconstituirea documentelor respective.
Gsirea ulterioar a documentelor originale, care au fost reconstituite, poate constitui
motiv de revizuire a sanctiunilor aplicate, n conditiile legii.
n cazul gsirii ulterioare a originalului, documentul reconstituit se anuleaz pe baza
unui proces-verbal, si se pstreaz mpreun cu procesul-verbal n dosarul de
reconstituire.
49. Conductorii unittilor vor lua msuri pentru asigurarea nregistrrii si evidentei
curente a tuturor lucrrilor ntocmite, primite sau expediate, stabilirea si evidenta
responsabililor de pstrarea acestora, evidenta tuturor reconstituirilor de documente,
precum si pentru pstrarea dosarelor de reconstituire, pe toat durata de pstrare a
documentului reconstituit.
F. Arhivarea si pstrarea registrelor si a documentelor financiar-contabile
50. Persoanele prevzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicat, au obligatia
pstrrii n arhiva lor a registrelor de contabilitate, a celorlalte documente contabile,
precum si a documentelor justificative care stau la baza nregistrrii n contabilitate.
Pstrarea registrelor si a documentelor justificative si contabile se face la domiciliul
fiscal sau la sediile secundare, dup caz.
Registrele si documentele justificative si contabile se pot arhiva, n baza unor contracte
de prestri de servicii, cu titlu oneros, de ctre alte persoane juridice romne care dispun
de conditii corespunztoare. Si n acest caz, rspunderea privind arhivarea documentelor
financiar-contabile revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane
care are obligatia gestionrii unittii beneficiare.
Unitatea care a ncredintat documentele spre arhivare, respectiv unitatea beneficiar, va
nstiinta organul fiscal teritorial de care apartine despre aceast situatie.
Cu ocazia controalelor efectuate de organele abilitate, persoanele juridice sunt obligate,
la cerere, s prezinte la domiciliul fiscal documentele solicitate.
Organele de control ale Ministerului Economiei si Finantelor pot interzice arhivarea
registrelor, a documentelor justificative si contabile si n alte locatii dect la domiciliul
fiscal sau la sediile secundare, dac consider c acestea nu sunt pstrate corespunztor.
51. Termenul de pstrare a statelor de salarii este de 50 de ani, iar termenul de pstrare
a registrelor si a documentelor justificative si contabile este de 10 ani cu ncepere de la
data ncheierii exercitiului financiar n cursul cruia au fost ntocmite, cu exceptia celor
prevzute la pct. 52, 53 si 54.
52. Facturile aferente bunurilor de capital, respectiv bunurilor imobile, care stau la
baza determinrii taxei pe valoarea adugat deductibile pentru persoanele impozabile cu
regim mixt si persoanele partial impozabile n conformitate cu prevederile Codului fiscal,
se vor pstra conform termenului prevzut la art. 149 alin. (6) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificrile si completrile ulterioare.
53. Documentele prevzute n anexa nr. 4 se pot pstra pe o perioad de numai 5 ani
dac necesittile proprii ale unittii nu impun pstrarea acestora pe o perioad de timp
mai mare.
54. Documentele financiar-contabile care atest provenienta unor bunuri cu durat de
viat mai mare de 10 ani se pstreaz, de regul, pe o perioad de timp mai mare,
respectiv pe perioada de utilizare a bunurilor.
55. n caz de ncetare a activittii persoanelor prevzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991,
republicat, documentele contabile se arhiveaz n conformitate cu prevederile Legii nr.
31/1990 privind societtile comerciale, republicat, cu modificrile si completrile
ulterioare, sau se predau la arhivele statului, n conformitate cu prevederile legale n
materie, dup caz.
56. Arhivarea documentelor justificative si contabile se face n conformitate cu
prevederile legale si cu urmtoarele reguli generale:
- documentele se grupeaz n dosare, numerotate, snuruite si parafate;
- gruparea documentelor n dosare se face cronologic si sistematic, n cadrul fiecrui
exercitiu financiar la care se refer acestea. n cazul fuziunii sau al lichidrii societtii,
documentele aferente acestei perioade se arhiveaz separat;
- dosarele continnd documente justificative si contabile se pstreaz n spatii
amenajate n acest scop, asigurate mpotriva degradrii, distrugerii sau sustragerii, dotate
cu mijloace de prevenire a incendiilor;
- evidenta documentelor la arhiv se tine cu ajutorul Registrului de evident, potrivit
legii, n care sunt consemnate dosarele si documentele intrate n arhiv, precum si
miscarea acestora n decursul timpului.
57. Eliminarea din arhiv a documentelor al cror termen legal de pstrare a expirat se
face de ctre o comisie, sub conducerea administratorului sau a ordonatorului de credite,
dup caz. n aceast situatie se ntocmeste un proces-verbal si se consemneaz scderea
documentelor eliminate din Registrul de evident al arhivei.
G. Criteriile minimale privind programele informatice utilizate n activitatea financiar
si contabil
58. Sistemul informatic de prelucrare automat a datelor la nivelul fiecrei unitti
trebuie s asigure prelucrarea datelor nregistrate n contabilitate n conformitate cu
reglementrile contabile aplicabile, controlul si pstrarea acestora pe suporturi tehnice.
La elaborarea si adaptarea programelor informatice vor fi avute n vedere urmtoarele:
a) cuprinderea n procedurile de prelucrare a reglementrilor n vigoare si a posibilittii
de actualizare a acestor proceduri, n functie de modificrile intervenite n legislatie;
b) cunoasterea adecvat a functiilor sistemului de prelucrare automat a datelor de
ctre personalul implicat si respectarea acestora;
c) gestionarea pachetelor de produse-program, asigurarea protectiei lor mpotriva
accesului neautorizat, realizarea confidentialittii datelor din sistemul informatic;
d) stabilirea tipului de suport pentru pstrarea datelor de intrare, intermediare sau de
iesire;
e) solutionarea eventualelor erori care pot s apar n functionarea sistemului
informatic;
f) verificarea complet sau prin sondaj a modului de functionare a procedurilor de
prelucrare prevzute de sistemul informatic;
g) verificarea total sau prin sondaj a operatiunilor economico-financiare nregistrate n
contabilitate, astfel nct acestea s fie efectuate n concordant strict cu prevederile
actelor normative care le reglementeaz;
h) verificarea prin teste de control a programului informatic utilizat.
59. Sistemele informatice de prelucrare automat a datelor n domeniul financiar-
contabil trebuie s rspund la urmtoarele criterii considerate minimale:
a) s asigure concordanta strict a rezultatului prelucrrilor informatice cu prevederile
actelor normative care le reglementeaz;
b) s precizeze tipul de suport care asigur prelucrarea datelor n conditii de sigurant;
c) fiecare dat nregistrat n contabilitate trebuie s se regseasc n continutul unui
document, la care s poat avea acces att beneficiarii, ct si organele de control;
d) s asigure listele operatiunilor efectuate n contabilitate pe baz de documente
justificative, care s fie numerotate n ordine cronologic, interzicndu-se inserri,
intercalri, precum si orice eliminri sau adugri ulterioare;
e) s asigure reluarea automat n calcul a soldurilor conturilor obtinute anterior;
f) s asigure conservarea datelor pe o perioad de timp care s respecte prevederile
Legii nr. 82/1991, republicat;
g) s precizeze procedurile si suportul magnetic extern de arhivare a produselor-
program, a datelor introduse, a situatiilor financiare sau a altor documente, cu
posibilitatea de reintegrare n sistem a datelor arhivate;
h) s nu permit inserri, modificri sau eliminri de date pentru o perioad nchis;
i) s asigure urmtoarele elemente constitutive ale nregistrrilor contabile:
- data efecturii nregistrrii contabile a operatiunii;
- jurnalul de origine n care se regsesc nregistrrile contabile;
- numrul documentului justificativ sau contabil (atribuit de emitent);
j) s asigure confidentialitatea si protectia informatiilor si a programelor prin parole,
cod de identificare pentru accesul la informatii, copii de sigurant pentru programe si
informatii;
k) s asigure listri clare, inteligibile si complete, care s contin urmtoarele elemente
de identificare, n antet sau pe fiecare pagin, dup caz:
- tipul documentului sau al situatiei;
- denumirea unittii;
- perioada la care se refer informatia;
- datarea listrilor;
- paginarea cronologic;
- precizarea programului informatic si a versiunii utilizate;
l) s asigure listarea ansamblului de situatii financiare si documente de sintez necesare
conducerii operative a unittii;
m) s asigure respectarea continutului de informatii prevzut pentru formulare;
n) s permit, n orice moment, reconstituirea continutului conturilor, listelor si
informatiilor supuse verificrii; toate soldurile conturilor trebuie s fie rezultatul unei
liste de nregistrri si al unui sold anterior al acelui cont; fiecare nregistrare trebuie s
aib la baz elemente de identificare a datelor supuse prelucrrii;
o) s nu permit:
- deschiderea a dou conturi cu acelasi simbol;
- modificarea simbolului de cont n cazul n care au fost nregistrate date n acel cont;
- suprimarea unui cont n cursul exercitiului financiar curent sau aferent exercitiului
financiar precedent, dac acesta contine nregistrri sau sold;
- editarea a dou sau a mai multor documente de acelasi tip, cu acelasi numr si
continut diferit de informatii;
p) s permit suprimarea unui cont care nu are nregistrri pe parcursul a cel putin 2 ani
(exercitii financiare), n mod automat sau manual;
r) s prevad n documentatia produsului informatic modul de organizare si tipul
sistemului de prelucrare:
- monopost sau multipost;
- monosocietate sau multisocietate;
- retea de calculatoare;
- portabilitatea fisierelor de date;
s) s precizeze tipul de organizare pentru culegerea datelor:
- preluri pe loturi cu control ulterior;
- preluri n timp real cu efectuarea controlului imediat;
- combinarea celor dou tipuri;
t) s permit culegerea unui numr nelimitat de nregistrri pentru operatiunile
contabile;
u) s posede documentatia tehnic de utilizare a programelor informatice necesar
exploatrii optime a acestora;
v) s respecte reglementrile n vigoare cu privire la securitatea datelor si fiabilitatea
sistemului informatic de prelucrare automat a datelor.
60. Elaboratorii de programe informatice au obligatia de a prevedea, prin contractele
de livrare a programelor informatice, clauze privind ntretinerea si adaptarea produselor
livrate, precum si clauze privind eliminarea posibilittilor de modificare a procedurilor de
prelucrare automat a datelor de ctre utilizatori.
Unittile de informatic sau persoanele care efectueaz lucrri cu ajutorul sistemului
informatic de prelucrare automat a datelor poart rspunderea prelucrrii cu exactitate a
informatiilor din documente, iar beneficiarii rspund pentru exactitatea si realitatea
datelor pe care le transmit pentru prelucrare.
61. Utilizatorul trebuie:
- s se asigure de perenitatea documentatiei, a diferitelor versiuni ale produsului-
program;
- s organizeze arhivarea datelor, programelor sau produselor de prelucrare astfel nct
informatiile s poat fi reprocesate;
- s detin la sediul su, pe perioad neprescris, manualul de utilizare complet si
actualizat al fiecrui produs-program utilizat.
62. Pe perioada neprescris se va organiza o gestiune a versiunilor, modificrilor,
corecturilor si schimbrilor de sistem informatic, produse-program si sistem de calcul.
Dac unitatea, n cursul acestei perioade, a schimbat sistemul de calcul, respectiv de
prelucrare a datelor, trebuie s se efectueze o reconciliere ntre datele arhivate si
versiunile noi ale produselor-program si ale echipamentelor de calcul.
Arhivele pe suport magnetic trebuie "mprosptate" periodic pentru a asigura
accesibilitatea datelor.
63. Responsabilittile ce revin personalului unittii cu privire la utilizarea sistemului
informatic de prelucrare automat a datelor se stabilesc prin regulamente interne.
H. Conditiile n care se pot ntocmi, edita si arhiva electronic documentele financiar-
contabile
64. Din punct de vedere al bazei de date trebuie s existe posibilitatea reconstituirii n
orice moment a continutului documentelor financiar-contabile.
65. Documentele financiar-contabile, care se arhiveaz pe suport WORM (Write Once
Read Many), trebuie s fie semnate de persoana care le ntocmeste, n conformitate cu
prevederile Legii nr. 455/2001 privind semntura electronic.
66. Trebuie s existe un plan de securitate al sistemului informatic, cuprinznd
msurile tehnice si organizatorice care s asigure urmtoarele cerinte minimale:
a) confidentialitatea si integritatea comunicatiilor;
b) confidentialitatea si nonrepudierea tranzactiilor;
c) confidentialitatea si integritatea datelor;
d) restrictionarea, detectarea si monitorizarea accesului n sistem;
e) restaurarea informatiilor gestionate de sistem n cazul unor calamitti naturale,
evenimente imprevizibile, prin:
- arhivarea datelor utiliznd tehnologia WORM, care s permit inscriptionarea o
singur dat si accesarea ori de cte ori este nevoie a informatiilor stocate;
- nregistrarea datelor din documentele financiar-contabile n timp real, n alt sistem de
calcul, cu aceleasi caracteristici, care s fie amplasat ntr-o alt locatie.
67. Trebuie s se asigure listarea tuturor documentelor financiar-contabile solicitate de
organele de control.
ANEXA 2
NORMELE SPECIFICE DE NTOCMIRE SI UTILIZARE A DOCUMENTELOR FINANCIAR-CONTABILE
NOMENCLATORUL
documentelor financiar-contabile
______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumire formular | Cod |
|crt.| |_______________________|
| | | baza | varianta |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| | I. REGISTRELE DE CONTABILITATE | | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 1.| Registrul-jurnal | 14-1-1 | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 2.| Registrul-jurnal de ncasari si plati | | 14-1-1/b |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 3.| Registrul-inventar | 14-1-2 | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 4.| Registrul Cartea mare | 14-1-3 | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 5.| - Registrul Cartea mare (sah) | | 14-1-3/a |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| | II. MIJLOACE FIXE | | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 6.| Registrul numerelor de inventar | 14-2-1 | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 7.| Fisa mijlocului fix | 14-2-2 | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 8.| Bon de miscare a mijloacelor fixe | 14-2-3A | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 9.| - Proces-verbal de scoatere din functiune a | | 14-2-3/aA |
| | mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri | | |
| | materiale | | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 10.| Proces-verbal de receptie | 14-2-5 | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 11.| - Proces-verbal de receptie provizorie | | 14-2-5/a |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 12.| - Proces-verbal de punere n functiune | | 14-2-5/b |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| | III. BUNURI DE NATURA STOCURILOR | | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 13.| Nota de receptie si constatare de diferente | 14-3-1A | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 14.| Bon de primire n consignatie | 14-3-2 | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 15.| Bon de predare, transfer, restituire | 14-3-3A | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 16.| Bon de consum | 14-3-4A | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 17.| - Bon de consum (colectiv) | | 14-3-4/aA |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 18.| - Fisa limita de consum | | 14-3-4/bA |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 19.| - Lista zilnica de alimente | | 14-3-4/dA |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 20.| Dispozitie de livrare | 14-3-5A | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 21.| Aviz de nsotire a marfii | 14-3-6A | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 22.| Fisa de magazie | 14-3-8 | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 23.| - Fisa de magazie (cu doua unitati de masura) | | 14-3-8/a |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 24.| Fisa de evidenta a materialelor de natura | 14-3-9 | |
| | obiectelor de inventar n folosinta | | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 25.| Registrul stocurilor | 14-3-11 | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 26.| - Registrul stocurilor | | 14-3-11/a |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 27.| Lista de inventariere | 14-3-12 | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 28.| - Lista de inventariere | | 14-3-12/b |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 29.| - Lista de inventariere (pentru gestiuni | | 14-3-12/a |
| | global-valorice) | | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| | IV. MIJLOACE BNESTI SI DECONTRI | | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 30.| Chitanta | 14-4-1 | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 31.| - Chitanta pentru operatiuni n valuta | | 14-4-1/a |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 32.| Proces-verbal de plati | 14-4-3A | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 33.| Dispozitie de plata/ncasare catre casierie | 14-4-4 | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 34.| Registru de casa | 14-4-7A | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 35.| - Registru de casa | | 14-4-7/bA |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 36.| - Registru de casa (n valuta) | | 14-4-7/aA |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 37.| - Registru de casa (n valuta) | | 14-4-7/cA |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 38.| Borderou de achizitie | 14-4-13 | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 39.| - Borderou de achizitie (de la producatori | | 14-4-13/b |
| | individuali) | | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 40.| Decont pentru operatiuni n participatie | 14-4-14 | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| | V. SALARII SI ALTE DREPTURI DE PERSONAL | | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 41.| - Stat de salarii | | 14-5-1/a |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 42.| - Stat de salarii (fara elementele componente | | 14-5-1/b |
| | ale salariului total) | | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 43.| - Stat de salarii (fara elementele componente | | 14-5-1/c |
| | ale salariului total) | | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 44.| - Stat de salarii | | 14-5-1/k |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 45.| - Lista de avans chenzinal | | 14-5-1/d |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 46.| Ordin de deplasare (delegatie) | 14-5-4 | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 47.| - Ordin de deplasare (delegatie) n strainatate | | 14-5-4/a |
| | (transporturi internationale) | | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 48.| Decont de cheltuieli (pentru deplasari externe) | 14-5-5 | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 49.| Decont de cheltuieli valutare (transporturi | | 14-5-5/a |
| | internationale) | | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| | VI. CONTABILITATE GENERAL | | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 50.| Nota de debitare-creditare | 14-6-1A | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 51.| Nota de contabilitate | 14-6-2A | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 52.| Extras de cont | 14-6-3 | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 53.| Jurnal privind operatiunile de casa si banca | 14-6-5 | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 54.| Jurnal privind decontarile cu furnizorii | 14-6-6 | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 55.| Situatia ncasarii-achitarii facturilor | 14-6-7 | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 56.| Jurnal privind consumurile si alte iesiri de | 14-6-8 | |
| | stocuri | | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 57.| Jurnal privind salariile, contributia pentru | 14-6-10 | |
| | asigurari sociale, protectia sociala a somerilor| | |
| | si asigurari sociale de sanatate | | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 58.| Borderou de primire a obiectelor n consignatie | 14-6-14 | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 59.| Borderou de iesire a obiectelor din consignatie | 14-6-15 | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 60.| Jurnal privind operatiuni diverse (pentru | 14-6-17 | |
| | conturi sintetice) | | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 61.| Fisa de cont analitic pentru cheltuieli efective| 14-6-21 | |
| | de productie | | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 62.| - Fisa de cont analitic pentru cheltuieli | | 14-6-21/a |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 63.| Fisa de cont pentru operatiuni diverse | 14-6-22 | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 64.| - Fisa de cont pentru operatiuni diverse (n | | 14-6-22/a |
| | valuta si n lei) | | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 65.| Document cumulativ | 14-6-24 | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 66.| - Document cumulativ | | 14-6-24/b |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 67.| Balanta de verificare (cu patru egalitati) | 14-6-30 | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 68.| - Balanta de verificare (cu patru egalitati) | | 14-6-30/A |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 69.| - Balanta de verificare (cu cinci egalitati) | | 14-6-30/a |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 70.| - Balanta de verificare (cu cinci egalitati) | | 14-6-30/b1|
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 71.| - Balanta de verificare (cu cinci egalitati) | | 14-6-30/b2|
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 72.| - Balanta de verificare (cu sase egalitati) | | 14-6-30/b |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 73.| - Balanta analitica a stocurilor | | 14-6-30/c |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| | VII. ALTE SUBACTIVITTI | | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 74.| Situatia activelor gajate sau ipotecate | 14-8-1 | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 75.| - Situatia bunurilor sechestrate | | 14-8-1/a |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 76.| Decizie de imputare | 14-8-2 | |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 77.| - Angajament de plata | | 14-8-2/a |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
GRUPA I
REGISTRELE DE CONTABILITATE
REGISTRUL-JURNAL
(Cod 14-1-1)
1. Serveste ca document contabil obligatoriu de nregistrare cronologic si sistematic
a modificrii elementelor de activ si de pasiv ale unittii.
2. Se ntocmeste de ctre persoanele prevzute la art. 1 din Legea contabilittii nr.
82/1991, republicat, ntr-un singur exemplar.
Numerotarea filelor registrelor se va face n ordine cresctoare, iar volumele se vor
numerota n ordinea completrii lor.
Se ntocmeste lunar, prin nregistrarea cronologic a documentelor n care se reflect
miscarea elementelor de activ si de pasiv ale unittii.
n cazul n care unitatea foloseste jurnale auxiliare, totalul lunar al fiecruia se poate
trece n registrul-jurnal.
Registrul-jurnal se editeaz la cererea organelor de control sau n functie de necesittile
unittii.
n cazul n care o unitate are subunitti dispersate teritorial care conduc contabilitatea
pn la balanta de verificare, registrul-jurnal se poate conduce de ctre subunitti, cu
conditia nregistrrii acestuia la nivelul subunittii.
n coloana 1 se nscrie numrul curent al operatiunilor nregistrate ncepnd de la 1
ianuarie, sau de la nceputul activittii, pn la 31 decembrie, sau ncetarea activittii.
n coloana 2 se trece data (anul, luna, ziua) cnd se efectueaz nregistrarea n registru.
n coloana 3 se trece felul documentului (factura, chitanta, jurnalul privind operatiunile
de cas si banc, jurnalul decontrilor cu furnizorii etc.), precum si numrul si data
acestuia.
n coloana 4 se trece felul operatiunii, dndu-se explicatiile n legtur cu operatiunea
respectiv. Aceast coloan se completeaz numai atunci cnd este cazul.
n coloanele 5 si 6 se trece simbolul conturilor debitoare si, respectiv, creditoare.
n coloanele 7 si 8 se trec sumele totale, debitoare si creditoare din documentul
respectiv (bon, factur, jurnal auxiliar, not de contabilitate etc.).
Lunar se totalizeaz sumele debitoare si sumele creditoare.
3. Nu circul, fiind document de nregistrare contabil.
4. Se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil.
n conditiile conducerii contabilittii cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare
automat a datelor, fiecare operatiune economico-financiar se va nregistra prin articole
contabile, n mod cronologic, dup data de ntocmire sau de intrare a documentelor n
unitate.
REGISTRUL-JURNAL DE NCASRI SI PLTI
(cod 14-1-1/b)
1. Serveste ca:
- document de nregistrare a ncasrilor si pltilor;
- document de stabilire a situatiei financiare a contribuabilului care conduce evidenta
contabil n partid simpl;
- prob n litigii.
2. Se ntocmeste ntr-un singur exemplar de ctre contribuabili, fcndu-se
nregistrarea operatiunilor efectuate pe baza documentelor justificative, distinct, pe
fiecare operatiune, fr a se lsa rnduri libere, dup ce a fost numerotat, snuruit, parafat
si nregistrat la organul fiscal teritorial.
Pentru fiecare asociatie fr personalitate juridic se va ntocmi cte un registru-jurnal
de ncasri si plti.
n Registrul-jurnal de ncasri si plti se nregistreaz nu numai operatiunile n
numerar, ci si cele efectuate prin contul curent de la banc.
Contribuabilii pltitori de tax pe valoarea adugat vor nregistra sumele ncasate sau
pltite, exclusiv taxa pe valoarea adugat.
Operatiunile nregistrate n Registrul-jurnal de ncasri si plti se totalizeaz anual.
Numerotarea filelor se va face n ordine cresctoare, iar dup completarea integral se
deschide un nou registru nregistrat si parafat, care va fi numerotat n ordine cresctoare.
Acest registru se parafeaz de ctre organul fiscal teritorial la nceperea si la ncetarea
activittii.
n conditiile conducerii evidentei contabile n partid simpl cu ajutorul tehnicii de
calcul, fiecare operatiune economico-financiar se va nregistra n ordine cronologic, n
functie de data de ntocmire sau de intrare a documentelor. n aceast situatie Registrul-
jurnal de ncasri si plti se editeaz lunar, iar paginile vor fi numerotate pe msura
editrii lor.
Registrul-jurnal de ncasri si plti parafat si nregistrat la organul fiscal teritorial va fi
completat lunar, prin preluarea totalului sumelor din Registrul-jurnal de ncasri si plti
obtinut cu ajutorul tehnicii de calcul.
Practicienii n insolvent, persoane fizice sau juridice, care si desfsoar activitatea n
conformitate cu prevederile Ordonantei de urgent a Guvernului nr. 86/2006 privind
organizarea activittii practicienilor n insolvent, cu modificrile si completrile
ulterioare, completeaz registrul-jurnal de ncasri si plti dup ce a fost numerotat,
snuruit, parafat si nregistrat n evidenta unittii.
3. Nu circul, fiind document de nregistrare contabil.
4. Se arhiveaz mpreun cu documentele justificative care au stat la baza ntocmirii
lui.
REGISTRUL-INVENTAR
(Cod 14-1-2)
1. Serveste ca document contabil obligatoriu de nregistrare a rezultatelor inventarierii
elementelor de activ si de pasiv.
2. Se ntocmeste de ctre persoanele prevzute la art. 1 din Legea contabilittii nr.
82/1991, republicat, ntr-un singur exemplar, dup ce a fost numerotat, snuruit, parafat si
nregistrat n evidenta unittii.
Se completeaz la nceputul activittii, la sfrsitul exercitiului financiar sau cu ocazia
ncetrii activittii, fr stersturi si fr spatii libere, pe baza datelor cuprinse n listele de
inventariere si respectiv n procesele-verbale de inventariere a elementelor de activ si de
pasiv, prin gruparea acestora pe conturi sau grupe de conturi, dup caz.
Registrul-inventar se completeaz pe baza inventarierii faptice a elementelor de activ si
de pasiv grupate dup natura lor, conform posturilor din bilant. n cazul n care
inventarierea are loc pe parcursul anului, datele rezultate din operatiunea de inventariere
se actualizeaz cu intrrile si iesirile din perioada cuprins ntre data inventarierii si data
ncheierii exercitiului financiar, datele actualizate fiind apoi cuprinse n registrul-
inventar. Operatiunea de actualizare a datelor rezultate din inventariere se va efectua
astfel nct la sfrsitul exercitiului financiar s fie reflectat situatia real a elementelor de
activ si de pasiv.
Creantele si obligatiile fat de terti sunt supuse inventarierii pe baza confirmrii
extraselor soldurilor conturilor analitice debitoare si creditoare, sau a punctajelor
reciproce, n functie de necesitti.
n cazul ncetrii activittii, registrul-inventar se completeaz cu valoarea elementelor
de activ si de pasiv inventariate faptic la acea dat.
n cazul n care o unitate are subunitti dispersate teritorial care conduc contabilitatea
pn la nivel de balant de verificare, registrul-inventar se poate conduce de ctre
subunitti, n conditiile nregistrrii acestuia n evidenta subunittii.
n coloana 1 se nscrie numrul curent al fiecrei operatiuni nregistrate n ordine
cronologic, de la deschiderea acestuia pn la epuizarea filelor sau ncetarea activittii.
n coloana 2 vor fi recapitulate elementele inventariate, detaliat pe fiecare cont de activ
si de pasiv, conturile de valori materiale putnd fi defalcate pe gestiuni.
n coloana 3 se nscrie valoarea contabil a elementelor inventariate.
n coloana 4 se nscrie valoarea de inventar a elementelor de activ si de pasiv, stabilit
de membrii comisiei de inventariere (pe baza listelor de inventariere si a proceselor-
verbale de inventariere).
n coloana 5 se trec diferentele din evaluare, calculate ca diferent ntre valoarea
contabil si valoarea de inventar.
n coloana 6 se mentioneaz cauzele diferentelor (deprecieri, dezmembrri, dezasortri,
calamitti, terti neidentificati etc.).
3. Nu circul, fiind document de nregistrare contabil a rezultatelor inventarierii.
4. Se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil, mpreun cu documentele
justificative care au stat la baza ntocmirii lui.
REGISTRUL CARTEA MARE
(Cod 14-1-3)
1. Serveste:
- la stabilirea rulajelor lunare si a soldurilor pe conturi sintetice, la unittile care aplic
forma de nregistrare "pe jurnale";
- la verificarea nregistrrilor contabile efectuate;
- la ntocmirea balantei de verificare.
2. Se ntocmeste ntr-un exemplar, n cadrul compartimentului financiar-contabil,
lunar, pentru debitul si respectiv pentru creditul fiecrui cont sintetic, pe msura
nregistrrii operatiunilor.
Se completeaz pe baza documentelor justificative, documentelor cumulative
centralizatoare si jurnalelor, dup caz, astfel:
- rulajul creditor se reporteaz din jurnalul contului respectiv, ntr-o singur sum, fr
desfsurarea pe conturi corespondente;
- sumele cu care a fost debitat contul respectiv n diverse jurnale se reporteaz din
acele jurnale, obtinndu-se defalcarea rulajului debitor pe conturi corespondente;
- soldul debitor sau creditor al fiecrui cont se stabileste n functie de rulajele debitoare
si creditoare ale contului respectiv, tinndu-se seama de soldul de la nceputul anului
(care se nscrie pe rndul destinat n acest scop).
3. Registrul Cartea mare poate fi nlocuit cu Fisa de cont pentru operatiuni diverse.
4. Nu circul, fiind document de nregistrare contabil.
5. Se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil.
REGISTRUL CARTEA MARE
(SAH - Cod 14-1-3/a)
1. Serveste:
- la tinerea contabilittii sintetice a operatiunilor economico-financiare n unittile care
utilizeaz forma de nregistrare contabil "maestru-sah";
- la ntocmirea balantei de verificare a conturilor sintetice.
2. Se ntocmeste ntr-un exemplar, n cadrul compartimentului financiar-contabil,
lunar, separat pentru debitul si separat pentru creditul fiecrui cont sintetic, pe msura
nregistrrii operatiunilor.
Se completeaz pe baza documentelor justificative, documentelor cumulative
centralizatoare si a notelor de contabilitate.
La nceputul anului, la deschiderea fiselor, pe primul rnd al coloanei "Suma" se
nregistreaz soldul initial, pe baza balantei conturilor sintetice ncheiat la finele anului
precedent. Soldul nscris n fis se bareaz si apoi se efectueaz nregistrarea
operatiunilor lunii ianuarie.
La sfrsitul lunii, se aditioneaz pe vertical sumele pe conturi corespondente si se
bareaz. Totalul sumelor din coloanele "Conturi corespondente", adunate pe orizontal,
trebuie s fie egal cu totalul sumelor din coloana "Suma" adunate pe vertical.
Cartea mare (sah) poate fi folosit pentru o perioad mai mare (trimestru, semestru,
an), dac numrul operatiunilor economico-financiare este prea mare. n acest caz, este
necesar s se stabileasc totalul sumelor separat pentru fiecare lun.
n cazul balantei cu patru egalitti, n Cartea mare (sah), pe lng rulajele lunare, este
necesar s se stabileasc si rulajele cumulate de la nceputul anului (inclusiv soldurile
initiale).
3. Registrul Cartea mare (sah) poate fi nlocuit cu Fisa de cont pentru operatiuni
diverse.
4. Nu circul, fiind document de nregistrare contabil.
5. Se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil.
GRUPA a II-a
MIJLOACE FIXE
REGISTRUL NUMERELOR DE INVENTAR
(Cod 14-2-1)
1. Serveste ca document de atribuire a numerelor de inventar mijloacelor fixe existente
n unitate, n vederea identificrii lor.
2. Se ntocmeste de ctre compartimentul financiar-contabil prin nregistrarea
cronologic a mijloacelor fixe intrate n unitate.
Se poate folosi fie cte un registru pentru fiecare grup de mijloace fixe, fie un registru
pentru mai multe grupe, n functie de numrul mijloacelor fixe existente si al celor care
urmeaz a intra n unitate.
n scopul asigurrii controlului asupra existentei mijloacelor fixe, se atribuie fiecrui
mijloc fix, care constituie obiect de evident, un numr de inventar n momentul intrrii
n unitate prin achizitionare, construire, confectionare, transfer etc. (cu exceptia celor
luate cu chirie), care se consemneaz n registrul numerelor de inventar. Numerele de
inventar atribuite mijloacelor fixe care circul prin schimb (tuburi pentru oxigen, butoaie
etc.) nu se imprim pe acestea.
Numerotarea mijloacelor fixe n cadrul registrului se face, de regul, n ordinea
succesiv a numerelor si/sau pe grupe de mijloace fixe.
Numrul de inventar atribuit unui mijloc fix urmeaz s fie trecut n toate documentele
care privesc mijlocul fix respectiv.
Numrul de inventar atribuit se imprim direct pe obiect (cu vopsea sau prin
poansonare) sau se graveaz pe o plcut ce se fixeaz pe mijlocul fix respectiv sau prin
alte mijloace care s asigure identificarea mijlocului fix respectiv.
Pe fiecare obiect este obligatoriu s se imprime si initialele unittii creia i apartin
mijloacele fixe respective.
Pentru mijloacele fixe complexe (formate din mai multe obiecte componente) si pentru
mijloacele fixe a cror evident se tine pe tronsoane (conducte de distributie gaz metan,
drumuri, linii electrice etc.), pe fiecare obiect se indic numrul de inventar atribuit. n
aceste cazuri, este necesar ca, pe lng numrul de inventar respectiv, s se foloseasc si
numere suplimentare.
Numerele de inventar ale mijloacelor fixe transferate altor unitti sau scoase din
functiune nu pot fi atribuite altor mijloace fixe intrate n unitate. Aceste numere rmn
libere pn la renumerotarea mijloacelor fixe, cnd se ntocmeste un nou registru al
numerelor de inventar.
Mijloacele fixe nchiriate se evidentiaz n contabilitatea unittii care le-a luat cu
chirie, n conturi n afara bilantului, cu numerele de inventar atribuite de unitatea care le-a
dat cu chirie.
Principalele date ale formularului se completeaz astfel:
- n coloana 1 se nscrie numrul de inventar;
- n coloana 2 se nscrie codul mijlocului fix;
- n coloana 3 se nscriu, pe scurt, datele strict necesare pentru identificarea mijlocului
fix;
- n coloana 4 se nscrie locul unde se afl mijlocul fix. n cazul miscrilor frecvente,
aceast coloan se completeaz cu creionul negru, pentru a se putea sterge denumirea
locului de folosint anterior si a se nscrie noul loc unde se afl mijlocul fix;
- coloana 5 se foloseste n msura n care sunt necesare si alte mentiuni dect cele
Icute n celelalte coloane, ca, de exemplu, mentiuni privind transferul sau scoaterea din
functiune a mijlocului fix, data instituirii gajului si beneficiarul acestuia, dup caz.
3. Nu circul, fiind document de nregistrare contabil.
4. Se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil.
5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmtorul:
- denumirea formularului;
- denumirea unittii;
- numrul de inventar; codul de clasificare; denumirea mijlocului fix si caracteristici
tehnice; locul unde se afl.
