Sunteți pe pagina 1din 2

Modalitatile de constituire ale unei firme Subiectul actiunii il cuprinde intreprinzatorul sau biroul de consultanta imputernicit sa opereze in acest

caz. Organele abilitate sa actioneze in procesul de infintare al firmei sunt : Camera de comert, Industrie si agricultura teritoriala, judecatoria, notariatul, banca,organele specializate de avizare, sanepidul, pompierii, protectia mediului, pompierii, primaria M.A.P.N.-ul. Cele cinci forme de societati reglementate de legea 31/1990 sunt: - societati cu nume colectiv - societati cu comandita simpla - societati cu comandita pe actiuni - societati pe actiuni - societati cu raspundere limitata Documentele fundamentale care stau la baza infintarii srl-ului : statultul si contractul de societate. In aceste documente se prevad in mod obligatoriu urmatoarele elemente : - numele si prenumele sau denumirea actionarilor ; - sediul societatii, forma, domeniul de activitate ; - capitalul social subscris sau varsat. Un loc important in procesele de proiectare si de realizare a sistemelor industriale cu implicatii profunde in organizarea si amenajarea tehnica a subsistemelor productive il ocupa planul general. Acesta este domeniul de proiectare in care se indica structura macrospatiala a documentatiei tehnico-economice,aceasta reprezentand configuratia organizatiei si amplasarea in teritoriul afectat a cladirilor precum si a racordurilor necesare. In structura planului general trebuie sa se regaseasca o serie de informatii, date initiale care au in componentele sistemului proiectat precum si procesul de productie, fluxul de resurse, materii prime, materiale, repere, asamblari, forta de munca, resurse financiare. Structura organizatorica poate fi definita ca totalitatea posturilor, compartimentelor de munca ce o compun, modul de grupare si subordonare a acestora precum si principalele legaturi care se stabilesc intre ele in vederea indeplinirii in conditii bune a activitatiilor specifice si a scopurilor propuse. In functie de rol sarcinile si responsabilitatile care revin unei functii de executie, revin si unei functii de conducere. Norma de conducere reprezinta numarul de angajati sau compartimente functionale sau operationale pe care trebuie sa le coordoneze nemijlocit un manager. Ca si compartimente operationale mentionam : formatia de lucru, atelierul, sectia iar ca si compartimente functionale : colectivul, biroul si serviciul. Nivelele ierarhice cunoscute ca trepte ierarhice ne arata succesiunea de subordonare a compartimentelor de jos in sus in cadrul piramidei ierarhice. Sarcinile se transmit de sus in jos iar informatiile care stau la baza elaborarii deciziilor de jos in sus.

Firma are urmatoarea structura organizatorica pe servicii sau departamente : - comerciala - financiar contabila - personal(resurse umane) - juridica - informationala - calitate - marketing - cercetare - dezvoltare - productie Procesul de productie al firmei componenta de baza a planului general Avand in vedere cele doua laturi ale procesului: latura procesului tehnologic si a procesului de munca, va trebui ca aceasta sa fie cuprins in planul general, accentul fiind pus pe latura procesului care formeaza cadrul sistemului industrial pentru obiectivul analizat. Procesul tehnologic general este alcatuit din procese tehnologice partiale sau de detaliu si cuprinde toate stadiile de prelucrare si conditiile tehnico-organizatorice din cadrul firmei. Procesul tehnologic de detaliu priveste toate amanuntele ce intervin in desfasurarea fabricatiei, trebuind mantionate atat locul de intrare a materialelor, cantitatea materiilor prime si a produselor rezultate, suprafetele de productie necesare, tipul si dimensiunile utilajului, energia necesara. Concretizarea procesului tehnologic general al firmei se face prin elaborarea schemei generale a procesului tehnologic sau a schemei de fabricatie prin care se reprezinta grafic drumul pe care il parcurg materiile prime, semifabricatele si produsele finite in cursul procesului tehnologic.