Sunteți pe pagina 1din 21

COLEGIUL ECONOMIC ,,TRANSILVANIA”

Str. Călimanului Nr.1


RO-540074 – Tîrgu Mureş
TEL. +40.365-882.796
FAX. +40.365-730.975
e-mail: eco_transilvania@yahoo.com
web: http://colegiuleconomictransilvaniatgmures.info

PROIECT PENTRU OBŢINEREA


CERTIFICATULUI DE COMPETENŢE
PROFESIONALE

- NIVELUL IV DE CALIFICARE –

ABSOLVENT,
Costea Ioan
Clasa a XII-a B

PROFESOR COORDONATOR,

Moldovan Elvira
Tîrgu Mureş, 2018

TITLUL PROIECTULUI:

Contabilitatea creanțelor comerciale


…………………………………………………………….

CALIFICAREA:
Tehnician în activități economice

2
Cuprins

Argument…………….............................................................................................pag.2

Capitolul I. Diagnosticul juridic al societății SC Hibrid SRL

1.1 Obiectul de activitate al societății SC Hibrid SRL…......................................pag.5


1.2 Structura organizatorică a societății SC Hibrid SRL……………...................pag.6

Capitolul II. Creanțele comerciale-elemente patrimoniale de active

2.1 Clasificarea creanțelor…………………………………………………....….pag.7


2.2 Documente specifice creanțelor……………………………………………..pag.9

Capitolul III. Contabilitatea creanțelor comerciale

3.1 Prezentarea conturilor specifice creanțelor comerciale…………………..pag.10


3.2Studiu de caz privind creanțele comerciale……………………………….pag.16

Concluzii

Anexe

Bibliografie

3
ARGUMENT

Contabilitatea este știința care asigură o bună înțelegere cu privire la intrările și


ieșirile sumelor de bani din cadrul oricărei unități economice conferind o bună
organizare a respectivei unități economice, motiv pentru care am ales acest domeniu
căreia îi aparține tema abordată în acest proiect – „Contabilitatea creanțelor
comerciale”.

Creanţele reprezintă un capitol al contabilităţii care este foarte des întâlnit în


contabilitatea financiar-contabilă a tuturor firmelor şi societaţilor comerciale ce
desfaşoară anumite activităţi economico-financiare.

Conținutul lucrării se ocupă în general cu studiul creanțelor comerciale luate în


totalitate, atât din punct de vedere teoretic, cât și din punct de vedere practic,
aplicativ.

Prin intermediul acestei lucrări sunt prezentate principalele aspecte legate de


creanțele comerciale, aspecte ce apar în fiecare lună, dar și o prezentare a situației
exacte a creanțelor comerciale pe exemplu concret.

4
Capitolul I. Diagnosticul juridic al societății SC Hibrid SRL

1.1 Obiectul de activitate al societății SC Hibrid SRL

Înfiinţată în 1999 în Târgovişte, România și având punctul de desfacere pe strada Calea


Ploieşti,nr14 „SC Hibrid SRL” are următoarele date de identificare:

- Denumire și organizare juridică: SC HIBRID SRL;

- Sediu: Târgovişte,str.Petru Cercel,nr1 A;

- Sediul social: Târgovişte ,Calea Ploieşti,nr14;

- Telefon: 0245 218 863, fax 0245 318 384;

- E-mail: hibridromania@yahoo.com,office.hibrid@yahoo.com;

- Web Adress: w.w.w.hibridromania.ro;

- Data înfiinţării: iunie 2002;

- Numărul de înregistrare și locul de înregistrare la Registrul Comerţului, J 15/ 449 / 2002,


Registrul Comertului Târgovişte;

- Cod unic de înregistrare fiscală RO 14962412

- Cod CAEN: 4776 - Comert cu amănuntul al florilor,plantelor și seminţelor in magazine


specializate.

- Comert cu amănuntul al animalelor de companie și al hranei pentru acestea in magazinele


specializate.

- Capital social (subscris, vărsat, de stat, privat, participare străină), privat 100%

- Asociaţi, acţionari: Petcut Cornel (50%), Petcut Lidia (50%)

5
1.2 Structura organizatorică a societății SC Hibrid SRL

Director
General

Director Director Director Director


Tehnic Economic Comercial Executiv

Financiar
CTC Contabilitate Aprovizionare Desfacere
Contabil

6
Capitolul II - Creanțele comerciale-elemente patrimoniale de active

2.1 Clasificarea creanțelor

In structura activelor circulante se includ:

 Stocuri
 Creanțe
 Investiții financiare pe termen scurt
 Casa și conturi la bănci

În structura creanțelor se includ:

 Creanțe comerciale;
 Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea
intereselor de participare;
 Alte creanțe;
 Capital subscris și nevărsat.