FISA MIJLOCULUI FIX
(Cod 14-2-2)
1. Serveste ca document pentru evidenta analitic a mijloacelor fixe.
2. Se ntocmeste ntr-un exemplar, de compartimentul financiar-contabil, pentru fiecare
mijloc fix sau pentru mai multe mijloace fixe de acelasi fel si de aceeasi valoare, care au
aceleasi cote de amortizare si sunt puse n functiune n aceeasi lun.
Se pstreaz pe grupe de mijloace fixe, n ordinea codurilor din clasificarea
imobilizrilor corporale conform legislatiei n vigoare, iar n cadrul acestora, fisele
mijloacelor fixe se grupeaz pe locuri de folosint.
Fisele mijloacelor fixe scoase din functiune sau transferate se evidentiaz separat.
Se completeaz pe baza documentelor justificative privind miscarea mijloacelor fixe
sau modificarea valorii de inventar a acestora, ca urmare a completrii, mbunttirii,
modernizrii sau reevalurii lor (bon de miscare a mijloacelor fixe, proces-verbal de
scoatere din functiune etc.).
Cnd formularul este folosit ca fis colectiv, mijloacele fixe se nscriu pe un singur
rnd, specificndu-se n prima coloan numerele de inventar atribuite. n acest caz,
valoarea unitar de inventar se poate nscrie n coloana a treia a formularului.
n coloana "Bucti", intrrile se nscriu "n negru", iar iesirile "n rosu".
nregistrrile n coloanele "Debit", "Credit" si "Sold" se fac la valoarea de inventar a
mijloacelor fixe.
n rubrica destinat datelor tehnice de identificare a mijlocului fix, n afar de datele
privind marca, numrul de fabricatie, seria, se nscriu si prtile componente ale mijlocului
fix.
Data amortizrii complete si cota de amortizare se nscriu n spatiile rezervate.
3. Nu circul, fiind document de nregistrare contabil.
4. Se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil.
5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmtorul:
- denumirea formularului;
- numrul de inventar;
- felul, seria, numrul si data documentului de provenient;
- valoarea de inventar;
- amortizarea lunar;
- denumirea mijlocului fix si caracteristicile tehnice;
- accesorii;
- grupa;
- codul de clasificare;
- data drii n folosint (anul, luna);
- data amortizrii complete (anul, luna);
- durata normal de functionare; cota de amortizare (%), dup caz;
Verso, dup caz:
- numrul de inventar; documentul (felul, numrul, data); operatiunile care privesc
miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix; debit; credit; sold; date privind
gajul instituit asupra mijlocului fix, dup caz.
BON DE MISCARE A MIJLOACELOR FIXE
(Cod 14-2-3A)
1. Serveste ca:
- document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe ntre dou locuri de
folosint ale unittii (sectie, serviciu, brigad, atelier, unitti subordonate etc.);
- document de nsotire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la sectia sau
subunitatea predtoare la cea primitoare;
- document justificativ de nregistrare n evidenta responsabilului cu mijloacele fixe la
locurile de folosint si n contabilitate.
2. Se ntocmeste n dou exemplare de ctre persoana desemnat de compartimentul
care dispune miscarea mijloacelor fixe (compartimentul mecanic-sef, energetic-sef,
administrativ etc.).
3. Circul:
- la persoana care aprob miscarea mijlocului fix n cadrul unittii (ambele exemplare);
- la sectia (serviciul, brigada, atelierul, subunitatea) predtoare, pentru semnare de
predare de ctre responsabilul cu mijloacele fixe si pentru semnare de primire de ctre
delegatul sectiei, serviciului etc. primitor (ambele exemplare);
- la sectia (serviciul, brigada, atelierul, subunitatea) primitoare (mpreun cu mijlocul
fix), pentru nregistrarea n evident la locul de folosint (exemplarul 1);
- la compartimentul financiar-contabil pentru nregistrarea miscrii mijlocului fix
(exemplarul 1).
4. Se arhiveaz:
- la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
- la sectia (serviciul, atelierul, subunitatea) predtoare (exemplarul 2).
5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmtorul:
- denumirea formularului;
- numrul documentului; data eliberrii (ziua, luna, anul); predtor; primitor;
- numrul curent; denumirea mijlocului fix si caracteristicile tehnice; numrul de
inventar; bucti; valoarea de inventar;
- subunitatea predtoare (sectie, atelier etc.); numele si prenumele; semntura;
- subunitatea primitoare (sectie, atelier etc.); numele si prenumele; semntura;
- aprobat: data, semntura.
PROCES-VERBAL DE SCOATERE DIN FUNCTIUNE
A MIJLOACELOR FIXE/DE DECLASARE A UNOR BUNURI MATERIALE
(Cod 14-2-3/aA)
1. Serveste ca:
- document de constatare a ndeplinirii conditiilor necesare scoaterii din functiune a
mijloacelor fixe, de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar n
folosint si de declasare a altor bunuri materiale dect mijloacele fixe, potrivit
dispozitiilor legale;
- document de consemnare a scoaterii efective din functiune a mijloacelor fixe, de
scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar n folosint sau de
declasare a bunurilor materiale;
- document de predare la magazie a ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente
si materialelor rezultate din scoaterea efectiv din functiune a mijloacelor fixe, precum si
din scoaterea din uz a bunurilor materiale propuse pentru declasare;
- document justificativ de nregistrare n evidenta magaziilor (depozitelor) si n
contabilitate.
2. Se ntocmeste n dou exemplare, separat pentru mijloace fixe, materiale de natura
obiectelor de inventar n folosint si bunuri materiale aflate n gestiunea unui singur
gestionar, pe baza documentatiei prevzute n normele legale (not privind starea tehnic
a mijlocului fix propus a fi scos din functiune, deviz estimativ al reparatiei capitale, act
constatator al avariei, avize, not justificativ privind descrierea degradrii bunurilor
materiale, specificatia bunurilor materiale propuse pentru declasare etc.).
Formularul se completeaz astfel:
- capitolele I si II, de ctre comisia constituit n acest scop, dup caz, cu constatrile si
concluziile rezultate din analiza documentatiei primite si din verificarea strii mijloacelor
fixe propuse a fi scoase din functiune, scoaterii din uz a materialelor de natura obiectelor
de inventar n folosint sau a bunurilor materiale propuse pentru declasare, se semneaz
de ctre membrii comisiei;
- capitolul III, dup aprobarea propunerilor si efectuarea scoaterii din functiune, din uz
sau declasrii, de ctre comisia de analiz si avizare a propunerii de declasare a bunurilor
materiale sau de delegatii numiti de conducerea unittii care semneaz pentru realitatea
operatiunilor; serveste si ca document de predare la magazie (depozit) a ansamblelor,
subansamblelor, pieselor componente si materialelor rezultate din scoaterea din functiune
a mijloacelor fixe, scoaterea din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar sau din
declasarea bunurilor materiale.
Se mentioneaz c, n cazul scoaterii din functiune a mijloacelor fixe, numrul de
inventar se va trece la cap. II n coloana "Denumirea". n situatia n care capitolul III se
completeaz n alte exercitii financiare, este necesar s se ntruneasc o nou comisie care
s ntocmeasc un nou proces-verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe/de
declasare a unor bunuri materiale, care s confirme datele completate n acest capitol.
3. Circul:
- la persoana autorizat s aprobe scoaterea din functiune a mijloacelor fixe, scoaterea
din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar sau declasarea bunurilor materiale
(ambele exemplare);
- la sectie (serviciu, subunitate) pentru nregistrarea n evident la locul de folosint a
mijloacelor fixe scoase din functiune (ambele exemplare);
- la magazie (depozitul de materiale), pentru descrcarea gestiunii, respectiv
nregistrarea n evident a bunurilor materiale declasate (ambele exemplare);
- la magazia primitoare, pentru semnare de ctre gestionar a primirii n gestiune a
ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente si materialelor rezultate din scoaterea
efectiv din functiune a mijloacelor fixe si materialelor recuperabile si refolosibile,
rezultate din scoaterea din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar n folosint
sau din declasarea bunurilor materiale (ambele exemplare);
- la compartimentul financiar-contabil, pentru verificarea si nregistrarea operatiunilor
privind scoaterea din functiune a mijloacelor fixe, scoaterea din uz a materialelor de
natura obiectelor de inventar n folosint sau declasarea bunurilor materiale (exemplarul
1);
- la compartimentul care a fcut propunerile de scoatere din functiune, din uz sau de
declasare, pentru nregistrare (exemplarul 2).
4. Se arhiveaz:
- la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
- la compartimentul care tine evidenta mijloacelor fixe (exemplarul 2).
5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmtorul:
- denumirea unittii;
- denumirea, numrul si data (ziua, luna, anul) ntocmirii formularului;
- aprobat; data;
- predtorul;
- constatrile si concluziile comisiei;
- mijloacele fixe scoase din functiune sau bunurile materiale declasate;
- numrul curent; denumirea; codul; U/M; cantitatea; pretul unitar; valoarea;
amortizarea pn la scoaterea din functiune;
- ansamble, subansamble, piese, componente si materiale rezultate, dup caz;
- numrul si data (ziua, luna, anul) documentului;
- predtorul;
- primitorul;
- numrul curent; denumirea; codul; U/M; cantitatea; pretul unitar; valoarea;
- numele, prenumele si semntura membrilor comisiei si a gestionarului pentru primire.
PROCES-VERBAL DE RECEPTIE
(Cod 14-2-5)
PROCES-VERBAL DE RECEPTIE PROVIZORIE
(Cod 14-2-5/a)
PROCES-VERBAL DE PUNERE N FUNCTIUNE
(Cod 14-2-5/b)
1. Serveste ca:
- document de nregistrare n evidenta operativ si n contabilitate;
- document de consemnare a stadiului n care se afl obiectivul de investitii;
- document de apreciere a calittii lucrrilor privind obiectivul de investitii;
- document de aprobare a receptiei (cod 14-2-5);
- document de constatare a ndeplinirii conditiilor de receptie provizorie a obiectivului
de investitii (cod 14-2-5/a);
- document de aprobare a receptiei provizorii a obiectivului de investitii (cod 14-2-5/a);
- document de punere n functiune a obiectivului de investitii (cod 14-2-5/b).
2. Se ntocmeste n trei exemplare, la data punerii n functiune a mijlocului fix, astfel:
- procesul-verbal de receptie (cod 14-2-5) se ntocmeste pentru mijloacele fixe
independente care nu necesit montaj si nici probe tehnologice (utilaje pentru interventie,
unelte, accesorii de productie, mijloace de transport auto, animale etc.), acestea
considerndu-se puse n functiune la data achizitionrii lor;
- procesul-verbal de receptie provizorie (cod 14-2-5/a) se ntocmeste pentru utilajele
care necesit montaj, dar care nu necesit probe tehnologice, produse cu ciclu lung de
fabricatie care depsesc un exercitiu bugetar, realizate pe faze de fabricatie, precum si
cldirile si constructiile speciale care nu deservesc procese tehnologice, acestea
considerndu-se puse n functiune la data terminrii montajului, respectiv la data
terminrii constructiei;
- procesul-verbal de punere n functiune (cod 14-2-5/b) se ntocmeste pentru utilajele si
instalatiile care necesit montaj si probe tehnologice, precum si cldirile si constructiile
speciale care deservesc procese tehnologice, acestea considerndu-se puse n functiune la
terminarea probelor tehnologice.
Se ntocmeste de ctre secretarul comisiei numite pentru receptionarea obiectivului de
investitii, n prezenta membrilor comisiei care este format din: presedinte, specialisti-
consultanti, asistenti la receptie.
3. Circul:
- la persoanele care fac parte din comisie (exemplarele 1, 2 si 3);
- la compartimentul care efectueaz operatiunea de control financiar preventiv
(exemplarul 2);
- la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea si nregistrarea procesului-
verbal de receptie (exemplarele 2 si 3).
4. Se arhiveaz:
La furnizor (antreprenor):
- la compartimentul financiar-contabil (exemplarele 2 si 3).
La beneficiar:
- la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1).
GRUPA a III-a
BUNURI DE NATURA STOCURILOR
NOT DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE
(Cod 14-3-1A)
1. a) Serveste ca:
- document pentru receptia bunurilor aprovizionate;
- document justificativ pentru ncrcare n gestiune;
- document justificativ de nregistrare n contabilitate.
b) Se foloseste ca document de receptie obligatoriu numai n cazul:
- bunurilor materiale cuprinse ntr-o factur sau aviz de nsotire a mrfii, care fac parte
din gestiuni diferite;
- bunurilor materiale primite spre prelucrare, n custodie sau n pstrare;
- bunurilor materiale procurate de la persoane fizice;
- bunurilor materiale care sosesc nensotite de documente de livrare;
- bunurilor materiale care prezint diferente la receptie;
- mrfurilor intrate n gestiunile la care evidenta se tine la pret de vnzare.
c) n alte cazuri dect cele mentionate la lit. b), receptia si ncrcarea n gestiune, dup
caz, si nregistrarea n contabilitate se fac pe baza documentului de livrare care nsoteste
transportul (factura, avizul de nsotire a mrfii etc.).
2. Se ntocmeste n dou exemplare, la locul de depozitare sau n unitatea cu
amnuntul, dup caz, pe msura efecturii receptiei. n situatia n care la receptie se
constat diferente, Nota de receptie si constatare de diferente se ntocmeste n trei
exemplare de ctre comisia de receptie legal constituit.
n cazul n care bunurile materiale sosesc n transe, se ntocmeste cte un formular
pentru fiecare trans, care se anexeaz apoi la factur sau la avizul de nsotire a mrfii.
Datele de pe verso formularului se completeaz numai atunci cnd se constat
diferente la receptie.
3. Circul:
- la gestiune, pentru ncrcarea n gestiune a bunurilor materiale receptionate (toate
exemplarele);
- la compartimentul financiar-contabil, pentru ntocmirea formelor privind
reglementarea diferentelor constatate (toate exemplarele), precum si pentru nregistrarea
n contabilitatea sintetic si analitic, atasat la documentele de livrare (factura sau avizul
de nsotire a mrfii);
- la unitatea furnizoare (exemplarul 2) si la unitatea de transport (exemplarul 3), pentru
comunicarea lipsurilor stabilite.
4. Se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil.
5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmtorul:
- denumirea unittii;
- denumirea, numrul si data (ziua, luna, anul) ntocmirii formularului;
- numrul facturii/avizului de nsotire al mrfii etc., dup caz;
- numrul curent; denumirea bunurilor receptionate; U/M; cantitatea conform
documentelor nsotitoare; cantitatea receptionat, pretul unitar de achizitie si valoarea,
dup caz;
- numele, prenumele si semntura membrilor comisiei de receptie, n conditiile n care
se face receptia mrfii primite direct de la furnizor sau data primirii n gestiune si
semntura gestionarului n situatia n care apar diferente;
- pretul de vnzare si valoarea la pret de vnzare, dup caz, pentru unittile cu
amnuntul.
n conditiile n care nu se nscriu datele valorice n Nota de receptie si constatare de
diferente, este obligatoriu ca aceste date s se regseasc ntr-un alt document justificativ
care st la baza nregistrrii n contabilitate a valorii bunurilor.
BON DE PRIMIRE N CONSIGNATIE
(Cod 14-3-2)
1. Serveste ca:
- dovad de primire/predare a obiectului spre vnzare n consignatie;
- document de nregistrare n contabilitate.
2. Se ntocmeste de ctre unittile de consignatie n dou exemplare. La primirea
obiectului se face descrierea caracteristicilor acestuia si se stabileste pretul de vnzare n
functie de pretul de evaluare sau de achizitie.
Ambele exemplare sunt semnate de ctre deponent si pretuitor, din care primul
exemplar este predat deponentului drept dovad c a predat obiectul pentru vnzare n
regim de consignatie.
Reducerile de pret se calculeaz pe baza unei declaratii semnate de deponent, n care se
specific noul pret de evaluare sau de achizitie si se completeaz rubricile destinate
acestei operatiuni.
Restituirile se fac la cererea deponentului, semnndu-se pentru primirea obiectelor
restituite.
n cazul n care deponentul este pltitor de TVA, mrfurile depuse n consignatie sunt
nsotite de avizul de nsotire a mrfii care va purta mentiunea: "pentru vnzare n regim
de consignatie". Unitatea de consignatie va face ncrcarea n gestiune cu mrfurile
primite spre vnzare pe baza facturii primite de la deponent, lunar dup ce marfa a fost
vndut.
Exemplarul al doilea constituie fisa de evident pentru nregistrare n contabilitatea
unittii de consignatie.
3. Circul la:
- deponent pentru confirmarea de predare a obiectului pentru vnzare n consignatie
(exemplarul 1);
- la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2).
4. Se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2).
5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmtorul:
- denumirea unittii; codul unic de nregistrare; localitatea; judetul;
- denumirea, numrul si data (ziua, luna, anul) ntocmirii formularului;
- numrul curent; denumirea obiectului; descrierea obiectului si caracteristicile lui;
cantitatea depus; pretul de evaluare (achizitie); comisionul; TVA, dup caz; pretul de
vnzare; valoarea total;
- valoarea total la primire (n cifre si litere);
- semntura deponentului pentru luarea la cunostint de instructiunile prevzute pe
verso;
- semntura de primire spre vnzare n consignatie;
- datele de identificare ale deponentului (numele si prenumele, adresa, B.I./C.I. - seria,
nr., sectia de politie);
- semntura pretuitorului, dac este cazul;
- stampila unittii;
- restituiri (denumirea obiectului, cantitatea restituit, semntura deponentului,
comisionul acordat);
- reduceri de pret acordate de deponent cf. Declaratiei nr. ...... din data de ......
(denumirea obiectului, pretul de evaluare).
BON DE PREDARE, TRANSFER, RESTITUIRE
(Cod 14-3-3A)
n cazul utilizrii ca bon de predare a produselor finite la depozit
1. Serveste ca:
- document de predare la magazie a produselor finite;
- document justificativ pentru ncrcare n gestiune;
- document justificativ de nregistrare n evidenta magaziei si n contabilitate;
- surs de date pentru urmrirea realizrii productiei;
- surs de date pentru calculul si plata salariilor.
2. Se ntocmeste n dou exemplare, pe msura predrii la magazie a produselor, de
ctre sectie, atelier etc.
Dac operatiunile de predare-primire a produselor nu pot fi suspendate n timpul
inventarierii magaziei de produse finite, comisia de inventariere trebuie s nscrie pe
documentul respectiv mentiunea "primit n timpul inventarierii".
3. Circul:
- la magazia de produse finite, semnndu-se de predare de ctre sectie (atelier) si de
primire n gestiune de ctre gestionar (ambele exemplare);
- la compartimentul C.T.C. pentru efectuarea controlului tehnic de calitate, semnndu-
se pentru certificarea acestui control (ambele exemplare), dup caz;
- la compartimentul financiar-contabil pentru efectuarea nregistrrilor n contabilitatea
sintetic si analitic (exemplarul 1);
- la compartimentul care urmreste realizarea productiei (exemplarul 2).
4. Se arhiveaz:
- la compartimentul financiar-contabil sau persoana care conduce evidenta (exemplarul
1);
- la compartimentul care urmreste realizarea productiei (exemplarul 2).
n cazul utilizrii ca bon de predare a materialelor refolosibile la magazie
1. Serveste ca:
- document de predare la magazie a materialelor refolosibile rezultate din sectiile de
fabricatie principale si auxiliare;
- document justificativ pentru ncrcare n gestiune;
- document justificativ de nregistrare n contabilitate.
2. Se ntocmeste n dou exemplare, pe msura predrii la magazie a materialelor
refolosibile de ctre sectii, ateliere etc. si se semneaz de seful sectiei care dispune
predarea.
3. Circul:
- la magazia de materiale refolosibile, semnndu-se de predare de ctre delegatul
sectiei, atelierului etc. si de primire n gestiune de ctre gestionar (ambele exemplare);
- la compartimentul financiar-contabil sau persoana care conduce evidenta, pentru
efectuarea nregistrrilor n contabilitatea sintetic si analitic (exemplarul 1 pentru
evidenta materialelor si exemplarul 2 pentru evidenta costurilor).
4. Se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil (ambele exemplare).
n cazul utilizrii ca bon de predare a semifabricatelor la magazie
1. Serveste ca:
- document de predare la magazie sau ntre sectii a semifabricatelor rezultate din
productie;
- document justificativ pentru ncrcare n gestiune;
- document justificativ de nregistrare n contabilitate;
- surs de date pentru calculul si plata salariilor.
2. Se ntocmeste n dou exemplare, pe msura predrii la magazie a semifabricatelor
de ctre sectie, atelier etc.
Dac operatiunile de predare-primire a semifabricatelor nu pot fi suspendate n timpul
inventarierii magaziei de semifabricate, comisia de inventariere trebuie s nscrie pe
documentul respectiv mentiunea "primit n timpul inventarierii".
3. Circul:
- la magazia de semifabricate pentru predarea cantittilor prevzute, semnndu-se de
predare de ctre delegatul sectiei care face predarea si de primire n gestiune de ctre
gestionar (ambele exemplare);
- la compartimentul C.T.C. pentru efectuarea controlului tehnic de calitate, semnndu-
se pentru certificarea acestui control (ambele exemplare), dup caz;
- la compartimentul financiar-contabil pentru efectuarea nregistrrilor n contabilitatea
sintetic si analitic (exemplarul 1);
- la compartimentul care urmreste realizarea productiei (exemplarul 2).
4. Se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil (ambele exemplare).
n cazul utilizrii ca bon de transfer ntre dou gestiuni aflate n incinta unittii
1. Serveste ca:
- dispozitie de transfer a valorilor materiale de la o gestiune la alta n incinta unittii;
- document justificativ pentru scdere din gestiunea predtorului si de ncrcare n
gestiunea primitorului.
2. Se ntocmeste n dou exemplare, pe msur ce se efectueaz transferul, de ctre
persoana care dispune transferul, care semneaz la rubrica corespunztoare. Transferul se
efectueaz numai ntre gestiuni din incinta aceleiasi unitti. n cazul gestiunilor dispersate
teritorial se ntocmeste Aviz de nsotire a mrfii (cod 14-3-6A).
3. Circul:
- la magazia predtoare pentru eliberarea cantittilor prevzute, semnndu-se de
predare de ctre gestionar (ambele exemplare);
- la delegatul magaziei primitoare care semneaz de primire pe exemplarul 1 si retine
exemplarul 2;
- la compartimentul financiar-contabil, ambele exemplare, care, dup confruntarea lor,
stau la baza efecturii nregistrrilor n evidenta magaziilor.
4. Se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil (ambele exemplare).
n cazul utilizrii ca bon de restituire
1. Serveste ca:
- dispozitie de restituire la magazie a valorilor materiale nefolosite (materiale si
semifabricate) de sectiile de fabricatie principale si auxiliare;
- document justificativ de ncrcare n gestiunea primitorului;
- document justificativ de nregistrare n contabilitate.
2. Se ntocmeste n dou exemplare, pe msura restituirii la magazie a valorilor
materiale, de persoana care efectueaz restituirea (sectii, ateliere etc.) si care semneaz la
rubrica corespunztoare.
Nu se completeaz rubrica "Unitatea".
3. Circul:
- la magazie, pentru primirea cantittilor restituite, semnndu-se de predare de ctre
delegatul sectiei (atelierului etc.) care face restituirea si de primire de ctre gestionar
(ambele exemplare);
- la compartimentul financiar-contabil, pentru efectuarea nregistrrilor n
contabilitatea sintetic si analitic (exemplarul 1 pentru evidenta materialelor, exemplarul
2 pentru evidenta costurilor).
4. Se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil (ambele exemplare).
5. n toate situatiile mentionate, continutul minimal obligatoriu de informatii al
formularului este urmtorul:
- denumirea unittii;
- denumirea, numrul si data (ziua, luna, anul) ntocmirii formularului;
- predtorul;
- primitorul;
- numrul comenzii/codul produsului;
- numrul curent; denumirea valorilor materiale (inclusiv sortimentul, marca, profilul,
dimensiunea); U/M; cantitatea; pretul unitar, valoarea, dup caz;
- data si semntura predtorului si primitorului.
BON DE CONSUM
(Cod 14-3-4A)
BON DE CONSUM
(colectiv - Cod 14-3-4/aA)
1. Serveste ca:
- document de eliberare din magazie a materialelor;
- document justificativ de scdere din gestiune;
- document justificativ de nregistrare n contabilitate.
2. Se ntocmeste n dou exemplare, pe msura lansrii, respectiv eliberrii
materialelor din magazie pentru consum, de ctre compartimentul care efectueaz
lansarea, pe baza programului de productie si a consumurilor normate, sau de ctre alte
compartimente ale unittii, care solicit materiale pentru a fi consumate.
Bonul de consum se poate ntocmi ntr-un exemplar n conditiile utilizrii tehnicii de
calcul.
Bonul de consum (colectiv), n principiu, se ntocmeste pe formulare separate pentru
materialele din cadrul aceluiasi cont de materiale, loc de depozitare si loc de consum.
n situatia n care materialul solicitat lipseste din depozit, se procedeaz n felul
urmtor:
- n cazul bonului de consum se completeaz rubrica cu denumirea materialului
nlocuitor, dup ce, n prealabil, pe verso-ul formularului se obtin semnturile persoanelor
autorizate s aprobe folosirea altor materiale dect cele prevzute n consumurile
normate;
- n cazul bonului de consum (colectiv) se taie cu o linie denumirea materialului
nlocuit si se semneaz de aprobare a nlocuirii, n dreptul rndului respectiv. Dup
nscrierea denumirii materialului nlocuitor se ntocmeste un bon de consum separat
pentru materialul nlocuitor sau se nscrie pe un rnd liber n cadrul aceluiasi bon de
consum.
n bonul de consum, coloanele "Unitatea de msur" si "Cantitatea necesar" de pe
rndul 2 se completeaz n cazul cnd se solicit si se elibereaz din magazie materiale cu
dou unitti de msur.
Dac operatiunile de predare-primire a materialelor nu pot fi suspendate n timpul
inventarierii magaziei de materiale, comisia de inventariere trebuie s nscrie pe
documentul respectiv mentiunea "predat n timpul inventarierii".
3. Circul:
- la persoanele autorizate s semneze pentru acordarea vizei de necesitate (ambele
exemplare);
- la persoanele autorizate s aprobe folosirea altor materiale, n cazul materialelor
nlocuitoare;
- la magazia de materiale, pentru eliberarea cantittilor prevzute, semnndu-se de
predare de ctre gestionar si de primire de ctre delegatul care primeste materialele
(ambele exemplare);
- la compartimentul financiar-contabil, pentru efectuarea nregistrrilor n
contabilitatea sintetic si analitic (ambele exemplare).
4. Se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil.
5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmtorul:
- denumirea unittii;
- denumirea formularului;
- produsul/lucrarea (comanda); norma; bucti lansate;
- numrul documentului; data eliberrii (ziua, luna, anul); numrul comenzii;
- denumirea materialului (inclusiv sortimentul, marca, profilul, dimensiunea);
cantitatea necesar; U/M; cantitatea eliberat;
- pretul unitar; valoarea, dup caz;
- data si semntura gestionarului si a primitorului.
FIS LIMIT DE CONSUM
(Cod 14-3-4/bA)
1. Serveste ca:
- document de stabilire a cantittii limit dintr-un material sau pentru mai multe
materiale necesare executrii unui produs (comand) sau unei lucrri;
- document de eliberare succesiv a aceluiasi fel de material pentru acelasi produs
(comand sau lucrare);
- document justificativ de scdere din gestiune;
- document de stabilire a economiilor sau depsirilor de materiale;
- document justificativ de nregistrare n contabilitate.
2. Se ntocmeste n dou exemplare, la nceputul lunii sau lansrii produsului
(comenzii) sau lucrrii, de compartimentul de planificare (tehnic) sau de lansare, pe baza
programului de productie si a consumurilor normate.
n cazul fisei limit de consum, dac n cursul lunii se produc modificri n programul
de productie, compartimentul de planificare (tehnic) sau de lansare modific, n mod
corespunztor, cantitatea limit de material (col. "i"), nscriind n col. "d" cantitatea care
se suplimenteaz sau se scade.
Dac nu se mai foloseste materialul initial, se recalculeaz cantitatea limit
corespunztoare productiei executate pn n acel moment, emitndu-se o nou fis.
n cazul cnd n cursul lunii se fac nlocuiri ntmpltoare cu alte materiale pentru care
se ntocmesc bonuri de consum distincte, se corecteaz cantitatea limit (col. "i"),
nscriindu-se n coloanele respective (col. "g" si "h") numrul bonului de consum si
cantitatea eliberat.
Eliberrile de materiale se nregistreaz n fisele de magazie la terminarea executrii
produsului, lucrrii sau la nchiderea comenzii (dac acestea se termin n cursul lunii)
sau la sfrsitul lunii.
Valoarea economiilor sau a depsirilor de materiale se completeaz la unittile unde nu
exist productie neterminat.
n cazul n care, n cursul lunii se fac nlocuiri ntmpltoare cu alte materiale dect
cele stabilite la ntocmirea documentului, coloanele rezervate materialului nlocuit se
bareaz. De asemenea, n rubrica "Diminuare" se nscrie cantitatea cu care se corecteaz
cantitatea limit initial, iar pentru materialul nlocuitor se utilizeaz un alt grup de
coloane libere.
3. Circul:
- la persoanele autorizate s semneze pentru acordarea vizei de necesitate (ambele
exemplare);
- la persoanele autorizate s aprobe nlocuirea, suplimentarea sau diminuarea
cantittilor de materiale cu ocazia modificrii programului de productie (ambele
exemplare);
- la magazia de materiale, pentru nscrierea cantittilor eliberate, semnndu-se de ctre
delegatul care primeste materialele (exemplarul 1);
- la sectie, atelier etc. pentru a fi folosite ca cerere de materiale si situatie a eliberrilor
n cadrul cantittii limit, semnndu-se de gestionarul magaziei predtoare (exemplarul
2);
- la compartimentul financiar-contabil pentru nregistrare n contabilitatea sintetic si
analitic (ambele exemplare). Primul exemplar se utilizeaz ca document de scdere din
gestiune, iar al doilea exemplar pentru nregistrarea n contabilitate a costurilor.
4. Se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil (ambele exemplare).
5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmtorul:
- denumirea, numrul si data (luna, anul) ntocmirii formularului;
- denumirea unittii;
- predtorul;
- primitorul;
- numrul comenzii/codul produsului;
- contul debitor si contul creditor, dup caz;
- denumirea materialului (inclusiv sortimentul, marca, profilul, dimensiunea); U.M;
cantitatea eliberat;
- semntura de predare-primire;
si respectiv, dup caz:
- pretul unitar; valoarea;
- productia (U/M, planificat, realizat), denumirea produsului, lucrarea, codul;
- cantitate necesar, cantitate nlocuit;
- seful de compartiment;
- recalculat n baza productiei realizate;
- data eliberrii, cantitatea cerut, cantitti eliberate (partial, cumulat);
- cantitatea conform productiei realizate; cantitate consumat;
- economii (-) depsiri (+) cantitative; valoarea economiilor sau depsirilor.
LIST ZILNIC DE ALIMENTE
(Cod 14-3-4/dA)
1. Serveste:
- la stabilirea meniurilor zilnice;
- la calculul alocatiei de hran si urmrirea ncadrrii n nivelul acesteia;
- ca document pentru eliberarea din magazie a alimentelor necesare pregtirii hranei;
- ca document justificativ de nregistrare n contabilitate.
2. Se ntocmeste n dou exemplare de ctre cantinele de pe lng institutiile publice
(nvtmnt, sntate, asistent social etc., organizatii fr scop patrimonial finantate din
alocatii bugetare etc.). Documentul se completeaz de ctre persoana desemnat de
ordonatorul de credite sau conductorul unittii respective, pe baza centralizatorului
ntocmit pe meniuri.
Pe fata formularului se nscriu meniurile care urmeaz a fi servite la mesele de
dimineat, la ora 10, la prnz, la ora 16 si seara, precum si numrul de portii necesare.
Totodat, se stabileste situatia meselor servite fat de efectivul care a servit masa, precum
si suma alocat n ziua respectiv, n functie de efectivul la hran si alocatie cuvenit,
determinndu-se n acelasi timp si economia sau depsirea alocatiei n ziua respectiv si
cumulat de la nceputul anului. Verso-ul formularului este destinat pentru nscrierea
datelor privind cantitatea si felul de alimente solicitate, ale celor eliberate, pretul unitar si
valoarea acestora.
3. Circul:
- la compartimentul financiar-contabil, pentru calculatie si viz si pentru efectuarea
nregistrrilor n contabilitatea sintetic si analitic (exemplarul 1);
- la persoana autorizat s aprobe eliberarea alimentelor din magazie;
- la magazia de alimente, pentru eliberarea cantittilor de alimente prevzute si
semnare de predare de ctre gestionar, de primire de ctre buctar, precum si de ctre
persoana desemnat s asiste si s confirme predarea-primirea alimentelor (ambele
exemplare);
- la blocul alimentar, cantin etc., dup caz, pentru urmrirea meniurilor preparate si a
meselor servite (exemplarul 2).
4. Se arhiveaz:
- la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
- la cantin etc., dup caz (exemplarul 2).
5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmtorul:
- denumirea formularului;
- denumirea unittii;
- efectivul la mas; alocatia; drepturile; recapitulatia cheltuielilor pentru hran; portiile
preparate, distribuite, rmase;
- consumul efectiv - lei;
- semnturi: sef compartiment, aprobat, vizat compartimentul financiar-contabil;
- regimul; efectiv; dimineata; ora 10; prnz; ora 16; seara, dup caz;
- alimente; numrul documentului; data eliberrii (ziua, luna, anul); predtorul;
primitorul;
- denumirea alimentelor, U/M, codul, cantitatea solicitat, cantitatea eliberat, pretul
unitar, valoarea;
- semnturi: ntocmit, gestionar, buctar, confirmat, calculat.
DISPOZITIE DE LIVRARE
(Cod 14-3-5A)
1. Serveste ca:
- document pentru eliberarea din magazie a produselor, mrfurilor sau a altor valori
materiale destinate vnzrii, a bunurilor cedate cu titlu gratuit sau date pentru stimularea
vnzrii, dup caz;
- document justificativ de scdere din gestiunea magaziei predtoare;
- document de baz pentru ntocmirea avizului de nsotire a mrfii sau a facturii, dup
caz;
- ca document justificativ de nregistrare n contabilitate.
2. Se ntocmeste n dou exemplare de ctre serviciul desfacere.
3. Circul:
- la magazie, pentru eliberarea produselor, mrfurilor sau a altor valori materiale si
pentru nregistrarea n evidenta magaziei, semnndu-se de ctre gestionarul predtor
pentru cantittile livrate (ambele exemplare);
- la compartimentul desfacere, pentru nregistrarea bunurilor livrate n evidentele
acestuia si pentru ntocmirea avizului de nsotire a mrfii sau facturii, dup caz
(exemplarul 2).
4. Se arhiveaz:
- la magazie (exemplarul 1);
- la compartimentul desfacere (exemplarul 2) sau compartimentul financiar-contabil,
dup caz.
