Sunteți pe pagina 1din 11
NOTIUNI GENERALE PRIVIND DATORIILE SI CREANTELE CREANTELE reprezinta dreptul unei personae numita creditor,de a pretinde dela

NOTIUNI GENERALE PRIVIND DATORIILE SI CREANTELE

CREANTELE reprezinta dreptul unei personae numita creditor,de a pretinde dela alta persoana(debitor) sa dea,sa faca sau sa nu faca ceva. Criteriile cumulative pentru recunoasterea datoriilor si creantelor sunt:

 • a) probabilitatea unei iesiri/intrari de resurse,purtatoare de beneficii economice;

 • b) evaluarea sa se poate face in mod credibil Principalele operatii care fac obiectul creantelor se refera la :

crearea drepturilor de creanta, incasarea creantelor.

DATORIILE reprezinta angajamentele financiare ale debitorilor cu privire la sumele de bani sau bunurile cuvenite creditorilor.

Datoriile sunt elemente patrimoniale de pasiv. Creantele si datoriile se evidentiaza in contabilitate la valoarea lor nominala.Diferentele de curs valutar,intre data inregistrarii creantelor si datoriilor si la data incasarii,respective platii se inregistreaza ca venituri sau cheltuieli financiare dupa caz. Datoriile reprezinta obligatii actuale ale intreprinderii,rezultate din evenimente trecute si prin decontarea carora se asteapta sa rezulte o iesire de resurse care sa incorporeze beneficii economice. Creantele reprezinta drepturi actuale ale intreprinderii,rezultate din evenimente trecute si prin decontarea carora se asteapta sa rezulte o intrare de resurse,care sa incorporeze rezultate economice. Criteriile cumulative pentru recunoasterea datoriilor si creantelor sunt:

 • a) probabilitatea unei iesiri/intrari de resurse,purtatoare de beneficii economice:

 • b) evaluarea se poate face in mod credibil.