Creanțele comerciale sunt cele mai semnificative, fiind compuse din:

A. creanțele față de client

B. efecte de primit

A. Creanțele față de client includ creanțele rezultate din bunurile vândute, lucrările
executate, serviciile prestate, a căror valoare urmează a se încasa ulterior.

7
B.Efectele de primit sunt titlurile negociabile sub formă de cambie, bilet la ordin etc.,
care atestă existența unei creanțe în cadrul relațiilor comerciale ce va fi încasată pe
termen scurt, de obicei până la 90 de zile.

Sumele de încasat de la entitățile afiliate sunt generate de relaţiile dintre societatea-


mamă (o întreprindere care are două sau mai multe filiale) și filialele sale.

Sumele de încasat de la entităţile de care compania este legată în virtutea intereselor


de participare reprezintă creanţele generate de relaţiile de decontare ale întreprinderii
cu întreprinderile associate (asupra cărora se exercită o influenţă semnificativă).

Alte creanţe sunt reprezentate de creanţele generate de relaţiile de decontare ale


întreprinderii cu personalul, bugetul statului, alte organisme publice, asigurările sociale,
protecţia socială, debitori diverşi etc.

Creanțele privind capitalul subscris și nevărsat sunt reprezentate de creanțele


generate de relațiile întreprinderii cu acționarii săi, referitoare la subscrierile de capital
social, efectuate și nedepuse încă.

Creanțele pe termen scurt reprezintă active ale întreprinderii rezultate în urma


tranzacțiilor cu personae juridice sau fizice, relații în urma cărora întreprinderea a livrat
un bun, a prestat un serviciu sau a executat o lucrare pentru care trebuie să primească
un echivalent valoric sau o contraprestație, într-o perioadă de timp pâna la un an.

O altă modalitate de clasificare a creanțelor poate fi urmatoare:

 Creanţe comerciale
 Creanţe salariale
 Creanţe sociale
 Creanţe fiscale
 Creanţe diverse.

8
Creanțele comerciale reflectă drepturile întreprinderii față de alte persoane fizice sau
juridice, determinate de vânzări de bunuri, executări de lucrări și prestări de servicii,
pentru care aceasta trebuie să primească un echivalent valoric sau o contraprestație. Din
categoria creanțelor comerciale fac parte:

 Creanțele rezultate din vânzarea de bunuri, prestarea de lucrări sau servicii ce fac
obiectul de activitate al întreprinderii;
 Creanțele pentru efectele de credit (comerciale);
 Creanțele legate de lipsurile de bunuri, de natura stocurilor sau de alta natura,
descoperite la efectuarea recepției acestora si care se imputa;

Aceste creanțe sunt evidențiate in contabilitate cu ajutorul contului Clienți.

Alte creanțe sunt reprezentate de creanțele generate de relațiile de decontare ale


întreprinderii cu personalul, bugetul statului, alte organism publice, asigurările sociale,
protecția sociala, debitori diverși etc.

Creanțele privind capitalul subscris si nevărsat sunt reprezentate de creanțele


generate de relațiile întreprinderii cu acționarii săi, referitoare la subscrierile de capital
social, efectuate si nedepuse încă.

Creanțele pe termen scurt reprezintă active ale întreprinderii rezultate in urma


tranzacțiilor cu persoane juridice sau fizice, relații in urma cărora întreprinderea a livrat
un bun, a prestat un serviciu sau a executat o lucrare si pentru care trebuie sa primească
un echivalent valoric sau o contraprestație, într-o perioada de timp de pana la un an.

2.2 Documente specifice creanțelor


Datele și informațiile proprii circuitului economic al patrimoniului sunt consemnate în documentele
contabile. După modul de întocmire și rolul lor în cadrul sistemului informațional, decizional,
documentele contabile se clasifică în:

 Documente justificative
 Documente de evidență contabilă
 Documente de sinteză și raportări

9
Capitolul III. Contabilitatea creanțelor comerciale

3.1Prezentarea conturilor specifice creanțelor comerciale

Contul 411 „Clienți”

Contul 411 „Clienți” ține evidența decontărilor cu clienți interni și externi pentru produsele,
semifabricatele , materialelor mărfurilor etc, vândute, lucrări executate și servicii prestate pe
bază de facturi. Este un cont de activ. Se debitează cu valoarea la preț de vânzare a bunurilor
livrate și serviciilor prestate, precum și taxa pe valoare adăugată aferentă. Se creditează cu
sumele încasate de la clienți. Soldul contului este debitor și reprezintă sumele datorate de
clienți.

