Institutul de Pregătire Psihopedagogică Universitatea de Arte “George Enescu” Iaşi

Psihologia educaţiei
-

suport de curs -

Nivelul I (studii de licenţă), Anul I, Semestrul I 2012-2013

Lect. univ. dr. Dorina Iuşcă

Psihologia educatiei

lect.univ.dr. Dorina Iusca

CUPRINS
1. Obiectul psihologiei educatiei ……………………………………………………………….4 1.1. Delimitari conceptuale…………………………………………………………………….4 1.2. Domenii ale psihologiei…………………………………………………………………...6 1.3. Contexte de valorificare a perspectivei psihologice în cadru educaţional………………..8 2. Dimensiunea psihologica a pregatirii profesorului…………………………………………9 2.1. Implicatii ale personalitatii in profesia didactica………………………………………….9 2.2. Competenta didactica……………………………………………………………………10 2.3. Profesorul intre autoritate si putere……………………………………………………...11 2.4. Stiluri educationale………………………………………………………………………12 2.5. Factori subiectivi in aprecierea activitatii elevilor………………………………………13 3. Educatie si dezvoltare umana………………………………………………………………14 3.1. Factorii dezvoltarii ontogenetice………………………………………………………...14 3.2. Teoria dezvoltarii cognitive (J. Piaget)………………………………………………….15 3.3. Etape timpurii ale dezvoltarii si importanta lor pentru invatare………………………..18 3.3.1. Perioada prenatala………………………………………………………………..18 3.3.2. Copilaria mica……………………………………………………………………29 3.4. Caracterizarea varstelor scolare…………………………………………………………22 3.4.1. Prescolarul……………………………………………………………………….22 3.4.2. Scolarul mic…………………………………………………………………..…..23 3.4.3. Pubertatea…………………………………………………………………..…….24 3.4.4. Adolescenta…………………………………………………………………..…..25 4. Procese psihice implicate in activitatea de invatare………………………………………26 4.1. Gandirea…………………………………………………………………………………26 4.2. Memoria…………………………………………………………………………………30 4.3. Motivatia………………………………………………………………………………...34 4.4. Perceptia …………………………………………………………………………….…..38 2

Psihologia educatiei

lect.univ.dr. Dorina Iusca

5. Aptitudinile si importanta lor in scoala…………………………………………………..40 5.1. Inteligenta ca aptitudine generala……………………………………………………....40 5.2. Teoria inteligentelor multiple (Howard Gardner)………………………………………43 5.3. Implicatii educationale ale teoriei lui Gardner………………………………………….47 6. Rezolvarea conflictelor in context educational……………………………………………50 6.1. Delimitari conceptuale ………………………………………………………………….50 6.2. Surse si tipuri de conflicte……………………………………………………………….50 6.3. Ascultarea activa si asertivitatea ca tehnici de prevenire a conflictelor…………………52

3

Psihologia educatiei

lect.univ.dr. Dorina Iusca

Obiectul psihologiei educaţiei
Delimitari conceptuale
Utilizarea cuvintelor “psihic” sau “psihologie” a devenit atât de frecventă în ultimii ani, încât semnificaţiile acestora se pierd în experienţa pe care fiecare dintre noi o are în legătură cu multitudinea de perspective în abordarea fenomenelor sufleteşti. Domeniul obiectiv al psihologiei este ilustrat chiar de etimologia acestuia; termenul îşi are originea în limba greacă, el derivând din psyche care înseamnă suflet, suflu şi logos – cunoaştere. Interesul pentru descifrarea misterelor psihicului a existat dintotdeauna, dovada acestuia fiind prezenţa în toate limbile vorbite a mii de termeni care descriu manifestări sau însuşiri psihice.
“Deşi în societăţile primitive oamenii semănau mai mult între ei decât cetăţenii societăţilor civilizate, totuşi, deosebiri între indivizi au existat întotdeauna: unii sunt mai curajoşi, altii fricoşi, unii sunt vioi, vorbăreţi, alţii calmi şi tăcuţi, unii foarte îndemânatici, alţii stângaci ş.a.m.d. Astfel de particularităţi au fost observate, fiind foarte importante în practică: în timpul vânătorii organizate de un trib, în faţă erau puşi cei mai curajoşi şi cei mai abili ţintaşi; cei fricoşi îndeplineau rolul de hăitaşi, alungând vînatul cu mult zgomot.”1

Putem vorbi astfel despre psihologia naivă sau psihologia simţului comun, care se învaţă din practica vieţii cotidiene, odată cu însuşirea limbii materne. Înainte de tratatele de psihologie, au existat proverbe care anticipau prezenţa unor comportamente în anumite situaţii date.
De exemplu, proverbul Dai omului un deget şi el îţi ia toata mâna prezice că în anumite situaţii un individ poate deveni lacom în condiţiile în care i se oferă ceva.

Snoavele şi poveştile populare sunt şi ele cercetări intuitive asupra unor comportamente, unele dintre acestea având chiar şi o puternică funcţie terapeutică.
1

Andrei Cosmovici, 1996, Psihologie generală, Editura Polirom, Iaşi, p. 13;

4

Psihologia educatiei

lect.univ.dr. Dorina Iusca

“Un împărat era pe un vas împreună cu unul dintre cei mai buni servitori ai săi. Servitorul, care nu mai fusese niciodată pe mare, a ţipat, a plâns, a tremurat şi s-a tânguit o bună parte din drum. Toţi erau drăguţi cu el şi încercau să-i calmeze temerile, dar bunătatea lor ajungea doar la urechile sale, nu şi la mintea sa temătoare. Unul dintre sfetnicii împăratului n-a mai putut suporta să audă ţipetele servitorului şi s-a adresat acestuia: “Măria ta, cu permisiunea voastră eu îl pot calma”. Fără a ezita, împăratul i-a dat voie să facă ceea ce creadea de cuviinţă. Sfetnicul l-a aruncat în apă pe plângăcios. Simţind că se scufundă, acesta a reuşit să se agaţe de vas şi i-a rugat să-l ia din nou la bord. Marinarii l-au tras de păr înapoi. De atunci el a stat foarte liniştit într-un colţ. Fiiind întrebat de împărat cum de a reuşit acest lucru, sfetnicul i-a răspuns: “El nu ştia cât de mare era pericolul în apă. Astfel, el nu putea să îşi dea seama cât de minunat este să aibă scânduri trainice sub picioarele lui.”2

Obţinerea de informaţii în psihologia naivă se face pe baza intuiţiei, tehnică ce se păstrează şi astăzi, fiind utilizată ca strategie suplimentară în profesiile de medic, profesor, scriitor, artist, avocat ş.a. Posibilităţile ei au însă destule limite, neprogresând mult de-a lungul secolelor, oferind ocazia psihologiei ştiinţifice să completeze, chiar să contrazică unele aspecte ale psihologiei simţului comun.
Un asemenea “adevăr” provenit din popor este următorul: cei care învaţă mai lent reţin mai mult decât cei care învaţă mai repede. În realitate, studiile asupra învăţării au demonstrat că nu există nicio corelaţie semnificativă între viteza învăţării şi eficacitatea ei.

Reflecţiile teoretice asupra fenomenelor sufleteşti au apărut ca urmare a trei fenomene impresionante pentru existenţa umană: moartea, visele şi bolile psihice. Abordarea lor s-a făcut din perspectivă teologică, filosofică sau ştiinţifică. În secolul XVIII se va încetăţeni termenul de “psihologie”. Iniţial îl vom găsi în 1590 în titlul unei lucrări a lui Rudolf Goclenius (Psychologia, de hominis perfectione) care însă trata problema psihicului din punct de vedere ontologic. Ulterior, cărţile lui Ch. Wolff, Psihologia empirică (1732) şi Psihologia raţională (1734) vor aduce în prim plan abordarea bazată pe experienţă, pe metoda ştiinţelor naturii, deosebită de cea ontologică, preocupată de esenţa sufletului. Anul 1879 este anul naşterii psihologiei ca ştiinţă, atunci când Wilhelm Wundt inaugurează la Leipzig primul laborator de psihologie experimentală. Primul român care a lucrat în laboratorul lui Wundt şi şi-a susţinut doctoratul cu o teză de psihologie a fost Eduard Gruber. Întors la Iaşi, el a înfiinţat un centru de cercetare similar în cadrul Universităţii “Al I. Cuza”. După un an însă, el s-a îmbolnăvit şi a murit, laboratorul rămând în părăsire.
2

Ion Dafinoiu, 2000, Elemente de psihoterapie integrativă, Editura Polirom, Iaşi, p. 205;

5

psihologia este ştiinţa care se ocupă cu descrierea şi explicarea3 fenomenelor şi însuşirilor psihice verificabile. perceptie. către tonul afectiv ce însoţeşte senzaţia auditivă. sau către legăturile reprezentărilor sonore în timp. de exemplu) cât şi perfecţionarea tehnicilor psihologice de cunoaştere.  psihologia socială – aspecte ale comportamentului social. memorie. neuropsihologica (ce are in vedere proiectia cerebrala a muzicii si modul in care antrenamentul muzical influenteaza dezvoltarea creierului). cognitiva (“music cognition”). în zilele noastre. a cognitiei si influentei sociale. Fiecare dintre acestea îşi aduce aportul în domeniul se studiu propus.  psihologia cognitivă – ipostaze ale cognitiei: atentie. luarea de decizii.  psihologia dezvoltarii – caracteristici specifice vârstelor. Domenii ale psihologiei De altfel.Psihologia educatiei lect. a relatiilor interpresonale. a organizării ritmice.  psihologia muzicii – cu dimensiunile perceptiva (“music perception”).univ. factori si etape in dezvoltarea umana. încă neclarificându-se se anume este un fenomen psihic. Pe cât de simplă pare definiţia psihologiei. contribuind la perfecţionarea percepţiei timpului. În laboratorul de la Leipzig el şi-a format o nouă teorie asupra auzului muzical pornind de la importanţa componentelor organului lui Corti şi a analizei psihologice a senzaţiilor sonore.dr. 6 . Dorina Iusca Wundt este unul dintre promotorii psihologiei muzicale. strategii de prevenire si rezolvare a conflictelor. pe atât de controversat este domeniul ei de studiu. explicare = stabilirea cauzelor care îl produc. motrica (implicata mai ales in interpretarea muzicii instrumentale). afectiva (“musical emotion”). terapeutica 3 descriere = stabilire a componentelor. determinând atât progresul domeniului în sine (în publicitate sau în educaţie.  psihologia rezolvarii conflictelor – forme si cauze ale conflictelor. încât vorbim despre mai multe psihologii. domeniul psihologiei ca ştiinţă este atât de vast. aspecte ale negocierii. Conform definiţiei lui Andrei Cosmovici. Studiile sale s-au centrat către timbrul muzical dat de numărul de armonice. cercetările sale asupra senzaţiilor auditive concretizându-se în lucrarea Elemente de psihologie fiziologică. gandire. a caracteristilor unui fenomen. limbaj.

polifonica sau armonica a acesteia. vestul si nordul Europei sau Australia.  psihologia creativităţii – forme si factori ai creativitatii. eficienta organizationala. Australia. leadership.dr. • Psychomusicology – Center for Music Research at Florida State University. abordarea unei stilistici interpretative in consonanta cu istoria muzicii si exercitii tehnice instrumentale. cinematografie. neglijabil reprezentata in peisajul romanesc. Journal of Research in Music Education – The National Association for Music Education. Music Educators Journal – Michigan State University. • Nordic Journal of Music Therapy – Grieg Academy Music Therapy Research Center.univ. melodica.  psihologie organizaţională – individul in organizatii. 7 . comunicarea organizationala. • • • • • Music Performance Research – Royal Northern College of Music. Cercetarea stiintifica in domeniul psihologiei muzicii. Marea Britanie. Aceasta dimensiune transdisciplinara asupra fenomenului interpretarii muzicii a extins astfel granitele muzicologiei si psihologiei catre o noua treapta in evolutia cunoasterii umane si artistice. procese afective specifice. timp si energie. • British Journal of Music Education – University of Cambridge. muzica fiind o componenta cheie a numeroase situatii din viata individului. SUA. • Journal of Music Therapy – American Music Therapy Association. sociala (referitoare la modalitatile de utilizare a muzicii in cadru social – marketing. Reserch Studies in Music Education – University of Qeensland. mass-media. intimitatea. tipologii si modele teoretice ale personalitatii. a constituit un complex obiect de studiu al autorilor din Statele Unite ale Americii. publicitate. caracteristici ale personalitatii creatoare. Dorina Iusca (“music therapy”). institutii publice. Implicatiile muzicii atat la nivel individual cat si social justifica atentia a psihologilor pentru identificarea celor mai eficiente modalitati de valorificare a unui fenomen care consuma atatea resurse. Asia. sine si ceilalti ascultatori. SUA. SUA. analiza ritmica. caracteristicile grupului de munca. Music Perception – University of California Press. SUA.  psihologia personalităţii – trasaturi de personalitate.Psihologia educatiei lect. Noua viziune presupune raportarea muzicii la propriile dominante individuale si stabilirea celei mai bune interactiuni intre muzica. Marea Britanie.  psihologia cuplului şi a familiei – relatiile in cuplu si in familie. Eforturile cercetatorilor din psihologia muzicii s-au concretizat in jurnale de specialitate precum: • Psychology of Music – Glasgow Caledonian University. Marea Britanie. Interpretarea muzicala nu mai inseamna doar citirea unei partituri. SUA. Norvegia.

psihanalitice etc) de tratare a tulburarilor psihologice. Tolman.R. ca parte integrantă a domeniului larg al psihologiei. Alte centre de interes ale psihologiei educaţionale sunt: comunicarea didactică. în special la vârstele şcolare. creativitatea strategiilor didactice. Procesul învăţării este poate cel mai studiat aspect al psihologiei educaţionale. cheia succesului activităţii unui bun profesor). Psihologia educatiei are in centru personalitatea profesorului. Pavlov şi continuând cu adepţii condiţionării precum E. cognitiviste si constructiviste ale invatarii. Personalitatea educatului. comportamentale. Sunt abordate aici teorii asociationiste. Skinner.Psihologia educatiei lect. E. începând cu I. concretizat în teoriile dezvoltate de-a lungul timpului. Procesele psihice implicate în învăţare includ atât procesele cognitive (senzoriale sau superioare) cât şi pe cele reglatorii precum atenţia sau afectivitatea şi mai ales motivaţia (tehnicile de motivare a elevilor constituind printre altele. Dorina Iusca  psihometrie – strategii de masurare a fenomenelor si trasaturilor psihologice. de a cărui eficienţă în cunoaştere depind realizările multor demersuri ale profesorului in activitatea sa de zi cu zi in cadrul clasei de elevi. Thorndike. grupul şcolar. fiind importantă cunoaşterea stilurilor didactice. etiologia si formele de manifestare a tulburarilor mentale. succesul şi insuccesul şcolar. dimensiunea psihologică a pregătirii sale. 1. obiectul psihologiei educaţionale. P. Watson. În concluzie. centrul de interes al educaţiei îl constituie elevul cu trăsăturile specifice vârstei dar şi personalităţii sale. a componentelor aptitudinii pedagogice sau a factorilor subiectivi implicati in aprecierea activitatii elevilor. elementele de psihologie a vârstelor se vor axa în special pe urmărirea dezvoltării cognitive şi morale a elevului.dr.  psihopatologie – diagnosticul. valorică (caracter) şi aptitudinală sunt alte aspecte importante. Contexte de valorificare a perspectivei psihologice în cadru educaţional . strategiile de rezolvare a conflictelor în context educaţional. Pe de altă parte.F. 8 . De aceea. cu dimensiunile dinamico-energetică (temperament). este constituit dintr-un un fenomen complex.univ.  psihoterapie – strategii (cognitive. Guthrie sau B.  psihologia educaţiei – studiul fenomenului psihic în context didactic. J.3. E.

 rabdarea. acestea determinand. gandurile celui din fata ta. existenta unor controverse cu privire la definirea statutului profesional al cadrelor didactice. a grupului de elevi).  expresivitatea in voce. Una dintre controversele legate de profilul cadrului didactic se constituie in jurul afirmatiei care propune caracterul innascut sau dobandit al capacitatii de a fi profesor. a materialului didactic.  spiritul de observatie. insa fara a pierde starea de „ca si cum”). Dincolo de aceasta dimensiune.Psihologia educatiei lect. mimica gestica.  capacitatea de organizare (a ideilor. Implicatii ale personalitatii in profesia didactica Exista o varietate de opinii referitoare la profesia didactica. Dorina Iusca 2. ea fiind caracterizata nu numai de o dimensiune instrumentala (cunostinte. capacitatea de a duce un lucru pana la capat. Activitatea realizata de un profesor este una dintre cele mai complexe. cercetatorii din domeniu sunt de acord cu faptul ca personalitatea este o variabila relevanta in ceea ce priveste profilul profesional al unui cadru didactic de succes.  atentia distributiva.univ. Dintre aceste trasaturi se evidentiaza:  empatia (capacitatea de a cunoaste si de a trai sentimentele. perseverenta. relevata prin ansamblul de valori.1. 9 . ci si de o latura profund umana. de asemenea. atitudini. competente). pronuntie literara.  echilibrul emotional. sentimente pe care profesorul le exprima voluntar sau involuntar in spatiul scolar.dr.  un vocabular dezvoltat si o exprimare elevata. Bloch (1968) sustine ca abilitatea de a-i invata pe altii este innascuta. Dimensiunea psihologica a pregatirii profesorului 2.  un sistem valoric bine delimitat pe care sa il transmita elevilor.  inventivitatea. Astfel anumite trasaturi de personalitate au influenta asupra eficientei cu care o anumita persoana profeseaza in sfera didactica. ca si cum ai fi celalalt. alti autori afirmand ca meseria de profesor se invata ca oricare alta meserie. ingeniozitatea.