1. CONTABILITATEA FURNIZORILOR Reflectarea datoriilor fata de furnizori se realizeaza cu ajutorul conturilor din grupa 40”Furnizori
1. CONTABILITATEA FURNIZORILOR
Reflectarea datoriilor fata de furnizori se realizeaza cu ajutorul conturilor din grupa 40”Furnizori si conturi asimilate”.
Exista astfel conturile de pasiv:
• 401 “Furnizori” , 404 “Furnizori de imobilizari” daca plata fata de furnizori urmeaza a se efectua pe baza de factura
• 408 “Furnizori,facturi nesosite” , in cazul neprimirii facturii pentru bunurile aprovizionate
• 403 “Efecte de platit”, 405 “Efecte de platit pentru imobilizari” , daca plata bunurilor si serviciilor urmeaza a se efectua pe baza
efectelor comerciale
Pentru reflectarea avansurilor acordate furnizorilor se foloseste un cont distinct si anume contul 409 “Furnizori debitori” , cont cu
functie de active,celelale conturi din grupa 40 avand functie de pasiv.
Contul 401 “Furnizori” tine evidenta decontarilor cu furnizorii interni sau externi pentru aprovizionarile de bunuri,lucrari executate
sau servicii prestate.
Se crediteaza cu valoarea bunurilor primate de la furnizori prin debitarea conturilor de active circulante materiale,sau a conturilor de
cheltuieli atunci cand sunt prestate servicii si a contului 4426 “TVA deductibila” cu TVA aplicata la valoarea bunurilor achizitionate sau
la valoarea serviciilor prestate de terti.
Se debiteaza cu platile effectuate de intreprindere catre furnizorii sau prin creditarea conturilor de trezorerie,precum si prin contul 403
“Efecte de platit” in cazul acceptarii decontarii prin efecte de comert(cambia,billet la ordin).
Soldul creditor reflecta sumele datorate furnizorilor.
Contul 404 “Furnizori din imobilizari” este un cont de surse atrase ce reflecta obligatia agentului economic pentru imibilizarile
corporale si necorporale achizionate,creditandu-se astfel prin debitul conturilor de
imobilizari(201,203,205,208,211,212,213,214),precum si reparatiile efectuate la imobilizari prin debitul contului de cheltuieli.
Concomitent,se crediteaza si prin debitul contului 4426”TVA deductibila”.
Contul 404 se debiteaza prin creditul conturilor de mijloace banesti:5121,5311,541, cand plata se efectueaza din conturile de
disponibilitati sau prin contul 405 “Efecte de platit pentru imibilizari” cand plata furnizorilor de imobilizari se efectueaza prin cambia
sau bilete la ordin.
Conturile 403”Efecte de platit” si 405”Efecte de platit pentru imobilizari” sunt conturi de pasiv si tin evidenta obligatiilor fata
de furnizori,stabilite pe baza de efecte comerciale(billet la ordin,cambii)
Conturile 403 si 405 se crediteaza cu datoriile banesti fata de furnizorii ce urmeaza a se deconteaza pe baza efectelor de comert
prin conturile 401 respectiv 404 si se debiteaza cu ocazia platilor prin creditul conturilor de trezorerie,iar in cazul de neplata la termen
a efectelor de comert,sumele se trec din nou in conturile 401,respective 404.
Soldul creditor al acestor conturi reprezinta sumele datorate furnizorilor pe baza de efecte comerciale.
Contul 408”Furnizori facturi nesosite” tine evidenta facturilor nesosite pentru livrarile de bunuri,lucrarile executate,serviciile prestate inclusive TVA
Contul 408”Furnizori facturi nesosite” tine evidenta facturilor nesosite pentru livrarile de bunuri,lucrarile executate,serviciile prestate
inclusive TVA aferenta .Se crediteaza cu valoare bunurilor aprovizionate,lucrarilor executate,serviciilor prestate inclusive TVA pentru care inca
nu s-au intocmit facturi.Se debiteaza cu valoarea facturilor sosite. Soldul creditor reflecta valoarea bunurilor si serviciilor pentru care inca nu s-
au intocmit facturi.
Contul 409”Furnizori-debitori” se utilizeaza pentru evidentierea avansurilor si a aconturilor platite furnizorilor pentru livrari de
bunuri,executari de lucrari si prestari de servicii,ce urmeaza a se primi,respective a se efectua,precum si cu valoarea ambalajelor care circula pe
principiul restituirii,facturate de furnizor.
Se debiteaza cu valoarea avansurilor platie,in corespondenta cu un cont de trezorerie(512,531,541),precum si cu valoarea ambalajelor care
circula in sistem de restituire,facturate de furnizori in corespondenta cu 401”Furnizori” .
Se crediteaza cu valoarea avansurilor regularizate la primirea bunurilor si cu valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire inapoiate
furnizorilor,in corespondenta cu contul 401,cu valoarea ambalajelor nerestituite pastrate in patrimoniu ca ambalaje prin debitul contului
381”Ambalaje”,precum si cu valoarea ambalajelor distruse prin contul 608”Cheltuieli cu ambalajele”.
Soldul debitor al contului 409 reflecta sumele platite ca avans furnizorilor si neregularizate pana la finele lunii.
2. CONTABILITATE CLIENTILOR
Pentru reflectarea relatiilor de decontare ce privesc clientii,respective a creantelor din operatii curente,se utilizeaza grupa 41 “Clienti si
conturi assimilate”
Contul 411”Clienti” tine evidenta decontarilor cu clientii interni sau externi pentru produse ,semifabricate,materiale,marfuri
vandute,lucrari executate si servicii prestate pe baza de facura.Se desfasoara in doua conturi sintetice de gradul 2 : 4111”Clienti” ,
4118”Clienti incerti sau in litigiu”.
Se debiteaza cu valoarea productiei vanduta si facturata in corespondenta cu 701”Venituri din vanzarea produselor” sau in alt cont de
venituri si cu TVA corespunzatoare valorii bunurilor vandute,in corespondenta cu 4427”TVA colectata”.
Se crediteaza cu ocazia incasarii de la beneficiar a contravalorii bunurilor vandute prin debitarea conturilor de trezorerie si prin
debitarea contului 413”Efecte de primit” in cazul acceptarii de catre client a decontarii sumelor prin efecte de comert.
Soldul debitor reflecta sumele incasate de la clienti.
Contul 4118”Clienti incerti si in litigiu” este un cont de active si se debiteaza cu valoarea bunurilor livrate,lucrarilor executate
clientilor dubiosi,incerti,sau in cazul in care unitatea se afla in litigiu pentru sumele de incasat,creditandu-se contul 4111”Client”.Se
crediteaza cu sumele incasate in conturile de disponibilitati sa in numerar de la clienti incerti sau in litigiu precum si cu sumele care nu
mai pot fi incasate,debitandu-se contul 654”Pierderi din creante si debitori diversi”
Contul 418”Clienti facturi de intocmit” se utilizeaza pentru reflectarea livrarilor de bunuri pentru care nu s-a intocmit
factura,intocmirea acesteia urmeaza a a se efectua ulterior.