În debitul contului 411 „Clienți” se înregistrează:

- prețul de vânzare al mărfurilor, produselor, semifabricatelor etc. livrate, lucrărilor


executate și serviciilor prestate, la care se adaugă TVA colectată aferentă prin creditul
conturilor :

701 ”Venituri din vânzarea produselor finite”;


702 „Venituri din vânzarea semifabricatelor”;
703 „Venituri din vânzarea produselor reziduale”;
704 „Venituri din lucrări executate și servicii prestate”
705 „ Venituri din studii și cercetări”
706 „ Venituri din redevențe, locații de gestiune, chirii”
707 „ Venituri din vânzarea de mărfuri”
708 „ Venituri din activități anexe”
4427 „ TVA colectată”
4428 „TVA neexigibilă” pentru livrările cu plata în rate.
- valoarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate anterior și care abia acum se
facturează, prin creditul contului 418 „ Clienți – facturi de întocmit ”
10
- la deschiderea exerciţiului cu reluarea sumelor înregistrate la sfârşitul exercițiului
precedent ca diferențe nefavorabile de curs valutar, prin creditul contului 476 „ Diferențe de
conversie – cont de activ „
- la sfârșitul exercițiului, cu diferențe favorabile de curs valutar, rezultate in urma
creșteri cursului valutar, aferent creanțelor exprimate în devize, prin creditul contului 477 „
Diferențe de conversie – cont de pasiv”
- contravaloarea creanțelor reactivate, prin creditul contului 754 „ Venituri din creanțe
recuperate”
- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire facturate clienților, prin
creditul contului 419 „ Diferențe de conversie – cont de pasiv ”

În creditul contului 411 „ Clienți ”se înregistrează:

- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire facturate clienților , prin


creditul conturilor:
512 „ Conturi curente la bănci „
531 „ Casa „
- contravaloarea efectelor comerciale acceptate și preluate în contul livrărilor sau
prestațiilor făcute, prin debitul contului 413 „ Efecte de primit „
- contravaloarea bunurilor livrate, a lucrărilor executate și a serviciilor prestate,
decontate pe seama avansurilor primite de la clienți prin debitul contului 419 „Clienți –
creditori „
- diferențe nefavorabile de curs valutar stabilite la închiderea exercițiului, aferente
creanțelor exprimate în devize, prin debitul contului 476 „ Diferențe de conversie – cont de
activ ”
- reluarea la începutul exercițiului a sumelor înregistrate în exercițiul precedent ca
diferențe favorabile de curs valutar , prin debitul contului 477 „ Diferențe de conversie –
cont de pasiv „
- diferențe nefavorabile de curs valutar constatate cu ocazia încasări creanțelor
exprimate în devize, prin debitul contului 665 „ Cheltuieli din diferențe de curs valutar„
- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire , primite de la clienți , prin
debitul contului 419 „ Clienți – creditori „

11
- valoarea sconturilor acordate clienților, prin debitul contului 667 „ Cheltuieli privind
sconturile acordate „

Soldul contului este debitor și reprezintă sumele datorate de clienți, deci creanțe faţă de
aceştia neîncasate încă.

În , mod obișnuit livrarea este însoțită de factură, dar nu este tot timpul așa fiind și unele
excepții. De acea , trebuie făcute eventualele regularizări care să tina cont între decalajele
existente între livrări și facturări. Livrările efectuate sau lucrările executate si serviciile
prestate , inclusiv TVA aferentă , pentru care nu s-au întocmit facturi , dar a căror valoare
este bine determinată, reprezintă venituri ale perioadei în care s-au făcut aceste livrări și
trebuie înregistrate la creanțe într-un cont distinct 418 „ Clienți – facturi de întocmit” care
este un cont de activ.

Contul 418 „ Clienți – „facturi de întocmit „ cont de activ

Contul 418 Clienți facturi de întocmit evidențiază livrările de bunuri, prestările de servicii
sau executările de lucrări, inclusiv taxa pe valoare adăugată, pentru care nu s-au întocmit
facturi. Este un cont de activ. Se debitează cu valoarea livrărilor către clienți, aferente
exercițiului financiar în curs, pentru care nu s-au întocmit facturi, inclusiv taxa pe valoare
adăugată aferentă. Se creditează cu valoarea facturilor întocmite către clienți. Soldul debitor
al contului reprezintă valoarea bunurilor livrate, a serviciilor prestate sau a lucrărilor
executate, pentru care nu s-au întocmit facturi.