Dorina Iusca Personalitatea cadrului didactic este una dintre cele mai complexe structuri psihologice. dezvoltarea personalitatii elevilor. orice individ trebuie sa realizeze o autoanaliza responsabila cu privire la avantajele pe care le detine dar si la provocarile pe care le poate experimenta in acest amplu mediu care este scoala.  competenta manageriala – exprimata prin capacitatea de organizare.  competenta morala – ce determina promovarea valorilor umane general valabile.  competenta psihopedagogica – sintetizata in: capacitatea de sintetizare a informatiei.430. 4 Dan Potolea s. lect. Competenta didactica In 20024. cat si prin activitatile propuse elevilor. Editura Polirom. de conducere a clasei. Liviu Antonesei aprecia ca profesia didactica presupune manifestarea unui set de cinci tipuri de competente:  competenta culturala – ce consta in cultura generala si cultura specifica domeniului in care preda profesorul. de determinare a gradului de dificultate al acesteia. Analiza propusa de Antonesei releva inca o data complexitatea statutului / rolului de cadru didactic precum si importanta abordarii la nivel individual a dimensiunilor competentelor profesionale specifice domeniului scolar. intelegerea lumii lor interioare. inainte de a exercita aceasta meserie.Psihologia educatiei  sociabilitatea.dr. administrarea corecta a recompensei si a pedepsei. forta si oprortunitateac decizionala. Pregatirea psihopedagogica. 10 .a. intrun context socio-cultural si institutional specific. atat prin comportamentul profesorului.univ. 2. Iasi. p. spiritul metodic si clar in exprimare si in activitate. Din acest motiv. ea fiind intemeiata pe un ansamblu de trasaturi si dezvoltandu-se prin interactiune cu ceilalti. 2008. aprecierea obiectiva a activitatii acestora.2. capacitatea de accesibilizare a continuturilor. ca profesor sau ca diriginte.  competenta psihoafectiva – ce presupune capacitatea de motivare a elevilor pentru invatare. respectarea trasaturilor individuale ale celor ce invata.

Psihologii au identificat sase tipuri de putere:  puterea de recompensa – operationalizata prin situatia de a putea oferi elevilor note mari.dr. un cadru didactic are nevoie de autoritate asupra clasei de elevi sau asupra colectivului de parinti. din dorinta de a fi iubit. concept definit drept capacitatea de a produce efecte dinainte stiute in comportamentul celorlalti. un profesor poate recurge uneori la strategii legate de putere. nu este indicata a fi utilizata mult in mediul scolar. capata putere asupra celor care nu au acces la aceste informatii. Autoritatea este definita drept un sistem impersonal de norme care intruneste consensul unor indivizi. directori etc. in ideea eficientizarii strategiilor de predare sau in managementul clasei de elevi.  puterea de referinta – puterea care decurge din sentimentele pe care cineva le are fata de o persoana. recompense. Diferent aintre autoritate si putere consta in dimensiunea personala / impersonala a fiecarui fenomen psihologic. In mediul scolar.  puterea de informatie – cineva care are acces la informatii pe care le poate divulga.  puterea de expert – situatia in care acceptarea unei idei sau realizarea unui comportament depinde de prestigiul persoanei. colegi. apreciat. respingere. 11 . postului de manager etc.Psihologia educatiei lect. Ca sa-si mentina autoritatea.3. complimente. conditiei financiare. incurajari pentru efortul depus in cadrul scolar. retine sau falsifica dupa propriile interese. Dorina Iusca 2. profesorul poate face uz de oricare dintre tipurile de putere descrise anterior.  putetea legitima – care decurge din pozitia avantajata pe care o persoana o ocupa. aprobat de catre aceasta.  puterea de coercitie – concretizata prin pedepse.univ. prestigiu care vine din experienta sau din cunostinte. datorita varstei. Profesorul intre autoritate si putere Pentru a isi putea exercita profesia. ridiculizare.

spiritul de echipa fiind anihilat de individualism. nu se dezvolta nicio initiativa din partea elevilor referitoare la inceperea unei activitati noi sau la continuareaunei activitati deja incepute. fara a face cunoscute copiilor criteriile de evaluare. etapele de desfasurare a acestora. In grupurile conduse democratic elevii incearca apropieri mai personale si mai amicale fata de profesorul lor. In relatiile dintre membrii grupului se inregistreaza manifestari de iritabilitate si ostilitate la adresa colegilor de grup. iar intre ei se inregistreaza schimburi spontane de confidente privind diferite 12 . unde spiritul latent de revolta impotriva liderului reprezinta o forta de coeziune a grupului. democratic si laissez-faire. Atitudinea generala este rece si impersonala. Profesorul distribuie frecvent aprecieri (critici si laude) intr0o maniera personala. mijlocele si metodele ce vor fi folosite.dr. Lippit si R. White.Psihologia educatiei lect. dand dovada astfel de absenta a initiativei in activitatea de invatare. in timp ce alte clase pot avea o reactie apatica. planificarea continutului. activitatile. Lewin si colaboratorilor sai. Stilul autoritar se caracterizeaza prin faptul ca profesorul este cel care decide obiectivele. Cea mai cunoscuta clasificare a stilurilor educationale apartine lui K. Stiluri educationale Diferentele de comportament ale profesorilor in ceea ce priveste interactiunea profesorelev au condus ladefinirea si caracterizarea stilurilor educationale. activitatile. atmosfera generala fiind una de cooperare. sarcinile de realizat de catre fiecare elev. modalitatile de control si sanctiune.K. metodele si mijloacelede realizarea a activitatilor. tehnicile motivationale si procedeele de evaluare. spijin reciproc.univ. strategiile de instruire folosite. se disting doua variante: unele grupuri reactioneaza agresiv fata de lider prin tendinte de revolta extrem de pronuntate. Dorina Iusca 2. In ceea ce priveste atitudinea grupului fata de profesorul autoritar. Stilul democratic poate fi caracterizat astfel: profesorul propune clasei si negociaza cu elevii obiectivele. Stilul educational se exprima in modul de conducere si organizare a clasei. deschidere catre comunicarea sincera a ideilor.4. Interesant este faptul ca apar si situatii de prietenie. In cazul in care profesorul intarzie la ora. R. pana la agresivitatea colectiva a mai multor subiecti impotriva unuia dintre ei care devine „tap ispasitor”. abandonand toate responsabilitatile in sarcina profesorului. Acestia au identificat trei stiluri de conducere: autoritar.

Implicarea profesorului consta in furnizarea de mijloace si informatii. In momentul in care profesorul paraseste grupul.5. acesta este activ dar lipsit de productivitate.Psihologia educatiei lect. Rezolvarea problemelor apare ca rezultat al propriei activitati a elevilor. cercetatorii au ajuns la concluzia ca cel democratic este superior. Ca urmarea a acestui stil de conducere. De aici si eficienta scazuta. constient sau inconstient. Uneori unii elevi. aprecierea unui elev la o anumita materie se face potrivit situatiei obtinute la alte discipline. Nemultumirile nascute din sentimentul lipsei unui real progres provoacda frecvent exprimarea unor remarci de genul „Ar trebui sa facem ceva”. orice profesor isi formeaza anumite impresii despre elevii sai in legatura cu posibilitatile acestora. comportamentul si randamentul elevilor. Amintim pe cele mai frecvente efecte perturbatoare in apreciere si notare: • efectul “halo” – consta in extinderea unor calitati secventiale la intrega conduita elevului. Elevii se simt mai liberi si mai doritori sa se implice in organizarea grupului. aceste pareri vor influenta. dar aceste sugestii sunt rar concretizate. sunt neatenti si descurajati de neimplicarea profesorului. daca ii sunt solicitate. in lipsa profesorului. Sunt insa situatii didactice in care stilurile autoritar si laissez-faire isi dovedesc utilitatea in cadrul educational.dr. Copiii manifesta mai putina dependenta fata de profesor. Stilul laissez-faire se traduce printr-o atitudinede pasivitate din partea profesorului. Exista mai multe solicitari reciproce de atentie si aprobare din partea membrilor grupului. acesta lasand grupul sa decida cum va desfasura activitatile. din cauza absentei unor tehnici de decizie in comun asupra unui proiect. Pana la urma. isi asuma rolul de lider si reusesc sa coordoneze mai bine activitatea decat adultul pasiv. deoarece genereaza comportamente acceptabile din punct de vedere social. Dorina Iusca aspecte ale vietii fiecaruia. iar comportamentul lor se schimba foarte putin atunci cand acesta lipseste. ei fiind mai dispusi sa-si recunoasca reciproc valoarea. 2. determina cresterea capacitatii de comunicare interpresonala si o tendinta mai puternica de angajare in rezolvarea sarcinilor. Factori subiectivi in aprecierea activitatii elevilor In activitatea didactica exista o serie de situatii in care profesorul poate aprecia gresit elevii clasei. Lipseste insa indrumarea sau evaluarea activitatii de grup. Comprand cele trei stiluri. 13 . elevii nu se angajeaza in invatare.univ. aceste erori avand efecte negative in realizarea unei evaluari obiective si corecte. • efectul “Pygmalion” – aprecierea rezultatelor unui elev este influentata de parerea fixa a profesorului despre capacitatile elevului.

univ. o teza mediocra dupa una slaba pare buna. filogeneza (numită şi dezvoltarea lungă) a cărei etimologie (grecesul phyle. acesta fiind realizat de către ştiinţele biologice. bio-psiho-sociale. Factorii dezvoltarii ontogenetice Cunoaşterea caracteristicilor individuale şi de vârstă ale elevilor este una dintre condiţiile principale de la care porneşte orice profesor în activitatea sa didactică. Îndeplinirea acesteia optimizează actul educaţional. Dorina Iusca • ecuatia personala a evaluatorului – fiecare cadru didactic isi pastreaza criterii proprii de apreciere. reprezentată de totalitatea schimbărilor sistematice. • eroarea logica – abaterea de la obiectivele si parametrii initiali la altii secundari. • efectul de contrast – apare prin accentuarea a doua insusiri contrastante care survin imdediat in timp si spatiu. Psihologia dezvoltării adună informaţii despre: 14 . efortul. unii sunt mai generosi. altii apreciaza originalitatea solutiilor etc. intraindividuale. 3. exceptie de la regula face prima lucrare care este raportata doar la baremul de corectare. se manifesta mai ales la profesorii incepatori. care au loc pe parcursul vieţii fiecărui om. Psihologia dezvoltării are drept obiect de studiu ciclul vieţii umane. Educatie si dezvoltare umana 3. grup. în funcţie de particularităţile ei de dezvoltare.Psihologia educatiei lect. antropologice şi psihologice.1. astfel. • efectul de similaritate – tendinta profesorului de a-si corecta elevii prin raportare la propria persoana. cum ar fi constiinciozitatea. • efectul tendintei centrale – profesorul cauta sa evite extremele scalei de notare din dorinta de a nu gresi sau a nu deprecia elevii. astfel. permiţând identificarea strategiilor de predare-învaţare-evaluare corespunzătoare fiecărei clase.trib. Dezvoltarea omului se realizează pe două planuri: ontogeneza (numită şi dezvoltarea scurtă). acuratetea lucrarii etc .dr. • efectul de ordine – pe parcursul corectarii lucrarilor profesorul devine din ce in ce mai exigent. specie şi genesis – naştere) sugerează studiul evoluţiei omului.

crescuţi de animale. făcând aceleaşi erori şi ajungând la aceleaşi soluţii. care mijloceşte şi diversifică raportul dintre om şi mediul său. direct sau indirect. ceea ce este ereditar nu coincide cu ceea ce este congenital. 2) mediul este totalitatea elementelor cu care individul interacţionează. deşi au supravieţuit. nedevenind ceea ce erau programaţi ereditar. variaţiile între indivizi şi manifestările lor. Prin ereditate şi natura specială a dezvoltării sale. oameni. Referitor la factorii care intervin în dezvoltarea umană. Copiii „sălbatici”. întâlnim în literatura românească. În schimb. copiii de 3-4 ani sunt convinşi că în al doilea se află mai multă apă. mesajele de specificitate sub forma codului genetic.2. epistemolog şi psiholog elveţian. El a observat faptul că toţi copiii par să descopere lumea în acelaşi mod. Dorina Iusca 2. El poate fi determinant în dezvoltarea personalităţii. 3. De asemenea. favorizând dezvoltarea omului prin intermediul societăţii şi a societăţii prin intermediul omului.dr. Teoria dezvoltării cognitive – Jean Piaget Jean Piaget (1896-1980). puiul de om este singurul care nu poate fi asistat de alte specii fără a-şi pierde specificitatea. este una din figurile centrale ale teoriei dezvoltării cognitive. lect. pe parcursul vieţii sale. specific umană. 15 . pentru că nivelul apei este mai ridicat.univ. 3. 4. 3) educaţia este activitatea specializată. comportamentul indivizilor la diferite vârste.Psihologia educatiei 1. Ştim că ereditatea trăsăturilor biochimice este mult mai bine cunoscută decât ereditatea însuşirilor psihice. dacă mutăm apa dintr-un vas larg şi scund într-unul îngust şi înalt. evenimente din mediu care influenţează comportamentul. în absenţa unui factor activator (mai ales în privinţa aptitudinilor). De exemplu. s-au animalizat. copiii de 7 ani înţeleg faptul că în cele două pahare se află aceeaşi cantitate de apă. o convergenţă între trei mari direcţii: 1) ereditatea este însuşirea fundamentală a materiei vii de a transmite de la o generaţie la alta. schimbările de comportament survenite odată cu creşterea în vârstă. Ceea ce ţine de ereditate se poate manifesta în diverse momente de vârstă sau poate rămână în stare de latenţă pe tot parcursul vieţii. biolog.

are tendinţa de a pune mâna pe orice. În această etapă. El afirmă că.univ.Psihologia educatiei lect. duce la gură obiecte). organele de simţ (este interesat de orice lucru viu colorat. 3) stadiul operaţiilor concrete (7-12 ani). Tot acum se realizează permanenţa obiectului care este capacitatea de a lua în calcul obiectele în absenţa lor. aşezaţi-o după un paravan. după care. Pentru a vedea dacă un copil are formată permanenţa obiectului. Învăţarea dobândeşte trăsături specifice în funcţie de fiecare stadiu de dezvoltare mentală. mai ales pe jucăriile care sună. el îşi stimulează analizatorii. copilul trece de la mişcările dezorganizate. atunci veţi şti că a atins etapa în care îşi poate reprezenta mental lucrurile în absenţa lor. Dacă el o caută după paravan. fără scop. stadiul senzorio-motor Este stadiul în care copilul apelează la senzaţii şi percepţii pentru a cunoaşte lumea din jurul său. Investigând intelectul copiilor. De exemplu. El explorează. 1. 2. stadiul preoperaţional 16 . la acţiuni senzoriomotorii coerente. Practic. luaţi o jucărie care îi place şi i-o arătaţi. Jean Piaget a identificat 4 stadii principale în dezvoltarea gândirii: 1) stadiul senzorio-motor (0-2 ani). ea fiind semnul instalării reprezentării ca proces psihic. demonstrând că v-a urmărit mişcările făcute pentru a o ascunde. Putem vorbi astfel de reacţii circulare (o reacţie devine semnal pentru o altă reacţie). 4) stadiul operaţiilor formale (12-16 ani). de aceea activitatea didactică a profesorului trebuie să aibă în vedere metodologii acordate modului de asimilare a cunoştinţelor caracteristic acestor etape. de textura obiectelor. palpează şi examinează obiectele şi persoanele care îl înconjoară. 2) stadiul preoperaţional (2-7 ani). prinderea unei jucării este urmată de agitarea ei. având formată deci permanenţa obiectelor. copilul încearcă să înţeleagă mediul său în manieră activă. în faţa lui. astfel încât copilul să nu o mai poată vedea.dr. elaborate. Dorina Iusca Piaget nu consideră că mediul îl modelează pe copil. la fel ca şi adultul.

