Doamna Director

,

Subsemnata/Subsemnatul, ___________________________________________________, cu
domiciliul in__________________________________________________________________,
elev in clasa a___ -a / student in anul ___1 la ________________________________________
______________________________ (scoala sau universitatea si facultatea), posesor al CI
seria_______, numarul_________________, CNP___________________________________,
bursiera/bursier al Fundatiei Dinu Patriciu,
va rog sa aprobati prelungirea contractului de bursa numarul _______ din data
de____/____/________, pe perioada anului scolar/universitar 2010-2011.
Mentionez ca si in anul scolar/universitar 2010-2011 voi fi elev(a)/student(a) la _____________
__________________________________________________________________2(scoala sau
universitatea si facultatea).

Va multumesc,
_____/_____/__________

____________________

(data)

(semnatura)

_______________________________
1 Completati
2 Elevii

clasa/anul de studiu pentru anul scolar/universitar 2009-2010

in an terminal nu completeaza aceasta sectiune.