Contul 419”Clienti creditoritine evidenta avansurilor incasate de la clienti precum si ambalajele care circula in sistem de restituire. Se crediteaza cu sumele incasate de la clienti prin debitul conturi de mijloace banesti,precum si cu valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire,facturate clientilor,in corespondenta cu 411”Clienti”. Se debiteaza cu decontarea avansurilor incasate de la clienti precum si cu valoarea ambalajelor primate de la clienti,care circula in sistem de restituire,in corespondenta cu 411”Clienti”.

3. CONTABILITATE DECONTARILOR SALARIALE
3. CONTABILITATE DECONTARILOR SALARIALE
 • 3.1 Continutul si structura cheltuielilor salariale

Sunt considerate cheltuieli de natura salariala si se suporta de catre angajatori urmatoarele structuri:

a) Fondul de salarii este format din totalitatea salariilor brute suportate de angajator si cuprinde:

-salariul de baza brut de incadrare -sporurile -adaosurile -indexarile -indemnizatiile pentru concediile de odihna

 • b) Contributia entitatii la asigurarile sociale ( CAS )

 • c) Contributia entitatii la fondul de asigurari sociale de sanatate ( CASS )

 • d) Contributia entitatii la fondul de somaj ( CFS )

 • e) Contributia pentru concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

 • f) Contributia pentru accidente de munca si boli profesionale

 • g) Comisionul datorat Inspectoratului Teritorial de Munca

 • 3.2 Continutul si structura retinerilor din salarii

Sunt considerate contributii ale salariatilor sau retineri din salarii prin stopaj la sursa urmatoarele:

 • a) Contributia personalului la asigurarile sociale

 • b) Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate

 • c) Contributia personalului la fondul de somaj

 • d) Impozitul pe salarii

 • e) Alte retineri din salarii

 • 3.3 Creantele din asigurari sociale de sanatate cuvenite salariatilor

Creantele din asigurarile sociale de sanatate sunt reprezentate de indemnizatiile si concediile de care beneficiaza angajatii unei entitati conform reglementarilor legale sau ale unor prevederi contractuale. Cele mai importante drepturi de asigurari sociale de sanatate sunt:

 • a) Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca

 • b) Indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca-se suporta integral din bugetul asigurarilor sociale de stat si

pot imbraca urmatoarele forme:

-indemnizatii pentru reducerea timpului de lucru -indemnizatii de carantina -tratament balnear

