Unitatea de învăţământ: Colegiul Agricol “D.P.

Barcianu” Sibiu Profilul: Servicii Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea profesională: Comerţ / Tehnician în achiziţii şi contractări Modulul: Marketingul afacerii Nr de ore/an: 66 Nr. ore /săptămână: din care: T: 1 LT: 1 IP:0 Clasa: clasa a XI-a C Profesor: Daniel Bădilă Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3423/18.03.2009 Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3172/30.01.2006 PLANIFICARE CALENDARISTICĂ AN ŞCOLAR:

Avizat, Director

Avizat, Şef catedră

Nr. crt. (0) 1

Unitatea competenţă

de

Competenţe specifice

Conţinuturi (3) Rolul marketingului în activitatea agentului economic • Obiectivele marketingului: economice (cifra de afaceri, cota de piaţă, volumul vânzărilor) şi psihologice (imaginea firmei, nivelul fidelizării clienţilor, gradul de satisfacere al clienţilor),

Nr. ore T (4) 18 7 LT (5) 18 7 IP (6)

Săptămâna T (7) LT (8) IP (9)

Obs. (10)

(1) (2) UC10. Marketingul C1. Analizează rolul afacerilor marketingului în activitatea agentului economic

1-7

1-7 Sem.I

1

nonverbală • Coordonarea funcţiilor de marketing în realizarea scopurilor propuse: investigarea pieţei şi a nevoilor. Determină nevoile Cercetarea de marketing şi afacerilor clienţilor nevoile clienţilor • Investigarea nevoilor clienţilor: surse primare. experimentul de marketing • Analizarea şi interpretarea datelor: grafice. maximizarea profitului şi satisfacerea superioară a clienţilor Recapitulare • 2 2 8-9 8-9 5 5 1014 10-14 1 1 15 15 2 UC10.Principiile marketingului: satisfacerea clienţilor şi obţinerea de profit • Comunicarea eficientă cu consumatorii pentru satisfacerea nevoilor acestora: verbală. chestionare (manual sau informatizat) Recapitulare 2 12 4 4 16 12 4 4 1720 2124 17-20 21-24 Sem.II 3 3 2527 25-27 2 28 2 . conectarea la mediu. diagrame. Marketingul C2. scale. cercetarea directă. surse secundare • Stabilirea metodelor de cercetare a nevoilor clienţilor: investigarea surselor primare.

legale. după poziţia agentului economic faţă de elementele evoluţiei pieţei Recapitulare 2 6 2 1 2930 31 29-30 31 1 32 32 33 3 . sociale. macromediul 2 • Identificarea constrângerilor asupra activităţilor de 1 marketing a agentului economic: de mediu. etice.3 UC10. publicitare • Dezvoltarea şi fundamentarea diferitelor 1 strategii de piaţă: pe baza factorilor endogeni şi exogeni. Marketingul C3.Analizează afacerilor oportunităţile marketing Oportunităţile de marketing Evaluarea factorilor externi ai 6 de agentului economic: micromediul.