Dacă profesorul vine îmbrăcat precum un personaj din desene animate sau dacă înainte de începerea activităţii aduce în sala de grupă o păpuşă care „prinde viaţă” în mâinile lui. copiii repetă ce spun cei mari. jocurile preferate.  jocul cu reguli (5 – 7 ani). copiii vor fi mai motivaţi în învăţare. De aceea. de exemplu. unele mai înalte (tonurile) altele mai mici (semitonurile).Psihologia educatiei lect. sau dacă în urma realizării creaţiilor pot obţine mici recompense precum buline roşii sau dulciuri. Jocul este principala formă prin care învaţă preşcolarul. 3. un copil de 7-8 ani.  jocul de construcţie (3-4 ani). Realizarea unei activităţi de educaţie plastică va fi mult mai atractivă pentru preşcolari dacă tematica aleasă este reprezentată de personaje din poveşti pe care le-au auzit anterior. copilul fiind practic. motiv pentru care orice activitate didactică realizată cu copiii aflaţi în această etapă de dezvoltare trebuie să conţină elemente ludice. ajuta în formarea reprezentărilor. De aceea. manipularea unor jucării muzicale. nu vom fi surprinşi să vedem faptul că o fetiţă îşi ceartă păpuşa exact precum o face mama ei. Este perioada învăţării limbii materne (eventual şi a unei alte limbi străine în aceeaşi manieră ca şi limba maternă. bătăi din palme. fiind întrebat care este rezultatul adunării lui 2 cu 3. ideea de competiţii individuale sau pe grupe. bilingv). Învăţarea unui cântec va fi eficientă daca include onomatopee. Reprezentarea înălţimii sunetelor dintr-o tonalitate se poate face. mişcări acompaniatoare. Acum învăţarea prin imitaţie are un rol foarte important. însuşirea unor roluri. Elevii nu pot analiza sau compara dacă nu au în faţă obiecte care să îi ajute în efectuarea operaţiilor mentale.univ. desenând chiar o scară cu opt trepte.  jocul de rol (4-5 ani). Citirea unui solfegiu în care notele sunt confecţionate din hârtie şi aplicate pe un 17 . în dezvoltarea psihomotrică. În jocurile lor. cânt în dialog. respectarea unor reguli. este considerat un antrenament al ipostazelor sociale de mai târziu. Profesorul care predă muzica la şcolarul mic trebuie să se folosească de o multitudine de imagini sau obiecte concrete. are rol în dezvoltarea gândirii şi socializare. stadiul operaţiilor concrete Este stadiul în care operaţiile gândirii trebuie să aibă o bază concretă. începe să numere degete sau beţişoare. Dorina Iusca Se caracterizează printr-o intensă dezvoltare a limbajului verbal şi a simbolicii reprezentative. cunoaşterea se face prin intermediul proceselor senzoriale.dr. Dintre tipurile de jocuri amintim:  jocul senzorio-motor (2-3 ani).

pe fata dorsala a embrionului. din care se va dezvolta ulterior encefalul. creierul umana este proportional dezvoltat si relativ mare. Arta îşi are locul binemeritat în antrenarea gândirii abstracte. Aceste completări şi infirmări ale teoriei piagetiene nu îi reduc acesteia forţa. Dorina Iusca portativ ale cărui linii sunt colorate aduce plus de interes din partea elevilor. iar teoria sa continuă să servească drept punct de referinţă pentru majoritatea cercetărilor asupra gândirii copilului. nuanţele. inca din a 15-a zi de la conceptie incepand sa se formeze. Utilizarea softurilor educaţionale prin intermediul cărora copiii cunosc culorile complementare. La 14 saptamani. Este momentul de vârf al dezvoltării gândirii logice. operaţiile desfăşurându-se doar în sfera mentală. o ingrosare numita placa neurala.1. iar in luna a V-a apar primele santuri pe suprafata emisferelor cerebrale. stadiul operaţiilor formale În această etapă elevii pot realiza raţionamente fără corespondenţă practică.dr. 3. într-o manieră interactivă motivează în plus elevii. Multe dintre conceptele sale fundamentale au fost integrate în gândirea colectivă.3. Etapele timpurii ale dezvoltării si importanta lor pentru invatare 3. prin tehnici specifice.univ. calde sau reci.Psihologia educatiei lect. În aceeaşi manieră. Numeroase cercetări ulterioare au demonstrat faptul că unii copii trec prin aceste etape cu mult înaintea vârstei sugerate de Piaget. * Perspectivele critice asupra teoriei lui Piaget aduc în prim plan vârsta corespunzătoare stadiilor de dezvoltare. aplicaţiile muzicale ale teoriei tonalităţilor solicită raţionamente cu un nivel ridicat de abstractizare şi generalizare. 18 . tonurile. 4. Perioada prenatală Dezvoltarea mentala a omului dovedeste un debut timpuriu. Manipularea simbolisticii lucrărilor din artele plastice oferă ocazia elevului de gimnaziu sau de liceu să îşi extindă capacităţile cognitive.3. caracterizată prin capacitatea de cercetare sistematică şi metodică ce permite găsirea de soluţii la probleme dificile din domenii diverse.

132. privind in sus.Psihologia educatiei lect. redau acelaşi conţinut muzical. Tot acum isi definitiveaza reflexul de apucare. După acest moment al dezvoltării intrauterine. fătul poate auzi. avand chiar si o pozitie preferata pentru somn. El poate inchide si deschide ochii. Ideea optimizarii capacitatii cognitive prin muzica lui Mozart a pornit de la cercetarea realizata de Frances Rauscher in 1993 si publicata in revista Nature. Susţinătorii Efectului Mozart afirmă faptul că audierea muzicii compozitorului vienez (în special Sonata pentru două piane KV 448) poate îmbunătăţi capacitatea de reprezentare spaţială. Insa. aşezând pe hartie o simfonie sau o operă abia după ce o termina. p.2. Dintre ideile care motivează datele statistice amintim: obiceiul compozitorului de a juca biliard în timp ce compunea sau existenţa unor partituri care. oftatul (la 2 luni) si rasetele. cercetatorii Bradley si Stern au observat faptul ca injectarea unui lichid dulce in lichidul amniotic determina miscari de deglutitie realizate din partea fatului.5 Începând cu 6 luni. Iasi. principala modalitate prin care copilul transmite celor din jur nevoile si traile sale este plansul sau tipatul. De asemenea. dupa asanumitul „contact vizual” – o forma de privire intensa. Sensibilitatea constituie o premisa importanta a dezvoltarii mentale si a cunoasterii. sub titlul Music and spatial task performance. Copilăria mică (0 -2 ani) Aceasta etapa de dezvoltare aduce ca si achizitie principala dezvoltarea comunicarii nonverbale.3. principalul tip de comportament sunt mişcările.dr. 3. 2006. 5 Ana Muntean. In cadrul unui experiment realizat in 1967. iradiant luminoasa). citite rotind pagina la 180 de grade. ca forma de adaptare si ca factor de echilibru cu mediul inconjurator. este binecunoscută memoria remarcabilă a lui Mozart care „compunea mental”.univ. Psihologia dezvoltarii umane. Muşchii fătului sunt capabili de mişcare la două luni. Editura Polirom. ceea ce i-a determinat pe o serie de cercetători ai Efectului Mozart să extindă audiţiile muzicale de la copii şi adulţi la mamele însărcinate. fătul doarme şi se trezeşte la fel ca un nou născut. Ipostazele comportamentale prin care copilul comunica sunt: zambetul (ce apare la 3-4 saptamani. apoi cele gustative (in luna a treia) si auditive (in luna a sasea). ele sunt însă resimţite de către mamă abia la 4 luni. 19 . intai aparand senzatiile tactile (la 11 saptamani). jos sau lateral. In acelasi timp. injectarea unui lichid amar nu produce efecte motorii similare. Dorina Iusca În această etapă.

copilul răspunde la stimuli repetitivi arătând plictiseală. care îi permite să apuce obiectele. pentru a deveni ritmic şi mai puternic. Psihologia varstelor. Invatarea senzoriala este principala forma prin care copilul ia contact cu lumea inconjuratoare. 29. cu intensitate joasă. copilul isi formeaza un vocabular de 200 de cuvinte cu ajutorul carora raspunde la comenzi simple. 6 Emil Verza. Astfel. apar primele manifestari ale comunicarii verbale.un an şi jumătate face primii paşi. modelul supărat – este ritmic şi energic. conform teoriei lui Jean Piaget. Din punct de vedere cognitiv. acesta este un răspuns adaptativ de înaltă factură menit să incite pe părinţi şi să-i oblige în acordarea asistenţei deoarece puţine sunete din repertoriul uman sunt mai tulburătoare şi mai enervante decât ţipătul copilului.univ. Prin dezvoltarea functionalitatii analizatorilor se constituie si se organizeaza perceptia ca proces de cunoastere. Ţipătul are şi un rol funcţional. modelul suferinţei – începe printr-un ţipăt. Dorina Iusca Din punct de vedere psihologic. La 7 luni poate sta asezat fara ajutor.dr. Tot in aceasta etapa. La un an . de inaltimi variabile. Între 4 şi 7 luni apare coordonarea ochi-mână.  perceptiv-actional – evidentiat incepand cu 3 luni si care conditioneaza dezvoltarea formelor complexe de prehensiune manuala. această vârstă corespunde etapei senzorio-motorii. p.Psihologia educatiei lect. urmează câteva secunde de linişte şi ulterior episoade de ţipete convulsive. 20 . premergatoare etapei lingvistice:  ganguritul – articularea unor combinatii de vocale de tipul „eueueu”. Bucuresti. Până la doi ani. Tendinţa generală a copiilor mici de a imita plânsul altor persoane indică prezenţa la această vârstă a unor manifestări empatice. „ţipătul de pisică” din sindromul Down). Exista insa doua faze importante. la 3 luni. ce se manifesta mai ales in momentele placute pentru copil si care apare incepand cu 2 luni. Există mai multe tipuri de ţipete: ţipăt cu model de bază – începe cu o formă neregulată. In copilaria mica de dezvolta o multitudine de comportamente. Perceptia se structureaza sub forma a doua modele6:  perceptiv-contemplativ – prezent la 2 luni si prn care se acumuleaza o experienta senzoriala bogata. Editura Hyperion. putându-se constitui drept criteriu pentru depistarea unor boli (de exemplu. 1993.

Specificitatea dezvoltarii socio-emotionale a copilului la aceasta varsta este relevata de teoria atasamentului. Bowlby a introdus conceptul de atasament. cei care au beneficiat de un atasament securizant vor promova la 7 Ana Muntean. de mai tarziu. securizante. se vor dezvolta in mod pozitiv ca adulti.  tip B (atasament securizant) – copiii sunt tristi la plecarea mamei si se lipesc de ea cand revine. In acelasi timp.univ. prin intermediul careia cercetarile lui John Bowlby si Mary Ainsworth demonstreaza importanta majora a primelor relatii ce se stabilesc intre copil si ingrijitor (de regula. 197. Psihologia dezvoltarii umane. agresivi si dependenti. 21 . dar o evita cand revine.Psihologia educatiei lect. p.  tip C (atasament rejectant) – copiii sunt excesiv de suparati la plecarea mamei si ambivalenti la sosire. faza caracteristica varstei de 5-6 luni. copiii se nasc cu o inclinatie naturala de a cauta legaturi emotionale puternice cu parintii. la varsta prescolara vor avea un comportament necontrolat. Ainsworth si Bell7 descriu trei tipuri de atasament:  tip A (atasament evitant) – copiii tipa uneori cand pleaca mama. avand o imagine clara despre sine.dr. ce demonstreaza unele dificultati de adaptare sociala. ca adult fiind capabil sa socializeze usor cu cei din jur. mama) pentru sanatatea mentala a bebelusului. Atasamentul ii permite celui mic sa-si formeze un model al lumii si al relatiei cu ea. 10% din copiii studiati au demonstrat acest tip de atasament. ca adulti vor fi timizi si nu vor avea suficient curaj in a aborda problemele cu care se confrunta. Astfel. 60% din populatia studiata a evidentiat acest tip de atasament. ca parinti. fiind capabili sa isi controleze emotiile si explorand mediul intr-o maniera independenta si curajoasa. In acelasi timp. in care copilul combina sunetul unei consoane cu cel al unei vocale. iar ca adulti vor fi negativisti. cercetatorii au regasit acest atasament in proportie de 20%. Editura Polirom. mai putin afectuosi in comportamentele fata de fiii sau fiicele lor. Daca acesta cuprinde un sistem de interactiuni benefice. definindu-l drept o legatura afectiva care implica si un sentiment de securitate. Cu privire la relatia afectiva primara dintre copil si ingrijitor. Dorina Iusca  ecolalia – repetarea la nesfarsit a unor silabe de tipul „bababababa”. 2006. atasamentul insecurizant va determina dezvoltarea unei personalitati necontrolate. Iasi. copilul isi va forma autonomia pe fundalul increderii in sine si in ceilalti. ele constituind un predictor al competentelor interrelationale de mai tarziu. Studiile au mai demonstrat ca acei copii care nu au avut sansa de a-si contrui un atasament securizant vor fi. dovedind echilibru si competente relationale. Legatura formata astfel are un rol vital in invatarea relationarii cu cei din jur.

De asemenea. 54. Psihologia varstelor. Acest fapt demonstreaza inca o data importanta copilariei mici pentru dezvoltarea socio-emotionala a individului si integrarea sa relationala de mai tarziu. Bucuresti. prin rezolvarea opozitiei intre cerintele interne. intrebarile frecvente „De ce?” fiind destinate cunoasterii relatiilor dintre obiecte si situatii.1. 22 la masini. Vârsta preşcolară (2 – 6 / 7 ani) Vârsta preşcolară este o etapa de intensa dezvoltare reflectata prin nevoia de adaptare la cerintele a doua medii (familie si gradinita).5. intrarea la gradinita aduce dupa sine o modificare importanta in ceea ce priveste atitudinea fata de sine de cei din jur. s-a constatat ca 103 au constat in identificarea cauzelor producerii sau existentei unor fenomene. Caracterizarea varstelor scolare 3. fata de proprii copii. copilul invatand in special prin imitatie si avand jocul ca principala forma de socializare. Aceste aspecte vizeaza adaptarea copilului pe mai multe planuri: cognitiv. Adaptarea la gradinita constituie efectul unor solicitari externe. Din punct de vedere psihologic. uneori contradictorii. prescolarii manifesta o curiozitate mare. 22 . Daca pana la varsta de 2/3 ani copilul se afla in centrul atentiei parintilor. afectiv. conform teoriei lui Piaget. Aceasta presupune existenta unei gandiri predominant intuitive.dr. Dorina Iusca randul lor.5. p. care devin puncte de plecare in dezvoltarea comportamentelor si atitudinilor – primele manifestari sociale ale copilului care anterior fusese intens rasfatat de catre familie. 6 la calcule si relatii aritmetice si 9 la reguli de convietuire8. 8 Emil Verza. dorintele. planul relatiilor cu ceilalti extinzandu-se semnificativ. interesele copilului si posibilitatile reale ca ele sa fie satisfacute. 81 s-au referit la natura. varsta prescolara corespunde stadiului preoperational. memoriei si operatiilor intelectuale.univ. social etc. Din punct de vedere cognitiv. Editura Hyperion. respect reciproc si autonomie. Din 360 de intrebari inregistrate de Piaget la un copil de 6 ani. 1993. precum si integrarea in colectivitate. in acest context are loc o interiorizare a ceea ce este permis si nepermis. 3. si implicit solicitatarea intensiva a atentiei.Psihologia educatiei lect. Mersul la gradinita presupune prezenta la regimul de activitati obligatorii. acelasi model de interrelationare pozitiva. bazata pe incredere.

pictura etc.” In ceea ce priveste limbajul. 11 ani) Corespondentă etapei operaţiilor concrete. dar instrumente intelectuale mai târziu. În această perioadă se însuşesc cititul. Imaginatia este foarte dezvoltata si se manifesta in desen.2. Atractia pentru cuvinte este atat de mare. determina o importanta dezvoltare 23 . in aceasta etapa are loc o dezvoltare spectaculoasa de asimilare a vocabularului. relatarea povestilor. Dorina Iusca In gandirea prescolarului se manifesta animismul (tendinta de a personifica obiectele) si magismul (tendinta a stabili legaturi intre fenomene care nu exista in realitate. fel de mancare ce nu afla printre preferintele copilului: „Daca dau din picioare. modelaj. Pe de alta parte. activităţi ce sunt scopuri în sine acum. incat prescolarii pot fi deseori surprinsi ca inventeaza concepte (de exemplu..dr. Referindu-se la magism. 15-20 minute la grupa mijlocie.. după Jean Piaget. dar care au ca rezultat implinirea dorintei copilului). se memoreaza usor daca materialul are ritm si rima. Volumul mare de cunostinte. 3. De asemenea. daca la gradinita isi insusec un limbaj elevat. precum si diversitatea operatiilor intelectuale la care este supus elevul. jocuri cu subiect. Atentia voluntara a prescolarului se formeaza treptat. constructii.univ.5. durata activitatilor din gradinita (12-15 minute la grupa mica. Memoria prescolarilor este concreta si legata mai ales de experienta de viata a copilului. Piaget da exemplul unui prescolar de 4 ani care cauta singur mijloace de a se convinge sa manance supa. supa e buna. fenomen ce sta la baza popularitatii expresiei introductive „A fost odata ca niciodata. scrisul şi socotitul. de la 200 de cuvinte (pe care prescolarul le insusise pana atunci). „insforat”. De obicei. prin multitudinea de discipline scolare. imediat ii corecteaza pe cei de acasa in ceea ce priveste pronuntia sau utilizarea anunitor termeni.”. „Hai sa pestim!”).Psihologia educatiei lect. ei au tendinta de imita ticurile verbale ale adultilor. Şcolarul mic (7 -10. 20-30 minute la grupa mare si 3045 minute la grupa pregatitoare) avand rolul de a mentine si extinde perioada de concentrare a atentiei. şcolaritatea mică este vârsta în care activitatea centrală este învăţarea constienta si voluntara. la 2000-3000 de termeni.