5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmtorul:
- denumirea, numrul si data (ziua, luna, anul) ntocmirii formularului;
- denumirea furnizorului;
- numrul curent; denumirea produselor; U/M; cantitatea dispus; cantitatea livrat;
pretul unitar n cazul n care bunurile sunt destinate vnzrii;
- semnturi: ntocmit, dispus livrarea, gestionar, primitor.
AVIZ DE NSOTIRE A MRFII
(Cod 14-3-6A)
Este formular cu regim special intern de tiprire si numerotare.
1. Serveste ca:
- document de nsotire a mrfii pe timpul transportului, dup caz;
- document ce st la baza ntocmirii facturii, dup caz;
- dispozitie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta, dispersate
teritorial, ale aceleiasi unitti;
- document de primire n gestiune, dup caz;
- document de descrcare din gestiune a bunurilor cedate cu titlu gratuit.
2. Se ntocmeste, n dou sau mai multe exemplare, de ctre unittile care nu au
posibilitatea ntocmirii facturii n momentul livrrii produselor, mrfurilor sau altor valori
materiale, precum si n alte situatii stabilite prin procedurile proprii ale unittii.
n cazul transferului de bunuri ntre gestiunile aceleiasi unitti, dispersate teritorial,
precum si al transportului bunurilor cedate cu titlu gratuit (mostre, bunuri date pentru
stimularea vnzrii sau testri la locul de desfacere, premii, materiale promotionale etc.)
avizul de nsotire a mrfii va purta mentiunea "Fr factur", dup caz.
Pe avizul de nsotire a mrfii emis pentru valori materiale trimise pentru prelucrare la
terti se face mentiunea "Pentru prelucrare la terti".
n celelalte situatii dect cele prevzute mai sus se face mentiunea cauzei pentru care s-
a ntocmit avizul de nsotire a mrfii si nu factura.
3. Circul, dup caz:
- la furnizor:
- la delegatul unittii care face transportul sau al clientului, pentru semnare de
primire;
- la compartimentul desfacere, pentru nregistrarea cantittilor livrate n evidentele
acestuia si pentru ntocmirea facturii;
- la compartimentul financiar-contabil;
- la cumprtor:
- la magazie, pentru ncrcarea n gestiune a produselor, mrfurilor sau altor valori
materiale primite, dup efectuarea receptiei de ctre comisia de receptie si dup
consemnarea rezultatelor;
- la compartimentul aprovizionare, pentru nregistrarea cantittilor aprovizionate n
evidenta acestuia;
- la compartimentul financiar-contabil, pentru nregistrarea n contabilitatea sintetic
si analitic.
4. Se arhiveaz, dup caz:
- la furnizor:
- la compartimentul desfacere;
- la compartimentul financiar-contabil;
- la cumprtor:
- la compartimentul financiar-contabil.
5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al avizului de nsotire a mrfii este
urmtorul:
- seria si numrul intern de identificare a formularului;
- data emiterii formularului;
- datele de identificare ale furnizorului (denumire, adres, cod de identificare fiscal);
- datele de identificare ale cumprtorului (denumire, adres, cod de identificare
fiscal);
- denumirea si cantitatea bunurilor livrate;
- pretul si valoarea, dup caz;
- date privind expeditia: numele delegatului, buletin/carte identitate (serie, numr),
numrul mijlocului de transport, ora livrrii, semntura delegatului;
- semntura expeditorului;
- data primirii n gestiune si semntura gestionarului primitor.
FIS DE MAGAZIE
(Cod 14-3-8)
FIS DE MAGAZIE
(cu dou unitti de msur - Cod 14-3-8/a)
1. Serveste ca:
- document de evident la locul de depozitare a intrrilor, iesirilor si stocurilor
bunurilor, cu una sau cu dou unitti de msur, dup caz;
- document de contabilitate analitic n cadrul metodei operativ-contabile (pe solduri).
2. Se ntocmeste ntr-un exemplar, separat pentru fiecare fel de material si se
completeaz de ctre:
- compartimentul financiar-contabil la deschiderea fisei (datele din antet) si la
verificarea nregistrrilor (data si semntura de control). n coloana "Data si semntura de
control" semneaz si organul de control financiar cu ocazia verificrii gestiunii;
- gestionar sau persoana desemnat, care completeaz coloanele privitoare la intrri,
iesiri si stoc.
Fisele de magazie se tin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale, pe feluri de
materiale ordonate pe conturi, grupe, eventual subgrupe sau n ordine alfabetic.
Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terti sau n custodie se ntocmesc
fise distincte care se tin separat de cele ale valorilor materiale proprii.
n scopul tinerii corecte a evidentei la magazie, persoanele desemnate de la
compartimentul financiar-contabil verific inopinat, cel putin o dat pe lun, modul cum
se fac nregistrrile n fisele de magazie, dup caz.
nregistrrile n fisele de magazie se fac document cu document. Stocul se poate stabili
dup fiecare operatiune nregistrat si obligatoriu zilnic.
3. Nu circul, fiind document de nregistrare.
4. Se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil.
5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmtorul:
- denumirea formularului; numrul paginii;
- denumirea unittii; magazia; materialul (produsul), sortimentul, calitatea, marca,
profilul, dimensiunea;
- U/M; pretul unitar, dup caz;
- data (ziua, luna, anul), numrul si felul documentului; intrri; iesiri; stoc;
- data si semntura de control.
FIS DE EVIDENT A MATERIALELOR DE NATURA OBIECTELOR DE
INVENTAR N FOLOSINT
(Cod 14-3-9)
1. Serveste ca document de evident a materialelor de natura obiectelor de inventar, a
echipamentului si materialelor de protectie date n folosinta personalului, pn la
scoaterea lor din uz.
2. Se ntocmeste ntr-un exemplar, pe msura drii n folosint a bunurilor, pe fiecare
persoan, de ctre gestionarul care elibereaz obiectele respective sau de ctre persoana
desemnat s tin evidenta acestora.
Formularul se completeaz n mod diferit, n functie de organizarea depozitrii
acestora, si anume:
- cnd eliberarea obiectelor se face din magazia de obiecte noi direct personalului
muncitor, coloanele destinate eliberrilor se completeaz pe baza bonului de consum, iar
coloanele destinate restituirilor, pe baza bonului de restituire;
- cnd eliberarea se face din magazia de exploatare, att eliberarea, ct si restituirea
obiectelor date n folosinta personalului se fac pe baz de semntur direct n fis;
- n cazul obiectelor eliberate pe baz de nomenclatoare stabilite pe functii, care nu se
ntocmesc dect dup restituirea obiectelor uzate, nregistrrile n fisa de evident a
materialelor de natura obiectelor de inventar n folosint se pot face, pentru simplificare,
o singur dat, la eliberarea initial si la restituirea definitiv a obiectelor respective.
3. Nu circul, fiind document de nregistrare.
4. Se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil.
5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmtorul:
- denumirea formularului;
- denumirea unittii, sectia (locul de folosint);
- numele si prenumele, marca, functia;
- denumirea obiectelor (inclusiv seria, dimensiunea etc.); termenul de folosire; pretul
unitar; U/M;
- primiri: data, felul si numrul documentului, cantitatea, semntura;
- restituiri: data, felul si numrul documentului, cantitatea, semntura.
REGISTRUL STOCURILOR
(Cod 14-3-11 si Cod 14-3-11/a)
1. Serveste ca document de evaluare a stocurilor de bunuri si de verificare a
concordantei nregistrrilor efectuate n fisele de magazie si n contabilitate.
2. Se ntocmeste de ctre compartimentul financiar-contabil la sfrsitul fiecrei luni, pe
feluri de materiale, obiecte de inventar si produse, grupate pe magazii (depozite), conturi,
grupe, eventual subgrupe sau n ordine alfabetic, prin nscrierea stocurilor din fisele de
magazie si evaluarea lor la preturile de nregistrare.
3. Nu circul, fiind document de nregistrare contabil.
4. Se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil.
5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmtorul:
- denumirea formularului;
- denumirea unittii;
- numrul curent;
- materialul/produsul (sortimentul, calitatea, marca, profilul, dimensiunea); U/M; pretul
unitar; luna; cantitatea; valoarea;
- semnturi: ntocmit, verificat.
LISTA DE INVENTARIERE
(Cod 14-3-12) si (Cod 14-3-12/b)
1. Serveste ca:
- document pentru inventarierea bunurilor aflate n gestiunile unittii;
- document pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor de bunuri (imobilizri, stocuri
materiale) si a altor valori (elemente de trezorerie etc.);
- document justificativ de nregistrare n evidenta magaziilor (depozitelor) si n
contabilitate a plusurilor si minusurilor constatate;
- document pentru ntocmirea registrului-inventar;
- document pentru determinarea ajustrilor pentru depreciere/pierdere de valoare;
- document centralizator al operatiunilor de inventariere.
2. Se ntocmeste ntr-un exemplar, la locurile de depozitare, anual sau n situatiile
prevzute de dispozitiile legale, de ctre comisia de inventariere, pe gestiuni, conturi de
valori materiale, eventual grupe sau subgrupe, separat pentru bunurile unittii si separat
pentru cele apartinnd altor unitti, aflate asupra personalului unittii la data inventarierii,
primite pentru prelucrare etc. si se semneaz de ctre membrii comisiei de inventariere si
de ctre gestionar.
Persoanele juridice pot ntocmi lista de inventariere folosind sisteme informatice de
prelucrare a datelor, cu conditia ca listele s cuprind elementele principale din
formularul-model.
n cazul bunurilor primite n custodie si/sau consignatie, pentru prelucrare etc., se
ntocmeste n dou exemplare, iar copia se nainteaz unittii n a crei evident se afl
bunurile respective.
n cazul unei gestiuni colective, cu mai multe schimburi, listele de inventariere se
semneaz de ctre toti gestionarii, iar n cazul predrii-primirii gestiunii, acestea trebuie
semnate att de persoana (persoanele) care pred (predau) gestiunea, ct si de gestionarul
(gestionarii) care primeste (primesc) gestiunea.
n listele de inventariere a bunurilor aflate n ambalaje originale intacte, a lichidelor a
cror cantitate efectiv nu se poate stabili prin transvazare si msurare sau a materialelor
de mas, n vrac etc., a cror inventariere prin cntrire sau msurare ar necesita
cheltuieli importante sau ar conduce la degradarea bunurilor respective, se vor atasa
notele de calcul privind inventarierea, precum si datele tehnice care au stat la baza
calculelor.
Materiile prime, materialele, prefabricatele, piesele de schimb, semifabricatele etc.
aflate n sectiile de productie si nesupuse prelucrrii se nscriu separat n listele de
inventariere.
Materialele, obiectele de inventar, produsele finite si ambalajele se nscriu n listele de
inventariere pe feluri, indicndu-se codul, unitatea de msur, unii indici calitativi (trie
alcoolic, grad de umiditate la cereale etc.).
Listele de inventariere ntocmite pentru bunurile apartinnd altor unitti trebuie s
contin, pe lng elementele comune (felul materialului sau produsul finit, cantitatea,
valoarea etc.), numrul si data actului de predare-primire.
Pentru stocurile fr miscare, de calitate necorespunztoare, depreciate, fr desfacere
asigurat, se ntocmesc liste de inventariere separate, la care se anexeaz procesele-
verbale n care se arat cauzele nefolosirii, caracterul si gradul deteriorrii sau deprecierii,
dac este cazul, cauzele care au determinat starea bunurilor respective, precum si
persoanele vinovate, dup caz.
Constatrile fcute se solutioneaz de ctre conducerea unittii, n conformitate cu
dispozitiile legale.
3. Circul:
- la comisia de inventariere, pentru stabilirea minusurilor, plusurilor si a deprecierilor
constatate la inventar, precum si pentru consemnarea n procesul-verbal a rezultatelor
inventarierii;
- la gestionar, prin semnarea fiecrei file, mentionnd pe ultima fil a listei de
inventariere c toate cantittile au fost stabilite n prezenta sa, c bunurile respective se
afl n pstrarea si rspunderea sa;
- la compartimentul financiar-contabil, pentru calcularea diferentelor valorice si
semnarea listei de inventariere privind exactitatea soldului scriptic, precum si pentru
verificarea calculelor efectuate;
- la conductorul compartimentului financiar-contabil si la compartimentul juridic,
mpreun cu procesele-verbale cuprinznd cauzele degradrii sau deteriorrii bunurilor,
inclusiv persoanele vinovate, precum si cu procesul-verbal al rezultatelor inventarierii
pentru avizarea propunerilor fcute de ctre comisia de inventariere;
- la conductorul unittii, mpreun cu procesul-verbal al rezultatelor inventarierii,
pentru a decide asupra solutionrii propunerilor fcute;
- la unitatea creia i apartin valorile materiale primite n custodie, pentru prelucrare
etc., n scopul comunicrii eventualelor nepotriviri (exemplarul 2).
4. Se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil.
5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmtorul:
a) denumirea formularului;
b) data (ziua, luna, anul) ntocmirii formularului;
c) denumirea unittii;
d) gestiunea; locul de depozitare;
e) numrul curent;
f) denumirea bunurilor inventariate;
g) codul sau numrul de inventar;
h) unitatea de msur;
i) cantitti: stocuri scriptice;
j) pret unitar;
k) cantitti: stocuri faptice;
l) cantitti: diferente n plus, diferente n minus;
m) valoarea contabil: valoarea, diferente n plus, diferente n minus;
n) valoarea de inventar;
o) deprecierea: valoarea, motivul;
p) comisia de inventariere: numele si prenumele, semntura;
q) gestionar: numele si prenumele, semntura;
r) contabilitate: numele si prenumele, semntura.
6. Modalitatea de completare a informatiilor de la pct. 5 lit. d) - o) ale listei de
inventariere se realizeaz potrivit uneia dintre cele trei variante de efectuare a
inventarierii elementelor de activ si de pasiv pentru care opteaz entitatea, astfel:
Varianta I
Serviciul contabilitate transmite listele de inventariere pe care le completeaz cu
informatiile de la lit. d) - j) din datele informatizate ale entittii si pe care le semneaz.
Comisia de inventariere stabileste stocurile faptice prin numrare, cntrire, msurare
sau cubare, dup caz, date pe care le nscrie n listele de inventariere (lit. k) pe care le
semneaz mpreun cu gestionarul.
Aceste date sunt transmise la serviciul contabilitate n vederea determinrii diferentelor
cantitative si/sau valorice cu ajutorul sistemelor informatice. n urma calculelor efectuate,
serviciul contabilitate completeaz listele de inventariere cu informatiile de la lit. l) - o).
Serviciul contabilitate ntocmeste o nou list de inventariere numai cu acele active la
care s-au constatat diferente cantitative, pe care o semneaz si o transmite comisiei de
inventariere. Aceast list se semneaz de ctre comisia de inventariere si de ctre
gestionar, dup care este retransmis la serviciul contabilitate.
Varianta II
Serviciul contabilitate transmite listele de inventariere pe care le completeaz cu
informatiile de la lit. d) - j) din datele informatizate ale entittii si pe care le semneaz.
Comisia de inventariere stabileste stocurile faptice prin numrare, cntrire, msurare
sau cubare, dup caz; determin diferentele cantitative si/sau valorice si completeaz
formularul cu informatiile de la lit. k) - o) din datele rezultate n urma inventarierii.
Listele de inventariere astfel completate se semneaz de ctre comisia de inventariere
si de ctre gestionar.
Varianta III
Comisia de inventariere stabileste stocurile faptice prin numrare, cntrire, msurare
sau cubare, dup caz.
Comisia de inventariere completeaz informatiile de la lit. d) - o) ale formularului cu
datele privind bunurile inventariate, imediat dup determinarea cantittilor inventariate,
n ordinea n care ele au fost grupate, tinndu-se seama de dimensiunile si unittile de
msur cu care figureaz n evidenta de la locurile de depozitare si n contabilitate.
Evaluarea stocurilor faptice n listele de inventariere se face cu aceleasi preturi folosite
la nregistrarea bunurilor n contabilitate.
nainte de stabilirea rezultatelor inventarierii prin compararea stocului faptic valoric al
bunurilor inventariate cu soldul scriptic din contabilitate, se procedeaz la o verificare
amnuntit a exactittilor tuturor evalurilor, calculelor, totalizrilor si nregistrrilor din
contabilitate si din evidenta de la locurile de depozitare. Greselile identificate cu aceast
ocazie trebuie corectate nainte de stabilirea rezultatelor inventarierii.
Listele de inventariere astfel completate se semneaz de ctre comisia de inventariere,
gestionar si contabilitate.
LIST DE INVENTARIERE (pentru gestiuni global-valorice - Cod 14-3-12/a)
1. Serveste ca:
- document pentru inventarierea mrfurilor, ambalajelor si altor materiale aflate n
evidenta cantitativ-valoric n unittile cu amnuntul;
- document pentru stabilirea minusurilor si plusurilor valorice din gestiunile
inventariate;
- document justificativ de nregistrare n evidenta de la locurile de depozitare si n
contabilitate;
- document pentru ntocmirea registrului-inventar;
- document pentru stabilirea ajustrilor pentru deprecieri.
2. Se ntocmeste n dou exemplare la locurile de depozitare, pe gestiuni si conturi de
materiale, mrfuri si ambalaje si se semneaz de ctre membrii comisiei de inventariere,
de ctre gestionar si contabilul care tine evidenta gestiunii. n cazul predrii-primirii
gestiunii, listele de inventariere se ntocmesc n trei exemplare, din care un exemplar
pentru gestionarul predtor, un exemplar pentru gestionarul care primeste gestiunea, iar
un exemplar pentru contabilitate.
Persoanele juridice pot ntocmi lista de inventariere cu ajutorul sistemelor informatice
de prelucrare a datelor, cu conditia ca listele s cuprind elementele minimale obligatorii.
Pentru bunurile deteriorate total sau partial, degradate, precum si pentru cele fr
miscare sau cele care nu mai pot fi valorificate, se ntocmesc liste de inventariere
separate.
n cazul unei gestiuni colective, cu mai multe schimburi, listele de inventariere se
semneaz de ctre toti gestionarii sau de ctre persoanele care au calitatea de gestionari,
iar n cazul predrii-primirii gestiunii, acestea trebuie semnate att de ctre persoana (sau
persoanele) care pred (predau) gestiunea, ct si de ctre gestionarul (gestionarii) care
primeste (primesc) gestiunea.
Pentru bunurile aflate n ambalaje originale intacte, lichidele a cror cantitate faptic
nu se poate stabili prin transvazare si msurare sau mrfurile n vrac etc. a cror
inventariere prin cntrire sau msurare ar necesita cheltuieli importante sau ar conduce
la degradarea bunurilor respective, n listele de inventariere se mentioneaz modul n care
s-a fcut inventarierea si datele tehnice care stau la baza calculelor.
n listele de inventariere se nscriu stocurile faptice stabilite de ctre comisia de
inventariere prin numrare, cntrire, msurare sau cubare, dup caz.
Datele privind bunurile inventariate se nscriu n listele de inventariere imediat dup
determinarea cantittilor inventariate, n ordinea n care ele au fost grupate, tinndu-se
seama de dimensiunile si unittile de msur cu care figureaz n evidenta de la locurile
de depozitare si n contabilitate.
Evaluarea stocurilor faptice n listele de inventariere se face cu aceleasi preturi folosite
la nregistrarea bunurilor n contabilitate.
nainte de stabilirea rezultatelor inventarierii prin compararea stocului faptic valoric al
bunurilor inventariate cu soldul scriptic din contabilitate, se procedeaz la o verificare
amnuntit a exactittilor tuturor evalurilor, calculelor, totalizrilor si nregistrrilor din
contabilitate si din evidenta de la locurile de depozitare. Greselile identificate cu aceast
ocazie trebuie corectate nainte de stabilirea rezultatelor inventarierii.
3. Circul:
- la gestionar (gestionari n cazul predrii-primirii gestiunii), pentru semnarea fiecrei
file a listei, mentionnd pe ultima fil a listei c toate cantittile au fost stabilite n
prezenta sa (lor), c bunurile respective se afl n pstrarea si rspunderea sa (lor), c nu
mai are (au) bunuri care nu au fost supuse inventarierii, precum si faptul c preturile,
cantittile, calittile si unittile de msur au fost stabilite n prezenta sa (lor) si nu are
(au) obiectiuni de fcut;
- la membrii comisiei de inventariere, pentru semnarea fiecrei file a listei, calcularea
listelor de inventariere, ntocmirea recapitulatiei listelor de inventariere, stabilirea
minusurilor sau a plusurilor valorice, stabilirea perisabilittilor, conform dispozitiilor
legale, n cadrul procesului-verbal al rezultatelor inventarierii;
- la compartimentul financiar-contabil unde se efectueaz confruntarea ntre raportul de
gestiune predat la contabilitate si valoarea total a inventarului faptic. Totodat, se iau
msuri pentru corecta determinare a valorii deprecierilor constatate si nregistrarea n
contabilitate a ajustrilor pentru depreciere;
- la conductorul compartimentului financiar-contabil si la oficiul juridic, mpreun cu
procesele-verbale cuprinznd cauzele degradrii, deteriorrii bunurilor, numele
persoanelor vinovate si cu procesul-verbal al rezultatelor inventarierii, pentru avizarea
propunerilor fcute de ctre comisia de inventariere;
- la conductorul unittii, mpreun cu procesele-verbale sus-mentionate, pentru a
decide asupra solutionrii propunerilor fcute.
4. Se arhiveaz:
- la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
- la compartimentul de verificri gestionare (exemplarul 2).
5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmtorul:
- denumirea formularului;
- data (ziua, luna, anul) ntocmirii formularului;
- denumirea unittii;
- gestiunea;
- locul de depozitare;
- numrul curent;
- denumirea bunurilor inventariate;
- unitatea de msur; cantitatea;
- pretul unitar de nregistrare n contabilitate;
- valoarea contabil;
- valoarea de inventar;
- deprecierea: valoarea, motivul, dup caz;
- comisia de inventariere: numele si prenumele, semntura;
- gestionar si gestionar primitor (n cazul predrii-primirii gestiunii): numele si
prenumele, semntura;
- contabilitate: numele si prenumele, semntura.
GRUPA a IV-a
MIJLOACE BNESTI SI DECONTRI
CHITANT
(Cod 14-4-1)
1. Serveste ca:
- document justificativ pentru depunerea unei sume n numerar la casieria unittii;
- document justificativ de nregistrare n registrul de cas si n contabilitate.
n conditiile n care sumele nscrise pe chitant sunt aferente livrrilor de bunuri sau
prestrilor de servicii scutite fr drept de deducere conform prevederilor legale (ex: art.
141 alin. (1) si (2) din Codul fiscal), formularul de chitant este documentul justificativ
care st la baza nregistrrii veniturilor n contabilitate.
2. Se ntocmeste n dou exemplare, pentru fiecare sum ncasat, de ctre casierul
unittii si se semneaz de acesta pentru primirea sumei.
3. Circul la depuntor (exemplarul 1, cu stampila unittii). Exemplarul 2 rmne n
carnet, fiind folosit ca document de verificare a operatiunilor efectuate n registrul de
cas.
4. Se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil, dup utilizarea complet a
carnetului (exemplarul 2).
5. Continutul minimal al formularului:
- denumirea unittii; codul de identificare fiscal; numrul de nregistrare la oficiul
registrului comertului; sediul (localitatea, str., numr); judetul;
- denumirea, numrul si data (ziua, luna, anul) ntocmirii formularului;
- numele si prenumele persoanei fizice care depune sume si ce reprezint acestea sau,
dup caz, denumirea unittii; codul de identificare fiscal; numrul de nregistrare la
oficiul registrului comertului; sediul (localitatea, str., numr); judetul persoanei juridice;
- suma n cifre si litere;
- semntura casierului.
CHITANT PENTRU OPERATIUNI N VALUT
(Cod 14-4-1/a)
1. Serveste ca:
- document justificativ pentru ncasrile si pltile n valut efectuate n numerar;
- document justificativ de nregistrare n registrul de cas n valut si n contabilitate.
2. Se ntocmeste la unittile care efectueaz operatiuni n valut, n dou exemplare,
pentru fiecare sum n valut, de ctre casierul unittii si se semneaz de ctre acesta.
3. Circul la depuntor/pltitor, exemplarul 1, cu stampila unittii. Exemplarul 2 este
folosit ca document de verificare a operatiunilor nregistrate n registrul de cas n valut.
4. Se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil, dup utilizarea complet a
carnetului (exemplarul 2).
5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmtorul:
- denumirea unittii; codul de identificare fiscal; numrul de nregistrare la oficiul
registrului comertului; sediul (localitatea, str., numr); judetul;
- denumirea, numrul si data (ziua, luna, anul) ntocmirii formularului;
- numele si prenumele persoanei care depune/ncaseaz sume n valut si ce reprezint
acestea;
- felul valutei; suma n valut (n cifre si n litere); cursul de schimb valutar; c/val n
lei;
- semntura casierului pentru plata/ncasarea sumei n valut.
PROCES-VERBAL DE PLTI
(Cod 14-4-3A)
1. Serveste ca:
- document justificativ pentru sumele predate de casierul unittii mandatarului pltitor,
n vederea efecturii pltilor;
- document justificativ al sumelor primite de mandatarul pltitor;
- document justificativ de nregistrare n contabilitate a salariilor si altor drepturi
neachitate.
2. Se ntocmeste ntr-un exemplar si se retine n casieria unittii ori de cte ori se fac
plti prin casierii pltitori, astfel:
- fata formularului se completeaz de ctre casierul unittii, care semneaz de predarea
sumelor si a actelor de plat, si de ctre casierul pltitor pentru primirea acestora.
Documentul se retine n casieria unittii pentru justificarea salariilor, ajutoarelor din
fondurile de asigurri sociale, premiilor si altor drepturi asimilate acestora, ridicate de la
banc si predate casierilor pltitori pn la termenul legal de efectuare a pltii sumelor
respective. Sumele predate casierilor pltitori nu se nregistreaz la plti n registrul de
cas, acestea figurnd n soldul casei de la data nmnrii sumelor pn la data cnd
casierii pltitori justific sumele primite la casieria unittii;
- verso-ul formularului se completeaz la restituirea sumelor neachitate, mpreun cu
actele de plti.
n situatia n care spatiul este insuficient se ntocmeste o list (anex) suplimentar
care trebuie s contin toate informatiile cerute de document.
3. Circul la compartimentul financiar-contabil ca anex la exemplarul 2 al registrului
de cas.
4. Se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil.
5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmtorul:
- denumirea unittii;
- denumirea si data (ziua, luna, anul) ntocmirii formularului;
- numele si prenumele casierului si ale mandatarului pltitor;
- suma predat/primit (n cifre si n litere), cu mentionarea actelor de plti;
- semntura casierului si a mandatarului pltitor pentru suma predat/primit, precum
si pentru suma primit/restituit;
verso, dup caz:
- data (ziua, luna, anul) decontrii sumelor neachitate;
- numele si prenumele; marca sau nr. matricol; sumele rmase neachitate.
DISPOZITIE DE PLAT/NCASARE CTRE CASIERIE
(Cod 14-4-4)
1. Serveste ca:
- dispozitie pentru casierie, n vederea achitrii n numerar a unor sume, potrivit
dispozitiilor legale, inclusiv a avansurilor aprobate pentru cheltuieli de deplasare, precum
si a diferentei de ncasat de ctre titularul de avans n cazul justificrii unor sume mai
mari dect avansul primit, pentru procurare de materiale etc.;
- dispozitie pentru casierie, n vederea ncasrii n numerar a unor sume care nu
reprezint venituri din activitatea de exploatare, potrivit dispozitiilor legale;
- document justificativ de nregistrare n registrul de cas si n contabilitate, n cazul
pltilor n numerar efectuate fr alt document justificativ.
2. Se ntocmeste n dou exemplare de ctre compartimentul financiar-contabil:
- n cazul utilizrii ca dispozitie de plat, cnd nu exist alte documente prin care se
dispune plata (exemplu: stat de salarii sau lista de avans chenzinal etc.);
- n cazul utilizrii ca dispozitie de plat a avansurilor pentru cheltuielile de deplasare,
procurare de materiale etc.;
- n cazul utilizrii ca dispozitie de ncasare, cnd nu exist alte documente prin care se
dispune ncasarea (avize de plat, somatii de plat etc.).
Se semneaz de ntocmire la compartimentul financiar-contabil.
3. Circul:
- la persoana autorizat s exercite controlul financiar preventiv, pentru viz n cazurile
prevzute de lege;
- la persoanele autorizate s aprobe ncasarea sau plata sumelor respective;
- la casierie, pentru efectuarea operatiunii de ncasare sau plat, dup caz, si se
semneaz de casier; n cazul pltilor se semneaz si de ctre persoana care a primit suma;
- la compartimentul financiar-contabil, anex la registrul de cas, pentru efectuarea
nregistrrilor n contabilitate (exemplarul 2);
- la pltitor (exemplarul 1).
4. Se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil, anex la registrul de cas.
5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmtorul:
- denumirea unittii;
- denumire formular: plat/ncasare;
- numrul si data (ziua, luna, anul) ntocmirii formularului;
- numele si prenumele, precum si functia (calitatea) persoanei care ncaseaz/restituie
suma;
- suma ncasat/restituit (n cifre si n litere); scopul ncasrii/pltii;
- semnturi: conductorul unittii, viza de control financiar preventiv, compartimentul
financiar-contabil;
- date suplimentare privind beneficiarul sumei: actul de identitate, suma primit, data si
semntura;
- casier; suma pltit/ncasat; data si semntura.
REGISTRU DE CAS
(Cod 14-4-7A si Cod 14-4-7bA)
1. Serveste ca:
- document de nregistrare operativ a ncasrilor si pltilor n numerar, efectuate prin
casieria unittii, pe baza actelor justificative;
- document de stabilire, la sfrsitul fiecrei zile, a soldului de cas;
- document de nregistrare n contabilitate a operatiunilor de cas.
2. Se ntocmeste n dou exemplare, manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, zilnic,
de ctre persoanele care au calitatea de casier, pe baza actelor justificative de ncasri si
plti.
La sfrsitul zilei, rndurile neutilizate din formularul cod 14-4-7A se bareaz.
Soldul de cas al zilei precedente se reporteaz, dup caz, pe primul rnd al registrului
de cas pentru ziua n curs.
Se semneaz de ctre casier pentru confirmarea nregistrrii operatiunilor efectuate si
de ctre persoana din compartimentul financiar-contabil desemnat pentru primirea
exemplarului 2 si a actelor justificative anexate.
3. Circul la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea exactittii sumelor
nscrise si respectarea dispozitiilor legale privind efectuarea operatiunilor de cas
(exemplarul 2).
Exemplarul 1 rmne la casier.
4. Se arhiveaz:
- la casierie (exemplarul 1);
- la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2).
5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmtorul:
- denumirea unittii;
- denumirea si data (ziua, luna, anul) ntocmirii formularului;
- numrul curent; numrul actului de cas; explicatii; ncasri; plti;
- report/sold ziua precedent;
- semnturi: casier si compartiment financiar-contabil.
REGISTRU DE CAS (n valut - Cod 14-4-7/aA si Cod 14-4-7/cA)
1. Serveste ca:
- document de nregistrare operativ a ncasrilor si pltilor n valut, efectuate prin
casieria unittii, pe baza actelor justificative;
- document de stabilire, la sfrsitul fiecrei zile, a soldului de cas;
- document de nregistrare n contabilitate a operatiunilor de cas n valut.
2. Se ntocmeste n dou exemplare, zilnic, de ctre casierul unittii sau de ctre alt
persoan mputernicit, pe baza actelor justificative de ncasri si plti n valut.
n antetul coloanelor se nscrie fiecare fel de valut care se ncaseaz sau se plteste. n
coloanele formularului se nregistreaz sumele n valut, iar n ultima coloan
echivalentul acestora n lei, la cursul de schimb valutar din data efecturii operatiunilor.
Valutele care apar n dou sau mai multe cursuri se trec n coloane diferite.
La sfrsitul zilei, rndurile neutilizate se bareaz.
Soldul de cas al zilei precedente se reporteaz pe primul rnd al registrului de cas
pentru ziua n curs.
n cazul n care numrul valutelor si al cecurilor de cltorie ncasate n cursul unei zile
depseste numrul coloanelor existente pe o fil, pentru ziua respectiv se completeaz
attea file cte sunt necesare.
Se semneaz de ctre casier pentru confirmarea nregistrrii operatiunilor efectuate si
de ctre persoana din compartimentul financiar-contabil desemnat pentru primirea
exemplarului 2 si a actelor justificative anexate.
3. Circul la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea exactittii sumelor
nscrise si respectarea dispozitiilor legale privind efectuarea operatiunilor valutare
(exemplarul 2).
Exemplarul 1 rmne la casier.
4. Se arhiveaz:
- la casierie (exemplarul 1);
- la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2).
5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmtorul:
- denumirea unittii;
- denumirea si data (ziua, luna, anul) ntocmirii formularului;
- numrul curent; numrul actului de cas; numrul anexelor; explicatii; felul valutei si
cursul de schimb valutar pentru ncasri si plti; ncasri; plti; contravaloarea n lei;
- report/sold ziua precedent;
- semnturi: casier si compartiment financiar-contabil.
BORDEROU DE ACHIZITIE
(Cod 14-4-13)
BORDEROU DE ACHIZITIE (de la productori individuali)
(Cod 14-4-13/b)
1. Serveste ca:
- document de nregistrare n gestiune a bunurilor cumprate;
- document justificativ de nregistrare n contabilitate a valorii bunurilor cumprate;
- document pentru justificarea sumelor primite ca avans spre decontare pentru achizitii
sau pentru decontarea sumelor pltite pentru achizitii.
2. Se ntocmeste n dou exemplare de ctre persoana care efectueaz aprovizionarea
cu bunuri de pe piata trneasc, de la productorii individuali sau de la alte persoane
fizice, n momentul achizitiei.
Se semneaz de ctre persoana care face achizitiile respective si de ctre gestionarul
care primeste bunul.
3. Circul:
- la gestiune, pentru semnarea de primire a bunurilor si ntocmirea Notei de receptie si
constatare de diferente (ambele exemplare), dup caz;
- la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
- rmne n carnet (exemplarul 2).
4. Se arhiveaz:
- la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
- la delegatul achizitor (exemplarul 2).
5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmtorul:
a) pentru formularul cod 14-4-13:
- denumirea unittii; codul de identificare fiscal; sediul (localitatea, str., numr);
judetul;
- denumirea, numrul si data (ziua, luna, anul) ntocmirii formularului;
- produsul; codul; U/M; cantitatea; pretul unitar de achizitie; valoarea achizitiei;
- semnturi: achizitor, gestionar;
b) pentru formularul cod 14-4-13/b:
- denumirea unittii; codul de identificare fiscal; sediul (localitatea, str., numr);
judetul;
- denumirea, numrul si data (ziua, luna, anul) ntocmirii formularului;
- numrul si data contractului; productorul: numele si prenumele, domiciliul, seria si
numrul actului de identitate, dup caz;
- denumirea produselor; codul; U/M; cantitatea; pretul unitar; valoarea; avansul
acordat; suma pltit; semntura de primire a sumei;
- semnturi: achizitor, gestionar.
