Sunteți pe pagina 1din 9

Matematici aplicate in economie 1

Probleme cu DA si NU

TRUE/FALSE

1. Fie vectorii b1 = ( 2, 4, 5 ) , b2 = ( -1, 1, 0 ) , b3 = ( -2, 0, 2 ) .


B = {b1, b2, b3} formează o bază în R3?

ANS: A

2. Funcţionala f : R3 → R; f ( x ) = 5 x1 + x2 − 4 x3 + 4 este o funcţională liniară ?

ANS: F

3. Funcţionala f : R3 → R; f ( x ) = 5 x1 + x2 − 4 x3 este o funcţională liniară ?

ANS: A

4. Vectorii proprii corespunzători operatorului liniar T : R2 → R2 având matricea ataşată


 −4 0 
A=  sunt liniar independenţi ?
 1 4

ANS: A

5. Dacă funcţia f e diferenţiabilă în (x0, y0) atunci ea este continuă în acest punct.

ANS: A

6. Dacă funcţia f are derivate parţiale f’x, f’y într-o vecinătate V a lui (x0,y0) şi dacă aceste
derivate parţiale sunt continue în (x0, y0) atunci funcţia f este diferenţiabilă în (x0, y0).

ANS: A

7. Aplicand metoda Gauss Jordan la un moment dat s-a obtinut schema:

Linia pivotului in iteratia urmatoare este 0,0,

ANS: F
8. Fie problema de programare liniara:
max f =

Prima iteratie a algoritmului simplex este:


10 16 0 0 0
B
0 1200 2 5 1 0 0
0 300 1 3/2 0 1 0
0 600 4 1 0 0 1
0 0 0 0 0
10 16 0 0 0
Solutia gasita este cea optima.

ANS: F

9. Trei depozite aprovizioneaza cu produse de larg consum 4 magazine astfel:


Disponibil
3 2 1 2 30
4 3 3 2 20
2 1 4 5 40
Necesar 10 15 15 40

Problema este echilibrata.

ANS: F

10. Vectorii (1,5) si (2, -9) sunt liniar independenti.

ANS: A

11. Vectorii (2, -1) si (3, 4) formeaza o baza a spatiului vectorial

ANS: A

12. Vectorii (-2, 3) si (1, -1) formeaza o baza a spatiului vectorial .

ANS: F

13. Vectorul (1, 10) este o combinatie liniara a vectorilor (1, 3) si (2, -1) deoarece
3(1, 3)-(2, -1)=(1, 10)

ANS: F

14. Vectorii (1, 2, -1), (3, 2, 5) si (4, 4, 4) sunt liniar independenti in


ANS: F

15. Valorile proprii ale transformarii liniare T(x,y)=(5x, x+3y) sunt 0 si 1.

ANS: F

16. Valorile proprii ale transformarii liniare T(x,y)=(5x, x+3y) sunt 3 si 5.

ANS: A

17. 1, 2 si 3 sunt valorile proprii ale transformarii liniare T(x, y, z)=(2x, x+3y, 3x+y+z).

ANS: A

18. 1, 2 si 3 sunt valorile proprii ale transformarii liniare T(x, y, z)=(3x, 2x-y, x-y+z).

ANS: F

19. este una din valorile proprii ale transformarii liniare T(x, y)=(3x+y, x+3y).

ANS: F

20. Se considera functia . Atunci

ANS: F

21. Se considera functia . Atunci .

ANS: F

22. Se considera functia . Atunci derivatele mixte si sunt egale.

ANS: A

23. Se considera functia . Atunci derivatele mixte si sunt egale.

ANS: A

24. Se considera functia . Atunci derivatele mixte si sunt egale.

ANS: A

25. Orice functie are puncte stationare.

ANS: A

26. Orice functie are cel mult 1 punct de extrem.

ANS: F
27. Orice functie are cel mult 2 puncte stationare.

ANS: A

28. Daca functia f are derivate partiale mixte de ordinul doi si intr-o vecinatate V a unui punct
si daca si sunt continue in (a, b), atunci .

