Sunteți pe pagina 1din 2

Indicatori calculati pe baza bilantului functional

Fondul de rulment Se calculeaz dup formula: Resurse pe termen lung Utilizari pe termen lung Arata msura in care resursele pe termen lung acopera activele pe termen lung. Este benefic ca FR>0, ceea ce ne arata ca firma nu finanteaza destinatii pe termen lung cu resurse financiare curente. Necesarul de fond de rulment Se calculeaz dup formula: Utilizari pe termen scurt resurse pe termen scurt Arata necesarul de resurse pentru finantarea activitatii curente. (stocuri +creante datorii nefinanciare) Este benefic ca FR>NFR, ceea ce ne arata ca firma nu finanteaza active curente din datorii pe termen lung. Trezoreria neta Se calculeaz dup formula: Fondul de rulment Necesarul de fond de rulment Arata masura in care fondul de rulment acopera necesarul de fond de rulment. Este benefic pentru unitate sa avem o trezorerie neta pozitiva, ceea ce ne arata lichiditatea intreprinderii si posibilitatea de plata a datoriilor pe termen scurt. Se efectueaza aplicatii pentru indicatorii enumerati: Aplicatia 1:
Utilizari Utilizari pe termen lung Utilizari pe termen scurt Trezoreria activa Total utilizari 3500 1500 2500 7500 Resurse Resurse pe termen lung Resurse pe termen scurt Trezoreria pasiva Total resurse 5500 2000 7500

1. FR= 5500-3500 = 2000 2. NFR = 1500 0 = 1500 3. T= 2000-1500= 500 Interpretarea rezultatelor : firma nu finanteaza destinatii pe termen lung cu resurse financiare curente. firma nu finanteaza active curente din datorii pe termen lung. posibilitatea de plata a datoriilor pe termen scurt Aplicatia 2:
Utilizari Utilizari pe termen lung Utilizari pe termen scurt Trezoreria activa Total utilizari 6000 1500 2500 10000 Resurse Resurse pe termen lung Resurse pe termen scurt Trezoreria pasiva Total resurse

5500 2500 2000 10000

4. FR= 5500-6000 = - 500 5. NFR = 1500 2500 = -1000

6. T= -500+1000= 500 Interpretarea rezultatelor : firma finanteaza destinatii pe termen lung cu resurse financiare curente. firma finanteaza active curente din datorii pe termen lung. posibilitatea de plata a datoriilor pe termen scurt Aplicatia 3: Pe baza bilantului contabil de mai jos efectuati bilantul functional, iar apoi indicatorii, dand un diagnostic al sanatatii financiare a firmei : Bilantul contabil Activ Pasiv Terenuri 10000 Capital social Marfa 50000 Rezerve Produse finite 40000 Amortizare Clienti 15000 Furnizori Casa in lei 5000 Impozit venit Credite t scurt Total activ 120000 Total pasiv Bilantul functional :
Utilizari Utilizari pe termen lung Utilizari pe termen scurt Trezoreria activa Total utilizari 10000 105000 5000 120000 Resurse Resurse pe termen lung Resurse pe termen scurt Trezoreria pasiva Total resurse

calculati

60000 12000 3000 5000 20000 20000

75000 25000 20000 120000

1. FR= 75000-10000=65000 2. NFR = 105000-25000=80000 3. T= 65000-80000= -15000 Interpretarea rezultatelor : firma nu finanteaza destinatii pe termen lung cu resurse financiare curente. firma nu finanteaza active curente din datorii pe termen lung. imposibilitatea de plata a datoriilor pe termen scurt

Tema: Alcatuiti 3 bilanturi contabile, pe baza lor intocmiti bilanturile functionale care sa aiba pe rand situatie pozitiva, negative si apoi echilibru.