DECONT PENTRU OPERATIUNI N PARTICIPATIE
(Cod 14-4-14)
Se utilizeaz n toate domeniile de activitate n care se efectueaz operatiuni n
participatie.
1. Serveste ca document pe baza cruia se deconteaz cheltuielile si veniturile realizate
din operatiuni n participatie, precum si sumele virate ntre coparticipanti.
2. Se ntocmeste de ctre unitatea care tine contabilitatea asocierilor n participatie,
lunar, n dou exemplare, pe fiecare coparticipant, cu veniturile si cheltuielile ce revin
acestuia, pentru nregistrarea n contabilitatea proprie, potrivit cotelor prevzute n
contractele de asociere ncheiate. Cheltuielile si veniturile vor fi grupate pe conturi din
clasele de conturi de cheltuieli si venituri, potrivit planului de conturi general aplicabil.
n decont se nscriu si alte transferuri, reprezentnd valoarea mijloacelor bnesti, a
profitului realizat, amortizarea mijloacelor fixe si alte sume rezultate din operatiunile n
participatie.
3. Circul:
- exemplarul 1 - la beneficiar, la compartimentul financiar-contabil;
- exemplarul 2 - la compartimentul care tine contabilitatea operatiunilor n participatie
si care ntocmeste decontul.
4. Se arhiveaz:
- la beneficiar, la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
- la emitent, la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2).
5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmtorul:
- denumirea unittilor emitente si destinatare; codul de identificare fiscal; sediul
(localitatea, str., numr); judetul;
- denumirea, numrul si data (ziua, luna, anul) ntocmirii formularului;
- numrul curent; simbolul contului debitor/creditor; denumirea contului creditor
pentru cheltuielile si sumele transmise; denumirea contului debitor pentru veniturile si
sumele primite; valoarea transmis conform contractului de asociere n participatie;
- semnturi: conductorul unittii, inclusiv stampila; conductorul compartimentului
financiar-contabil.
GRUPA a V-a
SALARII SI ALTE DREPTURI DE PERSONAL
STAT DE SALARII
(Cod 14-5-1/a, Cod 14-5-1/b, Cod 14-5-1/c si Cod 14-5-1/k)
1. Serveste ca:
- document pentru calculul drepturilor bnesti cuvenite salariatilor, precum si al
contributiilor si al altor sume datorate;
- document justificativ de nregistrare n contabilitate.
Se ntocmeste ntr-un exemplar sau n dou exemplare, dup caz, lunar, pe sectii,
ateliere, servicii etc., pe baza documentelor de evident a timpului lucrat efectiv, a
documentelor de centralizare a salariilor individuale pentru muncitorii salarizati n acord
etc., a evidentei si a documentelor privind retinerile legale, a listelor de avans chenzinal,
concediilor de odihn, certificatelor medicale.
2. Se semneaz, pentru confirmarea exactittii calculelor, de ctre persoana care
determin salariul cuvenit si ntocmeste statul de salarii.
Coloanele libere din partea de retineri a statelor de salarii urmeaz a fi completate cu
alte feluri de retineri legale dect cele nominalizate n formular.
Pentru centralizarea la nivelul unittii a salariilor si a elementelor componente ale
acestora, inclusiv a retinerilor, se pot utiliza aceleasi formulare de state de salarii.
Pltile fcute n cursul lunii, cum sunt: avansul chenzinal, lichidrile, indemnizatiile de
concediu etc. se includ n statele de salarii, pentru a cuprinde astfel ntreaga sum a
salariilor calculate si toate retinerile legale din perioada de decontare respectiv.
3. Circul:
- la persoanele autorizate s exercite controlul financiar preventiv si s aprobe plata
(exemplarul 1);
- la casieria unittii pentru efectuarea pltii sumelor cuvenite (exemplarul 1), dup caz;
- la compartimentul financiar-contabil, pentru nregistrarea n contabilitate (exemplarul
1);
- la compartimentul care a ntocmit statele de salarii (exemplarul 2), care va servi la
acordarea vizei atunci cnd se solicit plata salariilor neridicate, dup caz.
4. Se arhiveaz:
- la compartimentul financiar-contabil, separat de celelalte acte justificative de plti
(exemplarul 1);
- la compartimentul care a ntocmit statele de salarii (exemplarul 2), dup caz.
5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmtorul:
- denumirea unittii, sectiei, serviciului etc.;
- denumirea formularului; ntocmit pentru luna, anul;
- numele si prenumele; venitul brut; contributia individual de asigurri sociale;
contributia individual la bugetul asigurrilor pentru somaj; contributia pentru asigurri
sociale de sntate; cheltuieli profesionale; venitul net; deducere personal de baz;
deduceri suplimentare; venitul baz de calcul; impozitul calculat si retinut; salariul net;
- semnturi: conductorul unittii, conductorul compartimentului financiar-contabil,
persoana care l ntocmeste.
LIST DE AVANS CHENZINAL
(Cod 14-5-1/d)
1. Serveste ca:
- document pentru calculul drepturilor bnesti cuvenite salariatilor ca avansuri
chenzinale;
- document pentru retinerea prin statele de salarii a avansurilor chenzinale pltite;
- document justificativ de nregistrare n contabilitate.
2. Se ntocmeste lunar, pe baza documentelor de evident a muncii, a timpului lucrat
efectiv, a certificatelor medicale prezentate si se semneaz pentru confirmarea exactittii
calculelor de ctre persoana care a calculat avansurile chenzinale si a ntocmit lista.
3. Circul:
- la persoanele autorizate s exercite controlul financiar preventiv si s aprobe plata
(exemplarul 1);
- la casieria unittii, pentru efectuarea pltii avansurilor cuvenite (exemplarul 1), dup
caz;
- la compartimentul financiar-contabil, ca anex la exemplarul 2 al registrului de cas,
pentru nregistrare n contabilitate (exemplarul 1);
- la compartimentul care a ntocmit lista de avans pentru a servi la ntocmirea statelor
de salarii la sfrsitul lunii (exemplarul 2).
4. Se arhiveaz:
- la compartimentul financiar-contabil, ca anex la exemplarul 2 al registrului de cas
(exemplarul 1);
- la compartimentul care a ntocmit lista de avans chenzinal (exemplarul 2).
5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmtorul:
- denumirea unittii, sectiei, serviciului etc.;
- denumirea formularului; ntocmit pentru luna, anul;
- numele si prenumele; salariul de baz; timpul efectiv: lucrat, concediu medical;
avansul de plat;
- semnturi: conductorul unittii, conductorul compartimentului financiar-contabil,
persoana care l ntocmeste.
ORDIN DE DEPLASARE (DELEGATIE - Cod 14-5-4)
1. Serveste ca:
- dispozitie ctre persoana delegat s efectueze deplasarea;
- document pentru decontarea de ctre titularul de avans a cheltuielilor efectuate;
- document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titularul de avans;
- document justificativ de nregistrare n contabilitate.
2. Se ntocmeste ntr-un exemplar, pentru fiecare deplasare, de ctre persoana care
urmeaz a efectua deplasarea, precum si pentru justificarea avansurilor acordate n
vederea procurrii de valori materiale cu plata n numerar.
3. Circul:
- la persoana mputernicit s dispun deplasarea, pentru semnare;
- la persoana care efectueaz deplasarea;
- la persoanele autorizate ale unittii la care s-a efectuat deplasarea, pentru confirmarea
sosirii si plecrii persoanei delegate;
- la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea decontului, pe baza actelor
justificative anexate la acesta de ctre titular, la ntoarcerea din deplasare sau cu ocazia
procurrii materialelor, stabilindu-se diferenta de primit sau de restituit, cu luarea n
considerare a eventualelor penalizri si semntura pentru verificare.
n cazul n care la decontarea avansului suma cheltuielilor efectuate este mai mare
dect avansul primit, pentru diferenta de primit de ctre titularul de avans se ntocmeste
Dispozitie de plat ctre casierie.
n cazul n care, la decontare, sumele privind cheltuielile efective sunt mai mici dect
avansul primit, diferenta de restituit de ctre titularul de avans se depune la casierie pe
baz de Dispozitie de ncasare ctre casierie;
- la persoana autorizat s exercite controlul financiar preventiv, pentru viz;
- la conductorul unittii pentru aprobarea cheltuielilor efectuate.
4. Se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil.
5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmtorul:
- denumirea unittii;
- denumirea si numrul formularului;
- numele, prenumele si functia persoanei delegate; scopul, destinatia si durata
deplasrii; stampila unittii; semntura conductorului unittii; data;
- data (ziua, luna, anul, ora) sosirii si plecrii n/din delegatie;
- ziua si ora plecrii; ziua si ora sosirii; data depunerii decontului; penalizri calculate;
avans spre decontare;
- cheltuieli efectuate: felul actului si emitentul, numrul si data actului, suma;
- numrul si data documentului pentru restituirea diferentei; diferenta de
primit/restituit;
- semnturi: conductorul unittii; controlul financiar preventiv, persoana care verific
decontul, seful de compartiment, dup caz; titularul de avans.
ORDIN DE DEPLASARE (DELEGATIE) N STRINTATE (transporturi
internationale - Cod 14-5-4/a)
1. Serveste ca:
- dispozitie ctre conductorii auto s efectueze transporturi n strintate cu
autovehiculele unittii;
- document de stabilire a avansului n valut, pentru deplasrile conductorilor auto
care urmeaz s efectueze transporturi n strintate, pe baza cruia acestia ridic avansul
de la casierie;
- document pentru justificarea valutei ridicate de la casierie, precum si a valutei aduse
la napoiere n tar;
- document justificativ de nregistrare n registrul de cas (n valut) si n contabilitate.
2. Se ntocmeste la unittile care efectueaz transporturi n strintate, n dou
exemplare, pentru fiecare deplasare, de ctre sectorul de exploatare si se semneaz de
ctre seful sectorului pentru confirmarea realittii datelor si exactittii calculelor din
ordinul de deplasare.
3. Circul:
- la conductorul unittii, pentru semnare (ambele exemplare);
- la persoana autorizat s exercite controlul financiar preventiv, pentru viz (ambele
exemplare);
- la conductorii auto care urmeaz s efectueze deplasarea, pentru semnare, pe ambele
exemplare, de primire a avansurilor n valut, retinnd exemplarul 1, care urmeaz s fie
atasat la Decontul de cheltuieli valutare (transporturi internationale) (cod 14-5-5/a);
- la casierul unittii care semneaz pentru plata sumei n valut (ambele exemplare) si
efectueaz nregistrarea sumelor pltite n registrul de cas (n valut).
4. Se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil.
5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmtorul:
- denumirea unittii;
- denumirea si numrul formularului;
- numele, prenumele si functia titularului de avans; destinatia; marca si numrul
autovehiculului; scopul deplasrii; locul de ncrcare; locul de descrcare;
- detalierea elementelor de avans n lei si n valut;
- numrul si data documentului pentru restituirea diferentei; diferenta de
primit/restituit;
- semnturi: conductorul unittii; seful de compartiment, controlul financiar
preventiv, dup caz; titularul de avans.
DECONT DE CHELTUIELI (pentru deplasri externe - Cod 14-5-5)
1. Serveste ca:
- document pentru decontarea de ctre titularul de avans a cheltuielilor efectuate (n
valut si n lei), cu ocazia deplasrii n strintate;
- document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titularul de avans;
- document justificativ de nregistrare n registrul de cas (n valut) si n contabilitate.
2. Se ntocmeste ntr-un exemplar de ctre titularul de avans pentru justificarea
cheltuielilor efectuate pe ntreaga durat a deplasrii.
3. Circul:
- la persoanele autorizate s verifice legalitatea actelor justificative de cheltuieli,
exactitatea calculelor privind sumele decontate la ntoarcerea din deplasare si calculul
eventualelor penalizri de ntrziere, care semneaz de verificare;
- la persoanele autorizate s exercite controlul financiar preventiv si s aprobe plata
diferentei n cazul n care, la decontarea sumelor primite pentru efectuarea deplasrii,
suma cheltuielilor efective depseste avansul primit;
- la casieria unittii pentru plata diferentei, caz n care titularul de avans semneaz
pentru primirea diferentei respective, fr a se mai ntocmi document distinct.
n cazul n care, la decontare, sumele privind cheltuielile efective sunt mai mici dect
avansul primit, diferenta de restituit de ctre titularul de avans se depune la casierie pe
baz de Chitant pentru operatiuni n valut (cod 14-4-1/a) sau Dispozitie de ncasare
ctre casierie (cod 14-4-4), dup caz.
4. Se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil.
5. Continutul minimal de informatii al formularului este urmtorul:
- denumirea unittii;
- denumirea, numrul si data (ziua, luna, anul) ntocmirii formularului;
- numele si prenumele titularului de avans;
- avansuri primite n valut sau n valut si n lei; sume decontate; diferente de
restituit/primit;
- semnturi: conductorul unittii; seful compartimentului financiar-contabil, controlul
financiar preventiv, persoana care verific decontul, dup caz; titularul de avans.
DECONT DE CHELTUIELI VALUTARE (transporturi internationale - Cod 14-5-5/a)
1. Serveste ca:
- document pentru decontarea de ctre titularul de avans a cheltuielilor efectuate (n
valut si n lei), cu ocazia deplasrii n strintate;
- document pentru stabilirea diferentei de primit sau de restituit de ctre titularul de
avans;
- document de nregistrare n contabilitate.
2. Se ntocmeste la unittile care execut transporturi n strintate, ntr-un exemplar,
de ctre titularul de avans, pentru cheltuielile efectuate pe ntregul parcurs, semnndu-se
de titularul de avans.
3. Circul:
- la persoanele autorizate s verifice legalitatea actelor justificative de cheltuieli,
exactitatea calculelor privind sumele decontate la ntoarcerea din strintate si calculul
eventualelor penalizri de ntrziere, care semneaz de verificare.
n cazul n care, la decontarea avansului, suma cheltuielilor efectuate este mai mare
dect avansul primit de ctre titularul de avans se ntocmeste Dispozitie de plat ctre
casierie (cod 14-4-4).
n situatia n care, la decontare, sumele privind cheltuielile efectuate sunt mai mici
dect avansul primit, diferenta de restituit de ctre titularul de avans se depune la casierie
pe baz de Dispozitie de ncasare ctre casierie (cod 14-4-4);
- la persoana autorizat s exercite controlul financiar preventiv, pentru viz;
- la conductorul unittii pentru aprobarea cheltuielilor efectuate si a eventualei
diferente de primit de ctre titularul de avans.
4. Se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil.
5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmtorul:
- denumirea unittii;
- denumirea, numrul si data (ziua, luna, anul) ntocmirii formularului;
- numele si prenumele titularului de avans;
- avans n valut; sume decontate; diferente de restituit/primit;
- semnturi: conductorul unittii, seful compartimentului financiar-contabil, controlul
financiar preventiv, persoana care verific decontul, titularul de avans.
GRUPA a VI-a
CONTABILITATE GENERAL
NOT DE DEBITARE-CREDITARE
(Cod 14-6-1A)
1. Serveste ca:
- document de nregistrare a operatiunilor de decontare intervenite ntre unitate si
subunitti care tin contabilitate proprie si ntre subunitti ale aceleiasi unitti care tin
contabilitate proprie;
- document justificativ de nregistrare n contabilitate.
2. Se ntocmeste n dou exemplare, de ctre compartimentul financiar-contabil, pe
baza actelor justificative care stau la baza operatiunii.
3. Circul:
- la conductorul compartimentului financiar-contabil sau nlocuitorul su, pentru
semnare (ambele exemplare);
- la compartimentul financiar-contabil, pentru nregistrare (exemplarul 2);
- la unitatea sau subunitatea care particip la operatiunea de decontare, pentru
nregistrare (exemplarul 1).
4. Se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil al prtilor participante la
operatiunea de decontare (exemplarul 1 la destinatar si exemplarul 2 la emitent).
5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmtorul:
- denumirea, numrul si data (ziua, luna, anul) ntocmirii formularului;
- emitentul; destinatarul; conturi debitoare/creditoare; suma; data operatiunilor;
- semnturi: persoana care ntocmeste documentul si conductorul compartimentului
financiar-contabil.
NOT DE CONTABILITATE
(Cod 14-6-2A)
1. Serveste ca document justificativ de nregistrare n contabilitatea sintetic si
analitic, de regul pentru operatiunile care nu au la baz documente justificative
(stornri, repartizare profit, constituire provizioane si ajustri pentru depreciere sau
pierdere de valoare etc.).
2. Se ntocmeste, ntr-un exemplar, de ctre compartimentul financiar-contabil.
3. Circul:
- la persoana autorizat s verifice si s semneze documentul;
- la persoana care asigur contabilitatea sintetic si analitic n cadrul
compartimentului financiar-contabil.
4. Se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil.
5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmtorul:
- denumirea, numrul si data (ziua, luna, anul) ntocmirii formularului;
- denumirea unittii;
- explicatii; simbolul contului debitor/creditor; suma;
- semnturi: ntocmit, verificat.
EXTRAS DE CONT
(Cod 14-6-3)
1. Serveste la comunicarea si solicitarea de la debitor a sumelor pretinse, rmase
neachitate, provenite din relatii economico-financiare si ca instrument de conciliere
prearbitral.
De asemenea, se utilizeaz ca document de inventariere a soldurilor conturilor privind
datoriile si creantele entittii n relatiile cu tertii.
2. Se ntocmeste n trei exemplare, de ctre compartimentul financiar-contabil al
unittii beneficiare, pe baza datelor din contabilitatea analitic.
3. Circul:
- la conductorul compartimentului financiar-contabil si conductorul unittii emitente,
pentru semnare (toate exemplarele);
- la unitatea debitoare (exemplarele 1 si 2), care restituie unittii emitente exemplarul 2
semnat pe verso de conductorul unittii si conductorul compartimentului financiar-
contabil, pentru confirmarea debitului. Eventualele obiectii asupra sumelor prevzute n
extrasul de cont se consemneaz ntr-o not explicativ semnat de conductorul unittii
si conductorul compartimentului financiar-contabil, care se anexeaz la exemplarul 2 al
extrasului de cont.
4. Se arhiveaz:
- la compartimentul financiar-contabil al unittii emitente (exemplarul 3, precum si
exemplarul 2, dup primirea confirmrii);
- la compartimentul financiar-contabil al unittii debitoare (exemplarul 1).
5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmtorul:
- denumirea unittii creditoare;
- codul de identificare fiscal;
- sediul (localitate, strad, numr);
- judetul;
- contul;
- banca;
- denumirea formularului;
- denumirea unittii debitoare;
- felul, numrul si data documentului;
- explicatii;
- suma;
- semnturi: conductorul unittii, inclusiv stampila, conductorul compartimentului
financiar-contabil.
JURNAL PRIVIND OPERATIUNILE DE CAS SI BANC
(Cod 14-6-5)
1. Serveste:
- ca jurnal auxiliar pentru nregistrarea operatiunilor cu mijloace bnesti, la unittile
care aplic forma de nregistrare "pe jurnale";
- la completarea registrului Cartea mare.
2. Se ntocmeste lunar sau pe msura efecturii operatiunilor, n cadrul
compartimentului financiar-contabil, separat pentru fiecare cont sintetic, utilizndu-se
formatul potrivit, n functie de numrul conturilor corespondente.
Se completeaz pe baza registrului de cas si a extraselor de cont primite de la banc la
care sunt anexate documentele justificative. n acest scop, se poate efectua gruparea
sumelor pe conturi, att pentru ncasri, ct si pentru plti, ntr-un document cumulativ.
La sfrsitul lunii se determin rulajul total, precum si totalurile fiecruia dintre
conturile corespondente, care se trec n Cartea mare.
3. Nu circul, fiind document de nregistrare contabil.
4. Se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil.
5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmtorul:
- denumirea unittii; contul;
- denumirea formularului si data (luna, anul) pentru care se ntocmeste;
- registrul de cas sau extrasele de cont de la banc; conturile corespondente; rulajul;
- semnturi: ntocmit, verificat.
JURNAL PRIVIND DECONTRILE CU FURNIZORII
(Cod 14-6-6)
1. Serveste:
- ca jurnal auxiliar pentru nregistrarea operatiunilor privind decontrile cu furnizorii
pentru materiale, mrfuri, lucrri executate, servicii prestate etc., la unittile care aplic
forma de nregistrare "pe jurnale";
- la tinerea contabilittii analitice a furnizorilor;
- la completarea registrului Cartea mare.
2. Se ntocmeste n cadrul compartimentului financiar-contabil, fie pentru toti
furnizorii, fie separat, pe feluri de furnizori, pe furnizori principali, pe gestiuni etc.
Se completeaz pe baza documentelor justificative (facturi, note de receptie si
constatare de diferente etc.) sau pe baz de centralizatoare, pentru operatiunile
nregistrate n creditul contului de furnizori si pe baza documentelor justificative anexate
la extrasul de cont primit de la banc sau registrul de cas, pentru operatiunile nregistrate
n debitul acestui cont.
n cazul nregistrrii pe baz de centralizatoare, evidenta analitic a furnizorilor se tine
separat de jurnal, utilizndu-se Situatia ncasrii-achitrii facturilor (cod 14-6-7) sau alte
formulare (Fisa de cont pentru operatiuni diverse, cod 14-6-22).
Facturile rmase neachitate (nelichidate) pn la sfrsitul lunii se nregistreaz n
Situatia ncasrii-achitrii facturilor (cod 14-6-7).
La sfrsitul lunii, se determin rulajul creditor total, precum si totalurile fiecruia din
conturile corespondente debitoare care se trec n Cartea mare.
3. Nu circul, fiind document de nregistrare contabil.
4. Se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil.
5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmtorul:
- denumirea unittii;
- denumirea si data (luna, anul) ntocmirii formularului; contul;
- ziua nregistrrii; numrul si data notei de receptie/factur; furnizorul - localitatea
(explicatii); conturi corespondente debitoare; rulajul creditor al contului de furnizori;
- plata facturilor (debit cont furnizori): ziua achitrii, cont corespondent creditor, nr.
document, suma;
- semnturi: ntocmit, verificat.
SITUATIA NCASRII-ACHITRII FACTURILOR
(Cod 14-6-7)
1. Serveste:
- ca jurnal auxiliar pentru tinerea contabilittii analitice a clientilor sau furnizorilor la
unittile care aplic forma de nregistrare "pe jurnale";
- ca situatie a soldurilor contului 411 "Clienti", 401 "Furnizori" sau 404 "Furnizori de
imobilizri".
2. Se ntocmeste lunar sau pe msura efecturii operatiunilor, n cadrul
compartimentului financiar-contabil, fie pentru toti clientii sau furnizorii, fie separat pe
feluri de clienti sau de furnizori. n cazul n care situatia se ntocmeste pentru achitarea
facturilor separat pe feluri de furnizori, se au n vedere furnizorii principali potrivit
categoriilor stabilite pentru nregistrarea n Jurnalul privind decontrile cu furnizorii (cod
14-6-6).
Formularul se completeaz astfel:
n cazul ncasrii facturilor
- periodic, pe baza documentelor justificative privind produsele sau mrfurile livrate,
lucrrile executate, serviciile prestate etc., respectiv ncasarea de la clienti;
- la nceputul lunii, prin transcrierea pozitiilor (facturilor) rmase nencasate din
Situatia ncasrii facturilor ntocmit pentru luna precedent.
n cazul achitrii facturilor
- periodic, pe baza documentelor justificative de receptie a materialelor si produselor
aprovizionate, respectiv de achitare a furnizorilor, n cazul n care contabilitatea analitic
a furnizorilor nu se tine cu ajutorul Jurnalului privind decontrile cu furnizorii (cod 14-6-
6);
- la nceputul lunii, prin transcrierea pozitiilor (facturilor) rmase neachitate din
Situatia achitrii facturilor sau din Jurnalul privind decontrile cu furnizorii (cod 14-6-6).
3. Nu circul, fiind document de nregistrare contabil.
4. Se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil.
5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmtorul:
- denumirea unittii;
- denumirea si data (luna, anul) ntocmirii formularului;
- ziua nregistrrii; numrul si data facturii; clientul (furnizorul), localitatea (explicatii);
sume de primit (datorate);
- ncasarea (plata) facturilor: ziua, contul corespondent, nr. documentului, suma;
- semnturi: ntocmit, verificat.
JURNAL PRIVIND CONSUMURILE SI ALTE IESIRI DE STOCURI
(Cod 14-6-8)
1. Serveste:
- ca jurnal auxiliar pentru nregistrarea lunar a operatiunilor n creditul conturilor de
stocuri, la unittile care aplic forma de nregistrare "pe jurnale";
- la completarea registrului Cartea mare.
2. Se ntocmeste periodic sau pe msura efecturii operatiunilor, n cadrul
compartimentului financiar-contabil.
Se nregistreaz la sfrsitul perioadei, document cu document sau pe baza
centralizatoarelor pe operatiuni (documente cumulative, situatii de iesire), n functie de
metoda folosit pentru contabilitatea analitic a bunurilor.
n antetul coloanelor se nscrie simbolul fiecrui cont creditor, precum si documentul
care furnizeaz datele (numrul si data documentului justificativ sau ale
centralizatorului).
Conturile corespondente debitoare se deschid mai nti pentru conturile de cheltuieli,
fie pe conturi sintetice, analitice si pe sectii, fie numai pe conturi sintetice si pe sectii. n
acest caz, concomitent cu efectuarea nregistrrilor n jurnal se fac nregistrrile si n
evidenta analitic a conturilor de cheltuieli (fise, documente cumulative sau alte
documente aprobate).
Rulajele creditoare totale se trec n Cartea mare.
3. Nu circul, fiind document de nregistrare contabil.
4. Se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil.
5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmtorul:
- denumirea unittii;
- denumirea si data (luna, anul) ntocmirii formularului;
- ziua nregistrrii; felul si nr. documentului; conturi debitoare: sintetice, analitice,
sume; conturi creditoare;
- semnturi: ntocmit, verificat.
JURNAL PRIVIND SALARIILE, CONTRIBUTIA PENTRU ASIGURRI
SOCIALE, PROTECTIA SOCIAL A SOMERILOR SI ASIGURRI SOCIALE DE
SNTATE
(Cod 14-6-10)
1. Serveste:
- ca jurnal auxiliar pentru nregistrarea lunar a operatiunilor n creditul conturilor
privind salariile, contributia pentru asigurri sociale, protectia social a somerilor si
asigurrile sociale de sntate, la unittile care aplic forma de nregistrare "pe jurnale";
- la completarea registrului Cartea mare.
2. Se ntocmeste lunar, n cadrul compartimentului financiar-contabil, pe unitate sau
sectii de productie, dup caz, pe baza statelor de salarii.
3. Nu circul, fiind document de nregistrare contabil.
4. Se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil.
5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmtorul:
- denumirea unittii;
- denumirea si data (luna, anul) ntocmirii formularului;
- ziua nregistrrii; felul si nr. documentului; conturi debitoare: sintetice, analitice;
conturi creditoare;
- semnturi: ntocmit, verificat.
BORDEROU DE PRIMIRE A OBIECTELOR N CONSIGNATIE
(Cod 14-6-14)
1. Serveste:
- la centralizarea evidentei obiectelor primite spre vnzare n consignatie;
- ca document de ncrcare n gestiune cu obiectele primite spre vnzare;
- document de nregistrare n contabilitate.
2. Se ntocmeste de ctre pretuitor sau persoana desemnat cu evaluarea obiectelor
primite de la deponenti, n dou exemplare, si se semneaz de ctre acesta pentru predare
si de ctre gestionar pentru primirea obiectelor.
3. Circul:
- la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
- la gestionar, mpreun cu obiectele primite n consignatie (exemplarul 2).
4. Se arhiveaz:
- la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
- la gestionar (exemplarul 2).
5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmtorul:
- denumirea unittii;
- denumirea si data (ziua, luna, anul) ntocmirii formularului; raionul;
- numrul bonului de primire/chitant; valoarea la primire/vnzare; descrierea
obiectului; deponent: numele, prenumele, seria si nr. actului de identitate;
- semnturi: pretuitor, gestionar.
BORDEROU DE IESIRE A OBIECTELOR DIN CONSIGNATIE
(Cod 14-6-15)
1. Serveste la evidenta miscrii obiectelor primite n consignatie.
2. Se ntocmeste n dou exemplare, de ctre gestionar, pe baza bonurilor fiscale sau
facturilor.
3. Circul:
- la compartimentul financiar-contabil, nsotit de documentele de vnzare (exemplarul
1);
- rmne la gestionar, pentru justificarea predrii documentelor (exemplarul 2).
4. Se arhiveaz:
- la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
- la gestionar (exemplarul 2).
5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmtorul:
- denumirea unittii;
- denumirea si data (ziua, luna, anul) ntocmirii formularului;
- numrul si data bonului de primire; numrul facturii sau al bonului fiscal; denumirea
obiectului;
- valoarea obiectelor: retrase de deponent, dup schimbarea pretului, la pret de vnzare
ctre cumprtor, la pret de cumprare de la deponent, comision;
- semntura gestionarului.
JURNAL PRIVIND OPERATIUNI DIVERSE
(pentru conturi sintetice - Cod 14-6-17)
1. Serveste:
- ca jurnal auxiliar pentru nregistrarea operatiunilor n creditul conturilor fr
dezvoltare analitic sau a cror dezvoltare se asigur pe fise separate, dar care nu sunt
cuprinse n alte jurnale, la unittile care aplic forma de nregistrare "pe jurnale";
- la completarea jurnalului Cartea mare.
2. Se ntocmeste pe msura efecturii operatiunilor, n cadrul compartimentului
financiar-contabil. Modelul formularului se adapteaz, n functie de numrul conturilor
folosite.
Se completeaz document cu document sau pe baz de centralizatoare.
nscrierea conturilor se poate face pe genuri de operatiuni, pe grupe de conturi care au
legtur ntre ele sau n ordinea simbolurilor conturilor.
Dac volumul operatiunilor este mic, n jurnal pot fi cuprinse unul pn la trei conturi
creditoare.
La sfrsitul perioadei, dup nregistrarea n jurnal a tuturor operatiunilor, se face
gruparea sumelor pe conturi corespondente debitoare, verificndu-se ca totalul sumelor
din grupare s fie egal cu rulajul creditor al contului pentru care s-a fcut gruparea.
Periodic, rulajele creditoare ale fiecrui cont, precum si sumele totale ale conturilor
corespondente debitoare (din grupare) se trec n Cartea mare.
3. Nu circul, fiind document de nregistrare contabil.
4. Se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil.
5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmtorul:
- denumirea unittii;
- denumirea formularului si luna, anul pentru care se ntocmeste;
- ziua nregistrrii; felul, numrul si data documentului; explicatii; cont corespondent
debitor; rulaj creditor; gruparea sumelor pe conturi corespondente debitoare;
- semnturi: ntocmit, verificat.
FIS DE CONT ANALITIC PENTRU CHELTUIELI EFECTIVE DE
PRODUCTIE
(Cod 14-6-21)
1. Serveste ca:
- document de nregistrare n contabilitatea de gestiune a costurilor efective pe
comenzi, produse sau semifabricate, obiect (sau parte din obiect) de constructii, lucrri de
ntretinere si reparatii si altele;
- document pentru determinarea costurilor efective pe unitatea de calculatie.
2. Se ntocmeste ntr-un exemplar, de ctre compartimentul financiar-contabil, pentru
fiecare comand, produs sau semifabricat, obiect (sau parte de obiect) de constructii,
lucrare de ntretinere si reparatii.
Se completeaz la nceputul anului pe baza soldurilor de la sfrsitul anului precedent,
iar n cursul anului, pe baza documentelor justificative referitoare la consumul de
materiale, plata salariilor pentru munca prestat, a cheltuielilor indirecte si alte cheltuieli
efectuate potrivit dispozitiilor legale. La sfrsitul fiecrei perioade se totalizeaz sumele
nregistrate, n vederea ntocmirii balantei de verificare a operatiunilor nregistrate.
3. Nu circul, fiind document de nregistrare contabil.
4. Se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil.
5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmtorul:
- denumirea unittii;
- denumirea formularului; comanda, produsul, obiectul, lucrarea etc.;
- numrul comenzii; contul; cantitatea; U/M; data nceperii (fabricatiei, comenzii etc.);
data terminrii (receptiei);
- data, felul si numrul documentului; total cheltuieli; decontarea productiei: cantitatea,
pretul unitar, valoarea; contul corespondent;
- semntura de ntocmire.
FIS DE CONT ANALITIC PENTRU CHELTUIELI
(Cod 14-6-21/a)
1. Serveste ca document de nregistrare n contabilitatea de gestiune a cheltuielilor
comune ale sectiei, cheltuielilor generale de administratie, pe sectii si feluri de cheltuieli,
dup natura lor, a cheltuielilor de desfacere (la intern), a cheltuielilor de circulatie
(cheltuieli de desfacere a produselor la export), a cheltuielilor cu activitatea de "service"
n perioada de garantie, dup caz.
2. Se ntocmeste ntr-un exemplar, separat pentru fiecare cont sintetic de cheltuieli. n
cazul n care numrul coloanelor fisei este insuficient pentru reflectarea tuturor conturilor
analitice ale contului respectiv de cheltuieli, se deschid dou sau mai multe fise, dup
caz.
Se completeaz pe baza documentelor justificative referitoare la operatiunile
intervenite.
La sfrsitul fiecrei perioade, se totalizeaz rulajele, n vederea ntocmirii balantei
analitice de verificare a operatiunilor nregistrate n contabilitatea de gestiune.
3. Nu circul, fiind document de nregistrare contabil.
4. Se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil.
5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmtorul:
- denumirea unittii;
- denumirea formularului;
- denumirea contului (sectiei, atelierului, unittii); contul;
- data, felul si numrul documentului; explicatii; total debit; simbol cont corespondent;
suma creditat;
- semntura de ntocmire.
FIS DE CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE
(Cod 14-6-22)
FIS DE CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE
(n valut si n lei - Cod 14-6-22/a)
1. Serveste:
- la tinerea contabilittii analitice a conturilor de clienti, debitori, furnizori, creditori
etc.;
- la tinerea contabilittii sintetice a operatiunilor economico-financiare.
2. Se ntocmeste ntr-un exemplar, pentru fiecare client, debitor, furnizor sau creditor si
se sorteaz pe conturi analitice.
n cazul n care se utilizeaz pentru tinerea contabilittii sintetice a operatiunilor
economico-financiare, fisele de cont se deschid pentru fiecare cont sintetic de gradul I
care nu se desfsoar pe conturi sintetice de gradul II, si pentru conturile de gradul II
prevzute n planul de conturi aplicabil.
Se completeaz, la nceputul anului, pe baza soldurilor de la sfrsitul anului precedent,
iar n cursul anului, pe baza documentelor justificative referitoare la operatiunile
intervenite.