 • c) Indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav

Elementele de baza privind calculul salariilor Elementele principale in functie de care se calculeaza salariile sunt:
Elementele de baza privind calculul salariilor
Elementele principale in functie de care se calculeaza salariile sunt:
-Salariul de baza (tarifar de incadrare)
-Salariul brut
-Venit net din salarii
-Venit baza de calcul (venit impozabil)
-Deducerea personala
-Rest de plata
3.4 Evidenta si contabilitatea decontarilor cu personalul
Reflectarea in contabilitate a decontarilor cu personalul se realizeaza cu ajutorul grupei 42”Personal si conturi
asimilate”,utilizandu-se conturile :
421
“Personal-salarii datorate”
423
“Personal-ajutoare materiale datorate”
424
“Prime reprezentand participarea personalului la profit”
425
“Avansuri acordate personalului”
426
“Drepturi de personal neridicate”
427
“Retineri din salarii datorate tertilor”
428
“Alte datorii si creante in legatura cu personalul”
Contul 421 “Personal-salarii datorate” tine evidenta decontarilor cu personalul pentru salariile cuvenite acestuia,inclusive a
adaosurilor si premiilor din cadrul contului de salarii.Este un cont de pasiv.Se crediteaza cu salariile si alte drepturi cuvenite
personalului prin debitul contului 641”Cheltuieli cu salariile personalului”.Se debiteaza cu retinerile din salariu datorate.Soldul
creditor repezinta sumele datorate de unitate” salarialtilor.
Contul 423 “Personal-ajutoare materiale datorate” este un cont de pasiv si se crediteaza cu sumele brute datorate
personalului,pe baza statelor de plata reprezentand ajutoare materiale suportate pe costuri,prin debitul contului 645”Cheltuieli privind
asigurarile si protectia sociala”,precum si cu ajutoarele materiale suportate din contributia pentru asigurari sociale,prin debitul contului
431”Asigurari sociale”.Se debiteaza prin aceleasi conturi ca si contul 421. Soldul creditor reflecta obligatiile intreprinderii fata de
salariati privind ajutoarele materiale.
Contul 424 “Prime reprezentand participarea personalului la profit” este un cont de surse atrase cu functie de
pasiv,creditandu-se cu primele constituite din profitul net realizat de societate prin debitul contului 643”Cheltuieli cu primele
reprezentand participarea personalului la profit” si se debiteaza cu impozitul retinut din aceste drepturi in corespondenta cu
444”Impozit pe venituri de natura salariala” si cu sumele nete ajuate in corespondenta cu 531”Casa” sau contul 512”Conturi curente la
banci”.
Contul 425 “Avansuri acordate personalului” se debiteaza cu sumele achitate ca avansuri in cursul lunii conform contractului
de munca prin creditul contului 531`”Casa” sau 512”Conturi curente la banci”.Contul se crediteaza cu sumele retinute pe statele de
salarii sau de ajutoare materiale ca avansuri acordate prin 421 respectiv 423. Soldul debitor reflecta avansurile acordate salariatilor.
4. CONTABILITATEA ASIGURARILOR SI PROTECTIEI SOCIALE Pentru reflectarea decontarilor privind protectia sociala si asigurarile sociale se
4. CONTABILITATEA ASIGURARILOR SI PROTECTIEI SOCIALE
Pentru reflectarea decontarilor privind protectia sociala si asigurarile sociale se utilizeaza grupa 43 “Asigurari sociale,protectia sociala si
conturi assimilate”.
Contul 431 “Asigurari sociale” este un cont de surse atrase cu functie de pasiv.Se dezvolta in 4 conturi sintetice de gradul 2:
4311
“Contributia unitatii la asigurarile sociale”
4312
“Contributia personalului la asigurarile sociale”
4313
“Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate”
4314
“Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate”
Contul 437 “Ajutor de somaj” este un cont de pasiv,care reflecta obligatiile intreprinderii fata de bugetul de asigurari sociale pentru sumele
create in vederea protectiei socialea salariatilor.
Acest cont se desfasoara in 2 conturi sintetice de gradul 2:
4371
“Contributia unitatii la fondul de somaj”
4372
“Contributia personalului la fondul de somaj”
Soldul creditor al acestui cont reflecta obligatiile intreprinderii fata de bugetul asigurarilor sociale privind participarea la fondul de somaj.
5. CONTABILITATEA RELATIILOR DE DECONTARE CU STATUL SI
COLECTIVITATILE PUBLICE
Se realizeaza cu ajutorul conturilor din grupa 44 “Bugetul statului,fonduri speciale si conturi asimilate” :
Contul 441 “Impozit pe profi/venit” tine evidenta decontarilor cu bugetul statului privind impozitul pe profit.Se crediteaza cu sumele datorate
bugetului statului ca impozit pe profit ,efectuandu-se inregistrarile:
691
=
4411
=
Se debiteaza cu sumele virate la bugetul statului ca impozit pe profit efectuandu-se inregistrarea:
691
4418
=
Soldul creditor al contului reflecta sumele datorate de agentul economic bugetului statului,iar soldul debitor reprezinta sumele varsate in plus
441
5121
fata de cele datorate efectiv.
Contul 442 “Taxa pe valoarea adaugata” tine evidenta decontarilor cu bugetul statului privind taxa pe valoarea adaugata.Este un cont
bifunctional.Pentru evidentierea distincta a taxei pe valoare adaugata se utilizeaza urmatoarele conturi sintetice:
4423
“TVA de plata”
4424
“TVA de recuperate”
4426
“TVA deductibila”
4427
“TVA colectata”
4428
“TVA neexigibila”