Odată constituit. Comportamentele scolarului mic au un caracter voluntar si constient. hobby-urile sau interesele lor. Există o segregare fermă a grupurilor după criteriul sexului. caracterul concret-operational al gandirii scolarului mic presupune desfasurarea operatiilor mentale doar cu ajutorul obiectelor concrete (imagini. jetoane etc). de opoziţie.5. Se măreşte numărul de concepte cu care lucrează mental şi se conturează o anumită orientare şcolară şi profesională concretizată prin preferinţa pentru unele discipline şcolare. se dezvoltă viaţa interioară. motiva. gelozie. grupul are tendinţa de a se manifesta împotriva adultului care îl face pe puber să se simtă mic şi neajutorat. Alcătuirea grupului se produce spontan. Din punct de vedere social.dr. dupa trăsăturile de personalitate. a surprinderii nuanţelor de limbaj. diversificarea emoţională făcându-se şi în forme de disconfort. 3. distanţate. Adaptarea la mediul scolar si respectare cerintelor impuse de acesta aduce dupa sine o oarecare maturizare afectiva si dezvoltarea unor raporturi mai obiective cu lumea. copiii nepopulari fiind. Pubertatea (10 . Discipline scolare precum Educatia civica sau textele propuse la Limba romana au drept scop principal identificarea scolarului mic cu noi roluri. discuta anumite reactii. betisoare. pudoare.3. Fenomenul erotizării vieţii manifestat în plan comportamental determină uneori anxietate şi tensiune. jucarii. Din punct de vedere afectiv. precum si constituirea statutului sau de elev. in cadrul caruia se releva atat drepturi. La fete se remarcă o tendinţa pentru exersarea exprimării verbale. Grupul are o mare importanţă la pubertate. numaratoare. duioşie etc. Relaţiile dintre fete şi băieţi devin. 24 . existând tendinţa ca elevul să îşi asculte mai degrabă dascălul decât pe părinţii săi. nu după obiectivele grupului. Cu toate acestea. conform teoriei lui Piaget. pe când băietii excelează în ştiinţele exacte. actiuni sau atitudini. ruşine. respingerea unor cerinţe de politeţe considerate absurde. astfel. el fiind pus in situatia de asi explica. repulsie. aceasta fiind etapa gândirii formale. puternic respinşi.14 ani) Activitatea intelectuală a puberului este complexă.univ. învăţătorul se constituie ca o prezenţă foarte importantă în viaţa şcolarului mic. cat si multiple responsabilitati.Psihologia educatiei lect. Dorina Iusca cognitiva. lezări ale prestigiului. mai ales în jurul vârstei de 13-14 ani (conform teoriei lui Kohlberg ne aflăm la nivelul convenţional). de asemenea.

Aceste conflicte nu dăunează grav relaţiei dintre ei. un eşec. evidenţiem existenţa unei crize cu părinţii. Depresia este una din tulburările psihice prezente şi la adolescenţi. studiile arătând că ei suferă mai intens pe parcursul desfăşurării acestor conflicte. intimitatea faţă de aceştia scăzând în detrimentul intimităţii faţă de prieteni. ea poate duce la suicid. ruptura unei relaţii.Psihologia educatiei lect. Dorina Iusca 3. a autonomiei. între părinţi şi copiii lor. sau o umilire. 25 . a identităţii personale.5. alăturate unei ocazii precum prezenţa unei arme în casă sau a unor somnifere în dulapul cu medicamente. fiind considerate chiar un lucru necesar şi sănătos şi făcând parte din procesul de câştigare a independenţei. Maturizarea sexuală diversifică relaţiile cu cei din jur. o respingere. Din punct de vedere cognitiv. Perioada adolescenţei este mai stresantă pentru părinţi decât pentru copii.univ. Printre cauzele declanşatoare a depresiei suicidale. evidenţiază nevoia adolescenţilor de a-şi construi propriul stil de viaţă. În cazuri extreme. consumul de alcool sau droguri.dr. devenind mai intime şi mai diverse. băieţii fiind mai expuşi acestui risc decât fetele. Adolescenţa (14 – 18/20 ani) Expresia cheie care caracterizează acestă vârstă este dezvoltarea conştiinţei de sine. apare logica deductivă (de la general la particular) care îi permite adolescentului să lucreze cu concepte din ce în ce mai abstracte. Relaţiile cu părinţii oscilează între autonomie şi ataşament. Multiplicarea conflictelor minore referitoare la situaţii cotidiene. Incidenţa suicidului este de patru ori mai mare la băieti şi aprope de două ori mai frecventă la albi decât la celelalte rase.4.

26 .N. 121. ea realizandu-se in principal in cadrul sistemului de invatamant. in prelucrarea informatiei si rezolvarea problemelor. Gandirea Complexitatea activitatii de invatare reiese din multitudinea de teorii care au aparut de-a lungul dezvoltarii psihologiei ca stiinta. B. Tolman etc. asadar.univ.dr. invatarea constituie “procesul dobandirii experientei individuale de comportare”9. ele fiind reprezentate prin cercetarile desfasurate de E. Exista variate definitii ale conceptului. invatarii i se datoreaza nu doar acumularea de informatii ci si dezvoltarea gandirii. F. p. Watson. a sentimentelor. L. asa cum se desfasoara in grupurile de joaca. Dintre teoriile care s-au ocupat de studiul invatarii amintim:  teoriile asociationiste care vad invatarea ca o rectie de tip stimul-raspuns. prin intermediul mass-media. in legatura cu acest subiect. 9 Andrei Cosmovici. neorganizata. Invatarea poate fi spontana.  teoriile constructiviste care aduc in prim plan faptul ca oamenii isi construiesc propria cunoastere si intelegere a lumii pe baza experientei si a reflectiei asupra acestei experiente. Leontiev.  teoriile cognitiviste ce pun in valoare rolul proceselor cognitive precum perceptia. fiecare dintre acestea aliniindu-se la o anumita perspectiva teoretica asupra invatarii. Editura Polirom. 1998. In sens general. Dorina Iusca 4. Psihologie scolara. Thorndike. E. gandirea. a intregii personalitati. in familie. Luminita Iacob. Skinner. Iasi.Psihologia educatiei lect. Invatarea este. sau sistematica. preluand definitia oferita de A. a vointei. J.1. memoria. procesul prin care experienta cauzeaza o shimbare relativ permanenta in universul de cunostinte sau in comportamentul unui individ. Procese psihice implicate in activitatea de invatare 4. Prin urmare.

Acest proces este implicat in toate domeniile stiintifice si artistice dezvoltate de om. familala etc. 2. 4. realizat cu un cimpanzeu invatat prin dresaj sa ia apa cu o canita dintr-un vas mai mare si cu ea sa stinga flacara ce ii bara accesul la o banana pusa intre niste bolovani. maimuta statea cu canita in mana si nu sta ce sa faca: pentru ea. cu scopul stabilirii asemanarilor si deosebirilor dintre acestea. Analiza – separarea mentala a unor obiecte si fenomene sau a unor insusiri. Dupa ce s-a deprins cu actiunea efectuata zilnic. Totusi. specificul invatarii umane consta in complexitatea individuala pe care individul o investeste atunci cand este pus in fata asimilarii informatiei. a exprimarii propriei perspective sau a identificarii unei solutii care sa ii permita o adaptare mai eficienta in mediul sau. Indiferent de perspectiva din care este studiata. prin prelucrarea ideilor si prin dezvoltarea de rationamente. a realizarii unei descoperiri. cu ajutorul intrebarilor. p. Conform definitiei lui Andrei Cosmovici. dupa cum urmeaza: 1. Relevanta gandirii in activitatea de invatare este evidentiata de cunoscutii psihologi americani Lindsay si Norman care. 2006. intr-o dimineata. Psihologia mecanismelor cognitive. poate. Or.227. Interesant. In acest sens. Sinteza – stabilirea unor legaturi intre obiecte. izolarea pe plan mental a unor aspecte sau relatii esentiale intre obiecte si fenomene. apa din vas era 10 Mielu Zlate.univ. 3. Gandirea are la baza o serie de operatii prin intemediul carora se cunoaste si se prelucreaza informatia la nivel mental. Dorina Iusca lucrurile nou intalnite sunt reinterpretate prin prisma ideilor si experientelor anterioare. gandirea este un proces cognitiv central care intervine in cunoasterea realitatii si rezolvarea problemelor. Generalizarea – extinderea unei relatii intre doua obiecte asupra unei intregi categorii. Abstractizarea – analiza a esentialului. Comparatia – apropierea in plan mental a unor obiecte sau fenomene. n-a mai gasit recipientul cu apa. elemente ale lor. ci numai canita. experienta se desfasura pe o pluta. ideea de rezolvare de probleme nefiind centrata in mod special doar pe domeniul matematic. Editura Polirom. relevant este experimentul lui Vaturo11. in activitatea profesionala. in mijlocul unui lac. indivizii fiind creatori activi ai cunoasterii proprii. Iasi. deoarece toata activitatea umana de valoare isi are originea in acest proces psihic. anumite operatii ale gandirii pot fi efectuate si de catre animale. in 1980 afirmau ca “gandirea reprezinta. fenomene sau diferitele lor parti sau insusiri. 27 . subiectul cel mai important al intregii psihologii”10.dr. explorarii si evaluarii cunostintelor pe care le dobandim. ci pe dificultatile pe care le intalnim mereu in viata de zi cu zi. 5. Gandirea intervine in invatare prin functia mecanismului intelegerii.Psihologia educatiei lect.

11 Andrei Cosmovici. dar le schimba forma si marimea. Uitandu-se in jur. ulterior identificandu-se aspecte particulare. Maimuta se descurca totusi.dr. rupta de realitate). legata intotdeauna de realitate si conducand la o mai buna adaptare a individului) si gandire autista (subjugata tendintelor afective. ce deosebeste intre: gandirea inductiva (de la particular la general. Un ultim criteriu deosebeste gandirea eficienta de gandirea ineficienta. extragand un adevar particular dintr-un principiu foarte general).univ. 178. gasind doar canita. precum si realizarea unei legaturi intre apa din recipient si cea din lac. precizand faptul ca prima dintre ele se refera la un proces. legi) si gandirea deductiva (de la general la particular. sinteza si comparatie au avut in prim plan separarea mentala intre apa si peretii vasului in care se afla. Dupa corespondenta cu realitatea. in functie de modul rezonabil in care sunt folosite procedeele stabilite si de utilizarea completa a informatiei. putem vorbi despre: gandire realista (subordonata proceselor rationale. Vaturo a pus din nou vase cu apa la locul stiut. constructiva. dintr-o data a avut o tresarire. de diversitatea obiectelor si situatiilor cu care interactionam. ce scapa controlului si legilor logicii. concepte. concrete ale acesteia. ceea ce acctueaza experiementul de fata este faptul ca progresul gandirii este favorizat de variantia experientei.Psihologia educatiei lect. s-a repezit la marginea plutei. lipsa angajarii si a identificarii resurselor necesare rezolvarii de probleme). nu inainte de a stabili asemanari si deosebiri intre cele doua lichide. Dorina Iusca altceva decat apa din lac. de la multitudinea trasaturilor concrete. Psihologie generala. Ulterior. in directia depasirii dificultatilor) si gandire negativa (definita prin pasivitate. o capacitate care rezulta dintrun potential ereditar. Criteriul cel mai intalnit este cel al demersului logic. p. iar ultima fiind o aptitudine. intalnim: gandire pozitiva (caracterizata prin rationalitate. Iasi. Vorbind despre legatura dintre gandire si inteligenta. stingand focul si consumand banana. fiind necesare diferite mijloace didactice pentru sustinerea cunoasterii realizate de catre elevi. umplandu-si canita cu apa. 28 . invadata de subiectiv. Se discuta despre mai multe tipuri de gandire. pe cand in pubertate si adolescenta se dezvolta gandirea deductiva. la relatii. 1996. Cele trei operatii efectuate de cimpanzeu. Oricum. Din nou s-a trezit intro zi fara recipient cu apa. orientare activa. a luat apa in cana si a alergat sa stinga focul. In context didactic. se va avea in vedere faptul ca in perioara prescolaritatii si scolaritatii mici predomina gandirea inductiva. dominata de fantezii si reverii. in procesul predarii putandu-se opta intai pentru prezentarea unei definitii sau legi generale. de analiza. neincredere. o activitate. Editura Polirom. In functie de criteriul valorii.

univ. Iasi. accidentale. in realitate. cadrul de referinta fiind limitat si problema va fi simplificata. nu pentru orbi. situatii intermediare la fel de eficiente.” (Socrate) 3.  Apelul la sentimente – in loc de argumente concrete.  Abuzul de autoritate – exagerarea increderii in autoritatea unei persoane.” (Confucius) 4. 29 . 2006. se folosesc argumente afective. dupa cum urmeaza:12 lect.  Intrebarea complexa – presupune un raspuns la o intrebare initiala care nici n-a fost formulata. se apeleaza la “bat”. Exercitiu de gandire! Comentati afirmatiile de mai jos: 1. in realitate existand nu doar extreme. A gandi si a nu studia este periculos. “Mintea nu este un vas care trebuie umplut. “Adevarata intelepciune inseamna sa-ti recunosti propria ignoranta. “Lumina nu se aprinde decat pentru cei ce vad.  Apelul la forta – cand argumentele se termina.” (Plutarh) 12 Mielu Zlate.  Gandirea prin accident sau cliseu – o declaratie generala este aplicata in circumstante speciale.296.  Falsa analogie – considerarea unor lucruri ce sunt similare din anumite puncte de vedere ca fiind similare si din altele. discrediteaza si punctele sale de vedere.  Argumentul “vagonului de calatori” – considerarea corecta a unui punct de vedere pentru ca si altii il impartasesc.dr. conectarea a doua idei care sunt sau ar trebui separate. Editura Polirom. ci un continuum.  Atacul la persoana – bazat pe presupunerea ca orice discrediteaza o persoana. rationale. p. Dorina Iusca Pentru a exemplifica. cercetatorii au descoperit o serie de situatii care ilustreaza o gandire  Suprasimplificarea – descrierea unei situatii ca si cand ar avea cateva fatete. ci un foc care trebuie aprins.  Despicarea firului in patru – incercarea de a distinge clase diferite cand nu este posibil sau cand distingerea este irelevanta. Psihologia mecanismelor cognitive.Psihologia educatiei ineficienta.  Eroarea ambiguitatii – foflosirea in acelasi text a unor cuvinte in sensuri diferite.  Ignorarea argumentelor – sustinerea unui punct de vedere aducandu-se ca argument lipsa argumentelor contrare.” (M. cand. Eminescu) 2. “A studia si a nu gandi este o risipa.  Eroarea “alb sau negru” – se produce atunci cand consideram ca exista doar doua alternative opuse pentru rezolvarea unei probleme. are mai multe.