La sfrsitul fiecrei perioade, n fisele analitice se totalizeaz rulajele pe perioada
respectiv si cumulat de la nceputul anului, n vederea ntocmirii balantei de verificare a
conturilor analitice sau a situatiilor de solduri, iar n fisele de cont sintetic se face totalul
cumulat al rulajului pe debit si credit, precum si soldul contului, n vederea ntocmirii
balantei de verificare a conturilor sintetice.
3. Nu circul, fiind document de nregistrare contabil.
4. Se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil.
5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmtorul:
- denumirea unittii;
- denumirea formularului;
- simbolul contului; data, felul si numrul documentului; explicatii; simbolul contului
corespondent; debit; credit; D/C; sold;
- semntura de ntocmire si verificare, dup caz.
DOCUMENT CUMULATIV
(Cod 14-6-24 si Cod 14-6-24/b)
1. Serveste ca:
- document de centralizare a datelor din mai multe documente justificative care reflect
operatiuni economico-financiare de acelasi fel dintr-o anumit perioad (intrri si iesiri
de materiale, produse sau mrfuri, operatiuni bnesti etc.);
- document justificativ centralizator de nregistrare n contabilitatea sintetic si
analitic.
2. Se ntocmeste n cadrul compartimentului financiar-contabil, completndu-se
titulatura si continutul coloanelor n functie de natura operatiunilor economico-financiare
si de necesittile de centralizare si de nregistrare.
La institutiile publice, n situatia n care, n cursul unei zile, exist un numr mai
restrns de operatiuni, se poate folosi un singur document cumulativ pentru operatiunile
unei zile. n acest caz, documentul cumulativ va avea dou prti: n partea stng, pe
coloane distincte, se vor nscrie conturile care se debiteaz, iar n partea dreapt, conturile
care se crediteaz. Fiecare operatiune se nscrie pe un rnd separat pentru a se urmri
corespondenta conturilor. Pe ultimul rnd se face totalul sumelor pe fiecare coloan.
Totalul conturilor debitoare trebuie s corespund cu totalul conturilor creditoare. La
fiecare cont se nregistreaz totalul rezultat n coloana corespunztoare.
3. Nu circul, fiind document de nregistrare contabil.
4. Se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil.
BALANT DE VERIFICARE
(cu patru egalitti - Cod 14-6-30 si cod 14-6-30/A)
BALANT DE VERIFICARE
(cu cinci egalitti - Cod 14-6-30/a, Cod 14-6-30/b1, Cod 14-6-30/b2)
BALANT DE VERIFICARE
(cu sase egalitti - Cod 14-6-30/b)
BALANT ANALITIC A STOCURILOR
(Cod 14-6-30/c)
1. Serveste:
- la verificarea exactittii nregistrrilor;
- la controlul concordantei dintre contabilitatea sintetic si analitic;
- la ntocmirea situatiilor financiare.
2. Se ntocmeste ntr-un singur exemplar, cel putin anual, la ncheierea exercitiului
financiar sau la termenele de ntocmire a situatiilor financiare periodice, la alte perioade
prevzute de actele normative n vigoare si ori de cte ori se consider necesar.
Balanta de verificare cuprinde pentru toate conturile unittii urmtoarele elemente:
simbolul si denumirea conturilor; soldurile initiale debitoare si creditoare; totalul sumelor
debitoare si creditoare ale lunii precedente, dup caz; rulajele curente debitoare si
creditoare; totalul rulajelor debitoare si creditoare, dup caz; totalul sumelor debitoare si
creditoare; soldurile finale debitoare sau creditoare.
Balanta de verificare la 1 ianuarie, n coloanele 2 si 3, se completeaz cu soldurile
finale debitoare si creditoare ale lunii decembrie.
Pentru conturile analitice se poate ntocmi numai situatia soldurilor.
3. Nu circul, fiind document de sintez.
4. Se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil.
5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmtorul:
- denumirea unittii;
- denumirea formularului; data pentru care se ntocmeste;
- simbolul si denumirea conturilor; soldurile initiale debitoare/creditoare, rulajele lunii
curente debitoare/creditoare; total sume debitoare/creditoare; soldurile finale
debitoare/creditoare;
- semnturi: conductorul compartimentului financiar-contabil si persoana care
ntocmeste documentul, dup caz.
GRUPA a VII-a
ALTE SUBACTIVITTI
Situatia activelor gajate sau ipotecate
(Cod 14-8-1)
Situatia bunurilor sechestrate
(Cod 14-8-1/a)
1. Serveste ca jurnal auxiliar pentru tinerea contabilittii angajamentelor asumate de
ctre societate, reflectnd eventuala datorie a entittii fat de terti, generat de
angajamentele asumate.
2. Se ntocmeste ntr-un exemplar sau n mai multe exemplare, dup necesitti, pe
msura ncheierii contractelor care au la baz active gajate sau ipotecate, respectiv dup
ncheierea procesului-verbal de sechestru de ctre executorul fiscal.
3. Nu circul, fiind document de nregistrare contabil.
4. Se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil.
5. Continutul minimal al formularului este urmtorului:
- denumirea unittii;
- denumirea activului gajat si respectiv ipotecat, codul acestuia cnd este cazul sau
denumirea bunurilor sechestrate;
- valoarea contabil a activului;
- numrul si data contractului, valoarea total a contractului, perioada de derulare a
contractului, denumirea creditorului n cazul formularului cod 14-8-1;
- valoarea sechestrului n cazul formularului cod 14-8-1/a.
DECIZIE DE IMPUTARE
(Cod 14-8-2)
1. Serveste ca:
- document de imputare a valorii pagubelor produse;
- titlu executoriu din momentul comunicrii;
- document de nregistrare n contabilitate.
2. Se ntocmeste n dou exemplare sau n mai multe exemplare, n functie de numrul
persoanelor rspunztoare pentru paguba produs, pe baza actelor de constatare (procese-
verbale, referate etc.) si se semneaz de ctre conductorul unittii, cu viza de control
financiar preventiv si viza compartimentului juridic.
3. Circul:
- la persoana desemnat pentru acordarea vizei de control financiar-preventiv (toate
exemplarele);
- la compartimentul juridic, pentru vizare asupra legalittii si realittii;
- la conductorul unittii, pentru semnare (ambele exemplare);
- la persoana (sau persoanele) rspunztoare de paguba adus unittii pentru semnare
de luare la cunostint si de imputare (ambele exemplare).
4. Se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1).
ANGAJAMENT DE PLAT
(Cod 14-8-2/a)
1. Serveste ca:
- angajament de plat a unei sume ce reprezint o pagub adus unittii;
- titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor;
- titlu executoriu pentru executarea silit, n caz de nerespectare a angajamentului.
2. Se ntocmeste ntr-un exemplar, de ctre persoana care si ia angajamentul, n
conditiile n care exist documente din care rezult pagube sau alte obligatii de plat
(proces-verbal de control, proces-verbal al comisiei de inventariere, referat de rebut sau
alte documente).
3. Circul pentru semnare, la persoana n fata creia s-a luat angajamentul (organ de
control, jurisconsult sau alte persoane desemnate n acest scop).
4. Se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil.
ANEXA 3
MODELELE DOCUMENTELOR FINANCIAR-CONTABILE
Unitatea ..........................
REGISTRUL-JURNAL
Nr. pagina ......
______________________________________________________________________________
|Nr. | Data | Documentul| Explicatii| Simbol conturi | Sume |
|crt.| nreg.| (felul, | |____________________|____________________|
| | | nr., data)| |Debitoare|Creditoare|Debitoare|Creditoare|
|____|_______|___________|___________|_________|__________|_________|__________|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|____|_______|___________|___________|_________|__________|_________|__________|
| | | | | | | | |
|____|_______|___________|___________|_________|__________|_________|__________|
| | | | | | | | |
|____|_______|___________|___________|_________|__________|_________|__________|
| | | | | | | | |
|____|_______|___________|___________|_________|__________|_________|__________|
| | | | | | | | |
|____|_______|___________|___________|_________|__________|_________|__________|
| | | | | | | | |
|____|_______|___________|___________|_________|__________|_________|__________|
| | | | | | | | |
|____|_______|___________|___________|_________|__________|_________|__________|
| | | | | | | | |
|____|_______|___________|___________|_________|__________|_________|__________|
| | | | | | | | |
|____|_______|___________|___________|_________|__________|_________|__________|
| | | | | | | | |
|____|_______|___________|___________|_________|__________|_________|__________|
| | | | | | | | |
|____|_______|___________|___________|_________|__________|_________|__________|
| | | |
|_________________________________________________________|_________|__________|
ntocmit, Verificat, 14-1-1
Nr. pagina ......
REGISTRUL-JURNAL DE NCASRI SI PLTI
______________________________________________________________________________
|Nr. | Data | Documentul | Felul | ncasari | Plati |
|crt.| | (fel, numar)| operatiunii |_________________|_________________|
| | | | (explicatii) | Numerar | Banca | Numerar | Banca |
|____|________|_____________|______________|_________|_______|_________|_______|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|____|________|_____________|______________|_________|_______|_________|_______|
| | | | | | | | |
|____|________|_____________|______________|_________|_______|_________|_______|
| | | | | | | | |
|____|________|_____________|______________|_________|_______|_________|_______|
| | | | | | | | |
|____|________|_____________|______________|_________|_______|_________|_______|
| | | | | | | | |
|____|________|_____________|______________|_________|_______|_________|_______|
| | | | | | | | |
|____|________|_____________|______________|_________|_______|_________|_______|
| | | | | | | | |
|____|________|_____________|______________|_________|_______|_________|_______|
| | | | | | | | |
|____|________|_____________|______________|_________|_______|_________|_______|
| | | | | | | | |
|____|________|_____________|______________|_________|_______|_________|_______|
| | | | | | | | |
|____|________|_____________|______________|_________|_______|_________|_______|
| | | | | | | | |
|____|________|_____________|______________|_________|_______|_________|_______|
| | | | | | | | |
|____|________|_____________|______________|_________|_______|_________|_______|
14-1-1/b
Unitatea ..........................
REGISTRUL-INVENTAR
la data de ...........
Nr. pagina ......
______________________________________________________________________________
|Nr. | Recapitulatia | Valoarea | Valoarea de | Diferente din evaluare |
|crt.| elementelor | contabila | inventar | (de nregistrat) ca rezultat|
| | inventariate | | | al inventarierii |
| | | | |_____________________________|
| | | | | Valoarea | Cauze |
| | | | | | diferente |
|____|_________________|___________|_____________|_______________|_____________|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|____|_________________|___________|_____________|_______________|_____________|
| | | | | | |
|____|_________________|___________|_____________|_______________|_____________|
| | | | | | |
|____|_________________|___________|_____________|_______________|_____________|
| | | | | | |
|____|_________________|___________|_____________|_______________|_____________|
| | | | | | |
|____|_________________|___________|_____________|_______________|_____________|
| | | | | | |
|____|_________________|___________|_____________|_______________|_____________|
| | | | | | |
|____|_________________|___________|_____________|_______________|_____________|
| | | | | | |
|____|_________________|___________|_____________|_______________|_____________|
| | | | | | |
|____|_________________|___________|_____________|_______________|_____________|
| | | | | | |
|____|_________________|___________|_____________|_______________|_____________|
| | | | | | |
|____|_________________|___________|_____________|_______________|_____________|
ntocmit, Verificat, 14-1-2
Unitatea ..........................
CARTEA MARE
Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A - Cont .....
Jurnal ...
______________________________________________________________________________
| CONTUL ....................... |
|______________________________________________________________________________|
| | |Total |Total | |
| | CONTURI CORESPONDENTE CREDITOARE|rulaj |rulaj | SOLD |
| | |debitor|creditor| |
| Lunile |_________________________________|_______|________|________________|
| |A|A| A| A| A| A| A| A| A| A| A| A| La 1 ianuarie |debitor|creditor|
| | | | | | | | | | | | | | (anul) ...... | | |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|________________|_______|________|
|Ianuarie | | | | | | | | | | | | | | | | |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Februarie | | | | | | | | | | | | | | | | |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Martie | | | | | | | | | | | | | | | | |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Total | | | | | | | | | | | | | | | | |
|tr. I | | | | | | | | | | | | | | | | |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Aprilie | | | | | | | | | | | | | | | | |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Mai | | | | | | | | | | | | | | | | |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Iunie | | | | | | | | | | | | | | | | |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Total | | | | | | | | | | | | | | | | |
|tr. I+II | | | | | | | | | | | | | | | | |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Iulie | | | | | | | | | | | | | | | | |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|August | | | | | | | | | | | | | | | | |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Septembrie| | | | | | | | | | | | | | | | |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Total tr. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|I+II+III | | | | | | | | | | | | | | | | |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Octombrie | | | | | | | | | | | | | | | | |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Noiembrie | | | | | | | | | | | | | | | | |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Decembrie | | | | | | | | | | | | | | | | |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Total gen.| | | | | | | | | | | | | | | | |
| (I - IV) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
| |
|______________________________________________________________________________|
14-1-3
Figura 1: Carte mare
Unitatea ..........................
______________________________________________________________________________
| CARTEA MARE (SAH) |Simbol|Debit |Pagina |
| Denumirea contului |cont | | |
| ..................... |______|______|_______|
| | |Credit| |
|________________________________________________________|______|______|_______|
|Nr. din | Data | Suma | Conturi corespondente |
|registrul-| oper. | | |
|jurnal | ..... | |_________________________________________________|
| | (anul)| | | | | | | | | | | |
|__________|_______|_________|___|___|___|___|___|___|___|______|______|_______|
| | | | | | | | | | | | | |
|__________|_______|_________|___|___|___|___|___|___|___|______|______|_______|
| | | | | | | | | | | | | |
|__________|_______|_________|___|___|___|___|___|___|___|______|______|_______|
| | | | | | | | | | | | | |
|__________|_______|_________|___|___|___|___|___|___|___|______|______|_______|
| | | | | | | | | | | | | |
|__________|_______|_________|___|___|___|___|___|___|___|______|______|_______|
| | | | | | | | | | | | | |
|__________|_______|_________|___|___|___|___|___|___|___|______|______|_______|
| | | | | | | | | | | | | |
|__________|_______|_________|___|___|___|___|___|___|___|______|______|_______|
| | | | | | | | | | | | | |
|__________|_______|_________|___|___|___|___|___|___|___|______|______|_______|
| | | | | | | | | | | | | |
|__________|_______|_________|___|___|___|___|___|___|___|______|______|_______|
| | | | | | | | | | | | | |
|__________|_______|_________|___|___|___|___|___|___|___|______|______|_______|
| | | | | | | | | | | | | |
|__________|_______|_________|___|___|___|___|___|___|___|______|______|_______|
14-1-3/a
Unitatea .......................... Nr. pagina ......
REGISTRUL NUMERELOR DE INVENTAR
______________________________________________________________________________
| Nr. de | Codul de | Denumirea mijlocului fix | Locul unde | Alte mentiuni|
| inventar | clasificare| si caracteristici tehnice| se afla | |
|__________|____________|__________________________|____________|______________|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|__________|____________|__________________________|____________|______________|
| | | | | |
| | |__________________________|____________|______________|
| | | | | |
| | |__________________________|____________|______________|
| | | | | |
| | |__________________________|____________|______________|
| | | | | |
|__________|____________|__________________________|____________|______________|
| | | | | |
| | |__________________________|____________|______________|
| | | | | |
| | |__________________________|____________|______________|
| | | | | |
| | |__________________________|____________|______________|
| | | | | |
|__________|____________|__________________________|____________|______________|
14-2-1
______________________________________________________________________________
| | |
| FISA MIJLOCULUI FIX | Grupa |
| | ........................... |
| Nr. inventar ............................ |__________________________________|
| Fel, serie, nr. data document provenienta | Codul |
| ............................. | de clasificare ................. |
| Valoare de inventar |__________________________________|
| ............................. | Data darii n folosinta |
| Amortizare lunara ....................... | Anul |
| | ....................... |
| Denumirea mijlocului fix si | Luna ........................... |
| caracteristici tehnice |__________________________________|
| | Data amortizarii complete |
| | Anul |
| | ....................... |
| | Luna ........................... |
| |__________________________________|
| | Durata normala de functionare |
| Accesorii | ............................. |
| |__________________________________|
| | Cota de amortizare |
| | ....................% |
|___________________________________________|__________________________________|
(verso)
______________________________________________________________________________
|Nr. |Documentul|Operatiunile care |Buc.|Debit|Credit|Sold|Soldul contului |
|inventar|(data, |privesc miscarea, | | | | |105 "Rezerve din|
|(de la |felul, |cresterea sau | | | | |reevaluare" |
|numar la|numarul) |diminuarea valorii| | | | | |
|numar) | |mijlocului fix | | | | | |
|________|__________|__________________|____|_____|______|____|________________|
| | | | | | | | |
|________|__________|__________________|____|_____|______|____|________________|
| | | | | | | | |
|________|__________|__________________|____|_____|______|____|________________|
| | | | | | | | |
|________|__________|__________________|____|_____|______|____|________________|
14-2-2 t2
______________________________________________________________________________
| BON DE MISCARE A MIJLOACELOR FIXE |
|______________________________________________________________________________|
| | Data eliberarii | Predator | Primitor |
| Numar document |_________________|____________________|__________________|
| | ziua| luna| anul| | |
| |_____|_____|_____| | |
| | | | | | |
|____________________|_____|_____|_____|____________________|__________________|
| Subsemnatii din partea .............................................. si din |
| partea ............................................ am procedat la predarea- |
| primirea mijloacelor fixe n baza ...................... din ............... |
|______________________________________________________________________________|
| Nr. | Denumirea mijlocului fix si | Numarul de | Buc. | Valoarea de inventar |
| crt.| caracteristici tehnice | inventar | | |
|_____|_____________________________|____________|______|______________________|
| | | | | |
|_____|_____________________________|____________|______|______________________|
| | | | | |
|_____|_____________________________|____________|______|______________________|
| | | | | |
|_____|_____________________________|____________|______|______________________|
| SUBUNITATEA PREDTOARE (sectie, atelier etc.) | |
|________________________________________________| APROBAT |
| Numele si prenumele | Semnatura | |
|_________________________|______________________|_____________________________|
| | | Data | Semnatura |
|_________________________|______________________|______|______________________|
| SUBUNITATEA PRIMITOARE (sectie, atelier etc.) | | |
|________________________________________________| | |
| Numele si prenumele | Semnatura | | |
|_________________________|______________________| | |
| | | | |
|_________________________|______________________|______|______________________|
14-2-3A
______________________________________________________________________________
| Unitatea ............. | APROBAT | DATA |
| |___________|________|
| PROCES-VERBAL | | |
| DE SCOATERE DIN FUNCTIUNE A MIJLOACELOR FIXE |___________|________|
| DE DECLASARE A UNOR BUNURI MATERIALE | | |
| |___________|________|
| | | |
| | | |
| |___________|________|
| __________________________________________ |
| | Numar | Data | Predator | |
| | document |____________________| | |
| | | Ziua | Luna | Anul | | |
| |__________|______|______|______|__________| |
| | | | | | | |
| |__________|______|______|______|__________| |
| |
| I. CONSTATRILE SI CONCLUZIILE COMISIEI |
| ........................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| |
| II. MIJLOACELE FIXE SCOASE DIN FUNCTIUNE SAU BUNURILE MATERIALE DECLASATE |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. | Denumirea| Cod | U/M| Cantitatea| Pret unitar | Valoarea | Amortizarea |
|crt.| | | | | | | pna la |
| | | | | | | | scoaterea |
| | | | | | | | din functiune|
|____|__________|_____|____|___________|_____________|__________|______________|
| | | | | | | | |
|____|__________|_____|____|___________|_____________|__________|______________|
| | | | | | | | |
|____|__________|_____|____|___________|_____________|__________|______________|
| | | | | | | | |
|____|__________|_____|____|___________|_____________|__________|______________|
III. ANSAMBLE, SUBANSAMBLE, PIESE, COMPONENTE SI MATERIALE REZULTATE
____________________________________________________
| Numar | Data | Predator |Primitor |
| document | | | |
|__________|____________________|__________|_________|
| | Ziua | Luna | Anul | | |
| |______|______|______| | |
| | | | | | |
|__________|______|______|______|__________|_________|
______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea | COD | U/M | Cantitatea | Pret unitar | Valoarea |
|crt.| | | | | | |
|____|_______________|_______|_______|________________|_____________|__________|
| | | | | | | |
|____|_______________|_______|_______|________________|_____________|__________|
| | | | | | | |
|____|_______________|_______|_______|________________|_____________|__________|
| | | | | | | |
|____|_______________|_______|_______|________________|_____________|__________|
| | Delegati la |Primit|
| COMISIA | dezmembrare sau |n |
| | la declasare |gesti-|
| | |une |
|_____________________________________________________|_________________|______|
|Nume si|Semnatura|Nume si|Semnatura|Nume si|Semnatura|Nume si|Semnatura| |
|prenume| |prenume| |prenume| |prenume| | |
|_______|_________|_______|_________|_______|_________|_______|_________| |
| | | | | | | | | |
|_______|_________|_______|_________|_______|_________|_______|_________| |
| | | | | | | | | |
|_______|_________|_______|_________|_______|_________|_______|_________| |
| | | | | | | | | |
|_______|_________|_______|_________|_______|_________|_______|_________|______|
14-2-3/aA
UNITATEA .................. Obiectivul de investitii
..........................
Obiectivul supus receptiei
..........................
Concluzia ................
PROCES-VERBAL DE RECEPTIE
(Cod 14-2-5)
I. DATE GENERALE
1. Comisia de receptie convocata la data de ........... si-a desfasurat activitatea
n intervalul: ...................
II. CONSTATRI
n urma examinarii documentatiei prezentate si a cercetarii pe teren a lucrarilor
executate s-au constatat:
1. Documentatia tehnico-economica a fost prezentata comisiei de receptie cu
urmatoarele exceptii: ........................................................
Comisia constata ca lista documentatiei prevazute mai sus nu mpiedica/mpiedica
efectuarea receptiei.
2. Receptia punerii n functiune a fost efectuata la data de ............, iar pna
la receptia obiectivului de la data punerii n functiune au trecut ..... luni.
3. Valoarea lucrarilor supuse receptiei conform documentelor de decontare este de
.............. lei.
4. La data receptiei, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobati se
prezinta astfel: .................................................
5. Urmatorii factori au influentat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au
atins nivelul aprobat: ..................................................
6. La data receptiei se constata urmatoarele disponibilitati de capacitati ale
utilajelor tehnologice si de spatii construite care pot conduce la mbunatatirea
indicatorilor tehnico-economici: ...............................
7. S-a constatat ca sunt/nu sunt luate masurile pentru mentinerea nivelului aprobat
al indicatorilor tehnico-economici n ceea ce priveste:
a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apa etc. (se vor
arata cele ce nu sunt asigurate);
b. lucrari conexe, utilitati, deserviri etc.;
c. forta de munca;
d. .......................................................................
III. CONCLUZII
1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus, comisia de receptie
hotaraste n unanimitate/cu majoritatea de pareri:
SE ADMITE RECEPTIA OBIECTIVULUI DE INVESTITII SI SE ACORD CALIFICATIVUL
..............................................................................
2. Comisia de receptie stabileste ca, pentru mentinerea nivelului aprobat al
indicatorilor tehnico-economici aprobati si pentru o ct mai buna exploatare a
capacitatilor ce se receptioneaza, mai sunt necesare urmatoarele masuri:
..............................................................................
..............................................................................
3. Prezentul proces-verbal, care contine ..... file si .... anexe numerotate cu un
total de .... file, care fac parte integranta din cuprinsul acestuia, a fost ncheiat azi
..................... n trei exemplare originale.
_________________________________________________________________________
| | Numele si | Functia | Locul de munca | Semnatura |
| | prenumele | | | |
|______________|_____________|___________|__________________|_____________|
| Presedinte | | | | |
| Membri: | | | | |
| | | | | |
| Specialisti- | | | | |
| consultanti | | | | |
| | | | | |
| Asistenti la | | | | |
| receptie | | | | |
| | | | | |
| Secretar | | | | |
|______________|_____________|___________|__________________|_____________|
UNITATEA .................. Obiectivul de investitii
..........................
Obiectivul supus receptiei
..........................
Concluzia ................
PROCES-VERBAL DE RECEPTIE PROVIZORIE
(Cod 14-2-5/a)
I. DATE GENERALE
1. Comisia numita de ......................... prin ...................... pentru
receptionarea obiectivului de investitii intitulat .................... si situat n
................... a fost convocata la data de ................. pentru a proceda la
receptia provizorie a lucrarilor de constructii-montaj aferente.
Obiectul (obiectele)/parti de obiect ..................................... pentru
care proiectantul general este ........................................ antreprenor
general este ..................................................... si beneficiar de
investitii este ........................................... .
2. Comisia si-a desfasurat activitatea n intervalul .....................
3. Valoarea situatiei de plata a lucrarilor de constructii-montaj supuse receptiei
provizorii este de ................................, conform anexei.
4. Lucrarile de constructii-montaj supuse acestei receptii au fost n prealabil
preluate de beneficiar de la antreprenor pe baza procesului-verbal de predare-primire din
........................ .
5. Valoarea mijloacelor fixe ce se receptioneaza este de ............ lei.
II. CONSTATRI
A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia provizorie a
lucrarilor de constructii-montaj ................................
Comisia considera ca actele prezentate sunt/nu sunt suficiente pentru aprecierea
calitatii lucrarilor si a dispus ..................................
B. Cu privire la ndeplinirea conditiilor pentru prezentare la receptie.
1. Executarea lucrarilor de constructii si instalatii cuprinse n devizul general:
a. lucrarile sunt terminate;
b. urmatoarele lucrari, conform anexei, nu sunt terminate.
2. Efectuarea prealabila a probelor mecanice si a rodajului mecanic la instalatiile
si utilajele tehnologice.
3. Unitatile care conditioneaza folosirea sau exploatarea obiectului sunt/nu sunt
integral asigurate ......................................................
4. Terminarea lucrarilor aferente spatiilor cu alta destinatie inclusa n constructia
obiectului supus receptiei (n cazul blocurilor de locuinte)
..............................................................................
Concluzie: Pe baza constatarilor de la cap. B pct. 1 - 4, comisia constata ca sunt/nu
sunt ndeplinite conditiile pentru ca obiectul sa fie supus receptiei. Totodata, comisia
hotaraste ca lucrarile aratate n anexa, ca neexecutate - sa fie terminate pna la
.......................................
C. Calitatea lucrarilor realizate.
1. Respectarea prevederilor proiectului (inclusiv completarile si modificarile
aduse).
n urma examinarii lucrarilor executate si a semnalarilor facute de proiectant,
comisia a retinut n anexa urmatoarele nerealizari ale proiectului - dintre care cele n
dreptul carora au fost prevazute termene urmeaza sa fie remediate:
..............................................................................
Concluzie: Comisia considera ca abaterile de la proiect care sunt consemnate fara
fixarea unui termen pentru refacerea lucrarilor, potrivit proiectului, nu influenteaza
comportarea, exploatarea, aspectul si integritatea obiectului.
Lucrarile pentru care s-a facut mentiune n acest sens urmeaza sa fie puse de acord
cu prevederile proiectului n termenele specificate.
2. Calitatea solutiilor constructive si detaliile de executie folosite n proiect.
n urma examinarii lucrarilor si a observatiilor prezentate de executant, au fost
retinute n anexa urmatoarele deficiente de proiectare care influenteaza executarea,
exploatarea sau functionarea obiectului, dintre care unele urmeaza sa fie remediate n
termenele fixate n dreptul fiecaruia:
..............................................................................
Concluzie: Comisia atrage atentia proiectantului ce poarta raspunderea pentru
consecintele acestei deficiente si n acelasi timp hotaraste remedierea n contul
proiectantului a deficientelor pentru care a stabilit termen n acest sens.
3. Calitatea executiei lucrarilor.
Din dispozitiile de santier, buletinele de ncercare a betoanelor si mbinarilor
metalice, procesele-verbale de lucrari ascunse, certificatele de calitate pentru
prefabricate si materiale folosite, din constatarile scrise ale organelor care au
controlat pe parcurs calitatea lucrarilor, precum si din constatarile facute de comisia
de receptie la fata locului, rezulta urmatoarele:
3.1. La structura de rezistenta
..............................................................................
3.2. La restul lucrarilor de constructii
..............................................................................
3.3. La lucrarile de instalatii
..............................................................................
3.4. La lucrarile de montaj al instalatiilor si utilajelor tehnologice cuprinse n
obiect
..............................................................................
4. Deficiente ale lucrarilor realizate care se datoresc beneficiarului de investitii
..............................................................................
5. Alte constatari:
..............................................................................
..............................................................................
III. CONCLUZII GENERALE
1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus, comisia de receptie cu
majoritate/n unanimitate de pareri hotaraste: Admiterea (respingerea) receptiei
provizorii a lucrarilor de constructii-montaj aferente obiectelor (obiectului)
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
care au fost terminate la data de ........... si care fac parte din obiectivul
..............................................................................
..............................................................................
2. Perioada de garantie a lucrarilor receptionate aferente fiecarui obiect este de
.... luni (se completeaza numai n cazul admiterii receptiei).
3. Comisia de receptie apreciaza ca pentru o ct mai buna utilizare a
obiectelor/obiectului receptionate mai sunt necesare urmatoarele masuri:
..............................................................................
..............................................................................
4. Prezentul proces-verbal, continnd .... file si .... anexe numerotate cu
un total de .... file, care fac parte integranta din cuprinsul lui, a fost ncheiat azi
............ n trei exemplare originale.
_________________________________________________________________________
| | Numele si | Functia | Locul de munca | Semnatura |
| | prenumele | | | |
|______________|_____________|___________|__________________|_____________|
| Presedinte | | | | |
| Membri: | | | | |
| | | | | |
| Specialisti- | | | | |
| consultanti | | | | |
| | | | | |
| Asistenti la | | | | |
| receptie | | | | |
| | | | | |
| Secretar | | | | |
|______________|_____________|___________|__________________|_____________|
NCHEIERE DE LUARE N PRIMIRE
Subsemnatii ...................... pe baza calitatii si a mputernicirilor mentionate
n dreptul fiecaruia si ca urmare a prezentului proces-verbal de admitere a receptiei
provizorii, am procedat azi ............... la predarea, respectiv luarea n primire a
obiectului
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
PREDAT, PRIMIT,
Antreprenor general Beneficiar de instalatii
(denumirea unitatii, numele, (denumirea unitatii, numele,
calitatea, mputernicirea si calitatea, mputernicirea si
semnatura predatorului) semnatura primitorului)
PROCES-VERBAL Nr. ...
privind executarea completarilor si remedierilor prevazute n anexa la procesul-verbal de
receptie provizorie a obiectului ....................
______________________________________________________________
| Pozitie n anexa | Termen prevazut | Unitatea care a |
| procesului-verbal de | n anexa | efectuat remedierea |
| receptie provizorie | | |
|______________________|_________________|_____________________|
| 1 | 2 | 3 |
|______________________|_________________|_____________________|
| | | |
| | | |
| | | |
|______________________|_________________|_____________________|
EXECUTANT, BENEFICIAR,
............................ ............................
(Numele, prenumele, functia) (Numele, prenumele, functia)
UNITATEA .................. Obiectivul de investitii
..........................
Obiectivul supus receptiei
..........................
Concluzia ................
PROCES-VERBAL DE PUNERE N FUNCTIUNE
(Cod 14-2-5/b)
I. DATE GENERALE
1. Comisia de receptie convocata la data de .............. si-a desfasurat
activitatea n intervalul: .................................
II. CONSTATRI
n urma examinarii documentatiei prezentate, a rezultatelor probelor tehnologice si a
cercetarii pe teren a lucrarilor executate s-a constatat:
1. Documentatia tehnico-economica prevazuta n Regulamentul de efectuare a
obiectivelor de investitii a fost/nu a fost prezentata integral comisiei de receptie,
lipsind:
..............................................................................
..............................................................................
2. n perioada ...................... au fost efectuate probele tehnologice ale
utilajelor si instalatiilor aferente capacitatii pentru exploatarea normala a
instalatiilor si utilajelor tehnologice si asigurarea calitatii produselor, conform
documentatiei tehnico-economice si indicatorilor tehnico-economici aprobati.
3. La data receptiei, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobati este
urmatorul: .....................................................
4. Costul lucrarilor si al cheltuielilor pentru efectuarea probelor tehnologice, asa
cum rezulta din documentele prezentate, este de ........ lei.
5. Valoarea produselor rezultate n urma probelor tehnologice, care se pot
valorifica, este de .................. lei.
6. Valoarea de nregistrare a mijloacelor fixe ce se pun n functiune (sau se dau n
folosinta) este la data receptiei de ................ lei.
7. Alte constatari.
III. CONCLUZII
1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus, comisia de receptie n
unanimitate/cu majoritate de pareri hotaraste:
ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII N FUNCTIUNE A CAPACITTII:
..............................................................................
2. Comisia de receptie stabileste ca, pentru o ct mai buna exploatare a capacitatii
puse n functiune, mai sunt necesare urmatoarele masuri:
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
3. Prezentul proces-verbal, care contine ..... file si ..... anexe, numerotate cu un
total de ...... file, care fac parte integranta din cuprinsul acestuia, a fost ncheiat
azi .............. n trei exemplare originale.
