Sunteți pe pagina 1din 9

ORGANELE SOCIETATII COMERCIALE

Adunarea generala a asociatilor

Administratorii Sistemul unitar Sistemul dualist

Cenzorii/Auditorii financiari

ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR


Organ de deliberare si decizie Acest organ formeaza vointa societatii ce este adusa la implinire de administratorii societatii Vointa sociala are la baza principiul majoritatii majoritatea asociatilor formeaza vointa sociala adoptind hotariri ale adunarii generale

Adunarea generala a asociatilor

Adunarea generala ordinara

Adunarea generala extraordinara

Adunarea speciala

Anuala si obligatorie

Intrunire extraordinara Numai la nevoie

Existenta numai la Societatile pe actiuni

Hotarariri in probleme curente ale societatii

Modificarea actelor constitutive

Sedinta adunarii generale


Conditii de participare
calitatea de asociat participare personala prin reprezentare (procura speciala) se tine in ziua, locul ora din convocator este condusa de administrator se dezbat problemele din ordinea de zi daca este legal constituita conform: - lista prezenta - proces verbal

Desfasurarea sedintei

Dreptul de vot si exercitarea lui Cine voteaza?

PRINCIPIU: Voteaza toti asociati

EXCEPTIE Nu voteaza

Dreptul de vot nu poate fi cedat

Detinatorii de Actiuni preferentiale

administratorii

Cei care nu au achitat la scadenta varsamintele


Cei in conflict de interese cu societatea

ADOPTAREA HOTARIRILOR
Regula -prin vot deschis Exceptie vot secret - alegerea, revocarea si raspunderea membrilor organelor de ad-trare, de conducere si control ale societatii Regula nu se adopta hotariri asupra unor probleme ce nu figureaza pe ordinea de zi; Exceptie se adopta hotariri asupra oricaror probleme in prezenta tuturor asociatilor ce nu se opun;

Redactare proces-verbal al sedintei

HOTARIRILE ADUNARII GENERALE


Obligativitatea hotaririlor Hotaririle adoptate legal sunt obligatorii pentru toti asociatii Corolar al principiului majoritatii ce guverneaza vointa societatii Asociatii ce nu au participat la sedinta sau au votat impotriva se supun hotaririlor legale

Publicitatea hotaririlor asigura opozabilitatea fata de terti

La societatile pe actiuni prin depunere la Registrul Comertului spre mentionare in Registru si publicare in Monitorul Oficial

La S.R.L. nu exista aceasta obligatie cu exceptia hotaririlor ce privesc acte sau fapte a caror inregistrare este prevazuta de lege.

Anularea hotaririlor Principiul - Hotaririle adunarii generale adoptate cu


incalcarea legii si a actelor constitutive pot fi anulate numai pe cale judecatoreasca de catre instantele de judecata
In ce termen?
Cine poate cere anularea hotaririlor? -pentru cauze de nulitate relativa in termen de 15 zile de -asociatii care au lipsit la publicarea in de la sedinta sau au Monitorul Oficial votat impotriva; termen de prescriptie; -administratorii; -pentru cauze de nulitate absoluta -pentru cauze de nulitate absoluta orice actiunea este imprescriptibila persoana interesata

Instanta
competenta Tribunalul in a carei raza teritoriala isi are sediul social societatea.