Psihologia educatiei 5. sel. important este sa le descoperi. presupunand totodata si organizarea. Stocarea sau conservarea informatiilor reprezinta retinerea in timp a materialului memorat.” (Galileo Galilei) 4. desprinderea semnificatiilor.univ. desi contine mai multe silabe. realizarea de rationamente pe baza materialului insusit). o strofa dintr-o poezie se are nevoie de mai putine repetitii pentru a fi memorata. “Intelepciunea incepe cu mirare.dr. fixarea informatiilor poate fi involuntara (neintentionata. Exercitiu! Pentru a observa eficienta memorarii logice comparativ cu cea mecanica. tul). “Un intelectual rezolva problemele. întipărire). Fixarea informatiei poate fi: mecanică (în lipsa înţelegerii materialului. Un geniu le evita. pentru a ajunge la reproducerea lor fara greseala. “Toate adevarurile sunt usor de inteles de indata ce acestea sunt descoperite. conservare (stocare. acest demers de acumulare nefiind posibil fara interventia directa a proceselor mnezice.” (Einstein) lect. Memoria este definita drept procesul psihic de fixare (engramare. datorita inlantuirii logice a continutului. ce presupune mobilizare energetica. Veti constata ca. Memoria In activitatea de invatare.” (Socrate) 7. nec. 30 . fara un scop anume) sau voluntara (cu scop constient. Acest proces este insa. activ. mobilizare voluntara si utilizarea unor procedee de memorare stabilite). min. numarati de cate ori este nevoie sa repetati o strafa dintr-o poezie versus o serie de silabe fara sens (de exemplu: luc.2. fiind necesara uneori in retinerea unor numere de telefon sau a unor denumiri) sau logică (bazată pe înţelegere. Dorina Iusca 6. asociaţii. In functie de prezenta sau absenta unui efort voluntar. asocierea sau reactualizarea informatiilor. depozitare) şi reactualizare a informaţiei. asimilarea de cunostinte reprezinta una dintre laturile cele mai importante. nip.

In principiu. Nu uitam ceea ce este important pentru noi. Editura Polirom. ce nu mai corespund necesitatilor si conditiilor actuale. 1999. Bucuresti. cat si inlocuirea informatiilor vechi cu unele noi. intr-un mod nefericit. Iasi. boala Parkinson etc). si-a amintit ca uitase sa se duca in ajun la croitoreasa. dintr-un sir de indivizi. Uitarea este un proces natural. firesc si relativ necesar. scrie Freud. Dupa 15 minute pierdem aproximativ 90% din ceea ce am retinut. casatoria lor sa destramat chiar din primul an. In cadrul MLD distingem alte doua forme: memoria semantica (ce include cunostinte despre lume. Stocarea informatiilor poate fi: de scurta durata sau de lunga durata. avem de face cu o retinere temporara a informatiilor. reactualizarea.univ. In primul caz. ce permite totodata asamblarea lor in procesul intelegerii si al invatarii. litere. ce favorizeaza adaptarea permanenta la realitate. p. S-a dovedit mai tarziu ca marinarul cumparase bilete de tren.dr. parţială (in amnezii) sau totală (in maladia Alzheimer. 31 . Memoria de lunga durata retine informatii de a cateva secunde pana pe tot parcursul vietii. se poate realiza prin: recunoaştere (în prezenţa obiectului) sau reproducere (în absenţa obiectului). cuvinte). Freud14 citeaza cazul unei fete care. numai ca acesta avea un alibi de fier. 13 14 Hans Eysenck.Psihologia educatiei lect. Spre deosebire de MSD. de la casierul in cauza. Uitarea poate fi: momentană (lapsusul). 153. dar inainte de savarsirea talhariei. Psihologie generala. informatiile se pierd dupa aproximativ 20 de secunde. pentru MLD sunt caracteristice reprezentarile semantice (ideile). sentimentele influenteaza puternic uitarea. p. informatiile reorganizandu-se intre timp. uitarea are un caracter selectiv. abstracte si lexicul atasat acestora) si memoria episodica sau autobiografica (referitoare la experientele personale de trecutul fiecarui individ). in ziua nuntii. Cu alte cuvinte casierul a asociat in mod gresit figura marinarului cu savarsirea talhariei deoarece il vazuse pe acesta de cateva ori inainte. Descifrarea comportamentului uman.149. Interesele. rata uitarii fiind maxima in primele 6 minute (50% din materialul memorat). Michel Eysenck. Andrei Cosmovici. La Politie el a identificat. Ea permite atat eliminarea informatiilor de prisos. sa faca ultima proba la rochia de mireasa. 1996. Probabil ea nu dorea sa se marite cu acel tanar. al unui casier de gara jefuit sub amenintarea armei13. Dorina Iusca Un exemplu care ilustreaza clar faptul ca informatiile memorate se reorganizeaza in timp. Cel de-al treilea proces al memoriei. pe un marinar. in trei ocazii diferite. unde predomina reprezentarile vizuale (imagini. uneori nu dupa criterii tocmai pertinente este reprezentat de un caz real. Editura Teora. De regula. Intr-adevar. Capacitatea maxima a memoriei de scurta durata este identica cu cea a atentiei (7 plus sau minus 2 elemente).

uneori foarte speciale. cat si denumirea localitatii de origine. In mod curent femeile tind sa-si aminteasca detaliat faptul ca persoanele au purtat haine care nu se asorteaza sau ca au avut gene false. n-a mai fost capabila sa-si reaminteasca ceva. El a crescut acolo. Cu cat repetarea este mai aproape de prima invatare. nici localitatea unde se nascuse. 142. fie la 15-20 de minute. In conditii favorabile. isi reaminteau in detaliu scene fara importanta traite cu 20 de ani in urma. 32 . s-a aflat ca ea fusese in serviciul unui preot catolic caruia ii placea sa citeasca tare fragmente din Biblie in cele doua limbi clasice. a inceput sa recite pagini intregi din Biblie in limbile latina si greaca. cu cat il vom repeta mai des. cu atat ea este mai valoroasa. in 1982. fie la 1-2 zile dupa memorare. 17 Gh. S-a constatat ca este productiva repetitia efectuata la anumite intervale de timp. 1998. prenumele sau si al mamei. in timpul operatiei. a devenit miner. A. pot sa apara amintiri ce pareau complet uitate. Anghelescu. Patologia memoriei releva doua situatii: hipermneziile (in oligofrenie . el a reusit sa repete exact un numar de 22 de cifre auzit cu 8 zile inainte.  Cazul unei servitoare analfabete care imbolnavidu-se si avand febra mare. Ina Ionescu. idem. Bucuresti. cand pacientii. Editura SC Stiinta si Tehnica. Cazuri exceptionale de hipermnezie16:  Experientele lui Penfield. Luandu-se legatura prin posta. elaborata de Thomas si Robinson. prezentate o singura data. 152. epilepsie.  Cazul lui Jacques Inaudi care putea sa reproduca fara gres serii de numere cu peste 400 de cifre.dr. deportat de nazisti cand avea doar cativa ani si abandonat in Ungaria.99. scazandu-I teperatura. traumatisme craniocerebrale etc). Optimizarea memoriei tine cont de anumiti factori precum:  Repetarea – vom memora mai bine un material.“idiotii savanti”. p. femeia le auzeza dar nu intelegea nimic. Se citeaza cazul unui copil din Ucraina15. sau in alte situatii speciale) si amneziile (in intoxicatiile cu alcool. Vuzitas. p. el si-a regasit mama si a putut sa revada adevarata sa familie. Memoria. Aceasta presupune parcurgerea urmatorilor pasi 15 16 idem.Psihologia educatiei lect. Una dintre cele mai cunoscute metode de memorare este PQRST17. Cand avea deja 35 de ani. dar nu-si amintea nici numele sau. facandu-se investigatii. un medic l-a hipnotizat si in aceasta stare si-a amintit numele. Dorina Iusca Uitarea este selectiva si in functie de gen. pe cand barbatii nu uita faptul ca un anumit individ si-a cumparat o limuzina noua sau ca si-a vopsit masina de tuns iarba. p.univ.

idei sau cuvinte atunci cand ne aflam in acelasi context sau in aceleasi conditii in care le-am memorat. ordonat si coerent este mai usor de retinut. O recompensa poate fi pauza de 20 de minute in care facem ceva placut. asociatii). ci un timp de odihna. Asa se explica torentul de amintiri care ne copleseste vizitand un loc in care am copilarit.  Stabilirea scopului – este necesar sa stim ce anume memoram. sa impartim materialul in secvente mai mici care se deruleaza coerent.  Starea generală a subiectului – starea de oboseala isi spune cuvantul in activitatea de memorare. chiar daca volumul sau este mai mare.  Ambianţa – este mai usor sa ne amintim fapte. studii recente releva rolul important al somnului si mai ales al ritmului circardian in favorizarea proceselor mnezice. El nu trebuie privit ca pe un imperativ (“Trebuie sa iau examenul”).  Organizarea materialului. Read (citirea cu atentie. ea nefiind o veritabila distractie. Question (intrebari la fiecare capitol asupra continutului). Fiecare pauza va permite sa se intipareasca mai bine informatia. bem o cafea. Situatiile neutre afectiv tind sa fie uitate. sublinieri. De asemenea. Este recomandat sa facem scheme. pentru cat timp si mai ales de ce este necesar ca sa stim anumite informatii. fie ca sunt pozitive sau negative. comparativ cu un material mai mic ca volum dar nestructurat si lipsit de semnificatie. bine structurat. ci in totalitatea asectelor sale. ne relaxam.  Factorii emoţionali – ne amintim mai mult evenimentele si situatiile cu incarcatura emotionala. intelegerea acestuia si prelucrarea sa – in general citirea de 45 ori a unui material este mai putin eficienta decat citirea lui o singura data si alcatuirea unui plan. Dorina Iusca spre o memorare eficienta: Prewiev (o prima vedere de ansamblu asupra intregului materilal).univ. Self Recitation (repetarea cu voce tare a ideilor principale) si Test (verificarea memorarii printr-un test scris sau prin intrebari puse de un interlocutor). sa urmarim inlantuirea ideilor. sa-i vedem bucuria implinirii si avantajele. dorinta si vointa celui care memoreaza. Scopul trebuie sa fie clar formulat. iesim la o plimbare. Un material logic. Elevii care vor sustine teste sau examene in sala lor de clasa vor obtinute rezultate superioare datorita interferentei factorilor legati de ambianta in care au invatat. dam un telefon. Pauza nu trebuie sa ne scoata insa din atmosfera studiului.  Acordarea unor recompense – dupa indeplinirea unui scop intermediar (memorarea unui capitol) stimuleaza puterea de retinere si optimismul. 33 . sa implice intentia.Psihologia educatiei lect.dr.

3. sub forma unei piramide. Dorina Iusca - 4. motivele. 50% din ce vedem si auzim.univ.Psihologia educatiei Nu uitati! Se retine: 10% din ce citim. Cea mai cunoscuta teoretizare a trebuintelor a fost realizata de catre Abraham Maslow care a organizat aceste structuri motivationale de la simplu la complex. 30% din ce vedem. orientarea si modificarea conduitei umane.dr. Unele forme ale motivatiei sunt formate de-a lungul filogenezei si ii sunt date omului prin nastere (cum ar fi trebuintele biologice). Sunt necesari factori stimulativi care sa declanseze si sa sustina energetic actiunile unei persoane. 90% din ce spunem si facem in acelasi timp. lect. de stima si statut 34 . nu este suficient ca scopul unei activitati sa fie bine formulat si ca nivelul intelectual sa fie bine dezvoltat pentru a indeplini cu succes o anumita sarcina. altele se dezvolta pe parcursul vietii in functie de modul in care individul reactioneaza la solicitarile mediului. Motivatia este un proces psihic cu rol esential in declansarea. 20% din ce auzim. convingerile. de autorealizare treb. interesele. organizata ierarhic de la simplu la complex: trebuintele. Motivatia In viata de zi cu zi a omului. 80% din ce spunem. a comportamentului. Acestia sunt denumiti generic structuri motivationale. Sistemul motivational este o structura complexa. astfel: treb.

p. cu cat o trebuinta este mai spere varful piramidei. Se urmareau efectele unei privari totale de stimulari. cu greu se poate discuta despre trebuintele de stima si statut. personalitate. Timp de 12 saptamani subiectii au fost hraniti normal si examinati prin probe de motricitate. dupa satisfacerea alteia anterioare. Nesatisfacerea trebuintelor. Editura Polirom. Cercetarea a durat intre 1944 si 1945. ei au preferat sa fie expusi la solicitari care cereau mari eforturi. Dorina Iusca Piramida trebuintelor (Maslow) Conform teoriei lui Maslow. situatie ce s-ar putea intalni in zborul din cosmos. iar senzatiile tacnile nu aveau cum sa se produca. izolat fonic si cufundat in apa la temperatura corpului. fara a satisface trebuintele biologice. Aparitia unei trebuinte noi. inteligenta. In urma acestor privatiuni. 18 Andrei Cosmovici. privarea senzoriala devenea aproape totala. In acest timp s-au reluat toate probele initiale. 1996. mai ales a celor primare. persoanle au slabit cu o patrime din greutatea lor. detinuti care refuzasera sa participe la cel de-al doile arazboi mondial. Ulterior. determina exacerbarea acestora. decat sa repete situatia de privare senzoriala. Psihologie generala. cu atat ea este mai specific umana. Mai mult. Aceasta trebuinta de excitatie a reiesit din experientele efecruate inainte de a lansa in spatiu cosmonautii18. cu consimtamantul a 32 de persoane. In perioada finala a experimentului. timp de 12 saptamani se revenea la normal printr-o crestere treptata a cantitatii de mancare. nu se realizeaza brusc. Una dintre trebuintele biologice care au atras atentia cercetatorilor este aceea de stimulare a organelor senzoriale. crescand chiar eficienta biologica a organismului.Psihologia educatiei trebuintele de afiliere trebuintele de securitate trebuintele biologice lect. o trebuinta superioara nu apare decat daca cea anterioara a fost satisfacuta. Or. Subiectul era imbracat intr-un costum de scafandru. Avand ochii acoperiti si atractia gravitatii find anihilata de presiunea apei. subiectii fiind permanent observati si intervievati. un experiment de lunga durata19 a fost realizat pe subiecti umani in Minnesota. exceptandu-le pe cele discrete si uniforme provocate de imbracaminte. Astfel. 35 . aceasta fiind mai putin urgenta din punct de vedere subiectiv. 199. Apoi timp de 24 de saptamani le-au fost reduse portiile de hrana de la cca 3500 la 1371 de calorii. ci treptat. reactii de aparare si pune in pericol existenta omului. s-a constatat ca in urma unei asemenea experiente. In legatura cu trebuintele legate de mancare.dr. Iasi. subiectii au inceput sa aiba halucinatii. insa satisfacerea ei producand fericire.univ.