_________________________________________________________________________
| | Numele si | Functia | Locul de munca | Semnatura |
| | prenumele | | | |
|______________|_____________|___________|__________________|_____________|
| Presedinte | | | | |
| Membri: | | | | |
| | | | | |
| Specialisti- | | | | |
| consultanti | | | | |
| | | | | |
| Asistenti la | | | | |
| receptie | | | | |
| | | | | |
| Secretar | | | | |
|______________|_____________|___________|__________________|_____________|
______________________________________________________________________________
| Unitatea .......... |
| |
| NOT DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE |
| |
| _____________________________________________________________________|
| | Numar | Data | Factura |
| | document |____________________| Nr. |
| | | Ziua | Luna | Anul | Aviz de nsotire a marfii |
| |__________|______|______|______|_____________________________________|
| | | | | | |
|________|__________|______|______|______|_____________________________________|
| Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea |
| valorilor materiale furnizate de ........................................... |
| din .................... cu vagonul/auto nr. ............................... |
| documente nsotitoare ...................................................... |
| delegat .................... constatndu-se urmatoarele: |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. | Denumirea | U/M | Cantitatea | Receptionat |
|crt.| bunurilor | | conform |_____________________________________|
| | receptionate | | documente | Cantitate | Pret unitar | Valoare |
|____|_______________|_____|_____________|____________|_____________|__________|
| | | | | | | |
|____|_______________|_____|_____________|____________|_____________|__________|
| | | | | | | |
|____|_______________|_____|_____________|____________|_____________|__________|
| | | | | | | |
|____|_______________|_____|_____________|____________|_____________|__________|
| Comisia de receptie | Primit n gestiune |
|_____________________________________________________|________________________|
| Numele si prenumele | Semnatura | Data | Semnatura |
|_______________________________|_____________________|_________|______________|
| | | | |
|_______________________________|_____________________| | |
| | | | |
|_______________________________|_____________________| | |
| | | | |
|_______________________________|_____________________|_________|______________|
14-3-1A t2
(verso)
______________________________________________________________________________
|Determinarea cantitatii Pe cntarul nr.|Determinarea calitatii s-a facut prin|
|s-a facut prin: |proba .............................. |
| ...................... .............. |............... nr. ................ |
|________________________________________|_____________________________________|
|Expeditor ................ Caraus ...................... nsotitor .......... |
|Statia de expeditie .............. Statia de destinatie ..................... |
|Data eliberarii ............ Data expedierii .......... Data sosirii ........ |
|Delegatii furnizorului (caraus neutru) care au participat la receptie: |
|______________________________________________________________________________|
|Participanti la receptie | Alte |
|_________________________________________________________________| mentiuni |
|Reprezentant| Numele si| Calitatea| Buletin/Carte | Semnatura | |
|al: | prenumele| | de identitate | | |
|____________|__________|__________|________________|_____________| |
| | | | | | |
|____________|__________|__________|________________|_____________| |
| | | | | | |
|____________|__________|__________|________________|_____________| |
| | | | | | |
|____________|__________|__________|________________|_____________| |
| | | | Diferente (+/-) | |
|____________|__________|__________|______________________________| |
| *) |Denumirea | Cod | U/M |Cantitate |Pret unitar|Valoare| |
| |bunurilor | | | | | | |
| |receptionate| | | | | | |
|_____|____________|_______|_______|__________|___________|_______| |
| | | | | | | | |
|_____|____________|_______|_______|__________|___________|_______| |
| | | | | | | | |
|_____|____________|_______|_______|__________|___________|_______| |
| | | | | | | | |
|_____|____________|_______|_______|__________|___________|_______|____________|
| Concluziile comisiei de receptie ........................................... |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| Punctul de vedere al delegatului furnizorului/carausului (delegatul neutru) |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
*) Tip document (operatie)
Unitatea .......................................
Codul unic de nregistrare .....................
Nr. nregistrare Oficiu reg. com./an ...........
Localitatea ....................................
Judetul ........................................
BON DE PRIMIRE N CONSIGNATIE
nr. ........ din data de ..............
______________________________________________________________________________
|N|Denumirea |Descrierea |Cantit.|Pret de |Comision|TVA |Pret |Val. |
|r|obiectului|obiectului si |depusa |evaluare| |unitara|vnzare|totala|
| | |caracteristicile| |(achiz.)| | |(4+5+6)|(3x7) |
|c| |lui | | | | | | |
|r| | | | | | | | |
|t| | | | | | | | |
|_|__________|________________|_______|________|________|_______|_______|______|
|0| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|_|__________|________________|_______|________|________|_______|_______|______|
| | | | | | | | | |
|_|__________|________________|_______|________|________|_______|_______|______|
| | | | | | | | | |
|_|__________|________________|_______|________|________|_______|_______|______|
| | | | | | | | | |
|_|__________|________________|_______|________|________|_______|_______|______|
| | | | | | | | | |
|_|__________|________________|_______|________|________|_______|_______|______|
| | | | | | | | | |
|_|__________|________________|_______|________|________|_______|_______|______|
| TOTAL | | x | | | x | |
|_____________________________|_______|________|________|_______|_______|______|
Valoarea totala la primire ....... lei, Am primit spre vnzare n consignatie
n litere ............................. obiectele mentionate mai sus, de la
Am luat la cunostinta de instructiunile .................... din ............
prevazute pe verso adresa ..............................
Semnatura deponentului ................ B.I./C.I. Seria ....... Nr. .........
eliberat de Sectia de Politie
.....................................
Semnatura pretuitorului .............
L.S.
RESTITUIRI
______________________________________________________
| Poz. | Denumirea | Cantit. | Semnatura | Comision |
| | obiectului | restituita| deponent | acordat |
|______|____________|___________|___________|__________|
| | | | | |
|______|____________|___________|___________|__________|
| | | | | |
|______|____________|___________|___________|__________|
| | | | | |
|______|____________|___________|___________|__________|
| REDUCERI de pret acordate de deponent cf. |
| Declaratiei nr. ..... din data de .............. |
|______________________________________________________|
| Poz. | Denumirea | Pret de | Comision | Pret |
| | obiectului | evaluare | si TVA | vnzare |
|______|____________|___________|___________|__________|
| | | | | |
|______|____________|___________|___________|__________|
| | | | | |
|______|____________|___________|___________|__________|
| | | | | |
|______|____________|___________|___________|__________|
PLTI
______________________________________________________________________
| Poz. | Data | Denumirea | Cantitatea | Pret de | Total | Semnatura |
| | | obiectului | vnduta | evaluare | suma | deponent |
|______|______|____________|____________|__________|_______|___________|
| | | | | | | |
|______|______|____________|____________|__________|_______|___________|
| | | | | | | |
|______|______|____________|____________|__________|_______|___________|
| | | | | | | |
|______|______|____________|____________|__________|_______|___________|
| | | | | | | |
|______|______|____________|____________|__________|_______|___________|
| | | | | | | |
|______|______|____________|____________|__________|_______|___________|
| | | | | | | |
|______|______|____________|____________|__________|_______|___________|
| | | | | | | |
|______|______|____________|____________|__________|_______|___________|
| | | | | | | |
|______|______|____________|____________|__________|_______|___________|
| | | | | | | |
|______|______|____________|____________|__________|_______|___________|
| | | | | | | |
|______|______|____________|____________|__________|_______|___________|
14-3-2 t2
(verso)
Instructiuni pentru deponenti
1. Obiectele depuse spre vnzare n consignatie sunt si ramn proprietatea
deponentului, pna n momentul vnzarii.
2. La cererea deponentului, obiectele pot fi retrase n urmatoarele conditii:
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
3. Daca obiectele depuse nu se vnd n perioada .................., pretul de vnzare
al acestora poate fi redus pe baza cererii formulate n scris de catre deponent.
4. ncasarea valorii obiectelor vndute n consignatie sau retragerea lor se face
numai pe baza bonului de primire prezentat de titular.
5. n caz de pierdere a bonului de primire, deponentul va solicita o copie dupa bonul
de primire, de la societatea emitenta.
6. Comisionul societatii comerciale pentru vnzarea obiectelor n consignatie este de
.........% .
7. Dupa expirarea perioadei legale de pastrare a obiectelor depuse, sumele rezultate
din vnzarea obiectelor depuse n consignatie si neridicate de deponent se prescriu,
conform prevederilor legale.
8. Pentru orice informatii privind reducerile de pret, retragerea obiectelor,
reclamatii etc., deponentul se va adresa unitatii unde se afla depuse obiectele, zilnic
ntre orele ........... sau la telefon nr. ..........
9. Plata sumelor se va face n maximum ..... zile de la data vnzarii obiectelor
depuse n consignatie.
10. Alte clauze ..........................................................
______________________________________________________________________________
|Unitatea |
|_______________________________________________________ |
|Numar | Data |Predator|Primitor| Nr. comanda | |
|document|______________| | | ___________ | BON |
| |Ziua|Luna|Anul| | | Cod produs | DE PREDARE, TRANSFER,|
|________|____|____|____|________|________|_____________| RESTITUIRE |
| | | | | | | | |
|________|____|____|____|________|________|_____________|______________________|
|Nr. | Denumirea valorilor | Cod | U/M |Cantitatea|Pretul|Valoarea|
|crt.| materiale (inclusiv | | |efectiva |unitar| |
| | sortiment, marca, profil, | | | | | |
| | dimensiune) | | | | | |
|____|___________________________|__________|_______|__________|______|________|
| | | | | | | |
|____|___________________________|__________|_______|__________|______|________|
| | | | | | | |
|____|___________________________|__________|_______|__________|______|________|
| | | | | | | |
|____|___________________________|__________|_______|__________|______|________|
| | | | | | | |
|____|___________________________|__________|_______|__________|______|________|
| | | | | | | |
|____|___________________________|__________|_______|__________|______|________|
| | | | | | | |
|____|___________________________|__________|_______|__________|______|________|
| | | | | | | |
|____|___________________________|__________|_______|__________|______|________|
| | | | | | | |
|____|___________________________|__________|_______|__________|______|________|
| | | | | | | |
|____|___________________________|__________|_______|__________|______|________|
| | | | | | | |
|____|___________________________|__________|_______|__________|______|________|
|Data si semnatura | Viza CTC (propus miscarea)| Predator | Primitor |
| |___________________________|___________________|___________|
| | | | |
|__________________|___________________________|___________________|___________|
14-3-3A
______________________________________________________________________________
|Unitatea ..................................... | Buc. lansate | |
|PRODUS/LUCRARE (COMANDA) ..................... | | |
|REPER .................... NR. ............... |______________| |
|DENUMIREA PIESEI ....... NORMA ............... | | |
|_______________________________________________|______________| BON DE CONSUM |
|______________________________________________________________| |
|Numar |Data eliberarii| Predator| Primitor| Nr. Comanda | |
|document|_______________| | | ___________ | |
| |Ziua |Luna|Anul| | | Cod produs | |
|________|_____|____|____|_________|_________|_________________| |
| | | | | | | | |
|________|_____|____|____|_________|_________|_________________|_______________|
|DENUMIREA MATERIALULUI |Cantitate|Cod|U/M| Cantitatea |Pretul|Valoarea|
|(inclusiv sortiment, |necesara | | | eliberata |unitar| |
|marca, profil, dimensiune)| | | | | | |
|__________________________|_________|___|___|_________________|______|________|
|Cf. normei | | 1 | | | | | |
|tehnice | |_________|___|___|_________________|______|________|
| | | 2 | x | | | x | x |
|___________|______________|_________|___|___|_________________|______|________|
|nloc. | | 1 | | | | | |
| | |_________|___|___|_________________|______|________|
| | | 2 | x | | | x | x |
|___________|______________|_________|___|___|_________________|______|________|
| Data si semnatura | Sef compartiment | Gestionar | Primitor |
| |_________________________|_________________|____________|
| | | | |
|_____________________|_________________________|_________________|____________|
14-3-4A t2
(verso)
______________________________________________________________________________
| ELIBERRI PARTIALE CARE SE LICHIDEAZ N 24 DE ORE |
| DATA ..................... |
|______________________________________________________________________________|
| Materialul | Cantitatea | |
| |________________| Semnatura |
| |Ceruta|Eliberata| |
|_____________________|______|_________|_______________________________________|
| | | | |
|_____________________|______|_________|_______________________________________|
| | | | |
|_____________________|______|_________|_______________________________________|
| | | | |
|_____________________|______|_________|_______________________________________|
| | | | |
|_____________________|______|_________|_______________________________________|
| | | | |
|_____________________|______|_________|_______________________________________|
| | | | |
|_____________________|______|_________|_______________________________________|
|Restituiri|Normat | x | | |
| |__________|______|_________|_______________________________________|
| |nlocuitor| x | | |
|__________|__________|______|_________|_______________________________________|
|Total |Normat | x | | Se trece pe fata bonului |
| |__________|______|_________| |
| |nlocuitor| x | | |
|__________|__________|______|_________|_______________________________________|
| |
|______________________________________________________________________________|
| DATE PRIVIND NLOCUIREA |
|______________________________________________________________________________|
| | Serv. aproviz. | Sef sectie productie |
| Data |________________|_________________________________________________|
| | | |
|___________|________________|_________________________________________________|
| Semnatura | | |
|___________|________________|_________________________________________________|
| | APROBAT NLOCUIREA |
| Data si |__________________________________________________________________|
| semnatura | |
| | |
|___________|__________________________________________________________________|
| MENTIUNI |
| |
| |
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
|Unitatea ........... |Produs, lucrare (comanda) | |
|.................... | | |
|_______________________|_______________________________| BON DE CONSUM |
|Numar | Data |Predator|Primitor| Nr. comanda | (COLECTIV) |
|document|______________| | | ___________ | |
| |Ziua|Luna|Anul| | | Cod produs | |
|________|____|____|____|________|________|_____________| |
| | | | | | | | |
|________|____|____|____|________|________|_____________|______________________|
|Nr. |Denumirea materialelor|Cantitatea|Cod| U/M| Cantitatea| Pretul| Valoarea |
|crt.|(inclusiv sortiment, |necesara | | | eliberata | unitar| |
| |marca, profil, | | | | | | |
| |dimensiune) | | | | | | |
|____|______________________|__________|___|____|___________|_______|__________|
| | | | | | | | |
|____|______________________|__________|___|____|___________|_______|__________|
| | | | | | | | |
|____|______________________|__________|___|____|___________|_______|__________|
| | | | | | | | |
|____|______________________|__________|___|____|___________|_______|__________|
| | | | | | | | |
|____|______________________|__________|___|____|___________|_______|__________|
| | | | | | | | |
|____|______________________|__________|___|____|___________|_______|__________|
| | | | | | | | |
|____|______________________|__________|___|____|___________|_______|__________|
| | | | | | | | |
|____|______________________|__________|___|____|___________|_______|__________|
| | | | | | | | |
|____|______________________|__________|___|____|___________|_______|__________|
| | | | | | | | |
|____|______________________|__________|___|____|___________|_______|__________|
| | | | | | | | |
|____|______________________|__________|___|____|___________|_______|__________|
| Data si semnatura | Sef compartiment| Gestionar | Primitor |
| |_________________|______________|_______________________|
| | | | |
|_____________________|_________________|______________|_______________________|
14-3-4/aA
______________________________________________________________________________
|Unitatea ............. | Numar | Data |
| | |_____________________|
| FIS LIMIT DE CONSUM | | Luna | Anul |
| |_____________|___________|_________|
| | | | |
|__________________________________________|_____________|___________|_________|
| Cod | Cod | Numar comanda | Cont | Cont |
| predator | primitor | ------------- | debitor | creditor |
| | | Cod produs | | |
|______________|______________|___________________|_____________|______________|
| | | | | |
|______________|______________|___________________|_____________|______________|
| Denumirea materialului (inclusiv sortiment, | Cod |
| marca, profil, dimensiune) | |
|_________________________________________________|____________________________|
| | |
|_________________________________________________|____________________________|
| U/M | Cantitate | Pret unitar | |
| | eliberata | | |
|______|_________________|_____________| Valoare |
| | | | |
|______|_________________|_____________|_______________________________________|
| | | | |
|______|_________________|_____________|_______________________________________|
| Productia | Denumire produs, lucrare | Cod |
|_____________________________|__________________________|_____________________|
| U/M | Planificat | Realizat| | |
|______|____________|_________| | |
| | | | | |
|______|____________|_________|__________________________|_____________________|
| Cantitate necesara |Cant. nlocuita |Cantitate|
|___________________________________________________|________________|limita |
|U/M| Cf. normei tehn. |Suplimentare|Data|Semnatura|Bon de|De scazut|valabila |
| |___________________|sau | |de |consum|din | |
| |Pe |Pentru |diminuare | |aprobare |nr. |cantitate| |
| |unitate|productia | | | |......| | |
| |produs |planificata| | | | | | |
|___|_______|___________|____________|____|_________|______|_________|_________|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
|___|_______|___________|____________|____|_________|______|_________|_________|
| | | | | | | | | |
|___|_______|___________|____________|____|_________|______|_________|_________|
|Sef de |Recalculat| | | | | | |
|compartiment|n baza | | | | | | |
| |productiei|____________|____|_________|______|_________|_________|
| |realizate | | | | | | |
|____________|__________|____________|____|_________|______|_________|_________|
| | | | | | | | |
|____________|__________|____________|____|_________|______|_________|_________|
|Data | Cantitatea | Cantitati eliberate | Semnatura |
|eliberarii| ceruta |_______________________________| predare-primire |
| | | Partial | Cumulat | |
|__________|____________|________________|______________|______________________|
| | | | | |
|__________|____________|________________|______________|______________________|
| | | | | |
|__________|____________|________________|______________|______________________|
| | | | | |
|__________|____________|________________|______________|______________________|
| x | Restituiri | x | | x |
|__________|____________|________________|______________|______________________|
| x | Total | x | | x |
|__________|____________|________________|______________|______________________|
14-3-4/bA
Cantitate conform productiei realizate ...................................
Cantitate consumata ......................................................
Economii (-) Depasiri (+) cantitative ....................................
Valoarea economiilor sau depasirilor .....................................
Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
E - Economii
D - Depasiri
______________________________________________________________________________
|Unitatea ..................... | |
| | |
| LIST ZILNIC DE ALIMENTE | Sef compartiment |
| | |
|Cantina | |
|______________________________________|_______________________________________|
|Efectiv| Alocatie|Drepturi| Recapitulatia | Mese |Dimineata|Prnz|Seara|
|la masa| - lei - | - lei -| cheltuielilor | servite | *) | *) | *) |
| | | | pentru hrana | | | | |
|_______|_________|________|_________________|___________|_________|_____|_____|
| | | |Economii | E | D | Efectiv la| | | |
|_______|_________|________|sau | | | hrana | | | |
| | | |depasiri | | | | | | |
|_______|_________|________|de | | | | | | |
| | | |alocatie | | | | | | |
|_______|_________|________| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|_______|_________|________|_________|___|___|___________|_________|_____|_____|
| | | |De la | | | Portii | | | |
|_______|_________|________|nceputul| | | preparate | | | |
| | | |perioadei| | | | | | |
|_______|_________|________|(1.I. ..)| | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|_______|_________|________| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|_______|_________|________|_________|___|___|___________|_________|_____|_____|
| | | | Pe zi | | |Distribuite| | | |
|_______|_________|________| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|_______|_________|________|_________|___|___|___________|_________|_____|_____|
| | | |La finele| | | Ramase | | | |
|_______|_________|________|perioadei| | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|_______|_________|________|_________|___|___|___________|_________|_____|_____|
| | | | |
|_______|_________|________| |
| | | | Aprobat, Vizat, |
|_______|_________|________| |
| | | | ................ Compartiment financiar-contabil |
|_______|_________|________| |
| | | | |
|_______|_________|________| |
|Total | | | ................ |
|_______|_________|________| |
| Consum efectiv | | |
| - lei - | | |
|_________________|________|___________________________________________________|
| Regimul | Efectiv | Dimineata | Ora 10 | Prnz | Ora 16 | Seara |
|___________|__________|_____________|__________|_________|__________|_________|
| | | | | | | |
|___________|__________|_____________|__________|_________|__________|_________|
| | | | | | | |
|___________|__________|_____________|__________|_________|__________|_________|
| | | | | | | |
|___________|__________|_____________|__________|_________|__________|_________|
*) Nu se completeaza de catre unitatile sanitare. 14-3-4/dA t2
Figura 2: Lista zilnica de alimente (fata)
(verso)
Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
S - Solicitata
E - Eliberata
V - Valoarea
______________________________________________________________________________
| ALIMENTE |
|___________________________________________ |
|Numar | Data |Predator |Primitor | |
|document| eliberarii | | | |
| |______________| | | |
| |Ziua|Luna|Anul| | | |
|________|____|____|____|_________|_________| |
| | | | | | | |
|________|____|____|____|_________|_________|__________________________________|
|Denumirea|U/M|Cod|Cantitatea|Pret | V |Denumirea|U/M|Cod|Cantitatea|Pret |V |
| | | |__________|unitar| | | | |__________|unitar| |
| | | | S | E | | | | | | S | E | | |
|_________|___|___|____|_____|______|___|_________|___|___|____|_____|______|__|
| | | | | | | | | | | | | | |
|_________|___|___|____|_____|______|___|_________|___|___|____|_____|______|__|
| | | | | | | | | | | | | | |
|_________|___|___|____|_____|______|___|_________|___|___|____|_____|______|__|
| | | | | | | | | | | | | | |
|_________|___|___|____|_____|______|___|_________|___|___|____|_____|______|__|
| | | | | | | | 1. TOTAL |
|_________|___|___|____|_____|______|___|______________________________________|
| | | | | | | | 2. Lista suplimentara nr. |
|_________|___|___|____|_____|______|___|______________________________________|
| | | | | | | | 3. Alimente restituite cu nota nr. |
|_________|___|___|____|_____|______|___|______________________________________|
| | | | | | | | 4. Portii ramase |
|_________|___|___|____|_____|______|___|______________________________________|
| | | | | | | | 5. Ambalaje primite bon nr. |
|_________|___|___|____|_____|______|___|______________________________________|
| | | | | | | | 6. Ambalaje restituite bon nr. |
|_________|___|___|____|_____|______|___|______________________________________|
ntocmit, Gestionar, Bucatar,
Confirmat, Calculat,
Figura 3: Lista zilnica de alimente (verso)
______________________________________________________________________________
| Furnizor ................... |
| |
| DISPOZITIE DE LIVRARE |
| ___________________________________ |
| | Nr. ............................. | |
| | Data (ziua, luna, anul) ......... | |
| |___________________________________| |
| |
| Veti elibera produsele de mai jos catre .................................... |
| ............................................................................ |
| prin delegatul ............................. cu delegatia nr. .............. |
| B.I./C.I. seria ...... nr. .............. emis de .......................... |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. | Denumirea produselor | U/M | Cantitatea | Pretul unitar |
|crt. | | |____________________| |
| | | | Dispusa | Livrata | |
|_____|_____________________________|_____|_________|__________|_______________|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|_____|_____________________________|_____|_________|__________|_______________|
| | | | | | |
|_____|_____________________________|_____|_________|__________|_______________|
| | | | | | |
|_____|_____________________________|_____|_________|__________|_______________|
| | | | | | |
|_____|_____________________________|_____|_________|__________|_______________|
| | | | | | |
|_____|_____________________________|_____|_________|__________|_______________|
| | | | | | |
|_____|_____________________________|_____|_________|__________|_______________|
| | | | | | |
|_____|_____________________________|_____|_________|__________|_______________|
| | | | | | |
|_____|_____________________________|_____|_________|__________|_______________|
| | | | | | |
|_____|_____________________________|_____|_________|__________|_______________|
| | | | | | |
|_____|_____________________________|_____|_________|__________|_______________|
| | | | | | |
|_____|_____________________________|_____|_________|__________|_______________|
| Semnatura | Dispus livrarea | Gestionar | Primitor |
| | | | |
|_________________|________________________|_______________|___________________|
14-3-5A
Furnizor ........................... Cumparator ...........................
(denumirea, forma juridica) (denumirea, forma juridica)
Nr. de nmatriculare n Registrul Nr. de nmatriculare n Registrul
comertului/anul .................... comertului/anul ......................
Nr. de nregistrare fiscala ........ Nr. de nregistrare fiscala ..........
Sediul (localitatea, str. nr.) Sediul (localitatea, str. nr.)
.................................... ......................................
Judetul ............................ Judetul ..............................
AVIZ DE NSOTIRE A MRFII
_____________________________
| Nr. ....................... |
| Data (ziua, luna, anul) ... |
|_____________________________|
______________________________________________________________________________
| Nr. | SPECIFICATIA | U.M.| Cantitatea livrata | Pretul unitar | Valoarea |
| crt.| (produse, | | | (fara T.V.A.) | - lei - |
| | ambalaje etc.) | | | - lei - | |
| | | | | | |
|_____|__________________|_____|____________________|_______________|__________|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|_____|__________________|_____|____________________|_______________|__________|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|_____|__________________|_____|____________________|_______________|__________|
| Semnatura si stampila | Date privind expeditia | | |
| furnizorului | Numele delegatului | TOTAL: | |
| | ...................... | | |
| | Buletinul/cartea |_______________|__________|
| | de identitate seria | |
| | ..... nr. ............ | |
| | eliberat/a ........... | |
| | Mijlocul de transport | Semnatura |
| | ........ nr. ......... | de primire |
| | Expedierea s-a | |
| | efectuat n prezenta | |
| | noastra la data de | |
| | ........ ora ......... | |
| | Semnaturile .......... | |
|__________________________|________________________|__________________________|
14-3-6A
______________________________________________________________________________
| .................. | | Pagina ........... |
| Unitatea | FIS DE MAGAZIE | |
|____________________|___________________________________|_____________________|
| Magazia| Materialul (produsul), sortimentul, calitate, marca, profil, |
| | dimensiune |
| | |
|________|_____________________________________________________________________|
| | U/M | Pret unitar | |
| |___________|____________________| |
| | | | |
|________|___________|____________________|____________________________________|
| Document | Intrari | Iesiri | Stoc | Data si semnatura |
|____________________| | | | de control |
| Data | Numar | Fel | | | | |
|______|_______|_____|___________|__________|____________|_____________________|
| | | | | | | |
|______|_______|_____|___________|__________|____________|_____________________|
| | | | | | | |
|______|_______|_____|___________|__________|____________|_____________________|
| | | | | | | |
|______|_______|_____|___________|__________|____________|_____________________|
| | | | | | | |
|______|_______|_____|___________|__________|____________|_____________________|
| | | | | | | |
|______|_______|_____|___________|__________|____________|_____________________|
| | | | | | | |
|______|_______|_____|___________|__________|____________|_____________________|
| | | | | | | |
|______|_______|_____|___________|__________|____________|_____________________|
| | | | | | | |
|______|_______|_____|___________|__________|____________|_____________________|
| | | | | | | |
|______|_______|_____|___________|__________|____________|_____________________|
| | | | | | | |
|______|_______|_____|___________|__________|____________|_____________________|
14-3-8
______________________________________________________________________________
| .............. | | Pagina ........... |
| Unitatea | FIS DE MAGAZIE | |
| | (cu doua unitati de masura) | |
|________________|_______________________________________|_____________________|
| Magazia| Materialul (produsul), sortiment, calitate, marca, profil, |
| | dimensiune |
| | |
|________|_____________________________________________________________________|
| | U/M | Pret unitar | |
| |___________|____________________| |
| | | | |
|________|___________|____________________|____________________________________|
| Document | Intrari | Iesiri | Stoc | Data si semnatura |
|____________________|___________|___________|___________| de control |
| Data | Numar | Fel | U/M | U/M | U/M | U/M | U/M | U/M | |
| | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
|______|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____________________|
| | | | | | | | | | |
|______|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____________________|
| | | | | | | | | | |
|______|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____________________|
| | | | | | | | | | |
|______|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____________________|
| | | | | | | | | | |
|______|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____________________|
| | | | | | | | | | |
|______|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____________________|
| | | | | | | | | | |
|______|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____________________|
| | | | | | | | | | |
|______|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____________________|
| | | | | | | | | | |
|______|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____________________|
| | | | | | | | | | |
|______|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____________________|
| | | | | | | | | | |
|______|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____________________|
14-3-8/a
Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
C - Cantitatea
S - Semnatura
______________________________________________________________________________
|Unitatea .................. | |
|Sectia (locul de folosinta) | FIS DE EVIDENT A MATERIALELOR DE NATURA |
|........................... | OBIECTELOR DE INVENTAR N FOLOSINT |
|____________________________| |
| |
| Numele si prenumele ................. Marca ........ Functia ............... |
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
| Denumirea |Termenul de| P/U | U/M | PRIMIRI | RESTITUIRI |
| obiectelor |folosire | | |___________________|___________________|
| (inclusiv | | | | Documentul| C | S | Documentul| C | S |
| seria, | | | |___________| | |___________| | |
| dimensiunea | | | |Data|Felul | | |Data|Felul | | |
| etc.) | | | | |si nr.| | | |si nr.| | |
|______________|___________|_____|_____|____|______|___|___|____|______|___|___|
| | | | | | | | | | | | |
|______________|___________|_____|_____|____|______|___|___|____|______|___|___|
| | | | | | | | | | | | |
|______________|___________|_____|_____|____|______|___|___|____|______|___|___|
| | | | | | | | | | | | |
|______________|___________|_____|_____|____|______|___|___|____|______|___|___|
| | | | | | | | | | | | |
|______________|___________|_____|_____|____|______|___|___|____|______|___|___|
| | | | | | | | | | | | |
|______________|___________|_____|_____|____|______|___|___|____|______|___|___|
| | | | | | | | | | | | |
|______________|___________|_____|_____|____|______|___|___|____|______|___|___|
| | | | | | | | | | | | |
|______________|___________|_____|_____|____|______|___|___|____|______|___|___|
| | | | | | | | | | | | |
|______________|___________|_____|_____|____|______|___|___|____|______|___|___|
| | | | | | | | | | | | |
|______________|___________|_____|_____|____|______|___|___|____|______|___|___|
| | | | | | | | | | | | |
|______________|___________|_____|_____|____|______|___|___|____|______|___|___|
14-3-9
Figura 4: Fisa de evidenta a materialelor de natura obiectelor de inventar n
folosinta
Unitatea ....................
.............................
REGISTRUL STOCURILOR
Semnificatia coloanelor din tabelele de mai jos este urmatoarea:
C - Cantit.
V - Valoarea
(pag. din stnga)
______________________________________________________________________________
|Nr. |Materialul/ |COD|U/M|Pret | 1 | 31 | 28 | 31 | 30 |
|crt.|produsul, | | |unitar|IANUARIE|IANUARIE|FEBRUARIE|MARTIE|APRILIE|
| |(sortiment, | | | |________|________|_________|______|_______|
| |calitate, | | | | C | V | C | V | C | V | C| V | C | V |
| |marca, profil, | | | | | | | | | | | | | |
| |dimensiune) | | | | | | | | | | | | | |
|____|_______________|___|___|______|___|____|___|____|___|_____|__|___|___|___|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11| 12| 13| 14|
|____|_______________|___|___|______|___|____|___|____|___|_____|__|___|___|___|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_______________|___|___|______|___|____|___|____|___|_____|__|___|___|___|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_______________|___|___|______|___|____|___|____|___|_____|__|___|___|___|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_______________|___|___|______|___|____|___|____|___|_____|__|___|___|___|
(pag. din dreapta)
______________________________________________________________________________
| 31 MAI| 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |Nr. |
| | IUNIE | IULIE | AUGUST |SEPTEMBRIE|OCTOMBRIE|NOIEMBRIE|DECEMBRIE|crt.|
|_______|_______|_______|________|__________|_________|_________|_________| |
| C | V | C | V | C | V | C | V | C | V | C | V | C | V | C | V | |
|___|___|___|___|___|___|___|____|____|_____|___|_____|___|_____|___|_____|____|
| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22 | 23 | 24 | 25| 26 | 27| 28 | 29| 30 | |
|___|___|___|___|___|___|___|____|____|_____|___|_____|___|_____|___|_____|____|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
|___|___|___|___|___|___|___|____|____|_____|___|_____|___|_____|___|_____|____|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
|___|___|___|___|___|___|___|____|____|_____|___|_____|___|_____|___|_____|____|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
|___|___|___|___|___|___|___|____|____|_____|___|_____|___|_____|___|_____|____|
14-3-11
ntocmit, Verificat,
Figura 5: Registrul stocurilor
REGISTRUL STOCURILOR
______________________________________________________________________________
|Nr. | Materialul/produsul, | Cod | U/M | Cantitatea | Pretul | Valoarea|
|crt.| (sortiment, calitate, marca,| | | | unitar | |
| | profil, dimensiune) | | | | | |
|____|_____________________________|_____|_____|____________|________|_________|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|____|_____________________________|_____|_____|____________|________|_________|
| | | | | | | |
|____|_____________________________|_____|_____|____________|________|_________|
| | | | | | | |
|____|_____________________________|_____|_____|____________|________|_________|
| | | | | | | |
|____|_____________________________|_____|_____|____________|________|_________|
| | | | | | | |
|____|_____________________________|_____|_____|____________|________|_________|
| | | | | | | |
|____|_____________________________|_____|_____|____________|________|_________|
| | | | | | | |
|____|_____________________________|_____|_____|____________|________|_________|
| | | | | | | |
|____|_____________________________|_____|_____|____________|________|_________|
| | | | | | | |
|____|_____________________________|_____|_____|____________|________|_________|
| | | | | | | |
|____|_____________________________|_____|_____|____________|________|_________|
| | | | | | | |
|____|_____________________________|_____|_____|____________|________|_________|
14-3-11/a
ntocmit, Verificat,
______________________________________________________________________________
|Unitatea | |Gestiunea | Pagina |
|.........| LIST DE INVENTARIERE | | ...... |
|_________| |_________________| |
|Magazia | Data .......... |Loc de depozitare| |
|.........| | | |
|_________|_________________________________________|_________________|________|
|Nr. | Denumirea | Codul sau | U/M | CANTITTI :
|crt.| bunurilor | numarul de | |___________________________________:
| | inventariate | inventar | | Stocuri | Diferente :
| | | | |____________________|______________:
| | | | |Scriptice| faptice | Plus | Minus :
|____|______________|____________|_________|_________|__________|______|_______:
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 :
|____|______________|____________|_________|_________|__________|______|_______:
| | | | | | | | :
|____|______________|____________|_________|_________|__________|______|_______:
| | | | | | | | :
|____|______________|____________|_________|_________|__________|______|_______:
| | | | | | | | :
|____|______________|____________|_________|_________|__________|______|_______:
| Numele si | Comisia de inventariere | Gestionar (Responsabil imobilizari :
| prenumele | | corporale) :
| |_________________________|________________________________________:
| | | | | :
|___________|_______|________|________|________________________________________:
| Semnatura | | | | :
|___________|_______|________|________|________________________________________:
______________________________________________________________________________
|Unitatea | |Gestiunea | Pagina |
|.........| LIST DE INVENTARIERE | | ...... |
|_________| |_________________| |
|Magazia | Data .......... |Loc de depozitare| |
|.........| | | |
|_________|_________________________________________|_________________|________|
: PRET | VALOAREA CONTABIL | Valoarea | DEPRECIEREA |
: UNITAR |_____________________________| de |__________________________|
: | Valoarea | Diferente | inventar | Valoarea | Motivul |
: | |__________________| | | (cod) |
: | | Plus | Minus | | | |
:_________|__________|________|_________|___________|____________|_____________|
: 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
:_________|__________|________|_________|___________|____________|_____________|
: | | | | | | |
:_________|__________|________|_________|___________|____________|_____________|
: | | | | | | |
:_________|__________|________|_________|___________|____________|_____________|
: | | | | | | |
:_________|__________|________|_________|___________|____________|_____________|
: Contabilitate |
:______________________________________________________________________________|
: |
:______________________________________________________________________________|
: |
:______________________________________________________________________________|
14-3-12
______________________________________________________________________________
| Unitatea .................. Pag. ....... |
| Gestiunea ................. |
| LIST DE INVENTARIERE |
| Data ........ |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. | Cod sau | Inventar faptic Cantitate | Pret | Valoare | Deprecieri |
|crt.| denumire | | | | |
|____|___________|_______________________________|______|_________|____________|
| | | | | | |
|____|___________|_______________________________|______|_________|____________|
| | | | | | |
|____|___________|_______________________________|______|_________|____________|
| | | | | | |
|____|___________|_______________________________|______|_________|____________|
| | | | | | |
|____|___________|_______________________________|______|_________|____________|
| | | | | | |
|____|___________|_______________________________|______|_________|____________|
| | | | | | |
|____|___________|_______________________________|______|_________|____________|
| | | | | | |
|____|___________|_______________________________|______|_________|____________|
| | | | | | |
|____|___________|_______________________________|______|_________|____________|
| | | | | | |
|____|___________|_______________________________|______|_________|____________|
| | | | | | |
|____|___________|_______________________________|______|_________|____________|
| | | | | | |
|____|___________|_______________________________|______|_________|____________|
| Comisia de | Numele si prenumele | Semnatura |
| inventariere |________________________________________________|____________|
| | | |
|________________|________________________________________________|____________|
14-3-12/b
Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
V - Valoarea
M - Motivul
______________________________________________________________________________
| Unitatea | | Gestiunea | Pagina |
| ............ | LIST DE INVENTARIERE | | ........ |
|______________| Data ................ |___________________| |
| Magazia | | Loc de depozitare | |
| ............ | | | |
|______________|________________________________|___________________|__________|
|N|Denumirea |Cod|U/M|Cantitatea|Pret |Valoarea |Valoarea|Deprecierea|
|r|bunurilor | | | |unitar de |contabila|de |___________|
| |inventariate| | | |nregistrare | |inventar| V | M |
|c| | | | |n | | | | |
|r| | | | |contabilitate| | | | |
|t| | | | | | | | | |
|_|____________|___|___|__________|_____________|_________|________|_____|_____|
|0| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|_|____________|___|___|__________|_____________|_________|________|_____|_____|
| | | | | | | | | | |
|_|____________|___|___|__________|_____________|_________|________|_____|_____|
| | | | | | | | | | |
|_|____________|___|___|__________|_____________|_________|________|_____|_____|
| | | | | | | | | | |
|_|____________|___|___|__________|_____________|_________|________|_____|_____|
| | | | | | | | | | |
|_|____________|___|___|__________|_____________|_________|________|_____|_____|
| | | | | | | | | | |
|_|____________|___|___|__________|_____________|_________|________|_____|_____|
| | | | | | | | | | |
|_|____________|___|___|__________|_____________|_________|________|_____|_____|
| |Total pagina| x | x | | x | | | | |
|_|____________|___|___|__________|_____________|_________|________|_____|_____|
| | Comisia de inventariere |Gestionar|Gestionar*)|Contabi-|
| | | | |litate |
|______________|________________________________|_________|___________|________|
| Numele si | | | | | | |
| prenumele | | | | | | |
|________________|_________|__________|_________|_________|___________|________|
| Semnatura | | | | | | |
|________________|_________|__________|_________|_________|___________|________|
*) Se semneaza de gestionarul primitor, n cazul predarii-primirii gestiunii.