ANS: A

29. Se considera , . T este o transformare liniara.

ANS: F

30. Se considera , . T este o transformare liniara

ANS: F

31. Se considera , . T este o transformare liniara

ANS: A

32. Ecuatia diferentiala este o ecuatie cu variabile separabile.

ANS: A

33. Ecuatia diferentiala este o ecuatie cu variabile separabile.

ANS: A

34. Ecuatia diferentiala este o ecuatie liniara de ordinul intai..

ANS: A

35. Forma standard a problemei de programare liniara

este

ANS: F
36. Forma standard a problemei de programare liniara

este

ANS: F

37. Forma standard a problemei de programare liniara

este

ANS: F

38. Forma standard a problemei de programare liniara

este
ANS: A

39. Sistemul de ecuatii

este incompatibil.

ANS: A

40. Se considera urmatoarea problema de transport:


Disponibil
4 6 5 2 35
3 2 7 8 30
2 10 5 6 50
Necesar 20 25 45 25
Problema de transport este echilibrata.

ANS: A

41. Se considera urmatoarea problema de transport:


Disponibil
4 6 5 2 35
3 2 7 8 30
2 10 5 6 50
Necesar 20 25 45 25
O solutie initiala de baza determinata folosind metoda coltului de N-V este , ,
, , , , .

ANS: A

42. Se considera urmatoarea problema de transport:


Disponibil
4 6 5 2 35
3 2 7 8 30
2 10 5 6 50
Necesar 20 25 45 25
O solutie initiala de baza determinata folosind metoda costului minim pe linie este , ,
, , , , .
ANS: A

43. Se considera functia . Atunci f nu are puncte stationare.

ANS: A

44. Radacinile polinomului caracteristic al unei aplicatii liniare se numesc puncte critice.

ANS: F

45. Vectorii proprii corespunzatori unor valori proprii distincte ale unei aplicatii liniare sunt liniar
dependenti.

ANS: F

46. O forma patratica este negativ definita daca minorii impari sunt strict pozitivi si
cei pari sunt strict negativi.

ANS: F

47. O forma patratica este pozitiv definita daca toti minorii sai sunt strict pozitivi..

ANS: A

48. Daca functia are derivate partiale intr-un punct de extrem , atunci derivatele partiale de
anuleaza in acest punct f x '(a, b) = f y '(a, b) = 0 .

ANS: A

49. Daca este un punct de extrem local al functiei si daca , atunci este
punct de minim.

ANS: F

50. Daca este un punct de extrem local al functiei si daca , atunci este
punct de maxim.

ANS: F

51. Trei vectori liniar dependenti formeaza o baza a spatiului vectorial ?

ANS: F

52. Trei vectori liniar independenti formeaza o baza a spatiului vectorial ?

ANS: A

53. Patru vectori din formeaza o baza a spatiului vectorial .

ANS: F
54. Polinomul caracteristic al unei aplicatii liniare este ?

ANS: F

55. Polinomul caracteristic al unei aplicatii liniare este ?

ANS: F

56. In spatiul vectorial , vectorul este vector propriu?

ANS: F

57. Matricea asociata unei forme patratice este simetrica?

ANS: A

58. Ecuatia diferentiala este ecuatie cu variabile separabile.

ANS: F

59. Ecuatia diferentiala este ecuatie liniara de ordinul intai.

ANS: F

60. Ecuatia diferentiala este ecuatie omogena?

ANS: F

61. Ecuatia diferentiala este ecuatie cu variabile separabile.

ANS: A

62. Ecuatia diferentiala este ecuatie omogena.

ANS: A

63. Ecuatia diferentiala este ecuatie liniara de ordinul intai.

ANS: A

64. Ecuatia diferentiala este ecuatie diferentiala de ordinul intai.

ANS: F

65. Ecuatia diferentiala este ecuatie cu variabile separabile?


ANS: A

66. Ecuatia diferentiala este ecuatie omogena?

ANS: F

67. Ecuatia diferentiala este ecuatie liniara de ordinul intai?

ANS: F

68. Ecuatia diferentiala este ecuatie liniara de ordinul intai?

ANS: F

69. Ecuatia diferentiala este ecuatie cu variabile separabile?

ANS: A

70. Ecuatia diferentiala este ecuatie omogena?

ANS: A

71. Ecuatia diferentiala este ecuatie liniara de ordinul intai?

ANS: F

72. Ecuatia diferentiala este ecuatie cu variabile separabile?

ANS: A