masa au devenit principala preocupare. 36 . p. unele motive extrinseci ajung sa se internalizeze si invers. motivele pot fi: intrinseci (declansand un comportament ca urmare a unei nevoi interne. uneori apareau manifestari isterice. motivele pot fi: pozitive sau negative. In urmatoarea saptamana copiii nu au mai primit nicio recompensa pentru desenele facute. foame. cum ar fi curiozitatea. Un experiment realizat pe prescolari a demonstrat un anumit efect al recompensei20. Editura Polirom. S-a constatat ca prescolarii petreceau acum mult mai putin timp desenand din proprie initiativa. Legea efectului recompensei Dacă cineva primeşte o recompensă pentru un comportament ce îl face din plăcere. prescolarii primeau cate o bomboana pentru fiecare desen realizat.univ. Interesele sunt orientari selective. Dorina Iusca Toti au afirmat oboseala. experimentatorul a masurat timpul pe care copiii il petreceau desenand din proprie initiativa. Manual de psihologie sociala. Adrian Neculau. ceea ce nu se potriveste cu preferintele si nevoile europenilor. 2003. De unde rezulta ca o mare parte din comportamentul alimentar nu este innascut.dr. Treptat se instala o stare depresiva. dureri musculare. Convingerile sunt idei adanc implantate in structura personalitatii. Initial. De exemplu. relativ stabile. obligatiile profesionale etc). directionand in fiecare moment conduita umana. Apoi. Au scazut atentia si capacitatea de concentrare. cu timpul. puternic traite afectiv. care impulsioneaza comportamentul. scaderea ambitiilor si a impulsului sexual. Comportamentul de hranire este influentat de ambianta si are o puternica determinare culturala. placerea de realiza un lucru etc) sau extrinseci (subiectul actionand intr-o anumita directie datorita cererilor sau presiunilor externe. ci invatat.Psihologia educatiei lect. inteligenta fiind totusi putin afectata. emotivitate crescuta. dar ouale clocite sunt o delicatesa. Multi citeau carti de bucate si sustineau ca in viitor se vor preocupa de bucatarie. 92. Miscarile au devenit mai lente si mai putin coordonate. cum ar fi obtinerea unei recompense. domina interesul pentru tot ce avea raport cu mancarea. Temele hranirii precumpaneau in conversatie. Iasi. 19 20 idem. Hrana. Dinamica motivationala arata ca in anumite situatii. In functie de localizarea acestora. p. In context scolar s-a demonstrat ca motivatia pozitiva (participarea la activitatile scolare din placere sau pentru a obtine o recompensa) este mai eficienta decat motivatia negativa (efectuarea acelorasi comportamente pentru a evita pedeapsa). pentru chinezi laptele de vaca este necomestibil. timp de o saptamana. comportamentul ajunge să fie determinat de recompensă şi nu de dorinţa individului de a-l efectua. 203. Motivele constituie reactualizari si transpuneri in plan subiectiv a starilor de necesitate. Ele sunt extrem de variate. De asemenea. spre anumite domenii de activitate.

colegii sau comunitatea in care profeseaza.  pretinde că a încercat să lucreze şi nu reuşit să rezolve nimic. Un individ submotivat nu va putea realiza o activitate datorita unei insuficiente stimulari energetice. a unui spatiu corespunzator) sau a dificultatilor de comunicare cu parintii. Dorina Iusca Nivelul de aspiratie reprezinta asteptarile.dr.  îşi fixează scopuri greu de atins.  abandonează repede o activitate. mediul social. cercul de prieteni etc. utilizarea unor metode moderne.  explică eşecurile prin propria incapacitate. in general. Ceea ce este sub sau peste acest nivel se numeste submotivatie sau supramotivatie. Submotivatia elevilor pentru activitatea scolara se traspune in general in absenteism. centrarea activitatii didactice in jurul elevului si a afirmarii si valorificarii 37 . Importanta in acest context este autocunoasterea. Optimumul motivational este acel nivel al motivatiei corespunzator pentru atingerea unui anumit scop. lipsa participarii la lectii sau neefectuarea sarcinilor scolare.  crede că şansele de succes sunt reduse. la ridicarea nivelului de aspiratie. interactive de predare. iar un subiect supramotivat va investi mai multa energie decat este necesara pentru indeplinirea ei. O mare importanta in crearea unui optimum motivational printre elevi il are profesorul cu trasaturile sale didactice: nivelul de pregatre in domeniu. Cresterea numarului de succese duce. putem intalnim profesori submotivati datorita in special inexistentei unei remunerari pe masura efortului pe care il depun. condiţiile materiale. In primul caz.univ. cat mai ales la elevi. uneori finalizat cu abandon scolar. Acesta tinde sa fie inconcordanta cu potentialul individului. atat la nivelul cadrelor didactice. scopurile sau pretentiile unei persoane privind realizarea sa viitoare. Mediul scolar constituie un cadru predispus aparitiei problemelor legate de motivatie. acest fenomen determinand in final stari de dezamagire sau chiar de blocaj emotional. Dintre factorii care influenteaza nivelul de apiratie enumeram: familia. a conditiilor in care sunt nevoiti sa isi desfasoare activitatea didactica (lipsa mijloacelor didactice. de regula supraapreciind dificultatea sarcinii.Psihologia educatiei lect.  are dificultăţi în a se decide. Dintre comportamentele ce indică probleme de motivaţie la elevi amintim situatii in care elevul:  amână momentul începerii lucrului.  rezolvă rapid sarcina de lucru şi fără a fi atent.

intelectuale (pregatirea cognitiva. crearea unui climat de lucru stimulativ. Putem spune astfel. In perceptii intalnim o serie de atitudini: motorii (postura. In perceptiile vizuale intervin o serie de legi generale ale organizarii campului perceptiv:  legea proximitatii – elementele apropiate sunt percepute ca apartinand aceleiasi forme. descoperim faptul ca ambele se produc in prezenta stimulilor. lucru in echipa.4. 38 . 4. incredere.perceperea detaliilor.Psihologia educatiei lect. bazat pe cooperare. Comparand senzatiile si perceptiile. adoptarea unei atitudini deschise. 2. ea fiind in stransa legatura cu toate celelalte procese psihice (reprezentari. Discriminarea . propice comunicarii eficiente. ca perceptia este inferentiala – ea permite indivizilor sa completeze informatia care lipseste din senzatiile brute. ce aduce dupa sine trebuinta de autorealizare a elevului. perceptia nu este o simpla suma de senzatii. Aceste atitudini influenteaza procesul perceptiei. afectivitate etc) si bazandu-se pe experienta anterioara. gandire. 3. punctul de vedere) sau afective (dispozitia de a reactiona pozitiv sau negativ). atitudini. interese. Identificarea . a aspectelor particulare ale obiectului.apelam la experienta anterioara pentru a include obiectul intr-o categorie. in functie de experienta subiectiva fata de stimulul perceput. in schimb. Perceptia este procesul psihici care permite cunoasterea obiectelor si fenomenelor in integritatea lor si in momentul in care ele actioneaza asupra organelor senzoriale. de a percepe obiectele in mod unitar. pozitia corpului in momentul perceptiei).dr. memorie.univ. Perceptia In identificarea obiectelor se observa tendinta de a realiza legaturi. Mecanismul perceptiei se desfasora in trei etape: 1. Dorina Iusca potentialului sau. Detectia – observam “ceva” in campul nostru vizual.

dr. Unul dintre ei este pictor si va observa. p. Deci. Cei care plecau de la film aveau ambele posibilitati: sa cumpere floricele sau coca-cola.Psihologia educatiei lect. Ele atrag atentia asupra faptului ca omul este capabil de a procesa mai multa informatie decat poate el constientiza.Interesele influenteaza selectia perceptiva a obiectului de fond.  legea simetriei – figurile care au una sau doua axe simetrice sunt percepute mai usor. bine delimitata. in 1984 americanii au obtinut un beneficiu de peste 55 de milioane de dolari22. tendinta de cumpara bautura este mai mare decat cea de a lua floricele. Perceptia este un proces selectiv care necesita distinctia dintre obiect si fondul de unde este luat. Dorina Iusca  legea asemanarii – elementele asemanatoare se grupeaza intr-o forma unitara.univ. Mielul Zlate. in SUA. Se apreciaza ca de pe urma “ajutorului subliminal”. Uneori aceasta practica a fost utilizata si in scopuri nu tocmai corecte. 21 22 Cosmovici. In anii 80-90 a aparut o adevarata industrie a benzilor cu mesaje subliminale. In pauza unui film se proiecta o reclama care recomanda publicului sa manance floricele. iar alaturi de cei doi. inserand in transmisiile lui mesajul “Televiziunea este plictisitoare”. De exemplu. Un exemplu interesant referitor la selectivitatea perceptiei este oferit de urmatoarea situatie: dintr-un autocar coboara. relatiile cu semenii etc.  legea continuitatii – elementele orientate in aceeasi directie tind sa se organizeze in aceeasi forma. Or. la iesirea din autocar.113. perceptia subliminala si-a facut efectul. Aceasta distinctie se realizeaza usor in cazul contrastelor (de culoare. Perceptiile subliminale demonstreaza capacitatea organismului de a inregistra si raspunde la stimuli care nu ating pragul senzorial. desfasurandu-se vara. Un naturalist aflat langa el va fi impresionat de o specie de arbore mai putin intalnita. Vicary a introdus pe film si un mesaj: “beti coca-cola”. care insa dura prea putin pentru a putea fi receptat in mod constient. Experimentul a fost insa contestat prin faptul ca. menite a imbunatati aproape orice: stima de sine. de miscare fata de elementele statice etc). 161. un inginer silvic va percepe indignat taierile clandestine de copaci. p. De asemenea. 39 . radioul a utilizat-o impotriva televiziunii. s-a discutat despre influenta nefasta asupra adolescentilor a muzicii cu mesaje subliminale satanice care i-ar impinge pe acestia la sinucidere. Un celebru experiment21 referitor la perceptiile subliminale este cel efectuat de Vicary in 1957. Uneori obiectul poate deveni fond si invers. s-a inregistrat mai multe vanzari de coca-cola decat de floricele.  legea inchiderii –perceptia are tendinta de a fi prinsa intr-o configuratie inchisa. in varful unui deal impadurit. niste pasageri. exemple spectaculoase ale acestei ipostaze sunt constituite de figurile duble sau chiar triple. bogatia culorilor peisajului. in functie de modificarile subiective sau obiective ale atitudinii perceptive.

Aptitudinile si importanta lor in scoala 5. complexitatea semantică a conceptului reiese din modul în care acesta a fost definit în istoria filosofiei şi psihologiei.dr. Inteligenta ca aptitudine generala Cercetarea inteligenţei reprezintă unul dintre cele mai controversate subiecte ale ştiinţelor umane. In context scolar fenomenul perceptiei este. Din punct de vedere etimologic. Kant o vede în uniune cu sensibilitatea. cat mai aproape de adevar intervin o serie de factori perturbatori. Cunoscand mecanismul acestor erori.1. el apărând în viziunile acestora. termenul provine din latinescul “intelligentia” care înseamnă “înţelegere”.univ. fara a le atinge). “pricepere”. in conturarea unei perceptii realiste. aceasta era un gardian al vieţii psihice. gandindu-ne la faptul ca evaluarea realizata de catre profesor nu este altceva decat efectul perceptiei despre elevii sai. toti activand in directia emiterii anumitor erori in evaluare. 5. clarviziunea (capacitatea de a obtine informatii despre evenimente care nu sunt detectabile prin simturile uzuale). psihokinezia (capacitatea de a misca obiectele prin puterea vointei. Dacă filosofii au fost interesaţi mai ales de definirea şi descrierea fenomenului. Dorina Iusca Perceptiile extrasenzoriale constau in abilitatea de a primi informatii prin alte canale decat simturile obisnuite. abordarea acestui fenomen realizându-se din multiple perspective şi concretizându-se în modele teoretice aparţinând diferiţilor autori. precognitia (capacitatea de a vedea sau a prezice evenimentele viitoare). de asemenea important. Nu de putine ori. ca expresia organizării 40 . Socrate şi Platon considerau că inteligenţa îi permite omului să înţeleagă ordinea lumii şi să se conducă pe sine însuşi. numai din această întrepătrundere totală izvorând cunoaşterea. Dintre manifestarile care implica acest fenomen psihic amintim: telepatia (capacitatea de a citi gandurile altei persoane si de a comunica cu aceasta). Însă. un profesor va avea ocazia optimizarii propriei strategii didactice. Pentru Hegel.Psihologia educatiei lect. iar Leibniz considera acest fenomen drept o expresie a efortului evolutiv al conştiinţei. în general ca o calitate a întregii activităţi mintale. Descartes definea inteligenţa drept mijlocul de a achiziţiona o ştiinţă perfectă privitoare la o infinitate de lucruri.

psiholog american. robot. Psihologul francez a fost solicitat de către ministrul educaţiei să conceapă un test prin intermediul căruia să poată fi identificati copiii cu dificultati de învăţare. atunci când Lewis Terman. Dorina Iusca superioare a tuturor proceselor psihice. “factorul g” a fost utilizat de cercetători pentru a demonstra baza genetică a inteligenţei şi pentru a scădea importanţa influenţelor mediului şi educaţiei asupra coeficientului de inteligenţă. căutând şi perfecţionând instrumente a căror eficienţă să demonstreze ce se poate face cu ajutorul inteligenţei. măsurate prin teste de analogie. Alfred Binet a fost cel care a lansat domeniul testării inteligenţei. clasificări şi completări de serii. a se juca?) sau completărilor de serii (Ce număr urmează după: 3. raţionamentul general. Abilităţile cristalizate.dr. 10. În viziunea psihometrică. David Wechsler. a identificat existenţa unui “factor comun g”.L. produse şi conţinuturi. Charles Spearman a observat că subiecţii care rezolvau bine sarcinile corespunzătoare unei capacităţi mentale aveau tendinţa de a obţine scoruri mari şi la sarcinile care ilustrau celelalte capacităţi. Acestea din urmă au tendinţa să se îmbunătăţească pe parcursul vieţii. Iniţial acestea trebuiau aplicate individual şi interpretate de către un psiholog. Psihologul american L. 21. Paul Guilford. la începutul secolului al XX-lea. includ vocabularul. utilizându-se şi astăzi în educaţie. În general. ea este privită ca abilitatea de a gândi abstract. recrutare de personal sau armată. a tradus în engleză şi a revizuit itemii creaţi în 1905 de către Binet şi colaboratorul său. a elaborat unele dintre cele mai utilizate teste de inteligenţă pentru adulţi şi copii.Psihologia educatiei lect. perspectiva psihologică a pornit de la măsurarea acesteia. abilitatea spaţială. care derivă din cele fluide. 6. Raymond B. psiholog la Stanford University. trenuleţ. Ulterior. Modelele teoretice psihologice debutează astfel cu teoriile psihometrice care au căutat să înţeleagă structura inteligenţei obţinând informaţii prin intermediul testelor. abilitatea numerică. afirmând că există 7 factori ai inteligenţei. Ulterior. J. sarcinile testelor concentrându-se asupra unor capacităţi mentale de tipul: analogiilor (Avocatul este pentru client ceea ce doctorul este pentru …). responsabil pentru nivelul inteligenţei şi comun tuturor operaţiilor mentale. a creat în 1967 modelul structurii intelectului în “The Nature of Human Intelligence”. inteligenţa este definită operaţional drept capacitatea de a răspunde întrebărilor din testele de inteligenţă. …?). În 1936. pentru a li se crea un cadru instructiv special.univ. model ce propune 120 de factori care reies din combinaţia a trei dimensiuni ale inteligenţei: operaţii. bazându-se pe descoperirile lui Binet. Guilford a extins modelul la 150 de factori. Theodore Simon. Cattell a văzut inteligenţa ca fiind o structură ierarhică subdivizată în două tipuri: fluidă şi cristalizată. Thurnstone l-a contrazis pe Spearman. inclusiv a celor afectiv-motivaţionale. În 1916 a fost realizată Scala de inteligenţă Stanford – Binet. Astfel. fluenţa verbală. Ei sunt: înţelegerea verbală. Capacităţile fluide sunt raţionamentul şi rezolvarea problemelor. clasificărilor (Care cuvânt nu corespunde seriei: minge. memoria asociativă şi viteza perceptivă. pe care el i-a denumit “abilităţi mentale primare”. calculând diferenţele între răspunsuri (prin intermediul unei strategii statistice create de el numită analiză factorială). informaţiile generale şi cunoştinţele din diferite domenii. 41 . 15. ele fiind adaptate apoi pentru adminstrare în grup.