14-3-12/a
Figura 6: Lista de inventariere
___________________________________________________
| Unitatea ........................................ |
| Codul de identificare fiscala ................... |
| Nr. din registrul comertului .................... |
| Sediul (localitatea, str. nr.) |
| ................................................. |
| Judetul ......................................... |
| |
| CHITANTA nr. |
| Data ..... |
| |
| Am primit de la ................................. |
| Adresa .......................................... |
| Suma de ............ adica ...................... |
| ................................................. |
| Reprezentnd .................................... |
| |
| Casier, |
|___________________________________________________|
14-4-1
______________________________________________________________________________
| Unitatea ................................................ |
| Cod de identificare fiscala ............................. |
| Nr. de nregistrare la Oficiul reg. com. ................ |
| Sediul (localitatea, str. numar) ........................ |
| Judetul ................................................. |
| |
| CHITANT PENTRU OPERATIUNI N VALUT nr. ......... |
| Data .............. |
| |
| Am primit/platit de la/catre ............................................... |
| urmatoarele sume n valuta, reprezentnd: .................................. |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
| Felul valutei | Suma n valuta | Cursul | C/val n lei |
| |__________________________| | |
| | n cifre | n litere | | |
|_______________|____________|_____________|_________________|_________________|
| | | | | |
|_______________|____________|_____________|_________________|_________________|
| | | | | |
|_______________|____________|_____________|_________________|_________________|
| | | | | |
|_______________|____________|_____________|_________________|_________________|
| | | | | |
|_______________|____________|_____________|_________________|_________________|
| | | | | |
|_______________|____________|_____________|_________________|_________________|
| | | | | |
|_______________|____________|_____________|_________________|_________________|
| | | | | |
|_______________|____________|_____________|_________________|_________________|
| | | | | |
|_______________|____________|_____________|_________________|_________________|
| | | | | |
|_______________|____________|_____________|_________________|_________________|
| | | | | |
|_______________|____________|_____________|_________________|_________________|
| Total | x | x | x | |
|_______________|____________|_____________|_________________|_________________|
| Casier, |
|______________________________________________________________________________|
14-4-1/a
______________________________________________________________________________
| Unitatea ................... |
| |
| PROCES-VERBAL DE PLTI |
| |
| ntocmit azi ............................................................ |
| Subsemnatii: casier ........................................................ |
| Mandatar platitor .......................................................... |
| Primul am predat, iar secundul am primit suma de ....................... lei |
| (.......................................................) |
| (n litere) |
| reprezentnd actele de plati specificate mai jos, pentru sectia, atelierul, |
| serviciul etc. |
| 1) ...................................... lei |
| 2) ...................................... lei |
| 3) ...................................... lei |
| TOTAL ...................... lei |
| Decontarea se va face la data de ........................................... |
| |
| Casier, Mandatar platitor, |
| ................................................................. |
| |
| Azi ............... am restituit la casierie actele de plati mentionate mai |
| sus mpreuna cu suma de ............... lei |
| (.........................) ramasa neachitata conform listei nominale |
| (n litere) |
| de pe verso formularului. |
| |
| Mandatar platitor, Casier, |
| |
|______________________________________________________________________________|
14-4-3A t2
(verso)
__________________________________ ____________________
| | | Data |
| Unitatea ....................... | |____________________|
| | | Ziua | Luna | Anul |
| | | | | |
|__________________________________| |______|______|______|
______________________________________________________________________________
| Nr. | Numele si prenumele | Marca | Suma ramasa |
| crt. | | sau nr. matricol | neachitata |
|______|___________________________________|__________________|________________|
| | | | |
|______|___________________________________|__________________|________________|
| | | | |
|______|___________________________________|__________________|________________|
| | | | |
|______|___________________________________|__________________|________________|
| TOTAL | |
|_____________________________________________________________|________________|
Mandatar platitor,
Unitatea .........................
______________________________________________________________________________
| DISPOZITIE DE*) ......................................... CTRE CASIERIE |
| nr. ............... din .................. |
| Numele si prenumele ........................................................ |
| Functia (calitatea) ........................................................ |
| Suma .................... lei .............................................. |
| (n cifre) (n litere) |
| Scopul ncasarii/platii .................................................... |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
| Semnatura |Conducatorul unitatii| Viza de control | Compartiment |
| | | financiar-preventiv | financiar-contabil |
| |_____________________|_____________________|____________________|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|_____________|_____________________|_____________________|____________________|
*) Se va nscrie "NCASARE" sau "PLAT", dupa caz. 14-4-4 t2
(verso)
______________________________________________________________________________
| Se completeaza | DATE SUPLIMENTARE PRIVIND BENEFICIARUL SUMEI: |
| numai pentru | |
| plati | Actul de identitate .............. Seria ....... nr. ...... |
| | Am primit suma de ................................ lei |
| | (n cifre) |
| | |
| | Data ......................... |
| | Semnatura .................... |
|________________|_____________________________________________________________|
| CASIER |
| Platit/ncasat suma de ............................... lei |
| (n cifre) |
| |
| Data ......................... |
| Semnatura .................... |
|______________________________________________________________________________|
________________________________
Unitatea .................. | Data | Contul |
|____________________| casa |
REGISTRU DE CAS | Ziua | Luna | Anul | |
|______|______|______|___________|
| | | | |
_____________________________________________|______|______|______|___________|
| Nr. | Nr. act | Nr. | Explicatii | ncasari | Plati |
| crt. | casa | anexe | | | |
|______|_________|_______|_________________|_________________|_________________|
| Report/Sold ziua precedenta | | |
|__________________________________________|_________________|_________________|
| | | | | | |
|______|_________|_______|_________________|_________________|_________________|
| | | | | | |
|______|_________|_______|_________________|_________________|_________________|
| | | | | | |
|______|_________|_______|_________________|_________________|_________________|
| De reportat pagina/TOTAL | | |
|__________________________________________|_________________|_________________|
| Casier, Compartiment financiar-contabil, |
|______________________________________________________________________________|
14-4-7A
__________
Unitatea ................. | Contul |
| casa |
REGISTRU DE CAS |__________|
| |
___________________________________________________________________|__________|
______________________________________________________________________________
|Nr. | Data |Nr. act|Nr. | Explicatii | ncasari | Plati |
|crt.|____________________|casa |anexa| | | |
| | Ziua | Luna | Anul | | | | | |
|____|______|______|______|_______|_____|______________|____________|__________|
| Report/Sold ziua precedenta | | |
|______________________________________________________|____________|__________|
| | | | | | | | | |
|____|____|____|____|_______|_____|____________________|____________|__________|
| | | | | | | | | |
|____|____|____|____|_______|_____|____________________|____________|__________|
| | | | | | | | | |
|____|____|____|____|_______|_____|____________________|____________|__________|
| De reportat pagina/TOTAL | | |
|______________________________________________________|____________|__________|
| Casier, Compartiment financiar-contabil, |
|______________________________________________________________________________|
14-4-7bA
______________________________________________________________________________
| Unitatea ...................... | DATA | Contul|
| |_________________| casa |
| REGISTRU DE CAS (n valuta) | Ziua| Luna| Anul| |
| |_____|_____|_____|_______|
| | | | | |
|____________________________________________________|_____|_____|_____|_______|
______________________________________________________________________________
|Nr. |Nr. |Nr. | Explicatii | NCASRI | PLTI |Contra- |
|crt.|act |anexe| |______________________|______________|valoarea|
| |casa| | |Felul | | | | | | | | | | |n lei |
| | | | |valutei| | | | | | | | | | | |
| | | | |_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|________|
| | | | |Cursul | | | | | | | | | | | x |
|____|____|_____|_______________|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|________|
| | | |Report/Sold | | | | | | | | | | | | |
| | | |ziua precedenta| | | | | | | | | | | | |
|____|____|_____|_______________|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|________|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|____|_____|_______________|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|________|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|____|_____|_______________|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|________|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|____|_____|_______________|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|________|
| | | |De reportat | | | | | | | | | | | | |
| | | |pag./Total | | | | | | | | | | | | |
|____|____|_____|_______________|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|________|
| Casier, Compartiment financiar-contabil, |
|______________________________________________________________________________|
14-4-7/aA
______________________________________________________________________________
| Unitatea ...................... | Contul|
| | casa |
| REGISTRU DE CAS (n valuta) |_______|
| | |
|______________________________________________________________________|_______|
|Nr. | DATA |Nr. |Nr. | Explicatii | NCASRI | PLTI |Contra- |
|crt.| |act |anexe| | | |valoarea|
| | |casa| | | | |n lei |
|____|______________|____|_____|____________|________________|________| |
| |Ziua|Luna|Anul| | | |Felul | | | | | | | |
| | | | | | | |valutei| | | | | | | |
| | | | | | | |_______|__|__|__|__|__|__|________|
| | | | | | | |Cursul | | | | | | | x |
|____|____|____|____|____|_____|____________|_______|__|__|__|__|__|__|________|
| | | | | | |Report/Sold | | | | | | | | |
| | | | | | |ziua | | | | | | | | |
| | | | | | |precedenta | | | | | | | | |
|____|____|____|____|____|_____|____________|_______|__|__|__|__|__|__|________|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|____|____|____|____|____|_____|____________|_______|__|__|__|__|__|__|________|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|____|____|____|____|____|_____|____________|_______|__|__|__|__|__|__|________|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|____|____|____|____|____|_____|____________|_______|__|__|__|__|__|__|________|
| | | | | | |De reportat | | | | | | | | |
| | | | | | |pag/Total | | | | | | | | |
|____|____|____|____|____|_____|____________|_______|__|__|__|__|__|__|________|
| Casier, Compartiment financiar-contabil, |
|______________________________________________________________________________|
14-4-7/cA
Unitatea .................................................................
Codul de identificare fiscala ............................................
Numarul de nmatriculare la oficiul registrului comertului ...............
Sediul (localitatea, str., numar) ........................................
Judetul ..................................................................
BORDEROU DE ACHIZITIE
nr. ...... data ......
_____________________________________________________________
| Produsul | Cod | U/M | Cantitate | Pret unitar | Valoarea |
| | | | | de achizitie | achizitiei|
|__________|_____|_____|___________|______________|___________|
| | | | | | |
|__________|_____|_____|___________|______________|___________|
| | | | | | |
|__________|_____|_____|___________|______________|___________|
| | | | | | |
|__________|_____|_____|___________|______________|___________|
| | | | | | |
|__________|_____|_____|___________|______________|___________|
| | | | | | |
|__________|_____|_____|___________|______________|___________|
| | | | | | |
|__________|_____|_____|___________|______________|___________|
| | | | | | |
|__________|_____|_____|___________|______________|___________|
| | | | | | |
|__________|_____|_____|___________|______________|___________|
| | | | | | |
|__________|_____|_____|___________|______________|___________|
| | | | | | |
|__________|_____|_____|___________|______________|___________|
| TOTAL | x | x | | x | |
|__________|_____|_____|___________|______________|___________|
14-4-13
Semnatura achizitorului, Semnatura gestionarului,
Unitatea .................................................................
Codul de identificare fiscala ............................................
Numarul de nregistrare la Oficiul reg. com. .............................
Sediul (localitatea, str., numar) ........................................
Judetul ..................................................................
BORDEROU DE ACHIZITIE
(de la producatori individuali)
nr. ...... data ......
Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A - Denumirea produselor
B - Cantitate
C - Semnatura de primire a sumei
D - Numele si prenumele
E - Domiciliul
F - numarul
______________________________________________________________________________
|CONTRACT| Producator | A |Cod|U/M| B |Pret |Valoare|Avans|Suma | C|
|________|_____________________| | | | |unitar| | |platita| |
|Nr.|Data| D | E |Actul de | | | | | | | | | |
| | | | |identitate| | | | | | | | | |
| | | | |__________| | | | | | | | | |
| | | | |seria | F | | | | | | | | | |
|___|____|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11 | 12 | 13 | 14 |15|
|___|____|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|___|____|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|___|____|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|___|____|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|___|____|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|___|____|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|___|____|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|___|____|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|___|____|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|___|____|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|___|____|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
| TOTAL | x | x | x | x | x | x | x | | x | | | |x |
|________|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
14-4-13/b
Semnatura achizitorului, Semnatura gestionarului,
Figura 7: Borderou de achizitie (de la producatorii individuali)
Unitatea emitenta Unitatea destinatara
...................................... ......................................
Codul de identificare fiscala ........ Codul de identificare fiscala ........
Numarul de nregistrare Numarul de nregistrare
la Oficiul reg. com. ................. la Oficiul reg. com. .................
Sediul (localitatea, str., numar) .... Sediul (localitatea, str., numar) ....
...................................... ......................................
Judetul .............................. Judetul ..............................
DECONT PENTRU OPERATIUNI N PARTICIPATIE
nr. ...... data ......
______________________________________________________________________________
|Nr. | Simbol cont | Denumire cont creditor pentru | Valoare transmisa|
|crt.|____________________| cheltuielile si sumele transmise| conform contract |
| | Debitor | Creditor | Denumire cont debitor pentru | asociere n |
| | | | veniturile si sumele primite | participatie |
|____|_________|__________|_________________________________|__________________|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|____|_________|__________|_________________________________|__________________|
| | | | | |
|____|_________|__________|_________________________________|__________________|
| | | | | |
|____|_________|__________|_________________________________|__________________|
| | | | | |
|____|_________|__________|_________________________________|__________________|
| | | | | |
|____|_________|__________|_________________________________|__________________|
| | | | | |
|____|_________|__________|_________________________________|__________________|
| | | | | |
|____|_________|__________|_________________________________|__________________|
| | | | | |
|____|_________|__________|_________________________________|__________________|
| | | | | |
|____|_________|__________|_________________________________|__________________|
| | | | | |
|____|_________|__________|_________________________________|__________________|
| | | | | |
|____|_________|__________|_________________________________|__________________|
14-4-14
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului
L.S. financiar-contabil,
Unitatea .......................
STAT DE SALARII
pe luna .......... anul .........
(sectia, serviciul etc.)
Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A - de ncadrare
B - Efectiv n acord
C - Dupa norma
D - Ore regie sau zile lucrate
E - Suplimentare
F - De noapte
G - Ore suplimentare
H - Ore de noapte
I - Vechime nentrerupta
J - Conditii deosebite
K - Contravaloarea avantajelor n natura
L - Contributia individuala pentru asigurari sociale
M - Cheltuieli profesionale (cota 15%)
(sectia, serviciul etc.)
______________________________________________________________________________
|Nr. |NUMELE |Marca |Salariul|Vechime| |Timp |din |Timp nelucrat |
|crt.|SI |(functia)|de baza |n | |lucrat |care: |(ore sau zile)|
| |PRENUMELE|sau numar|(pe ora,|munca | |(ore sau | | |
| | |matricol |zi, | % | |zile) | | |
| | | |luna) | | | | | |
| | | |________| | |_________|________|______________|
| | | | A | | | | B | C| D| E| F| |ntreruperi| |
|____|_________|_________|____|___|_______|__|___|__|__|__|__|__|___________|__|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| 7 | 8| 9|10|11|12| 13 |14|
|____|_________|_________|____|___|_______|__|___|__|__|__|__|__|___________|__|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________|_________|____|___|_______|__|___|__|__|__|__|__|___________|__|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________|_________|____|___|_______|__|___|__|__|__|__|__|___________|__|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________|_________|____|___|_______|__|___|__|__|__|__|__|___________|__|
- continuare -
______________________________________________________________________________
|Salariul| CALCULUL SUMELOR |
|de baza |_____________________________________________________________________|
|pt. |Ore |Ore | | | SPORURI |Indemnizatie|ntreruperi|Adaos |
|timpul |dupa |regie | | |______________|de concediu | |pt. |
|efectiv |norma|sau | | | | | | | | | |depasirea|
|lucrat | |zile | | | | | | | | | |sarcini- |
|n regim| |lucrate| | | G| H| I| J| | | |lor |
|normal | | | | | | | | | | | | |
|de lucru| | | | | | | | | | | | |
|________|_____|_______|__|__|__|__|__|__|__|____________|___________|_________|
| 15 | 16 | 17 |18|19|20|21|22|23|24| 25 | 26 | 27 |
|________|_____|_______|__|__|__|__|__|__|__|____________|___________|_________|
| | | | | | | | | | | | | |
|________|_____|_______|__|__|__|__|__|__|__|____________|___________|_________|
| | | | | | | | | | | | | |
|________|_____|_______|__|__|__|__|__|__|__|____________|___________|_________|
| | | | | | | | | | | | | |
|________|_____|_______|__|__|__|__|__|__|__|____________|___________|_________|
- continuare -
______________________________________________________________________________
|Alte |K |Venit|L |Contributia|Contributia |M |Venit|Alte |Deducere |
|drepturi | |brut | |individuala|pentru | |net |contributii|personala|
|impozabile| | | |pentru |asigurarile | | |sau |de baza |
| | | | |protectia |sociale de | | |cheltuieli | |
| | | | |sociala a |sanatate | | |deductibile| |
| | | | |somerilor | | | | | |
|__________|__|_____|__|___________|____________|__|_____|___________|_________|
| 28 |29| 30 |31| 32 | 33 |34| 35 | 36 | 37 |
|__________|__|_____|__|___________|____________|__|_____|___________|_________|
| | | | | | | | | | |
|__________|__|_____|__|___________|____________|__|_____|___________|_________|
| | | | | | | | | | |
|__________|__|_____|__|___________|____________|__|_____|___________|_________|
| | | | | | | | | | |
|__________|__|_____|__|___________|____________|__|_____|___________|_________|
- continuare -
______________________________________________________________________________
|Deduceri |Venit |Impozit |Salariul |Avans |Rest |ALTE RETINERI|Total de|
|suplimentare |baza |calculat |net | |de |_____________|plata |
| |de |si | | |plata | Chirii| | | |
| |calcul |retinut | | | | | | | |
|_____________|_______|_________|_________|______|______|_______|__|__|________|
| 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |45|46| 47 |
|_____________|_______|_________|_________|______|______|_______|__|__|________|
| | | | | | | | | | |
|_____________|_______|_________|_________|______|______|_______|__|__|________|
| | | | | | | | | | |
|_____________|_______|_________|_________|______|______|_______|__|__|________|
| | | | | | | | | | |
|_____________|_______|_________|_________|______|______|_______|__|__|________|
14-5-1/a
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului ntocmit,
financiar-contabil,
Figura 8: Stat de salarii
Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A - NUMELE SI PRENUMELE
B - Marca (functia) sau numar matricol
C - Total salariu
D - Indemnizatie pt. primele 10 zile de boala
E - Indemnizatie din asigurari sociale de stat
F - Alte drepturi impozabile
G - Venit brut
H - Contributia individuala pentru asigurari sociale
I - Contributia individuala pentru protectia sociala a somerilor
J - Contributia pentru asigurarile sociale de sanatate
K - Cheltuieli profesionale (cota 15%)
L - Venit net
M - Alte contributii sau cheltuieli deductibile
N - Deducere personala de baza
O - Deduceri suplimentare
P - Venit baza de calcul
Q - Impozit calculat si retinut
R - Salariul net
S - Indemnizatie concediu de odihna, lichidari
T - Avans
U - Chirii
V - Imputatii
X - Popriri
Y - Rate
Z - Alte cstiguri n bani si n natura
______________________________________________________________________________
| Unitatea ................... |
| |
| STAT DE SALARII |
| pe luna ..... anul .... |
| |
| (sectia, serviciul etc.) |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |A|B|C|D|E|F|G|H|I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| ALTE RETINERI | Total |
|crt.| | | | | | | | | | | | | | | | | | |____________________| de |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S| T| U| V| X| Y| Z| plata |
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| 0 |1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25| 26 |
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
14-5-1/b
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului ntocmit,
financiar-contabil,
Figura 9: Stat de salarii
Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A - Numele si prenumele
B - Marca (functia) sau numar matricol
C - Total salariu
D - Indemnizatie pentru primele 10 zile de boala
E - Indemnizatie din asigurari sociale de stat
F - Alte drepturi impozabile
G - Venit brut
H - Contributia individuala pentru asigurari sociale
I - Contributia individuala pentru protectia sociala a somerilor
J - Contributia pentru asigurarile sociale de sanatate
K - Cheltuieli profesionale (cota 15%)
L - Venit net
M - Alte contributii sau cheltuieli deductibile
N - Deducere personala de baza
O - Deduceri suplimentare
P - Venit baza de calcul
Q - Impozit calculat si retinut
R - Salariul net
S - Indemnizatie concediu de odihna, lichidari
T - Avans
______________________________________________________________________________
| Unitatea ................... |
| |
| STAT DE SALARII |
| pe luna ..... anul .... |
| |
| (sectia, serviciul etc.) |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |A|B|C|D|E|F|G|H|I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| ALTE RETINERI | Total |
|crt.| | | | | | | | | | | | | | | | | | |____________________| de |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S| T| | | | | | plata |
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| 0 |1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25| 26 |
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
14-5-1/c
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului ntocmit,
financiar-contabil,
Figura 10: Stat de salarii
Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A - Numele si prenumele (marca)
B - Salariu de baza
C - Alte drepturi salariale
D - Alte drepturi impozabile
E - Venit brut
F - Contributia individuala pentru asigurari sociale
G - Contributia individuala pentru protectia sociala a somerilor
H - Contributia pentru asigurarile sociale de sanatate
I - Cheltuieli profesionale (cota 15%)
J - Venit net
K - Alte contributii sau cheltuieli deductibile
L - Deducere personala de baza
M - Deduceri suplimentare
N - Venit baza de calcul
O - Impozit calculat si retinut
P - Salariul net
R - Avans
S - Alte retineri
______________________________________________________________________________
| Unitatea ................... |
| |
| STAT DE SALARII |
| pe luna ..... anul .... |
| |
| (sectia, serviciul etc.) |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. | A| B| C| D| E| F| G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Total |
|crt.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | de |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | plata |
|____|__|__|__|__|__|__|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_______|
| 0 | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19 |
|____|__|__|__|__|__|__|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_______|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|__|__|__|__|__|__|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_______|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|__|__|__|__|__|__|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_______|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|__|__|__|__|__|__|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_______|
14-5-1/k
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului ntocmit,
financiar-contabil,
Figura 11: Stat de salarii
Unitatea ..........................
...................................
(sectia, serviciul etc.)
LIST DE AVANS CHENZINAL
pe luna ...... anul .....
____________________________________________________________________
| Nr. | Numele si | Marca | Salariul | Timp efectiv | Avans de |
| crt. | prenumele | | de baza |___________________| plata |
| | | | | Lucrat | Concediu | |
| | | | | | medical | |
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
| | | | | | | |
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
| | | | | | | |
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
| | | | | | | |
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
| | | | | | | |
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
| | | | | | | |
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
| | | | | | | |
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
| | | | | | | |
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
| | | | | | | |
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
| | | | | | | |
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
| | | | | | | |
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
14-5-1/d
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului ntocmit,
financiar-contabil,
______________________________________________________________________________
| Unitatea .......... Depus decontul (numarul si data) |
| ................................ |
| |
| ORDIN DE DEPLASARE (DELEGATIE) |
| nr. ................... |
| |
| Dl./D-na ................................................................. |
| avnd functia de ........................................................... |
| este delegat pentru ........................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| la ......................................................................... |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| Durata deplasarii de la ................... la ........................... |
| Se legitimeaza cu ........................................................ |
| Stampila unitatii si semnatura |
| |
| Data ................. |
|______________________________________________________________________________|
| Sosit*) ............................ | Sosit*) ............................. |
| Plecat*) ........................... | Plecat*) ............................ |
| Cu (fara) cazare | Cu (fara) cazare |
| Stampila unitatii | Stampila unitatii |
| si semnatura | si semnatura |
|______________________________________|_______________________________________|
| Sosit*) ............................ | Sosit*) ............................. |
| Plecat*) ........................... | Plecat*) ............................ |
| Cu (fara) cazare | Cu (fara) cazare |
| Stampila unitatii | Stampila unitatii |
| si semnatura | si semnatura |
|______________________________________|_______________________________________|
*) Se va completa ziua, luna, anul si ora. 14-5-4 t2
(verso)
______________________________________________________________________________
| Ziua si ora plecarii ............... | Avans spre decontare: |
| Ziua si ora sosirii ................ | - Primit la plecare ............. lei |
| Data depunerii decontului .......... | - Primit n timpul |
| Penalizari calculate ............... | deplasarii .................... lei |
| | TOTAL ........................... lei |
|______________________________________|_______________________________________|
| CHELTUIELI EFECTUATE CONFORM DOCUMENTELOR ANEXATE |
|______________________________________________________________________________|
| Felul actului si emitentul | Nr. si data actului | Suma |
|______________________________________|___________________________|___________|
| | | |
|______________________________________|___________________________|___________|
| | | |
|______________________________________|___________________________|___________|
| | | |
|______________________________________|___________________________|___________|
| TOTAL CHELTUIELI | |
|__________________________________________________________________|___________|
| Diferenta de restituit s-a depus cu | primit |
| dispozitie de ncasare catre | Diferenta de ----------- lei ........ |
| casierie nr. ....... din ........... | restituit |
|______________________________________|_______________________________________|
| Aprobat | Control | Verificat | Sef | Titular |
| conducatorul | financiar- | decont, | compartiment, | avans, |
| unitatii, | preventiv, | | | |
|________________|______________|_____________|________________|_______________|
______________________________________________________________________________
| Unitatea ............. |
| |
| ORDIN DE DEPLASARE (DELEGATIE) N STRINTATE |
| (transporturi internationale) |
| nr. ................. |
| |
| Titularii de avans (Numele, prenumele si functia) ........................ |
| ............................................................................ |
| se deplaseaza n ........................................................... |
| .................................... cu autovehiculul nr. .................. |
| marca ..................... pentru ......................................... |
| .................... conform comenzii nr. ........... emisa de ............. |
| .................... locul de ncarcare .................................... |
| locul de descarcare ............................... pleaca la .............. |
| anul ....... se napoiaza la terminarea cursei sau marsrutei ............... |
|______________________________________________________________________________|
| Nr. Km parcursi | Relatia | Relatia | Relatia |
|________________________|________________|_________________|__________________|
| Km dus-ntors conform | | | |
| marsrutei | | | |
|________________________|________________|_________________|__________________|
| Km pentru redirijare | | | |
|________________________|________________|_________________|__________________|
| Total Km | | | |
|________________________|________________|_________________|__________________|
| Avans n valuta se | Valuta | Lei | Valuta | Lei | Valuta | Lei |
| acorda pentru | | | | | | |
|________________________|________|_______|_________|_______|_________|________|
| 1. Diurna | | | | | | |
|________________________|________|_______|_________|_______|_________|________|
| 2. Cheltuieli de | | | | | | |
| deplasare: | | | | | | |
|________________________|________|_______|_________|_______|_________|________|
| | | | | | | |
|________________________|________|_______|_________|_______|_________|________|
| | | | | | | |
|________________________|________|_______|_________|_______|_________|________|
| | | | | | | |
|________________________|________|_______|_________|_______|_________|________|
| Total | | | | | | |
|________________________|________|_______|_________|_______|_________|________|
| Diferenta de restituit s-a depus cu | primit |
| chitanta nr. ...... din ............ | Diferenta de ----------- lei ........ |
| Casier ............................. | restituit |
|______________________________________|_______________________________________|
| Aprobat | Control | Verificat | Sef | Titular |
| conducatorul | financiar- | decont, | compartiment, | avans, |
| unitatii, | preventiv, | | | |
|________________|______________|_____________|________________|_______________|
14-5-4/a
Unitatea ........................ Nr. ......... din ............
Titularul de avans ..............
DECONT DE CHELTUIELI
(pentru deplasari externe)
______________________________________________________________________________
| I. AVANSURI N VALUT | Tara | Tara | Tara | Total |
|________________________|______________|______________|______________|________|
| A. Primite de la: | Valuta | Lei | Valuta | Lei | Valuta | Lei | Lei |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| - Banca | | | | | | | |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| - Casierie | | | | | | | |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| Total | | | | | | | |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| B. Sume depuse la: | | | | | | | |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| - Banca | | | | | | | |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| - Casierie | | | | | | | |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| Total | | | | | | | |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| C. Rest de justificat | | | | | | | |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| D. Sume decontate | | | | | | | |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| E. Diferente | | | | | | | |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| - de restituit | | | | | | | |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| - de primit | | | | | | | |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| II. AVANSURI N LEI | | 1. Diferenta de | |
| | | restituit | |
| |______________|_______________________|______________|
| | | - contravaloarea | |
| | | valutei primite si | |
| | | nedecontate | |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| A. Sume primite - Total| | | |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| - bilete calatorie | | - diferenta pna la | |
| | | limita de recuperare | |
| | | legal stabilita | |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| - surplus bagaj | | | |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| B. Sume decontate - | | - penalitati pt. | |
| Total | | depunerea cu | |
| | | ntrziere a valutelor| |
| | | neutilizate | |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| - bilete calatorie | | | |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| - surplus bagaj | | - penalitati pt. | |
| | | depunerea cu | |
| | | ntrziere a | |
| | | decontului | |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| - taxa aeroport | | | |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| C. Sume de recuperat | | 2. Diferenta de primit| |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| | | - contravaloarea n | |
| | | lei a valutei depuse | |
| | | n plus | |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| | | - chelt. n lei | |
| | | neprimite n avans | |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| Aprobat | Control | Verificat | Sef | Titular |
| conducatorul | financiar- | decont, | compartiment, | avans, |
| unitatii, | preventiv, | | | |
|________________|______________|_____________|________________|_______________|
14-5-5
______________________________________________________________________________
| Unitatea ............................. |
| Titularii de avans ......................................................... |
| Autovehiculul nr. .................... marca ............................... |
| Cursa s-a efectuat n perioada ............................................. |
| |
| DECONT DE CHELTUIELI VALUTARE |
| (transporturi internationale) |
| nr. ......... din data .............. |
|______________________________________________________________________________|
| Nr. km parcursi | Relatia | Relatia | Relatia |
| |__________________|___________________|___________________|
| | | | |
|___________________|__________________|___________________|___________________|
| Km dus-ntors | | | | | | |
| conform marsrutei | | | | | | |
|___________________|_________|________|_________|_________|_________|_________|
| Km pt. redirijare | | | | | | |
|___________________|_________|________|_________|_________|_________|_________|
| Total km | | | | | | |
|___________________|_________|________|_________|_________|_________|_________|
| Avansul acordat | Valuta | Lei | Valuta | Lei | Valuta | Lei |
|___________________|_________|________|_________|_________|_________|_________|
| - prin casierie | | | | | | |
|___________________|_________|________|_________|_________|_________|_________|
| - mprumuturi | | | | | | |
|___________________|_________|________|_________|_________|_________|_________|
| Total avans | | | | | | |
|___________________|_________|________|_________|_________|_________|_________|
| Total cheltuieli | | | | | | |
|___________________|_________|________|_________|_________|_________|_________|
| Diferenta de restituit s-a depus cu | primit |
| dispozitia de ncasare nr. ......... | Diferenta de ----------- ............ |
| din ................................ | restituit |
| Casier ............................. | |
|______________________________________|_______________________________________|
| Aprobat | Control | Verificat | Sef | Titular |
| conducatorul | financiar- | decont | compartiment | avans |
| unitatii | preventiv | | | |
|________________|______________|_____________|________________|_______________|
14-5-5/a
______________________________________________________________________________
| |
| NOT DE DEBITARE-CREDITARE |
| _______________________________ |
| | Numar | Data | |
| | document |____________________| |
| | | Ziua | Luna | Anul | |
| |__________|______|______|______| |
| |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. | Emitent | Catre | Conturi | Va debitam |
|crt. | | | debitoare | (creditam) cu |
| |_________________|_______________________| (creditoare) | suma de lei |
| | Data operatiunilor | | |
|_____|_________________________________________|______________|_______________|
| | | | |
|_____|_________________________________________|______________|_______________|
| | | | |
|_____|_________________________________________|______________|_______________|
| | | | |
|_____|_________________________________________|______________|_______________|
| | | | |
|_____|_________________________________________|______________|_______________|
| | | | |
|_____|_________________________________________|______________|_______________|
| | | | |
|_____|_________________________________________|______________|_______________|
| | | | |
|_____|_________________________________________|______________|_______________|
| | | | |
|_____|_________________________________________|______________|_______________|
| | | | |
|_____|_________________________________________|______________|_______________|
14-6-1A
ntocmit, Compartiment financiar-contabil,
______________________________________________________________________________
| Unitatea ............. | Nr. | Data |
| | document |____________________|
| NOT DE CONTABILITATE | | Ziua | Luna | Anul |
|______________________________________________|__________|______|______|______|
|Nr. | Explicatii | Simbolul conturilor | Suma |
|crt.| |____________________________| |
| | | Debitoare | Creditoare | |
|____|_______________________|______________|_____________|____________________|
| | | | | |
|____|_______________________|______________|_____________|____________________|
| | | | | |
|____|_______________________|______________|_____________|____________________|
| | | | | |
|____|_______________________|______________|_____________|____________________|
| | | | | |
|____|_______________________|______________|_____________|____________________|
| | | | | |
|____|_______________________|______________|_____________|____________________|
| | | | | |
|____|_______________________|______________|_____________|____________________|
| | | | | |
|____|_______________________|______________|_____________|____________________|
| | | | | |
|____|_______________________|______________|_____________|____________________|
| | | | | |
|____|_______________________|______________|_____________|____________________|
| | | | | |
|____|_______________________|______________|_____________|____________________|
| TOTAL | |
|_________________________________________________________|____________________|
14-6-2A
ntocmit, Verificat,
______________________________________________________________________________
| Unitatea creditoare Nr. de nregistrare ............ |
| ....................................... din ............................ |
| Cod de identificare fiscala ........... Catre .......................... |
| Nr. de nregistrare la |
| Oficiul reg. com. .......................................................... |
| Sediul (localitatea, strada, numar) ........................................ |
| Judetul ............................... |
| Cont .................................. |
| Banca ................................. |
| |
| EXTRAS DE CONT |
| |
| Conform dispozitiilor n vigoare, va nstiintam ca, n evidentele noastre |
| contabile, la data de ............., unitatea dvs. figureaza cu urmatoarele |
| debite: .................................................................... |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
| Documentul | Explicatii | Suma |
| (felul, numarul si data) | | |
|__________________________|________________________|__________________________|
| | | |
|__________________________|________________________|__________________________|
| | | |
|__________________________|________________________|__________________________|
| | | |
|__________________________|________________________|__________________________|
| | | |
|__________________________|________________________|__________________________|
| | | |
|__________________________|________________________|__________________________|
14-6-3 t2
(verso)
______________________________________________________________________________
| n termen de 5 zile de la primire urmeaza sa ne restituiti acest extras |
| confirmat pentru suma acceptata, iar n cazul constatarii de diferente sa |
| anexati nota explicativa cuprinznd obiectiile dvs. Prezentul extras de cont |
| tine loc de conciliere conform procedurii arbitrale. |
| |
| Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului |
| financiar-contabil, |
| L.S. ................. ............................. |
| ____________________________________________________________________________ |
| Unitatea debitoare Nr. de nregistrare ........ din ......... |
| .................. Catre .................................... |
| .................. .......................................... |
| |
| Confirmam prezentul extras de cont pentru suma de ................... lei, |
| pentru achitarea careia (se va completa dupa caz): |
| a) am depus la (banca, oficiu postal etc.) ................. cu documentul |
| (ordin de plata, mandat etc.) ................. ............ nr. ........... |
| din data de ...................... |
| b) urmeaza sa efectuam plata ntr-un termen de ........................... |
| Obiectiile noastre privind sumele din prezentul extras de cont sunt |
| cuprinse n nota explicativa anexata. |
| |
| Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului |
| financiar-contabil, |
| L.S. ................. ............................. |
|______________________________________________________________________________|
Unitatea ................ Contul ......................