Contul 418 de debitează cu:

- contravaloarea bunurilor livrate , a lucrărilor executate sau a serviciilor prestate către


clienți aferente exercițiului în curs, pentru care nu s-au întocmit facturi , inclusiv TVA
aferentă , prin creditul conturilor 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708 și 4428 „ TVA
neexigibilă „

12
- diferențele favorabile de curs valutar constatate la închiderea exercițiului, aferente
creanțelor în devize pentru care nu s-au întocmit facturi, prin creditul contului 477 „
Diferențe de conversie - cont de pasiv „
- reluarea la începutul anului a diferențelor nefavorabile de curs valutar înregistrate la
închiderea exercițiului precedent, prin creditul contului 476 „ Diferențe de conversie - cont
de activ „ .

Contul 418 se creditează în momentul facturării bunurilor livrate anterior sau a lucrărilor
executate și serviciilor prestate anterior, prin debitul contului 411 „ Clienți” precum și cu
următoarele conturi:

- diferențe nefavorabile de curs valutar constatate cu ocazia facturări, prin debitul


contului 665 „ Cheltuieli di diferențe de curs valutar „
- diferențe nefavorabile de curs valutar aferente creanțelor în devize, ne facturate până
la închiderea exercițiului financiar, prin debitul contului 476 „ Diferențe de conversie” cont
de activ
- reluarea la începutul anului a diferențelor favorabile de curs valutar înregistrate la
finele anului precedent, prin debitul contului 477 „ Diferențe de conversie „ cont de pasiv

Soldul contului este debitor și reprezintă valoarea bunurilor livrate , a serviciilor prestate sau
a lucrărilor executate pentru care nu s-au întocmit facturi.

Contul 413 „efecte de primit”

Contul 413 „Efecte de primit” ține evidența drepturilor de creanță stabilită pe bază de efecte
comerciale. Este un cont de activ. Se debitează cu sumele datorate de clienți reprezentând
valoarea efectelor comerciale acceptate. Se creditează cu valoarea efectelor comerciale
primite de la clienți și cu sumele primite de la clienți prin conturile curente. Soldul debitor al
contului reprezintă valoarea efectelor comerciale de primit.

13
Contul 413 se debitează cu:
- Acceptarea unor efecte comerciale prezentate de clienți la plată prin creditul contului
403 „Efecte de plata
- Diferențele favorabile de curs valutar la închiderea exercițiului
- Reluarea diferențelor de curs valutar nefavorabile de la începutul exercițiului
Contul 413 se creditează cu:
- Efectele comerciale primite de la clienți ,respectiv la avalizarea cambiilor și a
biletelor la ordin
- Reluarea diferențelor favorabile de curs valutar
- Diferențele nefavorabile de curs valutar la lichidarea efectelor de primit în devize
- Diferențe nefavorabile de curs valutar la închiderea exercițiului
- Sumele încasate de la clienți prin contul curent

Contul 419 „ Clienți – creditori”

Contul 419 „ Clienți – creditori” este un cont de pasiv care exprimă obligațiile unităților
patrimoniale față de clienți lor pentru avansurile sau aconturile încasate de la aceștia. Aceștia
se vor lichida apoi prin decontarea lor, pe seama facturări livrărilor sau prestațiilor ulterioare,
urmând a se încasa doar diferența între nivelul total al facturări și avansul sau acontul deja
primit. Se creditează cu sumele încasate de la clienți reprezentând avansurile pentru livrări
de bunuri, prestări de servicii sau executări de lucrări și se debitează cu decontarea
avansurilor încasate de la clienți. Soldul contului este creditor și reprezintă sumele datorate
clienților

Contul 419 se creditează cu:

- sumele încasate de la clienți, sub formă de avansuri sau de aconturi pentru livrări,
executări sau prestări viitoare, prin debitul conturilor care arată modalitatea de încasare: 512
„Conturi curente la bănci” și 531 „Casa”;

14
- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire facturate clienților prin
debitul contului 411 „Clienți”;
- diferențele nefavorabile de curs valutar, la închiderea exercițiului, aferente
avansurilor primite în devize și nedecontate încă, prin debitul contului 476 „Diferențe de
conversie- activ”;
- la începutul anului următor, cu reluarea sumelor reprezentând diferențele favorabile
de curs valutar, înregistrate la sfârșitul anului precedent, prin debitul contului 477 „Diferențe
de conversie -pasiv”

Contul 419 se debitează cu:

- valoarea avansurilor sau aconturilor primite, decontate clienților pe seama livrărilor


de bunuri, a prestărilor de servicii sau executărilor de lucrări, facturate acestora, prin creditul
contului 411 „Clienți”;
- diferențele favorabile de curs valutar constatate cu ocazia decontării avansurilor în
devize, prin contul 765 „Venituri din diferențele de curs valutar”;
- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire primite de la clienți, prin
creditul contului 411 „Clienți”;
- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de redistribuire nerestituite de clienți, prin
contul 708 „Venituri din activități diverse”;
- diferențele favorabile de curs valutar aferente avansurilor primite în depozite, și
nedecontate până la sfârșitul anului, prin creditul contului 477 „Diferențe de conversie -
pasiv”;
- reluarea la începutul anului a sumelor reprezentând diferențele nefavorabile de curs
valutar înregistrate la sfârșitul exercițiului precedent, prin creditul 476 „Diferențe de
conversie -activ”;
Soldul creditor al contului reprezintă datoriile unității fată de clienți pentru avansurile sau
aconturile primite și nedecontate încă.

15
3.2 Studiu de caz privind contabilitatea creanțelor

1. În datam de 15.01.2018 produsele finite obținute se vând cu facturi ce urmează a se


definitiva ulterior către S.C. Media SRL, plata fiind făcută prin efecte comerciale.

6.200 418 = %

701 5.000

4428 1.200

Se definitivează factura și se primește efectul:

6.200 411 = 418 6.200

Se înregistrează efectele de primit:

6.200 413 = 411 6.200

Primirea efectului:

6.200 5112 = 413 6.200

Încasarea efectelor:

6.200 5121 = 5112 6.200

16
Transferul TVA neexigibilă la TVA colectată

1.200 4428 = 4427 1.200

2. În data de 15.02.2018 se vând către SINGLE SRL produsele reziduale rezultate în urma
procesului de producție care au fost recondiționate plata făcându-se în numerar:

18.600 5311 = %

703 15.000

4427 3.600

3. În data de 16.02.2018 se descarcă gestiunea pentru producția stocată care a fost


valorificată

23.500 711 = %

345 25.000

346 1.000

348 -2.500

4. În data de 17.02.2018 se vând către SC BETA SRL mărfuri:

55.800 411 = %

707 45.000

4427 10.800

17
5. În data de 17.02.2018 se descarcă gestiunea pentru mărfurile vândute:

30.500 711 = %

371 32.500

378 -2.000

6. În data de 20.02.2018 se efectuează un pentru CIFA SA de mărfuri:

24.800 411 = %

704 20.000

4427 4.800

7. În vederea executări unei lucrări SC ALFA SRL depune un avans :

3.000 5121 = 419 3.000

8. Evidenta facturi pentru lucrarea prestată pentru SC ALFA SRL:

12.400 411 = %

704 10.000

4427 2.400

18
9. Încasarea facturii SC ALFA SRL mai puțin avansul care a fost încasat:

% = 411 12.400

3.000 419

9.400 5121

10. Vânzarea de mărfuri prin magazin:

1.488 5311 = %

707 1.200

4427 288

11. Descărcarea gestiuni pentru mărfurile care au fost vândute de magazin:

% = 371 1.200

960 607

240 378

19
Concluzii

20
Bibliografie

*** Legea contabilităţi 82/91.

*** Regulamentul de aplicare a

legi contabilităţii.

Dr. C.M. Drăgan Noua contabilitate Ed. Hercules, Bucureşti 1992

managerială.

Dumitru Cotleţi Bilanţul contabil. Ed. Mirton, Timişoara 1998

Horia Cristea Costuri şi preţuri. Ed. Mirton, Timişoara 1995

I. Nicoară, C. Sabău Contabilitatea societăţilor Ed. CCI Timişoara 1991

comerciale.

Prof. Ioan Morşan Contabilitatea generală a Ed. EVCont Consulting SRL,

economiei de piaţă. Vol 1 şi 2 Suceava 1997

Mihai Ristea Noul sistem contabil al CECCAR, Bucureşti 1993

agenţilor economici din

România.

Ministerul Finanţelor Sistemul contabil al agenţilor

economici.

Niculae Fefeagă, Ion Ionaşcu Contabilitatea financiară. Ed. Economică, Bucureşti

Vol.1 1993

Univ. „Babeş Bolyai” Cluj, Contabilitatea financiară a Ed. De Vest, Timişoara

Fac. Şrtiinţe Economice agenţilor economici din

România.

V.Daria, E. Drehuţă, C-tin Manualul expertului contabil şi Ed. Agora, Bucureşti 1995

Gurbănescu, dr.doc. Aristiţa contabil autorizat.

21

S-ar putea să vă placă și