M. Sternberg. Atât teoriile psihometrice. prin restructurarea datelor experienţei. Dorina Iusca Teoriile psihometrice se confruntă cu o serie de discordanţe. Greenfield a arătat faptul că acelaşi test poate măsura capacităţi diferite în diferite culturi. Studiile axate pe dezvoltarea cognitivă derivă din tradiţia stabilită de psihologul elveţian Jean Piaget care defineşte inteligenţa ca fiind o formă superioară de adaptare la situaţii noi. P. construind o “teorie a inteligenţelor multiple” prin intermediul cercetărilor întreprinse asupra proceselor cognitive. Unele inteligenţe sugerate de Gardner coincid cu abilităţi testate anterior de susţinătorii teoriilor psihometrice (cum ar fi cele logico-matematice sau cele verbale). susţinând că adevărata înţelegere a inteligenţei se poate realiza doar identificând bazele sale biologice. Alte teorii au adus în prim plan ideea de dezvoltare a inteligenţei. inteligenţa muzicală). axându-se pe punctele forte şi compensându-şi punctele slabe. cât şi cele cognitiv-contextuale caută să înţeleagă inteligenţa în termeni de constructe mentale ipotetice. inteligenţa ar rezulta mai degrabă din capacitatea unui individ de a-şi valorifica potenţialul personal. altele însă sunt noi (de exemplu. indiferent dacă acestea sunt factori. experienţială şi contextuală) în lucrarea “Beyond IQ: A Triarchic Theory of Human Intelligence”. psihologul american Howard Gardner propune existenţa a opt inteligenţe distincte. El susţine că persoanele inteligente nu sunt doar acelea care pot executa multe sarcini cognitive repede şi bine. În 1983. leziunilor cerebrale. la undele cerebrale (Hans Eysenck) şi la circulaţia sangvină a creierului (John Horn). Mai mult. Dintre studiile cele mai importante realizate asupra naturii biologice a performanţelor intelectuale. Performanţa scorurilor poate depinde de familiaritatea subiectului cu tipul de test dat. fenomen ce include aplicarea informaţiilor învăţate anterior în situaţii noi. Această adaptare este rezultatul echilibrării dintre asimilarea de informaţii la scheme 42 . Astfel. propusă în 1985 sub forma unui “model triarhic” (inteligenţa analitică. au apărut teoriile cognitiv-contextuale care atrag atenţia asupra influenţelor culturale în măsurarea inteligenţei.Psihologia educatiei lect. dintre care cea mai importantă aduce în prim plan influenţa culturii asupra capacităţii de a răspunde la teste.univ.dr. procese cognitive sau interacţiuni ale lor cu diverse contexte. O altă abordare care a avut în vedere aspectele cognitive şi culturale ale inteligenţei este cea a lui Robert J. Teoriile biologice prezintă o abordare radical diferită. Un aspect important al teoriei sale evidenţiază abilitatea de a echilibra lumea internă cu cea externă prin intermediul experienţei. amintim pe cele referitoare la emisfericitate (Jerre Levy şi Roger Sperry). indivizilor cu realizări excepţionale şi cogniţiilor transculturale.

A. CINCI IPOSTAZE PENTRU VIITOR (Bucureşti: Sigma. (coautori Mihaly Csikszentmihalyi şi William Damon). adaptare ce poate avea loc într-o varietate de moduri. 2005). NOI ORIZONTURI (Bucureşti: Sigma.2. adresându-se numai unui anumit tip de minte. Autor a sute de articole şi a 23 de cărţi traduse în peste 20 de limbi. Totuşi. CÂND EXCELENŢA ŞI ETICA ÎŞI DAU MÂNA. 5. educaţie şi neuroştiinţe. (Bucureşti: Sigma.U. politice şi culturale care rezultă din considerarea inteligenţei drept un construct unidimensional. 2004). 1999 (Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21-st Century) şi 2006 (Multiple Intelligences. precum şi de neurologie la Facultatea de Medicină din Boston. Frames of Mind. EDUCAŢIA PE CARE O MERITĂ ORICE COPIL. The Theory of Multiple Intelligences. psihologii au acceptat ideea că. Contribuţia sa majoră în cercetare este constituită de lucrarea care îi fundamentează teoria despre inteligenţă. Un alt aspect la fel de discutat este cel al naturii ereditare a inteligenţei. lect. “mintea unui viitor profesor de drept”. există controverse privind modul de măsurare al acestui potenţial. MUNCA BINE FĂCUTĂ. rămânând insuficient demonstrată influenţa altor factori asupra activării lui. Gardner îşi demonstrează şi în prezent preocupările interdisciplinare din domeniile psihologie. în general. Teoria inteligentelor multiple (Howard Gardner) Howard Gardner este profesor de teoria cunoaşterii şi psihologie la Universitatea Harvard.Psihologia educatiei scheme.dr. INTELIGENŢE MULTIPLE. ARTA ŞI ŞTIINŢA RĂZGÂNDIRII NOSTRE ŞI A ALTORA (Bucureşti: All. inteligenţa este capacitatea de adaptare a unei persoane la diferite circumstanţe. Fidelitatea faţă de această perspectivă este acompaniată de o viziune asupra educaţiei pe care autorul a numit-o “şcoala uniformă”. 23 În limba română au fost traduse cinci dintre cărţile lui Howard Gardner: − − − − − MINTEA DISCIPLINATĂ. 2007). 2006). 2005). În teoria sa. DINCOLO DE INFORMAŢII ŞI TESTE STANDARDIZATE. (Bucureşti: Sigma. apărută în 1983 şi revizuită în 1993 (Multiple Intelligences: Theory in practice). 43 . New Horizons)23. Deşi este unanim recunoscută ideea că inteligenţa este un potenţial psihologic. un sistem care valorizează doar raţionamentul logico-matematic şi capacităţile verbale.univ. precum şi existenţa unor perspective teoretice foarte diferite atrag atenţia asupra complexităţii acestui fenomen psihic a cărui definire devine astfel dificilă. MINTEA UMANĂ. TRATAT DE RĂZGÂNDIRE. Gardner atrage atenţia asupra pericolelor educaţionale. în ultimii ani. S. Dorina Iusca preexistente şi acomodarea impusă de noile informaţii ce nu se potrivesc perfect cu vechile Multitudinea abordărilor referitoare la inteligenţă.

p.dr. de exemplu. Gardner consideră că teoria inteligenţelor multiple este mai umană şi cu importante implicaţii educaţionale.univ. Problemele variază de la anticiparea unei mutări la şah până la repararea unei cuverturi. Senzaţia mea este că evaluarea poate fi mult mai largă.13. Persoane cum erau cele de la Universitatea Harvard au fost aduse la Washington pentru a-l ajuta pe preşedintele John F. Howard Gardner. NOI ORIZONTURI (Bucureşti: Sigma. “Supertestarea” sugerează o predispoziţie de a ne concentra asupra acelor capacităţi care se pretează testării. “Superexcelenţa” este credinţa periculoasă după care toate răspunsurile la o problemă dată se regăsesc prin abordarea unei elite instaurate ca autoritate. FRAMES OF MIND: THE THEORY OF MULTIPLE INTELLIGENCES (New York: Basic Books. “Superoccidentalizarea” implică a pune pe un piedestal unele valori culturale care datează din vremea lui Socrate. p.33. 2006). fiecare inteligenţă trebuie să aibă o operaţie identificabilă. Howard Gardner. INTELIGENŢE MULTIPLE. 56. Kenedy. 2006). dar ele nu sunt singurele virtuţi. o inteligenţă este “abilitatea de a rezolva probleme sau de a crea produse care au importanţă în unul sau mai multe contexte culturale”26. Gândirea logică şi raţionalitatea sunt importante. Dorina Iusca Gardner continuă ironic: “În măsura în care mintea voastră funcţionează diferit – şi nu mulţi sunt croiţi să fie profesori de drept – cu siguranţă şcoala nu va fi dreaptă cu voi”24. ea fiind activată de diverse tipuri de informaţie prezentă la nivel intern sau extern. un fundament al inteligenţei 24 25 26 Howard Gardner. Produsele pot fi teorii ştiinţifice. credinţele sau sentimentele. Rezolvarea problemelor permite unei persoane să abordeze o situaţie în care trebuie atins un obiectiv. recunoscând multe faţete ale cunoaşterii şi acceptând faptul că oamenii au stiluri cognitive diferite.Psihologia educatiei lect. “supertestarea” şi “superexcelenţa”. Autorul a identificat opt inteligenţe distincte. Argumentul cel mai hotărâtor al necesităţii unei schimbări în modul de a percepe inteligenţa şi rolul acesteia în formarea şcolară şi profesională este dat chiar de către autor: “Eu cred că în societatea noastră suferim de trei deformări pe care le-am poreclit “superoccidentalizarea”. mult mai umană decât este acum şi că psihologii ar trebui să petreacă mai puţin timp clasificând oamenii şi mai mult timp încercând să-i ajute. iar crearea unui produs cultural îi îngăduie acesteia să capteze şi să transmită cunoaştere sau să-şi exprime concluziile. compoziţii muzicale sau campanii politice de succes. 44 .”25 Viziunea nouă este una pluralistă. p. 1983). NOI ORIZONTURI (Bucureşti: Sigma. INTELIGENŢE MULTIPLE. printre criteriile de definire a acestora fiind şi următoarele: 1. cu această ocazie fiind lansat războiul din Vietnam. Conform teoriei lui Howard Gardner.

categorii şi relaţii.Psihologia educatiei lect. 2. către căutarea regularităţilor specifice modelelor. Este de natură nonverbală. Personalitatea reprezentativă pentru această inteligenţă studiată de Gardner este Thomas Stearns Eliot. 3. de a rezolva probleme abstracte.univ. către creare de ipoteze. fiecare inteligenţă trebuie să aibă o anumită localizare cerebrală determinată. ea putând fi utilizată şi în studii sociale. savanţi. incluzând abilitatea de a utiliza limbajul la nivel semantic. gramatical. orator. poet. În aceeaşi măsură. inteligenţa spirituală. de a lucra uşor cu numere. Lor le plac ghicitorile şi jocurile de cuvinte. Copiii cu inteligenţă predominant lingvistică învaţă repede limba maternă şi limbi străine. citesc cu plăcere. studii despre copii minune.dr. el reprezentând inteligenţa logico-matematică. idioţi sau copii autişti. Inteligenţa lingvistică presupune capacitatea de a folosi eficient cuvintele. Persoanele cu această inteligenţă au înclinaţii către jocuri care necesită raţionamente. informaţii despre deteriorarea unor capacităţi cognitive în cazul unei leziuni cerebrale. Albert Einstein este una dintre cele şapte personalităţi studiate de Gardner. fonetic sau stilistic. chimiştilor. de a efectua operaţii logice complexe. contabililor. memorează uşor poezii şi scriu foarte corect. Gardner a identificat 7 inteligenţe. fizicienilor. sunt maestre ale conversaţiei. 45 . Inteligenţa logico-matematică presupune capacitatea de a utiliza raţionamente inductive şi deductive. în timp ce o parte a specificului inteligenţei lingvistice este sensibilitatea la caracteristicile fonologice. de a ordona date. arhitectură etc. Iniţial. prezentări interculturale ale cunoaşterii. Dorina Iusca muzicale este sensibilitatea la relaţiile între tonuri. Deşi este specifică matematicienilor. studii psihometrice incluzând examinări ale corelărilor dintre teste. compun cu uşurinţă texte. Meseriile care solicită inteligenţa lingvistică sunt cele de: moderator. către gândire în termeni de cauză şi efect. jurnalist. avocat. mai amintim: cunoştinţe despre dezvoltarea normală şi dezvoltarea indivizilor dotaţi. editor. capacitatea de a emite raţionamente are aplicabilitate în multe arii ale cunoaşterii. de a opera cu modele. Între sursele de obţinere a informaţiilor despre cele opt inteligenţe. muzică. în inteligenţa muzicală acesta este constituit de modul specific de notaţie din cadrul partiturilor. Persoanele cu această inteligenţă au un limbaj expresiv. Sunt încă discuţii cu privire la identificarea celei de-a noua. scriitor. ea include şi abilitatea de a calcula. oamenilor de ştiinţă. dramaturg. observă cu acurateţe nuanţele de exprimare. oral sau în scris. a opta fiind adăugată ulterior (inteligenţa naturalistă). fiecare inteligenţă trebuie să fie susceptibilă de a fi codificată într-un sistem de simboluri care transmite informaţia. politician.

fotografilor. Deşi ascultă mereu muzică. Dorina Iusca Inteligenţa muzicală se traduce prin performanţe în a crea. îşi însuşesc repede deprinderile de a citi sau scrie muzica. Persoanele cu acestă inteligenţă au un simţ ritmic deosebit. învaţă uşor să cânte la un instrument. cartografilor. Îi interesează muzicalitatea poeziilor. un auz melodico-armonic foarte bun. şahiştilor. Inteligenţa spaţială este ilustrată de capacitatea de a forma un model mental al lumii utilizând elemente spaţiale. pentru a participa la un joc (ca în sport) sau pentru a realiza un produs (ca în realizarea unei invenţii sau repararea unui obiect). cât şi afectiv (prin capacitatea de a răspunde emoţional la stimuli sonori). să înoate. Ea aduce după sine gândirea în mişcări şi implică simţul timpului şi al coordonării întregului corp sau a mâinilor în manipularea obiectelor. Deşi această inteligenţă utilizează cu precădere văzul pentru cunoaşterea elementelor spaţiale. găsesc întotdeauna drumul de întoarcere. Poate fi utilizată pentru a exprima o emoţie (ca în dans). acordând semnificaţii complexe sunetelor.Psihologia educatiei lect. lor le place să compună şi să interpreteze într-o manieră personală. îşi reprezintă deseori ideile şi explicaţiile prin grafice sau desene. ele au abilitatea de a gândi tridimensional. proiectanţilor. de a rezolva probleme spaţiale şi de a crea produse cu ajutorul imaginilor. Persoanele cu inteligenţă spaţială au capacitatea de a percepe cu o deosebită acurateţe culorile. atât în sens senzorial (demonstrată de abilitatea “de a auzi”). 46 .univ. a interpreta şi a aprecia muzica. sunt foarte îndemânatice. sunt bucătari pricepuţi. sunt oameni activi. pentru nevăzători. liniile. au o memorie muzicală excepţională şi un auz intern bine dezvoltat. Igor Stravinski este un bun reprezentant al inteligenţei muzicale. le place să danseze. Această inteligenţă este specifică pictorilor. cu bună sensibilitate tactilă. sistemul tactil de percepţie echivalează modalitatea vizuală pentru văzători.dr. formele. Inteligenţa corporal-kinestezică presupune capacitatea unei persoane de a rezolva probleme şi de dezvolta produse folosindu-şi corpul în moduri sugestive şi complexe. cos sau ţes bine. el fiind studiat de către Gardner. sculptorilor. de a transforma percepţiile şi de a recrea aspecte ale experienţei vizuale cu ajutorul imaginaţiei. ea presupunând sensibilitate la sunete. poziţia şi relaţiile între elemente. Howard Gardner propune pe Pablo Picasso ca reprezentant al inteligenţei spaţiale. se orientează repede într-un spaţiu necunoscut. arhitecţilor. simt nevoia să se afle mereu în mişcare şi reacţionează fizic la tot ce-i înconjoară. tâmplari buni. Persoanele cu această inteligenţă îşi pot controla uşor mişcările corpului. le este greu să se concentreze către alte sarcini intelectuale dacă au un fundal sonor. înţeleg foarte uşor hărţile.

apreciază provocările. Aceasta presupune o reprezentare corectă a calităţilor şi defectelor proprii. Aceasta include capacitatea de a realiza distincţii între diverse specii de plante sau animale. a propriilor intenţii. alcătuirea insectarelor. ecologiştii. Lor le place să lucreze şi să-şi petreacă timpul în aer liber. lucrează bine în grup. Au nevoie de inteligenţă intrapersonală: psihologii. Copiii cu inteligenţă naturalistă învaţă cel mai bine prin contactul direct cu natura. vânzător. preot. Persoanele cu inteligenţă interpersonală sunt empatice. independente. contemplative. conform lui Howard Gardner. Implicaţii educaţionale ale teoriei lui Gardner 47 . Persoanelor cu inteligenţă intrapersonală le place să ştie de ce fac un anumit lucru. înţeleg cum “funcţionează” oamenii. avocat. Mahatma Gandhi reprezintă inteligenţa interpersonală în viziunea lui Howard Gardner.3. sunt introspective. intenţiile. Printre meseriile care cer o inteligenţă interpersonală sunt cele de: profesor.Psihologia educatiei lect. autoînţelegere. Ea include abilitatea de a sesiza şi evalua cu rapiditate stările.univ. motivaţii. precum şi capacitatea de autodisciplină. psiholog. ştiu să se automotiveze. 5. Biologii. motivaţiile şi sentimentele celorlalţi. Inteligenţa intrapersonală reprezintă abilitatea de a rezolva probleme sau de a crea produse prin intermediul cunoaşterii de sine. fermierii. Un reprezentant al inteligenţei naturaliste propus de Gardner este Charles Darwin. Howard Gardner ilustrează inteligenţa intrapersonală prin exemplul oferit de Sigmund Freud. rezolvă conflicte. Dorina Iusca Au nevoie de inteligenţă corporal-kinestezică: dansatorii. Inteligenţa naturalistă presupune înţelegerea lumii prin intermediul mediului. de a observa schimbări ale vremii. filosofii. meşteşugarii. dorinţe. au capacitatea de “a citi” şi interpreta intenţiile ascunse ale celorlalţi. de a distinge între diferite tipuri de relaţii interpersonale şi de a reacţiona eficient la situaţiile respective. sportivii.dr. de a stabili relaţii ecologice. au abilităţi de lider şi reuşesc să-i motiveze pe ceilalţi în vederea atingerii unor scopuri reciproc avantajoase. teologii. mecanicii. director. conştiinţa stărilor interioare. să realizeze proiecte la ştiinţe naturale cum ar fi observarea păsărilor. administrator. Martha Graham este reprezentanta inteligenţei corporal-kinestezice. agricultorii apelează cel mai des la această inteligenţă. îngrijirea copacilor sau a animalelor. Inteligenţa interpersonală reprezintă capacitatea de a cunoaşte şi utiliza interacţiunile cu cei din jur pentru atingerea unui anumit scop. politician. chirurgii.