JURNAL PRIVIND OPERATIUNILE DE CAS SI BANC
Luna .......... Anul .........
______________________________________________________________________________
|Nr. | Reg. de casa sau | CONTURI CORESPONDENTE DEBITOARE |
|rnd| extrase de cont |______________________________________________________|
| | de la banca | | | | | | | Rulaj |
|____|__________________|______|______|______|______|______|______|____________|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|____|__________________|______|______|______|______|______|______|____________|
| 1 | | | | | | | | |
|____|__________________|______|______|______|______|______|______|____________|
| 2 | | | | | | | | |
|____|__________________|______|______|______|______|______|______|____________|
| 3 | | | | | | | | |
|____|__________________|______|______|______|______|______|______|____________|
14-6-5
ntocmit, Verificat,
Unitatea .................. Contul .....................
Luna .... Anul .... Pag. ...
JURNAL PRIVIND DECONTRILE CU FURNIZORII
Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A - Notei de receptie
B - Facturii
C - Furnizorul - localitatea (Explicatii)
D - Rulaj creditor al contului de furnizori
E - Ziua achitarii
F - Cont corespondent creditor
______________________________________________________________________________
|Nr. |Ziua |Numarul| C |CONTURI CORESPONDENTE| D | Plata facturilor |Nr. |
|rnd|nreg.|si data| | DEBITOARE | | (debit cont furnizori)|rnd|
| | |_______| |_____________________| |_______________________| |
| | | A | B | | | | | | | | | | | | E | F | Nr. |Suma | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | doc | | |
|____|______|___|___|___|_|_|_|_|_|__|__|__|__|___|_____|_____|_____|_____|____|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |5|6|7|8|9|10|11|12|13| 14| 15 | 16 | 17 | 18 | |
|____|______|___|___|___|_|_|_|_|_|__|__|__|__|___|_____|_____|_____|_____|____|
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
|____|______|___|___|___|_|_|_|_|_|__|__|__|__|___|_____|_____|_____|_____|____|
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
|____|______|___|___|___|_|_|_|_|_|__|__|__|__|___|_____|_____|_____|_____|____|
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
|____|______|___|___|___|_|_|_|_|_|__|__|__|__|___|_____|_____|_____|_____|____|
14-6-6
ntocmit, Verificat,
Figura 12: Jurnal privind decontarile cu furnizorii
Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A - Ziua nregistrarii
______________________________________________________________________________
| Unitatea ............... Pag. ... |
| |
| SITUATIA NCASRII-ACHITRII FACTURILOR |
| Luna ... Anul .... |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. | A |Numarul |Client |Sume de primit| ncasarea (plata) facturilor|
|rnd| |si data |(furnizor) -|(datorate) |_____________________________|
| | |facturii|localitate | |Ziua|Cont |Nr. |Suma|
| | | |(explicatii)| | |corespondent|docum.| |
|____|______|________|____________|______________|____|____________|______|____|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|____|______|________|____________|______________|____|____________|______|____|
| | | | | | | | | |
|____|______|________|____________|______________|____|____________|______|____|
| | | | | | | | | |
|____|______|________|____________|______________|____|____________|______|____|
| | | | | | | | | |
|____|______|________|____________|______________|____|____________|______|____|
| | | | | | | | | |
|____|______|________|____________|______________|____|____________|______|____|
| | | | | | | | | |
|____|______|________|____________|______________|____|____________|______|____|
| | | | | | | | | |
|____|______|________|____________|______________|____|____________|______|____|
| | | | | | | | | |
|____|______|________|____________|______________|____|____________|______|____|
| | | | | | | | | |
|____|______|________|____________|______________|____|____________|______|____|
| | | | | | | | | |
|____|______|________|____________|______________|____|____________|______|____|
| | | | | | | | | |
|____|______|________|____________|______________|____|____________|______|____|
14-6-7
ntocmit, Verificat,
Figura 13: Situatia ncasarii-achitarii facturilor
Unitatea ................... Luna ...... Anul .....
JURNAL PRIVIND CONSUMURILE SI ALTE IESIRI DE STOCURI
______________________________________________________________________________
|Nr. |Ziua |Document| CONTURI DEBITOARE | CONTURI CREDITOARE |
|rnd|nregistrarii|(felul, |________________________|_________________________|
| | |nr.) |Sintetice|Analitice|Sume| | | | | | | | | |
|____|_____________|________|_________|_________|____|_|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|
|____|_____________|________|_________|_________|____|_|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|________|_________|_________|____|_|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|________|_________|_________|____|_|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|________|_________|_________|____|_|__|__|__|__|__|__|__|__|
14-6-8
ntocmit, Verificat,
Unitatea ...................
JURNAL
PRIVIND SALARIILE, CONTRIBUTIA PENTRU ASIGURRI SOCIALE, PROTECTIA SOCIAL A SOMERILOR SI
ASIGURRI SOCIALE DE SNTATE
Luna ...... Anul .....
______________________________________________________________________________
|Nr. |Ziua | Documentul | Conturi debitoare |Conturi creditoare |
|rnd|nregistrarii | (fel si nr.) |_______________________|___________________|
| | | | Sintetice | Analitice | | | | | |
|____|______________|______________|___________|___________|___|___|___|___|___|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|____|______________|______________|___________|___________|___|___|___|___|___|
| 1 | | | | | | | | | |
|____|______________|______________|___________|___________|___|___|___|___|___|
| 2 | | | | | | | | | |
|____|______________|______________|___________|___________|___|___|___|___|___|
| 3 | | | | | | | | | |
|____|______________|______________|___________|___________|___|___|___|___|___|
14-6-10
ntocmit, Verificat,
Unitatea ................... Pagina .....
BORDEROU
DE PRIMIRE A OBIECTELOR N CONSIGNATIE
n ziua de ..... anul ..... raionul .......
______________________________________________________________________________
|Numar bon | Valoarea |Descrierea| Deponent |
|de primire/| - lei - |obiectului| |
|chitanta |_________________________| |_____________________________|
| | la primire | la vnzare | | Numele si | Seria si nr. |
| | | | | prenumele | act de |
| | | | | | identitate |
|___________|____________|____________|__________|______________|______________|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|___________|____________|____________|__________|______________|______________|
| | | | | | |
|___________|____________|____________|__________|______________|______________|
| | | | | | |
|___________|____________|____________|__________|______________|______________|
| | | | | | |
|___________|____________|____________|__________|______________|______________|
| | | | | | |
|___________|____________|____________|__________|______________|______________|
| | | | | | |
|___________|____________|____________|__________|______________|______________|
| | | | | | |
|___________|____________|____________|__________|______________|______________|
| | | | | | |
|___________|____________|____________|__________|______________|______________|
| | | | | | |
|___________|____________|____________|__________|______________|______________|
| | | | | | |
|___________|____________|____________|__________|______________|______________|
| | | | | | |
|___________|____________|____________|__________|______________|______________|
14-6-14
Predat Primit
Pretuitor, Gestionar,
Unitatea ................... Pagina .....
BORDEROU DE IESIRE A OBIECTELOR DIN CONSIGNATIE
n ziua de ...... anul .......
Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A - Numarul facturii sau al bonului fiscal
B - Denumirea obiectului
______________________________________________________________________________
|Nr. | Bon de |A|B| Valoarea obiectelor - lei |
|crt.| primire | | | |
| |____________| | |________________________________________________________|
| |Numarul|Data| | |Retrase |Dupa |La pret de|La pret |Comision | TVA |
| | | | | |de |schimbarea|vnzare |de |(exclusiv| |
| | | | | |deponent|pretului |catre |cumparare|TVA) | |
| | | | | | | |cumparator|de la | | |
| | | | | | | |(inclusiv |deponent | | |
| | | | | | | |comision | | | |
| | | | | | | |si TVA) | | | |
|____|_______|____|_|_|________|__________|__________|_________|_________|_____|
| 0 | 1 | 2 |3|4| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|____|_______|____|_|_|________|__________|__________|_________|_________|_____|
| | | | | | | | | | | |
|____|_______|____|_|_|________|__________|__________|_________|_________|_____|
| | | | | | | | | | | |
|____|_______|____|_|_|________|__________|__________|_________|_________|_____|
| | | | | | | | | | | |
|____|_______|____|_|_|________|__________|__________|_________|_________|_____|
| | | | | | | | | | | |
|____|_______|____|_|_|________|__________|__________|_________|_________|_____|
| | | | | | | | | | | |
|____|_______|____|_|_|________|__________|__________|_________|_________|_____|
| | | | | | | | | | | |
|____|_______|____|_|_|________|__________|__________|_________|_________|_____|
| | | | | | | | | | | |
|____|_______|____|_|_|________|__________|__________|_________|_________|_____|
| | | | | | | | | | | |
|____|_______|____|_|_|________|__________|__________|_________|_________|_____|
| | | | | | | | | | | |
|____|_______|____|_|_|________|__________|__________|_________|_________|_____|
| | | | | | | | | | | |
|____|_______|____|_|_|________|__________|__________|_________|_________|_____|
14-6-15
Gestionar,
Figura 14: Borderou de iesire a obiectelor din consignatie
______________________________________________________________________________
| Unitatea ............. Pag. ......... |
| |
| JURNAL PRIVIND OPERATIUNI DIVERSE |
| (pentru conturi sintetice) |
| |
| pe luna ........ anul .... |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |Ziua |Document|Explicatii|Cont |Rulaj |Gruparea sumelor |
|rnd|nregistrarii|(felul, | |corespondent|creditor|pe conturi |
| | |nr.) | |debitor | |corespondente |
| | | | | | |debitoare |
| | | | | | |_________________|
| | | | | | | Cont | Suma |
| | | | | | | debitor | |
|____|_____________|________|__________|____________|________|_________|_______|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|____|_____________|________|__________|____________|________|_________|_______|
| CONTUL ................. |
|______________________________________________________________________________|
| 1 | | | | | | | |
|____|_____________|________|__________|____________|________|_________|_______|
| 2 | | | | | | | |
|____|_____________|________|__________|____________|________|_________|_______|
| 3 | | | | | | | |
|____|_____________|________|__________|____________|________|_________|_______|
| CONTUL ................. |
|______________________________________________________________________________|
| 1 | | | | | | | |
|____|_____________|________|__________|____________|________|_________|_______|
| 2 | | | | | | | |
|____|_____________|________|__________|____________|________|_________|_______|
| 3 | | | | | | | |
|____|_____________|________|__________|____________|________|_________|_______|
14-6-17
ntocmit, Verificat,
Semnificatia coloanei C din tabelul de mai jos este urmatoarea:
C - Cont corespondent
______________________________________________________________________________
| Unitatea .......... | NUMRUL | CONT | PAGINA |
| | COMENZII | | |
| FIS DE CONT ANALITIC PENTRU |_______________|_____________|___________|
| CHELTUIELI EFECTIVE DE PRODUCTIE | | | |
| |_______________|_____________|___________|
| (comanda, produsul, obiectul, |CANTITATEA| U/M|DATA |DATA |
| lucrarea etc.) | | |NCEPERII |TERMINRII |
| .................................. | | |(fabricatiei,|(receptiei)|
| | | |comenzii | |
| | | |etc.) | |
|____________________________________|__________|____|_____________|___________|
| Document | Cheltuieli | TOTAL | DECONTAREA PRODUCTIEI |C|
|______________|_____________________| CHELTUIELI |__________________________| |
|Data|Felul|Nr.| | | | | | | | | | | | |Cantitatea|Pretul|Valoarea| |
| | | | | | | | | | | | | | | | |unitar| | |
|____|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____________|__________|______|________|_|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____________|__________|______|________|_|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____________|__________|______|________|_|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____________|__________|______|________|_|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____________|__________|______|________|_|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____________|__________|______|________|_|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____________|__________|______|________|_|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____________|__________|______|________|_|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____________|__________|______|________|_|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____________|__________|______|________|_|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____________|__________|______|________|_|
14-6-21
ntocmit,
Figura 15: Fisa de cont analitic pentru cheltuieli efective de productie
Unitatea ................
______________________________________________________________________________
| FIS DE CONT ANALITIC | Denumirea contului | Cont | Pagina |
| PENTRU CHELTUIELI | (sectiei, atelierului, |________|__________|
| | unitatii) | | |
|_________________________|________________________________|________|__________|
|Data|Documentul| Explicatii| | | | | | | | | | |Total |Simbol |Suma |
| |(felul si | | | | | | | | | | | |debit |cont |creditata |
| |nr.) | | | | | | | | | | | | |corespondent| |
|____|__________|___________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|____________|__________|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|__________|___________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|____________|__________|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|__________|___________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|____________|__________|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|__________|___________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|____________|__________|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|__________|___________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|____________|__________|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|__________|___________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|____________|__________|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|__________|___________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|____________|__________|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|__________|___________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|____________|__________|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|__________|___________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|____________|__________|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|__________|___________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|____________|__________|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|__________|___________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|____________|__________|
14-6-21/a
ntocmit,
______________________________________________________________________________
| Unitatea ........................... | Simbol cont | Pagina |
| |_______________|__________|
| FIS DE CONT PENTRU OPERATII DIVERSE | | |
|___________________________________________________|_______________|__________|
| Data | Document | Explicatii | Simbol cont | Debit | Credit | D/C | Sold |
|______|_____________| | corespondent | | | | |
| | Felul | Nr. | | | | | | |
|______|_______|_____|____________|______________|_______|________|_____|______|
| | | | | | | | | |
|______|_______|_____|____________|______________|_______|________|_____|______|
| | | | | | | | | |
|______|_______|_____|____________|______________|_______|________|_____|______|
| | | | | | | | | |
|______|_______|_____|____________|______________|_______|________|_____|______|
| | | | | | | | | |
|______|_______|_____|____________|______________|_______|________|_____|______|
| | | | | | | | | |
|______|_______|_____|____________|______________|_______|________|_____|______|
| | | | | | | | | |
|______|_______|_____|____________|______________|_______|________|_____|______|
| | | | | | | | | |
|______|_______|_____|____________|______________|_______|________|_____|______|
| | | | | | | | | |
|______|_______|_____|____________|______________|_______|________|_____|______|
| | | | | | | | | |
|______|_______|_____|____________|______________|_______|________|_____|______|
| | | | | | | | | |
|______|_______|_____|____________|______________|_______|________|_____|______|
14-6-22
ntocmit,
Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
D - Debit
C - Credit
______________________________________________________________________________
| Unitatea .................... | Simbol cont|
| | |
| FIS DE CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE |____________|
| | Pag. |
| (n valuta si lei) Tara .......... | |
| Firma ......... | |
|_________________________________________________________________|____________|
|Data| Document |Explicatii| Simbol cont | VALUT | LEI |
| | | | corespondent | | |
| |___________| |_________________|____________|___________________|
| | Felul| Nr.| |Sintetic|Analitic|D|C|D/C|Sold|Cursul|D|C|D/C|Sold|
|____|______|____|__________|________|________|_|_|___|____|______|_|_|___|____|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|____|______|____|__________|________|________|_|_|___|____|______|_|_|___|____|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|____|______|____|__________|________|________|_|_|___|____|______|_|_|___|____|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|____|______|____|__________|________|________|_|_|___|____|______|_|_|___|____|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|____|______|____|__________|________|________|_|_|___|____|______|_|_|___|____|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|____|______|____|__________|________|________|_|_|___|____|______|_|_|___|____|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|____|______|____|__________|________|________|_|_|___|____|______|_|_|___|____|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|____|______|____|__________|________|________|_|_|___|____|______|_|_|___|____|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|____|______|____|__________|________|________|_|_|___|____|______|_|_|___|____|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|____|______|____|__________|________|________|_|_|___|____|______|_|_|___|____|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|____|______|____|__________|________|________|_|_|___|____|______|_|_|___|____|
14-6-22/a
ntocmit,
Figura 16: Fisa de cont pentru operatiuni diverse (n valuta si n lei)
______________________________________________________________________________
| Unitatea .................... |
| ............................. |
| |
| DOCUMENT CUMULATIV |
| |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. | | | | | | | |
|crt.| |__________|__________|__________|__________|__________|________|
| | | | | | | | |
|____|_________|__________|__________|__________|__________|__________|________|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|____|_________|__________|__________|__________|__________|__________|________|
| | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________|______|___|______|___|______|___|______|___|______|___|____|___|
| | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________|______|___|______|___|______|___|______|___|______|___|____|___|
| | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________|______|___|______|___|______|___|______|___|______|___|____|___|
| | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________|______|___|______|___|______|___|______|___|______|___|____|___|
| | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________|______|___|______|___|______|___|______|___|______|___|____|___|
| | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________|______|___|______|___|______|___|______|___|______|___|____|___|
| | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________|______|___|______|___|______|___|______|___|______|___|____|___|
| | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________|______|___|______|___|______|___|______|___|______|___|____|___|
| | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________|______|___|______|___|______|___|______|___|______|___|____|___|
| | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________|______|___|______|___|______|___|______|___|______|___|____|___|
14-6-24
ntocmit,
Unitatea ........................
DOCUMENT CUMULATIV
______________________________________________________________________________
|Nr. | | |Nr. |
|crt.| |__________________________________________________|crt.|
| | | | | | | | | | |
| |_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___| |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | ........................ | 25| 26| 27| |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
| | | | | | ........................ | | | | |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
| | | | | | ........................ | | | | |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
| | | | | | ........................ | | | | |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
| | | | | | ........................ | | | | |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
| | | | | | ........................ | | | | |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
| | | | | | ........................ | | | | |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
| | | | | | ........................ | | | | |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
| | | | | | ........................ | | | | |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
| | | | | | ........................ | | | | |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
| | | | | | ........................ | | | | |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
| | | | | | ........................ | | | | |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
| | | | | | ........................ | | | | |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
| | | | | | ........................ | | | | |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
| | | | | | ........................ | | | | |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
| | | | | | ........................ | | | | |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
| | | | | | ........................ | | | | |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
| | | | | | ........................ | | | | |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
14-6-24/b
ntocmit,
Figura 17: Document cumulativ
Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A - Debitoare
B - Creditoare
______________________________________________________________________________
| Unitatea ................ | BALANT DE VERIFICARE |
| | la data de .............. |
|___________________________|__________________________________________________|
| Simbol | Denumirea | Solduri |Rulajele | Total sume | Soldurile |
| conturi | conturilor | initiale |lunii curente| | finale |
| | |___________|_____________|____________|___________|
| | | A | B | A | B | A | B | A | B |
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
| | | | | | | | | | |
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
| | | | | | | | | | |
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
| | | | | | | | | | |
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
| | | | | | | | | | |
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
| | | | | | | | | | |
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
| | | | | | | | | | |
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
| | | | | | | | | | |
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
| | | | | | | | | | |
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
| | | | | | | | | | |
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
| | | | | | | | | | |
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
14-6-30
ntocmit, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Figura 18: Balanta de verificare
Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A - Debitoare
B - Creditoare
______________________________________________________________________________
| Unitatea ................ | BALANT DE VERIFICARE |
| ......................... | la data de .............. |
|___________________________|__________________________________________________|
|Simbolul | Denumirea | Soldurile | Rulajele | Total | Soldurile |
|conturilor| conturilor | initiale | lunii | rulaje | finale |
| | | | curente | | |
| | |____________|___________|___________|_____________|
| | | A | B | A | B | A | B | A | B |
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
| | | | | | | | | | |
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
| | | | | | | | | | |
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
| | | | | | | | | | |
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
| | | | | | | | | | |
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
| | | | | | | | | | |
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
| | | | | | | | | | |
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
| | | | | | | | | | |
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
| | | | | | | | | | |
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
| | | | | | | | | | |
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
| | | | | | | | | | |
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
14-6-30/A
ntocmit, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Figura 19: Balanta de verificare
Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A - Debitoare
B - Creditoare
______________________________________________________________________________
| Unitatea ............. | BALANT DE VERIFICARE |
| | la data de .............. |
|________________________|_____________________________________________________|
|Simbolul | Denumirea | Soldurile | Total | Rulajele| Total |Soldurile|
|conturilor| conturilor | initiale | sume | lunii | sume |finale |
| | | | precedente| curente | | |
| | |___________|___________|_________|_________|_________|
| | | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | | | | | | | |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | | | | | | | |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | | | | | | | |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | | | | | | | |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | | | | | | | |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | | | | | | | |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | | | | | | | |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | | | | | | | |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | | | | | | | |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | | | | | | | |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
14-6-30/a
ntocmit, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Figura 20: Balanta de verificare
Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A - Debitoare
B - Creditoare
______________________________________________________________________________
| Unitatea ............. | BALANT DE VERIFICARE |
| | la data de .............. |
|________________________|_____________________________________________________|
|Simbolul | Denumirea | Soldurile | Rulajele | Total | Total |Soldurile|
|conturilor| conturilor | initiale | lunii | rulaje | sume |finale |
| | | | curente | | | |
| | |___________|___________|_________|_________|_________|
| | | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | | | | | | | |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | | | | | | | |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | | | | | | | |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | | | | | | | |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | | | | | | | |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | | | | | | | |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | | | | | | | |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | | | | | | | |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | | | | | | | |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | | | | | | | |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
14-6-30/b1
ntocmit, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Figura 21: Balanta de verificare
Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A - Debitoare
B - Creditoare
______________________________________________________________________________
| Unitatea ............. | BALANT DE VERIFICARE |
| | la data de .............. |
|________________________|_____________________________________________________|
|Simbolul | Denumirea | Soldurile | Total | Rulajele| Total |Soldurile|
|conturilor| conturilor | initiale | sume | lunii | rulaje |finale |
| | | | precedente| curente | | |
| | |___________|___________|_________|_________|_________|
| | | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | | | | | | | |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | | | | | | | |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | | | | | | | |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | | | | | | | |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | | | | | | | |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | | | | | | | |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | | | | | | | |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | | | | | | | |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | | | | | | | |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
| | | | | | | | | | | | |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
14-6-30/b2
ntocmit, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Figura 22: Balanta de verificare
Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A - Debitoare
B - Creditoare
______________________________________________________________________________
| Unitatea ........... | BALANT DE VERIFICARE |
| | la data de .............. |
|______________________|_______________________________________________________|
|Simbolul | Denumirea |Soldurile|Total |Rulajele| Total | Total |Soldurile|
|conturilor| conturilor|initiale |sume |lunii | rulaje| sume |finale |
| | | |precedente|curente | | | |
| | |_________|__________|________|_______|_______|_________|
| | | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12 | 13 |
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
| | | | | | | | | | | | | | |
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
| | | | | | | | | | | | | | |
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
| | | | | | | | | | | | | | |
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
| | | | | | | | | | | | | | |
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
| | | | | | | | | | | | | | |
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
| | | | | | | | | | | | | | |
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
| | | | | | | | | | | | | | |
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
| | | | | | | | | | | | | | |
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
| | | | | | | | | | | | | | |
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
| | | | | | | | | | | | | | |
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
| | | | | | | | | | | | | | |
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
| | | | | | | | | | | | | | |
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
| | | | | | | | | | | | | | |
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
14-6-30/b
ntocmit, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Figura 23: Balanta de verificare
______________________________________________________________________________
| Unitatea .............. |
| ....................... |
| |
| BALANTA ANALITIC A STOCURILOR |
| la data de .............. |
|______________________________________________________________________________|
| Cod |Stoc | Cantitate | Stoc |Pret | Sold | Valoare | Sold |
| |initial|________________| final |unitar| initial|________________| final|
| | | Intrata| Iesita| | | | Debit | Credit | |
|_____|_______|________|_______|_______|______|________|_______|________|______|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|_____|_______|________|_______|_______|______|________|_______|________|______|
| | | | | | | | | | |
|_____|_______|________|_______|_______|______|________|_______|________|______|
| | | | | | | | | | |
|_____|_______|________|_______|_______|______|________|_______|________|______|
| | | | | | | | | | |
|_____|_______|________|_______|_______|______|________|_______|________|______|
| | | | | | | | | | |
|_____|_______|________|_______|_______|______|________|_______|________|______|
| | | | | | | | | | |
|_____|_______|________|_______|_______|______|________|_______|________|______|
| | | | | | | | | | |
|_____|_______|________|_______|_______|______|________|_______|________|______|
| | | | | | | | | | |
|_____|_______|________|_______|_______|______|________|_______|________|______|
| | | | | | | | | | |
|_____|_______|________|_______|_______|______|________|_______|________|______|
| | | | | | | | | | |
|_____|_______|________|_______|_______|______|________|_______|________|______|
| | | | | | | | | | |
|_____|_______|________|_______|_______|______|________|_______|________|______|
14-6-30/c
ntocmit, Verificat,
Unitatea ........................
SITUATIA ACTIVELOR GAJATE SAU IPOTECATE
la data de ....................
Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A - Valoarea totala a contractului
B - Perioada contractului
C - Denumirea creditorului
______________________________________________________________________________
|Nr. |Denumirea/|Caracteristici|Cantitate|Pret|Valoare|Nr. si | A | B | C |
|crt.|codul | | | |totala |data | | | |
| |activului | | | | |ncheierii | | | |
| |gajat sau | | | | |contractului| | | |
| |ipotecat | | | | | | | | |
|____|__________|______________|_________|____|_______|____________|___|___|___|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9 | 10|
|____|__________|______________|_________|____|_______|____________|___|___|___|
| | | | | | | | | | |
|____|__________|______________|_________|____|_______|____________|___|___|___|
Cod 14-8-1
Verificat, ntocmit,
Figura 24: Situatia activelor gajate sau ipotecate
Unitatea .........................
SITUATIA BUNURILOR SECHESTRATE
la data de ..................
______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea/codul | Caracteristici| Cantitate| Pret| Valoare| Valoarea |
|crt.| bunului | | | | totala | sechestrului|
| | sechestrat | | | | | |
|____|_________________|_______________|__________|_____|________|_____________|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 |
|____|_________________|_______________|__________|_____|________|_____________|
| | | | | | | |
|____|_________________|_______________|__________|_____|________|_____________|
Cod 14-8-1/a
Verificat, ntocmit,
Unitatea .........................
DECIZIE DE IMPUTARE
nr. ...... din data de .........
Avnd n vedere actul de constatare (proces-verbal, referat etc.) nr. .... din data
de ................ ntocmit de ..................................... n calitate de
............................... din care rezulta ca s-a produs o
paguba n valoare de lei ......................................... reprezentnd
..............................................................................
..............................................................................
Paguba s-a produs n perioada ............................ fiind adusa la cunostinta
conducerii prin actul de constatare sus-aratat.
Raspunzatoare pentru producerea pagubei se fac persoanele care, n perioada
analizata, au lucrat la gestiunea verificata
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
Avnd n vedere temeiurile de drept si de fapt care determina angajarea raspunderii
materiale, valoarea totala a pagubei de ................. lei se suporta de persoanele
vinovate, dupa cum urmeaza:
lei ................. de domnul(a) .......................................
lei ................. de domnul(a) .......................................
lei ................. de domnul(a) .......................................
lei ................. de domnul(a) .......................................
Calculul s-a facut asa cum rezulta din actul de constatare.
n nota(ele) explicativa(e) data(e) cu ocazia constatarii pagubei,
domnul(a) ....................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
14-8-2 t2
(verso)
..................................... a sustinut ca ..........................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
Sustinerile s-au dovedit nentemeiate deoarece:
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
n baza prevederilor legale ..............................................
..............................................................................
DECIDE:
Se imputa d-lui (d-nei) ................................, avnd functia de
.................................... locul de munca ..........................
domiciliat n ........................................................, suma de
................................. lei, adica ............................... .
Conducatorul unitatii, Viza de control Viza
financiar preventiv, Compartiment juridic,
DOVADA DE COMUNICARE
Subsemnatul ........................ domiciliat n ....................... am primit
decizia de imputare nr. ................. din data de .............. emisa de
....................... n valoare de lei ...........................
(n cifre si litere)
Semnatura,
Data ..........................
______________________________________________________________________________
| ANGAJAMENT DE PLAT |
| |
| Subsemnatul .............................................. domiciliat n |
| ................................... str. ................................... |
| nr. ........... bloc ............ sc. ........... et. .......... apart. .... |
| jud./sector ..................................... posesor al actului de |
| identitate .......... seria ..................... nr. ...................... |
| emis de ....................... sub nr. .................... n anul ....... |
| avnd functia de ........................................................... |
| ...................................... la unitatea ......................... |
| lund cunostinta de faptul ca prin ....................................... |
| s-a constatat ca din vina mea am produs unitatii ........................... |
| ....................................... o paguba de lei .................... |
| provenita din .............................................................. |
| ............................................................................ |
| mi iau angajamentul de a plati aceasta suma unitatii pagubite astfel ...... |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| Prezentul angajament l-am luat n conformitate cu ........................ |
| .................................................. n cazul nerespectarii |
| angajamentului de plata, se va proceda la executarea silita. |
| |
| Dat astazi ................... |
| |
| Semnat n fata noastra, Semnatura, |
| |
| Calitatea ....................... |
| Semnatura ....................... |
|______________________________________________________________________________|
14-8-2/a
ANEXA Nr. 4
DOCUMENTELE FINANCIAR-CONTABILE
care se pastreaza timp de 5 ani, cu ncepere de la data ncheierii exercitiului financiar
n cursul caruia au fost ntocmite, n arhiva persoanelor prevazute la art. 1 din Legea
contabilitatii nr. 82/1991, republicata
______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumire formular | Cod |
|crt.| |_____________________|
| | | Baza | Varianta |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 1.| Nota de receptie si constatare de diferente | 14-3-1A | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 2.| Bon de primire n consignatie | 14-3-2 | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 3.| Bon de predare, transfer, restituire | 14-3-3A | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 4.| Bon de consum | 14-3-4A | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 5.| - Bon de consum (colectiv) | | 14-3-4/aA |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 6.| - Fisa limita de consum | | 14-3-4/bA |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 7.| Dispozitie de livrare | 14-3-5A | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 8.| Fisa de magazie | 14-3-8 | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 9.| - Fisa de magazie (cu doua unitati de masura) | | 14-3-8/a |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 10.| Lista de inventariere | 14-3-12 | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 11.| - Lista de inventariere | | 14-3-12/b |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 12.| - Lista de inventariere (pentru gestiuni | | 14-3-12/a |
| | global-valorice) | | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 13.| Chitanta | 14-4-1 | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 14.| - Chitanta pentru operatiuni n valuta | | 14-4-1/a |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 15.| Dispozitie de plata/ncasare catre casierie | 14-4-4 | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 16.| Decont pentru operatiuni n participatie | 14-4-14 | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 17.| Ordin de deplasare (delegatie) | 14-5-4 | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 18.| - Ordin de deplasare (delegatie) n strainatate | | 14-5-4/a |
| | (transporturi internationale) | | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 19.| Decont de cheltuieli (pentru deplasari externe) | 14-5-5 | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 20.| - Decont de cheltuieli valutare (transporturi | | 14-5-5/a |
| | internationale) | | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 21.| Nota de debitare-creditare | 14-6-1A | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 22.| Extras de cont | 14-6-3 | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 23.| Borderou de primire a obiectelor n consignatie | 14-6-14 | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 24.| Borderou de iesire a obiectelor n consignatie | 14-6-15 | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 25.| Jurnal privind operatiuni diverse (pentru conturi | 14-6-17 | |
| | sintetice) | | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 26.| Fisa de cont pentru operatiuni diverse | 14-6-22 | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 27.| - Fisa de cont pentru operatiuni diverse | | 14-6-22/a |
| | (n valuta si n lei) | | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 28.| Document cumulativ | 14-6-24 | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 29.| - Document cumulativ | | 14-6-24/b |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 30.| Decizie de imputare | 14-8-2 | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 31.| - Angajament de plata | | 14-8-2/a |
|____|___________________________________________________|_________|___________|