Contul 4423 “TVA de plata”,cont de pasiv,se crediteaza cu diferentele rezultate la finele perioadei intre TVA colectata mai mare si TVA deductibila mai mica.Se debiteaza cu platile efectuate catre bugetul statului reprezentan TVA prin contul 5121. Soldul creditor reprezinta TVA exigibila la plata,este cont de pasiv.

Contul 4424 “TVA de recuperate” este un cont de activ,se debiteaza cu diferentele rezultate la sfarsitul perioadei intre TVA colectata mai mica si TVA deductibila mai mare.Se crediteaza cu TVA incasata de la bugetul statului prin contul 5121. Soldul debitor reprezinta TVA de incasat de la bugetul statului.

Contul 4426 “TVA deductibilaeste un cont de activ,se debiteaza cu sumele reprezentand TVA deductibila prin creditul contului 401 Furnizorisau 404 “Furnizori de imobilizari”.Se crediteaza cu sumele deductibile din TVA colectata si cu sumele reprezentand TVA deductibila ce depaseste valoarea TVA colectata si care urmeaza a se incasa de la bugetul statului.Nu prezinta sold.

Contul 4427 “TVA colectatatine evidenta sumelor datorate de unitatea patrimoniala bugetului statului.Este un cont de pasiv.Se crediteaza cu TVA inscrisa in facturile clientilor prin debitul contului 411 si se debiteaza cu sumele reprezentand TVA deductibila si cu diferenta intre TVA colectata,mai mare,si TVA deductibila,mai mica,prin 4423 “TVA de plata”.Nu prezinta sold.

Contul 4428 “TVA neexigibilatine evidenta TVA neexigibila rezultata din vanzarile si cumpararile de bunuri cu plata in rate,pentru marfurile evidentiate la pretul cu amanuntul,cat si cea aferenta facturilor nesosite pentru bunurile livrate sau achizitionate.

Contul 444 “Impozitul pe venituri de natura salariilorcu ajutorul acestui cont se tine evidenta impozitelor datorate bugetului statului provenite din impozitul pe salarii si alte drepturi asimilate.Contul are functie de pasiv si se crediteaza cu impozitele inregistrate si retinute.Se debiteaza cu sumele achitate bugetului de stat ca impozit pe venituri de natura salariilor prin creditul contului 512.Soldul contului este creditor si reflecta obligatiile catre bugetul statului reprezentand impozitul pe salarii.