fiecare rol cultural de o oarecare complexitate necesită combinaţii ale acestora. O persoană cu un profil laser recurge intens la una sau două inteligenţe şi alege de obicei să lucreze într-un domeniu în care acestea sunt valorizate şi valorificate (Gardner oferă aici exemplul lui Mozart sau cel al lui Einstein). ci care au forţe intelectuale aproximativ egale în trei sau mai multe sfere. şcoli care au decis să se concentreze pe câte una din inteligenţele neglijate. “Şi astfel am citit sau auzit despre şcoli care au creat opt centre de studiu sau chiar clase. ci şi dexteritate corporal-kinestezică. Existenţa unei anumite inteligenţe nu garantează în mod implicit şi utilizarea ei. adaptându-l stilurilor de învăţare şi profilurilor intelectuale ale elevilor. O persoană cu inteligenţă matematică ridicată îşi poate folosi capacităţile pentru a realiza experimente importante în fizica sau pentru a crea demonstraţii matematice impresionante. şcoli care predau obiectele de studiu în opt moduri. există posibilitatea valorificării acesteia în scopuri mai mult sau mai puţin constructive.Psihologia educatiei lect. câte unul pentru fiecare inteligenţă. Popularitatea de care s-a bucurat noua viziune s-a manifestat mai ales în rândul educatorilor care vedeau în această perspectivă un punct de plecare al unei practici şcolare cu adevărat individualizate. altele mai puţin. Astfel.dr. În acest sens. interpretarea violonistică presupune nu doar inteligenţa muzicală. abilităţi interpersonale valorificate în relaţia cu publicul şi inteligenţă intrapersonală pentru atingerea unui nivel deosebit în exprimarea muzicală. Mai mult decât atât. În ceea ce priveşte impactul educaţional pe care Gardner şi l-a propus prin elaborarea Teoriei inteligenţelor multiple a fost acela de substituire a “şcolii uniforme” printr-o ”şcoală centrată pe individ”. o aptitudine se poate manifesta oricând pe parcursul vieţii sau niciodată în absenţa unui element activator. Ca orice factor de natură ereditară. Profilul de tip reflector este caracteristic persoanelor care nu prezintă doar o singură inteligenţă pregnantă. dar ea îşi poate irosi aceste abilităţi jucând toată ziua la loterie sau înmulţind în minte. rapiditatea cu care au fost preluate ideile şi aplicate în practică surprinzându-l chiar şi pe iniţiatorul lor. numere din zece cifre. Dorina Iusca Deşi cele opt inteligenţe reprezintă aptitudini într-o măsură semnificativă independente unele de altele. autorul propune reformularea curriculum-ului din perspectiva înţelegerii fiecărui copil. Gardner evidenţiază două concepte recente care descriu aceste profiluri: tip laser şi tip reflector. şcoli care aşezau 48 . fără rost. Nu toţi dispunem de întreaga gamă de inteligenţe. Pot exista diferite profiluri în interiorul cărora unele inteligenţe se manifestă mai mult.univ.

Dorina Iusca împreună toţi elevii care aveau acelaşi tip de inteligenţă. Adevărul. NOI ORIZONTURI (Bucureşti: Sigma. Echipa de cercetare a studiat un grup de 42 de şcoli care au folosit teoria lui Gardner timp de trei ani. proiect fondat în 1967 la Şcoala de Educaţie de la Harvard de către Nelson Goodman. şcoala “opţională” pentru clasele primare Key School.Psihologia educatiei lect.univ. Astfel că fiecare elev participă regulat la activităţi de calcul. Unul dintre principiile sale fondatoare este convingerea că fiecărui copil trebuie să i se stimuleze în fiecare zi inteligenţele multiple. abordarea Arts PROPEL. 80% din şcoli au evidenţiat performanţe mai bune la elevii cu dificultăţi în învăţare şi o participare mai mare a părinţilor în activităţile educative. Goodman a fost sceptic în ceea ce priveşte baza de cunoştinţe existente în acest domeniu şi a denumit acest proiect ZERO. * În concluzie. unele au înregistrat succese în ceea ce priveşte îmbunătăţirea rezultatelor şcolare. filosof recunoscut în lumea universitară datorită interesului acestuia pentru estetică şi artă. a elabora un set de instrumente de evaluare care ar putea să documenteze învăţarea artistică pe perioada ultimilor ani din şcoala elementară şi din liceu. 49 . Scopul proiectului a fost încă de la început educaţia în artă. 2006). Nu am scris ca un educator: nu ştiu îndeajuns pentru a fi capabil să fac recomandări educaţionale convingătoare.dr. conceptul de inteligenţe multiple a oferit baza dezvoltării curriculare în învăţământul preuniversitar. În cele din urmă. şi-a propus drept obiectiv multianual. care cuprinde informarea standard şi diverse materii. Un procentaj de 78% dintre aceste şcoli au raportat rezultate superioare la testele finale standardizate. p. corporal-kinestezice. 27 28 Howard Gardner. realizată în 1985 cu încurajarea şi susţinerea Departamentului de Arte şi Ştiinţe Umaniste al Fundaţiei Rockefeller. bineînţeles era “nimic din cele de mai sus” sau “toate cele de mai sus”. coordonat de o serie de cercetători de la Harvard implicaţi în Proiectul Zero 28. Era punctul de la care se pleca. care ilustrează o încercare inovativă de a măsura profilurile inteligenţelor şi stilurile de lucru ale copiilor mici. 64. muzică. De asemenea. Este vorba despre proiectul prin intermediul căruia Howard Gardner şi-a elaborat întreaga teorie. şcoli care grupau elevii care nu prezentau un anumit tip de inteligenţă. printre avantajele acestei abordări numărându-se: crearea mai multor ocazii pentru dezvoltarea talentelor copiilor şi pentru obţinerea performanţelor de către aceştia. în afară de curriculum-ul centrat pe teme.”27 Dintre multitudinea de proiecte educţionale care au derivat din teoria lui Gardner. Amintim aici pe Mindy Kornhaber şi colegii ei care au iniţiat proiectul SUMIT (Şcoli care Utilizează Teoria Inteligenţelor Multiple). INTELIGENŢE MULTIPLE. Alte iniţiative educative sunt reprezentate de Proiectul Spectrum. Mai departe. devenită ulterior Key Learning Community s-a dovedit a fi un success remarcabil. a Serviciului de Testare a Educaţiei şi a Universităţii Harvard (prin acelaşi Proiect Zero).

ce face trimitere la forma sa violenta. este suficient ca una dintre parti sa fie in conflict pentru ca el sa es 50 . incompatibilitate ce produce o stare de tensiune ce se cere descarcata. precum si cele referitoare la tehnicile de inducere a compliantei. Conform acestuia. valorilor. Se vorbeste despre un principiu al reciprocitatii atunci cand ne referim la existenta unui conflict. grupuri. conceptul de rezolvare a conflictelor delimiteaza o multitudine de aplicatii. comunitati) aflate in interdependenta sunt (sau doar se percep) diferite sau chiar incompatibile la nivelul trebuintelor.dr. avand la indemana instrumentele de prevenire si rezolvare a conflictelor. trasaturilor de personalitate. in care ideea de agresivitate poate fi sau nu prezenta. Ceea ce se remarca este tendinta oamenilor de a sustine o reprezentare limitata asupra conflictului. scopurilor. lect. Dorina Iusca realizarea conexiunilor între diverse arii curriculare şi realizarea unei alternative viabile în 6. Important de retinut este faptul ca. Un conflict interpersonal este o situatie in care doua sau mai multe parti (persoane. termenul include manifestari foarte complexe.univ.1.Psihologia educatiei evaluarea elevilor. munca unui profesor va capata noi si puternice semnificatii. Delimitari conceptuale In contextul scolii actuale. In realitate. Rezolvarea conflictelor in context educational 6.

raspunde celalalt. 6. chiar daca aceasta nu a avut o baza reala pentru a exista.  lezarea stimei de sine – minimalizarea succeselor sau a realizarilor majore ale unei persoane. 2004. Din acest motiv. 29 30 Ana Stoica-Constantin.Psihologia educatiei perceptiei lui doar de catre una dintre parti.univ. 21. atitudini. in functie de care deosebim intre: conflictul manifest (ale carui cauze sunt evidente si recunoscute de catre persoanele aflate in conflict) si conflictul nemanifest (deseori avand surse neconstientizate sau interpretate eronat de catre indivizii implicati in conflict). ele fiind clasificate dupa diverse criterii. gusturi.30  comunicarea absenta sau defectuoasa. precum si critica sistematica a modului in care aceasta aindeplinit o activitate pot deveni. “Nu este adevarat. incepe unul. prietenul Sandei pleaca in week-end cu acelasi tren in care urca si Jeni. se poarta cu el de parca infidelitatea a fost comisa. “Eu cred ca regimul comunist a facut bine oamenilor”. lipsa de adecvare a conduitei la situatiile sociale (hohote de ras la o inmormantare. Surse si tipuri de conflicte Dintre multitudinea de surse responsabile pentru aparitia si dezvoltarea conflictelor.2. M-am saturat!”. Sanda este convinsa ca au fost intelesi si. Iasi. Editura Polirom.dr. nevoi. Dorina Iusca existe. “Femeile la volan sunt o calamitate”. zambetul larg cand cineva se plange ca si-a pierdut locul de munca) pot aduce dupa sine comportamente irationale exprimate prin conflict. valori. la intoarcerea prietenului. 51 . p. idem. Fraze precum “Nu vreau sa mai aud nimic. lect. Exista mai multe tipuri de conflicte. iar Alex nestiind despre ce este vorba. Dintre acestea. “Ma scuzi ca am vorbit cu obiectele” demonstreaza faptul ca intreruperea sau ignorarea mesajului unei persoane pot constitui surse ale conflictelor. ca atare. Conflictul interpersonal. p. 24. Ulterior. cu usurinta factori de tensiune ce vor declansa un conflict. exista posibilitatea ca un conflict sa se declanseze doar la iluzia Un exemplu care demonstreaza principiul reciprocitatii este urmatorul29: Alex. trasaturi. amintim criteriul aparentei. selectam:  diferentele de opinii.  comportamentele neadecvate – agresivitatea. starea de ostilitate a Sandei va declansa conflictul. femeile sunt mai prudente si mai civilizate”. “Cum? Nu este adevarat!”. fosta lui prietena.

dr. Soacrei nu-i place cum arata acesta si-si manifesta nemultumirea. avem de a face cu urmatoarele tipuri de conflicte:  disconfortul – cea mai usoara forma a conflictului. Asertiunea-Eu este o fraza prin care se incepe rezolvarea unui conflict. nefiindu-i limpede inca ce se intampla. dar mult mai intensa. multe conflicte au loc deoarece fiecare dintre interlocutor poate intelege altceva. este un conflict neprevazut. Scopurile ascultarii active sunt: de informare: aflarea adevaratului motiv al supararii.3. in mod constant si fara echivoc. avand alt program. sustinere a celuilalt. ecoul sau este de scurta durata. Ascultarea activa si asrtivitatea ca strategii de prevenire a conflictelor Ascultarea activa este o tehnica de conversatie prin care comunicam celui care vorbeste semnificatia pe care o acordam mesajului sau. comportamentul scapand de sub controlul rational. este forma de conflict in care are loc schimbarea atitudinii fata de o persoana. 6. avand un caracter situational. incluzand violenta verbala sau fizica. insotita eventual de opinii fixe. soacra era suparata pentru ca tinerii nu urmau sa participe la masa festiva. Asertivitatea este apararea/ sustinerea/ cererea propriilor drepturi fara a nega drepturile celor din jur. ce consta cel mai adesea intr-un schimb scurt si intens de cuvinte sau gesturi suparatoare.univ. persoana in cauza are sentimentul ca ceva nu este in ordine. ce efecte are asupra mea si cum as vrea eu sa fie. De fapt.Psihologia educatiei lect.  criza – manifestarea cea mai grava a conflictului. Dupa criteriul nivelului. de suport emotional: de linistire. Dorina Iusca Nora isi ajuta soacra sa pregateasca o masa festiva si tocmai a aranjat un platou cu prajituri. insa deseori nu comunica despre aceasta stare.  incidentul – supranumit si “furtuna intr-un pahar cu apa”. situatia prezinta un potential exploziv.  tensiunea – similara cu disconfortul. 52 . de reducere a agresivitatii verbale. fenomen ce poate duce la disensiuni pornite de la fapte neancorate in realitate. Ea arata in mod impersonal ce ma incomodeaza intr-o situatie.  neintelegerea – este o discrepanta intre sensul tranmis si cel receptat.

 Golu. Inteligenţa emoţională. Comunicarea eficientă. 2006. D. Daniel. Bucureşti. Iaşi. Iucu.. 2009.Psihologia educatiei Exemple de Asertiuni-Eu: lect. Editura Polirom. . 2007. 53 . Editura U. sunt derutat. A. 1996. Iaşi. N.. Editura Trei. Psihologie şcolară.  Cand sunt intrerupt.  Cosmovici. Psihologia învăţării şi a dezvoltării. Inteligenţe multiple.. Editura Polirom. 2001.... As dori ca munca mea sa fie apreciata corect..O. I. Al. fac datorii / ma simt exploatat pentru ca nu castig cat mi se cuvine. Bucureşti..  Pânişoară. 2005. Manual de creativitate. 1972. I. 2005. pentru ca imi pierd firul ideilor. Editura Trei.  Sternberg.  Gardner. Editura Curtea Veche. pentru ca ei ma vad in postura de subordonat.. Psihologia educaţiei. Bucureşti. Ştiinţa învăţării.  Negret-Dobrişor. Aptitudinile.  Creţu... Pânişoară. I. Editura Polirom. Psihologie şcolară. Robert J. R.  Potolea. Noi orizonturi.  Jurcău. Iacob.O. Pânişoară. Dorina Iusca  Cand primesc observatii in fata clientilor ma simt foarte umilit. As dori sa nu mai fiu pus in aceasta situatie. Editura Ştiinţifică. Marcel. Neacşu. I.. Psihologia educaţiei. Editura Polirom. 2009. Iaşi. Press. T. H. Iaşi. Ion-Ovidiu. Bibliografie selectiva  Cosmovici. As vrea sa fiu lasat sa vorbesc pana la capat.  Sălăvăstru.H. Editura Humanitas.. Iaşi. Pregătirea psihopedagogică. 2006. Bucureşti. Iaşi.  Cand nu sunt bine platit. Tinca. Editura Polirom. Bucureşti. Cluj-Napoca. 2004. Editura Sigma. Psihologie generală. 2001. A. A. 2008. Bucureşti.  Goleman.  Roşca. B. Zorgo.. P. 1999.  Crahay. Iaşi. Psihologia vârstelor. Iaşi. Editura Polirom. Editura Polirom. Motivaţie şi personalitate.univ.  Maslow. 1998. L.dr.. Editura Polirom. D..

Conflictul interpersonal. Iasi. Bucureşti. Ana. Iaşi..Psihologia educatiei lect. Editura Polirom.dr. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Institutul European. Dorina Iusca  Stoica-Constantin. Ursula. o Zlate. 2008. M.  Şchiopu. Editura Polirom. Creativitatea pentru studenţi şi profesori.  Stoica-Constantin.  Zisulescu. Iaşi. 2004. Bucureşti. Editura România Press. Ştefan. 54 . 1971. Aptitudini şi talente. Psihologia modernă.univ. Psihologia mecanismelor cognitive. 2004. 2006.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful