Sunteți pe pagina 1din 2

Sa se determine distributia normal pe clase de varsta si fondul de productie normal

pentru o padure de codru regulat in suprafata de 360 ha avand o compozitia 5Br, 5Fa,consistenta
1 la care sa stabilit un ciclu de productie r de 120 ani.
Tabelul 1. Distributia normal pe clase de varsta.
Specia

Proportia
speciilor

Clasa de
productie

Proportia
pe clase
de
productie

Repartitia speciilor pe clase de


varsta

Total
ha

Productia
normala

Poductia
totala pe
intervalul
de 120 ani

Br

0.5

I
45

Fa

0.5

II

25

45

25

35

15

25

170

Total
real

70

70

60

60

50

50

360

Total
normal

57

64

59

63

56

61

360

= 49697

II
25

III
35

IV
25

V
35

VI
25

190

986

187340

652

110840

= 45x986 + 25x652 = 60670

= 49697 / 60670x70 = 57.3 57

= 25x986 + 45x652 = 53990

= 49697 / 53990x70 = 64.4 64

= 35x986 + 25x652 = 50810

= 49697 / 50810x60 = 58.6 59

= 25x986 + 35x652 = 47470

= 49697 / 47470x60 = 62.8 63

= 35x986 + 15x652 = 44290

= 49697 / 44290x50 = 56.1 56

= 25x986 + 25x652 = 40950

= 49697 / 40950x50 = 60.6 61

298180

Tabelul 2. Determinarea fondului de productie normal.


Specia Proportia Clasa de Proportia Proportia Volumele medii/ha(reduse) dupa tabelele
spociilor productie pe clase pe speci
de productie la varstele de:
de
10
30
50
70
90
110
productie
Br
0.5
I
1
0.5
20 115.5 268.5 367.5 430.5 476
Fa

0.5

Total

1.0

= 60 ha

II

0.5

82.5

167.5

231

29

198

436

598.5

277.5 312.5
708

= 60x2758
= 165480

= 57 x 29 + 64 x 198 + 59 x 436 + 63 x 598.5 + 56 x 708 + 61 x 788.5


= 1653 + 12672 + 25724 + 37705.5 + 39648 + 48098.5
=165501

788.5

Volume
reduse
total
1678
1080
2758