6 CONTABILITATEA DECONTARILOR IN CADRUL GRUPULUI.
6 CONTABILITATEA DECONTARILOR IN CADRUL GRUPULUI.

Pentru evidentierea decontarilor in cadrul grupului si a decontarilor cu asociatii sunt utilizate conturile din clasa 4,grupa 45 “Grup si actionari/asociati. Contul 451 “Decontari intre entitatile affiliate “ tine evidenta operatiunilor privind virarile de sume intre unitatile apartinand aceluiasi grup.Se debiteaza cu diferentele favorabile de curs valutar constatate la lichidarea creantelor in devize,pretul imobilizarilor financiare cedate la unitatile din cadrul grupului,cu sumele virate altor unitati din cadrul aceluiasi grup si cu dobanzile aferente imprumuturilor incasate,cu diferentele nevaforabile de curs valutar constatate la lichidarea creantelor in devize,cu incasarea dividendelor din participatii. Soldul debitor reflecta obligatiile celorlalte unitati ale grupului fata de unitatea patrimoniala,iar soldul creditor datoriile unitatii patrimoniale fata de celelalte unitati din cadrul grupului. Contul 455 “Sume datorate actionarilor/asociatilortine evidenta sumelor lasate temporar la dispozitia unitatilor patrimoniale de catre asociati sau actionari.Este un cont de pasiv.Se crediteaza cu sumele depuse de catre asociati sau lasate de catre acestea la dispozitia unitatii patrimoniale,dobanzile curente cuvenite asociatilor,diferentele nefavorabile de curs valutar precum si sumele depuse in contul current al asociatilor sau actionarilor.Se debiteaza cu diferentele favorabile de curs valutar cu ocazia restituirii sumelor depuse in devize,sumele virate sau restituite in numerar catre actionari sau asociati din disponibilitatile depuse de catre acestia. Soldul creditor reprezinta sumele datorate de unitate actionarilor/asociatilor.

Contul 456 “Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul” este un cont de creante cu functie de active.Functioneaza
Contul 456 “Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul” este un cont de creante cu functie de active.Functioneaza astfel:
-subscrierea de catre actionari la constituirea unei societati comerciale
-aducerea efectiva a bunurilor,sau varsarea sumelor
-retragerea din aport de catre actionari
Contul 457 “Dividende de plata” este un cont de surse atrase,refleca obligatiile intreprinderii fata de actionari si are functia de
pasiv.Functioneaza astfel:
-repartizarea rezultatului current
-inregistrarea impozitului pe dividende
-achitarea impozitului pe dividende
-achitarea dividendelor nete
Contul 458 “Decontari din operatii in participatie” tine evidenta decontarii cheltuielilor si veniturilor realizate din operatiuni in participatie
precum si a sumelor virate intre coparticipanti.Contul se crediteaza cu veniturile realizate din operatiunile in participatie,cu cheltuielile primate prin
transfer din operatiuni in participatie si cu sumele primite de la coparticipanti.Se debiteaza cu veniturile primite prin transfer din operatiuni de
participatie,cu cheltuielile din operatiuni de participatie si cu sumele achitate coparticipantilor. Soldul creditor reprezinta sumele datorate
coparticipantilor,iar soldul debitor reprezinta sumele ce urmeaza a fi incasate de la coparticipanti.
7. CONTABILITATEA OPERATIILOR DIVERSE GENERATOARE DE CREANTE SI
OBLIGATII
Pentru reflectarea operatiunilor diverse care au ca effect generarea de creante si obligatiise utilizeaza conturile din grupa 46 “Debitori si
creditori diversi”,grupa care cuprinde 2 conturi:
Contul 461 “Debitori diversi” tine evidenta debitorilor din pagube materiale create de terti si a altor creante de orice fel izvorate din existenta
unor titluri executorii.Este un cont de activ.Se debiteaza cu valoarea imobilizarilor financiare cedate,cu pretul de vanzare al imobilizarilor
necorporale si corporale cedate,cu valoarea stocurilor sau imobilizarilor constatate lipsa sau deteriorate imputate tertilor,inclusive TVA.Se
crediteaza cu sumele incasate in contul debitelor constituite,cu valoarea debitelor scazute din evidenta ,datorita insolvabilitatii si cu diferentele
nefavorabile de curs valutar. Soldul debitor reflecta sumele datorate de catre debitori unitatii patrimoniale.
Contul 462 “Creditori diversi” este un cont de pasiv.Se crediteaza cu datoriile privind achizitionarea titlurilor de plasament,cu diferentele
nefavorabile de curs valutar la lichidarea creditelor si cu sumele necuvenite unitatilor si virate in cont sau achitate in numerar.Se debiteaza cu
plata datoriilor pentru achizitionare titlurilor de plasament,cu sconturile obtinute de la creditori si cu diferentele favorabile de curs valutar. Soldul
creditor reprezinta obligatiile unitatii fata de terti.
8. CONTABILITATEA SUBVENTIILOR SI OPERATIUNILOR DE REGULARIZARE Operatiunile de regularizare sunt evidentiate cu ajutorul conturilor din
8. CONTABILITATEA SUBVENTIILOR SI OPERATIUNILOR DE REGULARIZARE
Operatiunile de regularizare sunt evidentiate cu ajutorul conturilor din grupa 47 :
Contul 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” tine evidenta cheltuielilor anticipate sau a celor constatate a fi efectuate in avans,care
urmeaza a se suporta esalonat pe cheltuieli,pe baza unui scadentar in perioadele sau exercitiile urmatoare.Este un cont de activ.Se debiteaza cu
cheltuieli privind reparatiile capitale,reparatiile curente si reviziile tehnice,cheltuieli cu abonamentele,chiriile si alte cheltuieli efectuate anticipat.Se
crediteaza cu sumele repartizate in perioadele urmatoare sau exercitiul urmator pe cheltuieli conform scadentarului. Soldul debitor reflecta
cheltuieli anticipate sau efectuate in avans.
Contul 472 “Venituri inregistrate in avans” tine evidenta veniturilor anticipate si a veniturilor de realizat si are functie de pasiv.Se
crediteaza cu veniturile anticipate,inregistrate la finele perioadei sau exercitiului,aferente perioadelor sau exercitiului urmator.Se debiteaza cu
sumele incasate anticipat,care se fac venituri ale activitatii curente sau exercitiului perioadei in curs. Soldul creditor reprezinta venituri
inregistrate in avans aferente perioadelor exercitiului urmator.
Contul 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” este un cont bifunctional.Se debiteaza cu sumele in curs de lamurire,precum si
cu platile pentru care in urma efectuarii sau constatarii lor nu se pot lua masuri de inregistrare definitiva intr-un cont,fiind necesare lamuriri
suplimentare.Se crediteaza cu sumele clarificate trecute pe cheltuieli precum si cu sumele incasate in conturile de disponibil. Soldul debitor
reprezinta sumele in curs de clarificare.La finele exercitiului prezinta sold 0.
Contabilitatea subventiilor pentru investitii
Subventiile sunt sume nerambursabile primite de la buget,Comunitatea Europeana sau de la alte intreprinderi interesate in finantarea unor
investitii in vederea procurarii sau crearii de active imobilizate sau de a finanta activitati pe termen lung.Evidenta contabila a subventilor pentru
investitii se realizeaza cu ajutorul conturilor din grupa 13 “Subventii pentru investitii” si anume:
-
475
“Subventii pentru investitii”
-
4751 “Subventii guvernamentale pentru investitii”
-
4752 “Imprumuturi nerambursabile cu character de subventii pentru investitii”
-
4753 “Donatii pentru investitii”
-
4754 “Plusuri de inventar de natura imobilizarilor”
-
4758 “Alte sume primite cu character de subventii pentru investitii”
Toate aceste conturi sunt conturi de surse asimilate celor proprii si au functie contabila de pasiv.
Contul 475 “Subventii pentru investitii” are functie contabila de pasiv si este considerat din punct de vedere financiar un venit amanat.Se
crediteaza cu sumele allocate de la buget sau din alte resurse pentru finantarea investitiilor.In debitul acestui cont se inregistreaza cota parte
pentru investitiile virate la venituri pe masura amortizarii sau realizarii prin vanzare a activelor imobilizate,finantate pe aceasta cale.Soldul
creditor reflecta subventiile guvernamentale primite pentru investitii.

9. CONTABILITATEA DECONTARILOR INTRE UNITATE SI SUBUNITATE

Decontarile intre unitate si subunitate sunt reflectate in contabilitate cu ajutorul conturilor din grupa 48 “Decontari intre unitate si subunitate”,grupa care cuprinde 2 conturi :

Contul 481 “Decontarile intre unitati si subunitati” evidentiaza decontarile intre unitate si subunitatile fara personalitate juridica care tin contabilitate proprie pentru livrari de materii prime,materiale,semifabricate,servicii prestate,plati si incasari.Este un cont bifunctional.Se debiteaza cu valoare materiilor prime,materialelor,semifabricatelor,marfurilor livrate subunitatilor(in contabilitatea unitatii) precum si cu sumele virate subunitatilor sau unitatii.Se crediteaza cu valoarea materiilor prime,materialelor,semifabricatelor,marfurilor primite de unitate de la subunitati sau cele livrate de unitati catre subunitati prin conturile de stocuri precum si cu sumele primite de la subunitati sau virate de catre unitati si subunitati prin conturile de trezirerie.Soldul debitor al contului reprezinta sumele de incasat iau soldul creditor sumele datorate pentru operatiuni intre unitati si subunitati.

Contul 482 “Decontari intre subunitati” evidentiaza decontarile intre subunitatile fara personalitate juridica care tin contabilitate proprie si fac parte din cadrul aceleiasi unitati,decontari pentru materii prime,ambalaje,plati,incasarisi alte operatii reciproce.Se debiteaza cu valoare materiilor prime,materialelor,marfurilor,ambalajelor,semifabricatelor,sumelor acordate de o subunitate altei subunitati a aceleiasi unitati,prin conturile de stocuri sau de trezorerie,se crediteaza cu valoarea stocurilor si a sumelor primite de o subunitate de la alta subunitate a aceleiasi unitati prin conturile de stocuri sau de trezorerie.Soldul debitor reflecta sumele cuvenite subunitatii de la alte subunitati,iar soldul creditor reprezinta sumele datorate de catre o subunitate altor subunitati in cadru aceleiasi unitati.

10. CONTABILITATEA CONSTITUIRII SI REGULARIZARII AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR Pentru constituirea acestor ajustari se utilizeaza conturile
10. CONTABILITATEA CONSTITUIRII SI REGULARIZARII AJUSTARILOR
PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR
Pentru constituirea acestor ajustari se utilizeaza conturile din grupa 49 “Provizioane pentru deprecierea
creantelor”.Din aceasta grupa fac parte:
Contul 491 “Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti” tine evidenta provizioanelor constituite pentru
deprecierea creantelor din conturile de clienti.Este un cont de pasiv.Se crediteaza cu valoarea ajustarilor constituite
pentru creantele neincasabile,pentru clienti dubiosi,rau platnici sau aflati in litigiu in corespondenta cu 6814 “Cheltuieli
de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante”.Se debiteaza cu diminuarea sau anularea
ajustarilor constituite in corespondenta cu 7814 “Venituri din ajustari pentru depreciera activelor circulante”. Soldul
contului creditor reprezinta ajustari constituite si neanulate.
Contul 495 “Ajustari pentru deprecierea creantelor-decontari in cadrul grupului si cu actionarii/asociatii”
tine evidenta ajustarilor constituite pentru deprecierea creantelor reflectate in conturile de decontari si este un cont de
pasiv.Se crediteaza la constituirea acestor ajustari prin contul 6863 “Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru
pierderea de valoare a imobilizarilor financiare” si se debiteaza cu anularea in corespondenta cu 7863 “Venituri din
ajustari pentru pierdere de valoare a imobilizarilor financiare”.Soldul creditor reprezinta ajustarile constituite si
neanulate.
Contul 496 “Ajustari pentru deprecierea creantelor-debitori diversi” tine evidenta provizioanelor constituite
pentru deprecierea creantelor prin contul de debitori.Se crediteaza cu provizioanele constituite prin contul 6864
“Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor circulante” si se debiteaza cu
diminuarea sau anularea provizioanelor constituitein corespondenta cu 7864 “Venituri financiare din ajustari pentru
pierderea de valoare a activelor circulante”.Soldul creditor reflecta ajustarile constituite si neanulate.